Firma Pražská energetika Holding a.s. IČO 26428059


Pražská energetika Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pražská energetika Holding a.s. (26428059) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na hroudě 1492/4, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2001 a je stále aktivní. Pražská energetika Holding a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Pražská energetika Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pražská energetika Holding a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pražská energetika Holding a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pražská energetika Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražská energetika Holding a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7020
IČO (identifikační číslo osoby) 26428059
Jméno Pražská energetika Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.1.2001
Počet členů statutárního orgánu: 4 25.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 25.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.7.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmminionůšestsetdvacetsedmtisíc) na částku ve výši 3.598.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátosmmilionůšestsetdvacetsedm). Upisování nad tuto částku se připouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská energetika, a.s. 8.10.2001 - 10.7.2002
2. Předmětem úpisu bude: 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. 8.10.2001 - 10.7.2002
3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. 8.10.2001 - 10.7.2002
4. Akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního jmění s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-351-4685839 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámení o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 8.10.2001 - 10.7.2002
5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 8.10.2001 - 10.7.2002
6. Úpis 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akciích na jméno, ISIN: 770950000628 (celkem 1.964.219 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, které byly oceněny: společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.:658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001, na hodnotu 2.198,- Kč na jednu akcii Pražské energetiky, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttři tisíc). 8.10.2001 - 10.7.2002
7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých: třimiliardypětsetdevadesátsedmtisícšestsetdvacetsedm) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akcií na jméno, ISIN: 770950000628, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, na částku 4.317.353.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 28.05.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 648.608 akcií na majitele a 1.315.611 akcií na jméno (celkem 1.964.219 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů na 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc). 8.10.2001 - 10.7.2002
8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. 8.10.2001 - 10.7.2002
9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vkady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papírů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektice od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 8.10.2001 - 10.7.2002
10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmmilionůšestsetdvacetsedmtisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 4.317.353.000,-Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 719.726.000,- Kč (slovy: českých korun: sedmssetdevatenáctmilionůsedmsetdvacetšesttisíc). 8.10.2001 - 10.7.2002

Aktuální kontaktní údaje Pražská energetika Holding a.s.

Kapitál Pražská energetika Holding a.s.

zakladni jmění 3 598 630 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.1.2001 - 21.11.2001

Akcie Pražská energetika Holding a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 598 627 21.11.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 17.1.2001 - 21.11.2001

Sídlo Pražská energetika Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na hroudě 1492/4 , Praha 100 00 10.6.2002
Adresa Na hroudě 1492/4 , Praha 100 00 17.1.2001 - 10.6.2002

Předmět podnikání Pražská energetika Holding a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.7.2014
spravování majetkových účastí právnických osob 17.1.2001 - 25.7.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 17.1.2001 - 25.7.2014

vedení firmy Pražská energetika Holding a.s.

