Firma PRAGOPROJEKT, a.s. IČO 45272387


PRAGOPROJEKT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRAGOPROJEKT, a.s. (45272387) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. PRAGOPROJEKT, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PRAGOPROJEKT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRAGOPROJEKT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRAGOPROJEKT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRAGOPROJEKT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRAGOPROJEKT, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1434
IČO (identifikační číslo osoby) 45272387
Jméno PRAGOPROJEKT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Změna stanov ke dni 21.6.2016. 11.7.2016
Změna stanov ke dni 29.6.2015. 14.7.2015
Valná hromada společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 10. 4. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za sídlištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) přijala následující usnesení:Valná hromada rozhoduje takto:a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 3. 3. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionářem Společnosti s počtem 111 910 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa);b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 4. 3. 2015;c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 16 785 963,28 Kč (slovy: šestnáct mil 30.4.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 22.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Nové znění stanov ze dne 25.6.2014. 22.7.2014
Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, KRyšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl B, vložka 1434, se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti NMS, a.s., se sídlem Praha 4, KRyšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173.Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv apovinností plynoucích zpracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007. 1.11.2007
Změna stanov ze dne 12.12.1995. Akcie jsou obchodovatelnéa převoditelné po předchozím souhlasu představenstva. 22.12.1995 - 1.11.2007
Změna stanov ze dne 12.6.1995. 27.9.1995
Zapisuje se změna stnov ze dne 27.7.1993. 25.2.1994
Zapisuje se změna stanov ze dne 27.7.1993. 4.2.1994
Zapisuje se změna stanov ze dne 1.7.1992. 18.1.1994
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPRAGOPROJEKT, s.p. 1.5.1992
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje PRAGOPROJEKT, a.s.

Kapitál PRAGOPROJEKT, a.s.

zakladni jmění 60 417 500 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2007
zakladni jmění 120 835 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.1994 - 1.11.2007
zakladni jmění 117 588 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 18.1.1994

Sídlo PRAGOPROJEKT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Ryšánce 1668 , 147 54 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
30.1.2002
Adresa K Ryšánce 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Ryšánce 16
1.5.1992 - 30.1.2002

