Firma Přerovská kapitálová společnost s.r.o. IČO 25352571


Přerovská kapitálová společnost s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Přerovská kapitálová společnost s.r.o. (25352571) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. T. G. Masaryka 555, 750 02 Přerov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 1996 a je stále aktivní. Přerovská kapitálová společnost s.r.o. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Přerovská kapitálová společnost s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Přerovská kapitálová společnost s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Přerovská kapitálová společnost s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Přerovská kapitálová společnost s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka C 58716
IČO (identifikační číslo osoby) 25352571
Jméno Přerovská kapitálová společnost s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.7.1996
Obchodní společnost Přerovská kapitálová společnost s.r.o. vznikla změnou právní formy obchodní společnosti Přerovská kapitálová společnost, a.s., se sídlem Přerov - Přerov I - město, nám. T.G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, IČ 253 52 571, a to na základě rozhodnutí valné hromady této obchodní společnosti, konáné dne 25.3.2014. 7.4.2014
Mimořádná valná hromada konaná dne 22.10.2007 rozhodla takto : Základní kapitál se snižuje o 2 894 400,- Kč, tj. způvodních 16 560 000,- Kč na 13 665 600,- Kč.Zčástky 2 894 400,- Kč, okterou je základní kapitál snížen, bude část ve výši 1 017 600,- Kč vypořádána (zaúčtována) na pořizovací cenu předmětných vlastních akcií, očástku 712 322,- Kč bude zvýšen rezervní fond společnosti azbývající částka 1 164 478,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením následujících vlastních kmenových akcií vcelkové nominální hodnotě 2 894 400,- Kč jež jsou nyní vmajetku společnosti : a) 40 ks akcií ojmenovité hodnotě 72 000,- Kč, 1. řady, čísel 1-40 b) 20 ks akcií ojmenovité hodnotě 720,- Kć, 2. řady, čísel 1-20,Všechny tyto akcie budou fyzicky zničeny 13.12.2007 - 19.11.2008
Obchodní společnost Přerovská kapitálová společnost, a.s. jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností DAMZ A a.s., se sídlem Přerov I. - město, Polní ulice 2818/7, PSČ 75002, IČ: 45192197, dosud zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddílu B, vložce 379. Vsouladu se smlouvou ofúzi ze dne 20.8.2007 převzala obchodní společnost Přerovská kapitálová společnost, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti DAMZ A a.s. Rozhodným dnem pro fúzi je 31.12.2006. 30.9.2007
1. Valná hromada konaná dne 28.6.2004 rozhodla takto:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 6.440 tis. Kč (slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicettisíc korun českých) zčástky 23,000.000,-Kč (slovy: dvacettřimilionů korun českých) na novou výši 16,560.000,-Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsetšedesáttisíc korun českých) ato z důvodu úhrady ztráty minulých let, kčemuž bude použita částka ve výši 4,830.000,-Kč (slovy: čtyřimilionyosmsettřicettisíc korun českých) akpřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 1,610.000,-Kč (slovy: jedenmilionšestsetdesettisíc korun českých). 5.4.2005 - 26.9.2005
2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti o 28 % (slovy: dvacetosm procent), což znamená, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií bude snížena takto: 5.4.2005 - 26.9.2005
uakcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: milion korun českých) bude jmenovitá hodnota snížena na 720.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacettisíc korun českých) 5.4.2005 - 26.9.2005
uakcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) bude jmenovitá hodnota snížena na 72.000,-Kč (slovy: sedmdesátdvatisíc korun českých ) 5.4.2005 - 26.9.2005
uakcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) bude jmenovitá hodnota snížena na 720,-Kč (slovy: sedmsetdvacet korun českých). 5.4.2005 - 26.9.2005
3. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti kvyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty se stanoví vdélce třiceti dnů ode dne uveřejnění tohoto usnesení způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. 5.4.2005 - 26.9.2005
Jediný společník, zastoupen jednatelem Ing. Ladislavem Kučou,oprávněným k jednání samostatně, rozhodl dne 18.12.1998 ozvýšení základního jmění akciové společnosti Přerovskákapitálová společnost, a.s., se sídlem v Přerově, nám.T.G.Masaryka 16, IČ 25352571 o částku 4 133 000,-Kč (slovy:čtyřimilionystotřicettřitísíc korun českých), tj. ze stávajícíčástky 18 867 000,-Kč na celkovou částku 23 000 000,-Kč (slovy:dvacettřimiliony korun českých) upsáním 4 ks kmenových akciíspolečnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), 1 ks stejných akciío jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých)a 33 ks těchže akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: tisíckorun českých). Upisování akcií nad částku takto navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští.Výše emisního kurzu nových akcií bude rovna jejich nominálníhodnotě.Základní jmění bude zvýšeno upsáním výše uvedeného počtu akcií vtam uvedených jmenovitých hodnotách dosavadním akcionářem,Přerovskou stavební společností, s.r.o.Emisní kurz akcií bude splacen jednak peněžitým vklademPřerovské stavební společnosti, s.r.o. ve výši 1 000 000,-Kč(slovy : jeden milion korun českých) a jednak nepeněžitýmvkladem Přerovské stavební společnosti, s.r.o. v hodnotě 3 133000,-Kč (slovy: třimilionystotřicettřitisíc korun českých).Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti dosud vevlastnictví stávajícího akcionáře a to objekty rekreačníhozařízení se zastavěnými plochami ve Velkých Losinách v okreseŠumperk, tj. objekt bydlení evidenční číslo 12 se zastavěnouplochou parcelní číslo 1222 a objekt bydlení evidenční číslo 13se zastavěnou plochou parcelní číslo 1223.Předmětný nepeněžitý vklad byl za účelem vkladu do základníhojmění Přerovské kapitálové společnosti, a.s. oceněn znaleckýmiposudky soudních znalců Ing. Petra Havránka (posudek číslo6-06/98 ze dne 4.11.1998) na částku 3 412 070,-Kč a Ing.Lubomíra Maňáska (posudek číslo 579/98 ze dne 15.9.1998) na3 492 700,-Kč.Z ceny vkládaných nemovitostí bude na emisní kurs akciízapočtena částka 3 133 000,-Kč.Akcie budou upisovány v Přerově, v sídle Přerovské kapitálovéspolečnosti, a.s. Lhůta pro upsání nových akcií započne třetímpracovním dnem po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku akončí uplynutím desátého kalendářního dne ode dne jejíhopočátku.Jediný akcionář jako upisovatel bude povinen splatit 100 %emisního kurzu svého peněžitého i nepeněžitého vkladu ve lhůtědo 14 dnů ode dne upsání akcií a to v Přerově, v sídle Přerovskékapitálové společnosti, a.s. 4.2.1999 - 28.4.1999

