Firma Prodex, výrobní družstvo v likvidaci IČO 00223191


Prodex, výrobní družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Prodex, výrobní družstvo v likvidaci (00223191) je Družstvo. Sídlí na adrese Michalská 439, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 1951 a je stále aktivní. Prodex, výrobní družstvo v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Prodex, výrobní družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Prodex, výrobní družstvo v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Prodex, výrobní družstvo v likvidaci na portal.gov.cz

Výpis dat pro Prodex, výrobní družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCIX 37
IČO (identifikační číslo osoby) 00223191
Jméno Prodex, výrobní družstvo v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.2.1951
Výše částky převedené do nedělitelného fondu dle ust. § 18odst.2 zák.č.42/92 Sb.: 13 945 664,07 Kč. 30.4.1993
Zapisují se stanovy transformovaného družstva, schválené načlenské schůzi družstva dne 3.12.1992. 30.4.1993
Usnesením členské schůze družstva konané dne 25.4.1991 bylypřijaty nové stanovy družstva. 1.11.1991
Představenstvo se skládá z 5.9 členů. 1.11.1991
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 1.11.1991
Ručení:Člen družstva ručí částkou rovnající se nejvýše do výšečlenského podílu. 1.11.1991 - 30.4.1993
Usnesením výroční členské schůze konané dne 12.4.1990 bylypřijaty změny a doplňky čl.14 odst.3 písm.c), čl.16 odst.1písm.b), čl.17a), čl.18, čl.20 odst.1 písm.e), 21 odst.1, čl.23odst.1 písm.b), k), odst.10, čl.26 odst.3, čl.29 odst.3, čl.35odst.1 a čl.36 odst.1 stanov družstva.Změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.5.1990
Usnesením pololetního shromáždění delegátů, konaného dne13.12.1988 byly přijaty nové stanovy družstva a to s účinnostíod 1.1.1989.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.11.1988
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.9.1982 byl přijatdoplněk stanov čl.2 schválený Českým svazem výrobních družstevdne 1.12.1982. 16.12.1982
Usnesením výročního shromáždění delegátů ze dne 7.4.1981 bylapřijata změna stanov čl.2 odst.1, čl.4 odst. 1 a 2, čl.45odst.1, písm.g), čl.49 písm.a), čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1,schválená Českým svazem výrobních družstev dne 5.6.1981.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 12.6.1981
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.3.1978 byly přijatyzměny čl.43 odst.2 a čl.72 odst.2 stanovy družstva, schválenéČeským svazem výrobních družstev dne 25.4.1978.Změny stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. 10.5.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18.9.1975 byly přijatynové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne28.11.1975. 6.1.1976
Členský podíl u mladistvých může být zaplacen do 2 let od vznikučlenského podílu. 6.1.1976
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 6.1.1976
Usnesením výroční členské schůze ze dne 11.5.1971 byly přijatyzměny stanov čl.3 odst.1, čl.9 písm.f) se vypouští, čl.16 a) sevypouští, čl.36 a) odst.2 se vypouští, čl.49 odst.1 písm.b),čl.44 odst.5, čl.48 odst.1, čl.49 odst.1, čl.59 odst.3,schválené Českým svazem výrobních družstev dne 17.5.1971. 10.6.1971
Ostatní údaje ve změnách stanov uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 10.6.1971
Představenstvo se skládá z 5 až 11 členů. 10.6.1971 - 1.11.1991
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.října 1970 byly přijatyzměny článku 2 odst.1, 3 odst.1, 9 odst.f a článku 16 a) stanovdružstva schválené Českým svazem výrobních družstev dne2.11.1970. 7.11.1970
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.11.1970