Statutární orgán Pražská energetika Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné zastupovat společnost se podepisují za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 25.7.2014
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 17.1.2001 - 25.7.2014
člen představenstva Alexander Manfred Sloboda 14.12.2010
Vznik členství 18.10.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Ameisenbergstrasse 19, 70188
člen představenstva Mgr. Barbora Novotná Opltová 24.5.2017
Vznik členství 17.4.2015
Vznik funkce 17.4.2015
Adresa: Švermova 383/3 , Buštěhrad 273 43
člen představenstva Karsten Krämer 5.12.2018
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Kamenná 1299/2 , Praha 104 00
člen Ing. Jiří Kraft 17.1.2001 - 10.6.2002
Adresa: Vratislavova 27 , 128 00 Praha 2 Česká republika
člen Siegmund Messmer 17.1.2001 - 10.6.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: August-Bebel-Strasse 25 , D-01219 Dresden Spolková republika Německo
člen Dipl. Ing. Hartmut Fiege 17.1.2001 - 30.12.2002
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: Smetanaweg 27 , D-46282 Dorsten Spolková republika Německo
člen Ing. Drahomír Ruta 17.1.2001 - 20.9.2003
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: Sopotská 642/64 , Praha 181 00
předseda Ing. Jiří Kraft 10.6.2002 - 20.9.2003
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: Vratislavova 27 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Předseda Miroslav Poche 20.9.2003 - 20.9.2003
Vznik funkce 14.4.2003
Adresa: Chvalova 1222/4 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Christof Regelmann 10.6.2002 - 16.6.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 10.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
01456 Langebrück, Nicodestr. 2
člen Mark Wilhelm Mecidoglu 30.12.2002 - 6.10.2004
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Zeissbogen 37 , 451 33 Essen Spolková republika Německo
člen představenstva Dr.wolfgang Thon - Jacobi 6.10.2004 - 25.4.2006
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 28.12.2005
Zánik funkce 28.12.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Markblick 6, 44267, Dortmund
člen představenstva Uwe Benkendiorff 22.6.2006 - 22.6.2006
Vznik členství 28.12.2005
Vznik funkce 28.12.2005
Adresa: Pod Děvínem 2104/14 , Praha 150 00
Předseda Miroslav Poche 20.9.2003 - 6.3.2007
Vznik funkce 14.4.2003
Adresa: Křížkovského 1288/10 , Praha 130 00
Člen Milan Český 20.9.2003 - 23.8.2007
Vznik funkce 14.4.2003
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Chvalova 1222/4 , Praha 130 00
Předseda Ing. Mgr. Miroslav Poche 6.3.2007 - 23.8.2007
Vznik funkce 14.4.2003
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Velehradská 1735/28 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Pavel Klega 23.8.2007 - 2.6.2008
Vznik členství 21.6.2007
Vznik funkce 25.6.2007
Adresa: Hákova 542/7 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Jan Svátek 23.8.2007 - 2.6.2008
Vznik funkce 21.6.2007
Adresa: Vrútecká 2764/1 , Praha 141 00
Člen Ing. Ladislav Vinický 16.6.2004 - 30.12.2008
Vznik funkce 10.10.2003
Zánik funkce 10.10.2008
Adresa: Lihovarská 1270/11 , Praha 190 00
Člen Ing. Ladislav Vinický 30.12.2008 - 15.6.2010
Vznik členství 11.10.2008
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Lihovarská 1270/11 , Praha 190 00
člen představenstva Uwe Benkendorff 22.6.2006 - 14.12.2010
Vznik členství 28.12.2005
Zánik členství 17.10.2010
Vznik funkce 28.12.2005
Zánik funkce 17.10.2010
Adresa: Pod Děvínem 2104/14 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Pavel Klega 2.6.2008 - 25.7.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Hákova 542/7 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Jan Svátek 2.6.2008 - 25.7.2011
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 21.6.2007
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Vrútecká 2764/1 , Praha 141 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Novák 25.7.2011 - 3.4.2012
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 13.7.2011
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Nučická 1744/5 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Hrubý 3.4.2012 - 20.11.2012
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 18.10.2012
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 18.10.2012
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Václav Vodrážka 25.7.2011 - 2.4.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 4.3.2013
Adresa: Za Mototechnou 882/15 , Praha 155 00
člen představenstva Jan Svátek 2.4.2013 - 13.8.2013
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: V haltýři 24/1 , Praha 103 00
člen představenstva Bohuslav Matuška 13.8.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Varšavská 1338/15 , Praha 120 00
předseda představenstva JUDr. Radim Kříž 20.11.2012 - 1.6.2015
Vznik členství 19.10.2012
Zánik členství 16.4.2015
Vznik funkce 2.11.2012
Zánik funkce 16.4.2015
Adresa: K Vodici 1127/1 , Praha 104 00
člen představenstva Bohuslav Matuška 24.2.2015 - 1.6.2015
Vznik členství 29.6.2013
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Lužická 1646/6 , Praha 120 00
člen představenstva Axel Limberg 14.12.2010 - 1.8.2016
Vznik členství 18.10.2010
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: Spolková republika Německo
Königsbach-Stein, Wolfslach 10, 75203
člen představenstva Mgr. Barbora Novotná Opltová 1.6.2015 - 8.4.2017
Vznik členství 17.4.2015
Vznik funkce 17.4.2015
Adresa: Švermova 383/3 , Buštěhrad 273 43
člen představenstva Mgr. Barbora Novotná Opltová 8.4.2017 - 24.5.2017
Vznik členství 17.4.2015
Vznik funkce 17.4.2015
Adresa: Na viničních horách 493/25 , Praha 160 00
předseda představenstva Mgr. Bohdan Urban 1.6.2015 - 6.4.2018
Vznik členství 17.4.2015
Zánik členství 20.1.2018
Vznik funkce 24.4.2015
Zánik funkce 20.1.2018
Adresa: Jabloňová 1726/73 , Praha 106 00
člen představenstva Karsten Krämer 1.8.2016 - 5.12.2018
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Křemenáčová 158/22 , Praha 104 00