Aktuální kontaktní údaje Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Kapitál Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.4.2014
zakladni jmění 13 665 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2008 - 7.4.2014
zakladni jmění 16 560 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.2005 - 19.11.2008
zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1999 - 5.4.2005
zakladni jmění 18 867 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.1996 - 28.4.1999

Sídlo Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa nám. T. G. Masaryka 555 , 750 02 Přerov Česká republika
nám. T. G. Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
16.11.2016
Adresa nám. T. G. Masaryka 555 , 750 02 Přerov - Přerov I - město Česká republika
Přerov - Přerov I - město, nám. T. G. Masaryka 555/16, PSČ 75002
19.11.2011 - 16.11.2016
Adresa Česká republika
Přerov, Přerov I-město, nám. T.G.Masaryka 555/16, PSČ 750 02
22.5.2008 - 19.11.2011
Adresa nám. T.G.Masaryka 555 , 750 02 Přerov - Přerov I.-město Česká republika
Přerov - Přerov I.-město, nám. T.G.Masaryka 555/16, PSČ 75002
13.12.2007 - 22.5.2008
Adresa Česká republika
Přerov I-město, č.p. 555, nám.T.G.Masaryka 16, PSČ 75002
5.3.2002 - 13.12.2007
Adresa nám.T.G.Masaryka 16 , 751 52 Přerov Česká republika
Přerov, nám.T.G.Masaryka 16, PSČ 75152
8.7.1996 - 5.3.2002

