Menu Zavřít

FIRMA Pražská plynárenská, a.s. IČO: 60193492

Pražská plynárenská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Pražská plynárenská, a.s. (60193492) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 37/38, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1993 a je stále aktivní. Pražská plynárenská, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Pražská plynárenská, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Pražská plynárenská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 31. 12. 1993
Spisová značka: B 2337
IČO (identifikační číslo osoby): 60193492
Jméno: Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1993
Zapsána dne: 31.12.1993
Obchodní závod společnosti Pražská plynárenská, a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřené dne 15. května 2023 mezi společností Pražská plynárenská, a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze smlouvy o provozních úvěrech do výše 5.000.000.000,- Kč, mezivěřitelské smlouvy, této smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu a dalších Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován ve smlouvě o provozních úvěrech do výše 5.000.000.000,- Kč), které mohou vznikat v období do 31. prosince 2031 a jejichž maximální celková částka nesmí překročit částku 10.000.000.000,-- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. 15.11.2023
Obchodní závod společnosti Pražská plynárenská, a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřené dne 2. listopadu 2023 mezi společností Pražská plynárenská, a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze smlouvy o směnečném programu v objemu do výše 1.200.000.000,-- Kč, mezivěřitelské smlouvy ve znění dodatku č. 1, jakékoli Směnky vystavené na základě a v souladu se Smlouvou o směnečném programu a další Dokumentace programu (jak je tento pojem definován v této smlouvě o zřízení zástavního práva k závodu), které mohou vznikat v období do 31. prosince 2031 a jejichž maximální celková částka nesmí překročit částku 2.400.000.000,-- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. 2.11.2023
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 9. 5. 2023, který byl schválen dne 26. 6. 2023, došlo ke sloučení, při němž na společnost Pražská plynárenská, a.s., jakožto společnost nástupnickou, přešlo s účinností ke dni 1. 7. 2023 jmění zanikající společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 264 42 272. Rozhodný den fúze byl stanoven na den 1. 1. 2023. 1.7.2023
Na společnost Pražská plynárenská, a.s., identifikační číslo 60193492, sídlem Národní 37, Nové Město, 110 00 Praha 1 Nové Město, spisová značka B 2337 vedená u Městského soudu v Praze, jako společnost nástupnickou přešlo na základě fúze sloučením podle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 17.5.2022 jmění společnosti Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., identifikační číslo 27436551, sídlem U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4, spisová značka B 17753 vedená u Městského soudu v Praze, a společnosti Informační služby energetika, a.s., identifikační číslo 26420830, sídlem U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4, spisová značka B 7946 vedená u Městského soudu v Praze, jako společností zanikajících. 1.7.2022
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 279 33 318, se sídlem Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00. 31.10.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. 31.10.2014 - 31.10.2014
Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, učinil v působnosti valné hromady dne 1.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých) ze současné výše 1.439.907.000,- Kč (jedna miliarda čtyři sta třicet devět milionů devět set sedm tisíc korun českých) na novou výši 431.972.100,- Kč (čtyři sta třicet jeden milion devět set sedmdesát dva tisíc sto korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, tj. u 950 338 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 489 569 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé jednotlivé zaknihované akcie na jméno i každé jednotlivé zaknihované akcie na majitele ve výši 300,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři spol 8.8.2014 - 4.3.2015
Základní kapitál společnosti je 1 439 907 000,- Kč a byl zcela splacen. 18.7.2014 - 4.3.2015
Společnost vydala pouze zaknihované akcie. 18.7.2014
Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 18.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 18.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 5. května 2014 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto: Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího akcie na Společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na Společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům Společnosti, jejichž akcie na Společnosti přecházejí na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti, činí částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch Hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. 16.5.2014
společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci" jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007 26.2.2007
Základní jmění společnosti je oceněno částkou 1 439 907 000,- Kč a bylo zcela splaceno. 3.11.1997 - 18.7.2014
Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou veřejně obchodovatelné. 3.11.1997 - 18.7.2014
Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada, vyjma zaměstnaneckých akcií, kdy majitel této akcie musí mít k převodu souhlas představenstva po schválení dozorčí radou. 3.11.1997 - 18.7.2014
K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, se váží tato práva: Bez souhlasu majitele akcie nelze: a) zrušit společnost, b) navýšit nebo snížit základní jmění, c) změnit stanovy společnosti. 3.11.1997 - 31.3.2004
Jedna akcie na jméno FNM ČR o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je zapsanána se zvláštními právy státu 14.6.1995 - 18.7.2014
akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel maje- tek státního podniku Český plynárenský podnik ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Privatizační projekt byl pod č.j. 630/2122/632/93 schválen Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27.10.1993. 31.12.1993 - 18.7.2014

Kapitál Pražská plynárenská, a.s.

