Firma Pražská plynárenská Holding a.s. IČO 26442272


Pražská plynárenská Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pražská plynárenská Holding a.s. (26442272) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U plynárny 500/44, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2001 a je stále aktivní. Pražská plynárenská Holding a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Pražská plynárenská Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pražská plynárenská Holding a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pražská plynárenská Holding a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pražská plynárenská Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská Holding a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7151
IČO (identifikační číslo osoby) 26442272
Jméno Pražská plynárenská Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.3.2001
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 16.7.2014 - 3.8.2019
Počet členů dozorčí rady: 6 16.7.2014 - 3.8.2019
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliarda- pětsetčtrnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc) na částku ve výši 1.515.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětset- patnáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíc). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská plynárenská, a.s. 2. Předmětem úpisu bude: 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s, 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. 4. Veškeré akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle faxem akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs- Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1843260 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-2011224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámením o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Úpis 1.514.470 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 233.122 kmenových akciích na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akciích na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, (celkem 722.690 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Pynárny 500 IČ: 60193492, které byly oceněněny: společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.: 658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001, na hodnotu 2.515,- Kč na jednu akcie Pražské plynárenské, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmsetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.514.470.000, Kč (slovy: korun českých: jednamiliardapětsetčtrnáctmilionůčtyřista- sedmdesáttisíc) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 233.122 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005084350, v zaknihované podobě, a 489.568 akcií na jméno, ISIN: 770950001980, v zaknihované podobě, všech ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, Pražské plynárenské, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, U Plynárny 500,- IČ: 60193492, na částku 1.817.565.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 5.6.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02/05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obcor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod. č.j. Nc 4051/2001-5 ze dne 18.4.2001, které nabylo právní moci dne 26.4.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 233.122 akcií na majitele a 489.568 akcií na jméno (celkem 722.690 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů, na 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardaosmesetsedmnáctmilionůpětsetšedesát- pěttisíc). 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. 9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vklady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papísů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektive od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 1.514.470.000,- Kč (slovy: korun českých jednamiliardapětsetčtrnáctmilionů- čtyřistasedmdesáttisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 1.817.565.000,- Kč (slovy: korun českých: jednamiliardaosmset- sedmnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 303.095.000,- Kč (slovy: korun českých: třistatřimiliony- devadesátpěttisíc). 10.9.2001 - 28.12.2001

Aktuální kontaktní údaje Pražská plynárenská Holding a.s.

Kapitál Pražská plynárenská Holding a.s.

zakladni jmění 1 515 470 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2001 - 7.11.2001

Akcie Pražská plynárenská Holding a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 515 470 6.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 515 470 10.9.2014 - 6.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 515 470 27.8.2003 - 10.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 515 470 7.11.2001 - 27.8.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 26.3.2001 - 7.11.2001

Sídlo Pražská plynárenská Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U plynárny 500/44 , Praha 140 00 30.10.2015
Adresa U plynárny 500/44 , Praha 140 00 26.3.2001 - 30.10.2015

Předmět podnikání Pražská plynárenská Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 26.3.2001 - 16.7.2014

vedení firmy Pražská plynárenská Holding a.s.