Usnesením výroční členské schůze ze dne 22.dubna 1970 bylypřijaty doplňky a změny stanov družstva s platností od 22.dubna1970.Změny a doplňky stanov byly schváleny Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 21.července 1970 a týkají se vnitřníchpoměrů družstva. 24.7.1970
Usnesením členské schůze ze dne 17.4.1968 byly změněny články 2odst.1, 3 odst.1, 9 odst.1, vložen nový článek 16 a) a změněnčl.59 odst.5 stanov družstva. 18.5.1968
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.5.1968
Usnesením členské schůze ze dne 31.3.1967 byl změněn článek 1stanov družstva, týkající se názvu družstva. 20.12.1967
Usnesením členské schůze ze dne 31.3.1967 byly změněny články 1,2 odst.1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c), d) a odst.2, 14, 42odst.1, 44 odst.4, nově článek 47 a), 53 odst.3, 54 posledníodstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5,7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanovdružstva.Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobníchdružstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstva. 17.4.1967
Usnesením členské schůze ze dne 20.3.1966 byl změněn článek 60stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 4.4.1966
Usnesením členské schůze ze dne 15.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 21.12.1965 splatností od 1.ledna 1966. 23.12.1965
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. 23.12.1965
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10členů. 23.12.1965 - 10.6.1971
Usnesením valné hromady ze dne 4.4.1963 byly změnny články 30,33odst.6, 34 odst.3, 36 odst.4 a 37 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 4.5.1963
Usnesením valné hromady družstva konané dne 14.12.1961 a sesouhlasem Městského svazu výrobních družstev v Praze, sloučilose bez likvidace podle §§ 36,37 zák.č.53/1954 Sb. ve zněnízák.č.20/1956 Sb. ke dni 1.ledna 1962 toto družstvo jakopřejímající s družstvem "Plastex", lidové družstvo v Praze jakodružstvem přejímaným. 3.1.1962
V důsledku sloučení byly změněny články 1, 2, 26 a 37 stanovdružstva. 3.1.1962
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.1.1962
Usnesením shromáždění zmocněnců byly dne 26.9.1958 přijaty novéstanovy, z nichž vyplývá tato změna:Výbor je nyní představenstvem.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.1.1959
Usnesením valné hromady ze dne 30.3.1956 byly přijaty novéstanovy. 16.6.1956
Ručení:Členové ručí částkou, rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 16.6.1956 - 1.11.1991
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 16.6.1956 - 6.1.1976
Výbor má 5 až 9 členů. 16.6.1956 - 23.12.1965
Usnesením valné hromady ze dne 11.12.1953 byly přijaty novéstanovy. 8.4.1954
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do 1 roku od přijetíza člena. 8.4.1954
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 8.4.1954 - 16.6.1956
Výbor se skládá ze sedmi členů. 8.4.1954 - 16.6.1956
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 8.4.1954 - 16.6.1956
Výměrem ONV hl.m.Prahy ze dne 20.listopadu 1951zn.VIII/1-639-1951 splynulo podle §§ 21, 22, 25 vl.nař.č.259/39Sb. ve znění vl.nař.č.74/41 Sb., č.8/44 Sb. a č.291/44 Sb. a sohledem na vl.nař.č.116/49 Sb. s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím družstvo Derma, nákupní, prodejní a dodávkovédružstvo sedlářů a řemenářů, zapsané společenstvo s ručenímobmezeným jako družstvo zrušované.Tímto zápisem přecházejí všechna práva a závazky zrušovanéhodružstva, zejména i živnostenské oprávnění nebo oprávnění kjinému výdělečnému podnikání na přejímající družstvo v rozsahu,v jakém dosud příslušely zrušovanému družstvu. 9.1.1952
Smlouva společenstevní ze dne 15.listopadu 1945.Stanovy lidového družstva přijaty valnou hromadou dne29.listopadu 1950. 22.2.1951
Členský podíl ve výši 1000,- je splatný do 1 roku od přijetí začlena. 22.2.1951 - 8.4.1954
Členové ručí do výše dvojnásobku svých členských podílů. 22.2.1951 - 8.4.1954

