Firma PROXIMA ALFA TRADE, a.s. IČO 29282047


PROXIMA ALFA TRADE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PROXIMA ALFA TRADE, a.s. (29282047) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Komenského 600/56, Kyjov 697 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 2011 a je stále aktivní. PROXIMA ALFA TRADE, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PROXIMA ALFA TRADE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6381
IČO (identifikační číslo osoby) 29282047
Jméno PROXIMA ALFA TRADE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.6.2011
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 27.820.000,- Kč, (slovy : dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), a to z původní výše 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých) na novou výši 62.982.800,- Kč (slovy: šedesát dva miliony devět set osmdesát dva tisíce osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých) na novou výši 67.182.800,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů jedno sto osmdesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2 7.820.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie v e jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 69550/87907 (slovy: šedesát devět tisíc pět set padesát lomeno osmdesát sedm tisíc devět set sedm) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, ka ždá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři mil iony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní p rávo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: o 500 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost V ltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, o 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, o 11 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Slizek I NVESTMENT s.r.o., IČ 026 07 433, se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, o 840 000 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, o840 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19. 2. 1963, bytem Telč, Sv atoanenská 79, o 200 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13. 4. 1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, o 155 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18. 6. 1983, bytem Brno, Bystrc, Fleischnerova 946/18, o10 000 kusů akcií můž e upsat paní Lucie Papučíková, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, o 84 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 9. 1. 1962, bytem Tovéř 173, o 42 000 kusů akcií může upsat pan Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., nar. 28. 11. 1975, bytem Brno, Křen ová 307/42, o 420 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungman nova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen dor učením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slov y: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez v yužití přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Peněžité vklady, kterými se sp lácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 263854550/0300, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavřen í smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.6.2014 - 3.6.2014
Vymazat: Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 27.820.000,- Kč, (slovy : dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), a to z původní výše 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých) na novou výši 62.982.800,- Kč (slovy: šedesát dva miliony devět set osmdesát dva tisíce osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých), tj. základní kapitál může být zvýšen maximálně o 32.020.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony dvacet tisíc korun českých) na novou výši 67.182.800,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů jedno sto osmdesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2 7.820.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých), bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři miliony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie v e jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungmannova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 69550/87907 (slovy: šedesát devět tisíc pět set padesát lomeno osmdesát sedm tisíc devět set sedm) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 2.782.000 ks (slovy: dva miliony sedm set osmdesát dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, ka ždá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 3.202.000 ks (slovy: tři mil iony dvě stě dva tisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní p rávo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: o 500 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost V ltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, o 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, o 11 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Slizek I NVESTMENT s.r.o., IČ 026 07 433, se sídlem Kyjov, Jungmannova 627/36, o 840 000 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, o840 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19. 2. 1963, bytem Telč, Sv atoanenská 79, o 200 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13. 4. 1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, o 155 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18. 6. 1983, bytem Brno, Bystrc, Fleischnerova 946/18, o10 000 kusů akcií můž e upsat paní Lucie Papučíková, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, o 84 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 9. 1. 1962, bytem Tovéř 173, o 42 000 kusů akcií může upsat pan Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., nar. 28. 11. 1975, bytem Brno, Křen ová 307/42, o 420 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Jungman nova 627/36, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen dor učením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slov y: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez v yužití přednostního práva činí 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Peněžité vklady, kterými se sp lácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 263854550/0300, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního práva nebo od uzavřen í smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.6.2014 - 3.6.2014
