Firma Property Klárov a.s. IČO 28217241


Property Klárov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Property Klárov a.s. (28217241) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 2758/11, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 a je stále aktivní. Property Klárov a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Property Klárov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Property Klárov a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Property Klárov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Property Klárov a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 13541
IČO (identifikační číslo osoby) 28217241
Jméno Property Klárov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2007
Dne 1. 8. 2019 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých) ze současné výše 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) na novou výši 179.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých) se nepřipouští. Nově bude upisován celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých). Tato akcie bude vydána jako cenný papír. Novou akcii upíše v souladu s § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jediný akcionář Společnosti, jímž je Nadace The Pudil Family Foundation, se sídlem Evropská 2758/11, Dejv ice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 031 37 660, nadace, která je zapsána v oddílu N, ve vložce 1144 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen Upisovatel). S využitím přednostního práva bude tedy upisován 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých), která bude vydána jako cenný papír. Emisní kurs nově upisované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet s edm milionů korun českých) bude činit 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých); celkový emisní kurs nově upisované akcie bude činit 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých). Místem pro vykonání pře dnostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 (slovy: dva) týdny od přijetí tohoto rozhodnutí. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 1/210 (s lovy: jedna dvěstědesetina) na nové akcii a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) připadá podíl ve výši 5/21 (slovy: pět jednadvacetin) na nové akcii, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, ani nebudou nabídnuty určenému zájemc i nebo zájemcům. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí Upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet Společnosti číslo 117628563/0300 vedený u Československé obcho dní banky, a. s., ledaže bude uzavřena dohoda o započtení a emisní kurs nebo jeho část bude splacena započtením. Připouští se možnost započtení pohledávky Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných Upisovatelem, konkrétně započtení pohledávky Upisovatele z písemné smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Upisovatelem a Společností dne 12. 2. 2015, a to pohledávky na vrácení finančních prostředků poskytnutých Upisovatelem Společnosti na základě zmíněné smlouvy s příslušenstvím. Výše této pohledávky Upisovatele za Společností činí včetně přísl ušenství 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů). Započtením se zruší pohledávka Společnosti za Upisovatelem v části 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto tři cet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů) a pohledávka Upisovatele za Společností v části 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů), a to jistina v části 135.627.125,01 Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů šest set dvacet sedm tisíc jedno sto dvacet pět korun českých a jeden haléř) a příslušenství (úrok) v části 1.371.390,47 Kč (slovy: jeden milion t ři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát korun českých a čtyřicet sedm haléřů). Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Upisovatelem; text tohoto návrhu smlouvy je přílohou tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí Společnost Upisovateli do 3 (slovy: tří) dnů ode dne úpisu akcií a tato smlouva musí být uzavřena ve výše stanovené lhůtě pro splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena v písemné formě. 5.8.2019 - 5.8.2019
Dne 26. 4. 2017 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 42 000 000 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) se nepřipouští. Nově budou upisovány celkem 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Tyto akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nové akcie upíše v souladu s § 484 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář Společnosti, jímž je Nadace The Pudil Family Foundation, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 03137660, nadace, která je zapsána v oddílu N, ve vložce 1144 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen Upisovatel). S využitím přednostního práva budou tedy upisovány 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs každé nově upisované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude činit 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých); celko vý emisní kurs všech (4 kusů) nově upisovaných akcií tudíž bude činit 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 (slovy: dva) týdny od přij etí tohoto rozhodnutí. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 4/10 (slovy: čtyři desetiny) na jedné nové akcii, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí Upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet Společnosti číslo 117628563/0300 vedený u Československé obcho dní banky, a. s., ledaže bude uzavřena dohoda o započtení a emisní kurs nebo jeho část bude splacena započtením. Připouští se možnost započtení pohledávky Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných Upisovatelem, konkrétně započtení pohledávky Upisovatele z písemné smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Upisovatelem a Společností dne 12. 2. 2015, a to pohledávky na vrácení finančních prostředků poskytnutých Upisovatelem Společnosti na základě zmíněné smlouvy s příslušenstvím. Výše této pohledávky Upisovatele za Společností činí včetně přísl ušenství 91 365 633,03 Kč (slovy: devadesát jedna milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set třicet tři korun českých a tři haléře). Započtením se zruší pohledávka Společnosti za Upisovatelem v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a p ohledávka Upisovatele za Společností v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to příslušenství (úrok) v části 0 Kč (slovy: nula korun českých) a jistina v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Upisovatelem; text tohoto návrhu smlouvy je přílohou tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí Společnost Upisovateli do 3 (slovy: tří) dnů ode dne úpisu akcií a tato smlouva musí být uzavřena ve výše stanovené lhůtě pro splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena v písemné formě. 2.5.2017 - 5.8.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.8.2014 - 5.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 15.8.2014 - 5.5.2015

Aktuální kontaktní údaje Property Klárov a.s.

