Firma Poolšaví a.s. IČO 00156400


Poolšaví a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Poolšaví a.s. (00156400) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 57, Prakšice 687 56. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1957 a je stále aktivní. Poolšaví a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Poolšaví a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Poolšaví a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Poolšaví a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Poolšaví a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Poolšaví a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 8090
IČO (identifikační číslo osoby) 00156400
Jméno Poolšaví a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.8.1957
Valná hromada společnosti schválila dne 29.1.2019 toto rozhodnutí: i.Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen Hlavní akcionář), který vl astní ve Společnosti 2.561 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2019) činí 76.830.000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná m ísta) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědče na výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. ii.Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a t o s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. iii.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2931/01/2019 ze dne 8.1.2019, který vypracoval PROSCON, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, IČ: 4935638 1, se sídlem: K Lochkovu 661/39, Praha 5, PSČ: 154 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. iv.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vede ném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. v.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nej později však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od H lavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. vi.Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavs ké náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontakt ovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650. vii.Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14 ) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. 30.1.2019 - 15.3.2019
Obchodní společnost Poolšaví a.s., č.p. 57, 687 56 Prakšice, IČ: 00156400, dříve jako Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, změnila právní formu z původního družstva na akciovou společnost, a to podle projektu změny právní formy schváleného členskou schů zí družstva dne 30.11.2018. 1.1.2019
V souladu se zákonem o obchodních korporacích členská schůze dne 17.06.2014 schválila podřízení se tomuto zákonu. 4.8.2014
Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998, 27.6.2001 a 17.6.2014 schválila změnu stanov. 4.8.2014 - 1.1.2019
Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998 a 27.6.2001 schválila změnu stanov. 20.11.2001 - 4.8.2014
Členská schůze 24.6.1998 schválila změnu stanov /čl. 5/2, 5písm. b/,čl. 11/6,7,8,čl. 12/4,5, čl. 13/1,2, čl 18/1 odst. 5,6,7,10 ,čl. 18/3, 19, čl. 21/5, čl. 25/9 . 3.9.1998 - 20.11.2001
Členská schůze 25.6.1997 schválila změnu stanov. 3.11.1997 - 20.11.2001
Členská schůze družstva 26.6.1996 schválila změnu stanov v čl. 25 bod 9. 10.12.1996 - 20.11.2001
Členská schůze 29.6.1995 schválila změnu stanov. 24.11.1995 - 20.11.2001
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 9.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák.č. 42/1992 Sb.. 2.3.1993 - 1.1.2019
Právní poměry: Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na výroční členské schůzi družstva konané dne 22. března 1991 ve smyslu ust. zák. č. 162/90 Sb.. 27.8.1957 - 2.3.1993
Ručení: Členové odpovídají za případnou ztrátu na hospodářském výsledku do výše průměrného členského podílu. 27.8.1957 - 2.3.1993
Způsob zřízení: Usnesením družstva schváleno bylo výměrem rady okresního národního výboru v Uherském Brodě ze dne 21. srpna 1957 podle ustanovení zákona č. 69/49 Sb.. 27.8.1957 - 1.1.2019

Aktuální kontaktní údaje Poolšaví a.s.

Kapitál Poolšaví a.s.

zakladni jmění 77 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2019
zakladni jmění 26 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.1997 - 1.1.2019
zakladni jmění 26 670 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.1993 - 3.11.1997

Sídlo Poolšaví a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 57 , Prakšice 687 56 4.8.2014
Adresa 2362 , Uherský Brod 688 01 12.3.2014 - 4.8.2014
Adresa 2362 , Uherský Brod 688 01 25.9.2000 - 12.3.2014
Adresa 688 01 Uherský Brod - Havřice Česká republika
21.6.1994 - 25.9.2000
Adresa Uherský Brod - Havřice Česká republika
27.8.1957 - 21.6.1994

