Firma První novinová společnost a.s. IČO 45795533


První novinová společnost a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

První novinová společnost a.s. (45795533) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Paceřická 2773/1, Praha 193 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 1992 a je stále aktivní. První novinová společnost a.s. má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o První novinová společnost a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o První novinová společnost a.s. na Justice.cz
Detailní informace o První novinová společnost a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro První novinová společnost a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje První novinová společnost a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1660
IČO (identifikační číslo osoby) 45795533
Jméno První novinová společnost a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.7.1992
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. rozhodla dne 16.6.2004 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu S n i ž u j e s e základní kapitál společnosti První novinové společnosti a.s. o celkovou částku 231,537.086,- Kč, z toho: a) o částku ve výši 227,299.900,14 Kč za účelem krytí ztráty společnosti, vykázané dle účetní závěrky ke dni 31.12.2003 b) o částku ve výši 4,237.185,86 Kč za účelem převodu částky do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a) částka ve výši 227,299.900,14 Kč bude použita na úhradu stávající ztráty společnosti. b) částka ve výši 4,237.185,86 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3. Rozsah snížení základního kapitálu Rozsah snížení základního kapitálu je z částky 705,905.750,- Kč o částku 231,537.086,- Kč na konečnou částku 474,368.664,- Kč. 4. Způsob snížení základního kapitálu Ke snížení základního kapitálu dochází snížením dosavadní jmenovité hodnoty každé akcie společnosti z částky 125,- Kč na částku 84,-Kč, tj. o 41,-Kč na akcii. Snížení jmenovité hodnoty společností vydaných zaknihovaných cenných papírů bude provedeno změno u zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, tj. ve Středisku cenných papírů, na základě příkazu společnosti po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 1.9.2004 - 4.10.2004
Na První novinovou společnost a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Ústřední distribuce tisku, a.s. se sídlem Hvožďanská 5-7, PSČ 148 31, Praha 4, IČ: 25097164, zapsa- né v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 4470. 16.12.2002
Valná hromada společnosti přijala dne 29.8.2000 usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v tomto znění: a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění: revitalizace společnosti, b) způsob zvýšení základního jmění: upsáním nových akcií, a to nejméně 2 600 000 ks a nejvýše 6 072 330 ks c) rozsah zvýšení základního jmění: 325 000 000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad tuto částku maximálně však do výše 759 041 250,- Kč; výše základního jmění po zvýšení (a po předchozím snížení - v obchodním rejstříku již zapsaném) tak bude činit nejméně 476 808 250,- Kč a nejvýše 910 849 500,- Kč. Připouští se pouze peněžité vklady. Pokud všechny oprávněné osoby využijí v plném rozsahu svého přednostního práva na upsání akcií v plném rozsahu, bude základní jmění zvýšeno o maximální částku, tj. o 759 041 250,- Kč. Pokud oprávněné osoby nevyužijí svého přednostního práva zcela či zčásti, rozhodne o konečné částce, o kterou se základní jmění zvyšuje, představenstvo; tato částka musí být v limitu shora uvedeném a nesmí být nižší než souhrn jmenovitých hodnot nových akcií upsaných s využitím přednostního práva (v 1. kole); pokud ji stanoví vyšší, budou zbývající akcie nabídnuty konkrétním zájemcům (2.kolo). d) druh nově vydávaných akcií: kmenové e) podoba nově vydávaných akcií: zaknihované f) forma nově vydávaných akcií: na majitele g) jmenovité hodnoty nových akcií: 125,- Kč/akcii h) emisní kurs (pro úpisy jak s využitím přednostního práva, tak bez využití přednostního práva): odpovídá jmenovité hodnotě tj. 125,- Kč; akcie jsou emitovány bez emisního ážia. i) místo upisování akcií (pro úpisy jak s využitím přednostního práva, tak bez využití přednostního práva: sídlo Společnosti, tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, místnost 326 provozní doba: 9:00 až 11:00 j) splatnost emisního kursu upsaných akcií: v plné výši do 10 dnů od úpisu, bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Společnosti č.2029950105/2600 vedeného u CITIBANK; za den zaplacení se považuje den, kdy bude částka odepsána z účtu plátce, k) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 125,- Kč ( po snížení zákl. jmění, tj. 500,- Kč před snížením) lze upsat 5 nových akcií l) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty, kdy lze upsat akcie s využitím přednostního práva (v prvním kole); tento den (datum) bude uveden v informaci představenstva uveřejňované dle § 204a obch. zák. [způsobem a ve lhůtě dle písm. m)] m) lhůty pro upisování nových akcií Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku (i) 1. kolo - akcie nabídnuty k úpisu s výkonem přednostního práva Lhůta pro upisování akcií činí v tomto kole dva týdny; počátek běhu lhůty pro upisování akcií je stanoven na 35. den od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku; datum počátku uveřejní představenstvo dle § 204a obch. zák. nejméně 30 dnů před počátkem jejího běhu v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. (ii) 2. kolo - akcie nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto zájemcům a) Dispress s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, i.č. 49702955, b) Ringier-Springer (Nederland) B.V., sídlo Strawinskylaan 3107, NL-100 BL Amsterodam, c) MAFRA, a.s., Na Příkopě 31, Praha 1, i.č. 45313351, d) ECOMEDIA, s.r.o., sídlo Dobrovského 25, Praha 7, i.č. 62416910, a to v poměru podle velikosti jejich účasti na Společnosti (souhrnné jmenovité hodnoty jejich akcií na Společnosti) k rozhodnému dni podle písm. l). Lhůta pro upisování akcií činí v tomto kole jeden týden, počátek běhu lhůty pro upisování je stanoven na 1. den následující po skončení dvoutýdenní lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva. 21.11.2001 - 11.6.2002