Kapitál Property Klárov a.s.

zakladni jmění 179 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2019
zakladni jmění 42 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.5.2017 - 5.8.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2007 - 2.5.2017

Akcie Property Klárov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 137 000 000 Kč 1 5.8.2019
Akcie na jméno 200 000 Kč 10 10.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 10.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 2.5.2017 - 10.11.2017
Akcie na jméno 200 000 Kč 10 15.8.2014 - 10.11.2017
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 19.12.2007 - 15.8.2014

Sídlo Property Klárov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 2758/11 , Praha 160 00 5.5.2015
Adresa Badeniho 290/1 , Praha 160 00 14.9.2010 - 5.5.2015
Adresa Plzeňská 622 , 150 00 Praha 5 Česká republika
6.8.2008 - 6.8.2008
Adresa Plaská 622/3 , Praha 150 00 6.8.2008 - 14.9.2010
Adresa Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 19.12.2007 - 6.8.2008

Předmět podnikání Property Klárov a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.5.2015

Předmět činnosti Property Klárov a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.12.2007

vedení firmy Property Klárov a.s.

Statutární orgán Property Klárov a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 5.5.2015
Společnost zastupují všichni členové představenstva společně. 2.4.2015 - 5.5.2015
Společnost zastupují všichni členové představenstva společně. 28.8.2014 - 2.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. 6.8.2008 - 28.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 19.12.2007 - 6.8.2008
statutární ředitel Ivana Goossen 25.2.2016
Vznik členství 12.1.2016
Vznik funkce 13.1.2016
Adresa: K rukavičkárně 817 , Praha 190 14
člen představenstva Ingrid Stirberová 19.12.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Pod lázní 745/5 , Praha 140 00
člen představenstva Petr Holík 6.8.2008 - 14.4.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 23.12.2008
Adresa: Na Doubkové 1281/2 , Praha 150 00
předseda představenstva Prof.Ing.Arch. Martin Rajniš 6.8.2008 - 11.5.2012
Vznik členství 24.6.2008
Vznik funkce 24.6.2008
Adresa: U lužického semináře 91/10 , Praha 118 00
člen představenstva Ivana Havránková 6.8.2008 - 15.8.2014
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 17.7.2014
Adresa: 211 , Mcely 289 36
člen představenstva Petra Linková 14.4.2009 - 10.2.2015
Vznik členství 9.3.2009
Zánik členství 9.3.2014
Zánik funkce 9.3.2014
Adresa: Herbenova 724/23 , Praha 102 00
předseda představenstva Prof.Ing.Arch. Martin Rajniš 11.5.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Úvoz 228/5 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Kamil Hošták 15.8.2014 - 2.4.2015
Vznik členství 17.7.2014
Zánik členství 11.2.2015
Adresa: Nad lesním divadlem 1215/6 , Praha 142 00
předseda představenstva prof.Ing.arch. Martin Rajniš 10.2.2015 - 2.4.2015
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 11.2.2015
Vznik funkce 20.9.2013
Zánik funkce 11.2.2015
Adresa: Úvoz 228/5 , Praha 118 00
člen představenstva Petra Linková 10.2.2015 - 2.4.2015
Vznik členství 10.4.2014
Zánik členství 11.2.2015
Adresa: Herbenova 724/23 , Praha 102 00
předseda představenstva Radomír Johanna 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Vznik funkce 16.2.2015
Zánik funkce 10.3.2015
Adresa: Pod Ořechovkou 918/9 , Praha 162 00
člen představenstva Lenka Šídlová 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Randova 3205/4 , Praha 150 00
člen představenstva Josef Petržík 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Na Truhlářce 2079/30 , Praha 180 00
Statutární ředitel Michal Drmola 5.5.2015 - 25.2.2016
Zánik členství 12.1.2016
Vznik funkce 11.3.2015
Zánik funkce 12.1.2016
Adresa: Svitákova 2729/10 , Praha 155 00