Předmět podnikání Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 19.11.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.11.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.12.2007
opravy silničních vozidel 13.12.2007
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 13.12.2007
realitní činnost 13.12.2007 - 19.11.2011
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti 13.12.2007 - 19.11.2011
poskytování technických služeb 13.12.2007 - 19.11.2011
správa majetku voblasti organizační aekonomické 13.12.2007 - 19.11.2011
činnost organizačních aekonomických poradců 13.12.2007 - 19.11.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.7.1996 - 19.11.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží,uvedené v příloze 1.-3. živnostenského zákona 8.7.1996 - 19.11.2011
činnost účetních poradců 8.7.1996 - 13.12.2007

vedení firmy Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Statutární orgán Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Platnost údajů od - do
jednatel Ing. Jaroslava Mlčáková 7.4.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Havlíčkova 436 , 751 17 Horní Moštěnice Česká republika
Havlíčkova 436/58, 751 17 Horní Moštěnice
jednatel Ing. Ladislav Kuča 7.4.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: 32 , 751 21 Grymov Česká republika
č.p. 32, 751 21 Grymov
předseda představenstva Ing. Ladislav Kuča 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: Grymov 19 , Prosenice Česká republika
Prosenice, Grymov 19, okres Přerov, PSČ 75121
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Mlčáková 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: Žerotínovo nám. 25 , Přerov Česká republika
Přerov, Žerotínovo nám. 25
člen představenstva Ing. Zdeněk Pospíšil 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: Lančíkových 9 , Přerov Česká republika
Přerov, Lančíkových 9
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Mlčáková 4.2.1997 - 29.11.1999
Adresa: Žerotínovo nám. 25 , Přerov Česká republika
Přerov, Žerotínovo nám. 25
člen představenstva Ing. Zdeněk Pospíšil 4.2.1997 - 29.11.1999
Adresa: Lančíkových 9 , Přerov Česká republika
Přerov, Lančíkových 9
předseda představenstva Ing. Ladislav Kuča 4.2.1997 - 26.2.2003
Zánik členství 23.10.2002
Adresa: Grymov 19 , Prosenice Česká republika
Prosenice, Grymov 19, okres Přerov, PSČ 75121
člen představenstva Ing. Jan Matzner 29.11.1999 - 26.2.2003
Zánik členství 23.10.2002
Adresa: Albertova 5 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Albertova 5
místopředseda představenstva Pavel Mlčák 29.11.1999 - 5.4.2005
Adresa: Havlíčkova 58 , Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, Havlíčkova 58
předseda představenstva Ing. Ladislav Kuča 26.2.2003 - 5.4.2005
Vznik členství 23.10.2002
Zánik členství 1.6.2004
Adresa: 751 21 Grymov 32 Česká republika
Grymov 32, PSČ 75121
člen představenstva Marta Kovářová 26.2.2003 - 13.12.2007
Vznik členství 23.10.2002
Adresa: Přerov I-město , Přerov Česká republika
Přerov, Přerov I-město, Tovární 337/1
předseda představenstva Pavel Mlčák 5.4.2005 - 13.12.2007
Vznik členství 27.8.1999
Adresa: Havlíčkova 58 , Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, Havlíčkova 58
místopředseda představenstva JUDr. Zdeněk Žamboch 5.4.2005 - 13.12.2007
Vznik členství 28.6.2004
Zánik funkce 22.10.2007
Adresa: Sadová 1036 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Sadová 1036, PSČ 68601
člen představenstva JUDr. Zdeňek Žamboch 13.12.2007 - 19.9.2008
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Sadová 1036 , 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová 1036, PSČ 68601
předseda představenstva Pavel Mlčák 13.12.2007 - 7.4.2014
Vznik členství 27.8.1999
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 29.10.2007
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Havlíčkova 436 , 751 17 Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, Havlíčkova 436/58, PSČ 75117
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kuča 13.12.2007 - 7.4.2014
Vznik členství 22.10.2007
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 29.10.2007
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: 751 21 Grymov 32 Česká republika
Grymov 32, PSČ 75121
člen představenstva JUDr. Zdeněk Žamboch 19.9.2008 - 7.4.2014
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Sadová 1036 , 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová 1036, PSČ 68601

