Firma PROSPER TRADING a.s. IČO 47677791


PROSPER TRADING a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PROSPER TRADING a.s. (47677791) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Umělecká 305/1, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1995 a je stále aktivní. PROSPER TRADING a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o PROSPER TRADING a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PROSPER TRADING a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PROSPER TRADING a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PROSPER TRADING a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PROSPER TRADING a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 911
IČO (identifikační číslo osoby) 47677791
Jméno PROSPER TRADING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1995
Na společnost PROSPER TRADING a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti QUIRIT ALFA, a.s. se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 22 575, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3 473, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2019. 1.8.2019
Společnost PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 77 791 byla rozdělena odštěpením se vznikem nových společností. Došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nově vzniklé nástupnické právnické osoby, dle projektu rozdělení. Odštěpením se založením nových právnických osob vznikly nástupnické právnické osoby: Prosper Golf Resort a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 736, Prosper Hors Ranch a.s., se síd lem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 884, Prosper Golf Hotel a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 922, Prosper Elektra a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 965, Prosper Development a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 78 015, Prosper Golf Resort a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 736. 1.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.7.2014 - 26.5.2015
Počet členů správní rady: 1 11.7.2014 - 26.5.2015
Část podniku tvořící samostatnou organizační složku Restaurace U Kocoura byla s účinností od 1.9.2007 prodána panu Danieli Novobílskému, IČ: 60812303. 2.10.2007 - 17.7.2012
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 208.000.000,- Kč o 242.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva miliónů korun českých) na novou výši 450.000.000,- Kč. 30.10.2002 - 11.11.2002
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 30.10.2002 - 11.11.2002
Základní kapitál bude zvýšen uspáním nových akcií peněžitými vklady. 30.10.2002 - 11.11.2002
Základní kapitál se zvyšuje upsáním 242.000 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v emisním kursu shodném se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií (1.000,- Kč za jednu akcii). 30.10.2002 - 11.11.2002
Všechny akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, tj. panu Stanislavu Prosovi, r.č. 480918/444, bytem Čeladná 681 podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a budou upisovány v sídle společnosti 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Umělecká 305/1 ve lhůtě 60 dní počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 30.10.2002 - 11.11.2002
Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionáři písemně oznáme představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. 30.10.2002 - 11.11.2002
Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě pro upisování akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, číslo účtu 17101553/0300. 30.10.2002 - 11.11.2002
Akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.10.2002 - 11.11.2002
1. Mimořádná valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o 73.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 odst. 2 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 25.5.2000 - 30.6.2000
2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 73 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá v listinné podobě. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 25.5.2000 - 30.6.2000
3. Přednostní právo na upisování akcií z povahy nepeněžitého vkladu akcionářům nepřísluší. 25.5.2000 - 30.6.2000
4. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci - společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, 1071 NV Amsterdam, Nizozemí. 25.5.2000 - 30.6.2000
5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Prosper Trading a.s., t.j. v Umělecká 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Všechny akcie lze upsat ve lhůtě 15 kalendářních dnů, počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 2.800,- Kč (slovy: dva tisíce osmset korun českých) na jednu kmenovou akcii. 25.5.2000 - 30.6.2000
6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Prosper Trading a.s., t.j. v Umělecká 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akcií formou postoupení pohledávky. 25.5.2000 - 30.6.2000
7.Mimořádná valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, kterým je pohledávka společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, 1071 NV Amsterdam, Nizozemí, představovaná vlastní směnkou Prosper Trading a.s., vystavenou dne 10.4.2000 a splatnou dne 12.10.2000, na směnečnou sumu 204.400.000,- Kč, která je oceněna ve své nominální hodnotě 204.400.000,- Kč. Mimořádná valná hromada souhlasí, aby tato pohledávka vložena v nominální hodnotě byla předmětem vkladu do základního jmění společnosti. 25.5.2000 - 30.6.2000
Základní jmění se zvýší o 45.000.000,-Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 10.9.1999 - 7.12.1999
bude vydáno 45.000 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 10.9.1999 - 7.12.1999
za místo pro vykonání přednostního práva se určuje sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Umělecká 1, PSČ 702 00, lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje v délce 15 (patnácti) kalendářních dnů s počátkem od kalendářního dne bezprostředně následujícího po dni právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku 10.9.1999 - 7.12.1999
na jednu dosavadní akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu polovinu nové akcie, tedy na dvě dosavadní akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii 10.9.1999 - 7.12.1999
určuje se, že každá akcie , upisovaná s využitím přednostního práva, musí mít tyto náležitosti: jmenovitá hodnota 1.000,-Kč, kmenová listinná akcie na jméno s emisním kursem 2.800.-Kč 10.9.1999 - 7.12.1999
vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií se neprovádí 10.9.1999 - 7.12.1999
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty jedinému zájemci, a to společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, NV 1071 Amsterdam, Netherland 10.9.1999 - 7.12.1999
místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, NV 1071 Amsterdam, Netherland, lhůta pro jejich upisování se určuje v délce 15 (patnácti) kalendářních dnů s počátkem od 17. (sedmnáctého) kalendářního dne bezprostředně následujícího po dni právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se určuje ve výši 2.800,-Kč za jednu akcii 10.9.1999 - 7.12.1999
nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a 100 % emisního ážia zaplatí upisovatel nejpozději do 30 kalendářních dnů od data upsání akcií na bankovní účet u ČSOB a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 09343030/0300, zbývající část nejpozději do 31. Března 2000 na stejný bankovní účet. 10.9.1999 - 7.12.1999

