Firma Pražská plynárenská, a.s. IČO 60193492


Pražská plynárenská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pražská plynárenská, a.s. (60193492) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 37/38, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1993 a je stále aktivní. Pražská plynárenská, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Pražská plynárenská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pražská plynárenská, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pražská plynárenská, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pražská plynárenská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2337
IČO (identifikační číslo osoby) 60193492
Jméno Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1993
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jun gmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. Na spol ečnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 279 33 318, se sídlem Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00. 31.10.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jun gmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. 31.10.2014 - 31.10.2014
Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, učinil v působnosti valné hromady dne 1.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých) ze současné výše 1.439.907.000,- Kč (jedna miliarda čtyři sta třicet devět milionů devět set sedm tisíc korun českých) n a novou výši 431.972.100,- Kč (čtyři sta třicet jeden milion devět set sedmdesát dva tisíc sto korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zák ona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, tj. u 950 338 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 489 569 k s zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé jednotlivé zaknihované akcie na jméno i každé jednotlivé zaknihované akcie na majitele ve výši 300,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu spol ečnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volný ch prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 1.007.934.900,- Kč (jedna miliarda sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc devět set korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři spol 8.8.2014 - 4.3.2015
Společnost vydala pouze zaknihované akcie. 18.7.2014
Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 18.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 18.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Základní kapitál společnosti je 1 439 907 000,- Kč a byl zcela splacen. 18.7.2014 - 4.3.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 5. května 2014 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto: Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti vlastnícího akcie na Společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích práv ech ve Společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na Společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům Společnosti, jejichž akcie na Společnosti přecházejí na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti, činí čá stku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude po skytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch Hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. 16.5.2014
společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci" jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1 .1.2007 26.2.2007
K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky, se váží tato práva: Bez souhlasu majitele akcie nelze: a) zrušit společnost, b) navýšit nebo snížit základní jmění, c) změnit stanovy společnosti. 3.11.1997 - 31.3.2004
Základní jmění společnosti je oceněno částkou 1 439 907 000,- Kč a bylo zcela splaceno. 3.11.1997 - 18.7.2014
Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou veřejně obchodovatelné. 3.11.1997 - 18.7.2014
Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada, vyjma zaměstnaneckých akcií, kdy majitel této akcie musí mít k převodu souhlas představenstva po schválení dozorčí radou. 3.11.1997 - 18.7.2014
Jedna akcie na jméno FNM ČR o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je zapsanána se zvláštními právy státu 14.6.1995 - 18.7.2014
akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel maje- tek státního podniku Český plynárenský podnik ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Privatizační projekt byl pod č.j. 630/2122/632/93 schválen Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27.10.1993. 31.12.1993 - 18.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Pražská plynárenská, a.s.

Kapitál Pražská plynárenská, a.s.

zakladni jmění 431 972 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.2015
zakladni jmění 1 439 910 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1993 - 4.3.2015

Akcie Pražská plynárenská, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 300 Kč 950 338 4.3.2015
Akcie na jméno 300 Kč 489 569 4.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 489 569 31.3.2004 - 4.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 489 568 15.9.1997 - 31.3.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 15.9.1997 - 31.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 950 338 15.9.1997 - 4.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 14.6.1995 - 15.9.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 942 338 14.6.1995 - 15.9.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 000 14.6.1995 - 15.9.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 489 568 14.6.1995 - 15.9.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 421 787 31.12.1993 - 14.6.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 18 120 31.12.1993 - 14.6.1995

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Národní 37/38 , Praha 110 00 18.7.2006
Adresa Národní 37 , 110 00 Praha Česká republika
18.7.2006 - 18.7.2006
Adresa U plynárny 500/44 , Praha 140 00 5.3.2003 - 18.7.2006
Adresa U plynárny 500/44 , Praha 140 00 4.7.2002 - 5.3.2003
Adresa U plynárny 500/44 , Praha 140 00 31.12.1993 - 4.7.2002