Předmět podnikání Poolšaví a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 1.1.2019
výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.8.2014
silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.8.2014
obráběčství 4.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.8.2014
silniční motorová doprava 24.11.1995 - 4.8.2014
zednictví 21.6.1994
kovoobrábění 21.6.1994 - 4.8.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 21.6.1994 - 4.8.2014
zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje 2.3.1993 - 4.8.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 2.3.1993 - 4.8.2014
obchodní činnost 2.3.1993 - 4.8.2014
výroba a prodej pracovních rukavic 2.3.1993 - 4.8.2014
pořez dřeva 2.3.1993 - 4.8.2014
šití svršků obuvi a doplňků 2.3.1993 - 4.8.2014
výroba a prodej drobných dřevařských výrobků 2.3.1993 - 4.8.2014
a/ zemědělská výroba 27.8.1957 - 2.3.1993
b/ dřevovýroba 27.8.1957 - 2.3.1993
c/ potravinářská výroba 27.8.1957 - 2.3.1993
d/ práce a služby pro členy a občany: - doprava - práce mechanismy - výroba a doprava betonové směsi - stavební a řemeslnické práce - prodej v bufetech - agroslužby pro zahrádkáře a chovatele drobného zvířectva 27.8.1957 - 2.3.1993
e/ obchodní činnost - prodej vlastních a nakoupených výrobků, surovin a zboží 27.8.1957 - 2.3.1993
f/ zahraničně obchodní činnost nevyžadující zvláštní povolení 27.8.1957 - 2.3.1993
g/ výroba pracovních rukavic 27.8.1957 - 2.3.1993
h/ šití svršků obuvi se s.p. Svit Zlín 27.8.1957 - 2.3.1993
k/ výroba el. spojek 27.8.1957 - 2.3.1993
l/ výroba silážních plachet 27.8.1957 - 2.3.1993
m/ výroba kovových výrobků 27.8.1957 - 2.3.1993
n/ výroba trnovníků 27.8.1957 - 2.3.1993
o/ poskytuje finanční služby pro vlastní členy 27.8.1957 - 2.3.1993
ch/ dřevovýroba 27.8.1957 - 2.3.1993
i/ kovovýroba ve spolupráci s ČZ Uh. Brod a Leteckými opravnami Praha 27.8.1957 - 2.3.1993
j/ montáž panelových elektrických měřících přístrojů a propojovacích sňůr 27.8.1957 - 2.3.1993

vedení firmy Poolšaví a.s.

