Firma PRIOR, obchodní domy, a.s. IČO 46962344


PRIOR, obchodní domy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRIOR, obchodní domy, a.s. (46962344) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dukelská brána 25/7, Prostějov 796 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1992 a je stále aktivní. PRIOR, obchodní domy, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PRIOR, obchodní domy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRIOR, obchodní domy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRIOR, obchodní domy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRIOR, obchodní domy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRIOR, obchodní domy, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 878
IČO (identifikační číslo osoby) 46962344
Jméno PRIOR, obchodní domy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Novelizované znění stanov přijato rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 11.12.2006. 27.2.2007 - 29.8.2014
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 3.9.1998. 23.11.1998 - 29.8.2014
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 4.12.1997. 24.8.1998 - 29.8.2014
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 4.12.1998. 4.6.1998 - 24.8.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.5.1997 o zvýšení základního jmění: 8.7.1997 - 26.3.1998
I. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), přičemž se připouští úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to tak, že navrhovaná částka zvýšení základního jmění může být překročena nejvýše o 100.000.000,- Kč. Základní jmění se zvyšuje na základě výzvy k úpisu akcií při uplatnění přednostního práva dosavadních akcionářů. 8.7.1997 - 26.3.1998
II. Zvýšení základního jmění se schvaluje vydáním nových akcií, tj. emisí nejméně 50.000 ks akcií a nejvýše 150.000 akcií, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí 549.514.000,- Kč, přičemž po zvýšení základního jmění bude základní jmění činit částku nejméně 599.514.000,- Kč a nejvýše 699.514.000,- Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie je 1.000,- Kč. Při upisování akcií jsou přípustné pouze peněžité vklady. Základní jmění společnosti se schvaluje zvýšit vydáním nových zaknihovaných, veřejně obchodovatelných kmenových akcií, znějících na majitele. 8.7.1997 - 26.3.1998
III. Místo upisování: Prostějov, Dukelská brána 7, sekretariát ředitele Obchodního domu, 2.patro, místnost č.3. 8.7.1997 - 26.3.1998
IV. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech v dále uvedených termínech. 1. První kolo je vyhrazeno dosavadním akcionářům společnosti s tím, že lze upsat na každou jednu dosavadní akcii 1 ks nové akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů v prvním kole je den zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, Obchodního rejstříku o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku. 8.7.1997 - 26.3.1998
2. Upíší-li akcionáři účastnící se prvního kola úpisu v rámci prvního upisovacího kola při uplatnění přednostního práva celkem více než 150.000 ks akcií, je představenstvo společnosti povinno zkrátit počet akcií upsaných jednotlivými akcionáři takto: a) každému akcionáři, který upsal akcie v rámci prvního kola při uplatnění přednostního práva přísluší jedna akcie, a to bez ohledu na počet akcií upsaný jednotlivým akcionářem b) zbývající počet akcií, tj. 150.000 ks akcií ponížený o počet akcií, který byl rozvržen dle písm. a) bude mezi akcionáře, kteří upsali akcie v prvním kole při uplatnění přednostního práva představenstvem krácen podle poměru jimi vlastněných akcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jmění společnosti. Takto vypočtený počet akcií se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů c) po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionáři představenstvem, bude uznán každému akcionáři platně provedený úpis v počtu akcií, který je součtem akcií podle písm. a) a písm.b) 8.7.1997 - 26.3.1998
3. Druhé kolo: Akcie, které nebudou upsány v prvním kole při uplatnění přednostního práva budou v druhém kole nabídnuty k úpisu třetím osobám. Představenstvo společnosti je povinno kdykoli v průběhu druhého upisovacího kola úpis akcií ukončit v případě, že bylo upisovateli upsáno všech 150.000 ks akcií, počítaje i akcie, které byly upsány v rámci prvního upisovacího kola. 8.7.1997 - 26.3.1998
V. Termíny úpisu akcií: 1. kolo: 16. až 30. den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku. 2. kolo: 31. až 45. den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku. 8.7.1997 - 26.3.1998
VI. 1a) upisovatelé, kteří upsali akcie v prvním upisovacím kole jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií ve lhůtě do 2 měsíců od skončení prvního upisovacího kola, ve kterém akcie upsali, a to na účet č. 56705-624/2200, VS 999, vedený BANKA HANÁ, a.s., pobočka Prostějov. 8.7.1997 - 26.3.1998
b) zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií tj. 70% jsou upisovatelé povinni splatit do 12-ti měsíců ode dne skončení upisování, a to na účet č. 56705-624/2200, VS 999, vedený BANKA HANÁ, a.s., pobočka Prostějov. 8.7.1997 - 26.3.1998
c) upisovatelé, kteří upsali akcie v druhém upisovacím kole jsou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty jimi upisovaných akcií před úpisem akcií, a to na účet č. 56705-624/2200, VS 999, vedený BANKA HANÁ, a.s., pobočka Prostějov, a toto splacení při úpisu doložit. 8.7.1997 - 26.3.1998
d) společnost je povinna do 30 dnů ode dne skončení druhého upisovacího kola vrátit upisovatelům tu částku jimi zaplaceného emisního kursu, která převyšuje emisní kurs jimi upsaných akcií, a to spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla společnosti povinnost vrátit shora uvedenou část emisního kursu. 8.7.1997 - 26.3.1998
2. Představenstvo společnosti je povinno po ukončení prvního kola úpisu, poté, co dle postupu uvedeného v části IV. odst.1, 2 písm. a,b,c, zjistí, že bylo akcionáři řádně upsáno všech 150.000 ks upisování ukončit. V takovém případě se druhé kolo upisování konat nebude. 8.7.1997 - 26.3.1998
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 9.5.1997. 8.7.1997 - 29.8.2014
Základní jmění: 549 514 000,-Kč, splaceno. 13.2.1997 - 26.3.1998
Se společností se sloučily: PRIOR Přerov a.s., IČO 47 15 12 77 Prior - OD Kroměříž, a.s., IČO 60 70 86 03 Prior - OD Otrokovice, a.s., IČO 60 71 31 78 Obchodní dům LASO a.s., IČO 45 19 21 89 PRIOR Zlín - OD, a.s., IČO 46 34 68 56 Obchodní dům KRUŠNOHOR, a.s., IČO 44 56 99 98 Obchodní dům ALFA a.s., IČO 47 28 23 71 PRIOR Olomouc, a.s., IČO 47 15 12 51 všechny ke dni 31.8.1996. 31.8.1996
Ke dni 4. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 15. 5. 1995. 4.10.1995 - 29.8.2014
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku PRIOR, OD Prostějov, s.p. 16.6.1993 - 29.8.2014
Právní forma společnosti: akciová společnost 1.7.1992 - 16.6.1993
Základní jmění společnosti činí 48,285.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku PROIOR, OD Prostěov, s.p. 1.7.1992 - 16.6.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 24.143 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 24.142 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.7.1992 - 16.6.1993
Dozorčí rada: Miroslav Velfl, Praha 3, Strážní 10 Rudolf Vrcha, Ondratice 13 Ing. Petr Pospíšil, Prostějov, Sídl. Svornosti 6/13 1.7.1992 - 30.12.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.7.1992 - 29.8.2014
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25. 6. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.7.1992 - 29.8.2014

