Firma První Sovinecká, a.s. v likvidaci IČO 26754380


První Sovinecká, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

První Sovinecká, a.s. v likvidaci (26754380) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slezská 397/12, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2003 a je stále aktivní. První Sovinecká, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o První Sovinecká, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o První Sovinecká, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o První Sovinecká, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro První Sovinecká, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8088
IČO (identifikační číslo osoby) 26754380
Jméno První Sovinecká, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.2.2003
Valná hromada společnosti konaná dne 15.6.2010 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora, a to ke dni 15.6.2010. 12.10.2010
a) základní kapitál společnosti se zvýší o částku od 4 000 000,- Kč (čtyř miliony) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do maximální výše 28 300 000,- Kč (dvacet osm milionů tři sta tisíc). O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti. Celkem bude upsáno od 40 (čtyřicet) do 283 (dvě stě osmdesát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upi sované akcie budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozí m souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Akcionáři budou moci uplatnit své přednostní právo upsat nové akcie společnosti v provozovně společnosti na adrese Praha 2, Londýnská 8, PSČ 120 00 ve lhůtě 3 týdnů ode dne uvedeného v oznámení představenstva o počátku běhu této lhůty. Oznámení o počátku běhu této lhůty zveřejní představenstvo společnosti v Obchodním věstníku poté, co bude pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu rozhodnuto o zápisu usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně tato informace o počátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva každého akcionáře bude představenstvem písemně každému akcionáři zaslána na jeho adresu bydliště uvedeno u v seznamu akcionářů. Každý akcionář společnosti může na každé dvě dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč upsat jeden kus nové akce o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. S využitím přednostního práva může být upsáno celkem až 283 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upisované akcie s využitím přednostního práva budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných a kcií s využitím přednostního práva akcionářů bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Upisovatelé upisující nově vydané akcie s využitím přednostního práva splatí celý emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční banky, číslo účtu 35-3702650247/0100, a to ve lhůtě do 30 dnů od ú pisu. c) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě 3 týdnů, budou nabídnuty k úpisu bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 40 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Petr Oubrecht, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - JUDr. Hana Hýžďalová, r.č. 545910/2880, bytem Praha 9, Na Bačálkách 1434/20, PSČ 193 00, které bude nabídnut k úpisu jeden kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Ing. arch. Jan Vohlídal, r.č. 580430/0128, bytem Praha 10, Hradešínská 16, PSČ 101 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - JUDr. Vlastimil Trojan, r.č. 520728/079, bytem Praha 10, Daliborova 648/10, PSČ 10200, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, d) představenstvo oznámení počátek běhu lhůty k úpisu akcií předem určeným zájemcům do 30 dnů ode marného uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva tak, že jim na adresu jejich bydliště spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručí i písemné oznámen í o tom, že lhůta pro úpis akcií počala běžet doručením tohoto písemného oznámení. Místem pro úpis těchto nových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 100 000,- Kč, jejichž emisní kurs bez využití přednostního práva akcionářů bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii, je v provozovně společnosti na adrese Praha 2, Londýnská 8. Lhůta pro úpis těchto nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Předem určení zájemci upisující nově vydané akcie bez využití přednostního práva jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční banky, číslo účtu 35-3702650247/0100, a to ve lhů tě do 30 dnů od úpisu. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů (předem určených zájemců) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům do 14 dnů ode dne úpisu akcií předem určeným zájemcem a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouv y o započtení předem určenému zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - Juraje Donovala, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00 z titulu půjčky 320 000,- Kč ze dne 20.11.2006, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 28.11.2006, z titulu půjčky 200 000,- Kč ze dne 20.12.2006, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 21.12.2006, z titulu půjčky 50 000,- Kč ze dne 29.12.2006, z titulu půjčky 190 000,- Kč ze dne 29.12.2006, z titulu půjčky 300 000,- ze dne 21.12.2006, z titulu půjčky 260 000,- Kč ze dne 18.1.2007, z titulu půjčky 240 000,- Kč ze dne 18.1.2007, z tit ulu půjčky 100 000,- ze dne 26.3.2007, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 3.4.2007, z titulu půjčky 40 000,- Kč ze dne 19.4.2007, z titulu půjčky 300 000,- Kč ze dne 3.5.2007, z titulu půjčky 50 000,- Kč ze dne 15.6.2007, z titulu půjčky 400 000,- Kč ze dne 23.7.2007, z titulu půjčky 50 000,- Kč ze dne 30.8.2007, z titulu půjčky 400 000,- Kč ze dne 4.9.2007, z titulu půjčky 250 000,- Kč ze dne 25.6.2007, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 12.9.2007, z titulu půjčky 50 000,- ze dne 14.9.2007, z titulu pů jčky 200 000,- Kč ze dne 5.10.2007, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 8.10.2007, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 19.10.2007 v celkové výši jistiny 4 000 000,- Kč, - Petra Oubrechta, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82 z titulu půjčky 500 000,- Kč ze dne 27.4.2007, ze které se započte na pohledávku společnosti pouze částka 200 000,- Kč, - JUDr. Hany Hýžďalové, r.č. 545910/2880, bytem Praha 9, Na Bačálkách 1434/20, PSČ 193 00 z titulu půjčky ze dne 8.11.2007 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Ing. arch. Jana Vohlídala, r.č. 580430/0128, bytem Praha 10, Hradešínská 16, PSČ 101 00 z titulu půjčky 150 000,- Kč ze dne 10.12.2007, z titulu půjčky 250 000,- Kč te dne 10.8.2007, ze které se započte na pohledávku společnosti pouze částka 50 000,- Kč v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - JUDr. Vlastimila Trojana, r.č. 520728/079, bytem Praha 10, Daliborova 648/10, PSČ 10100 z titulu půjčky ve výši 100.000,- Kč ze dne 8.11.2007 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, 14.4.2008 - 8.9.2008