Valná hromada konaná dne 29,8,2000 rozhodla o snížení základního jmění : Důvod snížení základního jmění: Snížuje se základní jmění společnosti První novinová společnost, a.s. za účelem krytí ztráty společnosti ve výši 457.561.000,- Kč vykázané dle účetní závěrky ke dni 31.12.1999. Rozsah snížení základního jmění: Rozsah snížení základního jmění je z částky 607.233.000,- Kč o částku 455.424.750,- Kč na konečnou částku 151.808.250,- Kč. Způsob snížení základního jmění: Ke snížení základního jmění dochází snížením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 500,- Kč / 1 každá akcie na částku 125,- Kč / 1 každá akcie, tj. o 350,- Kč na akcii. Snížení základního jmění pro již zaknihované cenné papíry bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti po provedení zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku. Snížení jmenovité hodnoty případných zatímních listů se provede postupem podle § 213a odst. 2 obch. zák. 10.10.2000 - 5.3.2001
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií: 1. Základní jmění se zvyšuje dle § 203 násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií společnosti. Základní jmění se zvyšuje o částku 440.000.000,- s tím, že se připouští upisování nad částku 440.000.000,- Kč, maximálně však do výše 506.027.500,- Kč. Výše základního jmění po zvýšení tudíž bude činit nejméně 541 205 500,- Kč a nejvýše 607.233.000,- Kč. 2. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nejméně 880.000 kusů akcií a nejvýše 1.012.055 kusů akcií a emisní kurs se bude splácet peněžitým vkladem. Všechny upisované akcie mají stejnou jmenovitou hodnotu, která činí 500,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, budou znít na majitele a mít zaknihovanou podobu. 15.1.1999 - 7.6.1999
3. 3.1. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií činí dva týdny. Datum počátku běhu lhůty pro upisování akcií uveřejní představenstvo dle § 204a obchodního zákoníku nejméně 30 před počátkem jejího běhu v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. Lhůta pro upisování akcií nezačně běžet dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií je stanoven na 35. den od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 3.2. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat 5 (pět) nových akcií. 3.3. Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva mají stejnou jmenovitou hodnotu, která činí 500,-. Jsou emitovány jako kmenové, znějí na majitele a mají zaknihovanou podobu. 3.4. Dnem rozhodným pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty stanovené pro upisování akcií. Tento den spolu s počátkem lhůty bude uveden v informaci představenstva o přednostním právu, kterou uveřejní představenstvo společnosti dle § 204a obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu bude uveřejněna v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. 3.5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ 140 00. 15.1.1999 - 7.6.1999
4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto zájemcům: Ringer-Springer (Nederland) B.V. 30,7% neupsaných akcií Dispress, s.r.o. 39,9% neupsaných akcií MaFra, a.s. 15,7% neupsaných akcií Ecomedia, s.r.o. 13,7% neupsaných akcií. 15.1.1999 - 7.6.1999
5. 5.1. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 7 dní a počíná běžet prvý den následující po skončení dvoutýdenní lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva. 5.2. Tyto akcie budou upisovány za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě akcie. Emisní kurs jedné akcie tudíž činí 500,- Kč. Akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 5.3. Akcie budou upisovány v sídle společnosti,tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ 140 00. 15.1.1999 - 7.6.1999
6. Každý upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 10 dnů od upsání na účet společnosti č. 182-10808-011/0100. 15.1.1999 - 7.6.1999
7. O konečné výši částky zvýšení rozhoduje představenstvo. 15.1.1999 - 7.6.1999
Pokud všechny oprávněné osoby využijí svého přednostního práva na upsání akcií v plném rozsahu, bude základní jmění zvýšeno o maximální částku, tj. o 506.027.500,- Kč. Pokud všechny oprávněné osoby svého přednostního práva na upsání akcií nevyužijí rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Konečná částka zvýšení stanovená představenstvem však nesmí být nižší, než je souhrn jmenovitých hodnot akcií upsaných během dvoutýdenní lhůty s využitím přednostního práva. Pokud představenstvo stanoví konečnou částku zvýšení základního jmění vyšší než je souhrn jmenovitých hodnot akcií upsaných s využitím přednostního práva, budou zvývající akcie nabýdnuty zájemcům uvedených v bodu 4 tohoto usnesení. 15.1.1999 - 7.6.1999
Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z 202411000 Kč na 101205500 Kč z důvodu krytí ztráty roku 1995 snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 500 Kč. 7.11.1996 - 15.4.2005
Základní jmění společnosti bylo splaceno v plné výši. 28.6.1993 - 7.6.1999
Celkem 10.121 akcií na jméno může být prodáno zaměstnancům společnosti a jejím důchodcům, kteří u společnosti nebo jejich právních předchůdců pracovali nejméně 5 let, jako zaměstnanecké akcie. 21.7.1992 - 28.6.1993
Zaměstnanecké akcie se zaměstnancům a důchodcům společnosti prodávají za cenu uvedenou ve schváleném privatizačním projektu státního podniku 1.000,- Kčs. Při úmrtí nebo skončení pracovního poměru s výjimkou odchodu zaměstnanců do důchodu zanikají práva zaměstnanecké akcie a tato akcie musí být odevzdána společnosti. Společnost zaplatí za odevzdanou zaměstnaneckou akcii její kursovní hodnotu, popř. není-li kursovní cena znamenána, její jmenovitou hodnotu, ledaže by šlo o skončení pracovního poměru zaměstnance v důsledku porušení pracovní kázně. V takovém případě společnost zaplatí 21.7.1992 - 28.6.1993
za odevzdanou akcii pouze cenu, za kterou byla zaměstnanci společnosti prodána. Zaměstnanecké akcie jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci společnosti a jejími důchodci, kteří u společnosti nebo jejích právních předchůdců pracovali nejméně 5 let. Převod akcií společnosti na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva. Tohoto souhlasu není zapotřebí, jde-li o převod akcií v rámci schváleného privatizačního projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. PNS Praha, nebo o převod zaměstnaneckých akcií, bude respektováno předkupní práva 21.7.1992 - 28.6.1993
akcionářů - vydavatelů, na základě výběrového řízení. 21.7.1992 - 28.6.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. odštěpný závod PNS Praha 21.7.1992 - 15.4.2005
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. 21.7.1992 - 15.4.2005
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 11.06.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 21.7.1992 - 15.4.2005

