Firma PRIORIT a.s. IČO 00479977


PRIORIT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRIORIT a.s. (00479977) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 56, Pačejov 341 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 1990 a je stále aktivní. PRIORIT a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o PRIORIT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRIORIT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRIORIT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRIORIT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRIORIT a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 8
IČO (identifikační číslo osoby) 00479977
Jméno PRIORIT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.6.1990
Počet členů statutárního orgánu: 1 21.7.2014
Počet členů správní rady: 1 21.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Usnesení valné hromady konané dne 21.12.2000 o zvýšení základního kapitálu: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónůpětsettisíc korun českých), zvýšení základ- ního jmění nad tuto částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 825 (osmsetdvacetpět) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou veřejně obchodovatelné. 3) Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti P R I O N O R D a.s., se sídlem Klatovy, Gorkého 198/II, IČ 18 23 60 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B číslo vložky 93. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti PRIONORD - nábytek a.s. na adrese Klatovy, Gorkého 198/II, PSČ 339 01, v pracov- ních dnech od 8,00 do 16,00 hodin, a to ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku. 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, případně druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, jméno a bydliště upisovatele a jeho podpis. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 825 (osmsetdvacetpět) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kursem 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónůpětsettisíc korun českých). 7) Základní jmění ve výši 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónů- pětsettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónůpětsettisíc korun českých), který je tvořen v nominální hodnotě vloženou pohledávkou společnosti P R I O N O R D a.s., se sídlem Klatovy, Gorkého 198/II, IČ 18 23 60 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B číslo vložky 93, ve výši 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónůpětset- tisíc korun českých) vzniklou z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 3. ledna 2000 mezi společností P R I O N O R D a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností PRIONORD - nábytek, a.s., na straně druhé jako dlužníkem. Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky uzavřené v sídle společnosti PRIONORD - nábytek a.s. mezi společností P R I O N O R D a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností PRIONORD - nábytek, a.s., na straně druhé jako postupníkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky společnosti P R I O N O R D a.s. vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 3. ledna 2000 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 16.500.000,- Kč (šestnáctmiliónůpětsettisíc korun českých). Nepeněžitým vkladem bude upsáno 825 (osmsetdvacetpět) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele. 8) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 8.10.2001 - 26.4.2002
Základní jmění: 1 800 000,- Kč - splaceno 1 800 000,- Kč 16.9.1996 - 26.4.2002
Jmění: Základní kapitál ve výši 1 800 000,- Kčs, je rozdělen na 90 akcií po 20 000,- Kčs, který je uhražen v plné výši 10.10.1991 - 16.9.1996
Jmění: Základní kapitál ve výši 900 000,- Kčs je rozdělen na 90 akcií po 10.000,- Kčs. Byl zakladateli upsán v plné výši. 15.6.1990 - 10.10.1991

Kapitál PRIORIT a.s.

zakladni jmění 18 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2002
zakladni jmění 1 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.1991 - 26.4.2002
zakladni jmění 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.1990 - 10.10.1991

Akcie PRIORIT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 183 21.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 183 22.6.2005 - 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 915 26.4.2002 - 22.6.2005
Akcie na jméno 20 000 Kč 90 10.10.1991 - 26.4.2002

Sídlo PRIORIT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 56 , Pačejov 341 01 21.7.2014
Adresa 56 , Pačejov 341 01 5.10.2006 - 21.7.2014
Adresa 341 01 Pačejov Česká republika
1.3.2006 - 5.10.2006
Adresa Maxima Gorkého 198 , Klatovy 339 01 16.9.1996 - 1.3.2006
Adresa Maxima Gorkého 792 , Klatovy 339 01 15.6.1990 - 16.9.1996

Předmět podnikání PRIORIT a.s.

