Firma PPF GATE a.s. IČO 27654524


PPF GATE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PPF GATE a.s. (27654524) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Evropská 2690/17, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 2007 a je stále aktivní. PPF GATE a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PPF GATE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PPF GATE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PPF GATE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PPF GATE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PPF GATE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11542
IČO (identifikační číslo osoby) 27654524
Jméno PPF GATE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.1.2007
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní sppolečnost PPF GATE a.s., IČ: 27654524, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11542, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti E-GATE a.s, IČ: 27067726, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8373. 26.6.2008
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 20 000 000 Kč o 2 000 000 Kč na 22 000 000 Kč s tím ,že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýše ní stanovuje jediný akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizované úpisem 20 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 7 500 000 Kč je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, které činí 7 400 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 150 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť j ediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst.5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení zák ladního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPf Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933 , 1077 SXX, Nizozemské království(dále jen ,, Určený zájemce").Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sděl. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na a drese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 150 000 000 Kč a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z titulu Smlouvy o úvěru (Loan Agreement ), uzavřené mezi Společností a Určeným zájemcem dne 27.6.2007, (ii) úhradou finančních prostředků na zvláštní účet Společnosti, vedená u společnosti Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 501 001 1398/5500, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemném započtení. Emisní kurs musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Spol ečností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávan é pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu.Dohoda o započtení pohledávek mezi Společnosti a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájme předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce za Společn osti a Pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinn ě upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uveden v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí přísluš ného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 18.12.2007 - 31.12.2007
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 18.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnost se nepřipouští. Podmínky tohoto z výšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 180 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 935.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 835.000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 168.300.000, - Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského kr álovství pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určené mu zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale P rag, organizační složka, číslo účtu 3125400909/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného sou du o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 13.6.2007 - 29.6.2007

Kapitál PPF GATE a.s.

zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2007
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2007 - 31.12.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2007 - 29.6.2007

Akcie PPF GATE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 219 26.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 000 26.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 220 31.12.2007 - 26.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 29.6.2007 - 31.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 31.1.2007 - 29.6.2007

Sídlo PPF GATE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 2690/17 , Praha 160 00 14.1.2009
Adresa Na Pankráci 1658/121 , Praha 140 00 31.1.2007 - 14.1.2009

Předmět podnikání PPF GATE a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 31.1.2007 - 29.12.2009

vedení firmy PPF GATE a.s.