Předmět podnikání PRAGOPROJEKT, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5.11.2009
projektování anavrhování objektů azařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem 5.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2009
vydavatelské anakladatelské činnosti 14.7.2006 - 27.7.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 14.7.2006 - 27.7.2009
reklamní činnost amarketing 14.7.2006 - 27.7.2009
překladatelská atlumočnická činnost 14.7.2006 - 27.7.2009
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 14.7.2006 - 27.7.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních aobdobných akcí 14.7.2006 - 27.7.2009
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 14.7.2006 - 27.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.8.2005
projektová činnost ve výstavbě 8.9.2004
projektování elektrických zařízení 8.9.2004 - 27.7.2009
činnost technických poradců voblasti stavebnictví aarchitektury 17.6.2004 - 27.7.2009
geologické práce 13.11.2000
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.11.2000
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 13.11.2000 - 22.8.2005
technické prohlídky inženýrských staveb 6.1.2000 - 27.7.2009
vedení účetnictví 18.2.1997 - 13.11.2000
provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích pracína nich a jejich odstraňování 18.2.1997 - 13.11.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.2.1997 - 6.1.2000
odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu 18.2.1997 - 6.1.2000
posuzování vlivů na životní prostředí 22.12.1995 - 27.7.2009
hostinská činnost 22.12.1995 - 17.6.2004
výkon zeměměřičských činností 27.9.1995
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytovánímjiných než základních služeb spojených s pronájmem 27.9.1995 - 27.7.2009
ubytovací služby s výjimkou činností uvedených v příl. č.3zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání 27.9.1995 - 27.7.2009
kovovýroba v rozsahu živnosti volné 27.9.1995 - 27.7.2009
inženýrská činnost ve stavebnictví 18.1.1994 - 5.11.2009
poskytování služeb v oboru informatika 18.1.1994 - 27.7.2009
poskytování software 18.1.1994 - 27.7.2009
poskytování služeb v oboru reprografie 18.1.1994 - 27.7.2009
provádění výzkumných, vývojových, zkušebnícha diagnostických prací 18.1.1994 - 27.7.2009
provádění průzkumových prací 18.1.1994 - 27.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.1.1994 - 27.7.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 18.1.1994 - 8.9.2004
automatizované zpracování dat 18.1.1994 - 17.6.2004
provádění projektování a vyhodnocování geologických prací 18.1.1994 - 13.11.2000
opravy motorových vozidel 18.1.1994 - 11.10.2000
poskytování dodávek přípravné a projektové dokumentace staveb,především v oboru pozemních komunikací, mostů, objektůa ostatních zařízení pro silniční, městskou, vodnía kolejovou dopravu včetně výkonu činnosti hlavní projektovéorganizce, 1.5.1992 - 18.1.1994
poskytování inženýrských, konzultačních a ostatníchporadenských činností včetně účasti na plnění programůvědeckotechnického rozvoje, 1.5.1992 - 18.1.1994
provádění průzkumných prací, zejména geologických a geodetických,především pro plnění úkolů společnosti, 1.5.1992 - 18.1.1994
poskytování služeb výpočetní techniky, zejména tvorba a prodejv oblasti automatizovaného projektování, řídícícha informačních systémů, poradenská, školící, konzultačnía servisní činnost, 1.5.1992 - 18.1.1994
provádění výzkumných, vývojových a zkušebních prací v oborudiagnostiky technického stavu stavebních objektů, zejména mostůvčetně výkonu funkce státní zkušebny. 1.5.1992 - 18.1.1994
Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1.5.1992 - 18.1.1994
Poskytování služeb firmě Al-Khozma se sídlem v Al Ainu, AbuDhabi, U.A.E. formou projektových, inženýrskýcha konzultačních prací, služeb výpočetní techniky, průzkumnýchgeologických a geodetických prací a diagnostiky technickéhostavu staveb. 1.5.1992 - 18.1.1994
Vývoz a dovoz dokumentů, informativních podkladů včetněpropagačního a návodového materiálu a přiměřeného množstvívzorků nutných k zabezpečování zahraničně obchodní činnosti. 1.5.1992 - 18.1.1994
Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti. 1.5.1992 - 18.1.1994
Poskytování služeb zahraničním osobám formou projektových,inženýrských, konzultačních, przkumových, geologickýcha geodetických prací a služeb výpočetní techniky v oborech JKV. 1.5.1992 - 18.1.1994
904 1,2,5 výkony geofyzikální, vrtné, geologické a službygeologické, 1.5.1992 - 18.1.1994
906 projektování 1.5.1992 - 18.1.1994
971 1 výkony výpočetního střediska 1.5.1992 - 18.1.1994
972 2,3,9 služby systémového, poradenského a dopravníhoinženýrství 1.5.1992 - 18.1.1994
973 1,2 služby architektonické a investorské 1.5.1992 - 18.1.1994
Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace v oborech JKPÚV 1.5.1992 - 18.1.1994
245 9 přípravky pro polygrafickou výrobu ostatní (vývojky apod.) 1.5.1992 - 18.1.1994
392 61,62,86,9,0 přístroje geodetické a fotogrametické,příslušenství k nim včetně dílů 1.5.1992 - 18.1.1994
401 zařízení reprografická 1.5.1992 - 18.1.1994
402 1,4,6,7,9,0 stroje, přístroje a zařízení kancelářská 1.5.1992 - 18.1.1994
403 2,3,4,6,9,0 stroje na zpracování dat 1.5.1992 - 18.1.1994
622 1,2,7 papíry a kartony (pro výpočetní technikua reprografii). 1.5.1992 - 18.1.1994
Poskytování služeb zahraničním osobám formou tvorby programůa programových projektů z vlastní produkce organizace. 1.5.1992 - 18.1.1994
Přijímání služeb od zahraničních osob formou tvorby programůa programových projektů pro vlastní potřebu organizace. 1.5.1992 - 18.1.1994
Vývoz a dovoz nosičů se záznamem programů nebo záznamovýchprojektů v návaznosti na bod 6. a 7. v rozsahu povolení. 1.5.1992 - 18.1.1994
Koupě zařízení výpočetní a měřící techniky v zahraničí a jehoprodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR v návaznosti na činnostspolečnosti v zahraničí prováděnou v souladu s jejím předmětempodnikání. 1.5.1992 - 18.1.1994
973 5,6 činnost inženýrské a projektové neinvestiční povahy 1.5.1992 - 18.1.1994
984 3 práce geodézie inženýrské. 1.5.1992 - 18.1.1994