základní kapitál společnosti se zvýší o částku od 8 400 000,- Kč (osmmilionůčtyřistatisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do maximální výše 23 200 000,- Kč (dvacettřimilion ůsvěstětisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti. Celkem bude upsáno od 84 (osmdesát čtyři) do 232 (dvě stě třicet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upis ovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Akcionáři budou moci uplatnit své přednostní právo upsat nové akcie společnosti v provozovně společnosti na adrese Praha 2, Londýnská 8, PSČ 120 00 ve lhůtě 3 týdnů ode dne uvedeného v oznámení představenstva o počátku běhu této lhůty. Oznámení o počátku běhu této lhůty zveřejní představenstvo společnosti v Obchodním věstníku poté, co bude pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu rozhodnuto o zápisu usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně tato informace o počátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva každého akcionáře bude představenstvem písemně každému akcionáři zaslána na jeho adresu bydliště uvedeno u v seznamu akcionářů. Každý akcionář společnosti může na každé dvě dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč upsat jeden kus nové akce o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. S využitím přednostního práva může být upsáno celkem až 232 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upisované akcie s využitím přednostního práva budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných a kcií s využitím přednostního práva akcionářů bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Upisovatelé upisující nově vydané akcie s využitím přednostního práva splatí celý emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční banky, číslo účtu 35-3702650247/0100, a to ve lhůtě do 30 dnů od ú pisu. c) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě 3 týdnů, budou nabídnuty k úpisu bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 62 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Foltýnová Šárka, r.č. 565512/1714, bytem Praha 2, Václavská 16, PSČ 120 00, které bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bytem Praha 1, Šporkova 319/8, PSČ 118 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Petr Oubrecht, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82, kterému bude nabídnuto k úpisu 10 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Grzegorz Skorek, r.č. 660525/2390, bytem Beroun, Na Cibulce 528, PSČ 266 01, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jiří Synáček, r.č. 670317/0375, bytem Praha 6, Africká 383/9, PSČ 160 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - JUDr. Vlastimil Trojan, r.č. 520728/079, bytem Praha 10, Daliborova 648/10, PSČ 10200, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Petr Vacek, r.č. 680701/0661, bytem Úhonice, Ptice 206, PSČ 252 18, kterému bude nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. arch. Jan Vohlídal, r.č. 580430/0128, bytem Praha 10, Hradešínská 16, PSČ 101 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Zdeněk Zedek, r.č.691108/5313, bytem Ostrava, 29.dubna 29, PSČ 700 30, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Gottfried Frings, nar. 08.09.1959, bytem Steineroth, Finkenweg 2, 575 18 SRN, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, d) představenstvo oznámení počátek běhu lhůty k úpisu akcií předem určeným zájemcům do 30 dnů ode marného uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva tak, že jim na adresu jejich bydliště spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručí i písemné oznámen í o tom, že lhůta pro úpis akcií počala běžet doručením tohoto písemného oznámení. Místem pro úpis těchto nových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 100 000,- Kč, jejichž emisní kurs bez využití přednostního práva akcionářů bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii, je v provozovně společnosti na adrese Praha 2, Londýnská 8. Lhůta pro úpis těchto nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Předem určení zájemci upisující nově vydané akcie bez využití přednostního práva jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční banky, číslo účtu 35-3702650247/0100, a to ve lhů tě do 30 dnů od úpisu. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů (předem určených zájemců) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům do 14 dnů ode dne úpisu akcií předem určeným zájemcem a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouv y o započtení předem určenému zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - Ing. Martina Celby, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00 z titulu půjčky 110 000,- Kč ze dne 27.3.2003, ze které se započte na pohledávku společnosti pouze částka 100 000,- Kč, a z titulu půjčky 200 000,- Kč ze dne 20.12.2004 v celk ové výši jistiny 300.000 Kč, - Juraje Donovala, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00 z titulu půjčky 128 000,- Kč ze dne 23.9.2004, půjčky 26 000,- Kč ze dne 26.1.2005, půjčky 100 000,- Kč ze dne 14.1.2005, půjčky 250 000,- Kč ze dne 15.12.2004, půjčky 100 000, - Kč ze dne 8.10.2005, půjčky 200 000,- Kč ze dne 29.11.2005, půjčky 50 000,- Kč ze dne 29.11.2005, půjčky 20 000,- Kč ze dne 6.4.2005, půjčky 90 000,- Kč ze dne 23.1.2006, půjčky 30 000,- Kč ze dne 26.1.2006, půjčky 15 000,- Kč ze dne 14.3.2006, půjčky 40 000,- Kč ze dne 20.4.2006, půjčky 20 000,- Kč ze dne 24.4.2006, půjčky 50 000,- Kč ze dne 2.5.2006, půjčky 40 000,- Kč ze dne 2.5.2006, půjčky 100 000,- Kč ze dne 16.5.2006, půjčky 80 000,- Kč ze dne 16.5.2006, půjčky 40 000,- Kč ze dne 25.5.2006, půj čky 40 000,- Kč ze dne 31.5.2006, půjčky 8 000,- Kč ze dne 14.6.2006, půjčky 500 000,- Kč ze dne 15.6.2006, půjčky 70 000,- Kč ze dne 23.6.2006, půjčky 500 000,- Kč ze dne 3.7.2006, půjčky 70 000,- Kč ze dne 10.7.2006, půjčky 20 000,- Kč ze dne 15.7.2006 , půjčky 100 000,- Kč ze dne 19.7.2006, půjčky 100 000,- Kč ze dne 19.7.2006, půjčky 200 000,- Kč ze dne 26.7.2006, půjčky 40 000,- Kč ze dne 27.7.2006, půjčky 160 000,- Kč ze dne 27.7.2006, půjčky 400 000,- Kč ze dne 2.8.2006, půjčky 150 000,- Kč ze dne 9.8.2006, půjčky 110 000,- Kč ze dne 10.8.2006, půjčky 115 000,- Kč ze dne 11.8.2006, půjčky 135 000,- Kč ze dne 14.8.2006, půjčky 200 000,- Kč ze dne 23.8.2006, půjčky 140 000,- Kč ze dne 5.9.2006, půjčky 150 000,- Kč ze dne 11.9.2006, půjčky 100 000,- K č ze dne 12.9.2006, půjčky 100 000,- Kč ze dne 14.9.2006, půjčky 50 000,- Kč ze dne 21.9.2006, půjčky 40 000,- Kč ze dne 26.9.2006, půjčky 90 000,- Kč ze dne 27.9.2006, půjčky 300 000,- Kč ze dne 4.10.2006, půjčky 200 000,- Kč ze dne 19.10.2006, půjčky 25 0 000,- Kč ze dne 19.10.2006, půjčky 200 000,- Kč ze dne 18.10.2006, půjčky 250 000,- Kč ze dne 18.10.2006 a půjčky 33 000,- Kč ze dne 9.11.2006 v celkové výši jistiny 6 200 000,- Kč, - Foltýnové Šárky, r.