Firma První brněnská strojírna, a.s. IČO 00211281


První brněnská strojírna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

První brněnská strojírna, a.s. (00211281) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olomoucká 3419/9, Brno 618 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1990 a je stále aktivní. První brněnská strojírna, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o První brněnská strojírna, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o První brněnská strojírna, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o První brněnská strojírna, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro První brněnská strojírna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje První brněnská strojírna, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 166
IČO (identifikační číslo osoby) 00211281
Jméno První brněnská strojírna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1990
Společnost PBS GROUP, a.s., jako jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. při výkonu působnosti řádné valné hromady i rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje v působnosti valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 57.877.344,--Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých) o částku ve výši 111.999.999,-- Kč (slovy: sto jedenáct milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie b udou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 37.333.333 (slovy: třicet sedm milionů tři sta třicet tři tisíc tři sta tř icet tři ) kusů. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 3847. 4. Akcie společnosti První brněnská strojírna, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00. 5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání náv rhu na zápis o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, společnosti PBS GROUP, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jmenovité hodnotě a činí 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že emisní kurs akcií uhradí PBS GROUP, a.s. - upisovatel, ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti První brněnská strojí rna, a.s., a to: - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 24.03.2015 ve výši 2.942.700,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.05.2015 ve výši 3.000.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.10.2015 ve výši 13.000.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.10.2015 ve výši 4.000.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 04.07.2017 ve výši 2.500.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 18.08.2017 ve výši 5.000.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.06.2017 ve výši 2.200.000,- Kč - z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 30.10.2017 ve výši 3.866.942,65 Kč - z obchodního styku ve výši 75.490.356,35 Kč proti pohledávce, kterou má společnost První brněnská strojírna, a.s. za tímto jediným akcionářem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti za jediným akcionářem. Zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávky se z účetního hlediska jeví jako optimální řešení. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností První brněnská strojírna, a.s. a jediným akcionářem společností PBS GROUP, a.s., bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu do hody o započtení pohledávky činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi jediným akcionářem a společností. 11. Hodnota pohledávky pro započtení je určena reálnou hodnotou této pohledávky vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodující o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. 18.12.2017 - 28.12.2017
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti První brněnská strojírna a.s., a to společnosti PBS Group, a.s., obsažené v notářském zápise notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, ze dne 30.07.2015, č. NZ 816/2015, bylo rozhodnuto o zvýšení základ ního kapitálu společnosti První brněnská strojírna a.s., takto: 1. Jediný akcionář společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 49.877.346,-- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých) o částku ve výši 7.99 9.998,-- Kč (slovy: sedm milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) tj. na částku 57.877.344,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých), s tím, že se nepřipoušt í upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 2.666.666 (slovy: dva miliony šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát še st) kusů akcií. 3. Emisní kurs nově upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jejich jmenovité hodnotě a činí 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 4. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl B, vložka 3847. 5. Akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00. 6. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno jediným akcionářem ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem s tím, že účinnost této smlouvy o upsání akcií bude vázá na na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a v této smlouvě bude rozvazovací podmínka jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to předáním prohlášení vkladatele (jediného akcionáře) a předáním předmětné nemovité věci vkladatelem (jediným akcionářem) společnosti. Předmět nepeněžitého vkladu se schvaluje, a je to nemovitá věc: - pozemek parcela číslo 489/79, o výměře 5695m2, orná půda která je v katastru nemovitostí zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 392 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno. 8. Nemovitá věc byla oceněna Odhadem tržní hodnoty č. 698/121/2015 ze dne 01.07.2015, vypracovaným Ing. Petrem Mazalem, odhadcem nemovitostí č. 2110, licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0698. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se schvaluje a činí podle Odhadu tržní hodnoty č. 698/121/2015 ze dne 01.07.2015 částku 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.666.666 (slovy: dva miliony šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč/1ks (slovy: tři koruny české lomeno jeden kus), s tím, že rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, jež mají být na tento vklad vydány, je emisní ážio. 10. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00, přičemž jediný akcionář splatí emisní kurz nově upsaných akcií vnesením nepeněžitého vkladu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, avšak nej později před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.7.2015 - 3.8.2015
Účastník společnost PBS GROUP, a.s., jako jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 22.7.2014 společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje v působnosti valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 30.125.346,--Kč (slovy: třicet milionů jednostodvacetpěttísíc třistačtyřicetšest korun českých) o částku ve výši 19.752.000,--Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetpadesátdva tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 6.584.000 (slovy: šest milionů pět set osmdesát čtyři tisíc kusů). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ: 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od dílu B vložka 3847. 4. Akcie společnosti První brněnská strojírna, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ: 618 00, 5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání náv rhu na zápis o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, společnosti PBS GROUP, a.s., návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jmenovité hodnotě a činí 3,--Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - částku 7.508.950,- Kč (slovy sedm milionů pět set osm tisíc devět set padesát korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s., ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, a to na účet č. 1701948501/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na jméno První brněnská strojírna, a.s. , o splacení této části emisního kursu vydá UniCredit Bank Czec h Republic and Slovakia, a.s. potvrzení o splnění vkladové společnosti, a část emisního kursu akcií - částku 12.243.050,- Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc padesát korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. - upisovatel, ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti První brněnská strojírna, a.s., z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 23.01.2013 ve výši 12.243.050,- Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc padesát korun č eských) ve znění dodatků č. 1-6, proti pohledávce, kterou má společnost První brněnská strojírna, a.s. za tímto jediným akcionářem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu. Důvodem za počtení je také snížení závazků společnosti za jediným akcionářem. Zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávky se z účetního hlediska jeví jako optimální řešení. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností První brněnská strojírna, a.s. a jediným akcionářem společností PBS GROUP, a.s., bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu do hody o započtení pohledávky činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi jediným akcionářem a společností. 11. Hodnota pohledávky pro započtení je určena reálnou hodnotou této pohledávky vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodující o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. 25.7.2014 - 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014 - 24.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014 - 24.10.2016