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 9.148.800,- Kč (slovy: de vět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc osm set korun českých), a to z původní výše 23.308.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony tři sta osm tisíc korun českých) na novou výši 32.456.800,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta padesát šest tisíc osm set korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 11.854.800,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set padesát čtyři tisíce osm set korun českých), tj. zá kladní kapitál může být zvýšen maximálně o 11.854.800,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set padesát čtyři tisíce osm set korun českých) na novou výši 35.162.800,- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto šedesát dva tisíce osm set korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 9.148.800,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc osm set korun českých), bude upsáno 914.880 ks (slovy: devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 1.185.480 ks (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenov ité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společno sti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hro mady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 11436/29135 (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta třicet šest lomeno dvacet devět tisíc jedno sto třicet pět) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 914.880 ks (slovy: devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upiso vány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 1.185.480 ks (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 11,40 Kč (slovy: jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 1,40 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyřicet haléřů). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29. 8. 1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221/13, 438 600 kusů akcií může upsat paní Dana Denková, nar. 28. 3. 1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, 230 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fun d SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, 26 300 kusů akcií může upsat pan Lumír Gola, nar. 11. 5. 1960, bytem Baška 321, 22 000 kusů akcií může upsat paní Dagmar Jelínková, nar. 28. 12. 1968, bytem Hodonín, Očo vská 3715/11, 26 300 kusů akcií může upsat pan Lukáš Grmolec, nar. 16. 3. 1983, bytem Kyjov, Brandlova 92/1, 23 680 kusů akcií může upsat paní Lucie Golová, nar. 3. 1. 1988, bytem Vendryně 187, 48 000 kusů akcií může upsat paní Ing. Lenka Maurerová, nar. 24. 8. 1984, bytem Nové Město na Moravě, Němcova 663, 270 600 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Hrdlička, nar. 6. 3. 1961, bytem Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgie. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen dor učením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slov y: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 11,40 Kč (slovy: jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie čin í 1,40 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyřicet haléřů). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního pr áva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.6.2013 - 27.8.2013
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 4.680.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých), a to z původní výše 17.628.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých) na novou výši 22.308.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony tři sta osm tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a to tak, že maximálně mohou být upsány akcie o jmenovité hodnotě do výše 6.680.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), tj. základní kapitál můž e být zvýšen maximálně o 6.680.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 24.308.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta osm tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 4.680.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých), bude upsáno 468.000 ks (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být upsáno maximálně 668.000 ks (slovy: šest set šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset ko run českých), v zaknihované podobě. Stávající akcionáři mají ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání nových akcií, a to v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu společnosti. Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva bude sídlo společno sti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hro mady. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.proxima-at.com. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl o velikosti 390/1469 (slovy: tři sta devadesát lomeno jeden tisíc čtyři sta šedesát devět) na jedné nové akcii. Upisovány mohou být pouze celé akcie. S využitím přednostního práva bude upsáno 468.000 ks (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Budou-li upisovány akcie na d částku navrženého zvýšení základního kapitálu, pak může být s využitím přednostního práva upsáno maximálně 668.000 ks (slovy: šest set šedesát osm tisíc kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 10,50 Kč (slovy: deset korun českých a padesát haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0,5 0 Kč (slovy: padesát haléřů). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím maximálním rozsahu: 100 000 kusů akcií může upsat pan Kamil Slížek, nar. 29.8.1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221, o 120 000 kusů akcií může upsat obchodní společnost Vltava Fund SICAV Plc., se sídlem Suite 2, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Malta, 200 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19.2.1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, 100 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Petr Maurer, nar. 18.6.1983, bytem Brno, Fleischnerova 946/18, 48 000 kusů akcií může upsat pan Vít Novák, nar. 13.4.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, 100 000 kusů akcií může upsat pan Ing. Miroslav Kohn, nar. 17.1 1.1945, bytem Olomouc, Valdenská 144/42. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen dor učením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 3 dnů (slov y: tří dnů) od marného uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 10,50 Kč (slovy: deset korun českých a padesát haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0, 50 Kč (slovy: padesát haléřů). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od účinného upsání akcií s využitím přednostního pr áva nebo od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.1.2013 - 12.2.2013
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 2.428.000,- Kč (slovy: dva m iliony čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), a to z původní výše 15.200.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 17.628.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Upisování akcií částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2.428.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), bude upsáno 242 800 Ks (slovy: dvě stě čtyřicet dva osm set kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, každá akci e ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), v zaknihované podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto před nostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: - paní Dana Denková, nar. 28.3.1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 194 200kusů akcií; - pan Lumír Gola, nar. 11.5.1960, bytem Baška 321, upíše 48 600 kusů akcií; Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen do ručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (sl ovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10,30 Kč (slovy: deset korun českých a třicet haléřů) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 0,30 Kč (slovy: třicet haléřů). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrh na z ápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.6.2012 - 27.6.2012