č. 565512/1714, bytem Praha 2, Václavská 16, PSČ 120 00 z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 19.6.2006, v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Jindřicha Karhana, r.č. 600408/1391, bytem Praha 1, Šporkova 319/8, PSČ 118 00 z titulu půjčky ve výši 500 000,- Kč ze dne 1.2.2006, v celkové výši jistiny 500 000,- Kč, - Petra Oubrechta, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82 z titulu půjčky 500 000,- Kč ze dne 24.1.2006 a půjčky 500 000,- Kč ze dne 13.2.2006 v celkové výši jistiny 1 000 000,- Kč, - Grzegorze Skoreka, r.č. 660525/2390, bytem Beroun, Na Cibulce 528, PSČ 266 01 z titulu půjčky ve výši 200 000,- Kč ze dne 28.8.2006 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - Jiřího Synáčka, r.č. 670317/0375, bytem Praha 6, Africká 383/9, PSČ 160 00 z titulu půjčky ve výši 100.000,- Kč ze dne 1.11.2006 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - JUDr. Vlastimila Trojana, r.č. 520728/079, bytem Praha 10, Daliborova 648/10, PSČ 10100 z titulu půjčky ve výši 100.000,- Kč ze dne 16.10.2006 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Petra Vacka, r.č. 680701/0661, bytem Úhonice, Ptice 206, PSČ 252 18 z titulu půjčky ve výši 300.000,- Kč ze dne 7.4.2006 v celkové výši jistiny 300 000,- Kč, - Ing. arch. Jana Vohlídala, r.č. 580430/0128, bytem Praha 10, Hradešínská 16, PSČ 101 00 z titulu části půjčky ve výši 250 000,- Kč ze dne 9.8.2006, ze které se započte na pohledávku společnosti pouze částka 200.000,- Kč, v celkové výši jistiny 200 000, - Kč, - Zdeňka Zedka, r.č.691108/5313, bytem Ostrava, 29.dubna 29, PSČ 700 30 z titulu půjčky ve výši 100.000,- Kč ze dne 13.9.2006 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Gottfrieda Fringse, nar. 08.09.1959, bytem Steineroth, Finkenweg 2, 575 18 SRN z titulu půjčky ve výši 200 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč. 18.1.2007 - 13.9.2007
Dne 15.12.2005 se konala řádná valná hromada společnosti, která rozhodla: a) základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16.700.000,- Kč (šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do maximální výše 29.200.000,- Kč (dvacet devět milionů dvě stě tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti. Celkem bude upsáno od 167 ( stošedesátsedm) do 292 (dvěstědevadesátdva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenov ité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými pap íry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Akcionáři budou moci uplatnit své přednostní právo upsat nové akcie společnosti v provozovně společnosti na adrese Praha 10, Šrobárova 31, PSČ 101 00 ve lhů tě 3 týdnů ode dne uvedeného v oznámení představenstva o počátku běhu této lhůty. Oznámení o počátku běhu této lhůty zveřejní představenstvo společnosti v Obchodním věstníku poté, co bude pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu rozhodnuto o zápisu us nesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně tato informace o počátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva každého akcionáře bude představenstvem písemně každému akcionáři zaslána na jeho adresu bydliště uved enou v seznamu akcionářů. Každý akcionář společnosti může na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč upsat jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. S využitím přednostního práva může být upsáno celkem až 292 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100 000,- Kč. Nově upisované akcie s využitím přednostního práva budou mít podobu listinnou. Emisní kurs nově vydaných akcií s využitím přednostního práva akcionářů bude roven jej ich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii. Upisovatelé upisují nově vydané akcie s využitím přednostního práva splatí celý emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční bank y a.s. pobočka Praha 2, číslo účtu 353702650247/0100, a to ve lhůtě do 30 dnů od úpisu. c) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě 3 týdnů, budou nabídnuty k úpisu bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 15 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ondřej Fuxa, r.č. 570422/0038, bytem Krhanice 97, Benešov, PSČ 257 42, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bytem Merklín, Na Výsluní 341, PSČ 362 34, kterému bude nabídnuto k úpisu 25 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Martin Linhart, r.č. 670412/0170, bytem Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 147 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 9 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Petr Vrňata, r.č. 670928/0380, bytem Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 15 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jaroslav Svěcený, r.č. 601208/1339, bytem Praha 4, Chodov, Nedbalova 10/1244, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie, - Petr Oubrecht, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82, kterému bude nabídnuto k úpisu 40 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Petr Vack, r.č. 680701/0661, bytem Úhonice, Ptice 206, PSČ 252 18, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Renaty Telínové, r.č. 665627/1094, bytem Praha 6, Vondroušova 1161/2, PSČ 160 00, které bude nabídnuto k úpisu 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jaroslav Endršt, r.č. 510911/016, bytem Praha 10, Bellova 165, PSČ 109 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jan Fanta, r.č. 461024/001, bytem Praha 3, Kolínská 14, PSČ 130 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Roman Petr, r.č. 701210/2097, bytem Petrov u Prahy, Dlouhá 296, PSČ 251 81, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Petr Chlupatý, r.č. 580427/0714, bytem Hyacintova 20, Praha 10, PSČ 100 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Grzegor Skorek, r.č. 660525/2390, bytem Praha 5, Na Cibulce 528, PSČ 150 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Rudolf Brenner, nar. 17.7.1952, bytem Steineroth, Veiher Strasse 8, 575 18, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Petr Kocáb, r.č. 590522/0156, bytem Husarova 37, Praha 7, PSČ 170 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Ing. Karel Menšík, r.