Předmět podnikání Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.2.2015
Nákup a prodej tepla 18.7.2014 - 7.2.2015
Obchod s elektřinou 27.4.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.1.2011
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 25.1.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 25.1.2011 - 30.5.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.1.2011 - 30.5.2014
Truhlářství, podlahářství 25.1.2011 - 30.5.2014
Klempířství a oprava karoserií 25.1.2011 - 30.5.2014
Hostinská činnost 25.1.2011 - 30.5.2014
vedení spisovny 6.11.2007
rozvod tepelné energie podléhající licenci 26.7.2007 - 26.10.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze č. 2 a 3 cit. zák.) 6.4.2007 - 14.10.2010
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 6.4.2007 - 14.10.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.4.2007 - 30.5.2014
Hostinská činnost. 18.7.2006 - 25.1.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.9.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 11.10.2004 - 14.10.2010
výroba tepelné energie podléhající licenci 11.10.2004 - 26.10.2011
obchod s plynem 5.3.2003
distribuce plynu 5.3.2003 - 6.4.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.3.2003 - 14.10.2010
úprava a rozvod užitkové vody 5.3.2003 - 14.10.2010
povrchové úpravy a svařování kovů 5.3.2003 - 14.10.2010
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 5.3.2003 - 14.10.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 5.3.2003 - 14.10.2010
výuka jazyků 5.3.2003 - 14.10.2010
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 5.3.2003 - 14.10.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 5.3.2003 - 14.10.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 5.3.2003 - 25.1.2011
truhlářství 5.3.2003 - 25.1.2011
klempířství 5.3.2003 - 25.1.2011
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. 5.3.2003 - 25.1.2011
distribuce elektřiny 5.3.2003 - 26.10.2011
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 5.3.2003 - 30.5.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5.3.2003 - 30.5.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.3.2003 - 30.5.2014
výroba a zpracování paliv a maziv 5.3.2003 - 7.2.2015
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 4.7.2002 - 14.10.2010
opravy silničních vozidel 4.7.2002 - 30.5.2014
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 15.9.1997 - 5.3.2003
Projektová činnost ve výstavbě 15.9.1997 - 22.9.2005
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.9.1997 - 6.4.2007
silniční motorová doprava nákladní 15.9.1997 - 6.4.2007
kopírovací služby 15.9.1997 - 14.10.2010
rozvod plynu 20.6.1997 - 6.4.2007
provozování plynárenského muzea 20.6.1997 - 14.10.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 20.6.1997 - 14.10.2010
pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb 20.6.1997 - 7.2.2015
montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny 26.8.1994 - 15.9.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 26.8.1994 - 15.9.1997
plynoinstalatérství 26.8.1994 - 15.9.1997
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční moto- rová doprava-druh vozidel a SPZ uvedených v příloze konces- ní listiny 26.8.1994 - 15.9.1997
ubytovací služby v podnikové ubytovně 26.8.1994 - 22.9.2005
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 26.8.1994 - 25.10.2006
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 26.8.1994 - 25.10.2006
montáž a opravy měřící a regulační techniky 26.8.1994 - 26.7.2007
poradenství v oblasti měření,regulace a přenosu dat 26.8.1994 - 14.10.2010
provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů 26.8.1994 - 14.10.2010
školící činnost v oboru plynových zařízení 26.8.1994 - 14.10.2010
mechanizační výkony stavebních strojů 26.8.1994 - 14.10.2010
opravy stavebních mechanizmů 26.8.1994 - 25.1.2011
revize vyhrazených plynových zařízení 31.12.1993 - 26.8.1994
poradenství v oblasti měření a regulace 31.12.1993 - 26.8.1994
poradenství v oblasti plynárenství 31.12.1993 - 26.8.1994
výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodej topných plynů 31.12.1993 - 20.6.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 31.12.1993 - 15.9.1997
stavitel 31.12.1993 - 15.9.1997
opravy motorových vozidel 31.12.1993 - 4.7.2002
výroba, opravy a montáž měřidel 31.12.1993 - 25.10.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.1993 - 6.4.2007
investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 31.12.1993 - 14.10.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 31.12.1993 - 14.10.2010
pronájem průmyslového zboží 31.12.1993 - 14.10.2010
pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 31.12.1993 - 14.10.2010
poskytování software 31.12.1993 - 14.10.2010
automatizované zpracování dat 31.12.1993 - 14.10.2010

vedení firmy Pražská plynárenská, a.s.

