Firma PROFISTAV Litomyšl, a.s. IČO 27742741


PROFISTAV Litomyšl, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PROFISTAV Litomyšl, a.s. (27742741) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tyršova 231, Litomyšl 570 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2007 a je stále aktivní. PROFISTAV Litomyšl, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o PROFISTAV Litomyšl, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PROFISTAV Litomyšl, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PROFISTAV Litomyšl, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PROFISTAV Litomyšl, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2747
IČO (identifikační číslo osoby) 27742741
Jméno PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.8.2007
Valná hromada společnosti dne 24.5.2010 přijala toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti se z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na nový základn í kapitál ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních li stinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Všichni přítomní akcionáři se svého přednostního práva vzdávají, jelikož je vhodné nabídnout tyto akcie uvedenému zájemci, který přispěje k rozšiřování podnikatelských aktivit společnosti. Všechny nové akcie tak s ohledem na v zdání se přednostního práva ze strany všech přítomných akcionářů budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Inmen s.r.o., se sídlem Praha 6, Puškinovo nám. 14/634, PSČ 160 00, IČ: 275 63 502, a to 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních listinných akci í znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 57001, a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů s tím, že počíná dnem, ve kterém bude doručen výše uvedenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz nově upsaných akcií, a to do šedesáti (60) dnů ode dne jejich úpisu, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 27-1119570267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. S novými akciemi - prioritními akciemi jako druhem akcií, jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy (podílu na zisku společnosti). S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valných hromadách s výjim kou případů, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií či v dalších případech, ve kterých hlasovací právo akcionářům vlastnící prioritní akcie přiznává obchodní zákoník. S prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva na podíl na zisku společnost i (přednostní práva týkající se dividendy) a spočívá ve větším objemu zisku připadajícího na prioritní akcii a bude realizováno po časově omezenou dobu až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) tak, že z výsle dku hospodaření společnosti za daný hospodářský rok podle účetní uzávěrky schválené valnou hromadou společnosti po odečtení daní a zákonných odvodů (dále jen "Základ"), tedy z kladného Základu bude jako dividenda rozděleno mezi akcionáře vlastnící priorit ní akcie celkem 100% až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), a to podle poměru jmenovité hodnoty prioritních akcií konkrétního akcionáře k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií, které společnost vydala. Po dosažení uvedeného limitu bude podíl na zisku společnosti pro všechny akcionáře určen v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů bez rozdílu druhu. 23.6.2010 - 31.8.2010
Došlo k fúzi sloučením společnosti FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747, v posta vení nástupnické společnosti, a společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 45534870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1485, v postavení společnosti zanikající. Na n ástupnickou společnost FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 4 5534870. 1.9.2008

Aktuální kontaktní údaje PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kapitál PROFISTAV Litomyšl, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.8.2007

Akcie PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 000 6.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 000 30.10.2014 - 6.10.2016
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 1 000 26.4.2011 - 30.10.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 000 30.11.2010 - 26.4.2011
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 1 000 9.8.2007 - 30.11.2010

Sídlo PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tyršova 231 , Litomyšl 570 01 7.12.2016
Adresa Tyršova 231 , Litomyšl 570 01 10.1.2008 - 7.12.2016
Adresa Hlinky 49/126 , Brno 603 00 9.8.2007 - 10.1.2008

Předmět podnikání PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 1.9.2008
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy a hornictví 1.9.2008
Zprostředkování obchodu a služeb 1.9.2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.9.2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.9.2008
Specializovaný maloobchod 1.9.2008
Realitní činnost 1.9.2008
Maloobchod se smíšeným zbožím 1.9.2008
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 1.9.2008
Maloobchod tabákovými výrobky 1.9.2008
Provádění staveb včetně jejich změn udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.9.2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.9.2008
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.9.2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.9.2008
Silniční motorová doprava nákladní 1.9.2008
Silniční motorová doprava osobní 1.9.2008
Osobní příležitostná vnitrostátní neveřejná - provozovaná osobním automobilem 1.9.2008
Osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná autobusem 1.9.2008
Ubytovací služby 1.9.2008
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 1.9.2008
Truhlářství 1.9.2008
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 1.9.2008
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 1.9.2008
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.9.2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem 1.9.2008
Zastupování v celním řízení 1.9.2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 1.9.2008
Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu 1.9.2008
správa vlastního majetku 9.8.2007