Dozorčí rada Pražská energetika Holding a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marc Wolpensinger 2.4.2013
Vznik členství 5.3.2013
Adresa: Schönblickstraße , 728 27 Wannweil Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Michael Frankhauser 22.8.2018
Vznik členství 29.6.2018
Adresa: Konrad-Adenauer-Straße , 692 21 Dossenheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Kathrin Durlik 20.10.2018
Vznik členství 20.10.2018
Adresa: Wiesbadener Str. 12A , 703 72 Stuttgart Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Jan Ondřich MSc. 7.8.2019
Vznik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2019
Adresa: K dubinám 565 21, 147 00 Praha Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kubíček 7.8.2019
Vznik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2019
Adresa: Heřmanova 834/42 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Mgr. Nikola Hořejš 7.8.2019
Vznik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2019
Adresa: V. P. Čkalova 502/14 , Praha 160 00
člen Dr. jur. Klaus Bussfeld 17.1.2001 - 1.2.2001
Adresa: Bochumer Strasse 209 , D-45886 Gelsenkirchen Společenství Severních Marian
člen Ing. Petr Švec 17.1.2001 - 7.10.2002
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7 , Praha 181 00
člen Pavel Žďárský 17.1.2001 - 7.10.2002
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: Bakovská 472/18 , Praha 197 00
člen Hans Otto Röth 17.1.2001 - 7.10.2002
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: Pingelshäger Strasse 42 , D-19057 Schwerin Spolková republika Německo
člen Dr. jur. Klaus Bussfeld 1.2.2001 - 7.10.2002
Vznik funkce 17.1.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: Bochumer Strasse 209 , D-45886 Gelsenkirchen Spolková republika Německo
člen Siegmund Messmer 10.6.2002 - 7.10.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: Spolková republika Německo
01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25
člen Doc.Ing. Zdeněk Trojan CSc. 10.6.2002 - 7.10.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 12.4.2002
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen Hans Otto Röth 7.10.2002 - 15.1.2003
Vznik funkce 12.4.2002
Zánik funkce 11.9.2002
Adresa: Pingelshäger Strasse 42 , D-19057 Schwerin Spolková republika Německo
člen Ing. Petr Švec 7.10.2002 - 20.9.2003
Vznik funkce 12.4.2002
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7 , Praha 181 00
člen Doc.Ing. Zdeněk Trojan CSc. 7.10.2002 - 20.9.2003
Vznik funkce 12.4.2002
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen Siegmund Messmer 7.10.2002 - 16.6.2004
Vznik funkce 12.4.2002
Zánik funkce 10.10.2003
Adresa: Spolková republika Německo
01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25
člen Dr. Robert Bach 7.10.2002 - 6.10.2004
Vznik funkce 12.4.2002
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Spolková republika Německo
59394 Nordkirchen, Plettenbergweg 5
Člen Mgr. Zdeněk Venera 20.9.2003 - 6.10.2004
Vznik funkce 14.4.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Měchenická 2555/2 , Praha 141 00
člen Uwe Benkendorff 16.6.2004 - 25.4.2006
Vznik funkce 10.10.2003
Zánik funkce 28.12.2005
Adresa: Pod Děvínem 2104/14 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Dr.ulrich Jobs 6.10.2004 - 25.4.2006
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 28.12.2005
Zánik funkce 28.12.2005
Adresa: Kladská 1489/5 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Dvořák 6.10.2004 - 22.6.2006
Vznik členství 1.7.2004
Adresa: Krakovská 1391/5 , Praha 110 00
člen Pavel Žďárský 7.10.2002 - 12.9.2006
Vznik funkce 12.4.2002
Adresa: Bakovská 472/18 , Praha 197 00
člen Hermann Lüschen 15.1.2003 - 24.1.2007
Zánik členství 12.9.2006
Vznik funkce 11.9.2002
Adresa: Mahlerstraße 50 , 703 76 Stuttgart Spolková republika Německo
člen JUDr.Ing. Miloslav Ludvík 20.9.2003 - 23.8.2007
Vznik funkce 14.4.2003
Zánik funkce 14.4.2007
Adresa: Kodaňská 598/28 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Dvořák 22.6.2006 - 30.12.2008
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 30.11.2004
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Krakovská 1391/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Chalupa 30.12.2008 - 9.4.2009
Vznik členství 23.4.2008
Adresa: Farní 879/21 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Chalupa 9.4.2009 - 2.6.2009
Vznik členství 2.7.2008
Adresa: Farní 879/21 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Axel Limberg 25.4.2006 - 16.2.2010
Vznik členství 28.12.2005
Vznik funkce 28.12.2005
Zánik funkce 28.12.2009
Adresa: Wolfslach 10 , Königsbach - Stein Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Torsten Uwe Hauck 25.4.2006 - 16.2.2010
Vznik členství 28.12.2005
Zánik členství 28.12.2009
Vznik funkce 28.12.2005
Zánik funkce 28.12.2009
Adresa: Mühlgewannweg 18 , Ladenburg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Michael Frankhauser 16.2.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 29.12.2009
Zánik členství 17.10.2010
Vznik funkce 29.12.2009
Zánik funkce 17.10.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Dossenheim, Konrad-Adenauer-Strasse 30, 69221
člen dozorčí rady Axel Limberg 16.2.2010 - 14.12.2010
Zánik členství 17.10.2010
Vznik funkce 29.12.2009