Aktuální kontaktní údaje První novinová společnost a.s.

Kapitál První novinová společnost a.s.

zakladni jmění 474 369 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.10.2004
zakladni jmění 705 906 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.10.2002 - 4.10.2004
zakladni jmění 151 808 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2001 - 2.10.2002
zakladni jmění 607 233 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.6.1999 - 5.3.2001
zakladni jmění 101 206 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.8.1997 - 7.6.1999
zakladni jmění 202 411 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1992 - 19.8.1997

Akcie První novinová společnost a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 84 Kč 5 647 246 4.10.2004
Kmenové akcie na majitele 125 Kč 5 647 246 2.10.2002 - 4.10.2004
Akcie na majitele 125 Kč 1 214 466 5.3.2001 - 2.10.2002
Akcie na majitele 500 Kč 1 214 466 7.6.1999 - 5.3.2001
Akcie na majitele 500 Kč 202 411 19.8.1997 - 7.6.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 202 411 28.1.1994 - 19.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 290 28.6.1993 - 28.1.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 121 28.6.1993 - 28.1.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 121 21.7.1992 - 28.6.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 290 21.7.1992 - 28.6.1993

Sídlo První novinová společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Paceřická 2773/1 , Praha 193 00 1.6.2009
Adresa Hvožďanská 2237/5 , Praha 148 00 22.11.2007 - 1.6.2009
Adresa Hvožďanská 2237/5 , Praha 148 00 28.6.1993 - 22.11.2007
Adresa Jindřišská 909/14 , Praha 110 00 21.7.1992 - 28.6.1993