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 21.8.2013. 4.10.2013 - 25.7.2014
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 27.07.2011. 24.8.2011 - 4.10.2013
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 23.6.2009. 7.7.2009 - 24.8.2011
Mimořádná valná hromada společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. přijala dne 30.1.2008 následující usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře u určení výše protiplnění: Hlavním akcionářem společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ 656 14, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 166, IČ: 002 11 281 (déle jen "Společnost"), je, ve smyslu § 183 i odst. 1 písm. a) a c) obchodního zákoníku, obchodní společnost SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 5 Athion street Julia House, Flat/Office 103, Pallouriotissa, P.C. 1056 Nicosia, Kyperská republika, IČ: HE 96041 (déle jen "hlavní akcionář"), která je vlastníkem celkem 9 790 963 listinných kmenových akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 3 Kč, a to ve formě hromadných listin nahrazujících tyto akcie, které představují 97,50% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Spo lečnosti. Skutečnost, ze hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti je osvědčena: a) předávacím protokolem vystaveným dne 11.9.2007 obchodníkem s cennými papíry, kterým je J & T BANKA, a.s. o předání hromadných listin nahrazujících 9 790 963 kusů akcií společnosti hlavnímu akcionáři při vypořádání převodu těchto akcií na hlavního akcio náře a tím i nabytí uvedených akcií hlavním akcionářem. Hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 11.12.2007, a dodržel tak zákonem stanovenou lhůtu pro uplatnění uvedeného práva. b) potvrzením J & T BANKY, a.s. o uložení akcií společnosti v počtu 9 790 963 kusů pro osobu hlavního akcionáře. Potvrzení je datováno dne 28.1.2008 a je účinné do 31.1.2008. Návrh na přechod akcií vydaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře se týká 250 819 akcií, což představuje 2,50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Jiné účastnické cenné papíry, než které jsou u vedeny výše, Společnost nevydala. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (déle jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (déle i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům za jejich akcie vydané Společností v případě zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, je 3,20 Kč za jednu akcii. Jedná se o zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, v zaknihované podobě na majitele, ISIN CS0005007954, vedené v registru emitenta SCP. Zdůvodnění výše protiplnění Hlavní akcionář při určení protiplnění ve výši 3,20 Kč za jednu akcii Společnosti vycházel především z: (i) ekonomických údajů o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované roční účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2006, jakož i z výsledků hospodaření Společnosti za třetí čtvrtletí roku 2007; (ii) analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů Společnosti do budoucna, zájmena se zřetelem na vývoj cen hlavních vstupních surovin a služeb Společnosti v roce 2007 a z předpokladů tohoto vývoje ve střednědobém výhledu, jakož i ze současn ého stavu a očekávaného vývoje výše marží v jednotlivých segmentech činnosti Společnosti; (iii) analýzy konkurenceschopnosti Společnosti a jejich reálných možností uplatnit se v budoucnu na trhu energetických zařízení ve vazbě na skutečné kapacity, majetek a know-how, které má Společnost objektivně k dispozici k datu jejího ocenění; (iv) analýzy reálně možných dopadů existujících závazků Společnosti vyplývajících z její činnosti v uplynulém období, zájmena závazků spojených s projekty Iranshahr a Pforzheim. Informace o znaleckém posudku Přiměřenost protiplnění za akcie vydané společnosti je doložena Znaleckým posudkem č. 152a-l/2007, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivova 4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581 (déle jen "znalec"), podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměřenosti protiplnění znalec použil jako základní a stěžejní metodu ocenění výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků. Aplikaci uvedené metody ocenění znalec označil jako jedině správnou pro ocenění akcií Společnosti, v porovnání s metodou účetní hodnoty a metodou likvidační hodnoty, přičemž výnosová metoda diskontovaných peněžních toků podle názoru znalce nejlépe vystihuje skutečnou hodnotu akcií Spol ečnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/450/2007 ze dne 10.12.2007 udělila svůj předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na osobu hlavního akcionáře, a to za protiplnění 3,20 Kč za jednu zaknihovanou ak cii na majitele ISIN CS0005007954 o jmenovité hodnotě 3,- Kč. Výrok znalce ve znaleckém posudku "Závěrečný výrok znaleckého ústavu" Na základě objednávky společnosti Segfield Investment Limited jsme provedli expertizu vedoucí k posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ: 656 14, IČ 002 11 281. Ocenění akcií společnosti PBS Brno DIZ, a.s. bylo zpracováno na základě podkladů známých k datu 30.09.2007, neboť k tomuto datu byly dostupné informace týkající se hospodaření společnosti obsažené v účetních výkazech sestavených k tomuto datu. Zá stupce společnosti potvrdili znaleckému ústavu, že od data 30.09.2007 do data vydaní znaleckého posudku, tj. do 7.12.2007 nedošlo k žádným podstatným skutečnostem, které by měly významný vliv na hodnotu akcií společnosti PBS Brno DIZ, a.s. a nebyly by zna leckému ústavu sděleny. Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti PBS Brno DIZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí po zaokrouhlení 3,20 Kč (Slovy: tři koruny a dvacet haléřů). Na zák ladě provedené expertizy tedy konstatujeme, že protiplnění ve výši 3,20 Kč za jednu akcii společnosti PBS Brno DIZ, a.s. považujeme ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za přiměřené." Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému protiplnění Představenstvo společnosti se seznámilo se žádostí hlavního akcionáře ze dne 11.12.2007, s výší navrhovaného protiplnění, jakož i s obsahem citovaného znaleckého posudku dokládajícího přiměřenost protiplnění za akcie Společnosti, a po jejich projednání dn e 12.12.2007 považuje, na základě jemu dostupných informací, navrhované protiplnění za akcie Společnosti za spravedlivé. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlav ního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Protiplnění bude vypláceno poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo j iž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry. Tuto skutečnost doložil písemným potvrzením obchodníka s cennými papír y Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, IČ 000 01 350, která zvláštní účet pro složení a výplatu protiplnění vede. 21.2.2008 - 21.8.2008
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených mimořádnou valnou hromadou dne 30.10.2007 4.12.2007 - 7.7.2009
Snížení základního kapitálu a) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2005 ve výši 70.708.587,71 Kč a použití zákonného rezervního fondu do výše 12.618.178,16 Kč b) rozsah snížení základního kapitálu: o 50.208.910,- Kč c) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 8,- Kč/ks na 3,- Kč/ks d) v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta k předložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy v souladu s § 213a, odst. 2 ObchZ. 2.8.2006 - 22.8.2006
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 28.6.2006. 2.8.2006 - 4.12.2007