č. 590426/0835, bytem Horní Domaslovice 127, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Gottfried Frings, nar. 08.09.1959, bytem Steineroth, Finkenweg 2, 575 18 SRN, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Roman Doubrava, r.č. 680306/0671, bytem Holoubkov 94, PSČ 338 01, okres Rokycany, kterému bude nabídnuto k úpisu 24 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Oldřich Páleníček, r.č. 430914/401, bytem Kriftel, Windhorst Str. 28/A, 658 30, kterému bude nabídnuto k úpisu 10 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ladislav Horáček, r.č. 470617/155, bytem Litomyšl, Terézy Novákové 74, PSČ 570 01, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, d) představenstvo oznámení počátek běhu lhůty k úpisu akcií předem určeným zájemcům do 30 dnů ode marného uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva tak, že jim na adresu jejich bydliště spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručí i písemné oznáme ní o tom, že lhůta pro úpis akcií počala běžet doručením tohoto písemného oznámení. Místem pro úpis těchto nových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 100 000,- Kč, jejichž emisní kurs bez využití přednostního práva akcionářů bude rove n jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 000,- Kč za každou jednu akcii, je v provozovně společnosti na adrese Praha 10, Šrobárova 32. Lhůty pro úpis těchto nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o up sání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Předem určení zájemci upisují nově vydané akcie bez využití přednostního práva jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet akciové společnosti První Sovinecká, a.s. vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha 2, číslo účtu 353702650247/ 0100, a to ve lhůtě do 30 dnů od úpisu. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů (předem určeným zájemců) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální h odnotě. Návrh smlouvy o započtení smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům do 14 dnů ode dne úpisu akcií předem určeným zájemcem a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrh u smlouvy o započtení předem určenému zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - Ing. Martina Celby, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, z titulu půjčky 50.000,- Kč ze dne 9.3.2005, půjčky 100.000,- Kč ze dne 1.5.2005, půjčky 100.000,- Kč ze dne 9.6.2005, dosud nesplacené půjčky ve výši 8 000,- Kč ze dne 13.11 .2004, půjčky 42 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 300.000,- Kč, - Juraje Donovala, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, půjčky 68 435,- Kč ze dne 29.11.2004, půjčky 17 000,- Kč zedne 31.3.2005, půjčky 40 000,- Kč ze dne 22.7.2005, půjčky 10 000,- Kč ze dne 1.8.2005, půjčky 900 000,- Kč ze dne 6.9.2005, půjčky 90 000,- Kč ze dne 1.9.2005, půjčky 100 000,- Kč ze dne 6.9.2005, půjčky 70 000,- Kč ze dne 22.9.2005, půjčky 50 000,- Kč ze dne 27.10.2005, dosud nesplacené půjčky ve výši 23 600,- Kč ze dne 29.9.2004, půjčky 70 352,- Kč ze dne 14.11.20 05, půjčky 60 613,- Kč ze dne 15.11.2005 v celkové výši jistiny 1 500 000,- Kč, - Ondřeje Fuxy, r.č. 570422/0038, bytem Krhanice 97, Benešov, PSČ 257 42 z titulu půjčky 50 000,- Kč ze dne 21.7.2005, půjčky 50 000,- Kč ze dne 15.11.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Jindřicha Karhana, r.č. 600408/1391, bydliště Merklín, Na Výsluní 341, PSČ 362 34 z titulu půjčky 1.250 000,- Kč ze dne 24.2.2005, z titulu půjčky 1.250 000,- Kč ze dne 20.9.2005 v celkové výši jistiny 2.500 000,- Kč, - Martina Linharta, r.č. 670412/0170, bytem Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 147 00 z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 3.1.2005, půjčky 150 000,- Kč ze dne 24.6.2005, půjčky 300 000,- Kč ze dne 8.12.2004, z titulu půjčky 150 000,- Kč ze dne 14.11.2005, dosu d nesplacené půjčky ve výši 50 000,- Kč ze dne 26.1.2005, půjčky 50 000,- Kč ze dne 15.11.2005 v celkové výši jistiny 900.000,- Kč, - Petra Vrňaty, r.č. 670928/0380, bytem Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00 z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 12.1.2005, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 20.1.2005, půjčky 100.000,- Kč ze dne 4.3.2005, z titulu půjčky 150 000,- Kč ze dne 3.6.2005, půjč ky 950 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkévé výši jistiny 1.500 000,- Kč, - Jaroslava Svěceného, r.č. 601208/1339, bytem Praha 4, Chodov, Nedbalova 10/1244, PSČ 149 00 z titulu dosud částečně nesplacené půjčky ve výši 50.000,- Kč ze dne 18.12.2003 a půjčky 50 000,- Kč ze dne 31.10.2005 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Petra Oubrechta, r.č. 621114/0133, bytem Úvaly, Palackého 659, PSČ 250 82 z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 9.2.2005, z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 18.3.2005, půjčky 300.000,- Kč ze dne 3.6.2005, z titulu půjčky 300 000,- Kč ze dne 24.5.2005, z  titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 23.6.2005, z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 8.7.2005, z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 27.10.2005, z titulu půjčky 1.000 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 4 000 000 ,- Kč, - Petra Vacka, r.č. 680701/0661, bytem Úhonice, Ptice 206, PSČ 252 18, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 17.2.2005 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - Renaty Telínové, r.č. 665627/1094, bytem Praha 6, Vondroušova 1161/2, PSČ 160 00, z titulu půjčky 250 000,- Kč ze dne 25.3.2005, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 8.8.2005, půjčky 50 000,- Kč ze dne 15.11.2005 v celkové výši jistiny 500 000,- Kč, - Jaroslava Endršta, r.č. 510911/016, bytem Praha 10, Bellova 165, PSČ 109 00, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 8.9.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Jana Fanty, r.č. 461024/001, bytem Praha 3, Kolínská 14, PSČ 130 00, z titulu půjčky 100 000,-Kč ze dne 20.10.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Romana Petra, r.č. 701210/2097, bytem Petrov u Prahy, Dlouhá 296, PSČ 251 81, z titulu půjčky 200 000,- Kč ze dne 31.10.2005 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - Ing. Petra Chlupatého, r.č. 580427/0714, bydliště Hyacintova 20, Praha 10, PSČ 100 00, z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 50 000,- Kč ze dne 4.4.2005 a půjčky 50 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Grzegorze Skorela, r.č. 660525/2390, bytem Praha 5, Na Cibulce 528, PSČ 150 00, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - Rudolfa Brennera, nar. 17.7.1952, bytem Steineroth, Veiher Strasse 8, 575 18, z titulu půjčky 300 000,- Kč ze dne 25.10.2005 v celkové výši jistiny 300 000,- Kč, - Ing. Petra Kocába, r.