Firma Prachatické muzeum IČO 00071854


Prachatické muzeum má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Prachatické muzeum (00071854) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Prachatické muzeum má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Prachatické muzeum nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Prachatické muzeum na Justice.cz
Detailní informace o Prachatické muzeum na rzp.cz

Výpis dat pro Prachatické muzeum na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Prachatické muzeum

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 434
IČO (identifikační číslo osoby) 00071854
Jméno Prachatické muzeum
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Prachatické muzeum

Sídlo Prachatické muzeum

Platnost údajů od - do
Adresa Velké náměstí 13 , 383 01 Prachatice Česká republika
Velké náměstí 13, Prachatice I, 383 01 Prachatice
17.8.2016
Adresa Velké náměstí 13 , 383 01 Prachatice Česká republika
Prachatice, Velké náměstí 13, PSČ 38301
1.1.2003 - 17.8.2016

Předmět činnosti Prachatické muzeum

Platnost údajů od - do
Vymezení hlavního účelu:Prachatické muzeum (dále muzeum nebo organizace) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby.Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.Předmět hlavní činnosti:Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, zejména však území okresu Prachatice (dle vyhl. č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky), a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, historie, dějiny umění, kulturní dějiny) a v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)b) standard časové dostupnosti- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.)- muzeum pořádá každoročně muzejní programy - vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčený 7.10.2005
Vymezení hlavního účelu:Prachatické muzeum (dále muzeum nebo organizace) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby.Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.Předmět hlavní činnosti:Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, zejména však území okresu Prachatice (dle vyhl. č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky), a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, historie, dějiny umění, kulturní dějiny) a v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)b) standard časové dostupnosti- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.)- muzeum pořádá každoročně muzejní programy - vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčený 19.4.2005 - 7.10.2005
Prachatické muzeum plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávt, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi :1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost : pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, zejména však z regionu Prachaticka, a to v oborech v muzeu zastoupených ( archeologie, etnografie, historie, dějiny umění, kulturní dějiny...). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.4. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.5. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti. K tomu účelu :- buduje, doplňuje a zpřístupňuje stále expozice- pořádá výstavy sbírkových předmětů a výsledků své odborné a výzkumné činnosti- vydává a veřejně šíří neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s vyjímkou státních mapových děl - apod.)- organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů- organizuje a pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl ( ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti.6. Poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší.7. Prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o muzeu a jeho činnostech.8. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze ( ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.).9. Obcím a městům poskytuje, na základě smlouvy, odborné informační a konzultační služby ( včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik).10. Na základě souhlasu zřizovatele, podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR a na základě pověření Ministerstva kultury ČR, provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb.11. Na základě souhlasu zřizovatele a podle smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).12. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí v intencích čl. VII/3/b nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je 1.1.2003 - 19.4.2005

vedení firmy Prachatické muzeum

Statutární orgán Prachatické muzeum

Platnost údajů od - do
ředitel Mgr. Petr Berkovský 17.8.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: 144 , 374 01 Strážkovice Česká republika
č.p. 144, 374 01 Strážkovice
ředitel Mgr. Zuzana Polanská 1.1.2003 - 31.10.2006
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 30.4.2006
Adresa: Zavadilka 2069 , 370 05 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Zavadilka 2069, PSČ 37005
osoba pověřená řízením Mgr. Pavel Šafr 31.10.2006 - 31.10.2006
Vznik funkce 30.4.2006
Zánik funkce 30.9.2006
Adresa: Náměstí 37 , 373 81 Kamenný Újezd Česká republika
Kamenný Újezd, Náměstí 37, PSČ 37381
ředitel Mgr. Pavel Fencl 31.10.2006 - 17.8.2016
Vznik funkce 1.10.2006
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Rumpálova 369 , 383 01 Prachatice Česká republika
Prachatice, Rumpálova 369, PSČ 38301

Sbírka Listin Prachatické muzeum

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 434/SL 13 ostatní -Jmenov.ředitele +Podpis.vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2006 8.11.2006 3
Pr 434/SL 12 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 17.10.2005 2
Pr 434/SL 11 ostatní - usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2005 17.10.2005 1
Pr 434/SL 10 zakladatelské dokumenty -Zřizov.listina + Dodatek č.5 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 13.10.2005 12
Pr 434/SL 9 zakladatelské dokumenty - Zřizov.listina+ Příl.č.3 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2005 23.9.2005 11
Pr 434/SL 8 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 28.6.2005 3
Pr 434/SL 7 podpisové vzory ředitelky Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 25.5.2004 1
Pr 434/SL 6 ostatní -Soubor usn.z XXII.zas.Zastup. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2003 25.5.2004 3
Pr 434/SL 5 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2003 25.5.2004 11
Pr 434/SL 4 zakladatelské dokumenty -Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2004 9
Pr 434/SL 3 zakladatelské dokumenty -Dodatek č.2 ke zřiz.listině Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2004 25.5.2004 2
Pr 434/SL 2 zakladatelské dokumenty -Dodatek č.1 ke zřiz.listině Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2003 25.5.2004 2
Pr 434/SL 1 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2004 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Prachatické muzeum

IČO (identifikační číslo) 00071854
Jméno Prachatické muzeum
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Prachatice
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Prachatické muzeum

Živnosti a provozovny Prachatické muzeum

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/.

  • Sklenářské práce, rámování a paspartování

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Velké náměstí 13, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1006026347
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/.

  • Sklenářské práce, rámování a paspartování

  • Reklamní činnost a marketing

Zahájení provozování 6.10.1992

Živnost č. 2 Kopírovací služby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.1.2002

Živnost č. 3 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Prachatické muzeum

Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Berkovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Prachatické muzeum

IČO: 00071854
Firma: Prachatické muzeum
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Prachatice
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.1973

Sídlo Prachatické muzeum

Sídlo: Velké náměstí 13, Prachatice 383 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Sklenářské práce
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Činnosti muzeí
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image