Snížení základního kapitálu a) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2004 do výše 151.621.526,30 Kč příděl do zákonného rezervního fondu: 9.046.985,70 Kč b) rozsah snížení základního kapitálu: o 160.668.512,- Kč c) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 24,- Kč/ks na 8,- Kč/ks d) v důsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta k předložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy v souladu s § 213a, odst. 2 ObchZ. 25.8.2005 - 16.11.2005
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 17.06.2005. 25.8.2005 - 22.8.2006
Zvýšení základního kapitálu společnosti: Návrh na rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti o 199.999.920,- Kč, slovy jednostodevadesátdevět milionů devětsetdevadesátdevět tisíc devětsetdvacet korun českých, tedy ze zcela splacených 41.002.848,- Kč na 241.002.768,- Kč, a to upisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. 24.10.2001 - 15.2.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti. Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 24.10.2001 - 15.2.2002
Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových upisovaných akcií: Celkem bude upisováno 8.333.330 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, neregistrovaných znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 24,- Kč. 24.10.2001 - 15.2.2002
Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude zveřejněna otištěním v Zemských novinách a v Obchodním věstníku představenstvem v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.10.2001 - 15.2.2002
Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 24,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 24,- Kč. 24.10.2001 - 15.2.2002
Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet ode dne následujícího po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dní. 24.10.2001 - 15.2.2002
Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je sídlo společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. na adrese Hlinky 110, Brno, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod..Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 10 dní od data úpisu, na účet společnosti číslo 1701948501/3800 vedený u HypoVereisbank. 24.10.2001 - 15.2.2002
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a to společnosti imAGe 1, a.s., se sídlem Praha 8, Kubišova 19, IČO: 00174491, která je vlastníkem pohledávky vůči společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. v hodnotě 253.039.502,78 Kč ke dni 28.6.2001, přiznané pravomocným rozsudkem Krajského obchodního soudu v Brně č.j. 6 Cm 722/99-39 ze dne 18.5.2000, a to formou započtení shora uvedené pohledávky ve výši zvýšení základního kapitálu neupsaného s využitím přednosního práva akcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení započtením je oddlužení společnosti, za emisní kurs 24,- Kč za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 24,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 10 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem je sídlo společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., Hlinky 110, Brno a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 10 dní ode dne jejich upsání a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky. 24.10.2001 - 15.2.2002
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Do tří dnů po konání řádné valné hromady, nejpozději však do 13.07.2001 bude mezi společností a předem vybraným zájemcem bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí dohody o vzájemném zápočtu pohledávek dle ust. § 289 a násl. Obch.Z. 24.10.2001 - 15.2.2002
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 20.6.2000 o snížení základního jmění společnosti: 10.7.2000 - 26.10.2000
a) Důvody snížení základního jmění - hospodářský výsledek minulých let vykázaný v roční účetní závěrce roku 1999 - ztráta 1 198 051 018,23 Kč, která vznikla při realizaci energetického bloku č. 1 a 2 obchodního případu elektrárna 4x64 MW Iranshahr ve smyslu rozhodnutí vlády ČR o jeho dokončení a starého bloku zakázek "order backlog" realizovaných společným podnikem ABB PBS, s.r.o. jménem a na účet PBS Brno, a.s., dále pak ztráta z nákladových úroků (KOB, ŽB a ostat.) a tvorba opravných položek k rizikovým pohledávkám a rizikovým finančním investicím. - snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fondu ke krytí budoucích ztrát dle § 216 a bod 1 Obchodního zákoníku ve výši 386 623,60 Kč. 10.7.2000 - 26.10.2000
b) Rozsah snížení základního jmění Základní jmění bude z hodnoty 1 708 452 tis. sníženo o 1 667 449 152,-Kč na hodnotu 41 002 848,- Kč. 10.7.2000 - 26.10.2000
c) Způsob snížení základního jmění Snížení základního jmění bude provedeno ve smyslu § 213a Obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1 000,- Kč/ks na 24,- Kč/ks. 10.7.2000 - 26.10.2000
Vzhledem k zaknihované podobě akcií není stanovena lhůta pro jejich předložení. 10.7.2000 - 26.10.2000
Zapisuje se úplné znění stanov schválených řádnou valnou hromadou dne 20.6.2000. Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených valnou hromadou společnosti dne 20.6.2000. 10.7.2000 - 25.8.2005
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených valnou hromadou společnosti dne 3. března 2000. 20.4.2000 - 25.8.2005
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených valnou hromadou 12.6.1998. 21.8.1998 - 25.8.2005
Zapisuje se úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou 13.6.1997. 6.2.1998 - 25.8.2005
Akcie: 1 708 451 ks akcií na majitele, jm. hodnoty 1 000,- Kč 1 ks akcie na jméno se zvláštními právy,jm.hodnoty 1 000,-Kč Zvláštní práva jsou časově omezena do 31.12.1997 a uplynutí tohoto času zanikají. 12.10.1995 - 12.10.1995
Zvýšení základního jmění o 1 milion Kč bylo dosaženo sloučením s První brněnskou strojírnou rozvojovou, a.s. se sídlem v Brně, Kuklenská 38, IČO 60 71 13 37, vedenou pod Rg B 1357 Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 12.10.1995 - 16.11.2005
Generální ředitel: JUDr. Zdeněk Vaněček Brno, Sevastopolská 7 2.3.1995 - 9.9.1998
Generální ředitel : JUDr. Zdeněk V a n ě č e k Oslavany, Havířská 11 26.5.1993 - 2.3.1995
Revizor účtů:Ing. Karel Hampl 21.2.1992 - 9.3.1993
Dozorčí rada: prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc., Praha 1, Vavřenova 1169 ing. Leonard Kozohorský, Brno, Kosmonautů 11 ing. Lubomír Ptáček, Brno, Ečerova 3 ing. František Ujčík, Brno, Černého 7 JUDr. Jiří Vodička, Praha, Mezivrší 29 Jiří Tomšík, Budišov 129 21.2.1992 - 9.3.1993
Generální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc. 21.2.1992 - 26.5.1993
Dozorčí rada: prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc. ing. Leonard Kozohorský ing. Lubomír Ptáček ing. František Ujčík JUDr. Jiří Vodička Jiří Tomšík 11.4.1991 - 21.2.1992
Základní kapitál společnosti je 1.234,770.000,-- Kčs a je vyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.234,770.000,-- Kčs znějících na jméno. 11.4.1991 - 9.3.1993
Prokurista: Ing. Richard Kuba, CSc. Brno, Luční 30 616 00 11.4.1991 - 26.5.1993
Ostatní formy názvu: První brněnská strojírna Brno, Joint Stock Company První brněnská strojírna Brno, Aktiengesellschaft První brněnská strojírna Brno, Société Anonyme První brněnská strojírna Brno, Sociedad Anonima První brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo 11.4.1991 - 9.9.1998
Základní kapitál: 1.174,041.251,-- Kčs a je vyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.174,041.251,-- Kčs znějících na jméno. 1.12.1990 - 11.4.1991
Ostatní formy názvu: První brněnská strojírna Brno, Company Limited První brněnská strojírna Brno, Aktiengesellschaft První brněnská strojírna Brno, Société Anonyme První brněnská strojírna Brno, Sociedad Anonima První brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo 1.12.1990 - 11.4.1991
Dozorčí rada: prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc. ing. Leonard Kozohorský ing. Lubomír Ptáček ing. František Ujčík JUDr. Zdeněk Vaněček JUDr. Jiří Vodička 1.12.1990 - 11.4.1991
Revizor účtů: Ing. Karel Hampl Generální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc. 1.12.1990 - 21.2.1992
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době jeho nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 1.12.1990 - 9.3.1993
Způsob zřízení: Jednorázové založení státní akciové společnosti dle par. 32 zák. č.111/1990 Sb. o státním podniku a ustanovení par. 62, 25 a dalších zák. č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech, na základě zakladatelského plánu a schvále- ných stanov. 1.12.1990 - 16.11.2005
Základní ochranné známky: značka 1.B v kruhu registr. č. 116.477 značka 1.B bez kruhu registr.č. 116.478 z to samostatně nebo s názvem společnosti. 1.12.1990 - 16.11.2005

