Firma Promens a.s. IČO 25325442


Promens a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Promens a.s. (25325442) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Cecilka 38, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 1997 a je stále aktivní. Promens a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Promens a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Promens a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Promens a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Promens a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Promens a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2223
IČO (identifikační číslo osoby) 25325442
Jméno Promens a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.1.1997
Společnost vznikla přeměnou RIM-Tech spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Příluky 38, IČO 18 75 79 52, Rg C 1373 Krajského obchodního soudu v Brně. 8.9.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění vydaném jediným akcionářem dne 6. 9. 2016. 8.9.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění vydaném jediným akcionářem dne 10.2.2006. 3.4.2006 - 8.9.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 07.11.2005. 28.11.2005 - 3.4.2006
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti RIM-Tech a.s. konaná dne 9.12.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RIM-Tech a.s. o částku 1,866.000,- Kč (jeden milion osm set šedesát šest tisíc korun českých) tak, že: - Upisování nad tuto částku nebude připuštěno. - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.886 (jeden tisíc osm set šedesát šest) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované pod obě. Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě. - Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČ: 45244448, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1210. - Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti RIM-Tech a.s., na adrese Zlín, Příluky 38, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určena tak, že určený zájemce bude povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitá lu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. - Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku. - K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). - Předmětem nepeněžitého vkladu bude 20 (dvacet) kusů kmenových akcií společnosti Hevea, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, IČ: 46977724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 7944, znějících na jméno, k aždá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, s číselným označením 1-20, s datem emise 27.2.2004. - Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 105-26/04 ze dne 20.9.2004 vypracovaném Ing. Ivo Strejcem, znalcem v oboru ekonomika, se sídlem Praha 10, Bělocerkevská 1175/10, na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6109/2004-9 ze dne 18.8.2004. Každá jednotlivá akcie byla oceněna výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 93.300,- Kč (devadesát tři tisíc tři sta korun českých) a předmět nepeněžitého vkladu byl tak oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem čás tkou ve výši 1.866.000,- Kč (jeden milion osm set šedesát šest tisíc korun českých). - Za nepeněžitý vklad bude vydáno 1.866 (jeden tisíc osm set šedesát šest) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě. - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti RIM-Tech, a.s., na adrese Zlín, Příluky 38, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Nepeněžitý vklad bude splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to rubopisem a předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku. 1.4.2005 - 8.7.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 16.1.1998. 11.2.1998 - 28.11.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 10.12.1997 a 6.1.1998 o záměru zvýšit základní jmění: Usneseními valné hromady akciové společnosti RIM-Tech, a.s. Zlín ze dne 10.12.1997 a 6.1.1998 osvědčenými formou notářského zápisu notářky ve Zlíně JUDr. Miluše Kučerové byl schválen návrh na zvýšení základního jmění této akciové společnosti peněžitým vkladem ve výši 19,999.000,- Kč úpisem 19.999 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně neobchodovatelných, v zaknihované podobě s právem úpisu jediným upisovatelem I. EPIC HOLDING, a.s., Praha 1, Karlovo nám. 24, IČO 45244448, s místem úpisu v sídle upisovatele do dvou týdnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění. Část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30% bude splacena upisovatelem ke dni úpisu na účet akciové společnosti RIM-Tech, a.s. Zlín vedený u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Zlín, č.ú. 671140-661/0100. 9.1.1998 - 11.2.1998
Základní jmění: 127 429 000,-Kč, splaceno 31.1.1997 - 11.2.1998
Akcie: 127 429 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000,-Kč Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, a to 3/4 hlasů všech akcionářů. 31.1.1997 - 11.2.1998
Společnost vznikla přeměnou RIM-Tech spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Příluky 38, IČO 18 75 79 52, Rg C 1373 Krajského obchodního soudu v Brně. 31.1.1997 - 8.9.2016

Kapitál Promens a.s.

zakladni jmění 149 294 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.2005
zakladni jmění 147 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.3.1998 - 8.7.2005
zakladni jmění 147 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.1998 - 11.3.1998
zakladni jmění 127 429 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.1997 - 11.2.1998