Zánik funkce 17.10.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Königsbach-Stein,Wolfslach 10, 75203
člen dozorčí rady Hermann Lüschen 24.1.2007 - 5.1.2011
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 27.2.2011
Vznik funkce 27.11.2006
Zánik funkce 27.2.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Mahlerstrasse 50, PSČ 703 76
člen Pavel Žďárský 12.9.2006 - 2.3.2011
Zánik členství 13.9.2010
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 13.9.2010
Adresa: Bakovská 472/18 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Chalupa 2.6.2009 - 2.3.2011
Vznik členství 2.7.2008
Zánik členství 2.2.2011
Vznik funkce 29.10.2008
Zánik funkce 2.2.2011
Adresa: Farní 879/21 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Jiří Janeček 23.8.2007 - 25.7.2011
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 21.6.2007
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Zimákova 458/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA 25.7.2011 - 3.4.2012
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Ordovická 1428/7 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Věra Civínová 3.4.2012 - 3.4.2012
Vznik členství 28.2.2012
Adresa: U zeměpisného ústavu 508/12 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Klega 25.7.2011 - 10.8.2012
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 18.6.2012
Vznik funkce 12.7.2011
Zánik funkce 18.6.2012
Adresa: Hákova 542/7 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Mirko Strube 14.12.2010 - 2.4.2013
Vznik členství 18.10.2010
Zánik členství 4.3.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Mannheim N4, 11-12, 68161
člen dozorčí rady Ing. Věra Šturmová 3.4.2012 - 2.4.2013
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2013
Adresa: U zeměpisného ústavu 508/12 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslava Illeová 10.8.2012 - 13.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 1.7.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Hyacintová 3208/8 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Roman Vaculka 2.4.2013 - 13.8.2013
Vznik členství 5.3.2013
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Hermann Lüschen 5.1.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 28.2.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Mahlestraße 50, 70376
předseda dozorčí rady Roman Vaculka 13.8.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 5.3.2013
Vznik funkce 30.7.2013
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jörg Klasen 14.12.2010 - 16.12.2014
Vznik členství 18.10.2010
Zánik členství 18.10.2014
Zánik funkce 18.10.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgsrt, Buowaldstrasse 90 C, 70619
člen dozorčí rady Roman Vaculka 25.7.2014 - 4.3.2015
Vznik členství 5.3.2013
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Richard Bureš 1.8.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 16.4.2015
Zánik funkce 16.4.2015
Adresa: Betlémská 1054/8 , Praha 110 00
člen Ing. Miloš Hejhal 13.8.2013 - 1.6.2015
Vznik členství 29.6.2013
Zánik členství 16.4.2015
Zánik funkce 16.4.2015
Adresa: Hlubočepská 1113/33 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Roman Vaculka 4.3.2015 - 1.6.2015
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 16.4.2015
Zánik funkce 16.4.2015
Adresa: Dlouhá 618/14 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Štěpánek 1.6.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 17.4.2015
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 28.4.2015
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Karafiátová 2313/42 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Dr. Christian Thewissen 16.12.2014 - 18.8.2016
Vznik členství 19.10.2014
Vznik funkce 19.10.2014
Adresa: Ginsterheide 1b , 413 34 Nettetal-Kaldenkirchen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Michael Frankhauser 25.7.2014 - 22.8.2018
Vznik členství 28.6.2014
Zánik členství 28.6.2018
Adresa: Konrad-Adenauer-Straße 30 , 692 21 Dossenheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Mgr. Petra Rejchrtová 1.6.2015 - 22.8.2018
Vznik členství 17.4.2015
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 17.4.2015
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: Hurbanova 1181/30 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Prokop 1.8.2016 - 22.8.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 2.5.2018
Vznik funkce 5.7.2016
Zánik funkce 2.5.2018
Adresa: Hrabákova 1973/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Dr. Christian Thewissen 18.8.2016 - 19.10.2018
Vznik členství 19.10.2014
Zánik členství 19.10.2018
Vznik funkce 19.10.2014
Zánik funkce 19.10.2018
Adresa: Ginsterheide 1b , 413 34 Nettetal-Kaldenkirchen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Mgr. Jan Kroča 22.8.2018 - 22.1.2019
Vznik členství 26.6.2018
Zánik členství 5.1.2019
Zánik funkce 5.1.2019
Adresa: Herbenova 728/48 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Jaroslav Špaček 1.6.2015 - 15.7.2019
Vznik členství 17.4.2015
Zánik členství 18.4.2019
Vznik funkce 17.4.2015
Zánik funkce 18.4.2019
Adresa: Smetanova 810 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Lébl 22.8.2018 - 7.8.2019
Vznik členství 3.5.2018
Zánik členství 24.6.2019
Vznik funkce 9.5.2018
Zánik funkce 24.6.2019
Adresa: Branická 722/19 , Praha 147 00