Aktuální kontaktní údaje První brněnská strojírna, a.s.

Kapitál První brněnská strojírna, a.s.

zakladni jmění 169 877 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2017
zakladni jmění 57 877 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2015 - 28.12.2017
zakladni jmění 49 877 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2014 - 3.8.2015
zakladni jmění 30 125 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2006 - 1.8.2014
zakladni jmění 80 334 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.11.2005 - 22.8.2006
zakladni jmění 241 003 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.2.2002 - 16.11.2005
zakladni jmění 41 002 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.10.2000 - 15.2.2002
zakladni jmění 1 708 450 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.1995 - 26.10.2000
zakladni jmění 1 707 450 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.3.1993 - 12.10.1995

Akcie První brněnská strojírna, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 56 625 781 28.12.2017
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 19 292 448 18.12.2017 - 28.12.2017
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 19 292 448 3.8.2015 - 18.12.2017
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 16 625 782 1.8.2014 - 3.8.2015
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 10 041 782 1.7.2014 - 1.8.2014
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 10 041 782 7.7.2009 - 1.7.2014
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 250 819 22.8.2006 - 7.7.2009
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 9 790 963 22.8.2006 - 7.7.2009
Kmenové akcie na majitele 8 Kč 250 819 16.11.2005 - 22.8.2006
Kmenové akcie na majitele 8 Kč 9 790 963 16.11.2005 - 22.8.2006
Akcie na majitele 24 Kč 250 819 14.4.2003 - 16.11.2005
Akcie na majitele 24 Kč 9 790 963 14.4.2003 - 16.11.2005
Akcie na majitele 24 Kč 10 041 782 15.2.2002 - 14.4.2003
Akcie na majitele 24 Kč 1 708 452 26.10.2000 - 15.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 708 452 21.8.1998 - 26.10.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 708 451 12.10.1995 - 21.8.1998
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 12.10.1995 - 21.8.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 83 501 9.3.1993 - 12.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 623 951 9.3.1993 - 12.10.1995

Sídlo První brněnská strojírna, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olomoucká 3419/9 , Brno 618 00 24.10.2016
Adresa Olomoucká 3419/9 , Brno 618 00 24.2.2012 - 24.10.2016
Adresa Olomoucká 3419 , 618 00 Brno Česká republika
24.8.2011 - 24.2.2012
Adresa Hlinky 510/110 , Brno 603 00 7.7.2009 - 24.8.2011
Adresa ul. Hlinky 110 , 603 00 Brno Česká republika
26.5.1993 - 7.7.2009
Adresa Olomoucká 7 , Brno Česká republika
9.3.1993 - 26.5.1993
Adresa Brno Česká republika
1.12.1990 - 9.3.1993

Předmět podnikání První brněnská strojírna, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.10.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 7.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 7.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 7.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009
hostinská činnost 7.7.2009 - 31.3.2010
správa a údržba nemovitostí 25.8.2005 - 7.7.2009
poskytování technických služeb 25.8.2005 - 7.7.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 30.12.2003 - 7.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 27.6.2002 - 7.7.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů těles a kontejnerů 24.10.2001 - 7.7.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 24.10.2001 - 7.7.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 24.10.2001 - 7.7.2009
Zprostředkování obchodu 24.10.2001 - 7.7.2009
Zprostředkování služeb 24.10.2001 - 7.7.2009
Ubytovací služby 24.10.2001 - 7.7.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 24.10.2001 - 7.7.2009
Realitní činnost 24.10.2001 - 7.7.2009
Velkoobchod 24.10.2001 - 7.7.2009
Maloobchod se smíšeným zbožím 24.10.2001 - 7.7.2009
Činnost technických poradců v oblasti (strojírenství, hutnictví a energetiky) 24.10.2001 - 7.7.2009
Výuka jazyků 24.10.2001 - 7.7.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.10.2001 - 7.7.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 24.10.2001 - 7.7.2009
Zpracování dat, služby databank, správa zařízení 24.10.2001 - 7.7.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.10.2001 - 7.7.2009
Výuka obsluhy (řízení) technických sítí 24.10.2001 - 7.7.2009
Testování, měření a analýzy 24.10.2001 - 7.7.2009
Zkoušení vlastností a kvality výrobků 30.10.2000 - 24.10.2001
Obstarávání dodávek investičních celků energetických zařízení 30.10.2000 - 24.10.2001
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 30.10.2000 - 7.7.2009
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 30.10.2000 - 7.7.2009
Montáž a demontáž strojně-technologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí 14.4.1998 - 24.10.2001
Zprostředkovatelská činnost 14.4.1998 - 24.10.2001
Ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem strojů a zařízení 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných služeb než základních 14.4.1998 - 24.10.2001
Vyučování v oboru cizích jazyků 14.4.1998 - 24.10.2001
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem movitých věcí 14.4.1998 - 24.10.2001
Organizování školící činnosti 14.4.1998 - 24.10.2001
Automatizované zpracování dat 14.4.1998 - 24.10.2001
