Firma Pražské služby, a. s. IČO 60194120


Pražské služby, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pražské služby, a. s. (60194120) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod šancemi 444/1, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1994 a je stále aktivní. Pražské služby, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Pražské služby, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pražské služby, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pražské služby, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pražské služby, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražské služby, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2432
IČO (identifikační číslo osoby) 60194120
Jméno Pražské služby, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.1994
Valná hromada společnosti přijala dne 6.11.2018 toto usnesení: Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. i) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen společnost) je hlavní město Praha, IČO 000 64 581, se sídlem Mariánsk é náměstí 2/2, Praha 1 Staré Město, 110 00 (dále jen hlavní akcionář), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společn osti přesahující 90 %; ii) rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení považují i zaknihované akcie); iii)rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 2.928,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmeno vité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ0009055158) a částku ve výši 1.172,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč (ISIN: CZ0009100830); iv) rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamž iku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, jenž na základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře. 8.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 17.7.2014 - 13.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 17.7.2014 - 14.7.2016
Valná hromada společnosti schválila dne 11.6.2001 návrh představenstva společnosti Pražské služby, a.s, kterým se zvyšuje základní kapitál spoelčnosti nejméně o částku 475.000.000,- Kč maximálně o částku 862.450.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nejméně 1.187.500 kusy prioritních akcií, nejvíce emisí 2.156.125 kusy prioritních akcií znějících na jméno, v zanihované podobě o jmenovité hodnotě 400,- Kč za jeden kus. Úpis akcií nad maximální výši navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. S těmito akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáři držící prioritní akcie společnosti (první dividenda) a zbylá část této částky je určena v vyplacení mezi akcionáře. První dividenda se dělí mezi majitele prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. prioritních akcií. Akcie budou upisovány pouze proti peněžitým vkladům akcionářů. Konečnou částku zvýšení základního kapitálu schválí představenstvo společnosti. Nově vydané akcie nejsou určeny k registraci u organizátora trhu. Veškeré akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitím přednostního práva, přičemž výše emisního kursu nově emitovaných akcií je rovna jejich nominální hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva již nebudou dále nabízeny k úpisu stávajícím akcionářům či jiným zájemcům a a ni nebudou předmětem veřejné nabídky k úpisu. Na jednu stávající akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 kus lze upsat jednu novou prioritní akcii ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus lze upsat 1.000 kusů nových prioritních akcií ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Lhůta pro úpis prioritních akcií se stanoví v trvání 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejní informaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Tento den je zároveň rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Přednostní právo na úpis akcií mohou akcionáři využít v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti v pracovních dnech, a to ve lhůtě nejméně 2 týdny, vždy v době od 9,00 - 14,00 hod. v sídle spoelčnosti. Emisní kurs akcií je akcionář po jejich účinném upsání povinen splatit do 30 dnů na účet společnosti č.:124606063/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. vyslovila dne 11.6.2001 souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře hlavního města Prahy za společností Pražské služby, a.s. ve výši 475.000.000,- Kč z titulu smlouvy o bezúplatném převodu akcií ze dne 15.2.1995, uzavřené mezi hlavním městem Praha a Fondem národního majetku ČR, proti pohledávce společnosti Pražské služby, a.s. na uhrazení emisního kursu upsaných akcií v rámci zvýšení základního kapitálu. 3.9.2001 - 4.2.2002
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Pražské komunikace se sídlem Praha 9, Pod šancemi 444/1, IČO: 00063274 ve smyslu § 11 odst.2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.2.1994
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 20.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Privatizační projekt č. 26759 schválený Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 30.9.1993 čj. 422/1650/93. 1.2.1994

Aktuální kontaktní údaje Pražské služby, a.s.