Předmět podnikání První novinová společnost a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.10.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.11.2007
velkoobchod 22.11.2007 - 4.10.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.11.2007 - 4.10.2010
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 22.11.2007 - 4.10.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 22.11.2007 - 4.10.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 22.11.2007 - 4.10.2010
reklamní činnost a marketing 22.11.2007 - 4.10.2010
zprostředkování obchodu a služeb 22.11.2007 - 4.10.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.11.2007 - 4.10.2010
zprostředkovatelská činnost 4.11.1994 - 22.11.2007
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.11.1994 - 22.11.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného/ 28.6.1993 - 22.11.2007
vydavatelství 28.6.1993 - 22.11.2007
propagační činnost 28.6.1993 - 22.11.2007
1. Výkon poštovního provozu a poštovní novinové služby pro potřeby národního hospodářství, obrany a bezpečnosti státu a pro potřeby obyvatelstva v okruhu těchto činností - doprava všech druhů poštovních zásilek, - peněžní služby pošty, včetně obstaravatelských činností, - rozšiřování tuzemského i zahraničního tisku a zasílání čs. periodického tisku do zahraničí, - prodej doplňkového zboží v jednotné síti pošty a PNS na území ČR v souladu se stanovenými normativy kvality. 21.7.1992 - 28.6.1993
2. Výkon realizační činnosti v oblasti poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
3. Přenos všech druhů signálů, zpráv a informací po jednotné telekomunikační síti (dále jen JTS), s výjimkou sítí rozhlasových a televizních vysílačů. 21.7.1992 - 28.6.1993
5. Výkon státní správy na úseku pošty, telekomunikací a na úseku neveřejných telekomunikačních zařízení a poškozování podzemních telekomunikačních vedení a zařízení. 21.7.1992 - 28.6.1993
6. Výkon státní inspekce telekomunikací, odborného technického dozoru spojů a činností specializovaného stavebního úřadu a státního stavebního dohledu. 21.7.1992 - 28.6.1993
7. Výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty, PNS a JTS na území ČR, digitalizace JTS v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými programy, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výzkumně-vývojové činnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
8. Připojování neveřejných telekomunikačních zařízení na JTS a začleňování telekomunikačních zařízení do JTS na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
9. Vývoj, výroba, montáž, prodej technických a provozních prostředků pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, prodej telekomunikačních zařízení, pracovních a montážních pomůcek. 21.7.1992 - 28.6.1993
10. Činnost vyplývající z provozu, údržby, modernizace, rozvoje a výstavby zařízení a objektů v majetku podniku, včetně servisní činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem sítě pošty, PNS a JTS. 21.7.1992 - 28.6.1993
11. Kalkulace sazeba za zásilky a spojové služby. 21.7.1992 - 28.6.1993
12. Tvorba a údržba informační databáze pro potřeby informačního systému odvětví spojů. 21.7.1992 - 28.6.1993
13. Tuzemská a zahraniční obchodní činnost s poštovními ceninami a filatelistickým zbožím, stanovení cen poštovních známek pro sběratelské účely, vydávaných a dovážených filatelistických publikací a potřeb. 21.7.1992 - 28.6.1993
14. Vydavatelství odborné literatury, provozních předpisů, pomůcek a tiskopisů, propagačních a informačních materiálů v oblastech své činnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
15. Tisk jiných cenin nebo tiskovin pro potřebu resortu i mimoresortních objednavatelů, včetně zahraničních vydavatelů cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
16. Zajištění návaznosti čs. poštovní sítě a JTS na mezinárodní (světovou) poštovní a telekomunikační síť. 21.7.1992 - 28.6.1993
17. Zabezpečení mezinárodních poštovních a telekomunikačních služeb při dodržení tarifů, směrování a způsobu provozu sjednaných zakladatelem se zahraničními zprávami spojů, resp. uznanými soukromými provozovatelstvími. 21.7.1992 - 28.6.1993
18. Centralizovaná organizace mezinárodní poštovní přepravy pro celé území ČR k zabezpečení ochrany a bezpečnosti státu aplikaci celního, devizového a tiskového zákona a jednotného provozního vztahu k zahraničním poštovním zprávám. 21.7.1992 - 28.6.1993
19. Jednotný systém operativního řízení poštovního provozu, PNS a telekomunikačního provozu podle zásad a norem zakladatele v souladu s potřebami jednotné sítě pošty, PNS a JTS včetně zabezpečení návaznosti na systémy operativního řízení telekomunikační sítě na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
20. Provoz zvláštní telekomunikační sítě na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
21. Centralizovaná organizace dálkové části JTS tak, aby byla zajištěna návaznost na primární síť VAKSS RVHP a zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované tranzity a byla dosažena stanovená průchodnost a odolnost. 21.7.1992 - 28.6.1993
22. Výkon obstaravatelských činností a centrálního paušálu poštovního na základě dohod s partnerskými organizacemi, zajišťujících jednotné podmínky pro poskytování těchto služeb na celém území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
23. Příprava funkce jednotné sítě pošty, PNS a JTS pro období BPS, vytváření Státní spojové služby a realizace akcí zvláštní části plánu. 21.7.1992 - 28.6.1993
24. Realizace a propagace emisní činnosti poštovních známek a jiných poštovních cenin podle zásad a emisních záměrů vydavatele, včetně provádění mezinárodní výměny poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
28. Jednota výrobních, distribučních a obchodních zájmů a potřeb poštovního provozu se státními zájmy. 21.7.1992 - 28.6.1993
29. Činnost poštovního muzea podle zásad a norem vydavatele státních poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
30. Nakládání s poštovními známkami a jinými poštovními ceninami propadlými ve prospěch státu na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
31. Spojová doprava prováděná vlastní automobilovou dopravou a provoz speciálních mechanizačních prostředků a opraven. 21.7.1992 - 28.6.1993
4. Přenos zpráv potřebných pro zajištění provozu JTS a poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení státu a národního hospodářství pro potřeby obrany a bezpečnosti čs. území a pro potřeby obyvatelstva na území ČR v souladu s dokumenty MTU, CCITT, OSS a stanovenými normativy kvality. 21.7.1992 - 28.6.1993
25. Výroba, distribuce, prodej, skartace a archivace poštovních cenin a tisků s tím souvisejících, včetně příležitostných poštovních razítek a výkon bezpečnostního dozoru v této oblasti podle zásad a norem vydavatele státních poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
26. Zabezpečení potřebného množství a druhů poštovních cenin pro účely poštovního provozu na území ČR i pro SPT Bratislava s.p. 21.7.1992 - 28.6.1993
27. Agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštovních přepážek, včetně strojové propagace. 21.7.1992 - 28.6.1993

vedení firmy První novinová společnost a.s.