vedení firmy PRAGOPROJEKT, a.s.

Statutární orgán PRAGOPROJEKT, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Vršovická 671/77, Vršovice, 100 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Vratislav Škvor 1.5.1992 - 4.2.1994
Adresa: Kubelíkova 34 , Praha Česká republika
Praha, Kubelíkova 34
člen představenstva Ing. Marta Vondráčková 1.5.1992 - 4.2.1994
Adresa: Lupáčova 815 , Praha Česká republika
Praha, Lupáčova 815/14
člen představenstva Ing. Marek Svoboda 1.5.1992 - 27.9.1995
Adresa: Vršovická 671 , Praha Česká republika
Praha, Vršovická 671/77
předseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Petržílkova 3307 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petržílkova 3307
člen představenstva Ing. Jiří Borský 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Heřmanovo nám. 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanovo nám. 2
člen představenstva Ing. Miroslav Kaňa 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Boháčova 867 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boháčova 867
člen představenstva Ing. Josef Kozák CSc. 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Pod vyhlídkou 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod vyhlídkou 6
člen představenstva Ing. Vlastimil Vyhňák 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Plevenská 3110 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plevenská 3110
člen představenstva Ing. Petr Serafín 27.9.1995 - 18.8.2004
Vznik členství 24.8.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Pejevové 3418 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Pejevové 3418/2
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Veselý 4.2.1994 - 22.8.2005
Vznik funkce 24.8.2000
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: U Železné lávky 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, U Železné lávky 6
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 27.9.1995 - 22.8.2005
Vznik funkce 24.8.2000
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Vršovická 671 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 671/77
člen Pavel David 30.1.2002 - 22.8.2005
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Výletní 353 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Výletní 353
člen představenstva Ing. Libor Brožek 18.8.2004 - 22.8.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Žitavského 494 , Praha 5 - Zbraslav Česká republika
Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 494/13
člen Ing. Vratislav Škvor 30.1.2002 - 14.7.2006
Vznik členství 27.6.2001
Adresa: Kubelíkova 34 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 34
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 11.9.2007
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Vladimír Veselý 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: U Železné lávky 557 , 118 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, U Železné lávky 557/6, PSČ 11800
člen představenstva Ing. Libor Brožek 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Žitavského 494 , 156 00 Praha 5 - Zbraslav Česká republika
Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 494/13, PSČ 15600
člen představenstva Ing. Karel Bartyzal 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Františka Ondříčka 984 , 370 11 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Františka Ondříčka 984/38, PSČ 37011
člen Ing. Vratislav Škvor 14.7.2006 - 1.11.2007
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Kubelíkova 1219 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1219/34, PSČ 13000
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 1.11.2007 - 31.7.2012
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 11.9.2012
Vznik funkce 11.9.2007
Zánik funkce 11.9.2012
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Vratislav Škvor 1.11.2007 - 31.7.2012
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Kubelíkova 1219 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1219/34, PSČ 13000
člen představenstva Ing. Karel Bartyzal 1.11.2007 - 31.7.2012
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 11.9.2012
Adresa: Františka Ondříčka 984 , 370 11 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Františka Ondříčka 984/38, PSČ 37011
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 31.7.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.9.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Karel Bartyzal 31.7.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Františka Ondříčka 984 , 370 11 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Františka Ondříčka 984/38, PSČ 37011
člen představenstva Ing. Jan Froněk 31.7.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Sluneční 1 , 360 04 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sluneční 1, PSČ 36004
předseda představenstva Ing. Marek Svoboda 22.7.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Vršovická 671/77, Vršovice, 100 00 Praha 10

