Firma PRATR a.s. IČO 25265687


PRATR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRATR a.s. (25265687) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Náchodská 524, Trutnov 541 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 1997 a je stále aktivní. PRATR a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PRATR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRATR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRATR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRATR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRATR a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1613
IČO (identifikační číslo osoby) 25265687
Jméno PRATR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.2.1997
Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Zvýšení základního jmění proběhne takto: a) Peněžitými vklady bude zvýšeno základní jmění společnosti z 10,600.000,- Kč až o 30,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč počet akcií : 300 ks druh akcií : kmenová forma akcií : na majitele podoba akcií : listinná emisní kurz akcie: rovná se jmenovité hodnotě akcie. c) Práva spojená s nově vydanými akciemi jsou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi. d) Vykonání práva úpisu akcií: Místo: sídlo společnosti Trutnov, Fibichova 179/6 Lhůta a čas: 14 dnů. Lhůta počíná třetím dnem následujícím po dni právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v pracovních dnech v čase od 8,00 hod. až 15,00. e) Splacení emisního kurzu akcií: minimálně 30% emisního kurzu upsaných akcií na účet č. 23705601/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Trutnov, a to do 14 dnů ode dne úpisu. Zůstatek emisního kurzu jsou pak akcionáři povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. 14.12.1999 - 12.7.2000
Splaceno 100 % základního jmění. 30.6.1997 - 12.7.2000
Základní jmění společnosti ve výši 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých) se zvyšuje o částku 9,600.000,- Kč (slovy devětmiliónůšestsettisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění. Bude upisováno 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitým vkladem se ustanovení § 204a) obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů nepoužije. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to věřiteli BART, spol. s r.o., Praha 2, Jugoslávská 7, IČO 48585319, jehož pohledávka za společností vznikla částečným nesplacením půjčky ze smlouvy o půjčce z 14. 7. 1994. Jde o peněžitou pohledávku oceněnou posudkem znalce Ing. Miloslava Kalouse č.54-20/97 ze dne 4. 4. 1997 v částce 10,119.316,- Kč a posudkem znalce Ing. Josefa Prouzy č. 62-870/97 ze dne 5. 4. 1997 v částce 9,622.000,- Kč. Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti PRATR a.s., Trutnov, Fibichova 279/6 v průběhu 15 dnů po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursu jedné akcie shodném s její jmenovitou hodnotou. Představenstvo společnosti vyzve písemně zájemce k provedení úpisu bezodkladně po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, kterým je den úpisu akcií v sídle společnosti. Na nepeněžitý vklad v hodnotě dané oceněním znalců bude upisovateli po splacení vydáno písemné potvrzení o splacení, které společnost bez zbytečného odkladu vymění za akcie v celkové emisní a jmenovité hodnotě 9,600.000,- Kč po zápisu výše základního jmění rejstříkovým soudem do obchodního rejstříku. Akcie budou vydány v počtu 96 kusů. Půjde o kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. 13.5.1997 - 14.12.1999
Splaceno 30 % základního jmění společnosti. 28.2.1997 - 30.6.1997

Kapitál PRATR a.s.

zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2000
zakladni jmění 10 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.1997 - 12.7.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1997 - 30.6.1997

Akcie PRATR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 8.6.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 340 8.6.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 340 12.7.2000 - 8.6.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 96 1.7.1997 - 12.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 96 30.6.1997 - 1.7.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 28.2.1997 - 8.6.2015

Sídlo PRATR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Náchodská 524 , Trutnov 541 03 8.6.2015
Adresa Náchodská 524 , Trutnov 541 03 1.8.2001 - 8.6.2015
Adresa Fibichova 279 , Trutnov 541 01 28.2.1997 - 1.8.2001