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 21.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2014
zpracování kamene 5.10.2006
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše 5.10.2006 - 21.7.2014
zprostředkování obchodu a služeb 5.10.2006 - 21.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.3.2006
truhlářství 10.1.2000
zařizování administrativních záležitostí ve prospěch klienta 20.4.1998 - 21.7.2014
šití výrobků z textilu, umělých hmot a jiných materiálů 20.4.1998 - 21.7.2014
truhlářství 20.4.1998 - 21.7.2014
pronájem hmotného a nehmnotného investičního majetku 20.4.1998 - 21.7.2014
lesnictví v režimu živnosti volné 20.4.1998 - 21.7.2014
projektová činnost v investiční výstavbě 12.6.1992 - 16.9.1996
provozování cestovní kanceláře 12.6.1992 - 16.9.1996
poskytování software 12.6.1992 - 21.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné 12.6.1992 - 21.7.2014
montáž a kompletace výrobků a polotovarů z různých druhů materiálů 12.6.1992 - 21.7.2014
2. zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí na základě smluv o obstarání záležitosti jménem organizace na účet čs. osob 20.3.1991 - 12.6.1992
3. vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti podle bodu 2 rozsahu povolení 20.3.1991 - 12.6.1992
4. poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - obchodního zastupování, - poradenské a servisní činnosti, - provozování konsignačních skladů, - presentace jejich výrobků a služeb. 20.3.1991 - 12.6.1992
5. přijímání služeb od zahraničních osob pro zabezpečení činnosti podle bodu 2, 3 a 4 rozsahu povolení 20.3.1991 - 12.6.1992
6.dovoz věcí pro zajištění vlastní hospodářské činnosti organizace, kromě položek uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti. 20.3.1991 - 12.6.1992
zahraničně obchodní činost v tomto rozsahu: 20.3.1991 - 12.6.1992
maloobchodní a velkoobchodní činnost 15.6.1990 - 12.6.1992
zprostředkovatelská a velkoobchodní služba 15.6.1990 - 12.6.1992
servisní a montážní činnost 15.6.1990 - 12.6.1992
programátorská činnost 15.6.1990 - 12.6.1992
výroba hraček 15.6.1990 - 12.6.1992
výroba sportovních a rybářských potřeb 15.6.1990 - 12.6.1992
demoliční a stavební práce 15.6.1990 - 12.6.1992
výroba elektronických zařízení 15.6.1990 - 12.6.1992
kovovýroba včetně strojního zařízení 15.6.1990 - 12.6.1992
dřevovýroba 15.6.1990 - 12.6.1992
projekční a inženýrsko-technické služby 15.6.1990 - 12.6.1992
vydavatelská a nakladatelská činnost 15.6.1990 - 16.9.1996

vedení firmy PRIORIT a.s.

Statutární orgán PRIORIT a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Jan Ševčík
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: 23 , 341 01 Myslív Česká republika
č.p. 23, 341 01 Myslív
předseda představenstva Jan Ševčík 15.6.1990 - 10.10.1991
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Myslív 23, okres Klatovy
člen představenstva Jindřich Pergler 15.6.1990 - 10.10.1991
Adresa: Čsl. legií 125 , Klatovy Česká republika
Klatovy, Čsl. legií 125/I
člen představenstva PhDr. Petr Čermák 15.6.1990 - 16.8.1995
Adresa: Radimova 2057 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Radimova 2057
člen představenstva Jan Ševčík 10.10.1991 - 16.9.1996
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Myslív 23, okres Klatovy
předseda představenstva Jindřich Pergler 10.10.1991 - 16.9.1996
Adresa: Čsl. legií 125 , Klatovy Česká republika
Klatovy, Čsl. legií 125/I
člen představenstva Ing. Jan Ševčík 16.8.1995 - 20.4.1998
Adresa: Mánesova 795 , Klatovy III Česká republika
Klatovy III, Mánesova 795
předseda představenstva Jan Ševčík 16.9.1996 - 20.4.1998
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Myslív 23, okres Klatovy
člen představenstva Jindřich Pergler 16.9.1996 - 20.4.1998
Adresa: Čsl. legií 125 , Klatovy Česká republika
Klatovy, Čsl. legií 125/I
místopředseda představenstva Jindřich Pergler 20.4.1998 - 8.10.2001
Adresa: Čsl. legií 125 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Čsl. legií 125/I, PSČ 33901
předseda představenstva Jan Ševčík 20.4.1998 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: 23 , 341 54 Myslív Česká republika
Myslív 23, okres Klatovy, PSČ 34154
Člen představenstva Ing. Iveta Ševčíková 20.4.1998 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Mánesova 759 , 339 01 Klatovy III Česká republika
Klatovy III, Mánesova 759, PSČ 33901
Místopředseda představenstva JUDr. Josef Klečka 8.10.2001 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Nosická 30 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 30
člen představenstva Ing. Iveta Ševčíková 1.3.2006 - 3.3.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 9.11.2006
Adresa: Mánesova 854 , 339 01 Klatovy III Česká republika
Klatovy III, Mánesova 854, PSČ 33901
předseda představenstva Jan Ševčík 1.3.2006 - 22.11.2007
Vznik členství 30.6.2005
Vznik funkce 30.6.2005
Adresa: 341 01 Myslív 23 Česká republika
Myslív 23, PSČ 34101
člen představenstva Ing. Jan Ševčík 3.3.2007 - 22.11.2007
Vznik členství 9.11.2006
Adresa: Studentská 413 , 339 01 Klatovy IV Česká republika
Klatovy IV, Studentská 413, PSČ 33901
předseda představenstva Ing. Jan Ševčík 22.11.2007 - 29.5.2014
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 20.9.2007
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Studentská 413 , 339 01 Klatovy IV Česká republika
Klatovy IV, Studentská 413, PSČ 33901
místopředseda představenstva JUDr. Josef Klečka 1.3.2006 - 21.7.2014
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Nosická 30 , 110 10 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 30, PSČ 11010
člen představenstva Jan Ševčík 22.11.2007 - 21.7.2014
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 20.9.2007
Adresa: 341 01 Myslív 23 Česká republika
Myslív 23, PSČ 34101
předseda představenstva Ing. Jan Ševčík 29.5.2014 - 21.7.2014
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 20.9.2007
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Slavošovice 38 , 339 01 Bolešiny Česká republika
Slavošovice 38, 339 01 Bolešiny

Dozorčí rada PRIORIT a.s.

Platnost údajů od - do
člen František Šperl 16.9.1996 - 20.4.1998
Adresa: 342 01 Sušice Chmelná Česká republika
Sušice Chmelná, PSČ 34201
člen Jiří Stránský 16.9.1996 - 20.4.1998
Adresa: Nehodív 54 , 341 54 Myslív Česká republika
Nehodív 54, 341 54 Myslív
předseda Ing. Karel Baumruk 16.9.1996 - 20.4.1998
Adresa: 137 , 341 63 Žihobce Česká republika
Žihobce 137, okres Klatovy, PSČ 34163
Místopředseda Ing. Karel Baumruk 20.4.1998 - 8.10.2001
Adresa: 137 , 341 63 Žihobce Česká republika
Žihobce 137, okres Klatovy, PSČ 34163
Předseda JUDr. Josef Klečka 20.4.1998 - 8.10.2001
Adresa: Nosická 30 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 30, PSČ 10000
Člen Václav Havlíček 20.4.1998 - 8.10.2001
Adresa: Lipová 563 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Lipová 563, PSČ 33901
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Ševčík 8.10.2001 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Mánesova 795 , Klatovy Česká republika
Klatovy, Mánesova 795
Místopředseda dozorčí rady Jiří Stránský 8.10.2001 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 21.12.2000
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: 54 , Nehodív Česká republika
Nehodív 54
Člen dozorčí rady Pavla Ševčíková 8.10.2001 - 1.3.2006
Vznik členství 21.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Myslív 23
předseda dozorčí rady Ing. Jan Ševčík 1.3.2006 - 3.3.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 8.11.2006
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 8.11.2006
Adresa: Studentská 413 , 334 01 Klatovy IV Česká republika
Klatovy IV, Studentská 413, PSČ 33401
předseda dozorčí rady Ing. Václav Zahrádka 3.3.2007 - 19.1.2014
Vznik členství 24.11.2006
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 28.11.2006
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 341 01 Velenovy 76 Česká republika
Velenovy 76, PSČ 34101
místopředseda dozorčí rady Jiří Stránský 1.3.2006 - 21.7.2014
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: 341 01 Nehodív 54 Česká republika
Nehodív 54, PSČ 34101
člen dozorčí rady Pavla Ševčíková 1.3.2006 - 21.7.2014
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: 341 01 Myslív 23 Česká republika
Myslív 23, PSČ 34101
předseda dozorčí rady Ing. Václav Zahrádka 19.1.2014 - 21.7.2014
Vznik členství 24.11.2006
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 28.11.2006
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Velenovy 76 , 341 01 Nalžovské Hory Česká republika
Velenovy 76, 341 01 Nalžovské Hory

Sbírka Listin PRIORIT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8/SL 82 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 25.11.2015 26.11.2015 2
B 8/SL 80 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 27.3.2015 24.11.2015 26.11.2015 4
B 8/SL 79 účetní závěrka [2014] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 27.3.2015 24.11.2015 26.11.2015 2
B 8/SL 78 účetní závěrka [2014] cash flow Krajský soud v Plzni 27.3.2015 24.11.2015 26.11.2015 2
B 8/SL 77 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 27.3.2015 24.11.2015 26.11.2015 2
B 8/SL 76 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 27.7.2015 21.10.2015 2
B 8/SL 75 zpráva auditora r. 2013 Krajský soud v Plzni 14.5.2014 27.7.2015 21.10.2015 1
B 8/SL 74 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 14.5.2014 27.7.2015 21.10.2015 6
B 8/SL 73 zpráva o vztazích r. 2013 Krajský soud v Plzni 27.7.2015 21.10.2015 2
B 8/SL 72 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 14.5.2014 27.7.2015 21.10.2015 5
B 8/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2014 13.6.2014 21.7.2014 3
B 8/SL 70 notářský zápis NZ 292/2014, rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.6.2014 13.6.2014 21.7.2014 10
B 8/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí správní rady Krajský soud v Plzni 11.6.2014 13.6.2014 21.7.2014 2
B 8/SL 68 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz zisku Krajský soud v Plzni 3.5.2013 2.7.2014 2.7.2014 5
B 8/SL 67 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Plzni 3.5.2013 2.7.2014 2.7.2014 5
B 8/SL 66 zpráva auditora + přehled o peněžních tocích Krajský soud v Plzni 3.5.2013 2.7.2014 2.7.2014 3
B 8/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 10.9.2013 10.9.2013 2
B 8/SL 64 zpráva o vztazích - 2012 Krajský soud v Plzni 10.9.2013 10.9.2013 2
B 8/SL 62 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 21.8.2012 21.8.2012 5
B 8/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 21.8.2012 21.8.2012 3
B 8/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 21.8.2012 21.8.2012 6
B 8/SL 59 zpráva o vztazích - 2010 Krajský soud v Plzni 4.10.2011 4.10.2011 1
B 8/SL 58 výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 22.7.2011 4.10.2011 4.10.2011 3
B 8/SL 57 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 17.8.2011 4.10.2011 4.10.2011 5
B 8/SL 56 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 17.8.2011 4.10.2011 4.10.2011 5
B 8/SL 55 zpráva o vztazích - 2009 Krajský soud v Plzni 19.8.2010 19.8.2010 1
B 8/SL 54 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 1.6.2010 19.8.2010 19.8.2010 1
B 8/SL 53 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 19.8.2010 19.8.2010 2
B 8/SL 52 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 27.5.2010 19.8.2010 19.8.2010 5
B 8/SL 51 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.6.2010 19.8.2010 19.8.2010 2
B 8/SL 50 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 7.6.2010 19.8.2010 19.8.2010 3
B 8/SL 49 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 1
B 8/SL 47 zpráva o vztazích - 2004 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 2
B 8/SL 46 zpráva o vztazích - 2001 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 2
B 8/SL 45 zpráva o vztazích - 2000 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 2
B 8/SL 42 zpráva o vztazích - 1997 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 2
B 8/SL 41 zpráva o vztazích - 1996 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 2
B 8/SL 40 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 30.6.2009 24.6.2010 24.6.2010 1
B 8/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 30.4.2009 1.6.2010 1.6.2010 3
B 8/SL 38 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 30.4.2009 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 37 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 1.4.2008 1.6.2010 1.6.2010 3
B 8/SL 36 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 1.4.2008 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 35 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 9.3.2007 1.6.2010 1.6.2010 5
B 8/SL 34 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 9.3.2007 1.6.2010 1.6.2010 3
B 8/SL 33 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 19.3.2007 1.6.2010 1.6.2010 6
B 8/SL 32 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 24.3.2005 1.6.2010 1.6.2010 5
B 8/SL 31 účetní závěrka 2004 - příloha Krajský soud v Plzni 24.3.2005 1.6.2010 1.6.2010 4
B 8/SL 30 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 24.3.2005 1.6.2010 1.6.2010 6
B 8/SL 29 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Plzni 14.6.2002 1.6.2010 1.6.2010 20
B 8/SL 28 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 14.6.2001 1.6.2010 1.6.2010 8
