Firma PS-SPRINT ZLÍN a.s. IČO 26245426


PS-SPRINT ZLÍN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PS-SPRINT ZLÍN a.s. (26245426) je Akciová společnost. Sídlí na adrese nám. 3. května 17, Otrokovice 765 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 2001 a je stále aktivní. PS-SPRINT ZLÍN a.s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o PS-SPRINT ZLÍN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PS-SPRINT ZLÍN a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PS-SPRINT ZLÍN a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PS-SPRINT ZLÍN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3584
IČO (identifikační číslo osoby) 26245426
Jméno PS-SPRINT ZLÍN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.4.2001
Opětovný zápis insolvenční správkyně proveden v souladu s rozhodnutím VS v Olomouci č.j. 3 VSOL 688/2014-B-36 ze dne 25.2.2015, které nabylo právní moci dne 25.2.2015. 20.4.2015
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. učinil dne 24.5.2006 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 3,000.000,- Kč v tomto znění: Zvyšuje základní kapitál společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. o částku 3,000.000,- Kč (tři miliony korun českých) ze současné výše 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na výši 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) tak, že : 1/ Upisování nad tuto částku nebude připuštěno; 2/ Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; 3/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 (třiceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovan é na oficiálním trhu. Na každých 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě; 4/ Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to panu Milanu Zábojníkovi, rodné číslo 570403/1179, bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 07; 5/ Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s., se sídlem Otrokovice, nám. 3.května 17, PSČ 765 02, IČ: 26245426, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 6/ Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníh o rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště upisovatele 7/ Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8/ Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 9/ Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce Milana Zábojníka, rodné číslo 570403/1179, bytem Velký Ořechov, Hřivínův Újezd 177, PSČ 763 07, za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. proti pohledávce společnosti PS-SPRINT ZLÍN a.s. za Milanem Zábojníkem na splacení emisního kursu upsaných akcií, a to do výše 3,000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to : i/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 10.200,- USD (deset tisíc dvě sta amerických dolarů) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 9.1.2006 (devátého ledna roku dva tisíce šest) mezi Milanem Zábojníkem jako věři telem a společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. jako dlužníkem, ii/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 2,559.239,- Kč (dva miliony pět set padesát devět tisíc dvě stě třicet devět korun českých), z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.2.2006 (dvacátého února roku dva tis íce šest) mezi Milanem Zábojníkem jako věřitelem a společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. jako dlužníkem, iii/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 191.723,50 Kč (jedno sto devadesát jedna tisíc sedm set dvacet tři korun českých padesát haléřů) z titulu nevyplacených náhrad výdajů při pracovních cestách za kalendářní rok 2005, iv/ peněžité pohledávky Milana Zábojníka za společností PS-SPRINT ZLÍN a.s. ve výši 82.801,- Kč (osmdesát dva tisíc osm set jedna korun českých) z titulu nevyplacených náhrad výdajů při pracovních cestách za měsíce leden, únor a březen kalendářního roku 2006, Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, a to do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost PS-SPRINT ZLÍN a.s. předem určenému zájemci Milanu Zábojníkovi nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost PS-SPRINT ZLÍN a.s. poskytnout lhůtu alespoň tři dny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci Milanu Zábojníkovi. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. 13.6.2006 - 10.7.2006

Aktuální kontaktní údaje PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Kapitál PS-SPRINT ZLÍN a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.7.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2001 - 10.7.2006

Akcie PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 10.7.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 18.4.2001 - 10.7.2006

Sídlo PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa nám. 3. května 17 , Otrokovice 765 02 18.4.2001

Předmět podnikání PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb jejich změn a odstraňování 18.4.2001
zámečnictví 18.4.2001
truhlářství 18.4.2001
inženýrská činnost v investiční výstavbě 18.4.2001
zprostředkování služeb 18.4.2001
velkoobchod 18.4.2001
izolatérství 18.4.2001 - 24.9.2007

vedení firmy PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Statutární orgán PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 31.8.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva. 18.4.2001 - 31.8.2006
předseda představenstva Milan Zábojník 12.6.2017
Vznik členství 9.8.2006
Vznik funkce 9.8.2006
Adresa: 50 , Hřivínův Újezd 763 07
předseda představenstva Milan Zábojník 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik členství 18.4.2001
Zánik členství 18.7.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 18.7.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07
místopředseda představenstva Milan Jurčík 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik členství 18.4.2001
Zánik členství 18.7.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 18.7.2006
Adresa: Čechova 1378 , Otrokovice 765 02
člen představenstva Ing. Michal Juřica 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 18.7.2006
Adresa: Husova 788 , Zlín 763 02
předseda představenstva Milan Zábojník 31.8.2006 - 12.6.2017
Vznik členství 9.8.2006
Vznik funkce 9.8.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07

