Firma PPM Investment a.s. IČO 29274516


PPM Investment a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PPM Investment a.s. (29274516) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2011 a není již aktivní. PPM Investment a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o PPM Investment a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PPM Investment a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PPM Investment a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PPM Investment a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PPM Investment a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6332
IČO (identifikační číslo osoby) 29274516
Jméno PPM Investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.4.2011
Zaniklá dne 6.9.2019
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 15.1.2016 - 2.8.2017
Valná hromada společnosti dne 03.04.2012 rozhodla o vnitrostátní fúzi sloučením, a to že PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 292 74 516, se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B, vložka číslo 6332, jakožto společnost nástupnická přejímá veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti PATROL centrum s.r.o., IČ: 262 46 538, se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 40088. 16.5.2012 - 6.9.2019
Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnutí: a) Základní kapitál akciové společnosti PPM, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, tj. z částky 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 3.000.000,- Kč slovy: tři miliony korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti, financování nových investičních příležitostí a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. b) Bude vydáno 10 kusů (slovy: deset) nových nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; slovy: sto tisíc korun českých. c) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. e) Podle § 204a odstavce 7 Obchodního zákoníku se PATROL holding s.r.o., jako jediný akcionář, vzdává přednostního práva na upisování akcií, toto prohlášení činí jednatel společnosti touto formou a uvádí, že důvodem vzdání se předkupního práva je financov ání nových investičních příležitostí společnosti kapitálem třetí osoby a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. f) Všechny nové akcie jsou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Jiřímu Pospíšilovi, nar. 2.4.1969, bytem Jihlava, Kollárova 5, PSČ 586 02. g) Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. h) Počátek běhu lhůty a délka lhůty pro upisování akcií bude 30 kalendářních dnů ode dne výzvy o doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. i) Upisovatel bude povinen splatit 100 % emisního kurzu nových akcií nejpozději do 30ti kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4893192/0800. j) Představenstvo společnosti je povinnost předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání a kcií. k) Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návr hu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku) l) Místo pro úpis akcií je sídlo AMISTA investiční společnosti, a.s. obhospodařující majetek společnosti, na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 v pracovní dny 9.00 do 16.00 hodin. m) V souladu s ustanovením obchodního zákoníku valná hromada uděluje souhlas k možnosti započtení peněžité pohledávky Jiřího Pospíšila vůči společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s., IČ 29274516, a to : Z celkové pohledávky ve výši 87.949.000,- Kč, slovy: osmdesát sedm milionů devět set čtyřicet devět tisíc korun českých z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní firmě PATROL centrum, s.r.o. ze dne 26.9.2011, uzavřené mezi Jiřím Pospíšilem, jako převodcem a společnosti PPM uza vřený investiční fond, a.s., IČ 29274516, jako nabyvatelem, bude započtena pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč , slovy: jeden milion korun českých proti pohledávce společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s. vůči Jiřímu Pospíšilovi ve výši 1.000.000,- K č, slovy: jeden milion korun českých na splacení závazku ke splacení emisního kursu každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem v souvislosti se zvýšením základního kapitálu ve společnosti PPM uzavřený investiční fond, a.s. tak, jak je shora popisová no v tomto notářském zápisu. 15.12.2011 - 27.1.2012

Aktuální kontaktní údaje PPM Investment a.s.

Kapitál PPM Investment a.s.

zakladni jmění 33 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2017 - 6.9.2019
zakladni jmění 23 730 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2016 - 2.8.2017
zakladni jmění 33 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2012 - 15.1.2016
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.1.2012 - 16.5.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.4.2011 - 27.1.2012

Akcie PPM Investment a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 390 2.8.2017 - 6.9.2019
Akcie kusové na jméno 0 Kč 2 373 15.1.2016 - 2.8.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 339 16.5.2012 - 15.1.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 27.1.2012 - 16.5.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.4.2011 - 27.1.2012

Sídlo PPM Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Romana Havelky 4957/5 , Jihlava 586 01 20.10.2015 - 6.9.2019
Adresa Romana Havelky 4957/5 , Jihlava 586 01 11.8.2015 - 20.10.2015
Adresa Romana Havelky 4957/5 , Jihlava 586 01 6.4.2011 - 11.8.2015

Předmět podnikání PPM Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.8.2017 - 6.9.2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.8.2017 - 6.9.2019
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 5.8.2015 - 2.8.2017
Kolektivní investování ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vykonávané na základě rohodnutí České národní banky. 6.4.2011 - 5.8.2015

vedení firmy PPM Investment a.s.