Statutární orgán Poolšaví a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 1.1.2019
Jménem družstva jedná v celém rozsahu vůči třetím osobám kterýkoliv člen představenstva. Za družstvo podepisuje samostatně předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku r azítka společnosti připojí svůj podpis. Členové představenstva jsou současně oprávněni udělovat za společnost zmocnění. 4.8.2014 - 1.1.2019
Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Způsob podepisování: Za družstvo podepisuje: a) předseda představenstva b) v době jeho nepřítomnosti společně místopředseda představentva a jeden člen představenstva c) písemně pověřený člen představenstva 1.11.2011 - 4.8.2014
Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Za družstvo podepisují buď: a) samostatně předseda představenstva ve věcech při zajišťování provozu družstva a ve věcech soudního a správního řízení b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení c)předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma 5.10.2000 - 1.11.2011
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva. 2.3.1993 - 5.10.2000
Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 27.8.1957 - 2.3.1993
předseda představenstva Ing. Josef Tuhý 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Františka Kretze 1461 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Stanislav Jahoda 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 13 , Pašovice 687 56
člen představenstva Ing. Martin Tuhý 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Jižní 956 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Mgr. Jiří Sukup 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 253 , Pašovice 687 56
člen představenstva Jaroslav Hladiš 2.3.1993 - 21.6.1994
Adresa: 317 , Prakšice 687 56
člen představenstva Josef Zálešák 2.3.1993 - 24.11.1995
Adresa: 20 , Prakšice 687 56
člen představenstva Miloslav Vlk 2.3.1993 - 24.11.1995
Adresa: 19 , Hradčovice 687 33
člen představenstva František Mikuláštík 2.3.1993 - 24.11.1995
Adresa: 87 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Josef Horenský 2.3.1993 - 24.11.1995
Adresa: 32 , Prakšice 687 56
člen představenstva František Fojtách 21.6.1994 - 24.11.1995
Adresa: 17 , Pašovice 687 56
předseda ing. Libor Hlaváč 27.8.1957 - 10.12.1996
Adresa: 368 , Bystřice pod Lopeníkem 687 55
místopředseda Stanislav Jahoda 27.8.1957 - 10.12.1996
Adresa: 1 , Pašovice 687 56
člen představenstva Milena Juráková 2.3.1993 - 10.12.1996
Adresa: 202 , Pašovice 687 56
člen představenstva Rostislav Chvíla 2.3.1993 - 10.12.1996
Adresa: 31 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Ludmila Babušíková 2.3.1993 - 10.12.1996
Adresa: 224 , Prakšice 687 56
člen představenstva Pavel Sedláček 2.3.1993 - 10.12.1996
Adresa: Sluneční 359 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva František Sedláček 21.6.1994 - 10.12.1996
Adresa: Sluneční 343 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Pavel Sedláček 21.6.1994 - 10.12.1996
Adresa: 27 , Havřice Česká republika
člen představenstva František Jurák 21.6.1994 - 10.12.1996
Adresa: 235 , Prakšice 687 56
člen představenstva František Podškubka 21.6.1994 - 10.12.1996
Adresa: 148 , Kněžpole 687 12
člen představenstva Radomír Bartek 24.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: 225 , Pašovice 687 56
člen představenstva Josef Horenský 24.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: 32 , Pašovice 687 56
člen představenstva Karel Chvíla 24.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: 6 , Drslavice 687 33
člen představenstva Jarmila Slavíková 24.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: 29 , Havřice Česká republika
člen představenstva Ladislav Uherek 24.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: U Zastávky 385 , Uherský Brod 688 01
místopředseda Rostilav Chvíla 10.12.1996 - 6.10.1998
Adresa: 31 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Milena Juráková 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 202 , Pašovice 687 56
člen představenstva František Mikuláštík 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 87 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Josef Horenský 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 32 , Pašovice 687 56
člen představenstva Ludmila Babušíková 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 224 , Prakšice 687 56
člen představenstva Pavel Sedláček 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: Sluneční 359 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva František Sedláček 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: Sluneční 343 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Pavel Sedláček 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 27 , Havřice Česká republika
člen představenstva František Jurák 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 235 , Prakšice 687 56