Základní kapitál 431 972 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.2015
Základní kapitál 1 439 907 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1993  - 4.3.2015

Akcie Pražská plynárenská, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na jméno 300 Kč 489 569 4.3.2015
akcie na majitele 300 Kč 950 338 4.3.2015
akcie na jméno 1 000 Kč 489 569 31.3.2004  - 4.3.2015
akcie na jméno 1 000 Kč 1 15.9.1997  - 31.3.2004
akcie na jméno 1 000 Kč 489 568 15.9.1997  - 31.3.2004
akcie na majitele 1 000 Kč 950 338 15.9.1997  - 4.3.2015
akcie na jméno 1 000 Kč 489 568 14.6.1995  - 15.9.1997
akcie na jméno 1 000 Kč 1 14.6.1995  - 15.9.1997
akcie na majitele 1 000 Kč 942 338 14.6.1995  - 15.9.1997
zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 000 14.6.1995  - 15.9.1997
akcie na majitele 1 000 Kč 1 421 787 31.12.1993  - 14.6.1995
zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 18 120 31.12.1993  - 14.6.1995

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Národní 37/38, Praha 11000, Česká republika 18.7.2006
Adresa: U plynárny 500/44, Praha 14000, Česká republika 5.3.2003 - 18.7.2006
Adresa: Národní 416/37, Praha 11000, Česká republika 18.7.2006 - 18.7.2006
Adresa: U plynárny 500/44, Praha 14000, Česká republika 4.7.2002 - 5.3.2003
Adresa: U plynárny 500/44, Praha 14000, Česká republika 31.12.1993 - 4.7.2002

Předmět podnikání Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
technicko-organizační činnost voblasti požární ochrany 1.7.2022
poskytování služeb voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci 1.7.2022
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.7.2022
opravy silničních vozidel 1.7.2022
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.7.2022
podnikání voblasti nakládání snebezpečnými odpady 1.7.2022
montáž, opravy, revize azkoušky zdvihacích zařízení 1.7.2022
montáž, opravy, revize azkoušky elektrických zařízení 1.7.2022
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 1.7.2022
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech 1.7.2022
kominictví 1.7.2022
ostraha majetku aosob 1.7.2022
hostinská činnost 1.7.2022
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.7.2022
výkon komunikačních činností na území České republiky : a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) c) služba přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) d) služby přístupu ksíti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) 1.7.2022
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.7.2022
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.2.2022
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.2.2015
Nákup a prodej tepla 18.7.2014 - 7.2.2015
Obchod s elektřinou 27.4.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.1.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 25.1.2011 - 30.5.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.1.2011 - 30.5.2014
Truhlářství, podlahářství 25.1.2011 - 30.5.2014
Klempířství a oprava karoserií 25.1.2011 - 30.5.2014
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 25.1.2011
Hostinská činnost 25.1.2011 - 30.5.2014
vedení spisovny 6.11.2007 - 1.8.2023
rozvod tepelné energie podléhající licenci 26.7.2007 - 26.10.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.4.2007 - 30.5.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze č. 2 a 3 cit. zák.) 6.4.2007 - 14.10.2010
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 6.4.2007 - 14.10.2010
Hostinská činnost. 18.7.2006 - 25.1.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.9.2005
výroba tepelné energie podléhající licenci 11.10.2004 - 26.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 11.10.2004 - 14.10.2010
distribuce plynu 5.3.2003 - 6.4.2007
distribuce elektřiny 5.3.2003 - 26.10.2011
obchod s plynem 5.3.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 5.3.2003 - 25.1.2011
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 5.3.2003 - 30.5.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5.3.2003 - 30.5.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.3.2003 - 14.10.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.3.2003 - 30.5.2014
úprava a rozvod užitkové vody 5.3.2003 - 14.10.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 5.3.2003 - 7.2.2015
povrchové úpravy a svařování kovů 5.3.2003 - 14.10.2010
truhlářství 5.3.2003 - 25.1.2011
klempířství 5.3.2003 - 25.1.2011
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 5.3.2003 - 14.10.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 5.3.2003 - 14.10.2010
výuka jazyků 5.3.2003 - 14.10.2010
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 5.3.2003 - 14.10.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 5.3.2003 - 14.10.2010
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. 5.3.2003 - 25.1.2011
opravy silničních vozidel 4.7.2002 - 30.5.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 4.7.2002 - 14.10.2010
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 15.9.1997 - 5.3.2003
Projektová činnost ve výstavbě 15.9.1997 - 22.9.2005
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.9.1997 - 6.4.2007
silniční motorová doprava nákladní 15.9.1997 - 6.4.2007
kopírovací služby 15.9.1997 - 14.10.2010
pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb 20.6.1997 - 7.2.2015
provozování plynárenského muzea 20.6.1997 - 14.10.2010
rozvod plynu 20.6.1997 - 6.4.2007
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 20.6.1997 - 14.10.2010
montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny 26.8.1994 - 15.9.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 26.8.1994 - 15.9.1997
plynoinstalatérství 26.8.1994 - 15.9.1997
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční moto- rová doprava-druh vozidel a SPZ uvedených v příloze konces- ní listiny 26.8.1994 - 15.9.1997
poradenství v oblasti měření,regulace a přenosu dat 26.8.1994 - 14.10.2010
provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů 26.8.1994 - 14.10.2010
školící činnost v oboru plynových zařízení 26.8.1994 - 14.10.2010
mechanizační výkony stavebních strojů 26.8.1994 - 14.10.2010
montáž a opravy měřící a regulační techniky 26.8.1994 - 26.7.2007
ubytovací služby v podnikové ubytovně 26.8.1994 - 22.9.2005
opravy stavebních mechanizmů 26.8.1994 - 25.1.2011
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 26.8.1994 - 25.10.2006
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 26.8.1994 - 25.10.2006
výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodej topných plynů 31.12.1993 - 20.6.1997
revize vyhrazených plynových zařízení 31.12.1993 - 26.8.1994
opravy motorových vozidel 31.12.1993 - 4.7.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 31.12.1993 - 15.9.1997
stavitel 31.12.1993 - 15.9.1997
poradenství v oblasti měření a regulace 31.12.1993 - 26.8.1994
poradenství v oblasti plynárenství 31.12.1993 - 26.8.1994
investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 31.12.1993 - 14.10.2010
výroba, opravy a montáž měřidel 31.12.1993 - 25.10.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 31.12.1993 - 14.10.2010
pronájem průmyslového zboží 31.12.1993 - 14.10.2010
pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 31.12.1993 - 14.10.2010
poskytování software 31.12.1993 - 14.10.2010
automatizované zpracování dat 31.12.1993 - 14.10.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.1993 - 6.4.2007