Kapitál Pražské služby, a.s.

zakladni jmění 2 631 170 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2002
zakladni jmění 2 156 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.3.1998 - 4.2.2002
zakladni jmění 1 706 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1995 - 3.3.1998
zakladni jmění 1 556 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.1994 - 29.11.1995

Akcie Pražské služby, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 1 187 604 12.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 556 125 17.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 600 17.7.2014
Prioritní akcie na jméno 400 Kč 1 187 604 17.7.2014 - 12.11.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 1 556 125 18.7.2011 - 18.7.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 556 125 18.7.2011 - 17.7.2014
Prioritní akcie na jméno 400 Kč 1 187 604 4.2.2002 - 17.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 600 3.3.1998 - 17.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 29.11.1995 - 3.3.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 556 125 1.2.1994 - 18.7.2011

Sídlo Pražské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pod šancemi 444/1 , Praha 190 00 1.2.1994
Adresa Pod šancemi 444/1 , Praha 190 00 1.2.1994 - 1.2.1994

Předmět podnikání Pražské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
Výroba tepelné energie 27.8.2012
Výroba elektřiny 27.8.2012
Opravy silničních vozidel 26.10.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.10.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.10.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.10.2009 - 17.7.2014
opravy vyhrazených elektrických zařízení 10.1.2006 - 26.10.2009
výroba tepelné energie 12.12.2003 - 26.10.2009
technická činnost v dopravě - zpracování návrhů dopravního bezpečnostního značení a dopravních bezpečnostních zařízení včetně jejich realizace 4.2.2002 - 26.10.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 24.1.2001 - 26.10.2009
výroba tepla 30.10.1998 - 12.12.2003
oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 30.10.1998 - 10.1.2006
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad 30.10.1998 - 26.10.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjimkou nebezpečných odpadů 30.10.1998 - 26.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné (s vyjimkou obchodních živností uvedených v příl.1 - 3 zák.č.455/91 Sb.) 30.10.1998 - 26.10.2009
provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 30.10.1998 - 26.10.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní 30.10.1998 - 26.10.2009
reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příl.č.1 zák.č.455/91 Sb.) 30.10.1998 - 26.10.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebespečnými odpady 30.10.1998 - 26.10.2009
provozování odstavených ploch pro motorová vozidla 30.10.1998 - 26.10.2009
pronájem nemovitostí,nebytových prostor,včetně poskytování doplňkových služeb jiných,než základních 30.10.1998 - 26.10.2009
pronájem motorových vozidel 30.10.1998 - 26.10.2009
pronájem věcí movitých 30.10.1998 - 26.10.2009
vývoj,šíření a zavádění počítačových systémů 30.10.1998 - 26.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 2.1.1996 - 30.10.1998
výroba a distiribuce reklamních a jiných tisků 22.12.1995 - 30.10.1998
koupě zboží za úščelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 17.6.1994 - 2.1.1996
stavitel /provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby/ 17.6.1994 - 30.10.1998
silniční motorová doprava-veřejná nákladní vnitrostátní 17.6.1994 - 30.10.1998
elektroinstalatérství 17.6.1994 - 30.10.1998
opravy motorových vozidel 17.6.1994 - 26.10.2009
automatizované zpracování dat 17.6.1994 - 26.10.2009
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně odstranění havarijních závad 1.2.1994 - 30.10.1998
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.2.1994 - 30.10.1998
Ošetřování silniční zeleně 1.2.1994 - 26.10.2009
Zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství 1.2.1994 - 26.10.2009
Provádění bezpečnostního značení komunikací 1.2.1994 - 26.10.2009

vedení firmy Pražské služby, a.s.

