Firma PORR a.s. IČO 43005560


PORR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PORR a.s. (43005560) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dubečská 3238/36, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 1991 a je stále aktivní. PORR a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PORR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PORR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PORR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PORR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PORR a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1006
IČO (identifikační číslo osoby) 43005560
Jméno PORR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.11.1991
Na společnost Porr a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Stump - Geospol s.r.o., IČ 45315752, se sídlem Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 523/58, PSČ 620 00. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2013. 29.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu (představenstva): 4 19.2.2014 - 13.12.2016
Na společnost Porr (Česko) a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ 452 73 910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2012. 1.10.2012
Společnost Porr Bau GmbH, zapsaná ve firemní knize vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 34160k, se sídlem Absberggasse 47, PSČ 1100, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Jediný akcionář") učinila v působnosti valné hromady společnosti Porr (Česko) a.s. (dále také jen "Společnost") rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, obsažené v notářském zápisu N 609/2011, NZ 558/2011 ze dne 16. 12. 2011, sepsaném JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) na základní kapitál ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých). Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Společnost vydá 800 ks (osm set kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. c) Při zvýšení základního kapitálu má Jediný akcionář Společnosti přednostní právo upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení jejího základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s., na adrese Karolinská 654/2, Praha 8 ? Karlín, 186 00, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.; lhůta pro vykonání přednostního práva činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu Společnost doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze; k oznámení bude přiložen návrh smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. d) Pokud nebudou nově vydávané akcie upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Allgemeine Baugesellschaft -A. Porr, zapsaná ve firemní knize vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 34853f, se sídlem Absberggasse 47, PSČ 1100, Vídeň, Rakouská republika. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva je místem pro upsání nových a kcií sídlo Společnosti na adrese 110 00 Praha 1, Václavské nám. 837/11, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod. Lhůta pro vykonání práva úpisu činí čtrnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání ak cie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude určenému zájemci, obchodní společnosti Allgemeine Baugesellschaft -A. Porr, oznámen dopo ručeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). e) Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do patnácti (15) dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5040016288/5500 , který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u Raiffeisenbank a.s. 22.12.2011 - 27.12.2011
Společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft, se sídlem v politické obci ve Vídni a s obchodní adresou Absberggasse 47, 110 Vídeň, Republika Rakousko, zapsaná ve firemní knize vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 81039a (dále jen "Porr Projek t und Hochbau Aktiengesellschaft") přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti Porr (Česko) a.s. (dále jen "Společnost") rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, obsažené v notářském zápisu N 533/2009 a NZ 504/2009, sepsaném notář kou Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou v Praze, se sídlem v Praze 1, Zlatnická 10, dne 21. 12. 2009, které zní jak následuje: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a vylu čuje se upsání akcií s veřejnou nabídkou; b) upisuje se jedno sto kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii s emisním kurzem 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) za akcii (dále také jen "nové akcie"), tzn. že emisní ážio činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na jednu novou akcii; c) společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft je oprávněna vykonat přednostní právo na upsání nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, a to v sídlem společnosti Vejmelka & Wünsch s.r.o., Praha 2, Italská 27, PSČ 120 00, přičemž počátek běhu lhůty bude společnosti Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft oznámen zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií právnímu zástupci společnosti Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft JUDr. Petru Wünschovi , advokátovi na adresu sídla společnosti Vejmelka & Wünsch s.r.o., Praha 2, Italská 27, PSČ 120 00; na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá podíl jedné třetiny na jedné nové akci i o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii s tím, že společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft je oprávněna s využitím přednostního práva upisovat pouze celé nové akcie, a to v rozsahu jejího podílu na základním kapitálu Společnosti, tj. v rozsahu 100%; společnost Porr Projekt udn Hochbau je tak oprávněna s využitím přednostního práva upsat jedno sto kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- K č (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii, a to za emisní kurs 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) za novou akcii; d) nevyužije-li společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft své přednostní právo k upsání všech nových akcií, budou neupsané nové akcie nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft; e) nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou společností Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft upsány v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch s.r.o., v Praze 2, Italská 27, 120 00, a to ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů o d doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a za emisní kurs 700.000,- (slovy: sedm set tisíc korun českých) Kč za jednu novou akcii, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft oznámen zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií právnímu zástupci společnosti Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft, panu JUDr. Petovi Wünschovi, advokátovi, na adresu sídla společnosti Vejmelka & Wünsch s.r.o., Praha 2, Italská 27, PSČ 120 00; f) upisovatelé jsuo povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na bankovní účet č. 502 001 68 38/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., a to ve lhůtě 20 (slovy:dvaceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; g) nebudou-li upsány všechny nové akcie ani postupem podle předchozího bodu e) tohoto usnesení, je upsání akcií podle tohoto usnesení neúčinné; h) upisování akcií podle předchozích bodů tohoto usnesení je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí společnosti Por Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft o zvýšení základního kapitálu Společ nosti do obchodního rejstříku. 29.12.2009 - 31.12.2009
Dne 24.5.2004 přijal jediný akcionář společnosti, společnost Porr Projekt und Hochbau Aktiengesellschaft (dále jen "jediný akcionář"), při výkonu působnosti valné hromady, rozhodnutí ve formě notářského zápisu pod N 432/2004, NZ 381/2004, notářky JUDr. Mi luše Peterkové, notářky se sídlem v Praze, kterým rozhodl o zvýšení stávajícího plně splaceného základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) na 30. 000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to upsáním 290 ks (slovy: dvě stě devadesáti kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Upiso vání nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny akcie mají být upsány na základě přednostního práva jediným akcionářem ve lhůtě dvou měsíců počínající dnem zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude jedinému akcionáři společností oznáme písemně. Všechny akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou k upsání nabídnuty opět jedinému akcionáři. Takto je možno akcie upsat ve lhůtě dvou týdnů od uplynutí lhůty pro upi sování akcií na základě přednostního práva. Počátek lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude možno upsat 29 nových akcií, přičemž je možno upisovat jen celé akcie. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem upisování je advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, v.o.s., se sídlem Praha 2, Italská 27, PSČ: 120 00. Upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kurzu akcií na bankovní účet společnosti č. 5033673-1 10.6.2004 - 6.8.2004
Stanovy společnosti změněny ke dni 30.6.1993 2.10.1998 - 6.8.2004
Jediným akcionářem je Porr Hochbau Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni, adresa: Kelsenstrasse 5, 1030 Vídeň, Rakouská republika 17.3.1997 - 20.11.2000
Nové stanovy společnosti byly schváleny dne 29. ledna 1997. 17.3.1997 - 6.8.2004
Základní jmění společnosti bylo splaceno v plné výši tj. 100%. 17.3.1997 - 6.8.2004
Druh vydaných akcií: kmenové 17.3.1997 - 6.8.2004
Stanovz společnosti změněny ke dni 30.6.1993 17.8.1993 - 2.10.1998
Akciová společnost PORR International a.s. byla založena zakladatelským plánem ze dne 7.10.1991 jediným zakladtelem. Zakladatel uskutečnil v souladu s ustanovením § 25 zák. 104/91 Sb. o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. 17.8.1993 - 6.8.2004
Akciová společnost PORR INTERNATIONAL / ČSFR/a.s. byla založena zakladatelským plánem ze dne 7.10.1991 jediným zakladatelem. Zakladatel uskutečnil v souladu s ust.§ 25 zák.č.104/1990 Sb. o akciových společnostech jednorázové založení společnosti, jmenoval členy představenstva , dozorčí rady a schválil stanovy společnosti. Společnost je podnikem se zahraniční majetkovou účastí podle zák.č.179/1988 Sb. ve znění zák.č.112/1990 Sb. 7.11.1991 - 17.8.1993
Ze 100% základního kapitálu je ke dni zápisu splaceno 40%. 7.11.1991 - 6.8.2004

