Firma PRESTOL holding, a.s. IČO 00885045


PRESTOL holding, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRESTOL holding, a.s. (00885045) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zborovská 542/29, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 1994 a je stále aktivní. PRESTOL holding, a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PRESTOL holding, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRESTOL holding, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRESTOL holding, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRESTOL holding, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRESTOL holding, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 418
IČO (identifikační číslo osoby) 00885045
Jméno PRESTOL holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.5.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.9.2014 - 28.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 29.9.2014 - 28.3.2015
mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PRESTOL holding, a.s., o částku Kč 1,500.000,- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to upsáním 15 (slovy:patnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podob ě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé akcie, přičemž emisní kurz těchto akcií bude splacen formou nepeněžitého vkladu, jehož předmět a ocenění jsou obsaženy ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 pod číslem 2473/24. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462, tj. dlouhodobý hmot ný majetek zahrnující dopravní prostředky, stroje a zařízení, drobný hmotný majetek, přičemž soupis majetku dlouhodobého hmotného je uveden v přílohách 2. a 3. a seznam drobného dlouhodobého majetku jako příloha č. 4. znaleckého posudku znalce Ing. Václav a Sankota ze dne 04.06.2008 číslo 2473/24; znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Sankota číslo 2473/24 ze dne 04.06.2008 byl dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o. oceněn hodnotou ke dni 31.05.2008 částkou Kč 10,885.000,- (slovy: desetmilionůosmsetosmdesátpěttisíckorunčeských) za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno za nepeněžitý vklad 15 (slovy: patnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) každé akcie; výše emisního k urzu těchto akcií bude tvořena vloženou hodnotou nepeněžitého vkladu s tím, že hodnota převyšující jmenovitou hodnotu akcií představuje emisní ážio; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462; lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obc hodního rejstříku; upsání akcií proběhne v sídle společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, tj. Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, a jedinému upisovateli. tj. obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií a jejich emisní kurz oznámen návrhem smlouvy o upsání akcií zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele; splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání no vých akcií formou fyzického předání v sídle společnosti PRESTOL holding, a.s., IČO 00885045, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00. 19.9.2008 - 29.9.2014
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: " Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti České stavební závody, a.s. upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. PRESTOL, spol. s r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti České stavební závody, a.s. může vykonat své přednostní právo upsat všechny nové akcie obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v jejím sídle, tj. na adrese Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu své ho přednostního práva může upsat jednu novou akcii na deset dosavadních akcií společnosti, tzn. že může při výkonu svého přednostního práva upsat všechny nové akcie, tj. celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, bude upsání všech nových akcií nabídnuto jedinému zájemci, kterým je jediný akcionář PRESTOL, spol. s r.o. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. neupíše ve sta novené lhůtě všechny akcie ani jako takto určený zájemce, stane se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinným. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00. Upisování akcií může začít neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře. Akcie musí být upsány nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jedinému upisovateli, předem určenému zájemc i, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 10 kusů (slovy: deset) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 .000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akc ií splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro splacení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 1083003227/550 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, Americká 1.? 27.9.2005 - 29.9.2014

Aktuální kontaktní údaje PRESTOL holding, a.s.

Kapitál PRESTOL holding, a.s.

zakladni jmění 3 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.2.2006 - 17.10.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.2005 - 13.2.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1994 - 23.3.2005

Akcie PRESTOL holding, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 35 17.10.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.2.2006 - 17.10.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 27.9.2005 - 13.2.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.3.2005 - 27.9.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.5.1994 - 23.3.2005

Sídlo PRESTOL holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zborovská 542/29 , Plzeň 301 00 11.10.2016
Adresa Zborovská 542/29 , Plzeň 301 00 22.9.2010 - 11.10.2016
Adresa Tleskačova 1329/16 , Plzeň 323 00 5.10.2006 - 22.9.2010
Adresa Schwarzova 2617/27 , Plzeň 301 00 28.8.1995 - 5.10.2006
Adresa Zikmunda Wintra 2463/4 , Plzeň 301 00 11.5.1994 - 28.8.1995