Statutární orgán Pražské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 20.10.2017
Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti byl představenstvem pověřen člen představenstva JUDr. Patrik Roman. 4.12.2015 - 20.10.2017
Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 17.7.2014 - 4.12.2015
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 9.7.2012 - 17.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, b) dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být místopředseda představenstva nebo předseda představenstva, c) všichni členové představenstva společně. 30.6.2010 - 9.7.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: a) všichni členové představenstva b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek v souladu s výše uvedenými. 24.1.2001 - 30.6.2010
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 17.6.1994 - 24.1.2001
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.2.1994 - 17.6.1994
Předseda představenstva JUDr. Patrik Roman 15.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
Místopředseda představenstva Mgr. Bc. Michal Čoupek MBA, MPA 15.3.2019
Vznik členství 6.2.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Jana Přibíka 956/1 , Praha 190 00
Člen představenstva Petr Valert 15.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Myslíkova 209/5 , Praha 110 00
Člen představenstva Dr. Ing. Aleš Bláha 15.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Erbenova 1847 , Černošice 252 28
Člen představenstva Ing. František Hodan 15.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Na Výsluní 615 , Jirny 250 90
člen představenstva ing. Petr Mašek 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Bítovská 1223/34 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Pavel Ságner CSc. 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Hanzlíkova 530/7 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Miloš Bayer 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Raisova 409/8 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Milan Bukolský 1.2.1994 - 29.11.1995
Adresa: Jívanská 1748/28 , Praha 193 00
člen představenstva JUDr. Tomáš Kaiser 1.2.1994 - 29.11.1995
Adresa: Strojnická 433/3 , Praha 170 00
člen představenstva JUDr. Antonín Sudík 1.2.1994 - 29.11.1995
Adresa: Rytířská 400/22 , Praha 110 00
člen ing. Jaroslav Krčmář 17.6.1994 - 29.11.1995
Adresa: Sládkovičova 1268/5 , Praha 142 00
člen ing. Jiří Wittler 17.6.1994 - 29.11.1995
Adresa: Rodvinovská 1556/2 , Praha 140 00
1.mistopředseda představenstva ing. Miroš Bayer 19.6.1995 - 29.11.1995
Adresa: Raisova 409/8 , Praha 160 00
2.místopředseda představenstva ing. Petr Mašek 19.6.1995 - 29.11.1995
Adresa: Bítovská 1233 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda představenstva ing. Pavel Sagner CSc. 19.6.1995 - 29.11.1995
Adresa: Hanzlíkova 530/7 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Lubomír Němejc 29.11.1995 - 2.1.1996
Adresa: Českomoravská 808/7 , Praha 190 00
předseda představenstva ing. Petr Mašek 29.11.1995 - 23.2.1996
Adresa: Bítovská 1233 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen Tomáš Szennai 29.11.1995 - 3.3.1998
Adresa: Českomoravská 808/7 , Praha 190 00
1.místopředseda představenstva JUDr. Tomáš Kaiser 29.11.1995 - 3.3.1998
Adresa: Strojnická 433/3 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Jan Mrázek 29.11.1995 - 3.3.1998
Adresa: Bělocerkevská 1438/2 , Praha 100 00
2.místopředseda představenstva ing. Jaroslav Krčmář 29.11.1995 - 30.10.1998
Adresa: Sládkovičova 1268/5 , Praha 142 00
člen představenstva Doc.ing. Jaroslav Hyžík 29.11.1995 - 30.10.1998
Adresa: U Uranie 1346/15 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Lubomír Němejc 2.1.1996 - 30.10.1998
Adresa: Živcových 445/37 , Praha 155 00
předseda představenstva ing. Petr Mašek 23.2.1996 - 30.10.1998
Adresa: Bítovská 1223/34 , Praha 140 00
1. místopředseda představenstva Tomáš Szennai 3.3.1998 - 30.10.1998
Adresa: Českomoravská 808/7 , Praha 190 00
člen představenstva MUDr. Radim Uzel 3.3.1998 - 30.10.1998
Adresa: Havlínova 1111/2 , Praha 182 00
člen představenstva Jan Nádvorník 3.3.1998 - 30.10.1998
Adresa: Hostivařská 125/8 , Praha 102 00
místopředseda představenstvo MUDr. Radim Uzel 30.10.1998 - 24.1.2001
Adresa: Havlínova 1111/2 , Praha 182 00
člen představenstva Tomáš Szennai 30.10.1998 - 24.1.2001
Adresa: Českomoravská 808/7 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Krčmář 30.10.1998 - 12.12.2003
Adresa: Sládkovičova 1268/5 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Kovařík 30.10.1998 - 12.12.2003
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Karel Výrut CSc. 24.1.2001 - 12.12.2003
Adresa: Černokostelecká 2016/85 , Praha 100 00
člen představenstva RNDr. Milan Press 24.1.2001 - 12.12.2003
Adresa: Pod přesypem 209/4 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Pavel Škandera 12.12.2003 - 30.6.2004
Zánik členství 17.3.2004
Adresa: 167 , Dobratice 739 51
člen představenstva Mgr. Karel Klíma 12.12.2003 - 10.8.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Přádova 2057/28 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Lubomír Němejc 30.10.1998 - 15.6.2005
Zánik členství 8.4.2005
Adresa: Živcových 445/37 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Jiří Rydvan 30.6.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 17.3.2004
Zánik členství 8.4.2005
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 376/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva RNDr. Miloš Gregar 12.12.2003 - 10.1.2006
Vznik členství 31.3.2003
Zánik členství 29.6.2005
Vznik funkce 31.3.2003
Zánik funkce 29.6.2005
Adresa: Kopanina 365/2 , Praha 155 00
člen představenstva Jan Štrof 10.8.2004 - 10.1.2006
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
předseda představenstva Mgr. Patrik Roman 15.6.2005 - 29.8.2006
Vznik členství 8.4.2005
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