Kapitál PORR a.s.

zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.12.2011
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2009 - 27.12.2011
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.2004 - 31.12.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.1991 - 6.8.2004

Akcie PORR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 60 000 16.9.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 60 000 1.10.2012 - 16.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 200 27.12.2011 - 1.10.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 400 31.12.2009 - 27.12.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 6.8.2004 - 31.12.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 7.11.1991 - 6.8.2004

Sídlo PORR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dubečská 3238/36 , Praha 100 00 21.8.2014
Adresa Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 1.10.2012 - 21.8.2014
Adresa Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 16.5.2002 - 1.10.2012
Adresa Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 20.11.2000 - 16.5.2002
Adresa Tusarova 508/43 , Praha 170 00 17.3.1997 - 20.11.2000
Adresa Pevnostní 943/24 , Praha 160 00 7.11.1991 - 17.3.1997

Předmět podnikání PORR a.s.

Platnost údajů od - do
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu. 10.11.2017 - 16.3.2018
Klempířství a opravy karoserií 2.4.2013
Kovářství, podkovářství 2.4.2013
Pokrývačství, tesařství 2.4.2013
Vodoinstalatérství, topenářství 2.4.2013
Zednictví 2.4.2013
Truhlářství, podlahářství 2.4.2013
Opravy silničních vozidel 2.4.2013
Silniční motorová doprava - nákladní 2.4.2013
Izolatérství 2.4.2013
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.4.2013
Obráběčství 2.4.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.4.2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.4.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.4.2013
Výkon zeměměřických činností 2.4.2013
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 2.4.2013
Zámečnictví, nástrojářství 2.4.2013
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 14.11.2013
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 14.11.2013
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 20.3.2017
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 16.3.2018
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 16.3.2018
Předmět podnikání je shodný s předmětem podnikání zřizovatele odštěpného závodu 1.10.2012 - 16.3.2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.7.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.7.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2009
vedení účetnictví 25.1.2000 - 14.7.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců 25.1.2000 - 14.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 17.3.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.3.1997 - 14.7.2009
stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby ) 17.8.1993 - 17.3.1997
provádění bytových a občanských staveb 17.8.1993 - 17.3.1997
provádění inženýrských staveb ( včetně technické vybavenosti sidlištních celků) 17.8.1993 - 17.3.1997
výroba stavebních materiálů 17.8.1993 - 14.7.2009
realitní kancelář 17.8.1993 - 14.7.2009
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 17.8.1993 - 14.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.8.1993 - 14.7.2009
a) Příprava a provádění stavebních prací všeho druhu a všechny činnosti sloužící tomuto účelu. 7.11.1991 - 17.8.1993
b) Nákup a prodej stavebních materiálů a strojů a ostatních výrobků všeho druhu v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi. 7.11.1991 - 17.8.1993
c) Pronajímání odborníků a jiných pracovníků na provádění stavebních prací, expertních posudků a jiných činnosti. 7.11.1991 - 17.8.1993
d) Realizace kooperačních smluv při provádění částí staveb a jejich vybavení. 7.11.1991 - 17.8.1993
f) Poradenské služby obchodního a technického zaměření pro třetí osoby ( pro jiné) , především pro akcionáře, v oblasti zahraničně obchodní činnosti. 7.11.1991 - 17.8.1993
e) Kontraktace a realizace leasingových operací v oblasti stavební výroby a stavebních strojů. Zabezpečování servisní činnosti pro stroje a zařízení dovozené do ČSFR. 7.11.1991 - 17.8.1993