Statutární orgán PPF GATE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 30.7.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti. Společnost zavazjí a za ní podepisují vždy dva členové představenstva společně. 13.6.2007 - 30.7.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. 31.1.2007 - 13.6.2007
předseda představenstva Jiří Tošek 1.3.2017
Vznik členství 2.1.2017
Vznik funkce 2.1.2017
Adresa: Terasy IV 1214 , Unhošť 273 51
člen představenstva Ing. Kateřina Čiháková 20.6.2017
Vznik členství 19.5.2017
Adresa: Nad Bahnivkou 213 , Říčany 251 01
člen představenstva Mgr. Lenka Šafránková 20.6.2017
Vznik členství 19.5.2017
Adresa: Myslbekova 685/19 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Petr Havlíček 31.1.2007 - 13.6.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: 182 , 252 18 Ptice Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Krones 31.1.2007 - 13.6.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Ondřej Tyrpekl 13.6.2007 - 29.1.2009
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 6.1.2009
Adresa: Cihlářská 730/14 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Kateřina Čiháková 13.6.2007 - 23.2.2009
Vznik členství 17.5.2007
Adresa: Litoměřická 583/18 , Praha 190 00
předseda představenstva Mgr. Lenka Šafránková 13.6.2007 - 23.2.2009
Vznik členství 17.5.2007
Vznik funkce 17.5.2007
Zánik funkce 31.1.2009
Adresa: Záhřebská 264/9 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Tomáš Krones 29.1.2009 - 23.2.2009
Vznik členství 7.1.2009
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Krones 23.2.2009 - 11.1.2012
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 31.12.2011
Vznik funkce 1.2.2009
Zánik funkce 31.12.2011
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Kateřina Čiháková 23.2.2009 - 24.5.2012
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.5.2012
Adresa: Nad Bahnivkou 213 , Říčany 251 01
člen představenstva Mgr. Lenka Šafránková 23.2.2009 - 24.5.2012
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.5.2012
Adresa: Záhřebská 264/9 , Praha 120 00
předseda představenstva Jiří Tošek 11.1.2012 - 14.2.2014
Vznik členství 1.1.2012
Vznik funkce 2.1.2012
Adresa: Terasy IV 1214 , Unhošť 273 51
člen představenstva Mgr. Lenka Šafránková 24.5.2012 - 26.2.2016
Vznik členství 18.5.2012
Adresa: Záhřebská 264/9 , Praha 120 00
předseda představenstva Jiří Tošek 14.2.2014 - 1.3.2017
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 1.1.2017
Vznik funkce 2.1.2012
Zánik funkce 1.1.2017
Adresa: Terasy IV 1214 , Unhošť 273 51
člen představenstva Ing. Kateřina Čiháková 24.5.2012 - 20.6.2017
Vznik členství 18.5.2012
Zánik členství 18.5.2017
Adresa: Nad Bahnivkou 213 , Říčany 251 01
člen představenstva Mgr. Lenka Šafránková 26.2.2016 - 20.6.2017
Vznik členství 18.5.2012
Zánik členství 18.5.2017
Adresa: Myslbekova 685/19 , Praha 169 00

Dozorčí rada PPF GATE a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Jirásková 29.3.2018
Vznik členství 9.1.2018
Vznik funkce 9.1.2018
Adresa: Zvonická 710/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady MUDr. Martin Schaffer 6.9.2018
Vznik členství 3.3.2018
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Mgr. Katarína Kmeťová 2.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Štěrba 31.1.2007 - 13.6.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 16.5.2007
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 16.5.2007
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Daněk 31.1.2007 - 13.6.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: Wolkerova 667 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady David Meixner 31.1.2007 - 13.6.2007
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: 63 , Turnov 511 01
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler 13.6.2007 - 19.2.2008
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 31.1.2008
Vznik funkce 17.5.2007
Zánik funkce 31.1.2008
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. Lubomír Král 13.6.2007 - 19.2.2008
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 31.1.2008
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
člen dozorčí rady JUDr. František Tlustoš 13.6.2007 - 19.2.2008
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 31.1.2008
Adresa: Krouzova 3049/24 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Mgr. Lubomír Král 19.2.2008 - 23.4.2008
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler 19.2.2008 - 29.1.2009
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 6.1.2009
Vznik funkce 1.2.2008
Zánik funkce 6.1.2009
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen dozorčí rady JUDr. František Tlustoš 19.2.2008 - 6.2.2013
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 1.2.2013
Adresa: Krouzova 3049/24 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Horák 29.1.2009 - 6.2.2013
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 7.1.2013
Vznik funkce 7.1.2009
Zánik funkce 7.1.2013
Adresa: Nad Vernerákem 1579/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady MUDr. Mgr. Martin Schaffer 23.4.2008 - 4.6.2013
Vznik členství 1.3.2008
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3 , Praha 180 00
člen dozorčí rady František Tlustoš 6.2.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 2.2.2013
Adresa: Krouzova 3049/24 , Praha 143 00
člen dozorčí rady František Tlustoš 8.8.2013 - 26.2.2016
Vznik členství 2.2.2013
Zánik členství 9.2.2016
Adresa: Krouzova 3049/24 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Kateřina Jirásková 6.2.2013 - 29.3.2018
Vznik členství 8.1.2013
Zánik členství 8.1.2018
Vznik funkce 8.1.2013
Zánik funkce 8.1.2018
Adresa: Zvonická 710/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Martin Schaffer 4.6.2013 - 6.9.2018
Vznik členství 2.3.2013
Zánik členství 2.3.2018
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Hacklová 26.2.2016 - 2.10.2018
Vznik členství 10.2.2016
Zánik členství 31.8.2018
Adresa: Na okruhu 388/15 , Praha 142 00