Aktuální kontaktní údaje PROSPER TRADING a.s.

Kapitál PROSPER TRADING a.s.

zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.2016
zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.2002 - 1.8.2016
zakladni jmění 208 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2000 - 11.11.2002
zakladni jmění 135 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.1999 - 30.6.2000
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.9.1999 - 7.12.1999
zakladni jmění 67 720 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.1.1997 - 10.9.1999
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1995 - 7.1.1997

Akcie PROSPER TRADING a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 450 000 1.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 450 000 11.11.2002 - 1.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 208 000 30.6.2000 - 11.11.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 135 000 7.12.1999 - 30.6.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 90 000 10.9.1999 - 7.12.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 772 7.1.1997 - 10.9.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 000 1.1.1995 - 7.1.1997

Sídlo PROSPER TRADING a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Umělecká 305/1 , Ostrava 702 00 26.5.2015
Adresa Umělecká 305/1 , Ostrava 702 00 14.5.2002 - 26.5.2015
Adresa Umělecká 305/1 , Ostrava 702 00 18.9.1997 - 14.5.2002
Adresa Výstavní 2510/10 , Ostrava 709 00 1.1.1995 - 18.9.1997

Předmět podnikání PROSPER TRADING a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.5.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.5.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.7.2014 - 26.5.2015
provozování cestovní kanceláře 10.8.2010
směnárenská činnost 2.10.2007
hostinská činnost 14.5.2002
poskytování telekomunikačních služeb 14.5.2002
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 14.5.2002 - 11.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 14.5.2002 - 11.7.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 14.5.2002 - 11.7.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 14.5.2002 - 11.7.2014
organizování sportovních soutěží 14.5.2002 - 11.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 14.5.2002 - 11.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 14.5.2002 - 11.7.2014
technické činnosti v dopravě 14.5.2002 - 11.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.10.2000 - 11.7.2014
poradenství a konzultace v oblasti výpočetní techniky 18.10.2000 - 11.7.2014
zemědělská výroba 10.9.1999
vedení účetnictví 10.9.1999 - 18.10.2000
ubytovací služby 10.9.1999 - 11.7.2014
reklamní činnost 10.9.1999 - 11.7.2014
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 18.9.1997 - 11.7.2014
investorská a inženýrská činnost kromě činností uvedených v přílohách zákona číslo 455/1991 Sb. 7.1.1997 - 11.7.2014
provoz malých elektráren a výroba solární energie - provozování malých vodních elektráren 3.1.1995 - 18.9.1997
pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství 1.1.1995 - 18.9.1997
provozování cestovní kanceláře 1.1.1995 - 18.9.1997
stavitel 1.1.1995 - 18.9.1997
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1995 - 18.9.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.1.1995 - 11.7.2014
zprostředkování obchodu 1.1.1995 - 11.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1995 - 11.7.2014

vedení firmy PROSPER TRADING a.s.

Statutární orgán PROSPER TRADING a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel společnost zastupuje samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel podpis a údaj o své funkci. 11.7.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná ve všech věcech pouze předseda představenstva, a to ve všech věcech samostatně tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 7.1.1997 - 11.7.2014
Jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 1.1.1995 - 7.1.1997
Jméno Stanislav Pros 11.7.2014
Vznik funkce 18.6.2014
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Stanislav Pros 1.1.1995 - 6.9.1995
Adresa: Gustava Klimenta 439/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Gustav Hojdysz 14.8.1995 - 24.1.1996
Adresa: Slezská 1400/22 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Jiří Dobřanský 14.8.1995 - 24.1.1996
Adresa: Slezská 739 , Třinec 739 61
člen představenstva ing. Petr Zíma 6.9.1995 - 7.1.1997
Adresa: Alfonse Muchy 429/13 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Stanislav Pros 24.1.1996 - 7.1.1997
Adresa: Gustava Klimenta 439/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Vladimír Rozbroj 24.1.1996 - 7.1.1997
Adresa: Šeříková 377 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Josef Niedoba 1.1.1995 - 18.9.1997
Adresa: Marie Majerové 1649/25 , Ostrava 708 00
člen představenstva Dušan Pokluda 1.1.1995 - 10.9.1999
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Stanislav Pros 7.1.1997 - 10.9.1999
Adresa: Gustava Klimenta 439/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Martina Prosová 18.9.1997 - 10.9.1999
Adresa: Gustava Klimenta 439/9 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Stanislav Pros 10.9.1999 - 24.10.2005
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Martina Pavlicová 10.9.1999 - 24.10.2005
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Oldřich Pavlica 10.9.1999 - 24.10.2005
Zánik členství 4.10.2005
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Olga Prosová 24.10.2005 - 4.10.2006
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
předseda představenstva Stanislav Pros 24.10.2005 - 4.10.2006
Zánik členství 8.8.2006
Zánik funkce 8.8.2006
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Martina Pavlicová 24.10.2005 - 4.10.2006
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: 705 , 739 12 Čeladná Česká republika
předseda představenstva Stanislav Pros 4.10.2006 - 12.6.2012
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 8.8.2011
Vznik funkce 8.8.2006
Zánik funkce 8.8.2011
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Martina Pavlicová 4.10.2006 - 12.6.2012
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 8.8.2011
Adresa:
Estepona, Malaga, Urbn Buenas Noches, Calle De La Siesta 11, IXESP, Španělsko
člen představenstva Olga Prosová 4.10.2006 - 12.6.2012
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 8.8.2011
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
předseda představenstva Stanislav Pros 12.6.2012 - 12.6.2012
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 17.12.2203
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
předseda představenstva Stanislav Pros 12.6.2012 - 9.1.2014
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 8.8.2011
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
člen představenstva Martina Pavlicová 12.6.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: 199 , Čeladná 739 12
člen představenstva Olga Prosová 12.6.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: 681 , Čeladná 739 12
předseda představenstva Stanislav Pros 9.1.2014 - 11.7.2014
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 8.8.2011
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: 681 , Čeladná 739 12

Dozorčí rada PROSPER TRADING a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Petr Jersák 1.1.1995 - 4.4.1995
Adresa: K nádraží 177 , Dolní Lhota 747 66
člen Ing. Petr Staněk 1.1.1995 - 24.1.1996
Adresa: U lesa 72 , 700 30 Ostrava-Hrabůvka Česká republika
člen Rudolf Jedlička 1.1.1995 - 24.1.1996
Adresa: Lázeňská 456 , Zlín 763 14
člen Petr Holčák 4.4.1995 - 18.9.1997
Adresa: Ratibořská 971/46 , Opava 747 05
člen Alena Gardoňová 24.1.1996 - 10.9.1999
Adresa: Branecká 321/13 , Ostrava 725 26
člen Ing. Jitka Rutrlová 24.1.1996 - 24.10.2005
Adresa: Srbská 264/9 , Ostrava 700 30
člen Dana Střílková 18.9.1997 - 24.10.2005
Adresa: Cholevova 1476/47 , Ostrava 700 30
člen Monika Řezníčková 10.9.1999 - 24.10.2005
Adresa: Koněvova 249/22 , Ostrava 713 00
člen Ing. Jitka Rutrlová 24.10.2005 - 4.10.2006
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: 737 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen Dana Střílková 24.10.2005 - 4.10.2006
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: Cholevova 1476/47 , Ostrava 700 30
člen Monika Řezníčková 24.10.2005 - 4.10.2006
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: 712 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Monika Řezníčková 4.10.2006 - 12.10.2007
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 20.9.2007
Adresa: 712 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jitka Rutrlová 4.10.2006 - 10.8.2010
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 31.7.2010
Adresa: 737 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Radana Rohmová 10.8.2010 - 12.6.2012
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 8.8.2011
Adresa: Dostojevského 1765/5 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Dana Střílková 4.10.2006 - 10.10.2012
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 8.8.2011
Adresa: Cholevova 1476/47 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Věra Kaločová 12.10.2007 - 10.10.2012
Vznik členství 20.9.2007
Zánik členství 17.8.2012
Adresa: Karla Košťála 208 , Vratimov 739 32
člen dozorčí rady Ing. Halina Glajcarová 12.6.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 8.8.2011
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: 161 , Třanovice 739 53
člen dozorčí rady Věra Kaločová 10.10.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 17.8.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Karla Košťála 208 , Vratimov 739 32
člen dozorčí rady Martina Žebroková 10.10.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 17.8.2012
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: 1. máje 959/2 , Havířov 736 01