Aktuální kontaktní údaje PRIOR, obchodní domy, a.s.

Kapitál PRIOR, obchodní domy, a.s.

zakladni jmění 699 514 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.6.1998
zakladni jmění 699 514 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.1998 - 4.6.1998
zakladni jmění 549 514 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1996 - 26.3.1998
zakladni jmění 48 342 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.1993 - 31.8.1996

Akcie PRIOR, obchodní domy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 699 514 29.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 699 514 30.6.2010 - 29.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 699 514 27.2.2007 - 30.6.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 699 514 26.3.1998 - 27.2.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 549 514 31.8.1996 - 26.3.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 48 342 9.12.1993 - 31.8.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 48 342 16.6.1993 - 9.12.1993

Sídlo PRIOR, obchodní domy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dukelská brána 25/7 , Prostějov 796 01 27.8.2015
Adresa Dukelská brána 25/7 , Prostějov 796 01 25.11.2011 - 27.8.2015
Adresa Dukelská brána 25/7 , Prostějov 796 01 1.7.1992 - 25.11.2011

Předmět podnikání PRIOR, obchodní domy, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.7.2010
nastřelování náušnic 22.2.2002 - 27.2.2007
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 22.2.2002 - 27.2.2007
projektová činnost ve výstavbě 4.6.1998 - 27.2.2007
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 4.6.1998 - 27.2.2007
prodej jedů, žíravin a pesticidů 8.7.1997 - 22.2.2002
praktická výuka učňů-žáků v oboru-prodavač smíšeného zboží, obchodník 8.7.1997 - 22.2.2002
prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 8.7.1997 - 27.2.2007
reklamní a propagační činnost (mimo činnosti uvedené v přílohách I - III zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 8.7.1997 - 27.2.2007
opravy jemné mechaniky, mimo činnosti uvedené v přílohách I-III zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 8.7.1997 - 27.2.2007
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.7.1997 - 12.7.2010
reklamní a propagační činnost mimo činnosti uvedené v příloze l a 3 živnostenského zákona 31.8.1996 - 8.7.1997
pedikura, manikura 31.8.1996 - 22.2.2002
kosmetické služby 31.8.1996 - 22.2.2002
klenotnictví 31.8.1996 - 22.2.2002
silniční motorová doprava nákladní 31.8.1996 - 22.2.2002
silniční motorová doprava osobní 31.8.1996 - 22.2.2002
kadeřnictví 31.8.1996 - 22.2.2002
šití a úpravy oděvů 31.8.1996 - 27.2.2007
střihová služba 31.8.1996 - 27.2.2007
provoz parkoviště 31.8.1996 - 27.2.2007
lidová technická zábava 31.8.1996 - 27.2.2007
inzertní služby 31.8.1996 - 27.2.2007
prodej drogistického zboží 31.8.1996 - 27.2.2007
činnost ekonomických a organizačních poradců 31.8.1996 - 27.2.2007
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 31.8.1996 - 27.2.2007
směnárenská činnost 31.8.1996 - 27.2.2007
půjčování průmyslového zboží 31.8.1996 - 27.2.2007
řeznictví a uzenářství 31.8.1996 - 27.2.2007
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 31.8.1996 - 12.7.2010
prodeje nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 4.10.1995 - 8.7.1997
praktická výuka učňů v oboru-prodavač smíšeného zboží, obchodník 4.10.1995 - 8.7.1997
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.10.1995 - 8.7.1997
prodej jedů, žíravin v maloobchodě 4.10.1995 - 8.7.1997
výroba pečiva 4.10.1995 - 22.2.2002
hostinská činnost 4.10.1995 - 27.2.2007
kopírování dokladů 4.10.1995 - 27.2.2007
broušení nožů a nůžek 4.10.1995 - 27.2.2007
- obchodní a výrobní činnost v sortimentu potravin a průmyslového zboží a poskytování obchodních a dalších služeb 1.7.1992 - 4.10.1995

Předmět činnosti PRIOR, obchodní domy, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.7.2010

vedení firmy PRIOR, obchodní domy, a.s.