Aktuální kontaktní údaje Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Kapitál Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

zakladni jmění 70 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1993

Sídlo Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Michalská 439 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Michalská 439/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
24.11.2015
Adresa Michalská 13 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Michalská 13
8.7.1993 - 24.11.2015
Adresa Národní třída 37 , Praha 1-Staré Město Česká republika
Praha 1-Staré Město, Národní třída 37
22.2.1951 - 8.7.1993

Předmět podnikání Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba výrobků z plastů a kůže 30.4.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.4.1993
výroba v oboru kožedělném 1.11.1991 - 30.4.1993
výroba kartonážní 1.11.1991 - 30.4.1993
výroba sekacích nožů z pásky za studena kalené 1.11.1991 - 30.4.1993
vysokofrekvenční sváření PVC materiálu 1.11.1991 - 30.4.1993
poskytování služeb, opravářské a údržbářské práce obyvatelstvu aorganizacím v oboru kožedělném 1.11.1991 - 30.4.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej jiných výrobků,prodej nepotřebního a bezobrátkového materiálu 1.11.1991 - 30.4.1993
výroba a prodej pekárenských výrobků 1.11.1991 - 30.4.1993
poskytování ubytovacích služeb v rozsahu volné kapacityrekreačního zařízení jiným subjektům 1.11.1991 - 30.4.1993
poskytování občerstvení ve slatních provozovnách 1.11.1991 - 30.4.1993
poskytování ubytovacích služeb v rozsahu volné kapacityvlastního rekreačního zařízení jiným socialistickým organizacím 16.12.1982 - 1.11.1991
výroba sekacích nožů z pásky za studena kalené 12.6.1981 - 1.11.1991
výroba v oboru kožedělném 6.1.1976 - 1.11.1991
výroba kartonážní 6.1.1976 - 1.11.1991
vysokofrekvenční sváření PVC materiálu 6.1.1976 - 1.11.1991
poskytování služeb opravářské a údržbářské práce obyvatelstvu aorganizacím v oboru kožedělném 6.1.1976 - 1.11.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků 6.1.1976 - 1.11.1991
doplňkový prodej výrobků souvisejících s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a s poskytovanými službami 6.1.1976 - 1.11.1991
výroba brašnářského kování a raznic 6.1.1976 - 12.6.1981
vysokofrekvenční sváření PVC materiálu 7.11.1970 - 6.1.1976
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví kožedělném. 7.11.1970 - 6.1.1976
výroba brašnářského kování a raznic 7.11.1970 - 6.1.1976
kartonážní výroba 7.11.1970 - 6.1.1976
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru kožedělném 7.11.1970 - 6.1.1976
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 7.11.1970 - 6.1.1976
. 22.2.1951 - 7.11.1970