místopředseda představenstva Jan Štrof 10.1.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 2.11.2005
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
člen představenstva Bc. David Vodrážka 3.2.2006 - 15.2.2007
Vznik členství 2.11.2005
Adresa: Za Mototechnou 882/15 , Praha 155 00
člen představenstva Jan Lukavský 12.12.2003 - 5.9.2007
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Lešenská 546/1 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Štrof 15.2.2007 - 5.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 2.11.2005
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. David Vodrážka 15.2.2007 - 5.9.2007
Vznik členství 2.11.2005
Adresa: Za Mototechnou 882/15 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Karel Pražák 15.6.2005 - 26.10.2009
Vznik členství 8.4.2005
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
předseda představenstva JUDr. Patrik Roman 29.8.2006 - 26.10.2009
Vznik členství 8.4.2005
Zánik členství 10.6.2009
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
místopředseda představenstva Ing. David Vodrážka 5.9.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 10.6.2009
Vznik funkce 28.8.2007
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Za Mototechnou 882/15 , Praha 155 00
člen představenstva František Adámek 5.9.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Pejevové 3418/2 , Praha 143 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Chalupa 5.9.2007 - 26.10.2009
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Farní 879/21 , Praha 162 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Chalupa 26.10.2009 - 17.2.2011
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Farní 879/21 , Praha 162 00
předseda představenstva JUDr. Patrik Roman 26.10.2009 - 3.8.2011
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 14.7.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
místopředseda představenstva Ing. David Vodrážka 26.10.2009 - 3.8.2011
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 14.7.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Za Mototechnou 882/15 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Karel Pražák 26.10.2009 - 3.8.2011
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
člen představenstva Bc. František Adámek 26.10.2009 - 3.8.2011
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Pejevové 3418/2 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Karel Šašek 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 19.1.2012
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 19.1.2012
Adresa: Běchorská 687/67 , Praha 193 00
člen představenstva Jiří Janeček 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 19.1.2012
Adresa: Zimákova 458/13 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Petr Čermák 7.2.2012 - 26.3.2012
Vznik členství 19.1.2012
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jan Žižka 26.3.2012 - 21.1.2013
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 8.11.2012
Adresa: Cihlářská 690/4 , Hradec Králové 503 11
člen představenstva Patrik Opa 3.8.2011 - 7.10.2013
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 18.9.2013
Adresa: Dvorecké náměstí 762/6 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Petr Horálek 3.8.2011 - 7.10.2013
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 18.9.2013
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Čermák 26.3.2012 - 13.3.2015
Vznik členství 19.1.2012
Zánik členství 10.2.2015
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 10.2.2015
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
člen představenstva Milan Bukolský 21.1.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 14.1.2013
Zánik členství 10.2.2015
Adresa: Jívanská 1748/28 , Praha 193 00
člen Karel Šašek 7.10.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 18.9.2013
Adresa: U libeňského pivovaru 1140/17 , Praha 180 00
Jméno Martin Čáslavka 13.3.2015 - 13.3.2015
Vznik členství 10.2.2015
Adresa: Novákových 1817/30 , Praha 180 00
předseda představenstva JUDr. Patrik Roman 3.8.2011 - 21.10.2015
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 20.6.2015
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
člen představenstva JUDr. Patrik Roman 21.10.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 21.6.2015
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
Místopředseda představenstva Karel Šašek 13.3.2015 - 20.10.2017
Vznik členství 18.9.2013
Zánik členství 18.9.2017
Vznik funkce 10.2.2015
Zánik funkce 18.9.2017
Adresa: U libeňského pivovaru 1140/17 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Martin Trnka 12.3.2014 - 7.2.2018
Vznik členství 30.1.2014
Zánik členství 30.1.2018
Adresa: Hálkova 785 , Kralupy nad Vltavou 278 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Šašek 20.10.2017 - 15.11.2018
Vznik členství 19.9.2017
Vznik funkce 26.9.2017
Adresa: U libeňského pivovaru 1140/17 , Praha 180 00
člen představenstva Martin Čáslavka 13.3.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 10.2.2015
Zánik členství 10.2.2019
Adresa: Novákových 1817/30 , Praha 180 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Šašek 15.11.2018 - 26.2.2019
Vznik členství 19.9.2017
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 26.9.2017
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Thámova 115/22 , Praha 186 00
Předseda představenstva JUDr. Patrik Roman 14.7.2016 - 15.3.2019
Vznik členství 21.6.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 28.6.2016
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Dany Medřické 612/21 , Praha 190 15
Člen představenstva JUDr. Radim Kříž 14.7.2016 - 15.3.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: K Vodici 1127/1 , Praha 104 00
Člen představenstva Mgr. Bc. Michal Čoupek MBA, MPA 26.2.2019 - 15.3.2019
Vznik členství 6.2.2019
Adresa: Jana Přibíka 956/1 , Praha 190 00