Statutární orgán První novinová společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti se po- depisují vždy dva členové představenstva společně, a to tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 20.3.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Jménem společnosti se podepisuje předseda představenstva společnosti nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva, a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 25.10.1993 - 20.3.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 28.6.1993 - 25.10.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
Předseda představenstva Ing. Petr Chvátal 8.2.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: K Bažantnici 256 , Obříství 277 42
člen představenstva Petr Novák 4.4.2019
Vznik členství 30.5.2018
Adresa: 73 , Pětihosty 251 67
místopředseda představenstva Ing. Vít Rozsypal 10.4.2019
Vznik členství 1.4.2019
Vznik funkce 1.4.2019
Adresa: Na Sídlišti 350 , Divišov 257 26
člen představenstva PhDr. Petr Schönfeld 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Počáteckých 1584 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Michal Klíma 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Nad lesem 119/8 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Alex. Ferra 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Lešanská 2927 , 141 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Jiří Matouš (Georges Matthieu) 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Zámecké schody 189/8 , Praha 118 00
člen představenstva ing. Petr Tomšů 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Lindavská 783/5 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Josef Tichý 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Pomořanská 472/2 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Vít Frank 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Heyrovského 597/16 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Robert Sladký 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Křejpského 1511/23 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Vratislav Kroužecký 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Nad Zlíchovem 414/34 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Josef Bednář 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: 123 , Křtiny 679 05
člen představenstva Mgr. Igor Fojtík 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Tobrucká 714/27 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Martin Kocourek 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Mrkva 10.11.1995 - 27.3.1996
Adresa: Mimoňská 631/19 , Praha 190 00
člen představenstva Dipl.ing. Hans Georg Schnucker 10.11.1995 - 15.8.1997
Adresa: Mlýnská 317/10 , Ostrava 702 00
předseda představenstva PhDr. Milan Soška 10.11.1995 - 15.8.1997
Adresa: Nad Královskou oborou 268/41 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Vratislav Kroužecký 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Nad Zlíchovem 414/34 , Praha 152 00
člen představenstva JUDr. Karel Walter 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Radimova 136/27 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Oldřich Spálavský 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Mračnická 1053/4 , Praha 102 00
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Mrkva 27.3.1996 - 15.1.1999
Adresa: Mimoňská 631/19 , Praha 190 00
člen představenstva Dipl.ing. Hans Georg Schnucker, Nar. 1.7.1956 15.8.1997 - 23.4.1999
Adresa: Mlýnská 317/10 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Dr. Christian Müller 15.8.1997 - 23.4.1999
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
člen Ing. Andreas Kaulfuss 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Děvínská 2821/16 , Praha 150 00
člen Ing. Petr Tomšů 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Litvínovská 589/6 , Praha 190 00
člen Norbert Fischer 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Spolková republika Německo
Liemesweg 3,56337 Eitelborn
člen Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 23.4.1999 - 5.10.1999
Adresa: Schoolmesterkamp 11 , 223 59 Hamburg Spolková republika Německo
člen Jörn W. Röpr, Nar. 8.12.1956 23.4.1999 - 5.10.1999
Adresa: Nad Panskou zahradou 556 , Horoměřice 252 62
člen Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 5.10.1999 - 5.10.1999
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
člen Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 5.10.1999 - 20.11.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Mrkva 15.1.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Dobrovského 1278/25 , Praha 170 00
předseda představenstva Dr.Ing. Josef Opletal 23.4.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Janovského 1349/24 , Praha 170 00
člen Jörn W. Röper, Nar. 8.12.1956 5.10.1999 - 20.3.2002
Adresa: Nad Panskou zahradou 556 , Horoměřice 252 62
člen Ing. Tomáš Böhm 20.11.2001 - 20.3.2002
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Podéšťova 777 , Praha 156 00
Místopředseda představenstva Ing. Radomil Juda 20.3.2002 - 30.9.2004
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 16.6.2004
Vznik funkce 6.12.2001
Adresa: Na Olmovci 1173 , Orlová 735 14
člen Ing. Pavel Borovka 20.3.2002 - 30.9.2004
Zánik členství 16.6.2004
Vznik funkce 6.12.2001
Adresa: Rezlerova 307 , Praha 109 00
předseda představenstva Dr. Jörn W. Röper 20.3.2002 - 30.9.2004
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 16.6.2004
Vznik funkce 6.12.2001
Adresa: Nad Panskou zahradou 556 , Horoměřice 252 62
předseda Ing. Radomil Juda 30.9.2004 - 22.11.2007
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Na Olmovci 1173 , Orlová 735 14
místopředseda Ing. Pavel Borovka 30.9.2004 - 22.11.2007
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Saturnova 1223/28 , Praha 104 00
člen Roman Breitenfelner 30.9.2004 - 22.11.2007
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Pod kaštany 177/7 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Radomil Juda 22.11.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 22.6.2010