vedení firmy Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Statutární orgán Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Likvidátor Josef Slavata 24.11.2015
Adresa: K podjezdu 1608 , 140 00 Praha 4 Česká republika
K podjezdu 1608/11, Nusle, 140 00 Praha 4
Člen Oldřich Dušek 22.2.1951 - 3.7.1953
Adresa: Biskupcova 3 , Praha XI Česká republika
Praha XI, Biskupcova 3
Člen Bohumil Pišna 22.2.1951 - 3.7.1953
Adresa: Kouřimská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Kouřimská 5
Člen Oldřich Šilhavý 22.2.1951 - 3.7.1953
Adresa: Podbaba 40 , Praha XIX. Česká republika
Praha XIX., Podbaba 40
Člen Bohumil Sluníčko 22.2.1951 - 3.7.1953
Adresa: Přípotoční 31 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Přípotoční 31
Člen Josef Svatoš 22.2.1951 - 8.4.1954
Adresa: Italská 12 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Italská 12
Člen František Nechvátal 22.2.1951 - 8.4.1954
Adresa: Kněžská luka 30 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Kněžská luka 30
Člen Eduard Roubal 22.2.1951 - 8.4.1954
Adresa: Slezská 2210 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 2210
Člen František Nechvátal 22.2.1951 - 8.4.1954
Adresa: Kněžská luka 30 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Kněžská luka 30
Člen Rudolf Horáček 3.7.1953 - 8.4.1954
Adresa: Sokolovská 1913 , Praha IX. Česká republika
Praha IX., Sokolovská 1913 b
Člen Antonie Stadlerová 3.7.1953 - 8.4.1954
Adresa: Slavníkova 1114 , Praha XVIII Česká republika
Praha XVIII, Slavníkova 1114
Člen Oldřich Paleta 3.7.1953 - 8.4.1954
Adresa: Zelenkova-Hájského 3 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Zelenkova-Hájského 3
Člen Ladislav Flener 22.2.1951 - 16.6.1956
Adresa: Na Skalce 301 , Kolovraty Česká republika
Kolovraty, Na Skalce 301
Člen Jan Jonáš 3.7.1953 - 16.6.1956
Adresa: Bořivovjova 64 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Bořivovjova 64
Člen Jaroslav Chyba 8.4.1954 - 16.6.1956
Adresa: Česká republika
Praha XII., Slezská ul.
Člen Karel Vichner 22.2.1951 - 19.5.1958
Adresa: Rostislavova 243 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Rostislavova 243
Člen Helena Modrová 16.6.1956 - 19.5.1958
Adresa: Plzeňská 200 , Praha XVII. Česká republika
Praha XVII., Plzeňská 200
Předseda výboru František Nechvátal 8.4.1954 - 16.4.1960
Adresa: Kněžská luka 30 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Kněžská luka 30
Člen Václav Rendl 16.6.1956 - 16.4.1960
Adresa: Děkanská vinice 16 , Praha 14 Česká republika
Praha 14, Děkanská vinice 16
Člen Jiří Hořejší 16.6.1956 - 16.4.1960
Adresa: Slatiny 27 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Slatiny 27
Člen Vladimír Špaček 19.5.1958 - 16.4.1960
Adresa: Na Zlatnici 12 , Praha XV.-Podolí Česká republika
Praha XV.-Podolí, Na Zlatnici 12/139
Člen Vlastimil Mašek 19.5.1958 - 16.4.1960
Adresa: 214 , Velká Chuchle Česká republika
Velká Chuchle 214
Člen František Šafránek 8.4.1954 - 11.5.1961
Adresa: Slezská 24 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Slezská ul. 24
Člen Josef Benák 16.4.1960 - 11.5.1961
Adresa: Miličova 17 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Miličova 17
Člen Hanuš Reidl 19.5.1958 - 15.12.1961
Adresa: Prachnerova 10 , Praha XVII. Česká republika
Praha XVII., Prachnerova 10
Zástupce předsedy Eduard Roubal 8.4.1954 - 3.1.1962
Adresa: Slezská 2210 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 2210
Člen František Maxa 19.5.1958 - 3.1.1962
Adresa: Hvězdova 769 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Hvězdova 769/2
Člen Václav Lanzinger 16.4.1960 - 3.1.1962
Adresa: Kalininova 19 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Kalininova 19
Člen František Chlumecký 16.4.1960 - 3.1.1962
Adresa: Radimova 30 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radimova 30
Předseda František Merenus 16.4.1960 - 3.1.1962
Adresa: 1.listopadu 4 , Praha 14 Česká republika
Praha 14, ul.1.listopadu 4
Člen Oldřich Šolc 11.5.1961 - 3.1.1962
Adresa: 26.ulice 599 , Újezd nad Lesy Česká republika
Újezd nad Lesy, 26.ulice 599