Statutární orgán PPM Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel. 15.1.2016 - 6.9.2019
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. 20.10.2015 - 15.1.2016
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, či více pověřených zmocněnců. 5.8.2015 - 20.10.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 6.4.2011 - 5.8.2015
předseda představenstva Jiří Pospíšil 6.4.2011 - 5.8.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 17.6.2015
Vznik funkce 6.4.2011
Zánik funkce 17.6.2015
Adresa: Kollárova 2739/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Eva Pospíšilová 6.4.2011 - 5.8.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 17.6.2015
Adresa: Tomáškova 4664/16 , Jihlava 586 01
člen představenstva Martina Kadlecová 6.4.2011 - 5.8.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 17.6.2015
Adresa: Březinova 3987/102 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jiří Pospíšil 20.10.2015 - 4.12.2015
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Kollárova 2739/5 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Jiří Pospíšil 4.12.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 29.12.2015
Vznik funkce 24.11.2015
Zánik funkce 29.12.2015
Adresa: Kollárova 2739/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Martina Kadlecová 4.12.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 24.11.2015
Zánik členství 29.12.2015
Zánik funkce 29.12.2015
Adresa: Březinova 3987/102 , Jihlava 586 01
statutární ředitel Jiří Pospíšil 15.1.2016 - 6.9.2019
Vznik funkce 29.12.2015
Adresa: Kollárova 2739/5 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada PPM Investment a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Volenec 6.4.2011 - 20.10.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 6.4.2011
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Žižkova 1873/85 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák 6.4.2011 - 20.10.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: Sluneční 195/27 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Evžen Zámek 6.4.2011 - 20.10.2015
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Bezručova 1575/3 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Martina Kadlecová 20.10.2015 - 4.12.2015
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Březinova 3987/102 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák 4.12.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 24.11.2015
Zánik členství 29.12.2015
Zánik funkce 29.12.2015
Adresa: Sluneční 195/27 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin PPM Investment a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6332/SL 24 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 14.12.2015 29.12.2015 17.2.2016 6
B 6332/SL 23 notářský zápis [NZ 615/2015] Krajský soud v Brně 24.11.2015 4.12.2015 52
B 6332/SL 22 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 1.10.2015 20.10.2015 22.10.2015 4
B 6332/SL 21 notářský zápis [NZ 202/2014] rozhodnutí jed. akcionáře, stanovy Krajský soud v Brně 29.5.2014 20.10.2015 22.10.2015 36
B 6332/SL 20 notářský zápis [NZ 289/2015] Krajský soud v Brně 17.6.2015 5.8.2015 66
B 6332/SL 19 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 7.4.2014 10.7.2014 31.7.2014 44
B 6332/SL 18 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 7.4.2014 5.6.2014 5.6.2014 44
B 6332/SL 17 výroční zpráva [2012]  za období od 1.5.2011 do 31.12.2012 Krajský soud v Brně 9.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 44
B 6332/SL 16 zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2012 30.5.2013 4.6.2013 44
B 6332/SL 15 výroční zpráva k 30.4.2011 Krajský soud v Brně 15.10.2011 29.6.2012 2.7.2012 35
B 6332/SL 14 zpráva auditora k 30.4.2012 Krajský soud v Brně 28.12.2011 15.5.2012 28.5.2012 35
B 6332/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.4.2012 18.5.2012 19
B 6332/SL 12 posudek znalce číslo 5-1/2012 Krajský soud v Brně 15.3.2012 27.4.2012 18.5.2012 89
B 6332/SL 11 notářský zápis projekt fúze sloučením,NZ 141/2012 Krajský soud v Brně 3.4.2012 27.4.2012 18.5.2012 24
B 6332/SL 10 notářský zápis projekt fúze sloučením,NZ 140/2012 Krajský soud v Brně 3.4.2012 27.4.2012 18.5.2012 13
B 6332/SL 9 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 9.2.2012 22.2.2012 22.2.2012 7
B 6332/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2012 19
B 6332/SL 7 zpráva auditora o ověření existence pohledávky Krajský soud v Brně 14.12.2011 19.12.2011 4
B 6332/SL 6 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 498/11 Krajský soud v Brně 16.11.2011 19.12.2011 5
B 6332/SL 5 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.3.2011 7.4.2011 6
B 6332/SL 4 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 16.2.2011 7.4.2011 1
B 6332/SL 3 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 16.2.2011 7.4.2011 1
B 6332/SL 2 notářský zápis -zakl. listina, NZ 297/10 Krajský soud v Brně 22.11.2010 7.4.2011 4
B 6332/SL 1 notářský zápis -zakl. listina, NZ 273/10 Krajský soud v Brně 20.10.2010 7.4.2011 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PPM Investment a.s.

IČO (identifikační číslo) 29274516
Jméno PPM Investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 24.7.2017
Celkový počet živností: 1

Sídlo PPM Investment a.s.

Živnosti a provozovny PPM Investment a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.2017
Zánik oprávnění 6.9.2019

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 29274516
Firma: PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 6.4.2011

Sídlo PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image