Dozorčí rada PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ondřej Zábojník 28.8.2014
Vznik členství 9.8.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07
člen dozorčí rady Ondřej Kočík 25.11.2015
Vznik členství 7.9.2007
Adresa: 135 , Luhačovice 763 41
předseda dozorčí rady Dagmar Zábojníková 12.6.2017
Vznik členství 9.8.2006
Vznik funkce 9.8.2006
Adresa: 50 , Hřivínův Újezd 763 07
předsedkyně Pavla Juřicová 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik členství 18.4.2001
Zánik členství 9.8.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 9.8.2006
Adresa: Husova 788 , Zlín 763 02
členka Dagmar Zábojníková 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 9.8.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07
členka Eva Jurčíková 18.4.2001 - 31.8.2006
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 9.8.2006
Adresa: Čechova 1378 , Otrokovice 765 02
člen dozorčí rady Iva Zábojníková 31.8.2006 - 24.9.2007
Vznik členství 9.8.2006
Zánik členství 7.9.2007
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07
člen dozorčí rady Ondřej Zábojník 31.8.2006 - 28.8.2014
Vznik členství 9.8.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07
člen dozorčí rady Ondřej Kočík 24.9.2007 - 25.11.2015
Vznik členství 7.9.2007
Adresa: 65 , Luhačovice 763 41
předseda dozorčí rady Dagmar Zábojníková 31.8.2006 - 12.6.2017
Vznik členství 9.8.2006
Vznik funkce 9.8.2006
Adresa: 177 , Hřivínův Újezd 763 07

Sbírka Listin PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3584/SL 18 insolvenční rozhodnutí usnesení VS v Olomouci - dosavadní insolvenční správkyně se nezprošťuje funkce Krajský soud v Brně 25.2.2015 12.3.2015 21.4.2015 9
B 3584/SL 17 insolvenční rozhodnutí ustanovení ins. správce Krajský soud v Brně 20.5.2014 22.5.2014 28.5.2014 3
B 3584/SL 16 insolvenční rozhodnutí prohlášení konkursu, úpadek Krajský soud v Brně 28.1.2014 28.1.2014 17.3.2014 14
B 3584/SL 15 insolvenční rozhodnutí zahájení ins. řízení Krajský soud v Brně 2.12.2013 2.12.2013 5.12.2013 2
B 3584/SL 14 ostatní exekuční příkaz Krajský soud v Brně 13.11.2013 27.11.2013 29.11.2013 2
B 3584/SL 13 notářský zápis -NZ 277/2007 Krajský soud v Brně 7.9.2007 3.10.2007 3
B 3584/SL 12 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 3.10.2007 1
B 3584/SL 9 notářský zápis -stanovy, NZ 125/06 Krajský soud v Brně 9.8.2006 5.9.2006 15
B 3584/SL 11 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.8.2006 5.9.2006 4
B 3584/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.9.2006 9
B 3584/SL 8 ostatní -smlouva o započtení Krajský soud v Brně 29.6.2006 22.8.2006 5
B 3584/SL 7 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.6.2006 22.8.2006 5
B 3584/SL 6 ostatní -zpráva auditora Krajský soud v Brně 9.6.2006 22.8.2006 4
B 3584/SL 5 notářský zápis -NZ 66/2006 Krajský soud v Brně 24.5.2006 22.8.2006 3
B 3584/SL 4 notářský zápis -NZ 66/2006 Krajský soud v Brně 24.5.2006 9.8.2006 4
B 3584/SL 3 zakladatelské dokumenty - dod.č.3 Krajský soud v Brně 21.12.1999 13.6.2001 0
B 3584/SL 2 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.2.2001 13.6.2001 0
B 3584/SL 1 notářský zápis - zakl.list. Krajský soud v Brně 8.2.2001 13.6.2001 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PS-SPRINT ZLÍN a.s.

IČO (identifikační číslo) 26245426
Jméno PS-SPRINT ZLÍN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Otrokovice
Vznik první živnosti: 18.4.2001
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Živnosti a provozovny PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 5 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Člen statutárního orgánu Milan Zábojník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PS-SPRINT ZLÍN a.s.

IČO: 26245426
Firma: PS-SPRINT ZLÍN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Otrokovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.4.2001

Sídlo PS-SPRINT ZLÍN a.s.

Sídlo: nám. 3. května 17, Otrokovice 765 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Truhlářské práce
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image