Člen Ludmila Voříšková 11.5.1961 - 4.5.1964
Adresa: Mánesova 92 , Praha-Vinohrady Česká republika
Praha-Vinohrady, Mánesova 92
Člen Karel Kreuzig 3.1.1962 - 4.5.1964
Adresa: Průběžná 1764 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 1764
Předseda Václav Hradec 3.1.1962 - 4.4.1966
Adresa: Slovinská 3 , Praha -Vršovice Česká republika
Praha -Vršovice, Slovinská 3
Člen Božena Vobišová 4.5.1964 - 4.4.1966
Adresa: Dolní 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dolní 8
Místopředseda František Maxa 3.1.1962 - 20.12.1967
Adresa: Hvězdova 769 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Hvězdova 769/2
Člen Eduard Roubal 3.1.1962 - 20.12.1967
Adresa: Slezská 2210 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 2210
Předseda Jiří Hořejší 4.4.1966 - 20.12.1967
Adresa: Na hroudě 1276 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 1276
Člen Helena Makalová 16.4.1960 - 18.5.1968
Adresa: Kněžská luka 30 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Kněžská luka 30
Člen Marie Dušková 3.1.1962 - 18.5.1968
Adresa: U Perníkářky 1 , Praha-Smíchov Česká republika
Praha-Smíchov, U Perníkářky 1
Člen Blažena Friedmannová 3.1.1962 - 18.5.1968
Adresa: Biskupcova 30 , Praha - Žižkov Česká republika
Praha - Žižkov, Biskupcova 30
Člen Milada Klabíková 3.1.1962 - 18.5.1968
Adresa: Česká republika
Hostivař, Hornoměcholupská
Člen Jiří Křivohlavý 4.5.1964 - 18.5.1968
Adresa: Nad Kazankou 72 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Nad Kazankou 72/43
Člen Arpád Hertzka 4.4.1966 - 18.5.1968
Adresa: Šaldova 431 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Šaldova 431/22
Místopředseda Eduard Roubal 20.12.1967 - 18.5.1968
Adresa: Slezská 2210 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 2210
Člen Josef Bragagnolo 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Soběslavská 15 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Soběslavská 15
Člen Karel Březina 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Východní 848 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Východní 848/4
Člen Rudolf Krejča 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Bořivojova 692 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 692/122
Člen Alois Lubina 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Kladenská 118 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kladenská 118
Člen František Šafránek 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Slezská 825 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 825/24
Člen Rudolf Šindelář 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: V Zahradni čtvrti 87 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Zahradni čtvrti 87/8
Člen Karel Vaňas 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Koněvova 144 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 144
Předseda Arpád Hertzka 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Šaldova 431 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Šaldova 431/22
Místopředseda Josef Svatoš 18.5.1968 - 10.6.1971
Adresa: Polská 40 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Polská 40
Člen Marie Mašková 10.6.1971 - 28.5.1974
Adresa: Miranova 17 , Praha 10-Hostivař Česká republika
Praha 10-Hostivař, Miranova 17
Místopředseda Rudolf Píša 10.6.1971 - 30.4.1976
Adresa: Říčanská 1059 , Újezd nad Lesy Česká republika
Újezd nad Lesy, Říčanská 1059
Člen Jan Machoň 10.6.1971 - 14.10.1978
Adresa: Radlická 1016 , Praha 5-Radlice Česká republika
Praha 5-Radlice, Radlická 1016/63
Člen Julie Markovičová 10.6.1971 - 22.5.1979
Adresa: Bartolomějská 12 , Praha 1-Staré Město Česká republika
Praha 1-Staré Město, Bartolomějská 12
Člen Jiří Křivohlavý 10.6.1971 - 3.5.1982
Adresa: Nad Kazankou 72 , Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, Nad Kazankou 72/43
Člen Vlastimil Mašek 10.6.1971 - 25.5.1987
Adresa: Na Hvězdárně 214 , Praha 5-Velká Chuchle Česká republika
Praha 5-Velká Chuchle, Na Hvězdárně 214
Člen Jarmila Bárová 22.5.1979 - 25.5.1987
Adresa: Jugoslávská 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jugoslávská 21