Statutární orgán Pražská plynárenská Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně tři členové představenstva. 16.7.2014
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 26.3.2001 - 16.7.2014
člen představenstva Ing. Tomáš Mikeska 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Na Parukářce 2771/1 , Praha 130 00
předseda představenstva Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc. 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.1.2019
Adresa: Jeseniova 858/155 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Mgr. Vladan Brož 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.1.2019
Adresa: U lužického semináře 107/34 , Praha 118 00
člen představenstva Mgr. Ing. Jaromír Beránek 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Daškova 3080/5 , Praha 143 00
člen RNDr. Jan Koukal CSc. 26.3.2001 - 28.12.2001
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Herbenova 547/45 , Praha 102 00
člen Dr. Ulrich Schöler 26.3.2001 - 28.12.2001
Adresa: Jordánská 828/5 , Říčany 251 01
člen Ing. Milan Fafejta 26.3.2001 - 9.6.2003
Zánik členství 14.4.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
předseda RNDr. Jan Koukal CSc. 28.12.2001 - 9.6.2003
Zánik členství 14.4.2003
Vznik funkce 30.3.2001
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: Herbenova 547/45 , Praha 102 00
člen Dr. Ulrich Schöler 28.12.2001 - 9.7.2004
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
člen Dr. Ingo Westen 26.3.2001 - 13.8.2004
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Verdunská 711/5 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Wolfgang Thon-Jacobi 13.8.2004 - 26.1.2007
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Markblick 6, 44267, Dortmund
předseda Milan Český 9.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 14.4.2003
Zánik členství 12.4.2007
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 12.4.2007
Adresa: Chvalova 1222/4 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. František Kotula 9.7.2004 - 30.8.2007
Vznik funkce 22.4.2004
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Filip Dvořák 31.5.2007 - 30.8.2007
Vznik členství 12.4.2007
Adresa: Hradební 767/16 , Praha 110 00
člen Ing. Milan Fafejta 9.6.2003 - 26.5.2008
Vznik členství 14.4.2003
Zánik členství 14.4.2008
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Radek Lucký 31.5.2007 - 13.10.2008
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 17.9.2008
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen představenstva Susanne Fabry MBA 13.10.2008 - 29.10.2008
Vznik členství 17.9.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Minden, Kläperstadt 4d, 32425
místopředseda představenstva Dr. František Kotula 30.8.2007 - 30.4.2009
Vznik členství 22.4.2004
Vznik funkce 14.6.2007
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
člen představenstva Dr. František Kotula 30.4.2009 - 30.4.2009
Vznik členství 23.4.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 22.4.2009
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
člen představenstva Dr. František Kotula 30.4.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 23.4.2009
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
předseda představenstva Ing. Filip Dvořák 30.8.2007 - 23.7.2012
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Hradební 767/16 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Miroslav Nosál CFA 23.7.2012 - 30.8.2012
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 19.12.2012
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: K Lesu 895 48, 142 00 Praha 4 Slovenská republika
člen Ing. Milan Fafejta 26.5.2008 - 13.2.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Nosál CFA 30.8.2012 - 13.2.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 27.7.2012
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Dr. František Kotula 21.1.2010 - 19.9.2013
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 20.11.2013
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 20.11.2013
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
předseda představenstva Adam Zítek 13.2.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 9.1.2013
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Kunešova 2653/18 , Praha 130 00
člen představenstva Susanne Fabry MBA 29.10.2008 - 4.11.2013
Vznik členství 18.9.2008
Zánik členství 18.9.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Minden, Kläperstadt 4d, 32425
místopředseda představenstva Dr. František Kotula 19.9.2013 - 31.3.2014
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 20.11.2013
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 20.11.2013
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Tomáš Tichý 13.2.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Na rozdílu 477/2 , Praha 160 00
člen představenstva Susanne Fabry 4.11.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Thorenkamp 27 , Minden Spolková republika Německo
místopředseda představenstva Eckart Baum 31.3.2014 - 27.6.2014
Vznik členství 21.11.2013
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 29.11.2013
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Xaver-Loibl-Strasse 29 , 945 13 Schönberg Spolková republika Německo
předseda představenstva Miroslav Nosál 16.10.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 2.8.2013
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Pavel Janeček 27.6.2014 - 28.1.2015
Vznik členství 2.4.2014
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Nosál 28.1.2015 - 18.2.2015
Vznik členství 1.8.2013
Adresa: Řehořova 943/19 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Alois Těšitel 27.6.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Jihovýchodní VI 929/2 , Praha 141 00
Člen představenstva Petr Hromek 27.6.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Ondříčkova 1975/10 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Janeček 28.1.2015 - 16.4.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 10.3.2015
Vznik funkce 10.4.2014
Zánik funkce 10.3.2015
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Nosál 18.2.2015 - 16.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Řehořova 943/19 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Pavel Pustějovský 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Beskydská 1530 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Radek Lacko 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Vznik funkce 16.3.2015
Adresa: Na záhonech 1386/73 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Weinert CSc. 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Vznik funkce 16.3.2015
Adresa: Na Třebešíně 599/24 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Mikeska 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Na Parukářce 2771/1 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Radek Lacko 30.10.2015 - 7.12.2016
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 27.9.2016
Vznik funkce 16.3.2015
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Na záhonech 1386/73 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Pavel Pustějovský 30.10.2015 - 18.4.2018
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 22.1.2018
Adresa: Beskydská 1530 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Mgr. Ing. Martin Kopecký 18.4.2018 - 1.7.2018
Vznik členství 7.3.2018
Adresa: Bělušická 1323 , Praha 190 16
místopředseda představenstva Ing. Antonín Weinert CSc. 30.10.2015 - 4.3.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 16.3.2015
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Na Třebešíně 599/24 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Karel Grabein Procházka 7.12.2016 - 4.3.2019
Vznik členství 28.9.2016
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 1.11.2016
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Bílkova 864/13 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Ing. Martin Kopecký 1.7.2018 - 4.3.2019
Vznik členství 7.3.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Na stezce 1330/3 , Praha 100 00