č. 590522/0156, bydliště Husarova 37, Praha 7, PSČ 170 00, z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 50 000,- Kč ze dne 17.4.2003 a půjčky 50 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Ing. Karla Menšíka, r.č. 590426/0835, bytem Horní Domaslovice 127, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 10.11.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč, - Gottfrieda Fringse, nar. 08.09.1959, bytem Steineroth, Finkenweg 2, 575 18 Germany, z titulu půjčky 200 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 200 000,- Kč, - Romana Doubravy, r.č. 680306/0671, bytem Holoubkov 94, 338 01 okres Rokycany, z titulu půjčky 2 400 000,- Kč ze dne 15.11.2005 v celkové výši jistiny 2 400 000,- Kč, - Oldřicha Páleníčka, r.č. 430914/401, bytem Kriftel, Windhorst Str. 28/A, 658 30, z titulu půjčky 1.000.000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 1.000 000,- Kč, - Ladislava Horáčka, r.č. 470617/155, bytem Litomyšl, Terézy Novákové 74, PSČ 570 01, z titulu půjčky 100 000,- Kč ze dne 14.11.2005 v celkové výši jistiny 100 000,- Kč. 5.4.2006 - 21.9.2006
Zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 10.900.000,- Kč o částku 18.300.000,- Kč na celkovou částku 29.200.000,- Kč peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vyd áním 183 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Dosavadní akcionáři se podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Alexander Brányik, r.č. 690628/6805, bytem Praha 4 - Krč, Bernolákova 3, PSČ 142 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 42 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 47 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ondřej Fuxa, r.č. 570422/0038, bytem Krhanice 97, Benešov, PSČ 257 42, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Ing. Martin Gabriel, r.č. 710323/1179, bytem Žihle 308, Plzeň-sever, PSČ 331 66, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bydliště Merklín, Na výsluní 341, PSČ 362 34, kterému bude nabídnuto k úpisu 43 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Antonín Krčil, r.č. 580607/0875, bytem Nové Strašecí, Zahradní 1034, PSČ 271 01, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jiří Kuntoš, r.č. 580215/0332, bytem Praha 4 - Hrnčíře, Běláskova 772, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Martin Linhart, r.č. 670412/0170, bytem Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 147 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 11 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Jindřich Petřík, r.č. 630815/0024, bytem Anglické nábřeží 8, Plzeň, PSČ 301 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Grzegorz Skorek, r.č. 660525/2390, bytem Praha 5, Na Cibulce 528, PSČ 150 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Petr Vrňata, r.č. 670928/0380, bytem Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 17 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - MUDr. Karel Filip, CSc., r.č. 510201/087, bytem Praha 4, K Novému dvoru 41, PSČ 142 00, kterému bude nabídnut 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jan Hradecký, r.č. 660614/0706, bytem Ostrá čp. 8, PSČ 289 22, kterému bude nabídnut 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Dr. Ladislav Vrdlovec, r.č. 450320/061, bytem Praha 10, Šrobárova 32, PSČ 100 00, kterému bude nabídnut 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Jaroslav Svěcený, r.č. 601208/1339, bytem Praha 4, Chodov, Nedbalova 10/1244, PSČ 149 00, kterému budou nabídnuty 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smluv o psání akcií konkrétním zájemcům do 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v provozovně společnosti na adrese Praha 10, Šrobárova 32. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétním zájemcům do 14 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - Alexander Brányik, r.č. 690628/6805, bytem Praha 4 - Krč, Bernolákova 3, PSČ 142 00 z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 17.6.2004 v celkové výši jistiny 300.000,- Kč, Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bytem Praha 3, Nitranská 15, PSČ 150 00, z titulu půjčky 25.000,- Kč ze dne 29.10.2003, půjčky 300.000,- Kč ze dne 30.9.2004, půjčky 100.000,- Kč ze dne 30.9.2004, půjčky 283 000,- Kč ze dne 15.11.2004, půjčky 1.400.000,- Kč ze dne 18.11.2004, půjčky 2.100.000,- Kč ze dne 19.11.2004 v celkové výši jistiny 4.200.000,- Kč, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bytem Praha 2, Slezská 397/12, PSČ 120 00, z titulu půjčky 22.000,- Kč ze dne 15.9.2003 půjčky 50.000,- Kč ze dne 15.9.2003, půjčky 25.000,- Kč, ze dne 29.10.2003, půjčky 40.000,- Kč ze dne 8.12.2003, půjčky 30.000,- Kč, ze dne 26.1.2004, půjčky 83.000,- Kč ze dne 27.2.2004, půjčky 150.000,- Kč ze dne 6.5.2004, půjčky 100.000,- Kč ze dne 25.5.2004, půjčky 375.000,- Kč ze dne 29.9.2004, půjčky 65.000,- Kč ze dne 6.10.2004, půjčky 283 000,- Kč ze dne 15.11.2004, půjčky 1.400.000,- Kč ze dne 18.11.2004, půjčky 2.100.000,- ze dne 19.11.2004 v celkové výši jistiny 4.700.000,- Kč, - Ondřej Fuxa, r.č. 570422/0038, bytem Krhanice 97, Benešov, PSČ 257 42 z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 14.1.2004 v celkové výší jistiny 100.000,- Kč, - Ing. Martin Gabriel, r.č. 710323/1179, bytem Žihle 308, Plzeň-sever, PSČ 331 66 z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 4.5.2004, půjčky 100.000,- Kč ze dne 16.9.2004, v celkové výši jistiny 400.000,- Kč, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bydliště Merklín, Na Výsluní 341, PSČ 362 34 z titulu půjčky 50.000,- Kč ze dne 29.7.2003, půjčky 700.000,- Kč ze dne 11.3.2004, půjčky 300.000,- Kč ze dne 31.3.2004, půjčky 750.000,- Kč ze dne 12.5.2004 a půjčky 2.500.000,- Kč ze dne 8.10.2004, v celkové výši jistiny 4.300.000,- Kč, - Ing. Antonín Krčil, r.č. 580607/0875, bytem Nové Strašecí, Zahradní 1034, PSČ 271 01, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 12.2.2004 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Jiří Kuntoš, r.č. 580215/0332, bytem Praha 4 - Hrnčíře, Běláskova 772, PSČ 140 00 z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 29.6.2004 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Martin Linhart, r.č. 670412/0170, bytem Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 147 00, z titulu půjčky 50.000,- Kč ze dne 26.1.2004, půjčky 350.000,- Kč ze dne 21.4.2004, půjčky 350.000,- Kč ze dne 29.4.2004 a půjčky 400.000,- Kč ze dne 30.7.2004 v celkové výši jistiny 1.100.000,- Kč, - Ing. Jindřich Petřík, r.č. 630815/0024, bytem Anglické nábřeží 8, Plzeň, PSČ 301 00 z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 30.3.2004 v celkové výši jistiny 300.000,- Kč, - Grzegorz Skorek, r.