Vedení firmy Pražská plynárenská, a.s.

Statutární orgán Pražská plynárenská, a.s.

člen představenstva Ing. Milan Cízl
Ve funkci od 1.8.2023
Adresa V hůrkách 2145/1, 15800 Praha
předseda představenstva Ing. Ludvík Baleka
Ve funkci od 18.9.2023
Adresa Řehníkova 2136, 25301 Hostivice
člen představenstva Ing. Petr Kovařík
Ve funkci od 7.7.2021
Adresa Pod Harfou 966/35, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Martin Slabý
Ve funkci od 1.2.2024
Adresa Hrušov 30, 25166 Ondřejov
předseda představenstva Ing Martin Pacovský
Ve funkci od 10.2.2021 do 18.9.2023
Adresa Polská 1396/46, 12000 Praha
člen představenstva Ing. Ludvík Baleka
Ve funkci od 5.6.2023 do 18.9.2023
Adresa Řehníkova 2136, 25301 Hostivice
člen představenstva Ing Milan Cízl
Ve funkci od 15.1.2021 do 1.8.2023
Adresa V hůrkách 2145/1, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Vladimír Vavřich
Ve funkci od 3.4.2018 do 5.6.2023
Adresa Pihelská 1133/18, 18400 Praha
místopředseda představenstva Ing Milan Jadlovský
Ve funkci od 2.8.2018 do 2.6.2021
Adresa Vojty Kuchynky 1306, 27101 Nové Strašecí
předseda představenstva Ing Pavel Janeček
Ve funkci od 2.8.2018 do 10.2.2021
Adresa Mánesova 569/22, 29001 Poděbrady
člen představenstva Ing Milan Cízl
Ve funkci od 1.3.2019 do 15.1.2021
Adresa Nad schody 271, 15500 Praha
člen představenstva Ing Milan Cízl
Ve funkci od 2.8.2018 do 1.3.2019
Adresa 482, 26101 Příbram
člen představenstva Ing. Milan Cízl
Ve funkci od 12.12.2016 do 2.8.2018
Adresa 482, 26101 Příbram
místopředseda představenstva Ing. Milan Jadlovský
Ve funkci od 30.5.2014 do 2.8.2018
Adresa Vojty Kuchynky 1306, 27101 Nové Strašecí
Předseda představenstva Ing. Pavel Janeček
Ve funkci od 30.5.2014 do 2.8.2018
Adresa Mánesova 569/22, 29001 Poděbrady
člen představenstva Ing. Alois Těšitel
Ve funkci od 30.5.2014 do 3.4.2018
Adresa Jihovýchodní VI 929/2, 14100 Praha
Člen představenstva Ing. Petr Zmátlík
Ve funkci od 7.2.2015 do 12.12.2016
Adresa Humpolecká 556/24, 14000 Praha
člen představenstva Ing. Miroslav Nosál
Ve funkci od 30.5.2014 do 18.2.2015
Adresa K lesu 895/48, 14200 Praha
člen představenstva Dr. František Kotula
Ve funkci od 11.3.2014 do 30.5.2014
Adresa Krajníkova 397, 25229 Dobřichovice
předseda představenstva Miroslav Nosál
Ve funkci od 8.1.2013 do 30.5.2014
Adresa K lesu 895/48, 14200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Fafejta
Ve funkci od 19.9.2012 do 30.5.2014
Adresa Hodčina 704/2, 16100 Praha
místopředseda představenstva Eckart Baum
Ve funkci od 30.11.2011 do 30.5.2014
Adresa Xaver-Loibl-Strasse , Schönberg
člen Dr. František Kotula
Ve funkci od 19.9.2013 do 11.3.2014
Adresa Krajníkova 397, 25229 Dobřichovice
člen Dr. František Kotula
Ve funkci od 22.1.2010 do 19.9.2013
Adresa Krajníkova 397, 25229 Dobřichovice
předseda představenstva Pavel Hurda
Ve funkci od 6.11.2009 do 8.1.2013
Adresa Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Milan Fafejta
Ve funkci od 26.7.2007 do 19.9.2012
Adresa Hodčina 704/2, 16100 Praha
člen představenstva Eckart Baum
Ve funkci od 11.12.2006 do 30.11.2011
Adresa Xaver-Loibl-Strasse , Schönberg
člen Dr. František Kotula
Ve funkci od 11.2.2009 do 22.1.2010
Adresa Všehrdova 430/27, 11800 Praha
předseda představenstva Pavel Hurda