Dozorčí rada Property Klárov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jana Mertlová 19.12.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: 214 , Lodhéřov 378 26
člen dozorčí rady Žaneta Biĺová 19.12.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Varnsdorfská 334/11 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Peter Herich 19.12.2007 - 6.8.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Netlucká 635 , Praha 107 00
člen dozorčí rady MgA. Kamila Amblerová 6.8.2008 - 19.10.2011
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 10.8.2011
Adresa: Čermákova 1290/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing.Dr. Josef Veselý PhD. 6.8.2008 - 11.3.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Osadní 1474/2 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ivana Poncová 19.10.2011 - 14.12.2013
Vznik funkce 10.8.2011
Adresa: Husova 2373 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Ing. Radka Linková 6.8.2008 - 10.2.2015
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Herbenova 724/23 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Alexandra Hoštáková 11.3.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 11.2.2015
Adresa: Puškinovo náměstí 692/17 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ivana Poncová 14.12.2013 - 2.4.2015
Zánik členství 11.2.2015
Vznik funkce 10.8.2011
Adresa: Na Bečvářce 742/11 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Radka Linková 10.2.2015 - 2.4.2015
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 11.2.2015
Zánik funkce 11.2.2015
Adresa: Herbenova 724/23 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Petr Pudil 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Vznik funkce 16.2.2015
Zánik funkce 10.3.2015
Adresa: Jaselská 311/25 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Martin Houda 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Michal Drmola 2.4.2015 - 5.5.2015
Vznik členství 11.2.2015
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Svitákova 2729/10 , Praha 155 00

Sbírka Listin Property Klárov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 13541/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.1.2016 26.1.2016 3.3.2016 1
B 13541/SL 38 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2015 6.8.2015 14.8.2015 1
B 13541/SL 37 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.8.2015 14.8.2015 30
B 13541/SL 36 ostatní návrh na vypořádání hospodářského výsledku Městský soud v Praze 10.6.2015 6.8.2015 14.8.2015 1
B 13541/SL 34 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 16.2.2015 26.3.2015 8.4.2015 3
B 13541/SL 33 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 11.2.2015 26.3.2015 8.4.2015 2
B 13541/SL 32 notářský zápis [NZ 308/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.7.2014 12.1.2015 14.1.2015 18
B 13541/SL 31 účetní závěrka [2010] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 23.9.2014 12.11.2014 2
B 13541/SL 29 účetní závěrka [2009] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2014 12.11.2014 2
B 13541/SL 28 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 23.9.2014 12.11.2014 2
B 13541/SL 26 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.9.2014 12.11.2014 3
B 13541/SL 25 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.9.2014 12.11.2014 12
B 13541/SL 24 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 23.9.2014 12.11.2014 3
B 13541/SL 23 účetní závěrka [2011] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 23.9.2014 12.11.2014 2
B 13541/SL 22 účetní závěrka [2009] příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2014 12.11.2014 3
B 13541/SL 21 účetní závěrka [2012] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 23.9.2014 12.11.2014 2
B 13541/SL 20 účetní závěrka [2009] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2014 12.11.2014 1
B 13541/SL 19 účetní závěrka [2011] příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 23.9.2014 12.11.2014 3
B 13541/SL 18 účetní závěrka [2011] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 23.9.2014 12.11.2014 1
B 13541/SL 16 účetní závěrka [2010] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 23.9.2014 12.11.2014 1
B 13541/SL 15 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.9.2014 12.11.2014 4
B 13541/SL 14 ostatní -zápis z jednání dozor.rady Městský soud v Praze 10.8.2011 14.10.2011 24.10.2011 1
B 13541/SL 13 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.8.2011 14.10.2011 24.10.2011 3
B 13541/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.10.2011 14.10.2011 24.10.2011 2
B 13541/SL 9 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 9.3.2009 12.5.2009 3
B 13541/SL 11 ostatní - záp.o rozhod.předst. Městský soud v Praze 23.12.2008 4.5.2009 1
B 13541/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.1.2009 4.5.2009 1
B 13541/SL 8 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.4.2009 14.4.2009 3
B 13541/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.7.2008 21.6.2008 2.2.2009 2
B 13541/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2008 21.6.2008 2.2.2009 1
B 13541/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2008 21.6.2008 2.2.2009 1
B 13541/SL 4 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 21.12.2007 21.6.2008 2.2.2009 1
B 13541/SL 3 ostatní zápis o rozh. DR Městský soud v Praze 12.12.2007 7.1.2008 1
B 13541/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.12.2007 7.1.2008 1
B 13541/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 969/2007 Městský soud v Praze 12.12.2007 7.1.2008 22

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Property Klárov a.s.

IČO: 28217241
Firma: Property Klárov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2007

Sídlo Property Klárov a.s.

Sídlo: Evropská 2758/11, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image