Předmět podnikání PRESTOL holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 20.2.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 20.2.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vntirostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny 20.2.2013
provádění bytových a občanských staveb 11.5.1994 - 20.2.2013
provádění inženýrských staveb provádění průmyslových staveb 11.5.1994 - 20.2.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.5.1994 - 20.2.2013
nákup a prodej nemovitostí 11.5.1994 - 20.2.2013
zprostředkování obchodu a služeb 11.5.1994 - 20.2.2013

vedení firmy PRESTOL holding, a.s.

Statutární orgán PRESTOL holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. 2.1.2008
Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně a jeden člen představenstva. Předseda představenstva může písemně pověřit jiného člena představenstva k podepisov ání v jeho zastoupení. 27.9.2005 - 2.1.2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn anebo samostatně prokurista, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru. 11.5.1994 - 27.9.2005
místopředseda představenstva David Šťastný 6.7.2016
Vznik členství 29.1.2015
Vznik funkce 29.1.2015
Adresa: Na Zavadilce 2830/8 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Jan Kasl 12.9.2016
Vznik členství 25.8.2016
Vznik funkce 25.8.2016
Adresa: Luční 607 , Blovice 336 01
předseda představenstva Ing. Jan Spour 14.3.2018
Vznik členství 1.12.2017
Vznik funkce 1.12.2017
Adresa: Jeřabinová 951/11 , Plzeň 326 00
člen představenstva Stanislav Kužílek 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Pecháčkova 958/15 , Plzeň 318 00
člen představenstva Miloslav Kužílek 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Hřímalého 2707/20 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ludvík Melis 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Schwarzova 1284/19 , Plzeň 301 00
člen představenstva Petr Liška 23.3.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 26.5.2004
Adresa: Elišky Krásnohorské 738/16 , Plzeň 323 00
člen představenstva Zbyněk Jiskra 23.3.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 25.8.2005
Adresa: Levandulová 584/104 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Petr Liška 27.9.2005 - 2.1.2008
Vznik členství 26.5.2004
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Elišky Krásnohorské 738/16 , Plzeň 323 00
člen představenstva Petr Hirman 27.9.2005 - 2.1.2008
Vznik členství 25.8.2005
Adresa: Levandulová 582/62 , Plzeň 312 00
člen představenstva Vladimír Bartůněk 23.3.2005 - 15.1.2008
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Boženy Němcové 729/28 , Plzeň 323 00
člen představenstva Petr Liška 2.1.2008 - 22.9.2010
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 26.8.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 738/16 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Petr Hirman 2.1.2008 - 22.9.2010
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 25.8.2010
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 25.8.2010
Adresa: Levandulová 582/62 , Plzeň 312 00
člen představenstva Pavel Königsmark 2.1.2008 - 22.9.2010
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 25.8.2010
Adresa: Nad Vodou 1225/7 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Jan Spour 2.1.2008 - 20.2.2013
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: K Starým valům 306/39 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Jaroslav Kohout 2.1.2008 - 29.9.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: 45 , 330 14 Ledce Česká republika
místopředseda představenstva David Šťastný 22.9.2010 - 29.9.2014
Vznik členství 25.8.2010
Vznik funkce 26.8.2010
Adresa: Jesenická 1258/3 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Jan Spour 20.2.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Jeřabinová 951/11 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva David Šťastný 29.9.2014 - 28.3.2015
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 26.8.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Jesenická 1258/3 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jaroslav Kohout 29.9.2014 - 28.3.2015
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: 45 , Žilov 330 11
místopředseda představenstva David Šťastný 28.3.2015 - 6.7.2016