Statutární orgán Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva. 18.7.2014
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva. 15.9.1997 - 18.7.2014
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám,před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně včichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 20.6.1997 - 15.9.1997
Za společnost jedná představenstvo, to společně všichni čle- nové představenstva.Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představen- stvo.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společ- nosti připojí svůj podpis celé představenstvo,nebo předseda příp.místopředseda a jeden člen představenstva, nebo dva členové představenstva současně,nebo jeden člen představen- stva, který byl k tomu představenstvem pověřen,nebo další osoby zmocněné k tomu představenstvem. 26.8.1994 - 20.6.1997
Způsob jednání a podepisování společnosti Za společnost jedná představenstvo, a to společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všechni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společ- nosti. 31.12.1993 - 26.8.1994
člen představenstva Ing. Vladimír Vavřich 3.4.2018
Vznik členství 6.2.2018
Adresa: Pihelská 1133/18 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing Pavel Janeček 2.8.2018
Vznik členství 20.6.2018
Vznik funkce 20.6.2018
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing Milan Jadlovský 2.8.2018
Vznik členství 20.6.2018
Vznik funkce 20.6.2018
Adresa: Vojty Kuchynky 1306 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Ing Milan Cízl 1.3.2019
Vznik členství 20.6.2018
Adresa: Nad schody 271 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Vladimír Kostka 31.12.1993 - 12.5.1995
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Milan Fafejta 31.12.1993 - 5.3.2003
Vznik členství 1.1.1999
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
člen představenstva Luděk Hons 31.12.1993 - 5.3.2003
Vznik členství 1.1.1999
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Štichova 640/24 , Praha 149 00
člen představenstva JUDr. Michal Vavřík 31.12.1993 - 5.3.2003
Vznik členství 1.1.1999
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Weinberger 31.12.1993 - 5.3.2003
Vznik členství 1.1.1999
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: 7. května 865/39 , Praha 149 00
Člen představenstva Ladislav Pospíšil 15.9.1997 - 5.3.2003
Vznik členství 1.1.1999
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Fr. Křižíka 18 , Praha 7 Česká republika
místopředseda představenstva Klaus Schröder 5.3.2003 - 31.3.2004
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 1.7.2002
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Hessenbank 39, D 44 225 Dortmund
člen představenstva Dipl.Ing. Gerhard Möllemann 5.3.2003 - 31.3.2004
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Schlehenweg 153, D 46 286 Dorsten
předseda představenstva RNDr. Jan Koukal CSc. 5.3.2003 - 8.12.2004
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 9.10.2004
Vznik funkce 1.7.2002
Zánik funkce 9.10.2004
Adresa: Herbenova 547/45 , Praha 102 00
člen Dr. Wolfgang Thon-Jacobi 31.3.2004 - 11.12.2006
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 20.9.2006
Adresa: Perlová 370/3 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Milan Fafejta 5.3.2003 - 26.7.2007
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 1.7.2007
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
člen Dr. František Kotula 31.3.2004 - 11.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
předseda představenstva Pavel Hurda 8.12.2004 - 6.11.2009
Vznik členství 10.10.2004
Zánik členství 11.10.2009
Vznik funkce 10.10.2004
Zánik funkce 11.10.2009
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen Dr. František Kotula 11.2.2009 - 22.1.2010
Vznik členství 2.1.2009
Adresa: Všehrdova 430/27 , Praha 118 00
člen představenstva Eckart Baum 11.12.2006 - 30.11.2011
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 21.9.2011
Adresa: Xaver-Loibl-Strasse 29 , 945 13 Schönberg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Milan Fafejta 26.7.2007 - 19.9.2012
Vznik členství 2.7.2007
Zánik členství 3.7.2012
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
předseda představenstva Pavel Hurda 6.11.2009 - 8.1.2013
Vznik členství 11.10.2009
Zánik členství 29.10.2012
Vznik funkce 15.10.2009
Zánik funkce 29.10.2012
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen Dr. František Kotula 22.1.2010 - 19.9.2013
Vznik členství 2.1.2009
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
člen Dr. František Kotula 19.9.2013 - 11.3.2014
Vznik členství 2.1.2009
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
místopředseda představenstva Eckart Baum 30.11.2011 - 30.5.2014
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 27.3.2014
Vznik funkce 22.9.2011
Zánik funkce 27.3.2014
Adresa: Xaver-Loibl-Strasse 29 , 945 13 Schönberg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Milan Fafejta 19.9.2012 - 30.5.2014
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 28.3.2014
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
předseda představenstva Miroslav Nosál 8.1.2013 - 30.5.2014
Vznik členství 29.10.2012
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 7.4.2014
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
člen představenstva Dr. František Kotula 11.3.2014 - 30.5.2014
Vznik členství 3.1.2014
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: Krajníkova 397 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Ing. Miroslav Nosál 30.5.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 17.10.2014
Zánik funkce 17.10.2014
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Petr Zmátlík 7.2.2015 - 12.12.2016
Vznik členství 17.10.2014
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 17.10.2014
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: Humpolecká 556/24 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Alois Těšitel 30.5.2014 - 3.4.2018
Vznik členství 29.3.2014
Zánik členství 6.2.2018
Adresa: Jihovýchodní VI 929/2 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Jadlovský 30.5.2014 - 2.8.2018
Vznik členství 27.3.2014
Zánik členství 19.6.2018
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 19.6.2018
Adresa: Vojty Kuchynky 1306 , Nové Strašecí 271 01
Předseda představenstva Ing. Pavel Janeček 30.5.2014 - 2.8.2018
Vznik členství 27.3.2014
Zánik členství 19.6.2018
Vznik funkce 7.4.2014
Zánik funkce 19.6.2018
Adresa: Mánesova 569/22 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Milan Cízl 12.12.2016 - 2.8.2018
Vznik členství 1.11.2016
Zánik členství 19.6.2018
Adresa: 482 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing Milan Cízl 2.8.2018 - 1.3.2019
Vznik členství 20.6.2018
Adresa: 482 , Příbram 261 01