č. 660525/2390, bytem Praha 5, Na Cibulce 528, PSČ 150 00 z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 16.7.2004 a půjčky 300.000,- Kč ze dne 18.12.2003 v celkové výši jistiny 400.000,- Kč, - Petr Vrňata, r.č. 670928/0380, bytem Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 7.1.2004, z titulu půjčky 300.000,- Kč ze dne 17.2.2004, půjčky 100.000,- Kč ze dne 2.6.2004, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 12.8.2004, půjčky 300.000,- Kč ze dne 1.9.2004, v celkové výši jistiny 1.700.000,- Kč, - MUDr. Karel Filip, CSc., r.č. 510201/087, bytem Praha 4, K Novému dvoru 41, PSČ 142 00, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 30.12.2003 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Jan Hradecký, r.č. 660614/0706, bytem Ostrá čp. 8, PSČ 289 22, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 17.12.2003 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Dr. Ladislav Vrdlovec, r.č. 450320/061, bytem Praha 10, Šrobárova 32, PSČ 100 00,- z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 27.11.2003 v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Jaroslav Svěcený, r.č. 601208/1339, bytem Praha 4, Chodov, Nedbalova 10/1244, PSČ 149 00, z titulu půjčky 350.000,- Kč ze dne 18.12.2003 v celkové výši jistiny 300.000,- Kč. 6.4.2005 - 10.8.2005
Zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 8.900.000,- Kč na celkovou částku 10.900.000,- Kč peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydá ním 89 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Přednostní právo ve smyslu § 204a obchodního zákoníku bylo valnou hromadou vyloučeno. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Ing. Petr Chlupatý, r.č. 580427/0714, bydliště Hyacintova 20, Praha 10, PSČ 100 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bydliště Merklín, Na Výsluní 341, PSČ 362 34, kterému bude nabídnuto k úpisu 7 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Petr Kocáb, r.č. 590522/0156, bydliště Tusarova 37, Praha 7, PSČ 170 00, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Tomáš Konvička, r.č. 760902/0177, bydliště Revoluční 767/25, Praha 1, PSČ 110 00, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Martin Linhart, r.č. 670412/0170, bydliště Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 147 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 10 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Jindřich Petřík, r.č. 630815/0024, bydliště Anglické nábřeží 8, Plzeň, PSČ 301 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 10 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Jiří Potoček, r.č. 540406/2631, bydliště Praha 8, Skálova 36/576, PSČ 180 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Paeddr. Ladislav Pravda, r.č. 500304/025, bydliště Hostivice, K lesu 1352, PSČ 252 62, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Martin Svoboda, r.č. 500824/132, Praha 4, Nad Nuslemi 3, PSČ 140 00 kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - Petr Vrňata, r.č. 670928/0380, bydliště Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 15 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé jedné, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bydliště Praha 2, Slezská 12, PSČ 120 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 22 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bydliště Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, kterému bude nabídnuto k úpisu 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé jedné, - Jiří Kuntoš, r.č. 580215/0332, bydliště Praha 4 - Hrnčíře, Běláskova 772, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smluv o upsání akcií konkrétním zájemcům do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o z apočtení je povinno zaslat konkrétním zájemcům do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - Ing. Petr Chlupatý, r.č. 580427/0714, bydliště Hyacintova 20, Praha 10, PSČ 100 00, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 4.4.2003 a půjčky 100.000,- Kč ze dne 23.7.2003, v celkové výši jistiny 300.000,-Kč, - Jindřich Karhan, r.č. 600408/1391, bydliště Merklín, Na Výsluní 341, PSČ 362 34, z titulu půjčky 250.000,- Kč ze dne 29.7.2003 a půjčky ve výši 500.000,- Kč ze dne 23.7.2003, v celkové výši jistiny 700.000,- Kč, - Ing. Petr Kocáb, r.č. 590522/0156, bydliště Tusarova 37, Praha 7, PSČ 170 00, z titulu půjčky 150.000,- Kč ze dne 12.5.2003 a půjčky ve výši 200.000,- Kč ze dne 23.7.2003, v celkové výši jistiny 300.000,- Kč, - Tomáš Konvička, r.č. 760902/0177, bydliště Revoluční 767/25, Praha 1, PSČ 110 00, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 23.7.2003, v celkové výši jistiny 100.000,- Kč, - Martin Linhart, r.č. 670412/0170, bydliště Praha 4, Na Výspě 28/238, PSČ 140 00, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 26.5.2003, půjčky ve výši 500.000,- Kč ze dne 23.7.2003, v celkové výši jistiny 1.000.000,- Kč, - Ing. Jindřich Petřík, r.č. 630815/0024, bydliště Anglické nábřeží 8, Plzeň, PSČ 301 00, z titulu půjčky 700.000,- Kč ze dne 23.7.2003 a půjčky ve výši 300.000,- Kč ze dne 26.11.2003, v celkové výši jistiny 1.000.000,- Kč, - Ing. Jiří Potoček, r.č. 540406/2631, bydliště Praha 8, Skálova 36/576, PSČ 180 00, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 17.4.2003, ve výši jistiny 500.000,- Kč, - Paeddr. Ladislav Pravda, r.č. 500304/025, bydliště Hostivice, K lesu 1352, PSČ 252 62, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 17.4.2003 ve výši jistiny 500.000,- Kč, - Ing. Martin Svoboda, r.č. 500824/132, Praha 4, Nad Nuslemi 3, PSČ 140 00, z titulu půjčky 100.000,- Kč ze dne 17.10.2003, ve výši jistiny 100.000,- Kč, - Petr Vrňata, r.č. 670928/0380, bydliště Praha 4, Přírodní 540, PSČ 140 00, z titulu půjčky 1.100.000,- Kč ze dne 1.8.2003 a půjčky 400.000,- Kč ze dne 5.12.2003 v celkové výši jistiny 1.500.000,- Kč, - Juraj Donoval, r.č. 620405/0941, bydliště Praha 2, Slezská 12, PSČ 120 00, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 18.8.2003, půjčky 500.000,- Kč ze dne 12.9.2003, půjčky 122.000,- Kč ze dne 15.9.2003, půjčky 650.000,- Kč ze dne 15.9.2003, půjčky 25.000,- Kč ze dne 29.10.2003, půjčky 500.000,- Kč ze dne 3.12.2003, půjčky 140.000,- Kč ze dne 8.12.2003 a půjčky 200.000,- Kč ze dne 10.12.2003, v celkové výši jistiny 2.200.000,- Kč, - Ing. Martin Celba, r.č. 570831/0179, bydliště Praha 3, Nitranská 15, PSČ 130 00, z titulu půjčky 500.000,- Kč ze dne 3.12.2003, ve výši jistiny 500.000,- Kč, - Jiří Kuntoš, r.č. 580215/0332, bydliště Praha 4 - Hrnčíře, Běláskova 772, z titulu půjčky 200.000,- Kč ze dne 5.12.2003, ve výši jistiny 200.000,- Kč. 5.3.2004 - 22.6.2004