vedení firmy PORR a.s.

Statutární orgán PORR a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku. 10.6.2004
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku. 17.3.1997 - 10.6.2004
Způsob jednání : Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, kterým bylo oprávnění jednat jménem společnosti vždy ve dvou udělěno usnesením dozorčí rady. Dozorčí rada může udělit také všem nebo jen určitým členům představenstva oprávnění jednat jménem společnosti samostaně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že pod natištěný nebo jinak napsaný název společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru, který je uveden v obchodním rejstříku, členové představenstva oprávněni jednat jménem společnosti. 17.8.1993 - 17.3.1997
Zastupování společnosti : Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost : Pod natištěný nebo jinak napsaný název společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva společně. 7.11.1991 - 17.8.1993
člen představenstva Ing. Antonín Daňa 1.10.2012
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Suttnerové 842/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Josef Husar 21.8.2014
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Augasse 24/3/4 , Traiskirchen Rakouská republika
člen představenstva Ing. Dušan Čížek 15.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: U Nikolajky 1082/23 , Praha 150 00
člen představenstva Peter Russegger 19.3.2019
Vznik členství 28.2.2019
Adresa: Chaloupky 1278/38 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Hans Josef Posegger 7.11.1991 - 17.8.1993
Adresa: Rakouská republika
A-9710 Feistritz a.d. Drau, St. Georg - Weg 268
člen představenstva Dr. Bertram Haler 7.11.1991 - 17.8.1993
Adresa: Isbarygasse 20/II/8 , Vídeň A- 1140 Rakouská republika
člen představenstva Dr. Joseph Alexander Demblin-Ville-Canon 7.11.1991 - 17.8.1993
Adresa: Rauhensteingasse 10 , Vídeň A-1010 Rakouská republika
člen představenstva Ing. Hans Possengger 17.8.1993 - 17.8.1993
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Josef Alexander Demblin 17.8.1993 - 17.8.1993
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Hans Josef Possegger 17.8.1993 - 17.8.1993
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Hans Josef Possegger 17.8.1993 - 17.3.1997
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Joseph Alexander Demblin - Ville Canon 17.8.1993 - 17.3.1997
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Dipl.-Ing. Felix Friembichler 17.3.1997 - 17.3.1997
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Dr. Bertram Haler 17.8.1993 - 3.9.1998
Adresa: Pevnostní 943/24 , Praha 160 00
člen představenstva Dipl. - Ing. Karl Stockinger 17.3.1997 - 3.9.1998
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Mag. Werner Pattermann 3.9.1998 - 2.10.1998
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Dipl.-Ing. Felix Friembichler 17.3.1997 - 25.1.2000
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Dipl.-Ing. Felix Friembichler Dat.nar. 23.5.1949 25.1.2000 - 20.11.2000
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Dr. Bernhard Schörghofer 3.9.1998 - 16.5.2002
Zánik funkce 19.11.2001
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen představenstva Mag. Werner Pattermann 2.10.1998 - 14.6.2002
Vznik funkce 9.4.1998
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
člen Dipl.-Ing. Ivo Štric 30.3.2004 - 19.9.2005
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 6.10.2003
Adresa: Tálínská 1465 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Dr. Franz Scheibenecker 20.11.2000 - 28.4.2006
Zánik funkce 6.10.2003
Adresa: Na Provaznici 2121/10 , Praha 150 00
člen představenstva Mag. Werner Pattermann 14.6.2002 - 28.4.2006
Vznik funkce 9.4.1998
Zánik funkce 9.7.2003
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen Dipl.-Ing. Ivo Štric 19.9.2005 - 12.2.2008
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 6.10.2003
Adresa: Václavkova 343/20 , Praha 160 00
člen představenstva Dipl.Ing.Dr. Franz Scheibenecker 28.4.2006 - 5.8.2008
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 18.7.2008
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen představenstva Mag. Werner Pattermann 28.4.2006 - 24.10.2008
Vznik členství 9.7.2003
Zánik členství 6.10.2008
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
předseda představenstva Dipl.-Ing. Ivo Štric 12.2.2008 - 24.10.2008
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 6.10.2008
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 6.10.2008
Adresa: U Andělky 1026/21 , Praha 162 00
člen představenstva Dipl. Ing. Štefan Havlik 12.2.2008 - 28.6.2011
Vznik členství 22.1.2008
Adresa: Testarellogasse 32 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Mag. Werner Pattermann 24.10.2008 - 24.7.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 21.6.2012
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Ivo Štric 24.10.2008 - 1.10.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 1.10.2012
Vznik funkce 6.10.2008
Zánik funkce 1.10.2012
Adresa: U Andělky 1026/21 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Štefan Havlik 28.6.2011 - 1.10.2012
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Testarellogasse 32/3/1 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Mag. Alois Janusch 24.7.2012 - 1.10.2012
Vznik členství 21.6.2012
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Ivo Štric 1.10.2012 - 21.12.2012
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 12.12.2012
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: U Andělky 1026/21 , Praha 162 00
člen představenstva Mag. Alois Janusch 1.10.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen představenstva Ĺubor Nôta 19.2.2014 - 8.12.2016
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 30.11.2016
Adresa: Lachova 39 , 851 03 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Havlík Štefan 7.5.2013 - 20.3.2017
Vznik členství 24.4.2013
Adresa: Testarellogasse 32/3/1 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Ing. Štefan Havlík 20.3.2017 - 15.6.2018
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 31.5.2018
Adresa: Testarellogasse 32/3/1 , 1130 Vídeň Rakouská republika