Dozorčí rada Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Klepáček 22.12.2015
Vznik členství 16.11.2015
Adresa: Černochova 1071/3 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Petra Zemanová 2.3.2017
Vznik členství 11.1.2017
Adresa: Samota 190 , Jirny 250 90
člen dozorčí rady Miroslav Vránek 2.3.2017
Vznik členství 11.1.2017
Adresa: U Sparty 512/10 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Mgr. Reda Ifrah 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Vznik funkce 22.3.2019
Adresa: Theinova 1001 1, 196 00 Praha Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ivo Kramoliš MSc., MBA 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Vznik funkce 22.3.2019
Adresa: U Uranie 1583/27 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Mgr. Václav Kučera 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Adresa: Studentská 701/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr Jindřich Lechovský 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Adresa: Sobotecká 924 , Turnov 511 01
člen dozorčí rady Matěj Turek 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Adresa: Roháčova 244/48 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Wagenknecht 13.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Adresa: U Krematoria 2636 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Josef Hais 31.12.1993 - 26.8.1994
Adresa: Řipská 1114/5 , Praha 101 00
Jméno Ing. Zdeněk Hlaváč 31.12.1993 - 2.1.1995
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Jméno Ing. Marta Ptáčková 31.12.1993 - 2.1.1995
Adresa: Káranská 279/11 , Praha 108 00
Jméno ing. Marián Veverka 12.5.1995 - 19.5.1995
Adresa: Konečná 129 , Klecany 250 67
Jméno ing. Vladimír Kostka 2.1.1995 - 1.8.1996
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
Jméno ing. František Dušek 2.1.1995 - 1.8.1996
Adresa: Libická 1987/7 , Praha 130 00
Jméno JUDr. Lubomíra Stojkovičová 1.8.1996 - 17.12.1996
Adresa: Blattného 1317 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Jméno ing. Miroslav Hájek 1.8.1996 - 17.11.1998
Adresa: Řevničov Česká republika
Jméno ing. Jaroslav Steinbauer 2.1.1995 - 21.12.1998
Adresa: Na Podkovce 574/11 , Praha 147 00
Jméno Jiří Hermann 2.1.1995 - 5.11.1999
Adresa: Pod vyhlídkou 333/20 , Praha 162 00
Jméno Tomáš Szennai 1.8.1996 - 5.11.1999
Adresa: Českomoravská 808/7 , Praha 190 00
Jméno Miroslav Šifner 1.8.1996 - 5.11.1999
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
Jméno Ing. Luděk Janoušek 17.11.1998 - 5.11.1999
Adresa: Brunclíkova 1722/19 , Praha 162 00
Jméno ing. Mirko Brandani 21.12.1998 - 5.11.1999
Adresa: Velehradská 1159/3 , Praha 130 00
Jméno Prof. Dr. Ing. Peter Zenker 17.11.1998 - 18.1.2001
Adresa: Buteweg 14 , 454 81 Mülheim an der Ruhr Spolková republika Německo
Jméno JUDr. Lubomíra Stojkovičová 17.12.1996 - 4.7.2002
Zánik členství 12.11.2000
Adresa: Blattného 2317/6 , Praha 158 00
Jméno Ing. Radomil Markvart 5.11.1999 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Zimova 626/1 , Praha 142 00
Jméno Jitka Thámová 5.11.1999 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Kosmonautů 3023 , Mělník 276 01
Jméno Ing. Jiří Gerik 5.11.1999 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Ke Strašnické 1207/7 , Praha 100 00
Jméno RNDr. Jan Koukal CSc. 5.11.1999 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Herbenova 547/45 , Praha 102 00
Jméno Otto Kechner 5.11.1999 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Veverkova 729/22 , Praha 170 00
Jméno Dr. Ingo Albert Otto Westen, Dat. Nar. 10.11.1944 18.1.2001 - 4.7.2002
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Spolková republika Německo
D-45894 Gelsenkirchen, Immermannstrasse 45 b, SRN
Jméno RNDr. Jan Koukal CSc. 4.7.2002 - 5.3.2003
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Herbenova 547/45 , Praha 102 00
Jméno Ing. Radomil Markvart 4.7.2002 - 5.3.2003
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Zimova 626/1 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jiří Gerik 4.7.2002 - 5.3.2003
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Ke Strašnické 1207/7 , Praha 100 00
Jméno Otto Kechner 4.7.2002 - 31.3.2004
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Veverkova 729/22 , Praha 170 00
člen Mgr. Zdeněk Zajíček 5.3.2003 - 31.3.2004
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen Martin Herrmann 5.3.2003 - 31.3.2004
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Elisabethenstrasse 54, 61118 Bad Vilbel
Jméno František Maryška 26.8.1994 - 11.10.2004
Vznik členství 27.5.1999
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: Konečná 129 , Klecany 250 67
Jméno ing. Marián Veverka 19.5.1995 - 11.10.2004
Vznik členství 16.8.1999
Zánik členství 16.8.2004
Adresa: Bruslařská 1185/16 , Praha 102 00
Jméno Dr. Ulrich Schöler 4.7.2002 - 11.10.2004
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 16.6.2004
Adresa: Siepenstrasse 90 , 451 36 Essen Spolková republika Německo
Jméno Dr. Ingo Westen 4.7.2002 - 11.10.2004
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 16.6.2004
Adresa: Immermannstrasse 45 , D-45894 Gelsenkirchen Spolková republika Německo
člen Dipl.Ing. Heinrich Klocke 5.3.2003 - 11.10.2004
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 16.6.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Gräfin-Imma-Strasse 48c, 44797 Bochum
člen Gottfried Spelsberg-Korspeter 31.3.2004 - 11.10.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 16.6.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Wieselweg 19, 71638 Ludwigsburg
člen Pavel Hurda 31.3.2004 - 8.12.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 9.10.2004
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Lumír Nováček 11.10.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Gen. Hrušky 1197/2 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 8.12.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 10.10.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
Jméno JUDr. Lubomíra Stojkovičová 4.7.2002 - 4.1.2006
Vznik členství 13.11.2000
Zánik členství 13.11.2005
Adresa: Blattného 2317/6 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Ludvík 11.10.2004 - 16.8.2006
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 8.5.2006
Adresa: Dunovského 457/21 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka 11.10.2004 - 11.12.2006
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 20.9.2006
Adresa: 60 , Paskov 739 21
člen dozorčí rady Ing. Dušan Malý 29.8.2005 - 11.12.2006
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 20.9.2006
Adresa: Jana Želivského 1768/18 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 11.12.2006 - 21.12.2006
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 8.11.2006
Adresa: Jägerstrasse 11 , 820 08 Unterhaching Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Peter Ficht 11.12.2006 - 21.12.2006
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 8.11.2006
Adresa: Bleicherhornstr. 18 , 814 76 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 21.12.2006 - 21.12.2006
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 8.11.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Riedering, Austrasse 1, 83083