Aktuální kontaktní údaje První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Kapitál První Sovinecká, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 61 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.9.2008
zakladni jmění 56 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2007 - 8.9.2008
zakladni jmění 46 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.9.2006 - 13.9.2007
zakladni jmění 29 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2005 - 21.9.2006
zakladni jmění 10 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2004 - 10.8.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.12.2003 - 22.6.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 10.2.2003 - 3.12.2003

Akcie První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 612 4.3.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 612 8.9.2008 - 4.3.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 566 13.9.2007 - 8.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 464 21.9.2006 - 13.9.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 292 10.8.2005 - 21.9.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 109 22.6.2004 - 10.8.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 10.2.2003 - 22.6.2004

Sídlo První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Slezská 397/12 , Praha 120 00 10.2.2003

Předmět podnikání První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.5.2010
přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva 14.5.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.10.2009
hostinská činnost 27.10.2009
maloobchod použitým zbožím 7.2.2007 - 27.10.2009
velkoobchod 7.2.2007 - 27.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 7.2.2007 - 27.10.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.9.2004 - 27.10.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.9.2004 - 27.10.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2004 - 27.10.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2004 - 27.10.2009
ubytovací služby 20.9.2004 - 27.10.2009
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 20.9.2004 - 27.10.2009
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 20.9.2004 - 27.10.2009
pořádání kuturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 20.9.2004 - 27.10.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 19.9.2003 - 27.10.2009
realitní činnost 10.2.2003 - 27.10.2009

vedení firmy První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Statutární orgán První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. 10.2.2003
člen představenstva Petr Urban 9.11.2018
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Třešňová 1991/9 , České Budějovice 370 06
člen Ing. Blanka Schwanková 10.2.2003 - 1.4.2004
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 13.2.2004
Adresa: Dělnická 431/5 , Havířov 736 01
předseda Juraj Donoval 10.2.2003 - 14.4.2008
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 10.2.2008
Vznik funkce 10.2.2003
Zánik funkce 10.2.2008
Adresa: Slezská 397/12 , Praha 120 00
místopředseda Ing. Martin Celba 10.2.2003 - 14.4.2008
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 10.2.2008
Vznik funkce 10.2.2003
Zánik funkce 10.2.2008
Adresa: Nitranská 1047/15 , Praha 130 00
člen Petr Vrňata 1.4.2004 - 4.3.2010
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: Přírodní 540/12 , Praha 142 00
člen představenstva Roman Doubrava 6.4.2005 - 4.3.2010
Vznik členství 21.12.2004
Zánik členství 21.12.2009
Adresa: 94 , Holoubkov 338 01
člen představenstva Jan Sýkora 6.4.2005 - 4.3.2010
Vznik členství 21.12.2004
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: V kolkovně 919/4 , Praha 110 00
předseda Juraj Donoval 14.4.2008 - 4.3.2010
Vznik členství 11.2.2008
Vznik funkce 11.2.2008
Adresa: Slezská 397/12 , Praha 120 00
místopředseda Ing. Martin Celba 14.4.2008 - 4.3.2010
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 15.12.2009
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 15.12.2009
Adresa: Nitranská 1047/15 , Praha 130 00
člen představenstva Martina Fikejzová 4.3.2010 - 14.5.2010
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: 26 , Kostelec nad Vltavou 399 01
člen představenstva Ing. Jan Babka 4.3.2010 - 27.11.2013
Vznik členství 15.12.2009
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Kupeckého 759/1 , Praha 149 00
předseda představenstva Juraj Donoval 4.3.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 30.6.2012
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: Slezská 397/12 , Praha 120 00
člen představenstva Roman Doubrava 4.3.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: 94 , Holoubkov 338 01
místopředseda představenstva Martina Fikejzová 14.5.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 15.12.2009
Zánik členství 30.6.2012
Vznik funkce 17.2.2010
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: 26 , Kostelec nad Vltavou 399 01
člen představenstva Ing. Jan Babka 27.11.2013 - 8.4.2014
Vznik členství 15.12.2009
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Ocelíkova 672/1 , Praha 149 00
člen představenstva Petr Urban 4.3.2010 - 30.12.2015
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Leopoldova 2040/30 , Praha 149 00
člen představenstva Petr Urban 30.12.2015 - 9.11.2018
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Leopoldova 2040/30 , Praha 149 00