člen představenstva František Podškubka 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 148 , Kněžpole 687 12
člen představenstva Karel Chvíla 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 6 , Drslavice 687 33
člen představenstva Jarmila Slavíková 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: 29 , Havřice Česká republika
člen představenstva Ladislav Uherek 10.12.1996 - 25.9.2000
Adresa: U Zastávky 385 , Uherský Brod 688 01
předseda ing. Libor Hlaváč 10.12.1996 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 368 , Bystřice pod Lopeníkem 687 55
místopředseda Rostislav Chvíla 6.10.1998 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 31 , Hradčovice 687 33
člen představenstva ing. Libuše Štěpánová 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 288 , Prakšice 687 56
člen představenstva Stanislav Jahoda 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 1 , Pašovice 687 56
člen představenstva Jaroslav Javor 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 340 , Uh. Brod - Havřice Česká republika
člen představenstva Milena Juráková 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 202 , Pašovice 687 56
člen představenstva Marie Flekačová 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 687 56 Pašovice Česká republika
člen představenstva Josef Horenský 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 32 , Pašovice 687 56
člen představenstva Karel Chvíla 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 6 , Drslavice 687 33
člen představenstva František Jurák 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 235 , Prakšice 687 56
člen představenstva Ondřej Machala 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 353 , Uh. Brod - Havřice Česká republika
člen představenstva František Mikuláštík 25.9.2000 - 15.9.2005
Vznik funkce 22.6.2005
Adresa: 87 , Hradčovice 687 33
člen představenstva František Podškubka 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 148 , Kněžpole 687 12
člen představenstva Ladislav Uherek 25.9.2000 - 15.9.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 385 , Uh. Brod - Havřice Česká republika
člen představenstva Stanislav Jahoda 15.9.2005 - 10.8.2006
Vznik funkce 22.6.2005
Adresa: 1 , Pašovice 687 56
místopředseda představenstva Rostislav Chvíla 15.9.2005 - 13.6.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 3.5.2007
Adresa: 31 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Jaroslav Javor 15.9.2005 - 13.6.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 3.5.2007
Adresa: Sluneční 340 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva František Mikuláštík 15.9.2005 - 13.6.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 3.5.2007
Adresa: 87 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Ing. Vladimír Habrovanský 15.9.2005 - 13.6.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 3.5.2007
Adresa: Kpt. Kubíčka 1632 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Vladimír Prchlík 15.9.2005 - 13.6.2007
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 3.5.2007
Adresa: 10 , Veletiny 687 33
člen představenstva ing. Josef Tuhý 10.8.2006 - 3.1.2014
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Františka Kretze 1461 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Nedbal 13.6.2007 - 4.4.2015
Vznik funkce 3.5.2007
Zánik funkce 31.10.2013
Adresa: 35 , Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71
předseda představenstva ing. Libuše Štěpánová 15.9.2005 - 29.8.2015
Zánik členství 29.4.2015
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 29.4.2015
Adresa: 288 , Prakšice 687 56
člen představenstva ing. Josef Tuhý 3.1.2014 - 29.8.2015
Zánik členství 29.4.2015
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Františka Kretze 1461 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Jaromír Šácha 4.8.2014 - 29.8.2015
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Antonínská 574 , Hluk 687 25
předseda představenstva Ing. Jaromír Šácha 29.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Antonínská 574 , Hluk 687 25
místopředseda představenstva Ing. Libuše Štěpánová 29.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: 288 , Prakšice 687 56
člen představenstva Ing. Josef Tuhý 29.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 24.6.2016
Adresa: Františka Kretze 1461 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Michaela Barboříková 16.8.2016 - 8.9.2018
Vznik členství 24.6.2016
Zánik členství 15.7.2018
Vznik funkce 24.6.2016
Zánik funkce 15.7.2018
Adresa: Dolnoveská 27 , Fryšták 763 16
místopředseda představenstva Ing. Josef Tuhý 16.8.2016 - 1.1.2019
Vznik členství 24.6.2016
Vznik funkce 24.6.2016
Adresa: Františka Kretze 1461 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Stanislav Jahoda 16.8.2016 - 1.1.2019
Vznik členství 24.6.2016
Adresa: 13 , Pašovice 687 56
předseda představenstva Ing. Martin Tuhý 8.9.2018 - 1.1.2019
Vznik členství 20.7.2018
Vznik funkce 20.7.2018
Adresa: Jižní 956 , Uherské Hradiště 686 05