Vznik členství 29.1.2015
Vznik funkce 29.1.2015
Adresa: Jesenická 1258/3 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Jaroslav Kohout 28.3.2015 - 12.9.2016
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 25.8.2016
Vznik funkce 2.1.2013
Zánik funkce 25.8.2016
Adresa: 45 , Žilov 330 11
předseda představenstva Jan Spour 29.9.2014 - 14.3.2018
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 30.11.2017
Vznik funkce 20.12.2012
Zánik funkce 30.11.2017
Adresa: Jeřabinová 951/11 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada PRESTOL holding, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Tomáš Spour 14.3.2018
Vznik členství 30.11.2017
Vznik funkce 1.12.2017
Adresa: Jeřabinová 951/11 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Spour 14.3.2018
Vznik členství 30.11.2017
Adresa: Karlova 2851/15 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Josef Housar 14.3.2018
Vznik členství 30.11.2017
Adresa: Kostincova 354/24 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady ing. Jan Končel 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Erbenova 1319/7 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Spour 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: K Starým valům 306/39 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jaroslav Hojda 11.5.1994 - 23.3.2005
Zánik funkce 26.5.2004
Adresa: Hornická 300 , Chotěšov 332 14
člen dozorčí rady Jana Hirmanová 23.3.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 26.5.2004
Adresa: Jeřabinová 884/21 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Tyml 23.3.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 25.8.2005
Adresa: Turistická 1780/2 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Radka Vyhnalová 23.3.2005 - 2.1.2008
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Nerudova 797 , Třemošná 330 11
předseda dozorčí rady Jana Hirmanová 27.9.2005 - 2.1.2008
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 19.12.2007
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Jeřabinová 884/21 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Petr Kostlivý 27.9.2005 - 2.1.2008
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Na Františkově 643/6 , Plzeň 312 00
předseda dozorčí rady Miloslav Kužílek 2.1.2008 - 9.2.2011
Vznik členství 19.12.2007
Vznik funkce 19.12.2007
Adresa: Hřímalého 2707/20 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Jan Končel 2.1.2008 - 9.2.2011
Vznik členství 19.12.2007
Adresa: Erbenova 1319/7 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Polenda 2.1.2008 - 20.2.2013
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.1.2013
Adresa: Seifertova 1835 , Sokolov 356 01
předseda dozorčí rady Miloslav Kužílek 9.2.2011 - 20.2.2013
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.1.2013
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 24.1.2013
Adresa: Hudební 2787/5 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Jan Končel 9.2.2011 - 29.9.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Mohylová 1468/96 , Plzeň 312 00
předseda dozorčí rady Jana Hirmanová 20.2.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 24.1.2013
Zánik členství 29.7.2014
Vznik funkce 24.1.2013
Zánik funkce 29.7.2014
Adresa: Jeřabinová 884/21 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Josef Housar 20.2.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 24.1.2013
Adresa: Kostincova 354/24 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jan Končel 29.9.2014 - 29.9.2014
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Mohylová 1468/96 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Josef Housar 29.9.2014 - 14.3.2018
Vznik členství 24.1.2013
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Kostincova 354/24 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Tomáš Capouch 29.9.2014 - 14.3.2018
Vznik členství 29.7.2014
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Komenského 14 , Chlumčany 334 42
předseda dozorčí rady Tomáš Spour 29.9.2014 - 14.3.2018
Vznik členství 29.7.2014
Zánik členství 30.11.2017
Vznik funkce 29.7.2014
Zánik funkce 30.11.2017
Adresa: Jeřabinová 951/11 , Plzeň 326 00

Prokura PRESTOL holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavel Končel 11.5.1994 - 23.3.2005
Adresa: Schwarzova 1288/14 , Plzeň 301 00