Dozorčí rada Pražské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Hlubuček 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Vznik funkce 6.2.2019
Adresa: Lysolajské údolí 56/48 , Praha 165 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Radek Vondra 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Vznik funkce 6.2.2019
Adresa: Šimanovská 55 , Praha 198 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Štěpánek CSc. 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Vznik funkce 6.2.2019
Adresa: V podluží 671/6 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Mgr. Lenia Vrbíková 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: Velvarská 1699/29 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Mgr. Alexander Bellu 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: Lupáčova 815/14 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Matoušek 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
Člen dozorčí rady Ing. Luděk Votava 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Pavel Pešek 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: K Oboře 544 , Jesenice 252 42
Člen dozorčí rady Ing. Kornélia Gottmannová 26.2.2019
Vznik členství 22.1.2019
Adresa: bratří Dohalských 140/7 , Praha 190 00
Jméno ing. Zdeněk Matoušek 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Livornská 436 , Praha 109 00
Jméno Helena Mikulášová 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Borovanského 2377/14 , Praha 155 00
Jméno Karel Procházka 1.2.1994 - 19.6.1995
Adresa: Klimentská 1218/32 , Praha 110 00
předseda Karel Procházka 19.6.1995 - 30.10.1998
Adresa: Klimentská 1218/32 , Praha 110 00
místopředseda ing. Zdeněk Matoušek 19.6.1995 - 30.10.1998
Adresa: Livornská 436 , Praha 109 00
člen Helena Mikulášová 19.6.1995 - 30.10.1998
Adresa: Kukučínova 1148/4 , Praha 142 00
člen Karel Procházka 30.10.1998 - 24.1.2001
Adresa: Klimentská 1218/32 , Praha 110 00
člen ing. Oldřich Hanzl 30.10.1998 - 24.1.2001
Adresa: Estonská 417/7 , Praha 101 00
člen Helena Mikulášová 30.10.1998 - 29.1.2001
Adresa: Kukučínova 1148/4 , Praha 142 00
předseda Ing. Miloš Máša 30.10.1998 - 12.12.2003
Adresa: Štíbrova 1213/18 , Praha 182 00
místopředseda Ing. Zdeněk Matoušek 30.10.1998 - 12.12.2003
Adresa: Livornská 436 , Praha 109 00
člen Ing. Petr Šulc 29.1.2001 - 12.12.2003
Adresa: Notečská 561/16 , Praha 181 00
místopředseda Jan Štrof 12.12.2003 - 10.8.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
předseda Pavel Hurda 12.12.2003 - 5.9.2007
Zánik členství 11.6.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
místopředseda František Adámek 10.8.2004 - 5.9.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Pejevové 3418/2 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Martina Šandová 5.9.2007 - 3.8.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Biskupcova 2444/49 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Štěpánek CSc. 5.9.2007 - 3.8.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: V podluží 671/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady David Zelený 3.8.2011 - 3.8.2011
Vznik členství 20.6.2011
Adresa: U jezera 2047/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 3.8.2011 - 3.8.2011
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 19.7.2011
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Bc. Michal Valenta 3.8.2011 - 3.8.2011
Vznik členství 19.6.2011
Adresa: Bílkova 132/4 , Praha 110 00
člen Ing. Zdeněk Matoušek 12.12.2003 - 6.1.2012
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Mgr. Miroslav Poche 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 12.1.2012
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 12.1.2012
Adresa: Velehradská 1735/28 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Boris Šťastný 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 12.1.2012
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 12.1.2012
Adresa: Nad vodovodem 220/50 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Bc. František Adámek 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: Pejevové 3418/2 , Praha 143 00
člen dozorčí rady David Zelený 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: U jezera 2047/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Tomáš Raška MBA 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Bc. Michal Valenta 3.8.2011 - 7.2.2012
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: Bílkova 132/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady David Zelený 7.2.2012 - 7.2.2012
Vznik členství 12.1.2012
Adresa: U jezera 2047/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Bc. Michal Valenta 7.2.2012 - 7.2.2012
Vznik členství 12.1.2012