Sbírka Listin Pražská energetika Holding a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7020/SL 76 ostatní zápis č. 1/2015 z jednání řádné VH Městský soud v Praze 16.4.2015 11.5.2015 3.6.2015 5
B 7020/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis VH č. 1/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 1.12.2014 18.12.2014 5
B 7020/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 19.8.2014 47
B 7020/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 710/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 21.7.2014 5.8.2014 26
B 7020/SL 71 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 27.6.2014 21.7.2014 5.8.2014 7
B 7020/SL 69 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zápis VH 28.6.2013 Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 28.8.2013 76
B 7020/SL 70 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2013 2.8.2013 23.8.2013 67
B 7020/SL 68 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 4.3.2013 27.3.2013 16.4.2013 45
B 7020/SL 67 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 17.10.2012 4.12.2012 4.12.2012 29
B 7020/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 23.10.2012 42
B 7020/SL 65 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 18.6.2012 10.8.2012 21.8.2012 24
B 7020/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2011 (nekonsoidovaná) Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 21.8.2012 33
B 7020/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 6.1.2012 6.1.2012 71
B 7020/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 21.7.2011 13.8.2011 2
B 7020/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.6.2011 21.7.2011 13.8.2011 1
B 7020/SL 60 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 30.6.2011 21.7.2011 13.8.2011 34
B 7020/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 29.7.2011 35
B 7020/SL 58 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 22.7.2011 29.7.2011 3
B 7020/SL 57 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 22.7.2011 29.7.2011 34
B 7020/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 9.12.2010 25.1.2011 68
B 7020/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2010 9.12.2010 25.1.2011 2
B 7020/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2010 9.12.2010 25.1.2011 2
B 7020/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.10.2010 9.12.2010 25.1.2011 17
B 7020/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 13.10.2010 9.12.2010 25.1.2011 84
B 7020/SL 51 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 27.4.2010 30.7.2010 30.7.2010 18
B 7020/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 /nekonsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 30.7.2010 35
B 7020/SL 49 ostatní -zápis z VH+ přílohy Městský soud v Praze 7.12.2009 24.3.2010 126
B 7020/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora +o vztazích r.2008/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 21.12.2009 23.12.2009 65
B 7020/SL 47 ostatní - záp.z VH+přílohy Městský soud v Praze 13.5.2009 13.7.2009 22.7.2009 49
B 7020/SL 46 ostatní -zápis z VH+příl. Městský soud v Praze 23.4.2008 18.12.2008 14.1.2009 19
B 7020/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007-konslidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 5.1.2009 0
B 7020/SL 44 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 23.4.2008 2.6.2008 6.6.2008 18
B 7020/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.6.2008 6.6.2008 34
B 7020/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2007 2.6.2008 6.6.2008 17
B 7020/SL 41 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 15.5.2007 28.12.2007 31.12.2007 10
B 7020/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 35
B 7020/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 /konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 0
B 7020/SL 37 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 16.7.2007 5.9.2007 1