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 22.6.2010
Adresa: Na Olmovci 1173 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Ing. Pavel Borovka 22.11.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 22.6.2010
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 22.6.2010
Adresa: Saturnova 1223/28 , Praha 104 00
člen představenstva Roman Breitenfelner 22.11.2007 - 24.9.2013
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Tiché údolí 9 , Roztoky 252 63
předseda představenstva Ing. Radomil Juda 4.10.2010 - 24.9.2013
Vznik členství 22.6.2010
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 22.6.2010
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Na Olmovci 1173 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Ing. Pavel Borovka 4.10.2010 - 24.9.2013
Vznik členství 22.6.2010
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 22.6.2010
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Saturnova 1223/28 , Praha 104 00
předseda představenstva Radomil Juda 24.9.2013 - 17.7.2015
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Na Olmovci 1173 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Pavel Borovka 24.9.2013 - 17.7.2015
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Saturnova 1223/28 , Praha 104 00
člen představenstva Cornelis Antonius Van Der Kolk 17.7.2015 - 10.12.2015
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 19.11.2015
Adresa: Rijksstraatweg 89 , De Meern, Utrecht Nizozemské království
místopředseda představenstva František Čermák 17.7.2015 - 11.1.2017
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Slunečná 566 , Šestajovice 250 92
člen představenstva František Ureš 10.12.2015 - 11.3.2017
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: Hlavní 243 , Husinec 250 68
předseda představenstva Petr Novák 17.7.2015 - 8.2.2019
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 1.2.2019
Adresa: 73 , Pětihosty 251 67
člen představenstva František Ureš 11.3.2017 - 8.2.2019
Vznik členství 19.11.2015
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: U jeslí 1851/47 , Praha 193 00
Člen představenstva Petr Novák 8.2.2019 - 4.4.2019
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 29.5.2018
Adresa: 73 , Pětihosty 251 67
místopředseda představenstva Jindřich Kadeřávek 11.1.2017 - 10.4.2019
Vznik členství 5.12.2016
Zánik členství 31.3.2019
Vznik funkce 5.12.2016
Zánik funkce 31.3.2019
Adresa: 17. listopadu 1337 , Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada První novinová společnost a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Štěpán Košík 20.3.2017
Vznik členství 19.3.2017
Adresa: Železničního pluku 1707 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady David Bregar 24.8.2017
Vznik členství 25.6.2017
Vznik funkce 25.6.2017
Adresa: Soukalova 2039/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Vít Nantl 10.4.2019
Vznik členství 7.3.2019
Adresa: Červená Skála 319 , Husinec 250 68
člen dozorčí rady doc.ing. Svatopluk Mareš CSc. 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Kafkova 341/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady ing. Karel Antoš 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Na Zlatnici 85/28 , Praha 147 00
člen dozorčí rady ing. Jan Horák 21.7.1992 - 28.6.1993
Adresa: Schulhoffova 857/8 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jan Procházka 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Nevanova 1059/32 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Běhounek 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Na rozdílu 718/28 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Hana Středová 28.6.1993 - 10.11.1995
Adresa: Augustinova 2075/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Havlík 28.6.1993 - 15.8.1997
Adresa: Senegalská 636/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Hadinec 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: sídl. Hůrka 1030 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Ing. Eva Čiháková 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1366/5 , Praha 153 00
člen dozorčí rady Ing. Alex Ferra 10.11.1995 - 23.4.1999
Adresa: Lešanská 2927 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Jan Šusta 10.11.1995 - 23.4.1999
Adresa: Krakovská 1363/12 , Praha 110 00
předseda Dr. Jaroslav Světlík 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Fingerova 2183/5 , Praha 158 00
člen Ing. Karel Brychta 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Jordana Jovkova 3251/1 , Praha 143 00
členka Silvia Lepiarczyk 23.4.1999 - 5.10.1999
Adresa: Tangastr. 40 , 818 27 Mnichov Česká republika
člen dozorčí rady Milan Tichý 28.6.1993 - 13.9.2001
Adresa: Přistoupimská 392/20 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Danuše Baumruková 15.8.1997 - 13.9.2001
Zánik funkce 29.8.2000
Adresa: Kyjevská 1524/21 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Michal Klíma 23.4.1999 - 13.9.2001
Zánik funkce 29.8.2000
Adresa: Klánova 322/29 , Praha 147 00
členka Silvia Lepiarczyk 5.10.1999 - 13.9.2001
Adresa: Tangastr. 40 , 81827 Mnichov Spolková republika Německo
předsedkyně Silvia Lepiarczyk 13.9.2001 - 20.11.2001
Vznik členství 29.8.2000
Vznik funkce 19.2.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Tangastr. 40 , 81827 Mnichov Spolková republika Německo
člen Ing. Hans Georg Schnücker, Nar. 1.7.1956 23.4.1999 - 18.7.2002
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Mlýnská 317/10 , Ostrava 702 00
člen Norbert Fischer 23.4.1999 - 18.7.2002
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Liemesweg 3 , 563 37 Eitelborn Spolková republika Německo
člen Michael Krüssel 13.9.2001 - 18.7.2002
Vznik funkce 29.8.2000
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Am Keuschenend 89,50170 Kerpen
člen Clemens Bauer 18.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Ovocný trh 580/2 , Praha 110 00
člen Ing. Zdeněk Mrkva 18.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Dobrovského 1278/25 , Praha 170 00
člen Robert Ohrzal 18.7.2002 - 23.9.2003
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Herodova 1894/6 , Ostrava 702 00
