Firma PROFI GRUP CZ a.s. IČO 29003407


PROFI GRUP CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PROFI GRUP CZ a.s. (29003407) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mařatkova 1000/1, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2009 a je stále aktivní. PROFI GRUP CZ a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PROFI GRUP CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PROFI GRUP CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PROFI GRUP CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PROFI GRUP CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PROFI GRUP CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15774
IČO (identifikační číslo osoby) 29003407
Jméno PROFI GRUP CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.12.2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 23.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014 - 23.3.2018
Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů koru n českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 155.000.000,- Kč (slovy: sto padesát pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 30 (slovy: třiceti) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zv ýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím pře dnostního práva, ale předem určeným zájemcem, a to společností DOMINO GAME s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 284 08 888, která upíše celkem 30 (slovy: třicet) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsá ní akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem be z zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovní ch dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účele m zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. 26.3.2013 - 12.4.2013
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PROFI GRUP CZ a.s. se zvyšuje takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 105.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českýc h), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 125.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 20 (slovy: dvacet) k usů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem Radimem Šetinou, datum narození 4.9.1978, bytem Sedlec - Prčice, Benešovská 128, PSČ 257 92, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií a panem JUDr. Milošem Kopeckým, datum narození 9.7.1962, bytem Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 557/18, PSČ 182 00, který upíše celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úp isu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům - předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu b ude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nový ch akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 52257/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, za tímto účelem zřízený. X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o u psání akcií. 21.2.2013 - 12.3.2013
Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ : 290 03 407, v působnosti valné hromady, rozhodl : Za prvé : Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je zcela splacen, zvyšuji o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři miliony korun českých) na konečnou výši 105.000.000 Kč (jedno sto pět milionů ko run českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouštím. Za druhé : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie s e bude rovnat její nominální hodnotě. Emitované akcie nebudou kótované. Prohlášení jediného akcionáře společnosti PROFI GRUP CZ a.s. dle ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. Pan Vlastimil Hejsek, jediný akcionář obchodní společnosti PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ 29 003407, prohlašuje : Vzdávám se svého zákonného přednostního práva k účasti na zamýšleném zvýšení základního kapitálu o částku 103.000.000 Kč (jedno sto tři milionů korun českých ) ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm.c) obch. zák. upsáním nových sto tří (103) kusů kmenových listinných akcií společnosti, které budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Za třetí : Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci, kterými jsou: (a) společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v od dílu B, vložce 5601 a (b) jediný akcionář pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843. Za čtvrté : Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smluv o upsání akcií, které uzavře (a) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a společnost MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471 a (b) společnost PROFI GRUP CZ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00, IČ: 290 03 407 a pan Vlastimil Hejsek, nar. 13.8.1962, trvale bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843. Návrhy Smluv o upsání akcií je představenstvo společnosti PROFI GRUP CZ a.s. povinno zaslat předem určeným zájemcům bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smluv o upsá ní akcií činí 15 dnů od převzetí jejich návrhu předem určenými zájemci s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Za páté : Základní kapitál bude zvýšen (a) předem určeným zájemcem ? společností MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, Magistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, nepeněžitým vkladem, kterým je podnik obchodní společnosti MEGA WORLD a.s., se sídlem Praha 4, M agistrů 13, PSČ 141 00, IČ: 257 03 471, který je tvořen: 622+34 kusy výherních hracích přístrojů s platným výpisem z osvědčení, 46 kusy systému kumulované výhry JACKPOT s platným výpisem z osvědčení, 184 ks výherních hracích přístrojů bez platného výpisu z osvědčení, 59 kusy hracích přístrojů a 100 ks video loterijních terminálů. Nepeněžitý vklad je specifikován ve znaleckém posudku č. 2193 ze dne 12. prosince 2010, vypracovaném Ing. Otakarem Matějkou, soudním znalcem v oboru ekonomika, se zvláštní specia lizací oceňování zahraniční elektrotechniky. Znalec byl ustanoven k ocenění podniku Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 4240/2010-9 ze dne 1. března 2010, ve znění opravy provedené usnesením téhož soudu pod spisovou zn. 2 Nc 4240/2010-13 ze dne 3. května 2010, které nabylo právní moci 18.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanovena částkou 53.341.344 Kč (padesát tři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude započtena částka 53.000.000 Kč (padesát tři milionů korun českých) a zbývající částka 341.344 Kč (tři sta čtyřicet čtyři korun českých) bude představovat emisní ážio, které bude vráceno upisovateli. Vkladem podniku získá společnost majetek potřebný pro výkon podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku. Nepeněžitý vklad tvořený podnikem bude splacen uzavřením Smlouvy o prodeji a koupi podniku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno padesát tři (53) akcií společnosti znějících na jméno , každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). (b) předem určeným zájemcem ? panem Vlastimilem Hejskem, nar. 13.8.1962, bytem Sedlčany, Nad Přehradou 843, peněžitým vkladem ve výši 50.000.000 Kč (padesát milionů korun českých), kte rý se pan Vlastimil Hejsek zavazuje splatit bezhotovostním převodem na účet společnosti PROFI GRUP CZ a.s., č. účtu: 3000046432/7940, který byl k tomuto účelu zřízen společností. Splacením této částky bude upisovateli vydáno padesát (50) akcií společnosti znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Za šesté : Nepřipouštím možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Za sedmé : Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PROFI GRUP CZ a.s., na adrese Praha 10, Vinohrady, Korunní 1302/88, PSČ 101 00 Za osmé : Lhůta, ve které jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs nově upsaných akcií činí 15. dní po úpisu akcií 25.1.2011 - 21.2.2011

