Firma Průmysl kamene a.s. IČO 46350888


Průmysl kamene a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Průmysl kamene a.s. (46350888) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Čs. armády 1, Příbram 261 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1992 a je stále aktivní. Průmysl kamene a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Průmysl kamene a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Průmysl kamene a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Průmysl kamene, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Průmysl kamene a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Průmysl kamene a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1657
IČO (identifikační číslo osoby) 46350888
Jméno Průmysl kamene a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.1992
Počet členů statutárního orgánu: 1 15.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 15.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.9.2014
den zániku funkce prokuristy: 30.6.2004 25.9.2004 - 25.9.2004
Valná hromada rozhodla dne 21.4.2004 o snížení základního kapitálu společnosti z 58 762 000,- Kč na 49 951 000,- Kč, to je o 8 811 000,- Kč (slovy: osmmilionůosmsettisícjedenácttisíckorun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti snížit základní kapitál, uložené zákonem v § 161b odst. 4 ObchZ. S částkou odpovídající snížení bude naloženo tím způsobem, že rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení bude zúčtován do výnosů společnosti. Rozsah snížení je 8 811 000,- Kč. Snížení základního kapitálu společnost se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie ve svém majetku tak, že je zničí. 24.6.2004
"Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku (pozemků) restituentům a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o pevnou částku třimiliónyšestsetšedesátosmtisíc korun českých. Snížení se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie ve svém majetku, jež získala k tomuto účelu platným převodem za jednu korunu českou za jednu akcii od svého akcionáře, Fondu národního majetku ČR., tj. použije 3668 akcií společnosti,vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru Pod ISIN CZ 000508059 . Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou alespoň s třicetidenním odstupem. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo dostatečným způsobem zajištěno. Po uplynutí 90 dnů od posledního zveřejnění rozhodnutí může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění a uspokojení pohledávek věřitelů nebo jejich zajištění. Po zápisu výše základního jmění podá představenstvo návrh nového prospektu cenného papíru a po jeho schválení návrh na zrušení akcií ve svém majetku. Zúčtování základního jmění a účetní hodnoty dotčeného majetku bude provedeno vůči rezervnímu fondu společnosti." 20.10.2000 - 15.2.2005
Valná hromada konaná dne 20.8.1998 rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku ( pozemků ) restituentům a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o jpevnou částku čtyřimiliónytřistaosmdesátpěttisíckorun českých. Snížení se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie ve svém majetku, jež získá vzetím akcií z oběhu k tomuto účelu úplatným převodem za jednu korunu českou za jednu akcii od svého akcionáře, Fondu národního majetku ČR, po schválení vládou ČR, tj. použije 4 385 akcií společnosti, vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru pod ISIN CZ 0005080259. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou alespoň s třicetidenním odstupem. Věřitelé společnosti jsou právněni požadovat do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo dostatečným způsobem zjištěno. Po uplynutí 90 dnů od posledního zveřejnění rozhodntí může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění a uspokojení pohledávek věřitelů nebo jejich zajištění. Po zápisu výše základního jmění podá představenstvo návrh nového prospektu cenného papíru a po jeho schválení návrh na zrušení akcií ve svém majetku. 21.10.1998 - 15.2.2005
"Valná hromada společnosti, konané dne 2. června 1997, rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku /pozemků/ restituentům a obcím a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o pevnou částku 12.814 tis.Kč, tj. 12.814 akcií společnosti, vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru pod ISIN CZ 0005080259. Snížení základního jmění se provede tím způsobem, že se vezme z oběhu uvedený počet akcií na základě návrhu společnosti za úplatu jedna koruna za jednu akcii. Kupní cena bude splatná do 14dnů po převodu akcií. Představenstvo společnosti podá příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat návrh na vzetí akcií z oběhu. Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapíše do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku". 31.10.1997 - 15.2.2005
valná hromada společnosti,konaná dne 15.června 1994,rozhodla o snížení základního jmění o 9 668 000,-Kč,slovy devětmilionůšestsetšedesátosmtisíc korun českých 12.12.1994 - 15.2.2005
Právní forma: akciová společnost 1.8.1992
Představenstvo společnosti: 1.8.1992
Dozorčí rada společnosti: 1.8.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 2.7. 1992 bylo rozhodnuto o shválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.8.1992
1) Vlastimil Uhlíř, r.č. 460308/068 bytem Třešť, U vodojemu 1114/1 1.8.1992 - 30.12.1993
2) ing. Michael Lažan, r.č. 430514/075 bytem Praha 4, Baráškova 10 1.8.1992 - 30.12.1993
3) Miroslav Javorský, r.č. 380652/053 bytem Votice, Fučíkova 528 1.8.1992 - 30.12.1993
1) Josef Kocura, r.č. 311214/0730 bytem Příbram VII.-229 1.8.1992 - 30.12.1993
2) Bohumil Kubáň, r.č. 360305/007 bytem Myslív, Štipoklasy 68 1.8.1992 - 30.12.1993
3) ing. Alena Zemanová, r.č. 615219/0187 bytem Příbram III, Dlouhá 122 1.8.1992 - 30.12.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně představen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.8.1992 - 30.12.1993
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 66.656.000,-Kčs (slovy: šedesátšestmilio nůšesstsetpadesáttisíckorunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Průmysl kamene Příbram s.p. Tato základní jmění společnosti je rozděleno na 66.656 akcií na majitele po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.8.1992 - 30.12.1993