Adresa: Bílkova 132/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Richter 7.2.2012 - 27.8.2012
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 6.8.2012
Adresa: V lipkách 705/9 , Praha 154 00
předseda dozorčí rady Pavel Caldr 7.2.2012 - 5.8.2013
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 19.1.2012
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Na výspě 261/27 , Praha 147 00
člen dozorčí rady David Zelený 7.2.2012 - 5.8.2013
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: U jezera 2047/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Bc. Michal Valenta 7.2.2012 - 5.8.2013
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Bílkova 132/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Bc. Radek Vondra 27.8.2012 - 5.8.2013
Vznik členství 6.8.2012
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Šimanovská 55 , Praha 198 00
člen Radek Vondra 5.8.2013 - 7.10.2013
Vznik členství 24.6.2013
Adresa: Šimanovská 55 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Somló 7.11.2011 - 6.1.2014
Vznik členství 17.10.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2294/11 , Praha 180 00
člen Ing. Zdeněk Matoušek 6.1.2012 - 6.1.2014
Vznik členství 1.1.2012
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
člen Ing. Pavel Kocourek 7.10.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 18.9.2013
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Snopkova 483/7 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Luděk Votava 7.11.2011 - 13.3.2015
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Růžička 7.2.2012 - 13.3.2015
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 19.1.2012
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: náměstí Přátelství 1518/5 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Jiří Vávra 7.2.2012 - 13.3.2015
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Na pozorce 1502/3 , Praha 193 00
člen Pavel Mašek 5.8.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Za školou 137 , Praha 198 00
člen Vladimír Novák 5.8.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Nučická 1744/5 , Praha 100 00
předseda Radek Vondra 7.10.2013 - 13.3.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 18.9.2013
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Šimanovská 55 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Somló 6.1.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2294/11 , Praha 180 00
člen Ing. Zdeněk Matoušek 6.1.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kocourek 17.7.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 4.6.2014
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Snopkova 483/7 , Praha 142 00
Jméno Ing. Zdeněk Matoušek 13.3.2015 - 13.3.2015
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
Jméno Ing. Jiří Bodenlos 13.3.2015 - 13.3.2015
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Dvorecká 541/33 , Praha 147 00
Jméno Ing. Radim Haluza 13.3.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
Jméno Ing. Radim Haluza 12.6.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
Jméno Ing. Martin Somló 13.3.2015 - 14.7.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2294/11 , Praha 180 00
Jméno Alexander Bellu 13.3.2015 - 28.9.2016
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Jana Želivského 1768/18 , Praha 130 00
Jméno Alexander Bellu 28.9.2016 - 28.9.2016
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Lupáčova 815/14 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bodenlos 13.3.2015 - 3.5.2018
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 29.3.2018
Adresa: Dvorecká 541/33 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Matoušek 13.3.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Jabloňová 2136/11 , Praha 106 00
Předseda dozorčí rady Petr Štěpánek 13.3.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 21.1.2019
Vznik funkce 10.2.2015
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: V podluží 671/6 , Praha 140 00
Místopředseda dozorčí rady RNDr. Marcela Plesníková 13.3.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 21.1.2019
Vznik funkce 10.2.2015
Zánik funkce 21.1.2019
Adresa: Prusíkova 2435/3 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Haluza 12.6.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Ing. Luděk Votava 14.7.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 15.6.2016
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Alexander Bellu 28.9.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Lupáčova 815/14 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Marhoul B.A. 3.5.2018 - 26.2.2019
Vznik členství 29.3.2018
Zánik členství 21.1.2019
Adresa: Zimova 621/11 , Praha 142 00