Obchodní živnost - Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 14.4.1998 - 24.10.2001
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti strojírenství 14.4.1998 - 24.10.2001
Hostinská činnost 14.4.1998 - 24.10.2001
Výroba parních kotlů, potrubních systémů a zařízení pro energetiku, teplárenství a chemickou výrobu 12.10.1995 - 14.4.1998
Výroba tepelných turbín, strojů a zařízení pro energetiku a strojírenství 12.10.1995 - 14.4.1998
Montáž a demontáž strojně-technologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí 12.10.1995 - 14.4.1998
Zkoušení vlastností a kvality výrobků 12.10.1995 - 14.4.1998
Svařečská škola 12.10.1995 - 14.4.1998
Reprografické práce 12.10.1995 - 14.4.1998
Ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem strojů, přístrojů a zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem nemovistostí včetně poskytování jiných služeb než základních 12.10.1995 - 14.4.1998
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 12.10.1995 - 14.4.1998
Zámečnictví 12.10.1995 - 14.4.1998
Kovoobrábění 12.10.1995 - 14.4.1998
Slévání železných i neželezných obecných kovů 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize elektrických zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Hostinská činnost 12.10.1995 - 14.4.1998
Silniční motorová doprava 12.10.1995 - 14.4.1998
Vyučování v oboru cizích jazyků 12.10.1995 - 14.4.1998
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.10.1995 - 14.4.1998
Provozování soukromé školy 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem movitých věcí 12.10.1995 - 14.4.1998
Organizování školící činnosti 12.10.1995 - 14.4.1998
Automatizované zpracování dat 12.10.1995 - 14.4.1998
Projektová činnost v investiční výstavbě 12.10.1995 - 14.4.1998
Stavitel 12.10.1995 - 14.4.1998
Činnost organizačních a ekonomických poradců 12.10.1995 - 14.4.1998
výroba parních kotlů, potrubních systémů a zařízení pro energetiku, teplárenství a chemickou výrobu 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba modelů pro slévání kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
povrchové úpravy a zušlechťování kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
montáže a demontáže strojnětechnologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí 9.3.1993 - 12.10.1995
zkoušení vlastností a kvality výrobků 9.3.1993 - 12.10.1995
provoz pily 9.3.1993 - 12.10.1995
svařečská škola 9.3.1993 - 12.10.1995
reprografické práce 9.3.1993 - 12.10.1995
knihařství 9.3.1993 - 12.10.1995
ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 9.3.1993 - 12.10.1995
pronájem strojů, přístrojů a zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných služeb než základních 9.3.1993 - 12.10.1995
obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 9.3.1993 - 12.10.1995
kovářství 9.3.1993 - 12.10.1995
zámečnictví 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba nástrojů 9.3.1993 - 12.10.1995
broušení a leštění kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
kovoobrábění 9.3.1993 - 12.10.1995
slévání železných i neželezných obecných kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.3.1993 - 12.10.1995
truhlářství 9.3.1993 - 12.10.1995
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplas- tika, ofsetový tisk 9.3.1993 - 12.10.1995
vodoinstalatérství 9.3.1993 - 12.10.1995
kosmetické služby 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.3.1993 - 12.10.1995
revize elektrických zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
projektování elektrických zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.3.1993 - 12.10.1995
montáž a opravy měřící a regulační techniky 9.3.1993 - 12.10.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 9.3.1993 - 12.10.1995
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby) 9.3.1993 - 12.10.1995
automatizované zpracování dat 9.3.1993 - 12.10.1995
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 9.3.1993 - 12.10.1995
činnost organizačních a ekonomických poradců 9.3.1993 - 12.10.1995
masérské služby 9.3.1993 - 12.10.1995
hostinská činnost 9.3.1993 - 12.10.1995
silniční motorová doprava 9.3.1993 - 12.10.1995
zřizovatel a provozovatel středního odborného učiliště 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba tepelných turbín, strojů a zařízení pro energetiku a strojírenství 9.3.1993 - 12.10.1995
provozování drah s vyjímkou celostátních 9.3.1993 - 12.10.1995
provozování středisek kalibrační služby 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba a odbyt tepelné a elektrické energie 9.3.1993 - 12.10.1995
1. výzkum, vývoj, výroba a odbyt - strojů a zařízení pro energetiku - zařízení pro ústřední vytápění - automatizačních prostředků 2. vývoj, výroba a odbyt - nástrojů a měřidel - potrubí a ocelových konstrukcí - výrobků sléváren, kováren a lisoven - příslušenství letadel - speciální výroby 1.12.1990 - 9.3.1993
- zařízení pro úpravu vody - strojů a zařízení chemické výroby - strojních součástí a mechanismů - speciálních strojů a zařízení - zařízení pro tvorbu a ochranu životního prostředí 3. výroba - příslušenství letadel - tepelné a elektrické energie 4. výkon vyšších dodavatelských funkcí 5. plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 1.12.1990 - 9.3.1993
6. příprava svářečů 7. projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 8. poskytování engineeringu a technické pomoci 9. stavební práce 10. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání a na základě registrace nebo povolení FMZO 11. zprostředkovatelská a poradenská činnost 1.12.1990 - 9.3.1993