Dozorčí rada PORR a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mag.(FH) Udo Stephan Magyar 19.3.2019
Vznik členství 28.2.2019
Adresa: Protteserstrasse 12 , Gänserndorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Dipl. BW (FH) Thomas Bernd Stiegler 19.3.2019
Vznik členství 28.2.2019
Adresa: Stoesslgasse 3 , Vídeň Rakouská republika
člen Bmstr. Erwin Alois Höfer 17.8.1993 - 17.3.1997
Adresa: Wachtbergstrasse 19 , Krenz A-3500 Rakouská republika
člen Dipl. ing. Robert Schroeder 17.8.1993 - 17.3.1997
Adresa: Beethovengang 16 , Vídeň Rakouská republika
člen Dkmf. Dr. Helmunt Wagner 17.8.1993 - 17.3.1997
Adresa: Gentzgasse 13 , Vídeň A-1180 Rakouská republika
člen Mag. Werner Pettermann 17.3.1997 - 17.3.1997
Adresa: Rakouská republika
A-1238, Vídeň, Maireckergasse 6
člen Mag. Werner Pattermann 17.3.1997 - 3.9.1998
Adresa: Rakouská republika
A-1238, Vídeň, Maireckergasse 6
člen Martin Baburek 17.3.1997 - 5.12.2000
Adresa: Rakouská republika
A-2020 Hollabrunn, Lärchenweg 5
člen Dipl.-Ing. Peter Maitz 17.3.1997 - 5.12.2000
Adresa: Rakouská republika
A-2384 Breitenfurt/Vídeň, Sperrbergstr. 22
člen Stefan Illes 3.9.1998 - 5.12.2000
Adresa: Rebhuhngasse 12 , A-2513 Möllersdorf Rakouská republika
člen Mag. Martin Huber 5.12.2000 - 15.11.2003
Zánik členství 12.9.2003
Adresa: Rakouská republika
2512 Tribuswinkel, Neubaugasse 7
člen Dr. Bertram Haler 5.12.2000 - 28.2.2005
Zánik členství 22.12.2004
Zánik funkce 22.12.2004
Adresa: Rakouská republika
1140 Vídeň, Isbarygasse 10/II/8
člen Dipl.-Ing. Nikolaus Pervulesko 5.12.2000 - 18.1.2007
Zánik členství 4.12.2006
Adresa: Rakouská republika
1180 Vídeň, Schöffelgasse 71-73 / 17
člen Ing. Johann Hödl 5.12.2000 - 18.1.2007
Zánik členství 4.12.2006
Adresa: Rakouská republika
3264 Gresten, Franz Alt-Straße 8
člen dozorčí rady Dr. Bertold Wild 28.2.2005 - 18.1.2007
Vznik členství 22.12.2004
Zánik členství 4.12.2006
Vznik funkce 22.12.2004
Zánik funkce 4.12.2006
Adresa: Mittenwalder Strasse 46 , 813 77 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Bertold Wild 18.1.2007 - 1.6.2007
Vznik členství 4.12.2006
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov, Mittenwalder Strasse 46, 81377
člen dozorčí rady Dipl. - Ing. Nikolaus Pervulesko 18.1.2007 - 5.8.2008
Vznik členství 4.12.2006
Zánik členství 21.7.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Schhöffelgasse 71 - 73/17, 1180
Jméno Dipl.Ing.Dr. Franz Scheibenecker 5.8.2008 - 5.8.2008
Vznik členství 21.7.2008
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mag. Rudolf Krumpeck 1.6.2007 - 14.7.2009
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 17.3.2009
Adresa: Rakouská republika
Schützen am Gebirge, Sportplatzstrasse 23, PSČ 7081
člen dozorčí rady Dr. Stefan Clauspeter Hase 14.7.2009 - 16.1.2012
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 5.12.2011
Adresa: Himmelhofgasse 5 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Jana Deáková 18.1.2007 - 6.4.2012
Vznik členství 4.12.2006
Zánik členství 22.3.2012
Adresa: Buštěhradská 953/23 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Dipl.Ing.Dr. Franz Scheibenecker 5.8.2008 - 1.10.2012
Vznik členství 21.7.2008
Zánik členství 1.10.2012
Vznik funkce 23.7.2008
Zánik funkce 1.10.2012
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Dr. Walter Reckerzügl 16.1.2012 - 1.10.2012
Vznik členství 5.12.2011
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Telering 37 , 2460 Bruck/Leitha Rakouská republika
člen dozorčí rady Jana Deáková 6.4.2012 - 21.12.2012
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 29.11.2012
Zánik funkce 29.11.2012
Adresa: Sedlčanská 1327/65 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Dr. Walter Reckerzügl 1.10.2012 - 2.4.2013
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 27.2.2013
Adresa: Telering 37 , 2460 Bruck/Leitha Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Werner Pattermann 1.10.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 13.11.2013
Zánik funkce 13.11.2013
Adresa: Maiereckergasse 6 , 1230 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Michael Salzmann 2.4.2013 - 3.1.2014
Vznik členství 27.2.2013
Adresa: Gersthoferstr. 73 , 1180 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady JUDr. Karel Jílek 21.12.2012 - 16.2.2015
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 29.11.2012
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Bachova 1586/16 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Josef Stekovics 1.10.2012 - 7.4.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 19.3.2015
Zánik funkce 19.3.2015
Adresa: Mühlweg 2 10, Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Miloš Rosenbaum 21.12.2012 - 7.4.2015
Vznik členství 29.11.2012
Zánik členství 19.3.2015
Vznik funkce 29.11.2012
Zánik funkce 19.3.2015
Adresa: V olšinách 3140/108 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Dipl.Ing.Dr. Franz Scheibenecker 1.10.2012 - 1.6.2016
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Michael Salzmann 3.1.2014 - 1.6.2016
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 4.4.2016
Vznik funkce 17.6.2013
Zánik funkce 4.4.2016
Adresa: Gersthoferstr. 73 , 1180 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Marcus Hermes 3.1.2014 - 1.6.2016
Vznik členství 13.11.2013
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Gloriettegasse , 1180 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Bmst. Ing. Christian Motz 1.6.2016 - 19.3.2019
Vznik členství 4.4.2016
Zánik členství 28.2.2019
Zánik funkce 19.3.2019
Adresa: Gufeltalweg 24A , Innsbruck Rakouská republika
člen dozorčí rady Bmst. Ing. Josef Pein 1.6.2016 - 19.3.2019
Vznik členství 4.4.2016
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Am Ferbersbach 2 , Hausmannstätten Rakouská republika
předseda dozorčí rady VDir. Josef Stekovics 1.6.2016 - 19.3.2019
Vznik členství 4.4.2016
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 5.4.2016
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Untere Hauptstrasse 35 , Kittsee Rakouská republika