Předmět činnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
zprostředkování zaměstnání 18.12.2008

vedení firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Statutární orgán PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva. 12.1.2016
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti. 1.9.2008 - 12.1.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti. 18.9.2007 - 1.9.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo písemně pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti. 9.8.2007 - 18.9.2007
Předseda představenstva Daniel Kraft 29.12.2015
Vznik členství 27.11.2015
Vznik funkce 27.11.2015
Adresa: Klánova 537/64 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Zavřel MBA 9.6.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: T. G. Masaryka 40 , Slatiňany 538 21
předseda představenstva Ing. Igor Fait 9.8.2007 - 18.9.2007
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 9.8.2007
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 9.8.2007 - 18.9.2007
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Pavel Hanzelka 9.8.2007 - 1.9.2008
Vznik členství 9.8.2007
Adresa: 96 , Hranice 753 61
předseda představenstva Karel Javůrek 1.9.2008 - 20.7.2011
Vznik členství 30.7.2008
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.7.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 38 , Tisová 566 01
místopředseda představenstva Pavel Hanzelka 1.9.2008 - 17.5.2013
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 29.4.2013
Vznik funkce 30.7.2008
Zánik funkce 29.4.2013
Adresa: 96 , Hranice 753 61
předseda představenstva Bohumír Andrýsek 20.7.2011 - 17.5.2013
Vznik členství 1.7.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 29.4.2013
Adresa: Generála Janouška 896/22 , Praha 198 00
člen představenstva Jan Čulík 4.2.2010 - 10.9.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 19.8.2013
Adresa: Okružní 1785 , Choceň 565 01
člen představenstva Ing. David Millich 1.9.2008 - 3.11.2015
Vznik členství 30.7.2008
Zánik členství 28.8.2015
Adresa: 101 , Sloupnice 565 53
Předseda představenstva Jan Hanzl 17.5.2013 - 29.12.2015
Vznik členství 29.4.2013
Zánik členství 27.11.2015
Vznik funkce 29.4.2013
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: V břízkách 156 , Senohraby 251 66
Místopředseda představenstva Bohumír Andrýsek 17.5.2013 - 29.12.2015
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 27.11.2015
Vznik funkce 29.4.2013
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: K rybárně 1564/3 , Praha 193 00
Člen představenstva Bc. Jan Hanzl 29.12.2015 - 9.6.2016
Vznik členství 27.12.2015
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: V břízkách 156 , Senohraby 251 66

Dozorčí rada PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Lucie Blažková 29.12.2015
Vznik členství 27.11.2015
Vznik funkce 7.12.2015
Adresa: ČSLA 620 , Planá nad Lužnicí 391 11
Člen dozorčí rady Jaroslav Soukup 29.12.2015
Vznik členství 27.11.2015
Adresa: 109 , Benátky 570 01
Člen dozorčí rady Bc. Michaela Plíhalová 29.12.2015
Vznik členství 27.11.2015
Adresa: Sídliště Hegerova 1011 , Polička 572 01
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 9.8.2007 - 18.9.2007
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 9.8.2007
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. David Šplíchal 9.8.2007 - 18.9.2007
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Obránců míru 446/3 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Petr Tesař 9.8.2007 - 18.9.2007
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Nádražní 378/32 , Horní Moštěnice 751 17
předseda dozorčí rady Tomáš Janecký 18.9.2007 - 11.10.2007
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 15.9.2007
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 15.9.2007
Adresa: Jar. Metyše 1080 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Karel Javůrek 18.9.2007 - 11.10.2007
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 15.9.2007
Adresa: 38 , Tisová 566 01
člen dozorčí rady Tomáš Janecký 18.9.2007 - 11.10.2007
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 15.9.2007
Adresa: Jar. Metyše 1013 , Litomyšl 570 01
předseda dozorčí rady Aleš Pabiška 11.10.2007 - 1.9.2008
Vznik členství 15.9.2007
Zánik členství 30.7.2008
Vznik funkce 15.9.2007
Zánik funkce 30.7.2008
Adresa: Konečná 3623/2 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Severín Prčík 11.10.2007 - 1.9.2008
Vznik členství 15.9.2007
Zánik členství 30.7.2008
Adresa: Záhumenice 65 , Dolní Bojanovice 696 17
člen dozorčí rady Zbyněk Hanečka 11.10.2007 - 1.9.2008
Vznik členství 15.9.2007
Zánik členství 30.7.2008
Adresa: Ovesná Strana 223 , Vlkoš 751 19
předseda dozorčí rady Tomáš Janecký 1.9.2008 - 4.2.2010
Vznik členství 30.7.2008
Zánik členství 31.12.2009
Vznik funkce 30.7.2008
Zánik funkce 31.12.2009
Adresa: Jar. Metyše 1080 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Ing. Lenka Růžičková 1.9.2008 - 20.7.2011
Vznik členství 30.7.2008
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Dandova 2592/4 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Chaloupka 4.2.2010 - 20.7.2011
Vznik členství 1.1.2010
Vznik funkce 4.1.2010
Zánik funkce 1.7.2011
Adresa: 48 , Litomyšl 570 01
Jméno Karel Javůrek 20.7.2011 - 27.7.2011
Vznik členství 1.7.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Adresa: 38 , Tisová 566 01
člen dozorčí rady Hana Bulvová 1.9.2008 - 17.5.2013
Vznik členství 30.7.2008
Zánik členství 29.4.2013
Adresa: 120 , Morašice 569 51
předseda dozorčí rady Karel Javůrek 27.7.2011 - 17.5.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 29.4.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 29.4.2013
Adresa: 38 , Tisová 566 01
člen dozorčí rady Ing. Luboš Chaloupka 20.7.2011 - 30.10.2014
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 5.9.2014
Adresa: 48 , Litomyšl 570 01
Předseda dozorčí rady Lucie Blažková 17.5.2013 - 29.12.2015
Vznik členství 29.4.2013
Zánik členství 27.11.2015
Vznik funkce 29.4.2013
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: ČSLA 620 , Planá nad Lužnicí 391 11
Člen dozorčí rady Jaroslav Soukup 17.5.2013 - 29.12.2015
Vznik členství 29.4.2013
Zánik členství 27.11.2015
Adresa: 109 , Benátky 570 01
člen dozorčí rady Bc. Michaela Plíhalová 30.10.2014 - 29.12.2015
Vznik členství 5.9.2014
Zánik členství 27.11.2015
Adresa: Sídliště Hegerova 1011 , Polička 572 01