Aktuální kontaktní údaje Průmysl kamene a.s.

Kapitál Průmysl kamene a.s.

zakladni jmění 49 951 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.2005
zakladni jmění 58 762 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.8.2001 - 24.2.2005
zakladni jmění 62 430 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.2000 - 22.8.2001
zakladni jmění 66 815 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1998 - 23.2.2000
zakladni jmění 79 629 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1996 - 10.7.1998
zakladni jmění 76 124 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.6.1995 - 5.3.1996
zakladni jmění 85 792 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1994 - 8.6.1995
zakladni jmění 83 277 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1993 - 29.6.1994

Akcie Průmysl kamene a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 49 951 6.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 951 24.2.2005 - 6.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 58 762 4.7.2003 - 24.2.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 58 762 22.8.2001 - 4.7.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 62 430 23.2.2000 - 22.8.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 66 815 10.7.1998 - 23.2.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 79 629 5.3.1996 - 10.7.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 76 124 8.6.1995 - 5.3.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 85 792 29.6.1994 - 8.6.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 277 30.12.1993 - 29.6.1994

Sídlo Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Čs. armády 1 , Příbram 261 01 9.3.2002
Adresa 0 Příbram Česká republika
1.8.1992 - 9.3.2002

Předmět podnikání Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
provádění trhacích prací 15.9.2014
nákup a prodej výbušnin 15.9.2014
Zámečnictví, nástrojářství 25.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
hornická činnost (v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e) a i) zák. č. 61/1988 Sb.) b) otvírka, příprava a dobývaní výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených pod písmeny b), c) a d) i) důlně měřičská činnost 27.6.2006
zprostředkování obchodu a služeb 27.7.2005 - 25.6.2009
zasilatelství 27.7.2005 - 25.6.2009
hornická činnost na povrchu v rozsahu: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen výhradní ložiska) b) otvírka,příprava a dobývaní výhradních ložisek c) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů,výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) i) důlně měřičská činnost 24.6.2004 - 27.6.2006
činnost prováděná hornickým způsobem ( v rozsahu § 3 písm a) zák. č. 61/1988 Sb.) a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu 15.12.2001
zpracování kamene 30.12.1993
hornická činnost na povrchu v rozsahu: a)vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen výhradní ložiska) b) otvírka,příprava a dobývaní výhradních ložisek c) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e)zřizování a provozování odvalů,výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) 30.12.1993 - 24.6.2004
automatizované zpracování dat 30.12.1993 - 27.6.2006
ubytovací služby v rámci živnosti volné 30.12.1993 - 27.6.2006
zámečnictví 30.12.1993 - 25.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 30.12.1993 - 25.6.2009
provádění zemních skrývkových a rekultivačních prací v rámci živnosti volné 30.12.1993 - 25.6.2009
silniční motorová doprava 30.12.1993 - 25.6.2009
výroba obrusků 10.10.1992 - 27.6.2006
a) vyhledávání, těžba a zpracovávání přírodního kamene na kamenické výrobky 1.8.1992 - 30.12.1993
b) speciální úprava kamene (kamenické práce umělecko-řemeslné a restaurátorské) z kameniva 1.8.1992 - 30.12.1993

Předmět činnosti Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.9.2014

vedení firmy Průmysl kamene a.s.

