Firma PolyComp, a.s. IČO 25713051


PolyComp, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PolyComp, a.s. (25713051) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Hrázce 22, 290 01 Poděbrady Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1998 a je stále aktivní. PolyComp, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PolyComp, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PolyComp, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PolyComp,a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PolyComp, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PolyComp, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5655
IČO (identifikační číslo osoby) 25713051
Jméno PolyComp, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 24.11.1998
Počet členů dozorčí rady: 1 17.9.2015 - 17.9.2015
Mimořádná valná hromada společnosti PolyComp, a.s. rozhodla ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, o tom, že se společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku. 30.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 30.4.2014 - 17.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 30.4.2014 - 17.9.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.2.2014 - 30.4.2014
Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 15.9.2005 rozhodla ve smyslu ustanovení § 203 anásl. obchodního zákoníku ozvýšení základního kapitálu společnosti apřijala toto usnesení:a) Základní kapitál společnosti ve výši 9 000 000,- Kč se má zvýšit na částku 25 000 000,- Kč, ato očástku 16 000 000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu.b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 16 ks kmenových akcií společnosti ojmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč. Nové akcie budou znít na jméno abudou po splacení emisního kursu apo zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány vlistinné podobě.c) Vzhledem ktomu, že emisní kurs všech akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitým vkladem, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") upsány bez využití přednostního práva.d) Všechny nové akcie budou vsouladu sustanovení § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty kupsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č. 510511/261, bytem Proftova 300/28, 290 01 Poděbrady III, (dále jen "upisovatel").e) Valná hromada konstatuje, že jí představenstvem byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku avyslovuje souhlas stím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik upisovatele, tj. obchodní firma podnikatele Ing. Vladimíra Hrbka, IČ 122 57 877, zapsaného vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddílu A, vložce 51051. Předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Jana Uhlíře ze dne 25.8.2005, č. 2618-98/05. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 18 288 000,- Kč. Nepeněžitým vkladem bude splaceno 16 ks listinných akcií (kmenových) společnosti, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč.f) Nové akcie budou upsány vsídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení ozápisu shora uvedeného usnesení do obchodního rejstříku spolu snávrhem smlouvy oupsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs adalší náležitosti uvedené vustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy oupsání akcií do sídla společnosti. Celkový emisní kurs nových akcií upisovaných nepěněžitým vkladem se rovná hodnotě tohoto vkladu dle znaleckého posudku, tj. částce 18 288 000,- Kč, tedy částce 1 143 000,- Kč na jednu novou akcii.g) Nepeněžitý vklad musí být splacen vsídle společnosti do 30 dnů od upsání akcií. 4.11.2005 - 21.12.2005
Valná hromada společnosti konaná dne 21.5.2004 rozhodla takto:a) Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, se má zvýšit na částku 9.000.000,- Kč, ato očástku 8.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu.b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 8 ks. kmenových akcií společnosti ojmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno abudou po splacení emisního kursu apo zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány vlistinné podobě.c) Vzhledem ktomu, že se všichni akcionáři před započtením hlasování ozvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého práva na přednostní upsání akcií, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") upsány bez využití přednostního práva.d) Všechny nové akcie budou vsouladu sust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty kupsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č.: 51 05 11/261, bytem Proftova 300/28, Poděbrady III, okr. Nymburk, PSČ: 290 01 (dále jen "upisovatel"). Valná hromada souhlasí stím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen výhradně započtením pohledávky, kterou má upisovatel za společností.e) Nové akcie musí být upsány vsídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu vPraze, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoliv však dříve, než 5 dní po nabytí právní moci uvedeného usnesení Městského soudu vPraze. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení onabytí právní moci shora uvedeného usnesení spolu snávrhem smlouvy oupsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs akcií adalší náležitosti uvedené vust. § 205 odst. 3 obchod. zák. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy oupsání akcií do sídla společnosti . Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: Jedenmilión korun českých) na jednu akcii.e) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele vcelkové nominální hodnotě 8.500.000,- Kč, kterou má upisovatel za společností ztitulu smluv opůjčce ze dne 29.01.1999 a 04.05.1999 na splacení emisního kurzu nových akcií stím, že pohledávka upisovatele se na splacení emisního kurzu nových akcií započítává vrozsahu vjakém se vzájemně kryjí, tj. včástce 8.000.000,- Kč. Pravost aexistence pohledávky upisovatele za společností byla osvědčena zprávou auditora Ing. Libora Balvína ze dne 10.05.2004 vypracovanou pro zvláštní účely. Představenstvo zašle upisovateli návrh dohody ozapočtení do 10 dnů ode dne upsání akcií stím, že návrh musí být přijat do 14 dnů od jeho doručení. Emisní kurz nových akcií se považuje za splacený dnem doručení podepsané dohody ozapočtení do sídla spo 11.6.2004 - 22.7.2004

Aktuální kontaktní údaje PolyComp, a.s.

