Firma Potápěčská stanice, a.s. IČO 47285532


Potápěčská stanice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Potápěčská stanice, a.s. (47285532) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybná 682/14, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 9. 1992 a je stále aktivní. Potápěčská stanice, a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Potápěčská stanice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Potápěčská stanice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Potápěčská stanice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Potápěčská stanice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Potápěčská stanice, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20037
IČO (identifikační číslo osoby) 47285532
Jméno Potápěčská stanice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 7.9.1992
Valná hromada společnosti Potápěčská stanice, a.s. rozhodla takto: 1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 2 000 000,- Kč, upsáním nových akcií o částku 6 000 000,- Kč, na částku 8 000 000,- Kč. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, neboť akcie budou upsány předem určenými zájemci. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů je konsolidace a stabilizace dluhů společnosti vzniklých z pů jček akcionářů a jejich splnění formou započtení. Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 58 (slovy: padesát osm) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé, a 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité ho dnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé. 2.K upsání nových akcií jsou určeni tito zájemci: a)pan Petr Andrt, narozený 03.11.1948, s bydlištěm Chomutov, Čermákova 5656, PSČ 430 03, který upíše 52 (slovy: padesát dva) akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (slovy: čtyři) akcie o jmenovité hodnotě 2 0 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 280 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude r oven jejich jmenovité hodnotě, b)paní Ing. Zuzana Andrtová, narozená 07.01.1972, s bydlištěm Praha 9, Vysočany, Paříkova 354/5, PSČ 190 00, která upíše 3 (slovy: tři) akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 3 (slovy: tři) akcie o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven j ejich jmenovité hodnotě, c)paní Ing. Libuše Cyprien, narozená 14.07.1973, s bydlištěm Chomutov, Čermákova 4392, PSČ 430 03, která upíše 3 (slovy: tři) akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 3 (slovy: tři) akcie o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmen ovité hodnotě. 3.Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek: a)pohledávka pana Petra Andrta na vrácení části půjčky ve výši 5 280 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) vůči společnosti Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, na základě kterých pan Petr Andrt poskytl Společnosti peněžní prostředky ke dni 31.10.2015 v celkové výši 5 545 850,61 Kč (slovy: pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc osm set padesát korun českých a šedesát jedna haléřů), jako půjčky společníka, které byl y součástí podílu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost, jakožto právní předchůdkyně společnosti, a to proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií o celkové jmenovité ho dnotě 5 280 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, přičemž započtení se provede do částky 5 280 000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých); b)pohledávka paní Ing. Zuzany Andrtové na vrácení části půjčky ve výši 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) vůči společnosti Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, na základ ě kterých paní Ing. Zuzana Andrtová poskytla Společnosti peněžní prostředky ke dni 31.10.2015 v celkové výši 707 347,90 Kč (slovy: sedm set sedm tisíc tři sta čtyřicet sem korun českých a devadesát haléřů), jako půjčky společníka, které byly součástí podí lu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost, jakožto právní předchůdkyně společnosti, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, přičemž započtení se provede do částky 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých); c)pohledávka paní Ing. Libuše Cyprien na vrácení části půjčky ve výši 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) vůči společnosti Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, na základě kterých paní Ing. Libuše Cyprien poskytla Společnosti peněžní prostředky ke dni 31.10.2015 v celkové výši 944 064,37 Kč (slovy: devět set čtyřicet čtyři tisíc šedesát čtyři korun českých a třicet sedm haléřů), jako půjčky společníka, které byly součástí podílu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost, jakožto právní předchůdkyně společnosti, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 360 0 00,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, přičemž započtení se provede do částky 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých). Existence pohledávek pana Petra Andrta, paní Ing. Zuzany Andrtové a paní Ing. Libuše Cyprien vůči Společností byly ověřeny a potvrzeny zprávami auditora Ing. Emil Zima, osvědčení č. KA ČR 249 ze dne 11.12.2015. 4.Stanoví pravidla postupu o uzavření smluv o započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu takto: a)smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b)smlouva o započtení musí být podepsána nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c)dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 5.Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Petra Andrta za společností Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 5 280 000,- Kč (slovy: pět milionu dvě stě osmdesát tisíc korun českých). 6.Schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky paní Ing. Zuzany Andrtové za společností Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsa ných akcií o celkové jmenovité hodnotě 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých). 7.Schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky paní Ing. Libuše Cyprien za společností Potápěčská stanice, a.s. z titulu smluv o půjčce uzavřených v ústní formě v průběhu let 1992 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněž itým vkladem upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých). 30.12.2015
Společnost změnila právní formu z veřejné obchodní společnosti na akciovou společnost. 19.9.2014
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, blíže specifikovaného v projektu rozdělení, které přešlo na nástupnickou společnost DaFMA, v.o.s, se sídlem Praha 1, Opatovická 1659/4, PSČ 11000. 31.12.2013
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 12.8.1992. 7.9.1992

Aktuální kontaktní údaje Potápěčská stanice, a.s.

Kapitál Potápěčská stanice, a.s.

zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.9.2014 - 30.12.2015

Akcie Potápěčská stanice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 77 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 15 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 77 30.12.2015 - 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 15 30.12.2015 - 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 19 19.9.2014 - 30.12.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 5 19.9.2014 - 30.12.2015

Sídlo Potápěčská stanice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rybná 682/14 , Praha 110 00 21.7.2017
Adresa Opatovická 1659/4 , Praha 110 00 6.8.2013 - 21.7.2017
Adresa Čermákova 5656 , Chomutov 430 03 21.3.2013 - 6.8.2013
Adresa Bezručova 4219 , Chomutov 430 03 7.9.1992 - 21.3.2013

Předmět podnikání Potápěčská stanice, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 6.1.2015
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 6.1.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.3.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.3.2013
specializovaný maloobchod 23.7.2005 - 21.3.2013
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 21.12.1998 - 21.3.2013
- potápěčské práce 7.9.1992

vedení firmy Potápěčská stanice, a.s.