Prokura PROSPER TRADING a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Halina Glajcarová 11.7.2014
Adresa: 161 , Třanovice 739 53

Sbírka Listin PROSPER TRADING a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 911/SL 31 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 7.7.2015 15.7.2015 42
B 911/SL 30 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 1.8.2014 39
B 911/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora bez příl. Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 18.7.2013 39
B 911/SL 28 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 29
B 911/SL 27 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.6.2011 28.6.2011 31
B 911/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Ostravě 20.7.2010 21.7.2010 10.8.2010 2
B 911/SL 25 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 23.6.2010 31
B 911/SL 24 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.5.2009 9.6.2009 29
B 911/SL 23 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.7.2008 14.7.2008 29
B 911/SL 22 stanovy společnosti k 20.9.2007 Krajský soud v Ostravě 23.10.2007 26.10.2007 12
B 911/SL 21 notářský zápis NZ 567/2007 změna stanov Krajský soud v Ostravě 20.9.2007 1.10.2007 17.10.2007 5
B 911/SL 20 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ostravě 31.7.2007 1.10.2007 1.10.2007 4
B 911/SL 19 notářský zápis NZ 488/2007 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 26.7.2007 1.10.2007 1.10.2007 5
B 911/SL 18 výroční zpráva r. 2006 vč.aud.,zpr.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 6.9.2007 30
B 911/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 8.8.2006 3.10.2006 10.10.2006 2
B 911/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.10.2006 10.10.2006 1
B 911/SL 15 výroční zpráva r.2005 vč.zp.au.úč.z.,§ 66a/9, Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 10.7.2006 28
B 911/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.10.2005 2.11.2005 1
B 911/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 4.10.2005 2.11.2005 3
B 911/SL 12 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 23.6.2005 39
B 911/SL 11 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z., §66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2004 46
B 911/SL 10 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§66a/9, audit Krajský soud v Ostravě 24.7.2003 1.8.2003 35
B 911/SL 9 notářský zápis NZ 851/2002 Krajský soud v Ostravě 10.10.2002 20.11.2002 4
B 911/SL 8 notářský zápis NZ 925/2002 Krajský soud v Ostravě 31.10.2002 20.11.2002 4
B 911/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.2.2001 20.11.2002 12
B 911/SL 6 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 30.7.2002 32
B 911/SL 4 notářský zápis NZ 109/2001-změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.2.2001 27.5.2002 34
B 911/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.8.2001 15.8.2001 15.8.2001 1
B 911/SL 3 notářský zápis NZ 331/2000-VH Krajský soud v Ostravě 14.4.2000 28.4.2000 25.5.2000 8
B 911/SL 1 notářský zápis NZ 359/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 20.5.1997 1.7.1997 1.7.1997 25
B 911/SL 2 účetní závěrka r. 1998 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PROSPER TRADING a.s.

IČO (identifikační číslo) 47677791
Jméno PROSPER TRADING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 4

Sídlo PROSPER TRADING a.s.

Živnosti a provozovny PROSPER TRADING a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Umělecká 305/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1002100194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 7.9.1998

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Umělecká 305/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1002100194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2011

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2001

Živnost č. 4 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.1.2008
Přerušení oprávnění 10.5.2016

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1994
Zánik oprávnění 29.7.1997

Živnost č. 10 provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1994
Zánik oprávnění 29.7.1997

Živnost č. 11 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1994
Zánik oprávnění 29.7.1997

Živnost č. 12 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1994
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 13 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1994
Zánik oprávnění 30.8.1996

Živnost č. 14 Provoz malých elektráren a výroba solární energie - provozování malých vodních elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 15 Investorská a inženýrská činnost, kromě činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1999
Zánik oprávnění 31.7.2000

Živnost č. 18 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poradenství a konzultace v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 29 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 30 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PROSPER TRADING a.s.

Člen statutárního orgánu Stanislav Pros

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PROSPER TRADING a.s.

IČO: 47677791
Firma: PROSPER TRADING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1995

Sídlo PROSPER TRADING a.s.

Sídlo: Umělecká 305/1, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výstavba bytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image