Sbírka Listin Pražské služby, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2432/SL 110 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 140
B 2432/SL 109 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.11.2015 26.11.2015 14.12.2015 2
B 2432/SL 108 ostatní záp.z jed.DR /volba představenstva Městský soud v Praze 17.6.2015 16.10.2015 27.10.2015 1
B 2432/SL 107 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 4.8.2015 140
B 2432/SL 105 notářský zápis [NZ 1000/2015] Městský soud v Praze 3.7.2015 17.7.2015 21.7.2015 20
B 2432/SL 104 notářský zápis [NZ 184/2015] Městský soud v Praze 3.2.2015 5.3.2015 17.3.2015 3
B 2432/SL 103 ostatní zápis z jednání valné hromady Městský soud v Praze 28.1.2015 5.3.2015 17.3.2015 12
B 2432/SL 102 ostatní výpis ze zápisu DR - člen představenstva Městský soud v Praze 10.2.2015 5.3.2015 17.3.2015 2
B 2432/SL 101 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 120
B 2432/SL 99 notářský zápis [NZ 2798/2014] NZ 2798/2014 Městský soud v Praze 26.11.2014 27.11.2014 3.12.2014 3
B 2432/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.11.2014 27.11.2014 3.12.2014 16
B 2432/SL 98 notářský zápis NZ 2519/2014 Městský soud v Praze 14.10.2014 5.11.2014 13.11.2014 7
B 2432/SL 97 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 4.6.2014 9.7.2014 23.7.2014 15
B 2432/SL 96 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 23.7.2014 120
B 2432/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2014 9.7.2014 23.7.2014 17
B 2432/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1392/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 9.7.2014 23.7.2014 20
B 2432/SL 93 notářský zápis NZ 1474/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 9.7.2014 23.7.2014 5
B 2432/SL 92 ostatní zápis ze zasedání DR/ volba předs. Městský soud v Praze 30.1.2014 20.2.2014 27.3.2014 1
B 2432/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 124
B 2432/SL 90 ostatní zápis z DR - volba/ odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 18.9.2013 2.10.2013 15.10.2013 3
B 2432/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.8.2013 29.8.2013 18.9.2013 26
B 2432/SL 88 notářský zápis NZ 608/2013 Městský soud v Praze 10.7.2013 29.8.2013 18.9.2013 13
B 2432/SL 87 ostatní výňatek ze zápis z jednání DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 14.1.2013 18.1.2013 19.2.2013 2
B 2432/SL 86 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 63
B 2432/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2012 21.8.2012 25
B 2432/SL 84 výroční zpráva bez datumu Městský soud v Praze 19.7.2012 62
B 2432/SL 83 notářský zápis NZ 536/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 19.7.2012 41
B 2432/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2012 19.7.2012 26
B 2432/SL 81 ostatní -záps z DR/odvol. představ. Městský soud v Praze 19.1.2012 23.2.2012 0
B 2432/SL 80 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 29.6.2011 18.8.2011 2
B 2432/SL 79 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 20.6.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 78 ostatní odstoupení z funkce člena před Městský soud v Praze 7.6.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.7.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.7.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.7.2011 18.8.2011 1
B 2432/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2011 28.7.2011 18.8.2011 25
B 2432/SL 71 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 648/2011 Městský soud v Praze 11.7.2011 4.8.2011 49
B 2432/SL 70 ostatní -rozděl.zisku Městský soud v Praze 24.5.2011 24.5.2011 1
B 2432/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.5.2011 24.5.2011 58
B 2432/SL 68 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 23.11.2010 24.2.2011 1
B 2432/SL 67 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 20.10.2010 24.2.2011 1
B 2432/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 115
B 2432/SL 65 notářský zápis NZ 562/2010 Městský soud v Praze 17.6.2010 12.7.2010 37
B 2432/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 110
B 2432/SL 63 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 13.8.2009 5.11.2009 1
B 2432/SL 62 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 24.9.2009 5.11.2009 1
B 2432/SL 61 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 18.8.2009 5.11.2009 1
B 2432/SL 60 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 16.9.2009 5.11.2009 1
B 2432/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 112
B 2432/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 7.9.2007 88
B 2432/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 132
B 2432/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 12.10.2006 0
B 2432/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 20.2.2006 21.2.2006 72
B 2432/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.8.2005 25.8.2005 0
B 2432/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 9.8.2004 0
B 2432/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 2432/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 17.6.2002 0
B 2432/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2432/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 25.6.2001 12.9.2001 0
B 2432/SL 14 notářský zápis NZ 479/2000 Městský soud v Praze 16.11.2000 28.3.2001 0
B 2432/SL 12 posudek znalce č.88/2000-přílohy Městský soud v Praze 9.11.2000 28.3.2001 0
B 2432/SL 11 posudek znalce ocenění vkladu magistrátu PRAH Městský soud v Praze 9.11.2000 28.3.2001 0
B 2432/SL 9 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 7.6.2000 20.7.2000 27.7.2000 0
B 2432/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 20.7.2000 27.7.2000 0
B 2432/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997,1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 19.7.1999 3.8.1999 0
B 2432/SL 7 notářský zápis NZ 344/1999 Městský soud v Praze 21.6.1999 19.7.1999 3.8.1999 0
B 2432/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.1999 19.7.1999 3.8.1999 0
B 2432/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 272/1996 Městský soud v Praze 25.9.1996 20.2.1998 0
B 2432/SL 31 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 21.4.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražské služby, a. s.