Statutární orgán PRIOR, obchodní domy, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva. 29.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 27.2.2007 - 29.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva z nich jeden musí být předseda či místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda představenstva či místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 8.7.1997 - 27.2.2007
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda představenstva či místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Společnost zastupuje samostatně kterýkoliv z prokuristů, byla-li prokura udělena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda představenstva či místopředseda představenstva anebo samostatně kterýkoliv z prokuristů. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis, prokurista s dodatkem p.p. 31.8.1996 - 8.7.1997
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Společnost zastupuje samostatně také prokurista, byla-li prokura udělena. Za společnost podepisují buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, prokurista, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis, prokurista s dodatkem p. p. 4.10.1995 - 31.8.1996
Způsob jednání společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.7.1992 - 4.10.1995
předseda představenstva Ing. Radovan Pilich 8.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Husova 281 , Klimkovice 742 83
člen představenstva Ing. Olga Kvapilová 8.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Stadická 1369/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Taťána Sýkorová 23.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 1. května 274/42 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Martin Z I K M U N D 1.7.1992 - 9.12.1993
Adresa: Fr. Křižíka 36 , Praha 7 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Tlačbaba 1.7.1992 - 30.12.1994
Adresa: Mostkovice 464 , Prostějov Česká republika
člen představenstva Adolf Vlk 1.7.1992 - 30.12.1994
Adresa: Rumunská 1364/31 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Chytal 9.12.1993 - 4.10.1995
Adresa: Novoměstská 1443/17 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Jan Tlačbaba 30.12.1994 - 4.10.1995
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen představenstva Adolf Vlk 30.12.1994 - 4.10.1995
Adresa: Brněnská 4149/20 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. Jan Tlačbaba 4.10.1995 - 31.8.1996
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen představenstva Vladimír Sloup 4.10.1995 - 31.8.1996
Adresa: K lipám 297/18 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Adolf Vlk 4.10.1995 - 31.8.1996
Adresa: Brněnská 4149/20 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. Adolf Vlk 31.8.1996 - 13.2.1997
Adresa: Brněnská 4149/20 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Erban 31.8.1996 - 27.11.1997
Adresa: Kosmická 1565/7 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 13.2.1997 - 23.11.1998
Adresa: Brněnská 4149/20 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Světlík 8.7.1997 - 22.2.2002
Adresa: Slušovská 545 , Vizovice 763 12
místopředseda představenstva Ing. Jiří Erban 27.11.1997 - 22.2.2002
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 31.8.1996 - 19.5.2004
Adresa: náměstí Svobody 120 , Čechy pod Kosířem 798 58
člen představenstva Ing. Radovan Pilich 31.8.1996 - 27.2.2007
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Husova 281 , Klimkovice Česká republika
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 23.11.1998 - 27.2.2007
Zánik členství 12.12.2006
Zánik funkce 12.12.2006
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 19.5.2004 - 27.2.2007
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Lípy 366 , Čechy pod Kosířem 798 58
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 9.11.2011
Vznik funkce 13.12.2006
Zánik funkce 9.11.2011
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 9.11.2011
Adresa: Lípy 366 , Čechy pod Kosířem 798 58
člen představenstva Ing. Jiří Erban 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 9.11.2011
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 25.11.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Lípy 366 , Čechy pod Kosířem 798 58
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 25.11.2011 - 8.8.2015
Vznik členství 10.11.2011
