Firma Poliklinika Prosek a.s. IČO 28495306


Poliklinika Prosek a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Poliklinika Prosek a.s. (28495306) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lovosická 440/40, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2008 a je stále aktivní. Poliklinika Prosek a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Poliklinika Prosek a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Poliklinika Prosek a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Poliklinika Prosek a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Poliklinika Prosek a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Poliklinika Prosek a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14866
IČO (identifikační číslo osoby) 28495306
Jméno Poliklinika Prosek a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.11.2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 2.7.2014 - 20.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 2.7.2014 - 20.4.2015
Rada městské části v působnosti valné hromady Poliklinika Prosek, a.s. rozhoduje na základě písemné zprávy představenstva podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku předložené jedinému akcionáři o zvýšení základního kapitálu společnosti Poliklinika Pros ek a.s., se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000, takto: 1. Základní kapitál společnosti Poliklinika Prosek, a.s. se zvyšuje z částky 2. 000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 85.375.000, - Kč (osmdesát pět miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Upsán bude 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Akcie nebude kótovaná. 3. Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 4. S touto akcií je spojeno 4.168 (slovy: čtyři tisíce jedno sto šedesát osm) hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. 5. Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti Poliklinika Prosek a.s., a to Městská část Praha 9, IČ: 063894, se sídlem Sokolovská 324/14, Praha 9. 6. Počátek lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Poliklinika Prosek, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán společností podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že mu bude k jejímu uzavření poskytnuta lhůta č trnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku 7. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Poliklinika Prosek, a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Praha 9 na adrese Sokolovská 324/14, Praha 9. 8. Emisní kurs nové akcie upisované na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, jehož předmětem je podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přejde jako na zřizovatele ke dni 31. 12. 2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek IČ 45245878, které tyto věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužily k provozování Poli kliniky Prosek. Vkládaný podnik je popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150. 9. Nepeněžitý vklad ? podnik byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150 na částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Znalec ing. Stanislav Vin kler byl pro vypracování posudku jmenován usnesením Městského soudu v Praze dne 15.07.2008, č.j. 2 Nc 4797/2008-13, které nabylo právní moci dne 9.8.2008. 10. Za shora specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydán 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). 11. Lhůta pro splacení upsaného vkladu na zvýšení základního kapitálu činí patnáct (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. O předání podniku bude sepsán písemný zápis. 12. Důvodem ke vkladu podniku je důležitý zájem společnosti vlastnit veškeré zařízení sloužící k provozování polikliniky. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout, nebo odkoupit. Předmět vkladu mů že společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost ekonomicky a právně nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti Poliklinika Prosek, a.s. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. 30.12.2008 - 18.3.2009

Aktuální kontaktní údaje Poliklinika Prosek a.s.

Kapitál Poliklinika Prosek a.s.

zakladni jmění 85 375 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.3.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2008 - 18.3.2009

Akcie Poliklinika Prosek a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 83 375 000 Kč 1 2.7.2014
Akcie na jméno 83 375 000 Kč 1 18.3.2009 - 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 26.11.2008 - 2.7.2014

Sídlo Poliklinika Prosek a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lovosická 440/40 , Praha 190 00 26.11.2008

Předmět podnikání Poliklinika Prosek a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 2.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.11.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.11.2008
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.11.2008
provozování nestátního zdravotnického zařízení 26.11.2008 - 2.7.2014

vedení firmy Poliklinika Prosek a.s.