Statutární orgán Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 15.9.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 26.5.1997 - 15.9.2014
Způsob jednání jménem společnosti : - navenek zastupuje společnost a představenstvo,pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jednání představenstva,jeden člen představenstva, kterého představenstvo ze svého středu ustanoví a který bude současně vykonávat funkci ředitele popř. zástupce ředitele, jmenovaný představenstvem. Pokud zákon nebo stanovy vyžadují jednání představenstva,podepisuje za něj předseda s jedním dalším členem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu se připojí podpis a funkce. 30.12.1993 - 26.5.1997
předseda představenstva Alfred Buchegger 24.7.2017
Vznik členství 21.6.2017
Vznik funkce 21.6.2017
Adresa: Wagra 3 , 4343 Mitterkirchen Rakouská republika
člen (ředitel) Vlastimil Uhlíř 30.12.1993 - 20.3.1995
Adresa: U Vodojemu 1114/1 , Třešť 589 01
člen (zástupce ředitele) Ing. Michael Lažan 30.12.1993 - 20.3.1995
Adresa: Baráškova 10 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen Vlastimil Uhlíř 20.3.1995 - 5.3.1996
Adresa: U Vodojemu 1114/1 , Třešť 589 01
člen Robert Dier 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Aloise Jiráska 189 , Příbram 261 01
představenstvopředseda August Föttinger 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen (ředitel) Ing. Michael Lažan 20.3.1995 - 26.5.1997
Adresa: Baráškova 10 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen Marie Nekolná 5.3.1996 - 26.5.1997
Adresa: 125 , Trhové Dušníky 261 01
člen Anton Rosenthaler 30.12.1993 - 24.2.2000
Adresa: Aloise Jiráska 189 , Příbram 261 01
předseda August Föttinger 26.5.1997 - 9.3.2002
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen představenstva Anton Rosenthaler 24.2.2000 - 4.12.2002
Vznik funkce 24.2.2000
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen (ředitel) Ing. Michael Lažan 26.5.1997 - 27.7.2005
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Bachova 1589/10 , Praha 149 00
předseda August Föttinger 9.3.2002 - 27.7.2007
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen představenstva Miloslav Výborný 4.12.2002 - 27.7.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen Ing. Michael Lažan 27.7.2005 - 27.7.2007
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Bachova 1589/10 , Praha 149 00
předseda August Föttinger 27.7.2007 - 10.7.2012
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen představenstva Miloslav Výborný 27.7.2007 - 10.7.2012
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: Komenského 215 , 261 01 Příbram III. Česká republika
člen Ing. Michael Lažan 27.7.2007 - 10.7.2012
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: Bachova 1589/10 , Praha 149 00
předseda představenstva August Föttinger 10.7.2012 - 8.8.2013
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Stamering 24 , 4175 Herzogsdorf Rakouská republika
člen představenstva Miloslav Výborný 10.7.2012 - 8.8.2013
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Komenského náměstí 215 , Příbram 261 01
člen představenstva Mag. Alfred Buchegger 10.7.2012 - 8.8.2013
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Wagra 3 , 4343 Mitterkirchen Rakouská republika
člen představenstva Pavel Dynda 8.8.2013 - 5.11.2013
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 15.10.2013
Adresa: 12 , Teplá 364 61
člen představenstva Robert Dier 8.8.2013 - 15.9.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Am Hang 1 , 4073 Wilhering Rakouská republika
předseda představenstva Alfred Buchegger 8.8.2013 - 24.7.2017
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 21.6.2017
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 21.6.2017
Adresa: Wagra 3 , 4343 Mitterkirchen Rakouská republika