předseda Roland Rager 18.7.2002 - 21.12.2004
Vznik členství 6.12.2002
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 16.6.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
člen Sylvia Lepiarczyk 18.7.2002 - 21.12.2004
Vznik členství 6.12.2001
Adresa: Karlínské náměstí 238/6 , Praha 186 00
člen Dr. Karl Hans Arnold 23.9.2003 - 21.12.2004
Vznik členství 24.6.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
člen Leonhard Steger 18.7.2002 - 16.2.2005
Vznik členství 6.12.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Benzstrasse 2, 41462 Neuss
člen Roland Rager 21.12.2004 - 16.2.2005
Vznik členství 6.12.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
člen Petr Rasocha 23.9.2003 - 22.11.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Švermovská 182 , Brandýsek 273 41
člen Leonhard Steger 16.2.2005 - 22.11.2007
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Benzstrasse 2, 41462, Neuss
místopředseda Sylvia Lepiarczyk 21.12.2004 - 6.8.2008
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: Karlínské náměstí 238/6 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Sýkora 22.11.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 17.6.2008
Adresa: Rožmitálská 1801 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Peter Mertus 6.8.2008 - 17.10.2011
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Pernecká 17 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Jószef Steff 6.8.2008 - 17.10.2011
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Maďarská republika
1123 Budapešť, Nagyenyed u.4
člen Roland Rager 16.2.2005 - 15.12.2011
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 22.11.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
člen Dr. Eckart Bollmann 23.9.2003 - 26.4.2012
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Hebbelstr. 6, 22085 Hamburg
člen dozorčí rady Florian Fels 17.10.2011 - 24.9.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
Herrliberg, Schlattstrasse 18, PSČ: 8704
člen dozorčí rady Josef Havelka 17.10.2011 - 24.9.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Libušina 1507 , Černošice 252 28
předseda Dr. Karl Hans Arnold 21.12.2004 - 24.7.2014
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 25.6.2006
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 25.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
člen dozorčí rady Dipl. Kfm. (Univ.) Gunther Plank 15.12.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 22.11.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Röhrnbach, Aussernbrünst 8, D-94133
místopředseda dozorčí rady Dr. Eckart Bollmann 26.4.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 22.6.2010
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 29.11.2011
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Hebbelstr. 6, 22085 Hamburg
člen dozorčí rady Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Vznik členství 25.6.2006
Zánik členství 25.9.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
člen dozorčí rady Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Vznik členství 22.6.2010
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
člen dozorčí rady Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 18.3.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
člen dozorčí rady Leonhard Steger 22.11.2007 - 20.10.2014
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
41462 Neuss, Benzstrasse 2
člen dozorčí Agnieszka Dolezych 24.9.2013 - 20.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Kasztanowa 13 , 5123 Chotomów Polská republika
člen dozorčí rady Mark Dekan 24.9.2013 - 20.10.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Weingartenstrasse 62 , 8708 Männedorf Švýcarská konfederace
místopředseda dozorčí rady Dipl. Kfm. (Univ.) Gunther Plank 24.7.2014 - 29.10.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 19.11.2013
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: Aussernbrünst 8 , Röhrnbach Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dr. Eckart Bollmann 24.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 19.11.2013
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Hebbelstr. 6 , 220 85 Hamburg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Lucie Kočí 20.10.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: Lesní 314 , Jevany 281 66
člen dozorčí rady David Bregar 20.10.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: Soukalova 2039/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Gunther Plank 29.10.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Aussernbrünst 8 , D-94133 Röhrnbach Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Lucie Kočí 17.7.2015 - 10.12.2015
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 19.11.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Lesní 314 , Jevany 281 66
člen dozorčí rady Alfred Heintze 17.7.2015 - 10.12.2015
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 19.11.2015
Adresa: Krempenhege 18 , 223 97 Hamburg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Štěpán Košík 24.7.2014 - 20.3.2017
Vznik členství 18.3.2014
Zánik členství 18.3.2017
Adresa: Železničního pluku 1707 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady David Bregar 17.7.2015 - 24.8.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 24.6.2017
Vznik funkce 29.5.2015
Zánik funkce 24.6.2017
Adresa: Soukalova 2039/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Alena Černá 10.12.2015 - 24.8.2017
Vznik členství 19.11.2015
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: 209 , Stříbrná Skalice 281 63
člen dozorčí rady Zdeněk Kubát 10.12.2015 - 8.1.2019
Vznik členství 19.11.2015
Zánik členství 19.11.2018
Adresa: Na Hřebenkách 3304/20 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Karin Vedrová 24.8.2017 - 10.4.2019
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 7.3.2019
Adresa: 50 , Vyskytná 393 01
člen dozorčí rady Zdeněk Kubát 8.1.2019 - 10.4.2019
Vznik členství 20.11.2018
Zánik členství 7.3.2019
Adresa: Na Hřebenkách 3304/20 , Praha 150 00