Dozorčí rada Pražská plynárenská Holding a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeněk Hořánek 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Vítězné náměstí 577/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Janoušek 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Zikova 705/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Ulm MBA 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Elišky Krásnohorské 123/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Adam Zábranský 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Zbynická 584/6 , Praha 153 00
místopředseda dozorčí rady Viktor Mahrik 8.5.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 5.3.2019
Adresa: Únětická 739/13 , Praha 161 00
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Mareš 3.8.2019
Vznik členství 12.3.2019
Vznik funkce 14.6.2019
Adresa: Sečská 1845/3 , Praha 100 00
člen Dr.jur. Klaus Bussfeld 26.3.2001 - 18.11.2002
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Bochumer Strasse 209 , D-45886 Gelsenkirchen Spolková republika Německo
člen Ing. Petr Švec 26.3.2001 - 9.6.2003
Zánik členství 14.4.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7 , Praha 181 00
člen Otto Kechner 26.3.2001 - 9.6.2003
Zánik členství 14.4.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Veverkova 729/22 , Praha 170 00
člen Ing. Martin Trnka 28.12.2001 - 9.6.2003
Zánik členství 14.4.2003
Vznik funkce 26.6.2001
Adresa: V remízku 1031/17 , Praha 152 00
člen Dipl-Kfm. Volker Bernstorff 28.12.2001 - 1.8.2003
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 10.10.2002
Adresa: Spolková republika Německo
49078 Osnabück, Vosskamp 45
člen Dr. Fritz Gautier 26.3.2001 - 13.8.2004
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Frankenstr. Ju 58 , D-50858 Köln Spolková republika Německo
člen Dr.Ing. Klaus Homann 18.11.2002 - 13.8.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Stangefolstraße 4 , 441 41 Dortmund Spolková republika Německo
člen Sybe Visser 1.8.2003 - 13.8.2004
Vznik funkce 10.10.2002
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Spolková republika Německo
44229 Dortmund, Heidekrugweg 4
člen Mgr. Jan Choděra 9.6.2003 - 9.2.2005
Vznik členství 14.4.2003
Zánik členství 2.12.2004
Adresa: Doudova 545/9 , Praha 147 00
člen Ing. Martin Trnka 9.6.2003 - 9.2.2005
Vznik členství 14.4.2003
Zánik členství 2.12.2004
Adresa: Lamačova 826/13 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Dr. Ulrich Jobs 13.8.2004 - 26.1.2007
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: Kladská 1489/5 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Martin Friedrich Herrmann 13.8.2004 - 26.1.2007
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 11.12.2006
Adresa: Pod rozvodnou 242 , Praha 149 00
člen Ing. Marie Kousalíková 9.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 14.4.2003
Zánik členství 14.4.2007
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 13.8.2004 - 30.8.2007
Vznik členství 22.4.2004
Adresa: Spolková republika Německo
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6
člen Ing. Marie Kousalíková 31.5.2007 - 30.8.2007
Vznik členství 15.4.2007
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
člen Ing. Marie Kousalíková 30.8.2007 - 30.8.2007
Vznik členství 15.4.2007
Vznik funkce 25.7.2007
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 30.8.2007 - 30.8.2007
Vznik členství 22.4.2004
Vznik funkce 25.7.2007
Adresa: Spolková republika Německo
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6
místopředseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 30.8.2007 - 26.5.2008
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 22.4.2008
Vznik funkce 25.7.2007
Zánik funkce 22.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6
místopředseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 26.5.2008 - 29.10.2008
Vznik členství 23.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6
člen dozorčí rady Jan Slezák 9.2.2005 - 8.1.2009
Vznik členství 3.12.2004
Zánik členství 3.12.2008
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 9.1.2006 - 15.12.2009
Vznik členství 30.11.2005
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Peter Ficht 31.5.2007 - 2.4.2010
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 24.2.2010
Adresa: Bleicherhornstrasse 18 , 814 76 Mnichov Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Ing. Marie Kousalíková 30.8.2007 - 5.10.2011
Vznik členství 15.4.2007
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 25.7.2007
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Jan Slezák 8.1.2009 - 5.10.2011
Vznik členství 4.12.2008
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 31.5.2007 - 28.11.2011
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Austrasse 1 , 830 83 Riedering Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 29.10.2008 - 26.6.2012
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 13.10.2008
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Spolková republika Německo
D-82205, Gilching, Pfarrhofgasse 6
člen dozorčí rady JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD. 5.10.2011 - 26.6.2012
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Lannova 1540/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Kousalíková 5.10.2011 - 26.6.2012
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 15.12.2009 - 13.2.2013
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady MUDr. Iveta Borská 26.6.2012 - 13.2.2013