Statutární orgán Poliklinika Prosek a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost navenek tak, že předseda představenstva jedná samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2.7.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo a to tak, že navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 26.11.2008 - 2.7.2014
člen představenstva Michal Beran 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2013
Adresa: Letohradská 1212/38 , Praha 170 00
člen představenstva Taťjana Horká 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2013
Adresa: Lovosická 660/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Tomáš Kubík 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Pod pekárnami 251/4 , Praha 190 00
předseda představenstva MUDr. Michal Mašek 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Vznik funkce 4.2.2015
Adresa: Střížkovská 549/35 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr. Jana Nowaková Těmínová 23.12.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Zárybská 667/16 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Radim Šenk MBA, FCCA 8.3.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: Cvikovská 377/3 , Praha 190 00
Člen představenstva Mgr. Jiří Vávra 8.3.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: Podnádražní 910/12 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Jiří Dufek 26.11.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 26.11.2013
Adresa: Ivančická 581 , Praha 199 00
člen představenstva Tomáš Kladívko 26.11.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 26.11.2013
Adresa: Nad Krocínkou 89/2 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Tomšů 26.11.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 26.11.2013
Adresa: Na vyhlídce 286/64 , Praha 190 00
člen představenstva MUDr. Michal Beran 26.11.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 26.11.2013
Adresa: Letohradská 1212/38 , Praha 170 00
člen představenstva PaedDr. Tatjana Horká 26.11.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 26.11.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 26.11.2013
Adresa: Lovosická 660/3 , Praha 190 00
předseda představenstva Jiří Dufek 17.1.2014 - 20.4.2015
Vznik členství 26.11.2013
Zánik členství 27.1.2015
Vznik funkce 27.11.2013
Zánik funkce 27.1.2015
Adresa: Ivančická 581 , Praha 199 00
člen představentva Jaroslav Tomšů 17.1.2014 - 20.4.2015
Vznik členství 26.11.2013
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: Na vyhlídce 286/64 , Praha 190 00
člen představenstva Tomáš Kladívko 17.1.2014 - 23.12.2015
Vznik členství 26.11.2013
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Nad Krocínkou 89/2 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Radim Šenk 1.3.2012 - 8.3.2017
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 10.1.2017
Adresa: Cvikovská 377/3 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Jiří Vávra 1.3.2012 - 8.3.2017
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 10.2.2017
Adresa: Podnádražní 910 , 190 00 Praha 9 Česká republika

Dozorčí rada Poliklinika Prosek a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Daniel Walbröl 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Sokolovská 1313/173 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Davídek 20.4.2015
Vznik členství 24.2.2015
Vznik funkce 26.3.2015
Adresa: Okřínecká 793/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Alena Fimanová 20.4.2015
Vznik členství 24.2.2015
Adresa: Pod Krocínkou 752/31 , Praha 190 00
člen dozorčí rady MUDr. Ladislav Těšínský 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Randova 3205/4 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Vlastimil Nytra 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Benkova 1700/5 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Martina Mačáková 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Děčínská 469/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady MUDr. Jana Bláhová 20.4.2015
Vznik členství 27.1.2015
Adresa: Za střelnicí 727/22 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Miloslav Hanuš 8.3.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: Pod hloubětínskou zastávkou 371/30 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Davídek 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Okřínecká 793/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Barbora Hejdová 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Teplická 272/36 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Alena Fimanová 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Pod Krocínkou 752/31 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Věra Čápová 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Jetřichovická 747/18 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Váňa 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Cihlářská 729/16 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Martina Mačáková 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 13.11.2009
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 13.11.2009
Adresa: Děčínská 469/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Vlastimil Nytra 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 13.11.2009
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 13.11.2009
Adresa: Benkova 1700/5 , Praha 149 00
člen dozorčí rady MUDr. Jana Bláhová 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 13.11.2009
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 13.11.2009
Adresa: Za střelnicí 727/22 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Žáčková 26.11.2008 - 8.9.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Hnězdenská 557/28 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Mgr. Barbora Hejdová 8.9.2010 - 1.3.2012
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Teplická 272/36 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Věra Čápová 8.9.2010 - 1.3.2012
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Jetřichovická 747/18 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Anděl 8.9.2010 - 12.3.2012
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 18.1.2012
Vznik funkce 10.3.2010
Zánik funkce 18.1.2012
Adresa: Pokorného 219 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Koubík 12.3.2012 - 12.3.2012
Vznik členství 18.1.2012
Adresa: Pod pekárnami 251/4 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Davídek 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 23.2.2015
Vznik funkce 10.3.2010
Zánik funkce 23.2.2015
Adresa: Okřínecká 793/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Alena Fimanová 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Pod Krocínkou 752/31 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Žáčková 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: Hnězdenská 557/28 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Martina Mačáková 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 13.11.2009
Zánik členství 13.11.2014
Adresa: Děčínská 469/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Vlastimil Nytra 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 13.11.2009
Zánik členství 13.11.2014
Adresa: Benkova 1700/5 , Praha 149 00
člen dozorčí rady MUDr. Jana Bláhová 8.9.2010 - 20.4.2015
Vznik členství 13.11.2009
Zánik členství 13.11.2014
Adresa: Za střelnicí 727/22 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Zuzana Kučerová 1.3.2012 - 20.4.2015
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: Valečovská 847/8 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kubík 12.3.2012 - 20.4.2015
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: Pod pekárnami 251/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady JUDr. Jana Nowaková Těmínová 20.4.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 27.1.2015
Zánik členství 26.5.2015
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Zárybská 667/16 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Miloslav Hanuš 1.3.2012 - 8.3.2017
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 10.1.2017
Adresa: Pod hloubětínskou zastávkou 371/30 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kladívko 23.12.2015 - 13.3.2018
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Nad Krocínkou 89/2 , Praha 190 00