Dozorčí rada Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Vladimír Šindler 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: Dr. M.Horákové 4 , Přerov Česká republika
Přerov, Dr. M.Horákové 4
místopředseda Pavel Mlčák 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: Žerotínovo nám. 25 , Přerov Česká republika
Přerov, Žerotínovo nám. 25
člen Josef Ticháček 8.7.1996 - 4.2.1997
Adresa: 566 , Troubky Česká republika
Troubky 566
předseda Vladimír Šindler 4.2.1997 - 29.11.1999
Adresa: Dr. M. Horákové 4 , Přerov Česká republika
Přerov, Dr. M. Horákové 4
místopředseda Pavel Mlčák 4.2.1997 - 29.11.1999
Adresa: Žerotínovo nám. 25 , Přerov Česká republika
Přerov, Žerotínovo nám. 25
člen Josef Ticháček 4.2.1997 - 29.11.1999
Adresa: 566 , Troubky Česká republika
Troubky 566
předseda Martin Mlčák 29.11.1999 - 5.4.2005
Zánik funkce 26.6.2004
Adresa: Havlíčkova 58 , Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, Havlíčkova 58
místopředseda Jarmila Kučová 29.11.1999 - 5.4.2005
Zánik funkce 26.6.2004
Adresa: 19 , Grymov Česká republika
Grymov 19, okres Přerov
člen Dagmar Kučerová 29.11.1999 - 5.4.2005
Zánik funkce 26.6.2004
Adresa: 19 , Grymov Česká republika
Grymov 19, okres Přerov
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Růžičková 5.4.2005 - 13.12.2007
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Bystřická 291 , 751 14 Dřevohostice Česká republika
Dřevohostice, Bystřická 291, PSČ 75114
člen dozorčí rady Jaroslava Müllerová 5.4.2005 - 7.4.2014
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: 783 14 Hlušovice 167 Česká republika
Hlušovice 167, PSČ 78314
předseda dozorčí rady Miroslav Schejbal 13.12.2007 - 7.4.2014
Vznik členství 22.10.2007
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 29.10.2007
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: 783 57 Tršice 310 Česká republika
Tršice 310, PSČ 78357
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslava Mlčáková 13.12.2007 - 7.4.2014
Vznik členství 22.10.2007
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 29.10.2007
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Havlíčkova 436 , 751 17 Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, Havlíčkova 436/58, PSČ 75117