vedení firmy První brněnská strojírna, a.s.

Statutární orgán První brněnská strojírna, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti činí písemné právní úkony společně dva členové představenstva a to bez ohledu na funkce, které v představenstvu zastávají. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 30.12.2003
Způsob podepisování: K vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti se připojí dva podpisy, a to předsedy, nebo místopředsedy a jednoho dalšího člena představenstva. 10.7.2000 - 30.12.2003
Způsob podepisování: K vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti se připojí dva podpisy, a to předsedy, popřípadě místopředsedy v době nepřítomnosti předsedy a jednoho člena představenstva 9.3.1993 - 10.7.2000
Místopředseda představenstva Ing. Filip Kadeřábek 9.9.2017
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 19.7.2017
Adresa: Vackova 1352/51 , Brno 612 00
Člen představenstva Ing. Karel Jelínek 9.9.2017
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
Předseda představenstva Ondřej Košťál 25.10.2018
Vznik členství 29.8.2018
Vznik funkce 26.9.2018
Adresa: Mezihorská 1548/49 , Praha 143 00
člen Ing. Jaroslav Dušek 1.12.1990 - 11.4.1991
Adresa: Lacinova 2290 , Kladno 272 01
člen Ing.JUDr. Bohumil Studýnka CSc. 1.12.1990 - 11.4.1991
Adresa: Mezivrší 1447/33 , Praha 147 00
člen Ing. Vladimír Dolenský 1.12.1990 - 21.2.1992
Adresa: Turgeněvova 1137/12 , Brno 618 00
člen Ing. Bohumil Siegel 1.12.1990 - 9.2.1993
Adresa: U Stadionu 386 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda Ing. Jaromír David CSc. 1.12.1990 - 9.3.1993
Adresa: Jugoslávská 692/146 , Brno 613 00
člen Ing. Vladimír Koudelka 1.12.1990 - 9.3.1993
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen prof.Ing. Jaroslav Kadrnožka CSc. 1.12.1990 - 5.4.1993
Adresa: Dvořiště 224/48 , Brno 625 00
člen Ing. Andrej Kopčaj 1.12.1990 - 5.4.1993
Adresa: Frýdecká 489/13 , Havířov 736 01
předseda Ing. Richard Kuba CSc. 1.12.1990 - 5.4.1993
Adresa: Luční 2557/30 , Brno 616 00
člen Ing. Miroslav Roubíček 11.4.1991 - 5.4.1993
Adresa: Soudní 1515/8 , Praha 140 00
člen Ing. Josef Hlavsa 11.4.1991 - 5.4.1993
Adresa: Gen. Sochora 947/11 , Třebíč 674 01
člen Ing. Miroslav Lampar 21.2.1992 - 5.4.1993
Adresa: Na chmelnici 624/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Bronislav Hovadík 9.2.1993 - 5.4.1993
Adresa: Tyršova 233 , Velká Bíteš 595 01
1. místopředseda Ing. Jaromír David CSc. 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Jugoslávská 692/146 , Brno 613 00
2. místopředseda Ing. Vladimír Koudelka 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: 170 , Benešov 679 53
místopředseda představenstva JUDr. Zdeněk Vaněček 5.4.1993 - 30.11.1994
Adresa: Havířská 255/11 , Oslavany 664 12
člen představenstva Ing. Josef Buchal 5.4.1993 - 12.10.1995
Adresa: 9. května 551/23 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Emil Glotzmann 5.4.1993 - 12.10.1995
Adresa: Skalky 2916/24 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Miroslav Roubíček 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: U Malvazinky 150/24 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Lubomír Ptáček 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Ečerova 955/3 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Jiří Brabec 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Ledvinova 1709/2 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Jaromír David CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Jugoslávská 692/146 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Prof.Ing. Stanislav Adamec CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Pod lysinami 469/15 , Praha 147 00
člen představenstva Doc.Ing. Jan Solař CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Chobůtky 441 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva JUDr. Zdeněk Vaněček 30.11.1994 - 6.2.1998
Adresa: Sevastopolská 348/7 , Brno 625 00
člen představenstva ing. Jaroslav Eliáš 12.10.1995 - 6.2.1998
Adresa: Vídeňská 822/15 , Mikulov 692 01
člen představenstva ing. Karel Vícha 12.10.1995 - 6.2.1998
Adresa: Kamínky 291/23 , Brno 634 00
člen představenstva Prof.Ing. Stanislav Adamec CSc. 6.2.1998 - 21.8.1998
Adresa: Pod lysinami 469/15 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Stanislav Hrachovina 21.8.1998 - 9.9.1998
Adresa: Krondlova 611/7 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír David CSc. 6.2.1998 - 20.10.1999
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva Doc.Ing. Jan Solař CSc. 6.2.1998 - 20.10.1999
Adresa: Chobůtky 441 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Stanislav Hrachovina 9.9.1998 - 20.10.1999
Adresa: Krondlova 611/7 , Brno 616 00
předseda představenstva JUDr. Zdeněk Vaněček 6.2.1998 - 20.4.2000
Adresa: Sevastopolská 348/7 , Brno 625 00
člen Ing. Miroslav Chmelka 6.2.1998 - 20.4.2000
Adresa: Svážná 396/5 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Hrachovina 20.10.1999 - 20.4.2000
Adresa: Krondlova 611/7 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jaromír David CSc. 20.10.1999 - 20.4.2000
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Lubomír Hanák 20.10.1999 - 20.4.2000
Adresa: 257 , Česká 664 31
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hlavica CSc. 20.4.2000 - 24.7.2000
Adresa: 145 , 664 01 Kanice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. František Šimáček 24.7.2000 - 18.9.2000
Adresa: Koniklecová 449/9 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Jan Kašpar 20.4.2000 - 30.10.2000
Adresa: Bečvářova 136/10 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. František Šimáček 20.4.2000 - 24.10.2001
Adresa: Koniklecová 449/9 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Stanislav Hrachovina 20.4.2000 - 15.2.2002
Zánik funkce 25.10.2001
Adresa: Krondlova 611/7 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Vít Dostál 30.10.2000 - 15.2.2002
Zánik funkce 8.11.2001
Adresa: Dunajská 186/9 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Jan Dostál 24.10.2001 - 15.2.2002
Adresa: Střešovická 1015/45 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Jirků 20.4.2000 - 16.10.2003
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: Rakouská republika
A-Vídeň, A. Baumgartnerstr. 44/A2//094
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 18.9.2000 - 16.10.2003
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Ing. Jan Dostál 15.2.2002 - 25.8.2005
Adresa: Bílá 516/23 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Jan Dostál 25.8.2005 - 16.11.2005
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Bílá 516/23 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Jirků 16.10.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 29.5.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 16.10.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 29.5.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Ing. Jan Dostál 16.11.2005 - 21.9.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 29.8.2007
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 29.8.2007
Adresa: Bílá 516/23 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Jirků 2.8.2006 - 4.12.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 2.8.2006 - 4.12.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Ing. Robert Bundil 21.9.2007 - 4.12.2007
Vznik členství 29.8.2007
Zánik členství 30.10.2007
Adresa: Svat. Čecha 628/26 , Hustopeče 693 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.10.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Ing. Robert Bundil 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Svat. Čecha 628/26 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Ing. Martin Paštika MBA 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: K. Světlé 581 , Vimperk 385 01
předseda představenstva Mgr. Marek Janča 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.10.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 27.8.2010 - 24.2.2012
Vznik členství 24.6.2010
Vznik funkce 24.6.2010
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Mgr. Jan Stříteský 27.8.2010 - 8.11.2012
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Sečská 1962/18 , Praha 100 00
předseda představenstva Mgr. Pavel Horský 27.8.2010 - 20.9.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Otiskova 2836/20 , Brno 628 00
člen představenstva Mgr. Ing. Jiří Nováček 27.8.2010 - 4.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Červená Skála 325 , Husinec 250 68
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Koudelka 24.2.2012 - 4.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 170 , Benešov 679 53
předseda představenstva Mgr. Pavel Horský 20.9.2013 - 4.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
předseda představenstva Pavel Horský 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 11.9.2013
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Vladimír Koudelka 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 11.9.2013
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: 170 , Benešov 679 53
člen představenstva Jiří Nováček 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Na Kampě 514/9 , Praha 118 00
člen představenstva Hana Krejčí Ph.D. 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Starosuchdolská 61/11 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek 1.7.2014 - 20.8.2014
Vznik členství 24.6.2014
Vznik funkce 24.6.2014
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kroča 8.11.2012 - 3.8.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.7.2015
Zánik funkce 30.7.2015
Adresa: Šmejkalova 1534/84 , Brno 616 00
předseda představenstva Leoš Zahrádka 1.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 24.6.2014
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 11.11.2015
Adresa: Jasanová 1121 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek 20.8.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 24.6.2014
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 11.11.2015
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ondřej Košťál 3.8.2015 - 3.8.2016
Vznik členství 30.7.2015
Vznik funkce 30.7.2015
Adresa: Krčská 981/50 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Karel Jelínek 8.12.2015 - 9.9.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 11.11.2015
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Leoš Zahrádka 8.12.2015 - 9.9.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Jasanová 1121 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ondřej Košťál 3.8.2016 - 9.9.2017
Vznik členství 30.7.2015
Vznik funkce 30.7.2015
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: Mezihorská 1548/49 , Praha 143 00
Předseda představenstva Ondřej Košťál 9.9.2017 - 25.10.2018
Vznik členství 30.7.2015
Zánik členství 29.8.2018
Vznik funkce 19.7.2017
Zánik funkce 29.8.2018
Adresa: Mezihorská 1548/49 , Praha 143 00