Prokura PORR a.s.

Platnost údajů od - do
Ing. Václav Šafář je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava", a to vždy společně s jiným prokuristo u, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 12.3.2019
Ing. Petr Zvěřina je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Speciální zakládání staveb", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprávněn í k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 11.4.2018
Dipl. Ing. Georgi Tomev je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Velké projekty", a to vždy společně s jiným pro kuristou, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 11.4.2018
Ing. Jan Pešek je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 11.4.2018
Ing. Pavel Hirsch je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy", a to vždy společně s jiným prokuristou , jehož oprávnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Jiří Šára je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Vodohospodářské stavby", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprávnění k zastupov ání není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Ing. Tomáš Krejčí je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Železniční stavby", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprávnění k zastu pování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Ing. Robert Kunft je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast Praha I", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprá vnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Ing. Tomáš Kyslík je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast Praha I", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož oprá vnění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Ing. Jan Kadlec je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost PORR a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast Praha II", a to vždy společně s jiným prokuristou, jehož opráv nění k zastupování není omezeno na pobočku společnosti PORR a.s. nezapsanou v obchodním rejstříku. 16.3.2018
Ing. Petr Zvěřina je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Porr a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "Porr a.s., Speciální zakládání staveb", a to vždy společně s prokuristou Ing. Janem Kvardou. 7.10.2016
Ing. Petr Zvěřina je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Porr a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "Porr a.s., Speciální zakládání staveb", a to vždy společně s prokuristou Ing. Janem Kvardou. 12.9.2014
Ing. Jan Kvarda je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Porr a.s. v záležitostech, které se týkají pobočky nezapsané v obchodním rejstříku označené "Porr a.s., Speciální zakládání staveb", a to vždy společně s prokuristou Ing. Petrem Zvěřinou. 12.9.2014
Prokurista Walter Bednar je oprávněn zastupovat společnost vždy společně s jedním členem představenstva nebo vždy společně s jiným prokuristou. 8.11.2002
Prokurista Mag. Alois Janusch je oprávněn zastupovat společnost vždy společně s jedním členem představenstva nebo vždy společně s jiným prokuristou. 8.11.2002
Prokurista Walter Bednar je oprávněn zastupovat společnost vždy společně s jedním členem představenstva nebo vždy společně s jiným prokuristou. 17.3.1997
Prokurista Mag. Alois Janusch je oprávněn zastupovat společnost vždy společně s jedním členem představenstva nebo vždy společně s jiným prokuristou. 17.3.1997
Jméno Ing. Jan Syllaba 2.9.2009
Adresa: Ovocná 1309/2 , České Budějovice 370 07
Jméno Ing. Petr Semerád 20.3.2017
Adresa: Havířská 624 , Světlá nad Sázavou 582 91
Jméno Ing. Radek Čuda 16.3.2018
Adresa: U družstva Repo 946/5 , Praha 140 00
Jméno Ing. Pavel Hirsch 16.3.2018