Předmět podnikání PRATR a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.9.2011
vedení spisovny 21.9.2011
hostinská činnost 21.9.2011
pekařství, cukrářství 21.9.2011
masérské, rekondiční a regenerační služby 21.9.2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.6.2006 - 21.9.2011
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 3.4.2003 - 27.8.2008
Správa a údržba nemovitostí 3.4.2003 - 21.9.2011
Polygrafická výroba 30.6.1997 - 21.9.2011
Nákup a prodej zboží - obchodní činnost v rámci živnosti volné 30.6.1997 - 21.9.2011
Zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti volné 30.6.1997 - 21.9.2011
Ostatní vydavatelské činnosti 30.6.1997 - 21.9.2011
Reklamní činnost 30.6.1997 - 21.9.2011
výroba podkladů pro polygrafickou výrobu 28.2.1997 - 30.6.1997
nákup zboží za účelem prodeje, prodej 28.2.1997 - 30.6.1997
zprostředkovatelská činnost 28.2.1997 - 30.6.1997
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 28.2.1997 - 30.6.1997
nakladatelská činnost 28.2.1997 - 30.6.1997
reklamní činnost 28.2.1997 - 30.6.1997

vedení firmy PRATR a.s.

Statutární orgán PRATR a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek společnosti ve všech věcech společnosti předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně. 8.6.2015
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo v rozsahu daném stanovami či písemným pověřením představenstva ředitel. Za společnost jedná i prokurista, dojde-li k udělení prokury. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo v rozsahu daném stanovami či písemným pověřením představenstva ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Prokurista je oprávněn podepisovat samostatně. 28.2.1997 - 8.6.2015
předseda představenstva Ing. Michal Havel 8.6.2015
Vznik členství 2.4.2015
Vznik funkce 2.4.2015
Adresa: 213 , Pec pod Sněžkou 542 21
člen představenstva Viktor Havel 2.11.2017
Vznik členství 2.4.2015
Adresa: Ostrčilova 230 , Trutnov 541 01
Člen představenstva Miroslav Klapka 28.2.1997 - 26.11.1999
Adresa: Náměstí 31 , Pilníkov 542 42
Předseda představenstva Ing. Petr Joudal 28.2.1997 - 11.4.2002
Zánik členství 31.8.2001
Adresa: Nad Šeberákem 542/10 , Praha 148 00
Místopředseda představenstva Ing. Michal Havel 28.2.1997 - 11.4.2002
Adresa: Ostrčilova 16 , 541 01 Trutnov Česká republika
Člen představenstva Petr Břicháček 26.11.1999 - 11.4.2002
Zánik členství 30.4.2001
Adresa: Dejvická 919/38 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Jiří Filippi 11.4.2002 - 26.3.2014
Vznik členství 2.10.2001
Adresa: 64 , Mladé Buky 542 23
Předseda představenstva Ing. Michal Havel 11.4.2002 - 8.6.2015
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 2.4.2015
Vznik funkce 2.10.2001
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: 213 , Pec pod Sněžkou 542 21
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Filippi 11.4.2002 - 8.6.2015
Vznik členství 2.10.2001
Zánik členství 2.4.2015
Vznik funkce 2.10.2001
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: S. K. Neumanna 324 , Trutnov 541 01
Člen představenstva Ing. Jiří Filippi 26.3.2014 - 8.6.2015
Vznik členství 2.10.2001
Zánik členství 2.4.2015
Adresa: 64 , Mladé Buky 542 23
člen představenstva Viktor Havel 8.6.2015 - 2.11.2017
Vznik členství 2.4.2015
Adresa: 213 , Pec pod Sněžkou 542 21