Dozorčí rada První brněnská strojírna, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 9.9.2017
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 29.6.2017
Adresa: Bělohorská 208/137 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Kafka 25.10.2018
Vznik členství 25.9.2018
Vznik funkce 25.9.2018
Adresa: K Návsi 6 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Mgr. Alexandr Borecký 10.6.2019
Vznik členství 24.4.2019
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
člen prof.ing. Stanislav Adamec DrSc. 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
člen Ing. Leonard Kozohorský 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: ulice Kosmonautů 413/11 , Brno 625 00
člen Ing. Lubomír Ptáček 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Ečerova 955/3 , Brno 635 00
člen JUDr. Jiří Vodička 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
člen Ing. Jan Blechta 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Bezručova čtvrť 1107/14 , Kuřim 664 34
člen Ing. Vladimír Šindelka 9.3.1993 - 5.4.1993
Adresa: Bezručova 618/18 , Třebíč 674 01
člen Ing. Ivan Samek 5.4.1993 - 12.10.1995
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
místopředseda Ing. Leonard Kozohorský 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: ulice Kosmonautů 413/11 , Brno 625 00
člen Prof.Ing. Jaroslav Kadrnožka CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Dvořiště 224/48 , Brno 625 00
předseda JUDr. Jiří Vodička 5.4.1993 - 6.2.1998
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
člen ing. František Och 12.10.1995 - 6.2.1998
Adresa: Kubišova 919/19 , Praha 182 00
člen Ing. Vít Dostál 6.2.1998 - 21.8.1998
Adresa: Dunajská 186/9 , Brno 625 00
předseda JUDr. Jiří Vodička 6.2.1998 - 20.4.2000
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
členka Mgr. Andrea Černá 21.8.1998 - 20.4.2000
Adresa: 151 , Vranov Česká republika
člen ing. František Och 6.2.1998 - 24.10.2001
Adresa: Kubišova 919/19 , Praha 182 00
předseda Ing. Jan Dostál 20.4.2000 - 24.10.2001
Adresa: Střešovická 1015/45 , Praha 162 00
člen Ing. Josef Landa 20.4.2000 - 16.10.2003
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: Ivančická 582 , Praha 199 00
člen ing. František Šimáček 24.10.2001 - 18.3.2005
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Koniklecová 449/9 , Brno 634 00
předseda ing. František Och 24.10.2001 - 25.8.2005
Adresa: Kubišova 919/19 , Praha 182 00
předseda Ing. František Och 25.8.2005 - 16.11.2005
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 25.8.2005
Adresa: Kubišova 919/19 , Praha 182 00
člen JUDr. Zdeňka Machová 25.8.2005 - 16.11.2005
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 22.9.2005
Adresa: Kamenná 201/27 , Brno 639 00
člen Ing. Josef Landa 16.10.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 29.5.2003
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Ivančická 582 , Praha 199 00
předseda JUDr. Zdeňka Machová 16.11.2005 - 4.12.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Kamenná 201/27 , Brno 639 00
člen Ing. Pavel Alexa 16.11.2005 - 4.12.2007
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Pod Šachtami 302 , Příbram 261 01
člen Ing. Josef Landa 2.8.2006 - 4.12.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Ivančická 582 , Praha 199 00
člen dozorčí rady JUDr. Zdeňka Machová 4.12.2007 - 7.7.2009
Vznik členství 30.10.2007
Adresa: Kamenná 201/27 , Brno 639 00
předseda dozorčí rady JUDr. Daniel Křetínský 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.10.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Stojanova 367/3 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Bíňovský MBA 4.12.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Družstevná ulica 510 , 935 23 Rybník Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Zdeňka Machová 7.7.2009 - 27.8.2010
Vznik členství 30.10.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Švehlova 1492/63 , Šlapanice 664 51
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kroča 27.8.2010 - 8.11.2012
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Šmejkalova 1534/84 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 27.8.2010 - 2.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
člen dozorčí rady JUDr. Zdeňka Machová 27.8.2010 - 4.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Švehlova 1492/63 , Šlapanice 664 51
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 2.10.2013 - 4.10.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
člen dozorčí rady Mgr. Jan Stříteský 8.11.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Sečská 1962/18 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Michal Antonín 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 11.9.2013
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
člen dozorčí rady Zdeňka Machová 4.10.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Švehlova 1492/63 , Šlapanice 664 51
člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 1.7.2014 - 6.8.2017
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: 10 , Dolní Libochová 592 53
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 1.7.2014 - 9.9.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Bělohorská 208/137 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Macholán 1.7.2014 - 9.9.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 6.8.2017 - 9.9.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: Jihlavská 704 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Milan Macholán 9.9.2017 - 25.10.2018
Vznik členství 29.6.2017
Zánik členství 25.9.2018
Zánik funkce 25.9.2018
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
Člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 9.9.2017 - 25.10.2018
Vznik členství 29.6.2017
Zánik členství 25.9.2018
Zánik funkce 25.9.2018
Adresa: Jihlavská 704 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Michal Wdowyczyn MBA 25.10.2018 - 10.6.2019
Vznik členství 25.9.2018
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 25.9.2018
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Hořelická 1305/59 , Rudná 252 19