Prokura PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Martin Novák 20.7.2011 - 20.6.2012
Adresa: 134 , Proseč 539 44

Sbírka Listin PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2747/SL 50 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis ze zasedání předst.,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2015 15.12.2015 19.2.2016 2
B 2747/SL 49 ostatní zápis ze zasedání DR,cd Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2015 15.12.2015 19.2.2016 2
B 2747/SL 48 rozhod. o statut. orgánu RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2015 15.12.2015 19.2.2016 2
B 2747/SL 47 notářský zápis [NZ 21/2015], stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2015 7.1.2016 1.2.2016 9
B 2747/SL 46 rozhod. o statut. orgánu RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 30.10.2015 30.11.2015 1
B 2747/SL 45 notářský zápis [NZ 152/2015], ostatní cd Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 30.10.2015 30.11.2015 18
B 2747/SL 44 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora DZ Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2015 29.7.2015 30.7.2015 28
B 2747/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 238/2014,RJA Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2014 23.10.2014 3.11.2014 30
B 2747/SL 42 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2014 31.7.2014 4.8.2014 31
B 2747/SL 41 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 19.8.2013 3.9.2013 11.9.2013 13
B 2747/SL 40 notářský zápis NZ 116/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.8.2013 3.9.2013 11.9.2013 21
B 2747/SL 39 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2013 7.6.2013 13.6.2013 30
B 2747/SL 38 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - předst.+DR,rozh.jed.akc.,cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2013 9.5.2013 23.5.2013 9
B 2747/SL 36 ostatní zápis z jednání předst, Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2012 25.5.2012 28.6.2012 3
B 2747/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy z DR,představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2011 2.8.2011 14
B 2747/SL 34 výroční zpráva, zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2011 21.7.2011 29.7.2011 30
B 2747/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti , (NZ 175/2011) Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2011 20.4.2011 28.4.2011 17
B 2747/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2010 14.12.2010 16.12.2010 29
B 2747/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2009 29.1.2010 29.1.2010 37
B 2747/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2008 12.12.2008 12.12.2008 25
B 2747/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2008 14.8.2008 10
B 2747/SL 16 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2008 12.6.2008 13
B 2747/SL 9 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 25.9.2007 1
B 2747/SL 8 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Hradci Králové 8.9.2007 25.9.2007 1
B 2747/SL 7 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2007 25.9.2007 1
B 2747/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2007 25.9.2007 11
B 2747/SL 5 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 782/07 Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2007 25.9.2007 5
B 2747/SL 4 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 15.8.2007 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27742741
Jméno PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litomyšl
Vznik první živnosti: 6.10.2008
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 7

Sídlo PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Živnosti a provozovny PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.2008

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 4, Tisová 566 01
Identifikační číslo provozovny 1007246961
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2008

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 570 01 Benátky
Identifikační číslo provozovny 1008014061
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 6.10.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 226, Cerekvice nad Loučnou 569 53
Identifikační číslo provozovny 1007246995
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 6.10.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2008

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 4, Tisová 566 01
Identifikační číslo provozovny 1007246961
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2009

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2010

Statutární orgán PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Člen statutárního orgánu Daniel Kraft
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Zavřel MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČO: 27742741
Firma: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Litomyšl
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.8.2007

Sídlo PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo: Tyršova 231, Litomyšl 570 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba cementu, vápna a sádry
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba inženýrských sítí
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Jiná pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti související se zaměstnáním
tracking image