Místopředseda Helena Makalová 30.4.1976 - 13.2.1990
Adresa: Kněžská luka 2146 , Praha 3-Žižkov Česká republika
Praha 3-Žižkov, Kněžská luka 2146/30
Člen Miloslav Hubata 14.10.1978 - 13.2.1990
Adresa: Újezd 3 , Praha 5-Smíchov Česká republika
Praha 5-Smíchov, Újezd 3
Člen Marta Štěpánková 25.5.1987 - 2.5.1990
Adresa: Budějovická 865 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Budějovická 865/58
Člen Helena Makalová 13.2.1990 - 2.5.1990
Adresa: Kněžská luka 2146 , Praha 3-Žižkov Česká republika
Praha 3-Žižkov, Kněžská luka 2146/30
Místopředseda Miloslav Hubata 13.2.1990 - 2.5.1990
Adresa: Újezd 3 , Praha 5-Smíchov Česká republika
Praha 5-Smíchov, Újezd 3
Předseda Ladislav Flener 10.6.1971 - 1.11.1991
Adresa: Fillova 989 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Fillova 989
Člen Hana Fialová 28.5.1974 - 1.11.1991
Adresa: Vratislavova 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vratislavova 17
Člen Karel Müller 3.5.1982 - 1.11.1991
Adresa: Volavkova 1743 , Praha 6-Petřiny Česká republika
Praha 6-Petřiny, Volavkova 1743
Člen Miroslava Hybnerová 25.5.1987 - 1.11.1991
Adresa: Obránců míru 396 , Český Brod Česká republika
Český Brod, ul.Obránců míru 396, okres Kolín
Člen Pavel Duben 2.5.1990 - 1.11.1991
Adresa: Nitranská 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nitranská 14
Člen Ing. Anna Ouřecká 2.5.1990 - 1.11.1991
Adresa: Sládkovičova 1238 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1238
Místopředseda Václav Bauer 2.5.1990 - 1.11.1991
Adresa: Kamerunská 600 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamerunská 600
Člen Ludmila Čapková 1.11.1991 - 13.5.1992
Adresa: Křenická 2254 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Křenická 2254
Člen Milan Kodýtek 1.11.1991 - 13.5.1992
Adresa: Šluknovská 315 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Šluknovská 315
Předseda Josef Kohoutek 1.11.1991 - 13.5.1992
Adresa: V Olšinách 1236 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Olšinách 1236/31
Místopředseda František Domnosil 1.11.1991 - 13.5.1992
Adresa: Starostrašnická 9 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 9/1208
Člen Vratislava Lacinová 1.11.1991 - 8.7.1993
Adresa: Chmelická 556 , Prha 9 Česká republika
Prha 9, Chmelická 556
Člen Zbyněk Svatba 1.11.1991 - 8.7.1993
Adresa: Podjavornická 1598 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavornická 1598
Člen Zdeňka Podborská 1.11.1991 - 8.7.1993
Adresa: Bojanovická 13 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bojanovická 13
Předseda Oldřich Hornych 13.5.1992 - 8.7.1993
Adresa: Psohlavců 57 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Psohlavců 57
Místopředseda Alena Škodová 13.5.1992 - 8.7.1993
Adresa: Lavočkinova 2171 , Praha 5-Stodůlky Česká republika
Praha 5-Stodůlky, Lavočkinova 2171
Člen Miroslav Helmich 13.5.1992 - 8.7.1993
Adresa: Karlovarská 337 , Praha 6-Ruzyně Česká republika
Praha 6-Ruzyně, Karlovarská 337
Člen Jiřina Kolářová 13.5.1992 - 8.7.1993
Adresa: Daškov 3070 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Daškov 3070
Likvidátor Josef Slavata 8.7.1993 - 24.11.2015
Adresa: K podjezdu 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K podjezdu 11

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

IČO: 00223191
Firma: Prodex, výrobní družstvo v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

Sídlo: Michalská 439/13, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Prodex, výrobní družstvo v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00223191
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00223191 Právnická osoba
DIČ platné do 1.5.2004: 001-00223191
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Prodex, výrobní družstvo v likvidaci
Sídlo Michalská 439/13 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 15.1.2002

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00223191
Jméno firmy Prodex, výrobní družstvo v likvidaci
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka fpkpa5g
tracking image