Ve funkci od 8.12.2004 do 6.11.2009
Adresa Kubelíkova 1548/27, 13000 Praha
člen Dr. František Kotula
Ve funkci od 31.3.2004 do 11.2.2009
Adresa Všehrdova 430/27, 11800 Praha
člen představenstva Ing. Milan Fafejta
Ve funkci od 5.3.2003 do 26.7.2007
Adresa Hodčina 704/2, 16100 Praha
člen Dr. Wolfgang Thon-Jacobi
Ve funkci od 31.3.2004 do 11.12.2006
Adresa Perlová 370/3, 11000 Praha
předseda představenstva RNDr. Jan Koukal CSc.
Ve funkci od 5.3.2003 do 8.12.2004
Adresa Herbenova 547/45, 10200 Praha
místopředseda představenstva Klaus Schröder
Ve funkci od 5.3.2003 do 31.3.2004
Adresa , Hessenbank 39, D 44 225 Dortmund
člen představenstva Dipl.Ing. Gerhard Möllemann
Ve funkci od 5.3.2003 do 31.3.2004
Adresa , Schlehenweg 153, D 46 286 Dorsten
Člen představenstva Ladislav Pospíšil
Ve funkci od 15.9.1997 do 5.3.2003
Adresa Boleratická 18/3, 15521 Praha 5
člen představenstva Ing. Milan Fafejta
Ve funkci od 31.12.1993 do 5.3.2003
Adresa Hodčina 704/2, 16100 Praha
člen představenstva Luděk Hons
Ve funkci od 31.12.1993 do 5.3.2003
Adresa Štichova 640/24, 14900 Praha
člen představenstva JUDr. Michal Vavřík
Ve funkci od 31.12.1993 do 5.3.2003
Adresa Mezivrší 1446/29, 14700 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Weinberger
Ve funkci od 31.12.1993 do 5.3.2003
Adresa 7. května 865/39, 14900 Praha 4
člen představenstva Ing. Vladimír Kostka
Ve funkci od 31.12.1993 do 12.5.1995
Adresa Jordana Jovkova 3263/25, 14300 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

IČO (identifikační číslo): 60193492
Jméno: Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 12. 1993
Celkový počet živností: 65
Aktivních živností: 16

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo: Národní 37/38, Praha 11000

Živnosti Pražská plynárenská, a.s.

Živnost č. 1 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 11. 2022

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 8. 2022

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 8. 2022

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 5 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2022

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 2. 2022

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 2. 2022

Živnost č. 12 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 2. 2022

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 9. 2020

Živnost č. 14 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 8. 2005

Živnost č. 15 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 3. 2002

Živnost č. 16 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 12. 1993

Statutární orgán Pražská plynárenská, a.s.

Člen statutárního orgánu: Petr Kovařík
Člen statutárního orgánu: Ing. Ludvík Baleka
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Slabý
Člen statutárního orgánu: Milan Cízl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

IČO: 60193492
Firma: Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Extra-Regio
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 31. 12. 1993

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo: Národní 37/38, Praha 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování kulturních zařízení
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků