Firma PT Real Estate, a.s. IČO 05197155


PT Real Estate, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PT Real Estate, a.s. (05197155) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Partyzánská 1/7, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2016 a je stále aktivní. PT Real Estate, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PT Real Estate, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PT Real Estate, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PT Real Estate, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PT Real Estate, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PT Real Estate, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21696
IČO (identifikační číslo osoby) 05197155
Jméno PT Real Estate, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.2016
Valná hromada přijala dne 5.9.2018 toto usnesení: 1.bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost Pražsk á teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých), vydaných společností PT Real Estate, a.s., IČO: 051 97 155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 21696, a že tedy Hlavní akc ionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 98,05070% (de vadesát osm procent a pět tisíc sedmdesát statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnost ech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionář e. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlas tnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář posk ytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) za každou jednu akcii Sp olečnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 754-2018 ze dne 16. července 2018 (tento znalecký posudek tvoří přílohu prvn í tohoto notářského zápisu), zpracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 309,10 Kč (tři sta devět korun českých a deset haléřů) je přiměřeným prot iplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 30. dubna 2018 vzhledem k dividendě ve výši 21,- Kč (dvacet jedna korun českých) na jednu akcii Společnosti, vyplacené na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti, konané dne 2 8. června 2018. 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společn ost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. 10.9.2018
Na společnost PT Real Estate, a.s., jako na společnost nástupnickou, jež v důsledku rozdělení odštěpením vznikla, přešla část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., identifikační číslo: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. května 2016. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2016. 1.7.2016

Aktuální kontaktní údaje PT Real Estate, a.s.

Kapitál PT Real Estate, a.s.

zakladni jmění 41 399 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2016

Sídlo PT Real Estate, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Partyzánská 1/7 , Praha 170 00 1.7.2016

Předmět podnikání PT Real Estate, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2016
Správa vlastního majetku 1.7.2016
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.7.2016

vedení firmy PT Real Estate, a.s.

Statutární orgán PT Real Estate, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně dva členové představenstva. 12.10.2017
Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně tři členové představenstva. 1.7.2016 - 12.10.2017
člen představenstva Ing. David Onderek 1.7.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Výletní 396/23 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Michal Viktorin 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 21.7.2016
Adresa: V přístavu 1585/10 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Ing. Jana Cejpková Ph.D. 13.3.2018
Vznik členství 15.9.2016
Vznik funkce 1.2.2018
Adresa: Pasovská 1623/16 , České Budějovice 370 05
Člen představenstva JUDr. Ondřej Ležatka 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Javorová 426 , Chýně 253 01
Člen představenstva Ing. Michal Melč 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Za Kačabkou 1458/6 , Praha 102 00
člen představenstva JUDr. Daniel Křetínský 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 14.9.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 14.9.2016
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva PhDr. Ľubomír Focko 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 21.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 21.7.2016
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Michal Viktorin 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 21.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 21.7.2016
Adresa: V přístavu 1585/10 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Karel Grabein Procházka 1.7.2016 - 21.4.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Bílkova 864/13 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jana Cejpková Ph.D. 29.12.2016 - 13.3.2018
Vznik členství 15.9.2016
Zánik členství 31.1.2018
Adresa: Pasovská 1623/16 , České Budějovice 370 05
místopředseda představenstva PhDr. Ľubomír Focko 29.12.2016 - 13.3.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 21.7.2016
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Antonín Lébl 21.4.2017 - 13.3.2018
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Branická 722/19 , Praha 147 00

Dozorčí rada PT Real Estate, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Šárka Bláhová 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Terezy Novákové 826 , Skuteč 539 73
Člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Židlický 5.9.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: Kamechy 1204/15 , Brno 635 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 5.9.2018
Vznik členství 17.9.2016
Vznik funkce 23.5.2018
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
Předseda dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 5.9.2018
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 23.5.2018
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 16.9.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 16.9.2016
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 16.9.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 16.9.2016
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady JUDr. Ondřej Ležatka 1.7.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 16.9.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 16.9.2016
Adresa: Javorová 426 , Chýně 253 01
člen dozorčí rady Daniel Kajpr 1.7.2016 - 13.3.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 15.12.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 15.12.2017
Adresa: Něvská 585/16 , Praha 196 00
předseda dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 29.12.2016 - 13.3.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 15.12.2017
Vznik funkce 16.9.2016
Zánik funkce 15.12.2017
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 29.12.2016 - 5.9.2018
Vznik členství 17.9.2016
Zánik funkce 23.5.2018
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
místopředseda dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 29.12.2016 - 5.9.2018
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Zánik funkce 23.5.2018
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PT Real Estate, a.s.

IČO (identifikační číslo) 05197155
Jméno PT Real Estate, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 1.7.2016
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo PT Real Estate, a.s.

Živnosti a provozovny PT Real Estate, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2016

Statutární orgán PT Real Estate, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Viktorin
Člen statutárního orgánu Ing. David Onderek
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Melč
Člen statutárního orgánu JUDr. Ondřej Ležatka
Člen statutárního orgánu Ing. Jana Cejpková Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PT Real Estate, a.s.

IČO: 05197155
Firma: PT Real Estate, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.2016

Sídlo PT Real Estate, a.s.

Sídlo: Partyzánská 1/7, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
tracking image