člen dozorčí rady Ing. Marián Veverka 11.10.2004 - 5.2.2007
Vznik členství 17.8.2004
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Bruslařská 1185/16 , Praha 102 00
člen dozorčí rady František Maryška 11.10.2004 - 5.2.2007
Vznik členství 28.5.2004
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Konečná 129 , Klecany 250 67
člen RNDr. Lubomír Habrnál 31.3.2004 - 26.8.2008
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: V nížinách 427/15 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 11.10.2004 - 24.7.2009
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 17.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 21.12.2006 - 24.7.2009
Vznik členství 8.11.2006
Adresa: Jägerstrasse 11 , 820 08 Unterhaching Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 24.7.2009 - 7.10.2009
Vznik členství 17.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching
člen dozorčí rady Peter Ficht 21.12.2006 - 7.4.2010
Vznik členství 8.11.2006
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: Bleicherhornstr. 18 , 814 76 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 29.8.2005 - 14.10.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 25.6.2010
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Magnus Alexander Brandau 7.4.2010 - 14.10.2010
Vznik členství 4.12.2009
Zánik členství 25.6.2010
Adresa: Belfortstrasse 2 , 816 67 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Lubomíra Stojkovičová 4.1.2006 - 25.1.2011
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 15.11.2010
Adresa: Blattného 2317/6 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 21.12.2006 - 26.10.2011
Vznik členství 8.11.2006
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Riedering, Austrasse 1, 83083
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 24.7.2009 - 26.10.2011
Vznik členství 8.11.2006
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Albert-Schweitzer-Str. 8 , 820 08 Unterhaching Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Marta Ptáčková 5.2.2007 - 27.4.2012
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 9.1.2012
Adresa: Káranská 279/11 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Miroslav Vránek 5.2.2007 - 27.4.2012
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 9.1.2012
Adresa: Přístavní 1126/18 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 7.10.2009 - 7.6.2012
Vznik členství 17.6.2009
Vznik funkce 17.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Pfarrhofgasse 6, 82205 Gilching
člen RNDr. Lubomír Habrnál 26.8.2008 - 8.1.2013
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: V nížinách 427/15 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha 14.10.2010 - 8.1.2013
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 26.10.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 10.9.2012
Adresa: Albert-Schweitzer-Str. 8 , 820 08 Unterhaching Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Marc Müller 8.1.2013 - 8.1.2013
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Litvínovická 1639/93 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 26.10.2011 - 22.7.2013
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Riedering, Austrasse 1, PSČ: 83083
člen dozorčí rady Magnus Alexander Brandau 14.10.2010 - 30.5.2014
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: Belfortstrasse 2 , 816 67 Mnichov Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dipl.Ing. Michael Fehn 7.6.2012 - 30.5.2014
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 27.3.2014
Vznik funkce 17.6.2009
Zánik funkce 27.3.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, PSČ D-96317
člen dozorčí rady Marc Müller 8.1.2013 - 30.5.2014
Vznik členství 30.10.2012
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: Litvínovická 1639/93 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Milan Urban 8.1.2013 - 30.5.2014
Vznik členství 29.10.2012
Adresa: Karfíkova 925 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 22.7.2013 - 30.5.2014
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: Oberputting 1A , 830 83 Riedering Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Pavel Richter 30.5.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 27.3.2014
Adresa: V lipkách 705/9 , Praha 154 00
místopředseda dozorčí rady Pavel Hurda 8.1.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 15.4.2015
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 15.4.2015
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady MUDr. Iveta Borská 30.5.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 27.3.2014
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: Zelená 943/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jiří Vávra 30.5.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 27.3.2014
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: Na pozorce 1502/3 , Praha 193 00
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Urban 30.5.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 15.4.2015
Vznik funkce 27.3.2014
Zánik funkce 15.4.2015
Adresa: Karfíkova 925 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Richter 27.7.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 27.3.2014
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: Na Zámyšli 26/4 , Praha 150 00
člen dozorčí rady JUDr. Lubomíra Stojkovičová 25.1.2011 - 4.4.2016
Vznik členství 15.11.2010
Zánik členství 15.2.2016
Adresa: Blattného 2317/6 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Marta Ptáčková 27.4.2012 - 2.3.2017
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 10.1.2017
Adresa: Káranská 279/11 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Miroslav Vránek 27.4.2012 - 2.3.2017
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 10.1.2017
Adresa: U Sparty 512/10 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Kopecký 20.7.2015 - 2.3.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 5.1.2017
Vznik funkce 16.4.2015
Adresa: Bělušická 1323 , Praha 190 16
člen dozorčí rady JUDr. Štěpán Stupčuk 20.7.2015 - 19.4.2019
Vznik členství 16.4.2015
Adresa: Jednořadá 451/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Bc. Martin Čáslavka 20.7.2015 - 13.5.2019
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: Novákových 1817/30 , Praha 180 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Hašek 20.7.2015 - 13.5.2019
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Bubenské nábřeží 866/11 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Koželuh MBA 20.7.2015 - 13.5.2019
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Vyhlídková 1423/24 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady RNDr. Marcela Plesníková 20.7.2015 - 13.5.2019
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: Prusíkova 2435/3 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Radomír Nepil 2.3.2017 - 13.5.2019
Vznik členství 6.1.2017
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: Světova 1041/9 , Praha 180 00
člen dozorčí rady JUDr. Štěpán Stupčuk 19.4.2019 - 13.5.2019
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: Kamýcká 246/4 , Praha 160 00