B 8/SL 27 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 10.3.2001 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 26 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 11.12.2000 1.6.2010 1.6.2010 8
B 8/SL 25 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 10.3.2000 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 24 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Plzni 3.1.2000 1.6.2010 1.6.2010 7
B 8/SL 23 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 10.3.1999 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 22 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 29.6.1998 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 21 zpráva auditora 1996 Krajský soud v Plzni 3.7.1997 1.6.2010 1.6.2010 1
B 8/SL 20 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Plzni 20.5.1997 1.6.2010 1.6.2010 11
B 8/SL 19 ostatní - zápis č. 30 z představenstva Krajský soud v Plzni 20.9.2007 21.11.2007 30.11.2007 2
B 8/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Plzni 28.11.2006 16.2.2007 19.2.2007 1
B 8/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Plzni 24.11.2006 16.2.2007 19.2.2007 1
B 8/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 9.11.2006 16.2.2007 19.2.2007 5
B 8/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zased. DR Krajský soud v Plzni 8.11.2006 16.2.2007 19.2.2007 1
B 8/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Plzni 15.9.2006 5.10.2006 9.10.2006 9
B 8/SL 13 notářský zápis Nz 284/2006 - stanovy Krajský soud v Plzni 15.9.2006 5.10.2006 9.10.2006 26
B 8/SL 12 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 24.3.2006 23.5.2006 24.5.2006 9
B 8/SL 9 ostatní - zápis ŘVH Krajský soud v Plzni 30.6.2005 2.2.2006 1.3.2006 28
B 8/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis voleb Krajský soud v Plzni 30.6.2005 2.2.2006 1.3.2006 2
B 8/SL 10 notářský zápis Nz 241/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 30.6.2005 2.2.2006 1.3.2006 26
B 8/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 7.5.2004 29.7.2004 26.5.2005 50
B 8/SL 7 notářský zápis Nz 228/2004 + stanovy Krajský soud v Plzni 25.6.2004 29.7.2004 26.5.2005 26
B 8/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 3.6.2003 21.8.2003 25.8.2003 28
B 8/SL 5 notářský zápis Nz 731/2001 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 29.11.2001 18.12.2001 3.4.2002 25
B 8/SL 4 ostatní -zápis z jednání MVH Krajský soud v Plzni 29.11.2001 18.12.2001 3.4.2002 21
B 8/SL 3 výroční zpráva 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.6.2000 27.12.2000 17.10.2001 16
B 8/SL 2 notářský zápis, usnesení VH - §210 -NZ 886/2000 osv.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 21.12.2000 27.12.2000 17.10.2001 18
B 8/SL 1 zakladatelské dokumenty -NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRIORIT a.s.

IČO (identifikační číslo) 00479977
Jméno PRIORIT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Horažďovice
Vznik první živnosti: 7.4.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo PRIORIT a.s.

Živnosti a provozovny PRIORIT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Pačejov 341 01
Identifikační číslo provozovny 1003804217
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.10.2006

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Pačejov 341 01
Identifikační číslo provozovny 1003804217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2015

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.2005

Živnost č. 4 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.2006
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Pačejov 341 01
Identifikační číslo provozovny 1003804217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2006

Živnost č. 5 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1992
Zánik oprávnění 11.10.1995

Živnost č. 6 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 11.10.1995

Živnost č. 8 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 9 Montáž a kompletace výrobků a polotovarů z různých druhů materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 5.10.1995

Živnost č. 12 Pronájem hmotného a nehmotného investičního majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zařizování administrativních záležitostí ve prospěch klienta

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Lesnictví v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Šití výrobků z textilu, umělých hmot a jiných materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRIORIT a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Ševčík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRIORIT a.s.

IČO: 00479977
Firma: PRIORIT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Pačejov
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.5.1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Výroba kožených oděvů
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image