Vznik členství 12.3.2012
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 21.11.2012
Adresa: Zelená 943/7 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 26.6.2012 - 13.2.2013
Vznik členství 24.4.2012
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 21.11.2012
Adresa: Spolková republika Německo
D - 96317, Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 28.11.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Austrasse 1 , 830 83 Riedering Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Pavel Sladkovský 13.2.2013 - 25.7.2013
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Chrudimská 2158/5 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Ludmila Štvánová 26.6.2012 - 31.3.2014
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: Vinohradská 1755/116 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Magnus Alexander Brandau 2.4.2010 - 27.6.2014
Vznik členství 25.2.2010
Zánik členství 25.2.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov, Belfortstrasse 2, 81667
předseda dozorčí rady Michael Fehn 13.2.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 21.11.2012
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Mangstraße 4 , D - 96317 Kronach (Oberfranken) Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 25.7.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Oberputting 1A , 830 83 Riedering Spolková republika Německo
člen představenstva Magnus Alexander Brandau 27.6.2014 - 2.7.2014
Vznik členství 26.2.2014
Zánik členství 1.4.2014
Adresa: Konecchlumského 643/1 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Richter 27.6.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 2.4.2014
Adresa: V lipkách 705/9 , Praha 154 00
Člen dozorčí rady Jiří Vávra 27.6.2014 - 10.9.2014
Vznik členství 2.4.2014
Adresa: Na pozorce 1502/3 , Praha 193 00
místopředseda dozorčí rady Iveta Borská 13.2.2013 - 16.4.2015
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 10.3.2015
Vznik funkce 21.11.2012
Zánik funkce 10.3.2015
Adresa: Zelená 943/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ivan Beneš 25.7.2013 - 16.4.2015
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: 32 , Jílovice 373 12
člen dozorčí rady Helena Chudomelová 31.3.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 20.12.2013
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Pirinská 3245/8 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Richter 27.7.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Na Zámyšli 26/4 , Praha 150 00
Předseda dozorčí rady Jiří Vávra 10.9.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 10.3.2015
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 10.3.2015
Adresa: Na pozorce 1502/3 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Milan Urban 10.9.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 17.6.2014
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Karfíkova 925 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Patrik Nacher 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Vysočanská 552/73 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Petr David Ph.D. 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Ruská 707/74 , Praha 101 00
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Na stráži 1517/6 , Praha 180 00
člen dozorčí rady MUDr. Iveta Borská 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Zelená 943/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Mareš 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Sečská 1845/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA 16.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Ordovická 1428/7 , Praha 155 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA 30.10.2015 - 3.3.2017
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 6.12.2016
Adresa: Ordovická 1428/7 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA 30.10.2015 - 12.11.2017
Vznik členství 11.3.2015
Vznik funkce 19.6.2015
Adresa: Na stráži 1517/6 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Patrik Nacher 30.10.2015 - 4.3.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Vysočanská 552/73 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Petr David Ph.D. 30.10.2015 - 4.3.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Ruská 707/74 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Iveta Borská 30.10.2015 - 4.3.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Zelená 943/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jaroslava Nguyenová 3.3.2017 - 4.3.2019
Vznik členství 7.12.2016
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 7.12.2016
Adresa: Šmeralova 170/31 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA 12.11.2017 - 4.3.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Františka Kadlece 848/10 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Ulm MPA 4.3.2019 - 4.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Elišky Krásnohorské 123/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Mareš 30.10.2015 - 8.5.2019
Vznik členství 11.3.2015
Adresa: Sečská 1845/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Viktor Mahrik 4.3.2019 - 8.5.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Únětická 739/13 , Praha 161 00
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Mareš 8.5.2019 - 3.8.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 11.3.2019
Vznik funkce 5.3.2019
Zánik funkce 11.3.2019
Adresa: Sečská 1845/3 , Praha 100 00