Prokura Pražská plynárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Michal Vavřík 5.3.2003 - 31.3.2004
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00
Jméno Ing. Jiří Weinberger 5.3.2003 - 31.3.2004
Adresa: 7. května 865/39 , Praha 149 00
Jméno Mgr. Karel Mach 5.3.2003 - 21.3.2005
Adresa: Při trati 1232/6 , Praha 141 00
Jméno Ladislav Pospíšil 5.3.2003 - 19.2.2007
Adresa: Františka Křížka 525/18 , Praha 170 00
Jméno Ing. František Vašák CSc. 31.3.2004 - 25.1.2011
Adresa: Strouhalova 2799 , Kladno 272 01
Jméno Ing. Josef Hais 18.7.2006 - 25.1.2011
Adresa: Ondříčkova 2284/20 , Praha 130 00
Jméno Ing. Milan Fafejta 5.3.2003 - 22.7.2013
Adresa: Hodčina 704/2 , Praha 161 00
Jméno Ing. František Vašák CSc. 25.1.2011 - 22.7.2013
Adresa: Hyacintová 3234/11 , Praha 106 00
Jméno Ing. Jiří Hamšík 31.3.2004 - 11.3.2014
Adresa: Tovární 1270/10 , Praha 170 00
Jméno Ing. Josef Hais 25.1.2011 - 11.3.2014
Adresa: Radhošťská 1828/12 , Praha 130 00