B 7020/SL 36 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.7.2007 5.9.2007 1
B 7020/SL 38 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 21.6.2007 23.8.2007 6
B 7020/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2006 15.2.2007 16.2.2007 17
B 7020/SL 34 ostatní -zápis z VH+ÚZ r.05 Městský soud v Praze 27.11.2006 23.1.2007 37
B 7020/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 20.10.2006 20.10.2006 56
B 7020/SL 33 notářský zápis -NZ78/06 Městský soud v Praze 13.6.2006 12.9.2006 0
B 7020/SL 31 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 28.12.2005 12.6.2006 0
B 7020/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 22.5.2006 23.5.2006 0
B 7020/SL 29 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.12.2005 25.4.2006 0
B 7020/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 18.5.2005 23.5.2005 0
B 7020/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.2.2005 25.2.2005 0
B 7020/SL 26 účetní závěrka r. 2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 7.1.2005 9.2.2005 0
B 7020/SL 23 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 30.6.2004 24.11.2004 0
B 7020/SL 22 ostatní zápis řádné VH Městský soud v Praze 21.4.2004 24.11.2004 0
B 7020/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.6.2004 22.7.2004 0
B 7020/SL 20 notářský zápis NZ 36/03 Městský soud v Praze 14.4.2003 18.11.2003 0
B 7020/SL 19 ostatní zápis z představen. Městský soud v Praze 6.5.2003 18.11.2003 0
B 7020/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2003 18.11.2003 0
B 7020/SL 17 ostatní - zápis z mim. VH Městský soud v Praze 14.4.2003 18.11.2003 0
B 7020/SL 16 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 15.4.2003 28.4.2003 0
B 7020/SL 14 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 11.9.2002 21.1.2003 0
B 7020/SL 13 ostatní - záp. z řád. VH Městský soud v Praze 22.5.2002 30.12.2002 0
B 7020/SL 12 ostatní - záp. z mim. VH Městský soud v Praze 12.4.2002 30.12.2002 0
B 7020/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2002 30.12.2002 0
B 7020/SL 9 notářský zápis, podpisové vzory NZ 473/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 26.9.2002 0
B 7020/SL 10 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.3.2001 26.9.2002 0
B 7020/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 144/2002 Městský soud v Praze 22.5.2002 7.8.2002 0
B 7020/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 26.3.2002 26.3.2002 0
B 7020/SL 7 notářský zápis NZ 508/2001 Městský soud v Praze 9.7.2001 28.11.2001 0
B 7020/SL 5 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 27.6.2001 14.11.2001 0
B 7020/SL 4 notářský zápis NZ 473/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 14.11.2001 0
B 7020/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2001 20.8.2001 4.9.2001 0
B 7020/SL 2 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2000 17.1.2001 0
B 7020/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 707/2000 Městský soud v Praze 7.9.2000 17.1.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražská energetika Holding a.s.

IČO (identifikační číslo) 26428059
Jméno Pražská energetika Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 17.1.2001
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Pražská energetika Holding a.s.

Živnosti a provozovny Pražská energetika Holding a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 2 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pražská energetika Holding a.s.

Člen statutárního orgánu Alexander Manfred Sloboda
Člen statutárního orgánu Mgr. Barbora Novotná Opltová
Člen statutárního orgánu Karsten Krämer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražská energetika Holding a.s.

IČO: 26428059
Firma: Pražská energetika Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejné
Datum vzniku: 17.1.2001

Sídlo Pražská energetika Holding a.s.

Sídlo: Na hroudě 1492/4, Praha 100 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
tracking image