Akcie Promens a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 149 294 8.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 147 428 11.2.1998 - 8.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 127 429 31.1.1997 - 11.2.1998

Sídlo Promens a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Cecilka 38 , Zlín 760 01 16.9.2015
Adresa Cecilka 38 , Zlín 760 01 16.11.2011 - 16.9.2015
Adresa Příluky 38 , 760 01 Zlín Česká republika
31.1.1997 - 16.11.2011

Předmět podnikání Promens a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2009
zpracování gumárenských směsí 28.11.2005
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou odpadů nebezpečných 28.11.2005 - 15.12.2009
pronájem movitých věcí 28.11.2005 - 15.12.2009
vulkanizace 31.1.1997 - 28.11.2005
podnikání v oblasti nakládání s odpady 31.1.1997 - 28.11.2005
pronájem věcí movitých 31.1.1997 - 28.11.2005
výzkum a vývoj pryžových a plastových výrobků 31.1.1997 - 15.12.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 31.1.1997 - 15.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.1.1997 - 15.12.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 31.1.1997 - 15.12.2009
pronájem strojního zařízení 31.1.1997 - 15.12.2009
výroba pryžových a plastových výrobků 31.1.1997 - 15.12.2009
pronájem nebytových prostor 31.1.1997 - 15.12.2009

vedení firmy Promens a.s.

Statutární orgán Promens a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 8.9.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva. 8.8.2008 - 8.9.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva. 31.1.1997 - 8.8.2008
statutární ředitel Petrus Rudolf Maria Vervaat 8.9.2016
Vznik funkce 6.9.2016
Adresa: Heisteeg 36 , Oisterwijk Nizozemské království
člen představenstva Ing. Jaroslav Bořuta CSc. 31.1.1997 - 11.2.1998
Adresa: Hlavní 1248 , Otrokovice 765 02
předseda představenstva Ing. Robert Zatloukal 31.1.1997 - 5.6.2003
Adresa: Jiráskova 719 , Napajedla 763 61
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Vaja CSc. 31.1.1997 - 5.6.2003
Adresa: Kúty 1959 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavel Rozsypal 11.2.1998 - 3.4.2006
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: Štorkánova 2802/10 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Robert Zatloukal 5.6.2003 - 3.4.2006
Zánik členství 8.12.2005
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: Strže 510 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Vaja CSc. 5.6.2003 - 3.4.2006
Zánik členství 8.12.2005
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: Strže 494 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Robert Zatloukal 3.4.2006 - 7.6.2007
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Strže 510 , Zlín 760 01
předseda představenstva Arne Vraalsen 3.4.2006 - 19.11.2007
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 12.7.2007
Vznik funkce 12.12.2005
Zánik funkce 12.7.2007
Adresa: Dánské království
Klampenborg, Christianholms Parrallelvei 15, 2930
místopředseda představenstva Adrian John Platt 3.4.2006 - 16.5.2011
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 8.12.2010
Vznik funkce 12.12.2005
Zánik funkce 8.12.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Cheshire CW1 4TG, Coppenhall, Mills Way 62
předseda představenstva Ragnhildur Geirsdóttir 19.11.2007 - 16.11.2011
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 12.7.2007
Zánik funkce 5.10.2011
Adresa: Islandská republika
Rejkjavík, Solvallagata 66, 101
člen představenstva Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen 7.6.2007 - 4.6.2012
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 20.3.2012
Adresa: Nizozemské království
Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27
člen představenstva Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen 4.6.2012 - 5.12.2012
Vznik členství 21.3.2012
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Nizozemské království
Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27
místopředseda představenstva Adrian John Platt 16.5.2011 - 16.9.2015
Vznik členství 8.12.2010
Vznik funkce 8.12.2010
Adresa: Mills Way 62 , Cheshire CW1 4TG Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda představenstva Jakob Óskar Sigurdsson 16.11.2011 - 16.9.2015
Vznik členství 5.10.2011
Vznik funkce 5.10.2011
Adresa: Kalkadur 7 , 210 Gardabaer Islandská republika
člen představenstva Maik Altendorf 5.12.2012 - 16.9.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Schillerstrasse 19 , Riedstadt, Goddelau Spolková republika Německo
předseda představenstva Jakob Óskar Sigurdsson 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 5.10.2011
Zánik členství 6.9.2016
Vznik funkce 5.10.2011
Zánik funkce 6.9.2016
Adresa: Kalkadur 7 , 210 Gardabaer Islandská republika
místopředseda představenstva Adrian John Platt 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 6.9.2016
Vznik funkce 8.12.2010
Zánik funkce 6.9.2016
Adresa: Mills Way 62 , Cheshire CW1 4TG Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Maik Altendorf 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 6.9.2016
Adresa: Schillerstrasse 19 , Riedstadt, Goddelau Spolková republika Německo