Sbírka Listin Pražská plynárenská, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2337/SL 132 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.11.2015 1.12.2015 12.1.2016 1
B 2337/SL 131 ostatní zápis ze 115. zasedání představenstva společnosti Městský soud v Praze 15.4.2015 10.7.2015 19.8.2015 1
B 2337/SL 127 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 11.9.2014 23.10.2014 24
B 2337/SL 126 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.8.2014 1.10.2014 124
B 2337/SL 125 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2014 1.8.2014 1.10.2014 20
B 2337/SL 124 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 856/2014 Městský soud v Praze 1.8.2014 1.8.2014 11.8.2014 12
B 2337/SL 122 notářský zápis NZ 257/2014 Městský soud v Praze 5.5.2014 23.5.2014 3.6.2014 125
B 2337/SL 121 notářský zápis NZ 150/2014 Městský soud v Praze 27.3.2014 23.5.2014 3.6.2014 13
B 2337/SL 120 notářský zápis NZ 149/2014 Městský soud v Praze 27.3.2014 23.5.2014 3.6.2014 14
B 2337/SL 119 ostatní zápis ze zasedání DR/ informace člena předs. Městský soud v Praze 27.3.2014 23.5.2014 3.6.2014 9
B 2337/SL 118 ostatní zápis ze zasedání DR/ odvolání a vloba předs. Městský soud v Praze 27.3.2014 23.5.2014 3.6.2014 6
B 2337/SL 117 notářský zápis NZ 257/2014 Městský soud v Praze 5.5.2014 9.5.2014 19.5.2014 123
B 2337/SL 116 notářský zápis NZ 649/2013 Městský soud v Praze 10.12.2013 25.2.2014 12.3.2014 13
B 2337/SL 115 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 26.8.2013 108
B 2337/SL 114 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 7.6.2013 1.8.2013 26.8.2013 16
B 2337/SL 113 notářský zápis NZ 545/2012 Městský soud v Praze 29.10.2012 10.1.2013 21.1.2013 14
B 2337/SL 112 notářský zápis NZ 543/2012 Městský soud v Praze 29.10.2012 10.1.2013 21.1.2013 14
B 2337/SL 111 notářský zápis NZ 542/2012 Městský soud v Praze 29.10.2002 10.1.2013 21.1.2013 12
B 2337/SL 110 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 5.11.2012 10.1.2013 21.1.2013 2
B 2337/SL 109 účetní závěrka - zápis ze zased. řádné VH /14.6.2012/ Městský soud v Praze 14.6.2012 19.10.2012 24.10.2012 17
B 2337/SL 108 ostatní zápis ze zased.DR/volba předs. Městský soud v Praze 14.6.2012 1.10.2012 2
B 2337/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2012 16.7.2012 25.7.2012 22
B 2337/SL 106 notářský zápis NZ 316/2012 Městský soud v Praze 14.6.2012 16.7.2012 25.7.2012 30
B 2337/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 19.7.2012 132
B 2337/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 12.9.2011 21.12.2011 1
B 2337/SL 103 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2011 21.12.2011 2
B 2337/SL 102 notářský zápis NZ 503/2011 Městský soud v Praze 12.9.2011 21.12.2011 14
B 2337/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2011 15.11.2011 23
B 2337/SL 100 notářský zápis NZ 341 Městský soud v Praze 16.6.2011 15.11.2011 27
B 2337/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.8.2011 29.8.2011 124
B 2337/SL 98 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 16.6.2011 26.8.2011 29.8.2011 19
B 2337/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2010 26.10.2010 23
B 2337/SL 96 notářský zápis NZ401/2010+sml.o vkladu č.pod. Městský soud v Praze 24.6.2010 26.10.2010 43
B 2337/SL 95 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 17.9.2010 0
B 2337/SL 94 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 40
B 2337/SL 93 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 15
B 2337/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 0
B 2337/SL 91 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 19.8.2010 27
B 2337/SL 90 ostatní -zápis ze zasedání DR-volba Městský soud v Praze 3.12.2009 21.4.2010 35
B 2337/SL 89 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.10.2009 24.11.2009 1
B 2337/SL 88 ostatní -rozh.DR- volba představ.9x Městský soud v Praze 5.10.2009 24.11.2009 9
B 2337/SL 87 ostatní -zápis ze zased. představ.č.14 Městský soud v Praze 15.10.2009 24.11.2009 2
B 2337/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2009 1.9.2009 24
B 2337/SL 85 notářský zápis NZ 333/2009 Městský soud v Praze 11.6.2009 1.9.2009 22
B 2337/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 0
B 2337/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2007 24.9.2007 25.9.2007 24
B 2337/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 144
B 2337/SL 82 ostatní -výňatek ze záp.zased.DR Městský soud v Praze 26.6.2007 3.8.2007 2
B 2337/SL 81 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 16.7.2007 3.8.2007 2
B 2337/SL 80 notářský zápis -NZ438/07 Městský soud v Praze 26.6.2007 3.8.2007 24
B 2337/SL 78 ostatní -sml.o vkladu části podniku Městský soud v Praze 22.11.2006 7.3.2007 9
B 2337/SL 77 ostatní -zápis č.21/06zased.představen Městský soud v Praze 20.12.2006 7.3.2007 9
B 2337/SL 76 ostatní -protokol o průběhu voleb Městský soud v Praze 9.1.2007 12.2.2007 2
B 2337/SL 75 podpisové vzory -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 20.9.2006 8.1.2007 0
B 2337/SL 74 ostatní -záp.č.5/06zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 20.9.2006 8.1.2007 0
B 2337/SL 73 notářský zápis -NZ698/06+sml.o vkl.část.podni Městský soud v Praze 8.11.2006 8.1.2007 0
B 2337/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 0
B 2337/SL 71 posudek znalce č. B 59/2006 Městský soud v Praze 20.9.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 2337/SL 70 ostatní náv. sml. o vkladu části podn. Městský soud v Praze 30.9.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 2337/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 24.8.2006 0
B 2337/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2006 24.8.2006 0
B 2337/SL 69 ostatní -zápis č.9/2006ze zased.předst Městský soud v Praze 11.4.2006 27.7.2006 0
B 2337/SL 67 notářský zápis NZ 324/2006 Městský soud v Praze 7.6.2006 27.7.2006 0
B 2337/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.10.2005 0
B 2337/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2005 3.10.2005 0
B 2337/SL 58 notářský zápis -NZ375/05 Městský soud v Praze 16.6.2005 3.10.2005 0
B 2337/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 3.10.2005 0
B 2337/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2005 21.9.2005 26.9.2005 0
B 2337/SL 56 notářský zápis -NZ376/05 Městský soud v Praze 16.6.2005 21.9.2005 26.9.2005 0
B 2337/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2004 10.12.2004 0
B 2337/SL 53 ostatní zápis č.10/04zased.představens Městský soud v Praze 7.10.2004 10.12.2004 0
B 2337/SL 52 ostatní -záp.č.5/04 mimoř.zased.DR/pře Městský soud v Praze 7.10.2004 10.12.2004 0
B 2337/SL 51 ostatní -záp.č.4/04zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 9.9.2004 10.12.2004 0
B 2337/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2004 11.10.2004 0
B 2337/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 11.10.2004 0
B 2337/SL 48 ostatní -záp.č.3/04zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 16.6.2004 11.10.2004 0
B 2337/SL 47 notářský zápis -NZ106/04 Městský soud v Praze 16.6.2004 11.10.2004 0
B 2337/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 11.8.2004 0
B 2337/SL 45 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 6.5.2003 1.4.2004 0
B 2337/SL 44 notářský zápis -NZ89/03+stanovy Městský soud v Praze 30.4.2003 1.4.2004 0
B 2337/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 1.4.2004 0
B 2337/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2003 1.4.2004 0
B 2337/SL 41 notářský zápis -NZ86/03 Městský soud v Praze 18.6.2003 1.4.2004 0
B 2337/SL 40 ostatní -zápis č.8/03zased.představens Městský soud v Praze 13.11.2003 1.4.2004 0
B 2337/SL 39 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.2.2004 1.4.2004 0
B 2337/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.3.2004 0
B 2337/SL 37 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 4.9.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 36 ostatní zápis č.12/02mimoř.jed.předsta Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 35 ostatní zápis č.13/02mimoř.jed.předsta Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 34 ostatní zápis č.14/02 jed.představenst Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 33 ostatní -záp.č.5/02 zased.DR/představ. Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 32 ostatní -odstoupení-5x/představ./ Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 31 notářský zápis -NZ66/2002 Městský soud v Praze 22.3.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 30 notářský zápis -NZ131/2002 Městský soud v Praze 27.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 29 notářský zápis -NZ130/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 28 notářský zápis -NZ129/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2002 24.3.2004 0
B 2337/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 23.7.2003 0
B 2337/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.11.2002 0
B 2337/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 15.11.2002 0
B 2337/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 17.10.2002 0
B 2337/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 2337/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2337/SL 22 notářský zápis -NZ93/2001-NZ94/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 15.11.2001 0
B 2337/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 26.9.2001 12.11.2001 0
B 2337/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.9.2001 9.11.2001 0
B 2337/SL 15 notářský zápis -Nz36/2000 Městský soud v Praze 16.6.2000 23.5.2001 0
B 2337/SL 13 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 12.11.1999 6.8.1999 0
B 2337/SL 7 notářský zápis -NZ108/98 Městský soud v Praze 12.6.1998 4.8.1999 0
B 2337/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ207/97+ÚZ r.96 Městský soud v Praze 20.6.1997 4.8.1999 0
B 2337/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.1996 19.6.1997 4.8.1999 0
B 2337/SL 4 notářský zápis -NZ82/96 Městský soud v Praze 21.6.1996 4.8.1999 0
B 2337/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ121/95 Městský soud v Praze 15.9.1995 4.8.1999 0
B 2337/SL 2 notářský zápis -NZ231/94 Městský soud v Praze 19.12.1994 4.8.1999 0
B 2337/SL 10 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 4.8.1999 0
B 2337/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ210/93 Městský soud v Praze 13.12.1993 4.8.1999 0
B 2337/SL 11 notářský zápis -NZ107/99 Městský soud v Praze 18.6.1999 3.8.1999 0
B 2337/SL 60 ostatní -čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 16.6.2005 0
B 2337/SL 59 ostatní -zápis č.3/05 Městský soud v Praze 16.6.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193492
Jméno Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 2.12.1993
Celkový počet živností: 53
Aktivních živností: 4