Sbírka Listin Pražská plynárenská Holding a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7151/SL 90 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.7.2015 29.7.2015 87
B 7151/SL 89 ostatní usnesení Rady hl. města Prahy Městský soud v Praze 10.3.2015 3.4.2015 23.4.2015 11
B 7151/SL 88 ostatní záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 5.11.2014 19.1.2015 4.2.2015 6
B 7151/SL 87 ostatní záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 10.4.2014 19.1.2015 4.2.2015 2
B 7151/SL 86 stanovy společnosti, účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 21.8.2014 10.11.2014 70
B 7151/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2014 18.8.2014 23.10.2014 18
B 7151/SL 84 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 511/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 11.7.2014 6.8.2014 23
B 7151/SL 83 ostatní usnesení rady hlavního města Prahy Městský soud v Praze 1.4.2014 19.5.2014 14.7.2014 12
B 7151/SL 82 notářský zápis NZ 597/2013 Městský soud v Praze 20.11.2013 17.3.2014 2.4.2014 13
B 7151/SL 81 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 2.8.2013 10.10.2013 21.10.2013 1
B 7151/SL 80 notářský zápis NZ 386/2013 Městský soud v Praze 22.7.2013 10.10.2013 21.10.2013 13
B 7151/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 26.8.2013 26
B 7151/SL 78 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2013 1.8.2013 26.8.2013 10
B 7151/SL 77 ostatní zápis ze zasedání řádné VH Městský soud v Praze 31.5.2013 19.7.2013 1.8.2013 24
B 7151/SL 76 notářský zápis NZ 338/2012 Městský soud v Praze 26.6.2012 17.7.2012 3.4.2013 12
B 7151/SL 75 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.12.2012 6.2.2013 3.4.2013 1
B 7151/SL 74 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.1.2013 6.2.2013 3.4.2013 2
B 7151/SL 73 notářský zápis NZ 680/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 6.2.2013 3.4.2013 13
B 7151/SL 72 notářský zápis NZ 153/2012 Městský soud v Praze 12.3.2012 5.6.2012 3.4.2013 12
B 7151/SL 71 ostatní zápis ze zasedání řádné VH Městský soud v Praze 31.5.2012 20.7.2012 13.8.2012 7
B 7151/SL 70 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011-zápis předs. Městský soud v Praze 31.12.2011 20.7.2012 13.8.2012 26
B 7151/SL 69 ostatní zápis ze zasedání mimořádné Vh Městský soud v Praze 26.6.2012 20.7.2012 13.8.2012 6
B 7151/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 24.1.2012 26.1.2012 48
B 7151/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 - konsolidovaná + VH Městský soud v Praze 31.12.2010 24.1.2012 26.1.2012 58
B 7151/SL 66 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2011 29.9.2011 17.10.2011 43
B 7151/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.8.2011 29.8.2011 31
B 7151/SL 64 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 24.6.2011 26.8.2011 29.8.2011 11
B 7151/SL 63 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.11.2010 18.1.2011 26.1.2011 9
B 7151/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 18.1.2011 26.1.2011 50
B 7151/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2009 23.8.2010 27.8.2010 39
B 7151/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.4.2010 16.4.2010 30
B 7151/SL 59 ostatní protokol z 38.zasedání předs. Městský soud v Praze 12.5.2009 9.2.2010 3
B 7151/SL 58 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 10.11.2009 12.1.2010 60
B 7151/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 10.12.2009 14.12.2009 51
B 7151/SL 56 ostatní -zápis z VH+/VZ,ÚZ,aud.r.08/ Městský soud v Praze 8.4.2009 26.6.2009 44
B 7151/SL 54 ostatní -zápis z VH+VZ r.07-konsolid. Městský soud v Praze 9.11.2008 20.1.2009 66
B 7151/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.9.2008 15.12.2008 1
B 7151/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.9.2008 15.12.2008 9
B 7151/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 28.11.2008 28.11.2008 56
B 7151/SL 50 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 1.4.2008 23.10.2008 14
B 7151/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2008 23.10.2008 1
B 7151/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.5.2008 2.6.2008 32
B 7151/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.5.2009 6.5.2008 33
B 7151/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2006 20.12.2007 27.12.2007 59