Prokura První novinová společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Robert Sladký 10.11.1995 - 3.10.1996
Adresa: Křejpského 1511/23 , Praha 149 00
Jméno Ing. Dagmar Vašková 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Chlebovická 491 , Praha 199 00
Jméno Ing. Marian Porubský 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Petýrkova 1997/38 , Praha 148 00
Jméno Ludmila Capouchová 3.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Baarova 53 , 140 00 Praha 4-Michle Česká republika
Jméno Ing. Petr Tomšů 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Litvínovská 589/6 , Praha 190 00
Jméno Ing. Andreas Kaulfuss 10.2.1998 - 5.10.1999
Adresa: Děvínská 2821/16 , Praha 150 00
Jméno Ing. Tomáš Rieb 23.3.1998 - 4.4.2000
Adresa: Semonická 2173/4 , Praha 193 00
Jméno ing. Michael Ondraschek 23.4.1999 - 13.9.2001
Adresa: Šakvická 96/6 , Praha 155 21
Jméno Ing. Pavel Borovka 4.4.2000 - 18.7.2002
Adresa: Rezlerova 307 , Praha 109 00

Sbírka Listin První novinová společnost a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1660/SL 68 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 19.11.2015 4.12.2015 15.12.2015 17
B 1660/SL 66 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.6.2015 9.7.2015 23.7.2015 2
B 1660/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.6.2015 24.6.2015 77
B 1660/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 79
B 1660/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 19.7.2012 80
B 1660/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.10.2011 19.10.2011 2
B 1660/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 19.10.2011 7
B 1660/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 22.7.2011 80
B 1660/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2010 4.10.2010 4.10.2010 2
B 1660/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2010 4.10.2010 4.10.2010 2
B 1660/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 - NJ Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 30.6.2010 81
B 1660/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 30.6.2010 80
B 1660/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 22.7.2009 73
B 1660/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 20.7.2009 73
B 1660/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 11.7.2008 80
B 1660/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2007 22.11.2007 29
B 1660/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 16.7.2007 64
B 1660/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2006 3.8.2006 3.8.2006 0
B 1660/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 23.6.2006 23.6.2006 0
B 1660/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 18.7.2005 0
B 1660/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.10.2004 21.2.2005 0
B 1660/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.7.2004 10.8.2004 88
B 1660/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2003 2.9.2003 3.9.2003 0
B 1660/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 26.8.2003 0
B 1660/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 7.1.2003 0
B 1660/SL 24 ostatní, zpráva auditora zahaj. rozvaha 1.1.02 Městský soud v Praze 1.1.2002 7.1.2003 0
B 1660/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 7.1.2003 0
B 1660/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 25.7.2002 26.7.2002 0
B 1660/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 26.7.2002 0
B 1660/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2001 28.5.2002 0
B 1660/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1660/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 31.1.2002 0
B 1660/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.99 Městský soud v Praze 31.12.1999 26.9.2000 16.10.2000 0
B 1660/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r,1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 24.8.1999 25.8.1999 0
B 1660/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 16.10.1998 28.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje První novinová společnost a.s.

IČO (identifikační číslo) 45795533
Jméno První novinová společnost a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 20
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo První novinová společnost a.s.

Živnosti a provozovny První novinová společnost a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hraniční 2253, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1011220598
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Podhoří 327/1, Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny 1011220571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Hřbitovní 1269/37, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1011220563
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna K Vápence 975, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011220610
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Výškovická 2977/25, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1011220580
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Šlechtitelů 713/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1011220555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 8.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Řípská 960/9, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1011545764
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 2.4.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Paceřická 2773/1, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1001329171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 22.4.2009

Živnost č. 2 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán První novinová společnost a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Novák
Člen statutárního orgánu Ing. Vít Rozsypal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje První novinová společnost a.s.

IČO: 45795533
Firma: První novinová společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 20
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.7.1992

Sídlo První novinová společnost a.s.

Sídlo: Paceřická 2773/1, Praha 193 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
tracking image