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63
Jméno Jiří Šára 16.3.2018
Adresa: Na Kolečku 2449 , Roudnice nad Labem 413 01
Jméno Ing. Tomáš Krejčí MBA 16.3.2018
Adresa: Božejovická 997/19 , Praha 142 00
Jméno Ing. Robert Kunft 16.3.2018
Adresa: Skálova 563/7 , Praha 181 00
Jméno Ing. Tomáš Kyslík 16.3.2018
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jan Kadlec 16.3.2018
Adresa: 362 , Záryby 277 13
Jméno Ing. Petr Zvěřina 11.4.2018
Adresa: 383 , Olomučany 679 03
Jméno Dipl. Ing. Georgi Tomev 11.4.2018
Adresa: Johann-Blobner-Gasse 8/6 , Vídeň Rakouská republika
Jméno Ing. Václav Šafář 12.3.2019
Adresa: 117 , Hostašovice 741 01
Jméno Walter Bednar 17.3.1997 - 8.11.2002
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
Jméno Mag. Alois Janusch 17.3.1997 - 8.11.2002
Adresa: U Zvonařky 65/1 , Praha 120 00
Jméno Walter Bednar 8.11.2002 - 30.3.2004
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
Jméno Mag. Alois Janusch 8.11.2002 - 30.3.2004
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
Jméno Dipl.-Ing. Pavel Sudolský 30.3.2004 - 10.6.2004
Adresa: Budovatelská 4795 , Zlín 760 05
Jméno Walter Bednar 30.3.2004 - 28.4.2006
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
Jméno Dipl.-Ing. Štefan Havlík 14.2.2007 - 12.2.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Testarellogasse 32/3/1, PSČ 1130
Jméno Ing. Petr Jedon 24.10.2007 - 22.10.2009
Adresa: Jánská 445/4 , Brno 602 00
Jméno Dipl.-Ing. Roman Ehrentraut 14.2.2007 - 28.4.2011
Adresa: Rakouská republika
Stockerau, Franz Jänkl Strasse 6, PSČ 2000
Jméno Dipl.-Ing. Josef Dýba 30.3.2004 - 28.6.2011
Adresa: Augustinova 2074/7 , Praha 148 00
Jméno Mag. Alois Janusch 30.3.2004 - 24.7.2012
Adresa: Italská 753/27 , Praha 120 00
Jméno Ing. Štefan Havlik 1.10.2012 - 7.5.2013
Adresa: Testarellogasse 32 3, 1130 Vídeň Rakouská republika
Jméno Ing. Pavel Hirsch 1.10.2012 - 26.7.2013
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63
Jméno Ing. Josef Dýba 28.6.2011 - 8.2.2014
Adresa: Augustinova 2074/7 , Praha 148 00
Jméno Ing. Pavel Novotný 1.10.2012 - 8.2.2014
Adresa: 84 , Kostelec u Křížků 251 68
Jméno Ing. Michal Tichovský 8.2.2014 - 27.7.2014
Adresa: Nezvalova 1617 , Benešov 256 01
Jméno Ing. Michal Tichovský 27.7.2014 - 9.9.2014
Adresa: 210 , Mrač 257 21
Jméno Ing. Petr Jangl 8.2.2014 - 11.3.2015
Adresa: U Cihelny 1894 , Čáslav 286 01
Jméno Ing. Michal Tichovský 9.9.2014 - 4.8.2015
Adresa: 210 , Mrač 257 21
Jméno Gabriele Scheibenpflug 8.6.2007 - 2.9.2016
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Eibengasse 57/46, PSČ 1220
Jméno Petr Zvěřina 12.9.2014 - 7.10.2016
Adresa: Metelkova 1852/42 , Kuřim 664 34
Jméno Mgr. Petr Cech 11.3.2015 - 28.11.2016
Adresa: Ořešínská 213/5 , Brno 621 00
Jméno Ing. Jan Schermer 1.10.2012 - 23.1.2017
Adresa: Pejevové 3118/8 , Praha 143 00
Jméno Ing. Michal Beňák 11.3.2015 - 20.3.2017
Adresa: 297 , Záryby 277 13
Jméno Ing. Jan Karafiát 11.12.2015 - 20.3.2017
Adresa: Mattioliho 3248/11 , Praha 106 00
Jméno Roman Michalkiewicz 20.3.2017 - 28.11.2017
Adresa: Chaloupky 89 , Otnice 683 54
Jméno Ing. Pavel Hirsch 26.7.2013 - 16.3.2018
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63
Jméno Ing. Tomáš Kyslík 8.2.2014 - 16.3.2018
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jan Pešek 8.2.2014 - 16.3.2018
Adresa: Dlouhá 311 , Chotěboř 583 01
Jméno Ing. Jan Kvarda 12.9.2014 - 16.3.2018
Adresa: Kuršova 976/1 , Brno 635 00
Jméno Ing. Robert Kunft 11.3.2015 - 16.3.2018
Adresa: Skálova 563/7 , Praha 181 00
Jméno Petr Zvěřina 7.10.2016 - 16.3.2018
Adresa: 383 , Olomučany 679 03
Jméno Jiří Šára 20.3.2017 - 16.3.2018
Adresa: Na Kolečku 2449 , Roudnice nad Labem 413 01
Jméno Ing. Jan Pešek 11.4.2018 - 12.3.2019
Adresa: Dlouhá 311 , Chotěboř 583 01