Dozorčí rada Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady August Föttinger 15.9.2014
Vznik členství 5.6.2014
Adresa: Stamering 24 , 4175 Herzogsdorf Rakouská republika
člen Ing. Alena Zemanová 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Příbram III. - 122 Česká republika
člen Karel Kasa 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Slivická 120 , Milín 262 31
člen Ronny Palme 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Sídliště II - 651 , Votice Česká republika
člen Ladislav Hrádek 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Sídliště I. - 187 , Blatná Česká republika
člen Bohumil Kubáň 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Štipoklasy 68 , Myslív Česká republika
člen Miroslav Javorský 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Fučíkova 528 , Votice Česká republika
člen Ing. Miroslav Šťastný 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Školní 71 , Příbram 261 01
člen Miloš Krupka 30.12.1993 - 26.5.1997
Adresa: Příbram V. - 189 Česká republika
člen Miloš Krupka 26.5.1997 - 21.10.1998
Adresa: Příbram IV - 189 Česká republika
člen Jaroslav Mráz 26.5.1997 - 24.2.2000
Adresa: Malenice nad Volyňkou 24 Česká republika
člen Herbert Traxler 30.12.1993 - 9.3.2002
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Komenského náměstí 215 , Příbram 261 01
člen Petr Sotona 21.10.1998 - 9.3.2002
Vznik funkce 21.10.1998
Zánik funkce 6.11.2001
Adresa: Pod Vinicí 836 , Blatná 388 01
člen Karel Polan 24.2.2000 - 4.12.2002
Vznik funkce 24.2.2000
Adresa: Šumavská 879 , Horažďovice 341 01
člen Herbert Traxler 9.3.2002 - 4.12.2002
Vznik funkce 26.5.1997
Adresa: Komenského náměstí 215 , Příbram 261 01
člen Petr Sotona 9.3.2002 - 24.6.2004
Vznik funkce 6.11.2001
Zánik funkce 6.4.2004
Adresa: Pod Vinicí 836 , Blatná 388 01
člen Herbert Traxler 4.12.2002 - 27.7.2007
Vznik funkce 26.5.1997
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Rakouská republika
Plochwald 1, 4263 Windhaag
člen Pavel Kolín 4.12.2002 - 27.7.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Adresa: 0 261 01 Příbram Česká republika
člen Ing. Alena Zemanová 24.6.2004 - 17.7.2009
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Milínská 122 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Robert Dier 27.7.2007 - 10.7.2012
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: Merhausstrasse 4 , 40 60 Leondig Rakouská republika
člen Pavel Kolín 27.7.2007 - 10.7.2012
Zánik členství 18.5.2012
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 18.5.2012
Adresa: Družstevní 280 , Příbram 261 01
předseda dozhorčí rady Robert Dier 10.7.2012 - 8.8.2013
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 7.6.2012
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Am Hang 1 , 4073 Wilhering Rakouská republika
člen dozorčí rady Miroslav Kryl 17.7.2009 - 15.9.2014
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 10.6.2009
Adresa: 208 , Háje 261 01
člen dozorčí rady Josef Smitka 10.7.2012 - 15.9.2014
Vznik členství 18.5.2012
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: 154 , Svéradice 341 01
předseda dozorčí rady Helmut Eilmsteiner 8.8.2013 - 15.9.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 5.6.2014
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: Elmberg 8A , 4263 Windhaag bei Freistadt Rakouská republika

Prokura Průmysl kamene a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Alena Zemanová 17.7.2009
Adresa: Milínská 122 , Příbram 261 01
Jméno Petr Kolín 2.11.2013
Adresa: Za Nemocnicí 1067 , Sedlčany 264 01
Jméno Miloslav Výborný 13.11.2001 - 4.12.2002
Adresa: Komenského náměstí 215 , Příbram 261 01
Jméno Marie Nekolná 29.6.1994 - 25.9.2004
Adresa: 125 , Trhové Dušníky 261 01
Jméno Ing. Pavel Dynda 28.12.2012 - 8.8.2013
Adresa: 12 , Teplá 364 61

