Firma Prácheňské muzeum v Písku IČO 00367851


Prácheňské muzeum v Písku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Prácheňské muzeum v Písku (00367851) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Velké náměstí 114, 397 01 Písek Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Prácheňské muzeum v Písku má celkem tři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Prácheňské muzeum v Písku nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Prácheňské muzeum v Písku na Justice.cz
Detailní informace o Prácheňské muzeum v Písku na rzp.cz

Výpis dat pro Prácheňské muzeum v Písku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Prácheňské muzeum v Písku

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 433
IČO (identifikační číslo osoby) 00367851
Jméno Prácheňské muzeum v Písku
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Prácheňské muzeum v Písku

Sídlo Prácheňské muzeum v Písku

Platnost údajů od - do
Adresa Velké náměstí 114 , 397 01 Písek Česká republika
Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek
21.9.2016
Adresa Velké náměstí 114 , 397 01 Písek Česká republika
Písek, Velké náměstí 114, PSČ 39701
1.1.2003 - 21.9.2016

Předmět činnosti Prácheňské muzeum v Písku

Platnost údajů od - do
Vymezení hlavního účelu:Prácheňské muzeum v Písku (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby.Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářetsbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelemtěchto činností není zpravidla dosažení zisku.Předmět hlavní činnosti:Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie české i zahraniční provenience na území jižních Čech, zejména však na k.ú.města Písku, v hranicích obvodu bývalého okresu Písek, na Prácheňsku, v rozsahu hranic Píseckého kraje, zřízeného k roku 1855, a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, mineralogie, zoologie, numizmatika, historie výtv. umění a kulturních dějin) a v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR(dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)b) standard časové dostupnosti- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.)- muzeum pořádá každoročně muzejní programy - vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smysluzákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírko 19.9.2005
Prácheňské muzeum v Písku plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. 1.1.2003 - 19.9.2005
Předmět hlavní činnosti:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie české i zahraniční provenience na území jižních Čech, zejména však na k.ú. města Písku, v hranicích obvodu bývalého okresu Písek, na Prácheňsku v rozsahu hranic Píseckého kraje zřízeného k roku 1855 a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, mineralogie, zoologie, numizmatika, historie výtv. umění a kulturních dějin)Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání. 3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti. K tomu účelu:- buduje, doplňuje a zpřístupňuje stálé expozice- pořádá výstavy sbírkových předmětů a výsledků své odborné a výzkumné činnosti- vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.)- organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů- organizuje a pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti.6. Poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a řešerší. 7. Prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o muzeu a jeho činnostech. 8. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.).9. Je poskytovatelem veřejných knihovnických a informačních služeb (podle zákona č. 257/2001 Sb.), zabezpečuje služby: základní knihovny (ve smyslu § 12 zákona č. 2) 10. Obcím a městům poskytuje, na základě smlouvy, odborné informační a konzultační služby (včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik).11. Na základě souhlasu zřizovatele, podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR a na základě pověření Ministerstva kultury ČR, provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb.12. Na základě souhlasu zřizovatele a podle smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).13. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí v intencích čl. VII/3/b nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/200 1.1.2003 - 19.9.2005

vedení firmy Prácheňské muzeum v Písku

Statutární orgán Prácheňské muzeum v Písku

Platnost údajů od - do
ředitel PhDr. Jiří Prášek 21.9.2016
Vznik funkce 1.10.2006
Adresa: Husovo nám. 579 , 397 01 Písek Česká republika
Husovo nám. 579/1, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
ředitel Václav Bartoš 1.1.2003 - 25.9.2007
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 1.10.2006
Adresa: Harantova 1512 , 397 01 Písek Česká republika
Písek, Harantova 1512, PSČ 39701
ředitel PhDr. Jiří Prášek 25.9.2007 - 21.9.2016
Vznik funkce 1.10.2006
Adresa: Husovo náměstí 579 , 397 01 Písek Česká republika
Písek, Husovo náměstí 579, PSČ 39701

Sbírka Listin Prácheňské muzeum v Písku

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 433/SL 9 ostatní jmenovací dekret Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2006 12.9.2007 2
Pr 433/SL 8 ostatní usn. č. 706/2006/RK Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2006 12.9.2007 1
Pr 433/SL 7 ostatní usn. č. 176/2006/RK Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2006 12.9.2007 1
Pr 433/SL 10 podpisové vzory PhDr. Jiří Prášek Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 12.9.2007 1
Pr 433/SL 6 zakladatelské dokumenty - Zřizov.listina+Usn.zastupit. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 20.9.2005 4
Pr 433/SL 5 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 27.6.2005 3
Pr 433/SL 4 podpisové vzory ředitele Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 6.1.2004 1
Pr 433/SL 3 zakladatelské dokumenty -dodatek č.1 ke zřizov.listině Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2003 6.1.2004 2
Pr 433/SL 2 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2004 9
Pr 433/SL 1 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2003 6.1.2004 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Prácheňské muzeum v Písku

IČO (identifikační číslo) 00367851
Jméno Prácheňské muzeum v Písku
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Písek
Vznik první živnosti: 25.10.1995
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Prácheňské muzeum v Písku

Živnosti a provozovny Prácheňské muzeum v Písku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Velké náměstí 114/3, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1006522891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 30.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Tyršova 438/30, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1006522972
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.10.1995
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykovo nám. 19, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1006523286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.10.1995

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží uvedeného v příloze č. 2 a 3 zák.č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Prácheňské muzeum v Písku

Člen statutárního orgánu PhDr. Jiří Prášek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Prácheňské muzeum v Písku

IČO: 00367851
Firma: Prácheňské muzeum v Písku
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Písek
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.9.1980

Sídlo Prácheňské muzeum v Písku

Sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek 397 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti muzeí
tracking image