Sbírka Listin PPF GATE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11542/SL 49 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.2.2016 24.2.2016 1.3.2016 1
B 11542/SL 48 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 7.10.2015 9.10.2015 68
B 11542/SL 47 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.12.2014 18.12.2014 31
B 11542/SL 45 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.7.2014 15.8.2014 25
B 11542/SL 44 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.10.2013 6.11.2013 29
B 11542/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.10.2012 11.10.2012 28
B 11542/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.5.2012 6.6.2012 1
B 11542/SL 41 ostatní zápis ze zasedání společnosti Městský soud v Praze 2.1.2012 17.1.2012 2
B 11542/SL 40 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.1.2012 1
B 11542/SL 39 zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.10.2011 27.10.2011 2
B 11542/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.2.2011 22.2.2011 27
B 11542/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 18.12.2009 26
B 11542/SL 35 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.1.2009 25.3.2009 2
B 11542/SL 34 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.1.2009 25.3.2009 3
B 11542/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.1.2007 25.3.2009 13
B 11542/SL 32 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 17.12.2008 17.12.2008 1
B 11542/SL 31 účetní závěrka r.2007+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 2.9.2008 9.9.2008 18
B 11542/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007+zahaj.rozvaha-1.1.08 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.6.2008 32
B 11542/SL 29 notářský zápis -NZ268/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 2.6.2008 27.6.2008 36
B 11542/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.3.2008 18.4.2008 19.5.2008 1
B 11542/SL 27 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.2.2008 18.4.2008 19.5.2008 7
B 11542/SL 26 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 2.5.2008 5.5.2008 9
B 11542/SL 25 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2008 6.3.2008 7
B 11542/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.12.2007 14.1.2008 22.1.2008 13
B 11542/SL 9 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 17.5.2007 31.5.2007 21.8.2007 1
B 11542/SL 18 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 17.5.2007 31.5.2007 21.8.2007 1
B 11542/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2007 31.5.2007 21.8.2007 12
B 11542/SL 10 notářský zápis NZ 257/2007 Městský soud v Praze 16.5.2007 31.5.2007 21.8.2007 35
B 11542/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 13
B 11542/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2007 22.3.2007 23.3.2007 12
B 11542/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ14/07 Městský soud v Praze 18.1.2007 21.3.2007 37
B 11542/SL 4 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 23.1.2007 2
B 11542/SL 3 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 22.1.2007 3
B 11542/SL 24 ostatní -zápis z DR Městský soud v Praze 1.2.2008 2
B 11542/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.2.2008 1
B 11542/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.2.2008 1
B 11542/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.2.2008 1
B 11542/SL 2 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 22.1.2007 1
B 11542/SL 19 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 17.5.2007 1
B 11542/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2007 31.5.2007 1
B 11542/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.5.2007 31.5.2007 1
B 11542/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2007 31.5.2007 1
B 11542/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.5.2007 31.5.2007 1
B 11542/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2007 31.5.2007 1
B 11542/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2007 31.5.2007 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PPF GATE a.s.

IČO (identifikační číslo) 27654524
Jméno PPF GATE a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 24.9.2008
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo PPF GATE a.s.

Živnosti a provozovny PPF GATE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.2008

Statutární orgán PPF GATE a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Tošek
Člen statutárního orgánu Mgr. Lenka Šafránková
Člen statutárního orgánu Ing. Kateřina Čiháková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PPF GATE a.s.

IČO: 27654524
Firma: PPF GATE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.1.2007

Sídlo PPF GATE a.s.

Sídlo: Evropská 2690/17, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image