Sbírka Listin Průmysl kamene a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1657/SL 51 notářský zápis [NZ 337/2015] Městský soud v Praze 1.7.2015 21.7.2015 23.7.2015 7
B 1657/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.7.2015 22.7.2015 31
B 1657/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 335/2014 Městský soud v Praze 16.6.2014 8.9.2014 24.9.2014 15
B 1657/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 21.8.2014 31
B 1657/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2014 23.5.2014 17.6.2014 17
B 1657/SL 46 ostatní odstoupení z představenstva Městský soud v Praze 15.10.2013 4.11.2013 6.11.2013 3
B 1657/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 23.8.2013 32
B 1657/SL 44 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.6.2013 7.8.2013 13.8.2013 1
B 1657/SL 43 notářský zápis NZ 260/2013 Městský soud v Praze 12.7.2013 7.8.2013 13.8.2013 13
B 1657/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 20.7.2011 30
B 1657/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.2010 26.11.2010 3.12.2010 17
B 1657/SL 39 ostatní -vypoř.ztráty Městský soud v Praze 9.6.2010 26.11.2010 3.12.2010 2
B 1657/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.6.2010 22.6.2010 30
B 1657/SL 37 notářský zápis NZ 217/2009 Městský soud v Praze 10.6.2009 22.7.2009 8
B 1657/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.6.2009 30.6.2009 32
B 1657/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 1.7.2008 31
B 1657/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.7.2007 30.7.2007 2
B 1657/SL 33 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 12.6.2007 30.7.2007 12
B 1657/SL 32 notářský zápis NZ 185/2007 Městský soud v Praze 12.6.2007 30.7.2007 8
B 1657/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 25.6.2007 30
B 1657/SL 30 notářský zápis -NZ197/06 Městský soud v Praze 21.6.2006 31.7.2006 0
B 1657/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.6.2006 31.7.2006 0
B 1657/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 14.6.2006 16.6.2006 0
B 1657/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.6.2005 28.6.2005 0
B 1657/SL 26 notářský zápis -NZ225/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 28.6.2005 0
B 1657/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 15.6.2005 20.6.2005 27
B 1657/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.2.2005 31.3.2005 15.4.2005 0
B 1657/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.4.2004 9.12.2004 0
B 1657/SL 22 notářský zápis -NZ134/04 Městský soud v Praze 21.4.2004 9.12.2004 0
B 1657/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.4.2004 9.12.2004 0
B 1657/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.2003 2.9.2003 0
B 1657/SL 18 notářský zápis NZ217/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 2.9.2003 0
B 1657/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audit.zpráva,příl. Městský soud v Praze 18.3.2003 3.6.2003 5.6.2003 0
B 1657/SL 16 ostatní -zápis z 1.předst.+čest.prohl. Městský soud v Praze 12.6.2002 19.12.2002 0
B 1657/SL 15 notářský zápis NZ249/2002 Městský soud v Praze 12.6.2002 19.12.2002 0
B 1657/SL 13 ostatní -čest.prohlášení 1x Městský soud v Praze 26.11.2001 24.5.2002 0
B 1657/SL 12 účetní závěrka + přílohy r. 2001 Městský soud v Praze 3.4.2002 23.4.2002 0
B 1657/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2001 7.3.2002 0
B 1657/SL 11 stanovy společnosti - platné od 12.6.2001 Městský soud v Praze 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1657/SL 10 výroční zpráva +audit za rok 2000 + 1999 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.12.2001 0
B 1657/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 26.7.2001 0
B 1657/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.9.2000 16.10.2000 0
B 1657/SL 7 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 19.8.1999 6.10.1999 0
B 1657/SL 6 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 6.10.1999 0
B 1657/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.1998 2.10.1998 0
B 1657/SL 3 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 29.4.1998 0
B 1657/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.1997 29.4.1998 0
B 1657/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 2.7.1992 29.4.1998 0
B 1657/SL 5 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 0
B 1657/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2003+zp.o vzt.+audit Městský soud v Praze 16.3.2004 23.4.2004 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Průmysl kamene, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46350888
Jméno Průmysl kamene, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 1.8.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo Průmysl kamene, a.s.

Živnosti a provozovny Průmysl kamene, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Čs. armády 1, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1007044047
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 3.11.2004

Živnost č. 2 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 341 01 Tužice
Identifikační číslo provozovny 1000746917
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 262 84 Kozárovice
Identifikační číslo provozovny 1000746909
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 388 01 Myštice
Identifikační číslo provozovny 1000746925
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 341 01 Horažďovice
Identifikační číslo provozovny 1000746895
Zahájení provozování 14.6.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 341 01 Horažďovice
Identifikační číslo provozovny 1000746895
Zahájení provozování 14.6.1993

Živnost č. 4 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.2010

Živnost č. 5 ubytovací služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 provádění zemních skrývkových a rekultivačních prací v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 výroba brousků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 15.6.1995
Konec oprávnění 15.6.1995

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2010
Zánik oprávnění 3.9.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Průmysl kamene, a.s.

Člen statutárního orgánu Alfréd Buchegger

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Průmysl kamene a.s.

IČO: 46350888
Firma: Průmysl kamene a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Příbram
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.8.1992

Sídlo Průmysl kamene a.s.

Sídlo: Čs. armády 1, Příbram 261 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
Příprava staveniště
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image