Vedoucí organizační složky PORR a.s.

Platnost údajů od - do
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 4.8.2015
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 11.3.2015
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 13.10.2014
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 26.7.2013
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
vedoucí odštěpného závodu je vedle oprávnění ke všem právním úkonům týkajícím se odštěpného závodu rovněž výslovně zmocněn udělovat ve věcech odštěpného závodu plnou moc třetím osobám, a to v oblasti práva soukromého i veřejného 1.10.2012
Jméno Ing. Pavel Hirsch 1.10.2012 - 26.7.2013
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63
Jméno Petr Janulík 1.10.2012 - 14.11.2013
Adresa: Výletní 396/23 , Praha 142 00
Jméno Marek Kebrt 1.10.2012 - 14.11.2013
Adresa: Oblouková 559 , Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno Ing. Michal Tichovský 1.10.2012 - 13.10.2014
Adresa: Nezvalova 1617 , Benešov 256 01
Jméno Ing. Petr Jangl 1.10.2012 - 11.3.2015
Adresa: U Cihelny 1894 , Čáslav 286 01
Jméno Ing. Michal Tichovský 13.10.2014 - 4.8.2015
Adresa: 210 , Mrač 257 21
Jméno Ing. Jan Pešek 1.10.2012 - 20.3.2017
Adresa: Dlouhá 311 , Chotěboř 583 01
Jméno Ing. Pavel Hirsch 26.7.2013 - 20.3.2017
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63
Jméno Ing. Michal Beňák 11.3.2015 - 20.3.2017
Adresa: 297 , Záryby 277 13
Jméno Ing. Jan Karafiát 4.8.2015 - 20.3.2017
Adresa: Mattioliho 3248/11 , Praha 106 00
Jméno Jiří Šára 20.3.2017 - 27.9.2017
Adresa: Na Kolečku 2449 , Roudnice nad Labem 413 01
Jméno Ing. Jan Pešek 20.3.2017 - 16.3.2018
Adresa: Dlouhá 311 , Chotěboř 583 01
Jméno Ing. Pavel Hirsch 20.3.2017 - 16.3.2018
Adresa: Nad Koupalištěm 200 , Kunice 251 63