Dozorčí rada Poolšaví a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tuhý 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Jižní 939 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady David Sedlář 1.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 170 , Velký Ořechov 763 07

Sbírka Listin Poolšaví a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXVII 1517/SL 114 ostatní zápis č. 6/2015 z jednání představenstva Krajský soud v Brně 18.6.2015 27.7.2015 1.9.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 113 ostatní zápis č. 1/2015 z jednání kontrolní komise Krajský soud v Brně 18.6.2015 27.7.2015 1.9.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 111 zpráva auditora prověrka zprávy o vztazích 2014 Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 110 zpráva auditora soulad výroční zprávy s účetní závěrkou 2014 Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 109 zpráva auditora audit účetní závěrky 2014 Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 108 zpráva o vztazích za rok 2014 Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 4
DrXXXVII 1517/SL 106 účetní závěrka [2014] přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 2
DrXXXVII 1517/SL 105 účetní závěrka [2014] skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 30.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 104 účetní závěrka [2014] cash flow Krajský soud v Brně 30.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 102 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 4
DrXXXVII 1517/SL 101 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.6.2015 29.6.2015 4
DrXXXVII 1517/SL 99 ostatní zápis z náhradní výroční členské schůze Krajský soud v Brně 29.4.2010 14.8.2014 8.4.2015 3
DrXXXVII 1517/SL 100 ostatní odstoupení z funkce místopředsedy představenstva Krajský soud v Brně 22.10.2013 14.8.2014 8.4.2015 1
DrXXXVII 1517/SL 98 ostatní zápis čl. schůze Krajský soud v Brně 17.6.2014 16.6.2014 15.9.2014 2
DrXXXVII 1517/SL 97 notářský zápis stanovy, NZ 151/2014 Krajský soud v Brně 17.6.2014 16.6.2014 15.9.2014 16
DrXXXVII 1517/SL 96 zpráva auditora prověrka zprávy o vztazích Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 1
DrXXXVII 1517/SL 95 zpráva auditora ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 1
DrXXXVII 1517/SL 94 zpráva auditora ověření účetní závěrky Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 1
DrXXXVII 1517/SL 93 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 19.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 4
DrXXXVII 1517/SL 92 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 24.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 10
DrXXXVII 1517/SL 91 účetní závěrka [2013]  skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 31.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 1
DrXXXVII 1517/SL 90 účetní závěrka [2013]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 2
DrXXXVII 1517/SL 89 účetní závěrka [2013]  cash flow Krajský soud v Brně 31.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 1
DrXXXVII 1517/SL 88 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 2
DrXXXVII 1517/SL 87 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 25.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 4
DrXXXVII 1517/SL 86 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.3.2014 27.6.2014 9.7.2014 3
DrXXXVII 1517/SL 85 ostatní zpráva o prověrce zprávy o vztazích Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 2
DrXXXVII 1517/SL 84 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 4
DrXXXVII 1517/SL 83 zpráva auditora ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 1
DrXXXVII 1517/SL 82 zpráva auditora ověření účetní závěrky Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 1
DrXXXVII 1517/SL 81 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 2
DrXXXVII 1517/SL 80 účetní závěrka [2012]  skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 18.4.2013 22.7.2013 31.7.2013 1
DrXXXVII 1517/SL 79 účetní závěrka [2012]  cash flow Krajský soud v Brně 18.4.2013 22.7.2013 31.7.2013 1
DrXXXVII 1517/SL 78 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 10
DrXXXVII 1517/SL 77 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 2
DrXXXVII 1517/SL 76 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 19.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 4
DrXXXVII 1517/SL 75 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 23.3.2013 22.7.2013 31.7.2013 3
DrXXXVII 1517/SL 74 zpráva auditora - zpráva o prověrce zprávy o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 2
DrXXXVII 1517/SL 73 zpráva auditora - ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 1
DrXXXVII 1517/SL 72 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 1
DrXXXVII 1517/SL 71 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 4
DrXXXVII 1517/SL 70 ostatní - skladba potřeb a zdrojů 2011 Krajský soud v Brně 28.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 1
DrXXXVII 1517/SL 69 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 2
DrXXXVII 1517/SL 68 účetní závěrka - cash flow 2011 Krajský soud v Brně 28.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 1
DrXXXVII 1517/SL 67 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 10
DrXXXVII 1517/SL 66 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 2
DrXXXVII 1517/SL 65 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 4
DrXXXVII 1517/SL 64 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 13.7.2012 20.7.2012 3
DrXXXVII 1517/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2011 16.11.2011 14
DrXXXVII 1517/SL 62 notářský zápis -r.náhr.výr.čl.sch.,NZ 96/2011 Krajský soud v Brně 27.6.2011 16.11.2011 3
DrXXXVII 1517/SL 61 ostatní -skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 29.9.2011 1
DrXXXVII 1517/SL 60 zpráva o vztazích -zpráva o prověrce Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 2
DrXXXVII 1517/SL 59 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 4
DrXXXVII 1517/SL 58 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 1
DrXXXVII 1517/SL 57 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 2
DrXXXVII 1517/SL 56 účetní závěrka -cash flow Krajský soud v Brně 29.9.2011 1
DrXXXVII 1517/SL 55 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 10
DrXXXVII 1517/SL 54 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 2
DrXXXVII 1517/SL 53 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 4
DrXXXVII 1517/SL 52 výroční zpráva -zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 1