Sbírka Listin PRESTOL holding, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 418/SL 63 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 30.3.2015 19.1.2016 22.1.2016 4
B 418/SL 62 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Plzni 28.5.2015 19.1.2016 22.1.2016 1
B 418/SL 61 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 28.5.2015 19.1.2016 22.1.2016 2
B 418/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 29.1.2015 9.3.2015 16.4.2015 1
B 418/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 29.1.2015 9.3.2015 16.4.2015 1
B 418/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 2.1.2013 9.3.2015 16.4.2015 1
B 418/SL 57 účetní závěrka [2013] výkazy zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 25.3.2014 25.8.2014 22.10.2014 1
B 418/SL 55 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady Krajský soud v Plzni 29.7.2014 25.8.2014 22.10.2014 2
B 418/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Plzni 29.7.2014 25.8.2014 22.10.2014 2
B 418/SL 53 rozhod. o statut. orgánu usnesení z valné hromady Krajský soud v Plzni 29.7.2014 25.8.2014 22.10.2014 2
B 418/SL 52 rozhod. o statut. orgánu svolání řádné valné hromady Krajský soud v Plzni 27.6.2014 25.8.2014 22.10.2014 4
B 418/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 20.12.2012 25.8.2014 22.10.2014 1
B 418/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady Krajský soud v Plzni 20.12.2012 25.8.2014 22.10.2014 2
B 418/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Plzni 20.12.2012 25.8.2014 22.10.2014 4
B 418/SL 47 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 2.5.2013 7.10.2013 7.10.2013 4
B 418/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.7.2010 9.9.2010 16.9.2010 1
B 418/SL 29 notářský zápis Nz 60/2008 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 3.9.2008 15.9.2008 22.9.2008 31
B 418/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 2
B 418/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 2
B 418/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 2
B 418/SL 25 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 27.3.2007 21.12.2007 3.1.2008 3
B 418/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 13
B 418/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 2
B 418/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 2
B 418/SL 21 notářský zápis Nz 369/2007 Krajský soud v Plzni 19.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 9
B 418/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.9.2006 4.10.2006 5.10.2006 1
B 418/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 4.10.2006 5.10.2006 13
B 418/SL 18 notářský zápis Nz 80/2006-změna stanov Krajský soud v Plzni 22.9.2006 4.10.2006 5.10.2006 2
B 418/SL 17 podpisové vzory 2x Krajský soud v Plzni 25.8.2005 22.9.2005 27.9.2005 4
B 418/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 25.8.2005 22.9.2005 27.9.2005 2
B 418/SL 15 notářský zápis 185/05-rozh.+Stanovy Krajský soud v Plzni 25.8.2005 22.9.2005 27.9.2005 17
B 418/SL 14 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 20.6.2005 15.7.2005 10.8.2005 4
B 418/SL 13 ostatní - odstoupení prokuristy Krajský soud v Plzni 21.2.2005 28.2.2005 2.3.2005 1
B 418/SL 12 podpisové vzory - statut. zástupců Krajský soud v Plzni 28.5.2004 28.2.2005 2.3.2005 3
B 418/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - dostoupení členů Krajský soud v Plzni 5.6.2000 28.2.2005 2.3.2005 6
B 418/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu VH Krajský soud v Plzni 28.5.2004 1.9.2004 2.3.2005 5
B 418/SL 2 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Plzni 25.6.1997 27.6.1997 27.6.1997 6
B 418/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRESTOL holding, a. s.

IČO (identifikační číslo) 00885045
Jméno PRESTOL holding, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 11.4.1994
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo PRESTOL holding, a. s.

Živnosti a provozovny PRESTOL holding, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.1994

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.1994

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2012

Živnost č. 4 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 8.7.1996

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 8.7.1996

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1994
Zánik oprávnění 8.7.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRESTOL holding, a. s.

Člen statutárního orgánu David Šťastný
Člen statutárního orgánu Jaroslav Kohout
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Spour

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRESTOL holding, a.s.

IČO: 00885045
Firma: PRESTOL holding, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.5.1994

Sídlo PRESTOL holding, a.s.

Sídlo: Zborovská 542/29, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image