Aktuální kontaktní údaje PROFI GRUP CZ a.s.

Kapitál PROFI GRUP CZ a.s.

zakladni jmění 155 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.4.2013
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2013 - 12.4.2013
zakladni jmění 105 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.2.2011 - 12.3.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2009 - 21.2.2011

Akcie PROFI GRUP CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 153 12.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 123 12.3.2013 - 12.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 103 21.2.2011 - 12.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 7.12.2009

Sídlo PROFI GRUP CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mařatkova 1000/1 , Praha 142 00 15.5.2017
Adresa Korunní 1302/88 , Praha 101 00 7.12.2009 - 15.5.2017

Předmět podnikání PROFI GRUP CZ a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 21.11.2012
provoz výherních hracích přístrojů 12.3.2012
provozování loterií nebo jiných podobných her, jejichž provozování umožňuje § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. 24.6.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.12.2009

vedení firmy PROFI GRUP CZ a.s.

Statutární orgán PROFI GRUP CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 23.3.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. 7.12.2009 - 23.3.2018
statutární ředitel Vlastimil Hejsek 23.3.2018
Vznik funkce 23.3.2018
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
předseda představenstva Vlastimil Hejsek 7.12.2009 - 21.11.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 12.9.2012
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
místopředseda představenstva Radim Šetina 7.12.2009 - 21.11.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 12.9.2012
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Benešovská 128 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva JUDr. Miloš Kopecký 7.12.2009 - 21.11.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 12.9.2012
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Feřtekova 557/18 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Radim Šetina 21.11.2012 - 13.2.2016
Vznik členství 12.9.2012
Vznik funkce 14.9.2012
Adresa: Benešovská 128 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva JUDr. Miloš Kopecký 21.11.2012 - 26.11.2016
Vznik členství 12.9.2012
Adresa: Feřtekova 557/18 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Miloš Kopecký 26.11.2016 - 16.3.2018
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 31.1.2018
Adresa: Feřtekova 739/16 , Praha 181 00
předseda představenstva Vlastimil Hejsek 21.11.2012 - 23.3.2018
Vznik členství 12.9.2012
Vznik funkce 14.9.2012
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
místopředseda představenstva Radim Šetina 13.2.2016 - 23.3.2018
Vznik členství 12.9.2012
Vznik funkce 14.9.2012
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Benešovská 128 , Sedlec-Prčice 257 91

Dozorčí rada PROFI GRUP CZ a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Petr Stříbrný 7.12.2009 - 8.9.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 7.3.2011
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 7.3.2011
Adresa: Nad vodovodem 222/52 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Marie Fárová 7.12.2009 - 8.9.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 7.3.2011
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 7.3.2011
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
člen dozorčí rady Jaroslav Vítovec 7.12.2009 - 8.9.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 7.3.2011
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 7.3.2011
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
předseda dozorčí rady Patrick Hejsek 8.9.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 1.4.2012
Vznik funkce 1.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Schwanenstadt, Schwanbachfeld 12, 4690
člen dozorčí rady Dennis Hejsek 8.9.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 1.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Schwanenstadt, Schwanbachfeld 12, 4690
člen dozorčí rady Marie Fárová 21.11.2012 - 23.3.2018
Vznik členství 12.9.2012
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
předseda dozorčí rady Patrick Hejsek 22.7.2014 - 23.3.2018
Vznik členství 1.4.2012
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01
člen dozorčí rady Dennis Hejsek 22.7.2014 - 23.3.2018
Vznik členství 1.4.2012
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Nad Přehradou 843 , Sedlčany 264 01