Dozorčí rada PRATR a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Havlová 8.6.2015
Vznik členství 2.4.2015
Vznik funkce 2.4.2015
Adresa: 213 , Pec pod Sněžkou 542 21
Člen dozorčí rady Viktor Joudal 28.2.1997 - 11.4.2002
Zánik členství 2.10.2001
Adresa: Na Svobodě 371 , Trutnov 541 01
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Loufek 28.2.1997 - 2.2.2007
Adresa: Polská 10 , Trutnov Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Renáta Chlápková 11.4.2002 - 2.2.2007
Vznik členství 2.10.2001
Adresa: Tovární 495 , Trutnov 541 02
předseda dozorčí rady Jaroslav Nývlt 2.2.2007 - 25.7.2014
Vznik členství 13.9.2006
Vznik funkce 13.9.2006
Adresa: Michnova 803 , Trutnov 541 01
Člen dozorčí rady Karel Havel 28.2.1997 - 8.6.2015
Zánik členství 2.4.2015
Adresa: Křižíkova 552 , Trutnov 541 01
Člen dozorčí rady Ing. Renáta Havlová 2.2.2007 - 8.6.2015
Vznik členství 2.10.2001
Zánik členství 2.4.2015
Adresa: 213 , Pec pod Sněžkou 542 21
předseda dozorčí rady Jaroslav Nývlt 25.7.2014 - 8.6.2015
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 2.4.2015
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: Chrpová 458 , Trutnov 541 02

Sbírka Listin PRATR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1613/SL 31 účetní závěrka [2015], ostatní, výroční zpráva [2015], zpráva auditora k 30. 6. 2015 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2015 22.12.2015 15
B 1613/SL 30 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6. 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2015 7.9.2015 19
B 1613/SL 28 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora k 30. 6. 2014 Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2015 13.1.2015 18
B 1613/SL 27 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 30.6.2013 Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2014 13.2.2014 15
B 1613/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2012 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2012 20.12.2012 15
B 1613/SL 25 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2011 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2012 20.12.2012 18
B 1613/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2011 21.9.2011 13
B 1613/SL 22 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2011 21.9.2011 3
B 1613/SL 20 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007], zpráva auditora 1.1.2006 - 30.6.2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2007 27.12.2007 30
B 1613/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2002 20.2.2003 20.2.2003 15
B 1613/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 2.10.2001 27.12.2001 27.12.2001 54
B 1613/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2001 14.3.2001 14.3.2001 26
B 1613/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2000 17
B 1613/SL 7 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 6.12.1999 5
B 1613/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.4.1997 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRATR a.s.

IČO (identifikační číslo) 25265687
Jméno PRATR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Trutnov
Vznik první živnosti: 12.3.1997
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo PRATR a.s.

Živnosti a provozovny PRATR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Krakonošovo náměstí 72, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1010816390
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Havlíčkova 7, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1008563765
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 21.11.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Dlouhá 644, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1008563757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Revoluční 164, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009630041
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.4.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Náchodská 524, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1003964290
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Náchodská 531, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1010689991
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.6.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Obora 595, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1012295231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 18.7.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Horská 960, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1012295222
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 18.7.2018

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 531, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1010689991
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Dlouhá 644, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1008563757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.11.2012

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 531, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1010689991
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Krakonošovo náměstí 72, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1010816390
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Havlíčkova 7, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1008563765
Zahájení provozování 21.11.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Dlouhá 644, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1008563757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Revoluční 164, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009630041
Zahájení provozování 24.4.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Obora 595, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1012295231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Na Lukách 461, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1012295257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Kolmá 467, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1012295249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Horská 960, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1012295222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 7, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1008563765
Zahájení provozování 21.11.2012

Živnost č. 5 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 202, Chvaleč 542 11
Identifikační číslo provozovny 1004224991
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.8.2011

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 531, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1010689991
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Krakonošovo náměstí 72, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1010816390
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Havlíčkova 7, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1008563765
Zahájení provozování 12.2.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Dlouhá 644, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1008563757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.2.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Revoluční 164, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009630041
Zahájení provozování 24.4.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Obora 595, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1012295231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Na Lukách 461, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1012295257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Kolmá 467, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1012295249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Horská 960, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1012295222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2018

Živnost č. 7 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nákup a prodej zboží - obchodní činnost v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ostatní vydavatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2003
Zánik oprávnění 9.8.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRATR a.s.

Člen statutárního orgánu Viktor Havel
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Havel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRATR a.s.

IČO: 25265687
Firma: PRATR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Trutnov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.2.1997

Sídlo PRATR a.s.

Sídlo: Náchodská 524, Trutnov 541 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Příprava tisku a digitálních dat
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

Podobné firmy

tracking image