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Živnosti a provozovny Pražská plynárenská, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1011269317
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 5.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Vítězná 2197, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1011304074
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna U plynárny 500/44, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1001520815
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 31.12.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Chelčického 1055/13, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1012342891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 14.9.2018

Živnost č. 2 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.3.2002

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.2005
Provozovna č. 1
Provozovna U plynárny 500/44, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1001520815
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.2005

Živnost č. 4 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2007
Provozovna č. 1
Provozovna U plynárny 500/44, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1001520831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2007

Živnost č. 5 Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1993
Zánik oprávnění 19.8.2005

Živnost č. 6 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1993
Zánik oprávnění 3.2.1997

Živnost č. 7 Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tla kových nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.1993
Zánik oprávnění 3.2.1997

Živnost č. 8 Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Školící činnost v oboru plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 3.2.1997

Živnost č. 11 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 15 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 16 Mechanizační výkony stavebních strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 24.10.1996

Živnost č. 19 Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 24.10.1996

Živnost č. 22 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 18.10.2006

Živnost č. 23 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 19.8.2005

Živnost č. 24 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1994
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 27 Opravy stavebních mechanizmů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová doprava - druh vozidel a SPZ v příloze, nedílné součásti koncesní listiny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 10.3.1995
Konec oprávnění 10.3.1995

Živnost č. 29 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.1994
Zánik oprávnění 18.10.2006

Živnost č. 30 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.1994
Zánik oprávnění 18.10.2006

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1995
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 32 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1996
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 35 Provozování plynárenského muzea

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Kopírovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 39 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 40 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 1.11.2013

Živnost č. 42 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 44 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výuka jazyků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2001
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 50 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2001
Zánik oprávnění 20.1.2014

Živnost č. 51 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2005
Zánik oprávnění 20.1.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pražská plynárenská, a.s.

Člen statutárního orgánu Milan Cízl
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Jadlovský
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Janeček
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Vavřich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražská plynárenská, a.s.

IČO: 60193492
Firma: Pražská plynárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 31.12.1993

Sídlo Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo: Národní 37/38, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování kulturních zařízení
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image