Kapitál PolyComp, a.s.

zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2005
zakladni jmění 9 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.7.2004 - 21.12.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.1998 - 22.7.2004

Sídlo PolyComp, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Hrázce 22 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady
11.12.2012
Adresa Na Hrázce 22 , 290 01 Poděbrady VIII - Kluk Česká republika
Poděbrady VIII - Kluk, Na Hrázce čp. 22, PSČ 29001
7.8.2002 - 11.12.2012
Adresa Kluk 22 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Kluk 22, okres Nymburk
24.11.1998 - 7.8.2002

Předmět podnikání PolyComp, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 18.6.2009
obráběčství 18.6.2009
klempířství a oprava karoserií 18.6.2009
izolatérství 18.6.2009
vodoinstalatérství, topenářství 18.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 18.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 18.6.2009
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 3.5.2004 - 18.6.2009
velkoobchod 7.8.2002 - 18.6.2009
projektování a komplexní realizace energetických celků klasickéenergetiky 6.9.1999 - 18.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1998 - 7.8.2002

vedení firmy PolyComp, a.s.

Statutární orgán PolyComp, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Jiří Černý 12.10.2016
Vznik členství 6.8.2015
Adresa: Horní Chřibská 184 , 407 44 Chřibská Česká republika
Horní Chřibská 184, 407 44 Chřibská
předseda Ing. Vladimír Hrbek 24.11.1998 - 7.9.1999
Adresa: Proftova 305 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 305, okres Nymburk
člen David Hrbek 24.11.1998 - 24.2.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Jakub Hrbek 24.11.1998 - 24.2.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. Jakub Hrbek 24.2.2003 - 21.12.2005
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
předseda Ing. Vladimír Hrbek 7.9.1999 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Zánik funkce 25.11.2003
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. David Hrbek 24.2.2003 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. Jakub Hrbek Ph.D. 21.12.2005 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
předseda představenstva Ing. Vladimír Hrbek 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.11.2008
Vznik funkce 25.11.2003
Zánik funkce 26.11.2008
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. David Hrbek 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.11.2008
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. Jakub Hrbek Ph.D. 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.11.2008
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. David Hrbek 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 26.11.2008
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
předseda představenstva Ing. Vladimír Hrbek 30.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 24.1.2014
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. David Hrbek Ph.D. 30.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. Jakub Hrbek Ph.D. 30.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen Ing. David Hrbek Ph.D. 6.2.2014 - 30.4.2014
Vznik členství 27.11.2013
Adresa: Proftova 300 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Proftova 300/28, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
člen Ing. Jakub Hrbek Ph.D. 6.2.2014 - 17.9.2015
Vznik členství 27.11.2013
Zánik členství 6.8.2015
Adresa: Proftova 300 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Proftova 300/28, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
předseda představenstva Ing. David Hrbek Ph.D. 30.4.2014 - 17.9.2015
Vznik členství 27.11.2013
Zánik členství 6.8.2015
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 6.8.2015
Adresa: Proftova 300 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Proftova 300/28, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
člen představenstva Jiří Černý 17.9.2015 - 12.10.2016
Vznik členství 6.8.2015
Adresa: Jeseniova 461 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Jeseniova 461/35, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady

Dozorčí rada PolyComp, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jakub Hrbek Ph.D. 17.9.2015
Vznik členství 6.8.2015
Adresa: Proftova 300 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Proftova 300/28, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Jméno Jaroslav Machová 24.11.1998 - 7.9.1999
Adresa: Dukelských hrdinů 612 , Kolín Česká republika
Kolín, Dukelských hrdinů 612
Jméno Jitka Hrbková 24.11.1998 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
Jméno Ing. Vladimír Koukal 24.11.1998 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Česká 194 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Česká 194
Jméno Jaroslava Machová 7.9.1999 - 30.8.2011
Zánik členství 25.11.2003
Vznik funkce 24.11.1998
Adresa: Masarykova 886 , Kolín Česká republika
Kolín, Masarykova 886
člen dozorčí rady Jitka Hrbková 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.8.2011
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Koukal 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.11.2008
Adresa: Česká 194 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Česká 194
Jméno Jaroslava Machová 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 26.11.2008
Adresa: Masarykova 886 , Kolín Česká republika
Kolín, Masarykova 886
Jméno Jaroslava Machová 30.8.2011 - 30.8.2011
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Masarykova 886 , Kolín Česká republika
Kolín, Masarykova 886
člen dozorčí rady Jitka Hrbková 30.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Adresa: Proftova 300 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Proftova 300, okres Nymburk
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Koukal 30.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Adresa: Česká 194 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Česká 194
člen dozorčí rady Jitka Hrbková 6.2.2014 - 30.4.2014
Vznik členství 27.11.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Proftova 300 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Proftova 300/28, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Koukal 6.2.2014 - 30.4.2014
Vznik členství 27.11.2013
Adresa: Česká 194 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
Česká 194/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
člen dozorčí rady Ing. Miloš Škarka 30.8.2011 - 17.9.2015
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 6.8.2015
Adresa: U Borku 608 , 281 51 Velký Osek Česká republika
Velký Osek, U Borku 608, PSČ 28151
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Koukal 30.4.2014 - 17.9.2015
Vznik členství 27.11.2013
Zánik členství 6.8.2015
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 6.8.2015
Adresa: Česká 194 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
Česká 194/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

Sbírka Listin PolyComp, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5655/SL 39 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 11.3.2016 11.3.2016 16.3.2016 1
B 5655/SL 38 notářský zápis [NZ 187/2015] Městský soud v Praze 6.8.2015 16.9.2015 21.9.2015 6
B 5655/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.7.2015 14.7.2015 22.7.2015 12
B 5655/SL 36 notářský zápis [NZ 446/2015] Městský soud v Praze 14.7.2015 14.7.2015 22.7.2015 8
B 5655/SL 35 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 16.7.2014 34
B 5655/SL 34 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 7.7.2014 34
B 5655/SL 33 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.3.2014 28.4.2014 2.5.2014 2
B 5655/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 39/2014 Městský soud v Praze 25.3.2014 28.4.2014 2.5.2014 26
B 5655/SL 31 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.11.2013 13.2.2014 14.2.2014 7
B 5655/SL 30 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 24.1.2014 13.2.2014 14.2.2014 7
B 5655/SL 27 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.6.2013 10.6.2013 33
B 5655/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.6.2012 4.7.2012 33
B 5655/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.6.2012 26.6.2012 29
B 5655/SL 24 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 24.8.2011 31.8.2011 6
B 5655/SL 23 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 26.11.2008 31.8.2011 1
B 5655/SL 22 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 18.11.2008 31.8.2011 7
B 5655/SL 21 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 25.11.2003 31.8.2011 1
B 5655/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 11.7.2011 37
B 5655/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.6.2010 14.6.2010 36
B 5655/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.6.2010 14.6.2010 35
B 5655/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.8.2008 7.8.2008 22
B 5655/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.11.2007 15.11.2007 24
B 5655/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 19.12.2006 20.12.2006 39
B 5655/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 7.12.2005 9.12.2005 43
B 5655/SL 9 notářský zápis -NZ150/05+přílohy Městský soud v Praze 15.9.2005 14.11.2005 0
B 5655/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+příloha+audit+o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 15.3.2005 21.3.2005 0
B 5655/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.7.2004 16.9.2004 11.10.2004 0
B 5655/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 19.12.2003 8.1.2004 0
B 5655/SL 4 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 4.7.2001 20.12.2002 8.1.2003 0
B 5655/SL 3 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 20.12.2002 8.1.2003 0
B 5655/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 29.7.1999 20.9.1999 0
B 5655/SL 7 notářský zápis Nz 116/2004-vč.příl. Městský soud v Praze 21.5.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PolyComp,a.s.

IČO (identifikační číslo) 25713051
Jméno PolyComp,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Poděbrady
Vznik první živnosti: 24.11.1998
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 12

Sídlo PolyComp,a.s.

Živnosti a provozovny PolyComp,a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 4 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílkova 87, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002984106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1002983959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1998

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Projektování a komplexní realizace energetických celků klasické energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PolyComp,a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Černý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PolyComp, a.s.

IČO: 25713051
Firma: PolyComp, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Poděbrady
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.11.1998

Sídlo PolyComp, a.s.

Sídlo: Na Hrázce 22, Poděbrady 290 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Kompletační a dokončovací práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Výzkum a vývoj
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image