Dozorčí rada PRAGOPROJEKT, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Renata Jiříková 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Nad Zátiším 345 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Čapek 1.5.1992 - 4.2.1994
Adresa: V Jirchářích 3 , Praha Česká republika
Praha, V Jirchářích 3/147
člen dozorčí rady Ing. František Klouda 1.5.1992 - 4.2.1994
Adresa: Dvouletky 57 , Praha Česká republika
Praha, Dvouletky 57
člen dozorčí rady Zuzana Šoltésová 1.5.1992 - 4.2.1994
Adresa: Sámova 16 , Praha Česká republika
Praha, Sámova 16
člen dozorčí rady Doc.Dr. Evžen Zápotocký CSc. 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Trojská 127 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Trojská 127
člen dozorčí rady Ing. Helena Cetlová 4.2.1994 - 27.9.1995
Adresa: Na Zámkách 8 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Zámkách 8
člen Ing. Renáta Jiříková 27.9.1995 - 22.12.1995
Adresa: V pláni 58 , Praha 4 - Lhotka Česká republika
Praha 4 - Lhotka, V pláni 58/32
člen dozorčí rady Ing. Marta Vondrášková 4.2.1994 - 17.6.2004
Zánik členství 2.4.2004
Adresa: Lupáčova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lupáčova 14
člen Ing. Jaroslav Frčka 27.9.1995 - 22.8.2005
Vznik členství 12.6.1995
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Pod lékárnou 11 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Pod lékárnou 11
předseda Ing. Renáta Jiříková 22.12.1995 - 22.8.2005
Vznik členství 12.6.1995
Zánik členství 28.6.2005
Vznik funkce 12.6.1995
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: V pláni 58 , Praha 4 - Lhotka Česká republika
Praha 4 - Lhotka, V pláni 58/32
člen Ing. Helena Holakovská 17.6.2004 - 22.8.2005
Vznik členství 2.4.2003
Adresa: Augustinova 2079 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2079/17, PSČ 14800
předseda dozorčí rady Ing. Renata Jiříková 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 11.9.2007
Adresa: V Pláni 58 , 142 00 Praha 4 - Lhotka Česká republika
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 58/32, PSČ 14200
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Frčka 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: E.Beneše 2607 , 370 06 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, E.Beneše 2607/141, PSČ 37006
člen dozorčí rady Pavel David 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Výletní 353 , 142 00 Praha 4 - Libuš Česká republika
Praha 4 - Libuš, Výletní 353/28, PSČ 14200
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Svoboda 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Vršovická 671 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 10000
člen dozorčí rady Ing. Pavel Sobotka 22.8.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: Grafická 1303 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Grafická 1303/42, PSČ 15000
člen Ing. Helena Bartáková Holakovská 22.8.2005 - 27.8.2008
Vznik členství 2.4.2003
Zánik členství 2.4.2008
Adresa: Augustinova 2079 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2079/17, PSČ 14800
předseda dozorčí rady Ing. Renata Jiříková 1.11.2007 - 28.7.2009
Vznik členství 11.9.2007
Vznik funkce 11.9.2007
Adresa: V Pláni 58 , 142 00 Praha 4 - Lhotka Česká republika
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 58/32, PSČ 14200
člen dozorčí rady Ing. Pavel Sobotka 1.11.2007 - 17.5.2010
Vznik členství 11.9.2007
Adresa: Grafická 1303 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Grafická 1303/42, PSČ 15000
předseda dozorčí rady Ing. Renata Jiříková 28.7.2009 - 27.8.2012
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 11.9.2012
Vznik funkce 11.9.2007
Zánik funkce 11.9.2012
Adresa: Velké Kunratické 1406 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 14800
člen dozorčí rady Ing. Pavel Sobotka 17.5.2010 - 12.12.2012
Vznik členství 11.9.2007
Zánik funkce 11.9.2012
Adresa: Novodvorská 995 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Novodvorská 995/83, PSČ 14200
člen dozorčí rady Jitka Moldavanová 27.8.2008 - 14.8.2013
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 13.8.2013
Adresa: K Hrnčířům 254 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, K Hrnčířům 254, PSČ 14900
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Jiříková 27.8.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.9.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Velké Kunratické 1406 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1406, PSČ 14800
člen dozorčí rady Pavel Sobotka 12.12.2012 - 22.7.2014
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 18.10.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Novodvorská 995 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Novodvorská 995/83, Kamýk, 142 00 Praha 4
člen dozorčí rady Jitka Moldavanová 14.8.2013 - 22.7.2014
Vznik členství 14.8.2013
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: K Hrnčířům 254 , 149 00 Praha 4 Česká republika
K Hrnčířům 254, Šeberov, 149 00 Praha 4
předseda dozorčí rady Ing. Renata Jiříková 22.7.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Nad Zátiším 345 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4