Sbírka Listin Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1399/SL 48 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 23.12.2013 11
B 1399/SL 47 účetní závěrka rok 2011 vč. příloh, audit Krajský soud v Ostravě 6.11.2012 13.11.2012 14
B 1399/SL 46 účetní závěrka rok 2010 vč. příloh + zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 26.9.2012 2.10.2012 14
B 1399/SL 45 účetní závěrka r. 2009 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 16.12.2010 27.12.2010 13
B 1399/SL 44 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 2.12.2009 10.12.2009 14
B 1399/SL 43 účetní závěrka k 31.12.2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 6.1.2009 29.1.2009 10
B 1399/SL 42 stanovy společnosti - ÚZ k 22. 10. 2007 Krajský soud v Ostravě 22.10.2007 29.11.2007 6.3.2008 7
B 1399/SL 41 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 6.11.2007 29.11.2007 6.3.2008 3
B 1399/SL 40 notářský zápis NZ 50/2007 + změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.10.2007 29.11.2007 6.3.2008 14
B 1399/SL 39 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Ostravě 6.12.2007 7.12.2007 9
B 1399/SL 38 notářský zápis NZ 37/2007 vč. sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 23.8.2007 14.9.2007 27.9.2007 23
B 1399/SL 37 notářský zápis NZ 35/2007 - Sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 20.8.2007 14.9.2007 27.9.2007 18
B 1399/SL 36 ostatní - Záp.ze zas.předst.vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 20.8.2007 14.9.2007 27.9.2007 20
B 1399/SL 35 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 12.7.2007 12.7.2007 5
B 1399/SL 34 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 21.12.2006 3.1.2007 11
B 1399/SL 33 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 14.9.2005 3.10.2005 12
B 1399/SL 32 výroční zpráva r. 1998 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.9.2005 3.10.2005 18
B 1399/SL 31 výroční zpráva r.1997 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.9.2005 3.10.2005 17
B 1399/SL 30 výroční zpráva r. 1996 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.9.2005 3.10.2005 17
B 1399/SL 29 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.8.1999 23.6.2005 29.8.2005 2
B 1399/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 21.10.1999 23.6.2005 29.8.2005 2
B 1399/SL 26 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Ostravě 23.10.2002 23.6.2005 29.8.2005 9
B 1399/SL 25 účetní závěrka r. 1999,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 11.5.2005 14
B 1399/SL 24 účetní závěrka r. 1998,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 11.5.2005 17
B 1399/SL 23 účetní závěrka r. 1997,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 11.5.2005 16
B 1399/SL 22 účetní závěrka r. 1996,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 11.5.2005 16
B 1399/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 5.5.2005 11.5.2005 9
B 1399/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 21.10.1999 5.5.2005 11.5.2005 1
B 1399/SL 19 posudek znalce 579/98 Krajský soud v Ostravě 12.10.1998 5.5.2005 11.5.2005 16
B 1399/SL 18 posudek znalce 6-06/98 Krajský soud v Ostravě 23.10.1998 5.5.2005 11.5.2005 30
B 1399/SL 17 notářský zápis NZ 304/98 stanovy Krajský soud v Ostravě 18.12.1998 5.5.2005 11.5.2005 20
B 1399/SL 16 notářský zápis NZ 94/96 zakl.list. Krajský soud v Ostravě 17.5.1996 5.5.2005 11.5.2005 34
B 1399/SL 15 posudek znalce č. 806-102/96 Krajský soud v Ostravě 15.5.1996 5.5.2005 11.5.2005 13
B 1399/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 5.5.2005 11.5.2005 9
B 1399/SL 13 notářský zápis NZ 22/2004 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 5.5.2005 11.5.2005 13
B 1399/SL 12 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.12.2004 29.12.2004 18
B 1399/SL 11 výroční zpráva r. 2002 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 21.10.2003 24.10.2003 24
B 1399/SL 9 notářský zápis NZ 44/2002 Krajský soud v Ostravě 23.10.2002 26.5.2003 15
B 1399/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.5.2003 1
B 1399/SL 8 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 23.12.2002 3.1.2003 22
B 1399/SL 7 notářský zápis NZ 107/2001 Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 20.3.2002 23
B 1399/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 14
B 1399/SL 5 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 14
B 1399/SL 3 posudek znalce  nedoloženo Krajský soud v Ostravě 15.10.1998 0
B 1399/SL 2 posudek znalce  nedoloženo Krajský soud v Ostravě 4.11.1998 0
B 1399/SL 1 notářský zápis  nedoloženo Krajský soud v Ostravě 18.12.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 25352571
Jméno Přerovská kapitálová společnost s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 8.7.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Sídlo Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Živnosti a provozovny Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Polní 2818/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007078791
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 2
Provozovna nám. T. G. Masaryka 555/16, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.7.1996

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.2002

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Polní 2818/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007078791
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.10.2007

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Polní 2818/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007078791
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.10.2007

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 8.3.2002
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1998
Zánik oprávnění 29.8.2007

Živnost č. 10 Správa majetku v oblasti organizační a ekonomické

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2007
Zánik oprávnění 18.12.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Kuča
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslava Mlčáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

IČO: 25352571
Firma: Přerovská kapitálová společnost s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.7.1996

Sídlo Přerovská kapitálová společnost s.r.o.

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 555/16, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní úklidové činnosti
tracking image