Sbírka Listin PORR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1006/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.7.2015 24.7.2015 49
B 1006/SL 95 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 8.6.2015 3.7.2015 8.7.2015 19
B 1006/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2015 2.4.2015 7.4.2015 26
B 1006/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 6.11.2014 20.11.2014 41
B 1006/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2014 17.7.2014 26.8.2014 27
B 1006/SL 88 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 1.7.2013 Městský soud v Praze 1.7.2013 17.7.2014 26.8.2014 11
B 1006/SL 86 notářský zápis NZ 471/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 30.6.2014 16.7.2014 136
B 1006/SL 85 ostatní projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 17.4.2014 25.4.2014 28.4.2014 8
B 1006/SL 83 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Porr a.s. Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 26
B 1006/SL 82 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Porr AG Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 219
B 1006/SL 81 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Porr a.s. Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 55
B 1006/SL 80 ostatní zápis z 3. mimoř. VH Městský soud v Praze 24.4.2013 3.5.2013 16.5.2013 22
B 1006/SL 79 notářský zápis NZ 111/2012, projekt fúze Městský soud v Praze 30.8.2012 20.3.2013 11.4.2013 79
B 1006/SL 78 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 27.2.2013 20.3.2013 11.4.2013 21
B 1006/SL 77 ostatní zápois Městský soud v Praze 29.11.2002 8.1.2013 23.1.2013 9
B 1006/SL 76 ostatní zápis Městský soud v Praze 29.11.2012 8.1.2013 23.1.2013 3
B 1006/SL 75 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.11.2012 21.11.2012 184
B 1006/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 12.11.2012 50
B 1006/SL 73 posudek znalce č.168-67/2012 Městský soud v Praze 24.7.2012 1.10.2012 2.10.2012 100
B 1006/SL 72 účetní závěrka k 1.1.2012- zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 1.10.2012 2.10.2012 21
B 1006/SL 71 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.10.2012 2.10.2012 44
B 1006/SL 69 notářský zápis NZ 111/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 30.8.2012 1.10.2012 2.10.2012 79
B 1006/SL 68 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 6.9.2012 1.10.2012 6
B 1006/SL 67 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 5.4.2012 23.7.2012 24.7.2012 2
B 1006/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2012 23.7.2012 24.7.2012 27
B 1006/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2012 27.6.2012 44
B 1006/SL 63 notářský zápis NZ 558/2011 Městský soud v Praze 16.12.2011 2.5.2012 15
B 1006/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.2.2012 9.2.2012 48
B 1006/SL 60 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 25.5.2011 13.7.2011 21
B 1006/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2010 25.8.2010 27.8.2010 20
B 1006/SL 58 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2010 3.6.2010 45
B 1006/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.1.2010 12.1.2010 36
B 1006/SL 56 notářský zápis NZ 504/2009 Městský soud v Praze 21.12.2009 4.1.2010 24
B 1006/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 31.7.2009 26
B 1006/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.11.2008 4.12.2008 34
B 1006/SL 53 ostatní -rozh.dozor.rady/předst./ Městský soud v Praze 6.10.2008 7.11.2008 4
B 1006/SL 52 podpisové vzory +čest.prohl.2x Městský soud v Praze 6.10.2008 7.11.2008 12
B 1006/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2008 25.8.2008 20
B 1006/SL 47 notářský zápis NZ 258/2008 Městský soud v Praze 17.7.2008 25.8.2008 22
B 1006/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 22
B 1006/SL 43 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 29.1.2008 25.3.2008 5
B 1006/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 10.9.2007 22
B 1006/SL 39 ostatní - rozh.představ.spol. Městský soud v Praze 2.5.2007 4.6.2007 14
B 1006/SL 38 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 30.3.2007 4.6.2007 10
B 1006/SL 37 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.3.2007 4.6.2007 5
B 1006/SL 36 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 16.1.2007 15.2.2007 6
B 1006/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2006 26.1.2007 22
B 1006/SL 31 notářský zápis -NZ473/06 Městský soud v Praze 4.12.2006 26.1.2007 20
B 1006/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 11.9.2006 11.9.2006 34
B 1006/SL 29 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 6.10.2003 3.5.2006 0
B 1006/SL 28 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 9.7.2003 3.5.2006 0
B 1006/SL 26 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 27.2.2006 3.5.2006 0
B 1006/SL 25 účetní závěrka r. 2004+audit+př. Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 13.7.2005 19
B 1006/SL 23 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.12.2004 28.2.2005 0
B 1006/SL 22 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 1.5.2004 15.6.2004 0
B 1006/SL 21 notářský zápis -NZ381/04 Městský soud v Praze 24.5.2004 15.6.2004 0
B 1006/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2004 15.6.2004 0
B 1006/SL 17 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 27.10.2003 2.4.2004 0
B 1006/SL 16 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 6.10.2003 2.4.2004 0
B 1006/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 539/2003,PM Městský soud v Praze 12.9.2003 20.11.2003 28.11.2003 0
B 1006/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 1.10.2003 16.10.2003 0
B 1006/SL 11 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 1.10.2003 16.10.2003 0
B 1006/SL 10 účetní závěrka r.2000,2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 1.10.2003 16.10.2003 0
B 1006/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2000+rozhodnutí jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2000 18.4.2002 24.6.2002 0
B 1006/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 687/2001 Městský soud v Praze 4.12.2001 17.5.2002 0
B 1006/SL 6 ostatní -výpis s údaji/OS Vídeň/ Městský soud v Praze 28.11.2001 17.5.2002 0
B 1006/SL 4 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 19.11.2001 17.5.2002 0
B 1006/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 463/2000 Městský soud v Praze 9.10.2000 1.2.2001 0
B 1006/SL 2 podpisové vzory +usnesení DR/předst. Městský soud v Praze 24.7.2000 1.2.2001 0
B 1006/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 428/99 Městský soud v Praze 6.9.1999 28.1.2000 0
B 1006/SL 15 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 6.10.2003 14.4.2004 0
B 1006/SL 13 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 9.6.2003 14.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PORR a.s.

IČO (identifikační číslo) 43005560
Jméno PORR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 22.2.1993
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 20

Sídlo PORR a.s.

Živnosti a provozovny PORR a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.10.2012

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2012

Živnost č. 5 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 8 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Na Červeném Hrádku 264 01 Sedlčany
Identifikační číslo provozovny 1009624989
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Na Červeném Hrádku 795, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1009624971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Na Červeném Hrádku 264 01 Sedlčany
Identifikační číslo provozovny 1009624997
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2014

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 11 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 12 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 13 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 15 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 17 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 18 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 19 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2012

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Dubečská 3238/36, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008474401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 870, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1008486558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2012

Živnost č. 21 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 11.11.1996

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 11.11.1996

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba stavebních materiálů.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PORR a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Daňa
Člen statutárního orgánu Josef Husar
Člen statutárního orgánu Ing. Dušan Čížek MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PORR a.s.

IČO: 43005560
Firma: PORR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 7.10.1991

Sídlo PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Praha 100 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Truhlářské práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
tracking image