Vznik funkce 10.11.2011
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jiří Erban 25.11.2011 - 27.8.2015
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 25.7.2014 - 27.8.2015
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Lípy 366 , Čechy pod Kosířem 798 58
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 8.8.2015 - 27.8.2015
Vznik členství 10.11.2011
Vznik funkce 10.11.2011
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Parák 27.8.2015 - 8.8.2016
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Lípy 366 , Čechy pod Kosířem 798 58
předseda představenstva Mgr. Adolf Vlk 27.8.2015 - 8.8.2016
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jiří Erban 27.8.2015 - 7.4.2017
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 4.11.2016
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jiří Erban 7.4.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 5.11.2016
Zánik členství 31.12.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada PRIOR, obchodní domy, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 7.4.2017
Vznik členství 2.3.2017
Vznik funkce 2.3.2017
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Klazar 7.4.2017
Vznik členství 2.3.2017
Adresa: Na Bylance 1047 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 7.4.2017
Vznik členství 2.3.2017
Adresa: Medinská 825 , Praha 190 14
Jméno Mgr. Miroslav Velfl 30.12.1994 - 4.10.1995
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
Jméno Ing. Petr Pospíšil 30.12.1994 - 4.10.1995
Adresa: Sídl. Svornosti 6 , 798 11 Prostějov Česká republika
Jméno Rudolf Vrcha 30.12.1994 - 31.8.1996
Adresa: 13 , Ondratice 798 07
Jméno Ing. Zdeněk Chytal 4.10.1995 - 31.8.1996
Adresa: Novoměstská 1443/17 , Brno 621 00
předseda Mgr. Miroslav Velfl 4.10.1995 - 31.8.1996
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen Ing. Vít Tlačbaba 8.7.1997 - 26.2.1999
Adresa: Špálova 465/2 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Rudolf Vrcha 31.8.1996 - 22.2.2002
Adresa: 13 , Ondratice 798 07
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 31.8.1996 - 27.2.2007
Zánik členství 11.12.2006
Zánik funkce 11.12.2006
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Velfl 31.8.1996 - 27.2.2007
Zánik členství 11.12.2006
Zánik funkce 11.12.2006
Adresa: Barandova 11 , Praha 3 Česká republika
člen Ing. Ondřej Klazar 8.7.1997 - 27.2.2007
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: 81 , Libčany 503 22
člen Ing. Josef Gajda 8.7.1997 - 27.2.2007
Zánik členství 8.8.2002
Adresa: Mánesova 3001/15 , Ostrava 702 00
člen Ing. Vít Tlačbaba 26.2.1999 - 27.2.2007
Zánik členství 4.9.2002
Adresa: Severovýchodní I 1429/16 , Praha 141 00
člen Ing. Jiří Erban 22.2.2002 - 27.2.2007
Zánik členství 29.9.2005
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 9.11.2011
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 8.11.2011
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Klazar 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 27.2.2007 - 25.11.2011
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Medinská 825 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 25.11.2011 - 5.6.2013
Vznik členství 9.11.2011
Adresa: Medinská 825 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 25.11.2011 - 6.8.2015
Vznik členství 9.11.2011
Vznik funkce 9.11.2011
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Klazar 25.11.2011 - 27.8.2015
Vznik členství 9.11.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 5.6.2013 - 27.8.2015
Vznik členství 9.11.2011
Adresa: Medinská 825 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 6.8.2015 - 27.8.2015
Vznik členství 9.11.2011
Vznik funkce 9.11.2011
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Klazar 27.8.2015 - 15.3.2017
Vznik členství 9.11.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 27.8.2015 - 7.4.2017
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 9.11.2016
Vznik funkce 9.11.2011
Zánik funkce 9.11.2016
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 27.8.2015 - 7.4.2017
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 9.11.2016
Adresa: Medinská 825 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Klazar 15.3.2017 - 7.4.2017
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 2.3.2017
Adresa: Na Bylance 1047 , 284 01 Kutná Hora Česká republika