Dozorčí rada První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Ladislav Sádlík 31.7.2015
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Nad Hřištěm 51 , Kněževes 252 68
předseda dozorčí rady JUDr. Stanislav Lžičař 21.1.2016
Vznik členství 15.12.2009
Vznik funkce 8.1.2010
Adresa: Božetická 3396/8 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Matěnová 21.1.2016
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Pod Belvederem 614/3 , Praha 148 00
člen JUDr. Vlastimil Trojan 10.2.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Daliborova 648/10 , Praha 102 00
předseda Petr Kohel 10.2.2003 - 6.4.2005
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 21.12.2004
Vznik funkce 10.2.2003
Adresa: 280 , Kout na Šumavě 345 02
člen Ing. Jindřich Petřík 1.4.2004 - 6.4.2005
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 21.12.2004
Adresa: Anglické nábřeží 944/8 , Plzeň 301 00
člen Martin Linhart 10.2.2003 - 13.3.2006
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 15.12.2005
Adresa: Na výspě 238/28 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jiří Kuntoš 6.4.2005 - 13.3.2006
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 21.12.2004
Adresa: Běláskova 772 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Roman Petr 13.3.2006 - 4.3.2010
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: Dlouhá 296 , Petrov 252 81
člen dozorčí rady Oldřich Páleníček 13.3.2006 - 4.3.2010
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: Windhorst Str. 28 , 658 30 Kriftel Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Petr Urban 14.4.2008 - 4.3.2010
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: Leopoldova 2040/30 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Ladislav Sádlík 4.3.2010 - 31.7.2015
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Vondroušova 1165/10 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady JUDr. Stanislav Lžičař 4.3.2010 - 21.1.2016
Vznik členství 15.12.2009
Vznik funkce 8.1.2010
Adresa: Pavelkova 3392/11 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Matěnová 4.3.2010 - 21.1.2016
Vznik členství 15.12.2009
Adresa: Pod Belvederem 614/3 , Praha 148 00

Likvidace První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Michal Mareš 26.7.2013
Adresa: Pravá 594/11 , Praha 147 00
Jméno JUDr. Michal Mareš 12.10.2010 - 26.7.2013
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00

Sbírka Listin První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8088/SL 44 ostatní odstoupení z funkce 4x Městský soud v Praze 3.8.2011 10.3.2014 23.4.2014 4
B 8088/SL 43 notářský zápis NZ 461/2010 Městský soud v Praze 15.6.2010 19.10.2010 26.10.2010 20
B 8088/SL 42 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 17.2.2010 24.5.2010 1
B 8088/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.1.2010 22.3.2010 8.4.2010 1
B 8088/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.1.2010 22.3.2010 8.4.2010 1
B 8088/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.12.2009 22.3.2010 8.4.2010 1
B 8088/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2009 22.3.2010 8.4.2010 1
B 8088/SL 37 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 15.12.2009 22.3.2010 8.4.2010 5
B 8088/SL 36 notářský zápis NZ 475/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 22.3.2010 8.4.2010 32
B 8088/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.1.2008 24.4.2008 1
B 8088/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.2.2008 24.4.2008 2
B 8088/SL 33 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 12.12.2007 24.4.2008 7
B 8088/SL 32 notářský zápis -NZ490/07 Městský soud v Praze 12.12.2007 24.4.2008 29
B 8088/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2006 24.9.2007 11
B 8088/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2007 24.9.2007 10
B 8088/SL 29 stanovy společnosti -platné od září 2007 Městský soud v Praze 30.8.2007 20.9.2007 10
B 8088/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2006 26.1.2007 10
B 8088/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2004 18.4.2005 0
B 8088/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 11.1.2005 2.2.2005 32
B 8088/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2004 20.10.2004 0
B 8088/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2004 21.7.2004 19.8.2004 0
B 8088/SL 9 notářský zápis -NZ255/03 Městský soud v Praze 15.12.2003 22.4.2004 0
B 8088/SL 8 ostatní zápis m.VH Městský soud v Praze 25.3.2003 21.10.2003 0
B 8088/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 97/03,pozv.,sezn. akc.,PM Městský soud v Praze 30.5.2003 30.6.2003 21.10.2003 0
B 8088/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ7/2003 Městský soud v Praze 15.1.2003 6.3.2003 0
B 8088/SL 5 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ183/2002 Městský soud v Praze 25.11.2002 6.3.2003 0
B 8088/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.11.2002 6.3.2003 0
B 8088/SL 3 ostatní zápis z jed.DR+představenstva Městský soud v Praze 25.11.2002 6.3.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje První Sovinecká, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26754380
Jméno První Sovinecká, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 10.2.2003
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 1

Sídlo První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2003

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2004
Zánik oprávnění 22.9.2010

Živnost č. 12 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.2010
Zánik oprávnění 22.9.2010

Živnost č. 18 Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2010
Zánik oprávnění 22.9.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Petr Urban

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje První Sovinecká, a.s. v likvidaci

IČO: 26754380
Firma: První Sovinecká, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.2.2003

Sídlo První Sovinecká, a.s. v likvidaci

Sídlo: Slezská 397/12, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image