DrXXXVII 1517/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 29.9.2011 3
DrXXXVII 1517/SL 50 zpráva auditora o ověření zpr. o vzt. za r. 09 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 1
DrXXXVII 1517/SL 49 zpráva auditora o ověření výroční zprávy 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 1
DrXXXVII 1517/SL 48 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 1
DrXXXVII 1517/SL 47 zpráva o vztazích za rok 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 4
DrXXXVII 1517/SL 46 účetní závěrka - skladba potřeb a zdrojů 2009 Krajský soud v Brně 2.4.2010 28.7.2010 1
DrXXXVII 1517/SL 45 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 2
DrXXXVII 1517/SL 44 účetní závěrka - cash flow 2009 Krajský soud v Brně 2.4.2010 28.7.2010 1
DrXXXVII 1517/SL 43 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 10
DrXXXVII 1517/SL 42 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 2
DrXXXVII 1517/SL 41 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 4
DrXXXVII 1517/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 28.7.2010 3
DrXXXVII 1517/SL 39 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 29.3.2007 26.7.2010 39
DrXXXVII 1517/SL 38 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 3.4.2006 26.7.2010 21
DrXXXVII 1517/SL 37 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Brně 17.3.2005 26.7.2010 35
DrXXXVII 1517/SL 36 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 10.6.2009 1
DrXXXVII 1517/SL 35 zpráva auditora o ověření zpr. o vztazích 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 10.6.2009 1
DrXXXVII 1517/SL 34 zpráva auditora o ověření výroční zprávy 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 10.6.2009 1
DrXXXVII 1517/SL 33 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 10.6.2009 5
DrXXXVII 1517/SL 32 účetní závěrka - cash flow 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 10.6.2009 1
DrXXXVII 1517/SL 31 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 10.6.2009 2
DrXXXVII 1517/SL 30 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 26.3.2009 10.6.2009 10
DrXXXVII 1517/SL 29 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 10.6.2009 2
DrXXXVII 1517/SL 28 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 10.6.2009 4
DrXXXVII 1517/SL 27 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 23.3.2009 10.6.2009 3
DrXXXVII 1517/SL 26 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 1
DrXXXVII 1517/SL 25 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 1
DrXXXVII 1517/SL 24 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 1
DrXXXVII 1517/SL 23 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 4
DrXXXVII 1517/SL 22 ostatní -přehled o změnách Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 2
DrXXXVII 1517/SL 21 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 24.3.2008 4.8.2008 4
DrXXXVII 1517/SL 20 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 11
DrXXXVII 1517/SL 19 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 2
DrXXXVII 1517/SL 18 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 26.3.2008 4.8.2008 4
DrXXXVII 1517/SL 17 notářský zápis -NZ 67/2007 Krajský soud v Brně 3.5.2007 13.6.2007 6
DrXXXVII 1517/SL 16 podpisové vzory -ČP - NESKENOVÁNO Krajský soud v Brně 22.5.2007 13.6.2007 0
DrXXXVII 1517/SL 15 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 3.5.2007 13.6.2007 1
DrXXXVII 1517/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2005 13.6.2007 14
DrXXXVII 1517/SL 9 podpisové vzory -ČP - NESKENOVÁNO Krajský soud v Brně 20.9.2005 0
DrXXXVII 1517/SL 13 notářský zápis -NZ 99/2005-rozh. náhr.čl. sch Krajský soud v Brně 16.7.2005 20.9.2005 7
DrXXXVII 1517/SL 12 ostatní -zápis z náhr. čl. schůze Krajský soud v Brně 22.6.2005 20.9.2005 4
DrXXXVII 1517/SL 11 ostatní -zápis č.1/05 ze zas. předst. Krajský soud v Brně 24.6.2005 20.9.2005 1
DrXXXVII 1517/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2005 20.9.2005 14
DrXXXVII 1517/SL 8 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 15.3.2004 28.7.2004 32
DrXXXVII 1517/SL 7 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 3.4.2003 29.9.2003 27
DrXXXVII 1517/SL 6 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 26.3.2002 9.9.2002 27
DrXXXVII 1517/SL 5 ostatní - usnesení čl. schůze Krajský soud v Brně 27.6.2002 9.9.2002 2
DrXXXVII 1517/SL 4 notářský zápis - osvědčení schůze, stanovy Krajský soud v Brně 27.6.2001 18.7.2002 20
DrXXXVII 1517/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.12.1992 5.12.2000 16
DrXXXVII 1517/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.11.1998 14
DrXXXVII 1517/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 19.5.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Poolšaví a.s.

IČO (identifikační číslo) 00156400
Jméno Poolšaví a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo Poolšaví a.s.

Živnosti a provozovny Poolšaví a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 57, Prakšice 687 56
Identifikační číslo provozovny 1008945277
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba zdravotnických prostředků

Zahájení provozování 29.5.2013

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.9.1995

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2002

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba a prodej pracovních rukavic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 pořez dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 šití svršků obuvi a doplňků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a prodej drobných dřevařských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 11.5.2015

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 11.5.2015

Živnost č. 12 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 11.5.2015

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 22.10.2001

Živnost č. 14 Výroba zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Poolšaví a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Jahoda
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Tuhý
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Tuhý
Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Sukup

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

IČO: 00156400
Firma: Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví
Právní forma: Družstvo
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Prakšice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.5.1981

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování trvalých plodin
Živočišná výroba
Sladkovodní akvakultura
Obrábění
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image