Sbírka Listin PRAGOPROJEKT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1434/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2015 9.7.2015 16.7.2015 11
B 1434/SL 70 notářský zápis [NZ 654/2015] Městský soud v Praze 29.6.2015 9.7.2015 16.7.2015 22
B 1434/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 9.7.2015 42
B 1434/SL 68 notářský zápis [nz 199/2015] Městský soud v Praze 17.4.2015 22.4.2015 13.5.2015 115
B 1434/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.7.2014 26.9.2014 49
B 1434/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1025/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 14.7.2014 25.7.2014 22
B 1434/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 18.7.2013 6.8.2013 2
B 1434/SL 64 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.7.2013 6.8.2013 48
B 1434/SL 63 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.7.2013 6.8.2013 32
B 1434/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 35
B 1434/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 51
B 1434/SL 60 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 27.6.2012 6.8.2012 20.8.2012 18
B 1434/SL 59 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2012 6.8.2012 20.8.2012 2
B 1434/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 21.7.2011 45
B 1434/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2010 19.7.2010 31.7.2010 14
B 1434/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 19.7.2010 31.7.2010 27
B 1434/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.7.2010 31.7.2010 44
B 1434/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.10.2009 9.11.2009 14
B 1434/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 3.11.2009 4.11.2009 21
B 1434/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.7.2009 21.7.2009 50
B 1434/SL 51 zpráva auditora Městský soud v Praze 13.5.2008 16.7.2008 6.8.2008 2
B 1434/SL 50 zpráva auditora Městský soud v Praze 10.4.2008 16.6.2008 6.8.2008 1
B 1434/SL 49 účetní závěrka r.2007-rozv.+VZZ+příloh.+cash. Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 6.8.2008 32
B 1434/SL 48 posudek znalce Městský soud v Praze 12.6.2007 19.9.2007 114
B 1434/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B1434/ Městský soud v Praze 31.12.2006 19.9.2007 37
B 1434/SL 46 zpráva auditora -zahaj.rozvaha 1.1.07/B1434/ Městský soud v Praze 1.1.2007 19.9.2007 29
B 1434/SL 45 zpráva auditora -zahaj.rozvaha 1.1.07/B12372/ Městský soud v Praze 1.1.2007 19.9.2007 30
B 1434/SL 44 ostatní -zpr.představ.o přez.rozdělení Městský soud v Praze 6.8.2007 19.9.2007 4
B 1434/SL 43 ostatní -zpr.DR o přezkoum.rozdělení Městský soud v Praze 10.8.2007 19.9.2007 3
B 1434/SL 42 ostatní -zápis z mimoř.VH-proj.rozděl. Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 67
B 1434/SL 41 ostatní -zápis zased.představ./B1434/ Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 1
B 1434/SL 40 ostatní -zápis zased.představ./B12372/ Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 1
B 1434/SL 39 ostatní -zápis zasedání DR/B1434/ Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 1
B 1434/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR/B12372/ Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 1
B 1434/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 2
B 1434/SL 31 notářský zápis -NZ301/07-proj.rozděl.odštěp. Městský soud v Praze 11.9.2007 19.9.2007 78
B 1434/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 79
B 1434/SL 29 ostatní - projekt rozděl.odštěpením Městský soud v Praze 29.6.2007 9.7.2007 10.7.2007 18
B 1434/SL 28 notářský zápis -NZ97/06 Městský soud v Praze 22.6.2006 31.7.2006 0
B 1434/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2006 31.7.2006 0
B 1434/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2006 31.7.2006 0
B 1434/SL 25 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 10.5.2006 31.7.2006 0
B 1434/SL 24 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 3.7.2006 0
B 1434/SL 23 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.5.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 22 ostatní -odstoupení/p.David/ Městský soud v Praze 16.5.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 20 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 28.6.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 19 ostatní -zápis z mimoř.jed.představens Městský soud v Praze 30.5.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 17 notářský zápis -NZ127/05 Městský soud v Praze 28.6.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2005 20.9.2005 0
B 1434/SL 13 účetní závěrka [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 5.9.2005 12.9.2005 0
B 1434/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2005 5.9.2005 12.9.2005 0
B 1434/SL 11 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 15.7.2005 18.7.2005 67
B 1434/SL 8 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 13.7.2004 16.7.2004 0
B 1434/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2003 29.6.2004 0
B 1434/SL 7 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 31.7.2003 4.9.2003 0
B 1434/SL 6 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 29.7.2002 0
B 1434/SL 5 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 5.6.2002 0
B 1434/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.8.2000 12.9.2001 0
B 1434/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.1999 18.4.2000 0
B 1434/SL 1 ostatní, zpráva auditora účetní závěrka r. 1996,1997 Městský soud v Praze 9.1.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRAGOPROJEKT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272387
Jméno PRAGOPROJEKT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 40
Aktivních živností: 7