B 7151/SL 46 ostatní -výňatek ze zápisu zased.DR Městský soud v Praze 25.7.2007 9.10.2007 1
B 7151/SL 45 ostatní -protokol z 31.zased.představ. Městský soud v Praze 14.6.2007 9.10.2007 3
B 7151/SL 44 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.4.2007 26.7.2007 2
B 7151/SL 43 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 3.4.2007 26.7.2007 1
B 7151/SL 42 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 12.4.2007 26.7.2007 23
B 7151/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.5.2007 9.5.2007 0
B 7151/SL 40 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 11.12.2006 7.2.2007 18
B 7151/SL 39 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 28.12.2006 28.12.2006 144
B 7151/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.5.2006 6.6.2006 67
B 7151/SL 36 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 30.11.2005 25.1.2006 8
B 7151/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 25.1.2006 132
B 7151/SL 34 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 11.3.2005 21.3.2005 68
B 7151/SL 30 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 2.12.2004 10.2.2005 9
B 7151/SL 29 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 10.2.2005 63
B 7151/SL 26 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 21.6.2004 22.7.2004 80
B 7151/SL 28 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 21.4.2004 16.7.2004 16
B 7151/SL 25 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2002 28.8.2003 107
B 7151/SL 24 notářský zápis NZ143/2002 Městský soud v Praze 10.10.2002 28.8.2003 4
B 7151/SL 23 notářský zápis NZ87/2003 Městský soud v Praze 25.6.2003 28.8.2003 14
B 7151/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2003 28.8.2003 17
B 7151/SL 21 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 28.8.2003 85
B 7151/SL 19 notářský zápis NZ35/2003 Městský soud v Praze 14.4.2003 20.6.2003 20
B 7151/SL 18 notářský zápis -NZ574/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 5.2.2003 73
B 7151/SL 17 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.6.2002 5.2.2003 86
B 7151/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2002 5.2.2003 16
B 7151/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2001 29.7.2002 17
B 7151/SL 14 účetní závěrka [2001], zpráva auditora /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2001 17.7.2002 18.7.2002 34
B 7151/SL 13 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 17.7.2002 18.7.2002 75
B 7151/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2001 14.1.2002 14.1.2002 16
B 7151/SL 8 posudek znalce č.664-64/2001 Městský soud v Praze 5.6.2001 5.11.2001 43
B 7151/SL 7 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 30.3.2001 5.11.2001 8
B 7151/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ472/01 Městský soud v Praze 26.6.2001 5.11.2001 102
B 7151/SL 5 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Městský soud v Praze 26.6.2001 5.11.2001 112
B 7151/SL 4 notářský zápis -NZ523/01 Městský soud v Praze 11.7.2001 5.11.2001 64
B 7151/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.9.2001 6.9.2001 7.9.2001 16
B 7151/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 708/2000 Městský soud v Praze 7.9.2000 31.5.2001 161

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská Holding a.s.

IČO (identifikační číslo) 26442272
Jméno Pražská plynárenská Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 26.3.2001
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Pražská plynárenská Holding a.s.

Živnosti a provozovny Pražská plynárenská Holding a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 2 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pražská plynárenská Holding a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Mikeska
Člen statutárního orgánu Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc.
Člen statutárního orgánu Mgr. Vladan Brož
Člen statutárního orgánu MgA ADAM RUT

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražská plynárenská Holding a.s.

IČO: 26442272
Firma: Pražská plynárenská Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 26.3.2001

Sídlo Pražská plynárenská Holding a.s.

Sídlo: U plynárny 500/44, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti holdingových společností
Poradenství v oblasti řízení
tracking image