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6381 se zvyšuje o částku 6.750.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát korun českých), a to z původní výše 8.450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši 15.200.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) peněžitými vklady. Základní kapitál s e zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí základního kapitálu o částku 6.750.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude upsáno 675 ks (slovy: šest set sedmdesát pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetém rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto před nostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: - pan Ing. Slavomír Denk, nar. 19.2.1963, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 281 kusů akcií; - paní Dana Denková, nar. 28.3.1967, bytem Telč, Svatoanenská 79, upíše 280 kusů akcií; - pan Kamil Slížek, nar. 29.8.1982, bytem Kyjov, Jungmannova 221, upíše 30 kusů akcií; - pan Vít Novák, nar. 13.4.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, upíše 24 kusů akcií; - paní Mgr. Marie Kubátová, nar.2.10.1983, bytem Frýdek Místek, Čs.armády 1658, upíše 15 kusů akcií; - paní Věra Golová, nar. 28.9.1958, bytem Baška 321, upíše 10 kusů akcií; - pan Lukáš Grmolec, nar. 16.3.1983, bytem Kyjov, Brandlova 92, upíše 10 kusů akcií; - paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 10 kusů akcií; - paní Lucie Golová, nar. 3.1.1988, bytem Vendryně 187, upíše 10 kusů akcií; - pan Josef Papučík, nar. 24.2.1984, bytem Vendryně 187, upíše 5 kusů akcií. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen do ručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy:čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slov y: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s.. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.770,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio u každé akcie činí 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých). Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky - Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podání m návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.3.2012 - 21.3.2012
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 29282047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 2.250.000,-Kč (slovy: dva mi liony dvě stě padesát tisíc korun českých), a to z původní výše 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 8.450.000,-Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2.250.000,-Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), bude upsáno 225 ks (slovy: dvě stě dvacet pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto před nostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: - pan Vít Novák, nar. 13.04.1965, bytem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2793, upíše 125 kusů akcií; - pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 50 kusů akcií; - pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 50 kusů akcií. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů ( čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručení m návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule. Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky-Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.10.2011 - 4.11.2011
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to z původní výše 2.600.000,-Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) na novou výši 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), bude upsáno 360 ks (slovy: tři sta šedesát k usů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto před nostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: - pan Jiří Valášek, nar. 23.08.1956, bytem Ostravice 505, upíše 110 kusů akcií; - pan Lumír Gola, nar. 11.05.1960, bytem Baška 321, upíše 70 kusů akcií; - pan Jiří Brůžek, nar. 08.07.1977, bytem Mělník, Studentská 3279, upíše 50 kusů akcií; - pan Radim Blahuta, nar. 03.06.1973, bytem Frýdek-Místek, Na Aleji 2679, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Václav Veselý, nar. 02.03.1943, bytem Frýdek-Místek, U Zavadilky 2710, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Josef Hájek, nar. 16.02.1947, bytem Baška 330, upíše 20 kusů akcií; -pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 20 kusů akcií; - paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 20 kusů akcií; - paní Zuzana Brůžková, nar. 01.05.1952, bytem Praha 10, Rezlerova 281, upíše 20 kusů akcií. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen d oručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů ( slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule. Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky ? Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu n a zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.8.2011 - 11.8.2011
Základní kapitál obchodní společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6381, se zvyšuje o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to z původní výše 2.600.000,-Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) na novou výši 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), bude upsáno 360 ks (slovy: tři sta šedesát k usů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto před nostního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: - pan Jiří Valášek, nar. 23.08.1956, bytem Ostravice 505, upíše 110 kusů akcií; - pan Lumír Gola, nar. 11.05.1960, bytem Baška 321, upíše 70 kusů akcií; - pan Jiří Brůžek, nar. 08.07.1977, bytem Mělník, Studentská 3279, upíše 50 kusů akcií; - pan Radim Blahuta, nar. 03.06.1973, bytem Frýdek-Místek, Na Aleji 2679, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Václav Veselý, nar. 02.03.1943, bytem Frýdek-Místek, U Zavadilky 2710, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Jan Hájek, nar. 23.12.1970, bytem Ostrava, Hrabová, Na Šajaru 792/2, upíše 20 kusů akcií; - pan Ing. Josef Hájek, nar. 16.02.1947, bytem Baška 330, upíše 20 kusů akcií; -pan Ing. Petr Hájek, nar. 11.06.1974, bytem Vratimov, Frýdecká 1230, upíše 20 kusů akcií; - paní Dagmar Jelínková, nar. 28.12.1968, bytem Hodonín, Očovská 3715/11, upíše 20 kusů akcií; - paní Zuzana Brůžková, nar. 01.05.1952, bytem Praha 10, Rezlerova 281, upíše 10 kusů akcií. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s. na adrese Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci na adresu výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen d oručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením, že k upsání akcií se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán ve lhůtě 30 dnů ( slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností PROXIMA ALFA TRADE, a.s. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule. Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky ? Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2696191309/0800, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, před podáním návrhu n a zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.8.2011 - 5.9.2011