Dozorčí rada Promens a.s.

Platnost údajů od - do
předseda JUDr. František Fridrich 31.1.1997 - 11.2.1998
Adresa: Mimoňská 642/6 , Praha 190 00
člen Ing. Jiří Řezáč 31.1.1997 - 11.2.1998
Adresa: Čechova 1440 , Otrokovice 765 02
člen Ing. Miroslav Kadlec 31.1.1997 - 11.2.1998
Adresa: 314 , Trnava 763 18
předseda Tomáš Kopic 11.2.1998 - 11.7.2001
Adresa: Jižní 1838/9 , Česká Lípa 470 01
člen Ing. Roman Ševčík 11.2.1998 - 11.7.2001
Adresa: Jeřábkova 1323 , Milevsko 399 01
člen Ing. Jaroslav Bořuta CSc. 11.2.1998 - 30.9.2005
Vznik funkce 28.2.2001
Adresa: Hlavní 1248 , Otrokovice 765 02
předseda Ing. Tomáš Kopic 11.7.2001 - 30.9.2005
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 18.8.2005
Adresa: Jana Masaryka 1797/1 , Hradec Králové 500 12
člen Ing. Petr Toman 11.7.2001 - 3.4.2006
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: V Štíhlách 311 , 142 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Vladimír Motlík 30.9.2005 - 3.4.2006
Vznik funkce 18.8.2005
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: Na Plazech 42 , Davle 252 06
předseda dozorčí rady Henricus Johannes Gerhardus Maria Feijen 3.4.2006 - 7.6.2007
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 12.12.2005
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Nizozemské království
Doornenburg NL-6686 MN, Rijndijk 27
člen dozorčí rady Jens Möller 3.4.2006 - 7.6.2007
Vznik členství 8.12.2005
Adresa: Dánské království
Kerteminde, Strandgade 31C, 5300
předseda dozorčí rady Thor Audun Saga 7.6.2007 - 8.8.2008
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 6.6.2008
Vznik funkce 23.3.2007
Zánik funkce 6.6.2008
Adresa: Norské království
Haslum, Seljeholtet 9c, 1344
člen dozorčí rady Jens Möller 7.6.2007 - 8.8.2008
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 6.6.2008
Adresa: Dánské království
Kerteminde, Klintevej 29, 5300
předseda dozorčí rady Hervé Julien Bonnard 8.8.2008 - 15.12.2009
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 11.11.2009
Vznik funkce 9.6.2008
Zánik funkce 11.11.2009
Adresa: Francouzská republika
Pontault - Combault, rue Honore de Balzac 15, 77340
člen Ing. Jaroslav Bořuta CSc. 30.9.2005 - 16.5.2011
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 28.2.2004
Adresa: tř. Spojenců 717 , Otrokovice 765 02
člen dozorčí rady Jan Willem Radstaak 8.8.2008 - 13.10.2011
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 6.6.2011
Adresa: Nizozemské království
Doetinchem, Hof van Avignon 6, 7007JB
člen dozorčí rady Jan Willem Radstaak 13.10.2011 - 5.12.2012
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Hof van Avignon 6 , Doetinchem Nizozemské království
předseda dozorčí rady Vincent Giraud 15.12.2009 - 16.9.2015
Vznik členství 11.11.2009
Vznik funkce 11.11.2009
Adresa: Francouzská republika
Miribel, avenue des Balmes 69, 01700
člen Ing. Jaroslav Bořuta CSc. 16.5.2011 - 16.9.2015
Vznik členství 8.12.2010
Adresa: tř. Spojenců 717 , Otrokovice 765 02
člen dozorčí rady Wilhelmus Johannes Havekes 5.12.2012 - 16.9.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Parkweg 12 , De Steeg Nizozemské království
předseda dozorčí rady Vincent Giraud 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 11.11.2009
Zánik členství 6.9.2016
Vznik funkce 11.11.2009
Zánik funkce 6.9.2016
Adresa: avenue des Balmes 69 , 1700 Miribel Francouzská republika
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Bořuta CSc. 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 8.12.2010
Zánik členství 6.9.2016
Adresa: tř. Spojenců 717 , Otrokovice 765 02
člen dozorčí rady Wilhelmus Johannes Havekes 16.9.2015 - 8.9.2016
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 6.9.2016
Adresa: Parkweg 12 , De Steeg Nizozemské království