Statutární orgán Potápěčská stanice, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel. 19.9.2014
Jménem společnosti jedná Petr Andrt a Zuzana Andrtová, každý samostatně bez omezení. 6.8.2013 - 19.9.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje společně (ředitel) Petr Andrt, samostatně bez omezení. 7.9.1992 - 6.8.2013
statutární ředitel Ing. Jaroslav Šot 21.7.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Bohuslava Martinů 1210/1 , Most 434 01
Společník (ředitel) Petr Andrt 7.9.1992 - 26.10.2006
Adresa: Čermákova 4392 , Chomutov 430 03
Společník (ředitel) Petr Andrt 26.10.2006 - 19.9.2014
Zánik členství 19.9.2014
Zánik funkce 19.9.2014
Adresa: Čermákova 5656 , Chomutov 430 03
Společník Zuzana Andrtová 6.8.2013 - 19.9.2014
Zánik členství 19.9.2014
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 19.9.2014
Adresa: Paříkova 354/5 , Praha 190 00
Jméno Miloslav Haták 19.9.2014 - 21.7.2017
Vznik funkce 19.9.2014
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Opletalova 176 , Kutná Hora 284 01

Prokura Potápěčská stanice, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Zuzana Šotová 21.7.2017
Adresa: Jahodová 1121 , Unhošť 273 51

Sbírka Listin Potápěčská stanice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20037/SL 34 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 21.12.2015 18.1.2016 13
B 20037/SL 33 posudek znalce č.10-867-2014 Městský soud v Praze 2.5.2014 27.6.2014 1.10.2014 60
A 76252/SL 32 notářský zápis NZ 277/2014 - projekt změny Městský soud v Praze 20.5.2014 21.5.2014 22.5.2014 18
A 76252/SL 31 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 22.5.2014 14
A 76252/SL 30 ostatní  zahaj.rozvaha k 1.8.2013 Městský soud v Praze 1.8.2013 21.10.2013 10.2.2014 5
A 76252/SL 29 notářský zápis  NZ 474/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.10.2013 2.12.2013 13.1.2014 31
A 76252/SL 28 posudek znalce  č.59-846-2013 Městský soud v Praze 14.10.2013 2.12.2013 13.1.2014 279
A 76252/SL 27 ostatní  zahaj.rozvaha k 1.8.2013 Městský soud v Praze 1.8.2013 2.12.2013 13.1.2014 5
A 76252/SL 26 účetní závěrka [2013]   k 31.7.2013 Městský soud v Praze 31.7.2013 2.12.2013 13.1.2014 15
A 76252/SL 22 notářský zápis NZ 474/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.10.2013 21.10.2013 22.10.2013 31
A 3467/SL 21 zakladatelské dokumenty, zrušení právnické osoby, ostatní dohoda spol. o změně spol. smlouvy Městský soud v Praze 23.7.2013 25.7.2013 19.8.2013 3
A 3467/SL 20 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 28.6.2013 25.7.2013 19.8.2013 3
A 3467/SL 19 zakladatelské dokumenty spol.smlouva Městský soud v Praze 14.3.2013 20.3.2013 25.3.2013 3
A 3467/SL 18 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 104/2013 Městský soud v Praze 14.3.2013 20.3.2013 25.3.2013 5
A 3467/SL 17 účetní závěrka - 2009- příloha Městský soud v Praze 2.6.2010 18.6.2010 18.6.2010 4
A 3467/SL 16 účetní závěrka - 2009- výkaz zisku Městský soud v Praze 2.6.2010 18.6.2010 18.6.2010 2
A 3467/SL 15 účetní závěrka - 2009- rozvaha Městský soud v Praze 2.6.2010 18.6.2010 18.6.2010 8
A 3467/SL 14 účetní závěrka rok 2006 Městský soud v Praze 30.5.2007 2.1.2008 9
A 3467/SL 13 zakladatelské dokumenty - úplné znění Městský soud v Praze 24.10.2006 28.11.2006 3
A 3467/SL 12 účetní závěrka k 31.12.2005 Městský soud v Praze 27.3.2006 12.9.2006 7
A 3467/SL 11 zakladatelské dokumenty - úplné znění Městský soud v Praze 30.5.2005 10.8.2005 3
A 3467/SL 10 notářský zápis NZ 170/2005 Městský soud v Praze 30.5.2005 10.8.2005 4
A 3467/SL 5 zakladatelské dokumenty - společenská smlouva Městský soud v Praze 15.3.2001 23.7.2001 3
A 3467/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.1.2000 28.4.2000 3
A 3467/SL 3 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.7.1999 6.9.1999 4
A 3467/SL 2 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 26.10.1998 16.4.1999 4
A 3467/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 6.9.1996 16.4.1999 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Potápěčská stanice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47285532
Jméno Potápěčská stanice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 7.9.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 6

Sídlo Potápěčská stanice, a.s.

Živnosti a provozovny Potápěčská stanice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 4219, Chomutov 430 03
Identifikační číslo provozovny 1012555534
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 21.1.2019
Provozovna č. 2
Provozovna Vltavanů 105/5, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1012555542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 21.1.2019

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.6.1998

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2014

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2014

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.2019

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.2019

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Potápěčská stanice, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Šot

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Potápěčská stanice, a.s.

IČO: 47285532
Firma: Potápěčská stanice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.9.1992

Sídlo Potápěčská stanice, a.s.

Sídlo: Opatovická 1659/4, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image