Sbírka Listin PROFI GRUP CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15774/SL 23 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 23.11.2015 9
B 15774/SL 22 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 23.11.2015 1
B 15774/SL 21 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 23.11.2015 1
B 15774/SL 20 účetní závěrka [2013] vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 19.11.2015 23.11.2015 1
B 15774/SL 19 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 19.11.2015 23.11.2015 1
B 15774/SL 18 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 19.11.2015 23.11.2015 9
B 15774/SL 16 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 19.11.2015 23.11.2015 10
B 15774/SL 15 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 19.11.2015 23.11.2015 1
B 15774/SL 14 notářský zápis NZ 298/2014 Městský soud v Praze 24.6.2014 27.6.2014 23.7.2014 21
B 15774/SL 13 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.7.2013 26.7.2013 13
B 15774/SL 12 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 4.7.2013 26.7.2013 10
B 15774/SL 11 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 4.7.2013 26.7.2013 4
B 15774/SL 10 notářský zápis NZ 102/2013 Městský soud v Praze 20.3.2013 21.3.2013 4.4.2013 6
B 15774/SL 9 notářský zápis NZ 48/2013 Městský soud v Praze 14.2.2013 19.2.2013 4.3.2013 7
B 15774/SL 8 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 14.9.2012 12.11.2012 29.11.2012 1
B 15774/SL 7 notářský zápis NZ 344/2012 Městský soud v Praze 12.9.2012 12.11.2012 29.11.2012 6
B 15774/SL 6 ostatní -sml.o prodeji a koupi podniku Městský soud v Praze 1.2.2011 10.3.2011 6
B 15774/SL 5 posudek znalce č.2193 Městský soud v Praze 12.12.2010 10.3.2011 60
B 15774/SL 4 notářský zápis NZ 1060/2010 Městský soud v Praze 30.12.2010 25.2.2011 6
B 15774/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.10.2009 11.12.2009 1
B 15774/SL 2 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.10.2009 11.12.2009 3
B 15774/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 362/2009 Městský soud v Praze 23.10.2009 11.12.2009 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PROFI GRUP CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 29003407
Jméno PROFI GRUP CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 12
Vznik první živnosti: 7.12.2009
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo PROFI GRUP CZ a.s.

Živnosti a provozovny PROFI GRUP CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Komenského náměstí 46, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1005514151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 7.5.2012

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 84, Olbramovice 259 01
Identifikační číslo provozovny 1008760463
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Tyršova 376, Lomnice nad Lužnicí 378 16
Identifikační číslo provozovny 1008760528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Boleslavská třída 424/25, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1008760595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Táborská 13, Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny 1008760455
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Tyršova 218, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1008760536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Karla Nového 21, Bystřice 257 51
Identifikační číslo provozovny 1008760471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Nádražní 454, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1008760544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Nová 99, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1008760498
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Tyršova 217, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1009005812
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Česká 57, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1009869451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Tyršova 218, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1008760536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 454, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1008760544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Táborská 13, Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny 1008760455
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Tyršova 217, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1009005812
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Nová 99, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1008760498
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 6
Provozovna 84, Olbramovice 259 01
Identifikační číslo provozovny 1008760463
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Karla Nového 21, Bystřice 257 51
Identifikační číslo provozovny 1008760471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Tyršova 376, Lomnice nad Lužnicí 378 16
Identifikační číslo provozovny 1008760528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Boleslavská třída 424/25, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1008760595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 10
Provozovna Česká 57, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1009869451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014

Statutární orgán PROFI GRUP CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Vlastimil Hejsek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PROFI GRUP CZ a.s.

IČO: 29003407
Firma: PROFI GRUP CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 12
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.12.2009

Sídlo PROFI GRUP CZ a.s.

Sídlo: Mařatkova 1000/1, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pohostinství
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image