Sbírka Listin PRIOR, obchodní domy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 878/SL 48 ostatní, výroční zpráva [2014] zápis o průběhu řádné VH Krajský soud v Brně 24.8.2015 27.8.2015 31.8.2015 53
B 878/SL 47 stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva [2013] zápis o průběhu řádné VH Krajský soud v Brně 11.8.2014 28.8.2014 21.10.2014 76
B 878/SL 46 notářský zápis stanovy, NZ 1206/2014 Krajský soud v Brně 11.8.2014 28.8.2014 21.10.2014 45
B 878/SL 43 ostatní, výroční zpráva [2012] zápis o průběhu řádné VH ze dne 3.9.2013 + zápis ze zasedání představenstva ze dne 27.3.2013 Krajský soud v Brně 27.3.2013 16.9.2013 17.9.2013 57
B 878/SL 42 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 27.3.2012 18.7.2012 8.8.2012 54
B 878/SL 41 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 2.3.2012 0
B 878/SL 40 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 2.3.2012 0
B 878/SL 39 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 2.3.2012 0
B 878/SL 11 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 2.3.2012 0
B 878/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Brně 11.11.2011 1.12.2011 3
B 878/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.11.2011 1.12.2011 1
B 878/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.11.2011 1.12.2011 1
B 878/SL 35 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 10.11.2011 1.12.2011 2
B 878/SL 34 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 9.11.2011 1.12.2011 4
B 878/SL 33 výroční zpráva 2010+zápis o průběhu řádné VH Krajský soud v Brně 8.11.2011 1.12.2011 57
B 878/SL 32 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.5.2010 20.1.2011 54
B 878/SL 31 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 21.5.2010 10.12.2010 19
B 878/SL 30 ostatní - zápis o průběhu mimořádné VH Krajský soud v Brně 24.6.2010 8.7.2010 20
B 878/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2010 8.7.2010 23
B 878/SL 28 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 570/2010 Krajský soud v Brně 24.6.2010 8.7.2010 20
B 878/SL 27 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 8.9.2009 11.9.2009 12
B 878/SL 26 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 10.7.2009 11.9.2009 8
B 878/SL 25 ostatní - zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 22.5.2009 11.9.2009 2
B 878/SL 24 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2008 Krajský soud v Brně 22.5.2009 11.9.2009 20
B 878/SL 23 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.9.2009 12
B 878/SL 22 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 16.7.2008 53
B 878/SL 21 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 31.5.2007 16.7.2008 34
B 878/SL 20 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 22.6.2005 16.7.2008 19
B 878/SL 19 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 10.6.2008 16.7.2008 39
B 878/SL 18 notářský zápis -stanovy,NZ 445/08 Krajský soud v Brně 10.6.2008 16.7.2008 42
B 878/SL 17 ostatní -usn. o zproštění funkce SKP Krajský soud v Brně 10.12.2007 10.1.2008 1
B 878/SL 16 usn. o konkursu a vyrovn. -se zrušuje Krajský soud v Brně 10.9.2007 7.1.2008 3
B 878/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.1.2007 1.3.2007 3
B 878/SL 14 ostatní -zápis z mim. VH-stanovy Krajský soud v Brně 11.12.2006 1.3.2007 50
B 878/SL 13 účetní závěrka 205 Krajský soud v Brně 31.5.2006 24.8.2006 19
B 878/SL 12 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 31.12.2003 7.9.2004 23
B 878/SL 9 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 26.6.2002 15.3.2004 26
B 878/SL 10 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 16.6.2003 15.3.2004 23
B 878/SL 8 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 6.12.2000 17.7.2002 29
B 878/SL 7 ostatní - usnesení KOS Krajský soud v Brně 20.10.2000 7.12.2000 2
B 878/SL 6 ostatní - usnesení o konkursu Krajský soud v Brně 13.9.2000 1.11.2000 2
B 878/SL 5 notářský zápis - stanovy,úč.závěr.96 Krajský soud v Brně 4.12.1997 9.7.1998 214
B 878/SL 4 ostatní - výpis z účtu Krajský soud v Brně 12.3.1998 9.7.1998 3
B 878/SL 3 podpisové vzory + ČP + výpis z OR Krajský soud v Brně 10.6.1997 26.2.1998 12
B 878/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 9.5.1997 26.2.1998 105
B 878/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.6.1993 26.2.1998 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRIOR, obchodní domy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46962344
Jméno PRIOR, obchodní domy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 1