Sbírka Listin První brněnská strojírna, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 166/SL 91 ostatní zápis z průběhu řádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 11.11.2015 2.12.2015 11.12.2015 3
B 166/SL 90 notářský zápis [NZ 831/2015] Krajský soud v Brně 3.8.2015 3.8.2015 2
B 166/SL 89 notářský zápis [NZ 816/2015] Krajský soud v Brně 30.7.2015 3.8.2015 11
B 166/SL 88 notářský zápis [NZ 816/2015] Krajský soud v Brně 30.7.2015 30.7.2015 11
B 166/SL 87 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.5.2015 30.6.2015 2.7.2015 38
B 166/SL 86 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2015 30.6.2015 2.7.2015 2
B 166/SL 85 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.2.2014 15.8.2014 13.10.2014 38
B 166/SL 84 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.2.2014 14.7.2014 15.8.2014 38
B 166/SL 83 ostatní rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 16.6.2014 14.7.2014 15.8.2014 2
B 166/SL 82 zpráva auditora o ověření existence pohledávky Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 4
B 166/SL 81 ostatní dohoda o započtení pohledávek Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 3
B 166/SL 80 notářský zápis stanovy, NZ 1427/2014 Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 11
B 166/SL 79 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 23.7.2014 1.8.2014 3
B 166/SL 78 ostatní smlouva o úvěru Krajský soud v Brně 23.1.2013 23.7.2014 1.8.2014 16
B 166/SL 77 ostatní zápis z průběhu mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 4
B 166/SL 76 notářský zápis stanovy, NZ 1073/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 12
B 166/SL 75 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.1.2014 30.6.2014 22.7.2014 1
B 166/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.1.2014 30.6.2014 22.7.2014 26
B 166/SL 73 ostatní zápis č. 209 ze zas. předst. a DR Krajský soud v Brně 11.9.2013 25.9.2013 7.10.2013 4
B 166/SL 72 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 1
B 166/SL 71 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 767/2013 Krajský soud v Brně 21.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 7
B 166/SL 70 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2013 25.9.2013 7.10.2013 3
B 166/SL 69 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 11.2.2013 4.9.2013 9.9.2013 37
B 166/SL 68 ostatní rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 1.10.2012 1.11.2012 9.11.2012 2
B 166/SL 67 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2012 17.10.2012 23.10.2012 3
B 166/SL 66 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 11.2.2012 27.9.2012 3.10.2012 42
B 166/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.7.2011 8.9.2011 26
B 166/SL 64 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 613/2011 Krajský soud v Brně 27.7.2011 8.9.2011 11
B 166/SL 63 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 7.3.2005 30.8.2011 65
B 166/SL 62 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 6.5.2011 22.7.2011 3
B 166/SL 61 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 22.7.2011 43
B 166/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.7.2010 7.9.2010 8
B 166/SL 59 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2010 7.9.2010 6
B 166/SL 58 ostatní - zápis mim.zas.předst. č. 189 Krajský soud v Brně 24.6.2010 7.9.2010 3
B 166/SL 57 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.3.2010 1.9.2010 57
B 166/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2009 28.7.2009 26
B 166/SL 55 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 13.5.2009 5.6.2009 4
B 166/SL 54 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 7.5.2009 5.6.2009 56
B 166/SL 53 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.5.2008 24.10.2008 62
B 166/SL 52 ostatní -rozhod. akcionáře Krajský soud v Brně 23.6.2008 7.10.2008 4
B 166/SL 51 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.1.2008 19.8.2008 62
B 166/SL 50 notářský zápis - rozh. VH, NZ 99/08 Krajský soud v Brně 30.1.2008 26.2.2008 119
B 166/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.11.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 41 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.8.2007 13.12.2007 3
B 166/SL 40 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 3
B 166/SL 39 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.11.2007 13.12.2007 14
B 166/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2006 13.12.2007 27
B 166/SL 37 notářský zápis - VH- stanovy, NZ 1077/07 Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 5
B 166/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.9.2007 13.11.2007 2
B 166/SL 35 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.8.2007 13.11.2007 3
B 166/SL 42 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.9.2007 27.9.2007 5
B 166/SL 34 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 6.4.2007 14.8.2007 63
B 166/SL 33 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 3.3.2006 14.8.2006 62
B 166/SL 32 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 17.6.2005 8.9.2005 11
B 166/SL 31 notářský zápis -NZ 442/2005 Krajský soud v Brně 17.6.2005 8.9.2005 5
B 166/SL 30 ostatní -výpis ze zápisuč.137 předst. Krajský soud v Brně 25.11.2004 4.4.2005 1
B 166/SL 29 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 13.2.2004 13.7.2004 72
B 166/SL 28 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 5
B 166/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 27
B 166/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 5
B 166/SL 25 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.6.2003 27.10.2003 2
B 166/SL 24 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 19.3.2003 27.10.2003 75
B 166/SL 23 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 31.12.2002 27.10.2003 11
B 166/SL 22 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.2.2003 30.4.2003 4
B 166/SL 21 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 16.7.2002 68
B 166/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2001 16.7.2002 27
B 166/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 6.6.2002 16.7.2002 8
B 166/SL 18 ostatní -dohoda o vzáj.započt.pohled. Krajský soud v Brně 29.11.2001 18.2.2002 3
B 166/SL 17 ostatní - sml.o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.11.2001 18.2.2002 3
B 166/SL 16 ostatní - protokol o VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 25.10.2001 2
B 166/SL 15 ostatní - rozsudek o zaplacení dluhu Krajský soud v Brně 18.5.2000 25.10.2001 2
B 166/SL 14 ostatní - sml. o uzavření budovy Krajský soud v Brně 28.6.2001 25.10.2001 3
B 166/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 2.5.2001 19.9.2001 116
B 166/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 4.5.2000 10.8.2000 18
B 166/SL 9 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 13.3.2000 27.4.2000 1
B 166/SL 8 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Brně 7.3.2000 27.4.2000 2
B 166/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.3.2000 27.4.2000 14
B 166/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2000 27.4.2000 27
B 166/SL 7 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 4.8.1999 9.11.1999 4
B 166/SL 6 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 2.7.1999 9.11.1999 4
B 166/SL 5 ostatní - odstoupení z představen. Krajský soud v Brně 4.3.1999 9.11.1999 2
B 166/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.6.1998 28.8.1998 45
B 166/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1998 28.8.1998 26
B 166/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.6.1997 5.5.1998 7
B 166/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.6.1997 23.2.1998 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje První brněnská strojírna, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00211281
Jméno První brněnská strojírna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 4.11.1992
Celkový počet živností: 72
Aktivních živností: 6

Sídlo První brněnská strojírna, a.s.

Živnosti a provozovny První brněnská strojírna, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Olomoucká 3419/7, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1004019289
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2011

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Olomoucká 3419/7, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1004019289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Olomoucká 3419/7, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1004019289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2011

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Olomoucká 3419/7, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1004019289
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2011

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2014

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.2.2015
Přerušení oprávnění 9.5.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Olomoucká 3419/7, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1010125974
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.2.2015

Živnost č. 7 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 15.7.1997

Živnost č. 8 Zkoušení vlastností a kvality výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 15.7.1997

Živnost č. 9 Povrchové úpravy a zušlechťování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 22.1.1997

Živnost č. 10 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 22.1.1997

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 13 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 14 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 15 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 16 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 17 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 18 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 19 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 23.6.1995

Živnost č. 20 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 21 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 22 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 25 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 26 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 27 Knihařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 27.4.1994

Živnost č. 28 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 30 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 31 Provoz pily

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 22.1.1997

Živnost č. 32 Výroba modelů pro slévání kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 22.1.1997

Živnost č. 33 Výroba tepelných turbín,strojů a zařízení pro energetiku a strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.10.1998

Živnost č. 34 Výroba parních kotlů,potrubních systémů a zařízení pro energetiku,teplárenství a chemickou výrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 30.10.1998

Živnost č. 35 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.1997

Živnost č. 36 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 37 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 38 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Svářečská škola

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 15.7.1997

Živnost č. 40 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Montáž a demontáže strojně technologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 45 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 48 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 49 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 50 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 51 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 52 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 53 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 54 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 13.5.1994

Živnost č. 55 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 26.3.2010

Živnost č. 56 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 28.12.1996

Živnost č. 57 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 58 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Výuka jazyků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 66 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Obstarávání dodávek investičních celků energetických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1999
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 68 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 69 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 71 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 72 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán První brněnská strojírna, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Filip Kadeřábek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Jelínek
Člen statutárního orgánu Ondřej Košťál

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje První brněnská strojírna, a.s.

IČO: 00211281
Firma: První brněnská strojírna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Židenice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo První brněnská strojírna, a.s.

Sídlo: Olomoucká 3419/9, Brno 618 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti vedení podniků
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
tracking image