Sbírka Listin Promens a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2223/SL 87 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 20.11.2015 25.11.2015 33
B 2223/SL 86 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 12.12.2014 16.12.2014 31
B 2223/SL 85 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 12.4.2013 20.11.2013 21.11.2013 31
B 2223/SL 84 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 18.5.2012 11.12.2012 13.12.2012 31
B 2223/SL 83 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.8.2012 2.11.2012 12.12.2012 1
B 2223/SL 82 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 20.3.2012 1.6.2012 7.6.2012 1
B 2223/SL 81 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.10.2011 25.11.2011 3
B 2223/SL 80 ostatní - zápis o rozh. představenstva Krajský soud v Brně 5.10.2011 25.11.2011 1
B 2223/SL 79 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.10.2011 25.11.2011 1
B 2223/SL 78 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 22.4.2011 20.10.2011 2
B 2223/SL 77 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 16.3.2011 20.10.2011 4
B 2223/SL 76 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 21.4.2011 20.10.2011 16
B 2223/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2011 19.10.2011 11
B 2223/SL 68 zpráva o vztazích za rok 2009 Krajský soud v Brně 22.3.2010 26.11.2010 4
B 2223/SL 52 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 21.3.2007 3.3.2008 4
B 2223/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.11.2007 9
B 2223/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.9.2005 12.9.2005 10
B 2223/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.4.2002 23.4.2002 10
B 2223/SL 9 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 7.6.1999 14.6.1999 1
B 2223/SL 8 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 4.3.1998 26.5.1998 2
B 2223/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 6.1.1998 12.3.1998 2
B 2223/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.12.1997 12.3.1998 2
B 2223/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 9.1.1997 12.3.1998 4
B 2223/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.12.1996 12.3.1998 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Promens a.s.

IČO (identifikační číslo) 25325442
Jméno Promens a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 10.3.1997
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Sídlo Promens a.s.

Živnosti a provozovny Promens a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba pryžových a plastových výrobků

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem nebytových prostor

 • Pronájem strojního zařízení

 • Výzkum a vývoj pryžových a plastových výrobků

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Cecilka 38, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006133844
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba pryžových a plastových výrobků

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem nebytových prostor

 • Pronájem strojního zařízení

 • Výzkum a vývoj pryžových a plastových výrobků

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Pronájem movitých věcí

Zahájení provozování 10.3.1997

Živnost č. 2 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Cecilka 38, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006133844
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.1997

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem strojního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výzkum a vývoj pryžových a plastových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba pryžových a plastových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Promens a.s.

Člen statutárního orgánu Petrus Rudolf Maria Vervaat

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Promens a.s.

IČO: 25325442
Firma: Promens a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.1.1997

Sídlo Promens a.s.

Sídlo: Cecilka 38, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba ostatních plastových výrobků
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Podobné firmy

tracking image