IČO (identifikační číslo) 60194120
Jméno Pražské služby, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 1.2.1994
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 6

Sídlo Pražské služby, a. s.

Živnosti a provozovny Pražské služby, a. s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 252 19 Chrášťany
Identifikační číslo provozovny 1007365293
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.8.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Zakrytá 1855, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1007812478
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 615/32, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1007236078
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Za zastávkou 109 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007236051
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 6
Provozovna Pod Stárkou 150/17, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1007521457
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 7
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 8
Provozovna Proboštská 1/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1007521431
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 9
Provozovna Vlkova 430/35, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1007521490
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 10
Provozovna Jinonická 329 110 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007235993
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 11
Provozovna Ke Kotlářce 160/4, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1005827672
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 13.3.1995
Provozovna č. 12
Provozovna Moskevská 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007521465
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 13
Provozovna Nové mlýny 1244/5, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1008142158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 14
Provozovna Puchmajerova 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1006371991
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 15
Provozovna Mečislavova 165/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1005827681
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 16
Provozovna Nábřežní 87/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1007238429
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 17
Provozovna U Bulhara 1655/5, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1005827656
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Moskevská 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007521465
Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Pod Stárkou 150/17, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1007521457
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Proboštská 1/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1007521449
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1994

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Vlkova 430/35, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1007521490
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Zakrytá 1855, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1007812478
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 4
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 5
Provozovna Puchmajerova 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1006371991
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 6
Provozovna Proboštská 1/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1007521449
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 7
Provozovna Moskevská 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007521465
Zahájení provozování 15.2.2006
Provozovna č. 8
Provozovna Průmyslová 100 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1007522615
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.1998

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 252 19 Chrášťany
Identifikační číslo provozovny 1007365293
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Drnovská 212/18, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005827664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 615/32, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1007522933
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2002
Provozovna č. 4
Provozovna Proboštská 1/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1007521449
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Pod šancemi 444/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007521406
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2002

Živnost č. 7 provádění bezpečnostního značení komunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 ošetřování silniční zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 zajišťování sjízdnosti a schodnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 27.1.1996
Konec oprávnění 27.1.1996

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příloze č. 1 zák.č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1996
Zánik oprávnění 28.2.2001
Konec oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 17 pronájem nemovitostí,nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pražské služby, a. s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Patrik Roman
Člen statutárního orgánu Mgr. Bc. Michal Čoupek MBA, MPA
Člen statutárního orgánu Petr Valert
Člen statutárního orgánu Aleš Bláha Dr. Ing.
Člen statutárního orgánu Ing. František Hodan

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražské služby, a.s.

IČO: 60194120
Firma: Pražské služby, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 26.1.1994

Sídlo Pražské služby, a.s.

Sídlo: Pod šancemi 444/1, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba elektřiny
Výroba tepla
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba ostatních staveb j. n.
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image