Sídlo PRAGOPROJEKT, a.s.

Živnosti a provozovny PRAGOPROJEKT, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Čechova 726/50, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003347631
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 30.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna K Ryšánce 1668/16, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003347614
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Vítězná 2012/26, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1003347649
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 30.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Dvořákova 623/10, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1003347657
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.4.2004

Živnost č. 3 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Dvořákova 623/10, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1003347657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2004
Provozovna č. 2
Provozovna K Ryšánce 1668/16, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003347614
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna K Ryšánce 1668/16, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003347614
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Čechova 726/50, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003347631
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Vítězná 2012/26, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1003347649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Dvořákova 623/10, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1003347657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2018

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.1996

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna K Ryšánce 1668/16, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003347614
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Dvořákova 623/10, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1003347657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Čechova 726/50, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003347631
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Vítězná 2012/26, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1003347649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění výzkumných, vývojových, zkušebních a diagnostických prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 13.9.2000

Živnost č. 14 Poskytování služeb v oboru informatika

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování služeb v oboru reprografie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 27.5.1997

Živnost č. 17 Provádění průzkumových prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provádění projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 28.3.1997

Živnost č. 19 Geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 20.7.2000

Živnost č. 20 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby s výjimkou činností uvedených v příloze č. 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996
Konec oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 22 Kovovýroba v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1995
Zánik oprávnění 20.9.1996

Živnost č. 25 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1995
Zánik oprávnění 24.10.2008

Živnost č. 26 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1996
Zánik oprávnění 30.8.1999

Živnost č. 28 Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1996
Zánik oprávnění 30.8.1999

Živnost č. 29 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.1996
Zánik oprávnění 19.1.2005

Živnost č. 30 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.1996
Zánik oprávnění 20.7.2000

Živnost č. 31 Technické prohlídky inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRAGOPROJEKT, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marek Svoboda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRAGOPROJEKT, a.s.

IČO: 45272387
Firma: PRAGOPROJEKT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo PRAGOPROJEKT, a.s.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, Praha 147 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní ubytování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Podobné firmy

tracking image