Sídlo PRIOR, obchodní domy, a.s.

Živnosti a provozovny PRIOR, obchodní domy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 3 Výroba pečiva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 18.9.2000

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 6.5.1996

Živnost č. 6 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1993
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 8 Kopírování dokladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1993
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 9 Broušení nožů a nůžek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1993
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 10 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 6.5.1996

Živnost č. 11 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 12 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1994
Zánik oprávnění 6.11.2000

Živnost č. 13 Praktická výuka učňů - žáků v oboru prodavač smíšeného zboží, obchodník.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1995
Zánik oprávnění 18.9.1998

Živnost č. 14 Lidová technická zábava

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 15 Provoz parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 16 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 27.10.2000

Živnost č. 17 Půjčování průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 18 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 19 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 20 Šití a úpravy oděvů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 21 Střihová služba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 22 Reklamní a propagační činnost (mimo činnosti uvedené v přílohách I-III zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 23 Inzertní služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 24 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 25 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1996
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1996
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 29 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 25.3.2003

Živnost č. 30 Opravy jemné mechaniky, mimo činnosti uvedené v přílohách I-III zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 31 Nastřelování naušnic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 32 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 33 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 8.8.2003

Živnost č. 34 Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 6.10.1999
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRIOR, obchodní domy, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Olga Kvapilová
Člen statutárního orgánu Ing. Radovan Pilich
Člen statutárního orgánu Ing. Taťána Sýkorová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRIOR, obchodní domy, a.s.

IČO: 46962344
Firma: PRIOR, obchodní domy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Prostějov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1992

Sídlo PRIOR, obchodní domy, a.s.

Sídlo: Dukelská brána 25/7, Prostějov 796 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image