Aktuální kontaktní údaje PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Kapitál PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

zakladni jmění 67 182 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2014
zakladni jmění 35 162 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.8.2013 - 3.6.2014
zakladni jmění 23 308 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.2.2013 - 27.8.2013
zakladni jmění 17 628 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2012 - 12.2.2013
zakladni jmění 15 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2012 - 27.6.2012
zakladni jmění 8 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2011 - 21.3.2012
zakladni jmění 6 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2011 - 4.11.2011
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.2011 - 5.9.2011
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 13.6.2011 - 12.7.2011

Akcie PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 6 718 280 3.6.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 3 516 280 27.8.2013 - 3.6.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 2 330 800 12.2.2013 - 27.8.2013
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 1 762 800 27.6.2012 - 12.2.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 520 21.3.2012 - 27.6.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 845 4.11.2011 - 21.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 620 5.9.2011 - 4.11.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 260 13.6.2011 - 5.9.2011

Sídlo PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Komenského 600/56 , Kyjov 697 01 21.1.2016
Adresa Jungmannova 627/36 , Kyjov 697 01 3.6.2014 - 21.1.2016
Adresa Riegrova 384 23, 697 01 Kyjov Česká republika
13.6.2011 - 3.6.2014

Předmět podnikání PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.6.2011

vedení firmy PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Statutární orgán PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti samostatně jednají a podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 13.6.2011
předseda představenstva Kamil Slížek 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Vznik funkce 9.7.2017
Adresa: Havlíčkova 1122/4 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Maurer 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Vznik funkce 9.7.2017
Adresa: Fleischnerova 946/18 , Brno 635 00
člen představenstva Věra Golová 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Adresa: 321 , Baška 739 01
předseda představenstva Kamil Slížek 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: Jungmannova 221 , 697 01 Kyjov Česká republika
místopředseda představenstva Lukáš Grmolec 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: Brandlova 92/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Věra Golová 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Adresa: 321 , Baška 739 01
předseda představenstva Kamil Slížek 27.6.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 28.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: Jungmannova 221/13 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Lukáš Grmolec 27.6.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 28.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: Brandlova 92/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Věra Golová 27.6.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: 321 , Baška 739 01
předseda představenstva Kamil Slížek 10.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: Havlíčkova 1122/4 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Lukáš Grmolec 10.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: Brandlova 92/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Věra Golová 10.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: 321 , Baška 739 01

Dozorčí rada PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Lumír Gola 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Vznik funkce 9.7.2017
Adresa: 321 , Baška 739 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Valášek 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Vznik funkce 9.7.2017
Adresa: 505 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady Vít Novák 26.7.2017
Vznik členství 9.7.2017
Adresa: Na Výsluní 2793 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Lumír Gola 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: 321 , Baška 739 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Valášek 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: 505 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady Vít Novák 13.6.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 28.5.2012
Adresa: Na Výsluní 2793 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Vít Novák 27.6.2012 - 6.8.2015
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Na Výsluní 2793 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Lumír Gola 27.6.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 28.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: 321 , Baška 739 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Valášek 27.6.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 28.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: 505 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady Vít Novák 6.8.2015 - 21.1.2016
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Na Výsluní 2793 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Lumír Gola 10.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: 321 , Baška 739 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Valášek 10.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: 505 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady Vít Novák 21.1.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 9.7.2017
Zánik funkce 9.7.2017
Adresa: Na Výsluní 2793 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6381/SL 21 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Brně 7.3.2012 16.7.2015 21.7.2015 9
B 6381/SL 19 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 14.6.2014 30.3.2015 2.4.2015 20
B 6381/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.4.2014 2.6.2014 5.6.2014 15
B 6381/SL 17 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 128/2014 Krajský soud v Brně 14.4.2014 2.6.2014 5.6.2014 13
B 6381/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.7.2013 26.7.2013 9.9.2013 15
B 6381/SL 15 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 204/2013 Krajský soud v Brně 18.6.2013 20.6.2013 25.6.2013 9
B 6381/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 20.3.2013 21.3.2013 15
B 6381/SL 12 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 409/2012 Krajský soud v Brně 21.12.2012 2.1.2013 23.1.2013 9
B 6381/SL 9 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 163/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 4.7.2012 18
B 6381/SL 10 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 29.5.2012 4.7.2012 1
B 6381/SL 8 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 163/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 12.6.2012 18
B 6381/SL 6 notářský zápis - rozh.mimořádné VH,NZ 69/2012 Krajský soud v Brně 29.2.2012 12.3.2012 8
B 6381/SL 4 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 310/2011 Krajský soud v Brně 5.10.2011 14.10.2011 8
B 6381/SL 2 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 256/2011 Krajský soud v Brně 8.8.2011 15.8.2011 28
B 6381/SL 1 notářský zápis -zakl. listina, NZ 104/11 Krajský soud v Brně 24.5.2011 20.6.2011 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 29282047
Jméno PROXIMA ALFA TRADE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kyjov
Vznik první živnosti: 13.6.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Živnosti a provozovny PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2011

Statutární orgán PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Člen statutárního orgánu Kamil Slížek
Člen statutárního orgánu Věra Golová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Maurer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

IČO: 29282047
Firma: PROXIMA ALFA TRADE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Kyjov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.6.2011

Sídlo PROXIMA ALFA TRADE, a.s.

Sídlo: třída Komenského 600/56, Kyjov 697 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
tracking image