Sbírka Listin Poliklinika Prosek a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14866/SL 51 ostatní usnesení rady Městský soud v Praze 26.5.2015 24.11.2015 30.12.2015 2
B 14866/SL 50 zpráva o vztazích za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2015 14.10.2015 1
B 14866/SL 49 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 29.9.2015 14.10.2015 30
B 14866/SL 48 ostatní výpis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 4.2.2015 17.3.2015 23.4.2015 3
B 14866/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.1.2015 17.3.2015 23.4.2015 2
B 14866/SL 46 ostatní odstoupení předsedy představenstva Městský soud v Praze 7.1.2015 17.3.2015 23.4.2015 1
B 14866/SL 45 ostatní odstoupení člena představenstva Městský soud v Praze 8.1.2015 17.3.2015 23.4.2015 1
B 14866/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 681/2014 Městský soud v Praze 12.6.2014 21.11.2014 26.11.2014 39
B 14866/SL 43 ostatní zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 15.8.2014 3
B 14866/SL 42 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.0213 15.7.2014 15.8.2014 3
B 14866/SL 41 účetní závěrka [2013]  vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 15.8.2014 1
B 14866/SL 40 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 15.8.2014 1
B 14866/SL 39 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 15.8.2014 4
B 14866/SL 38 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 15.8.2014 16
B 14866/SL 37 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 681/2014 Městský soud v Praze 12.6.2014 25.6.2014 3.7.2014 37
B 14866/SL 36 výroční zpráva [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 10.3.2014 12.3.2014 12
B 14866/SL 35 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 10.3.2014 12.3.2014 15
B 14866/SL 34 zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 10.3.2014 12.3.2014 2
B 14866/SL 33 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 27.11.2013 16.1.2014 27.1.2014 3
B 14866/SL 32 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 26.11.2013 16.1.2014 27.1.2014 1
B 14866/SL 31 zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 2.9.2013 1
B 14866/SL 30 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 2.9.2013 3
B 14866/SL 29 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 2.9.2013 2
B 14866/SL 28 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 2.9.2013 4
B 14866/SL 27 zpráva o vztazích r. - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 1
B 14866/SL 26 zpráva auditora r. 2011 - zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 1
B 14866/SL 25 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 9
B 14866/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.1.2012 28.3.2012 19
B 14866/SL 23 notářský zápis NZ 50/2012 Městský soud v Praze 18.1.2012 28.3.2012 20
B 14866/SL 22 zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.10.2011 10.10.2011 1
B 14866/SL 21 účetní závěrka -VZaZ za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.10.2011 10.10.2011 2
B 14866/SL 20 účetní závěrka -rozvaha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.10.2011 10.10.2011 4
B 14866/SL 19 účetní závěrka -příloha za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2011 10.10.2011 3
B 14866/SL 18 účetní závěrka VZaZ za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2011 10.10.2011 2
B 14866/SL 17 účetní závěrka -rozvaha za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2011 10.10.2011 4
B 14866/SL 16 zpráva o vztazích -za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2011 10.10.2011 1
B 14866/SL 15 zpráva auditora -za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.10.2011 10.10.2011 1
B 14866/SL 14 zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.5.2011 16.5.2011 1
B 14866/SL 13 účetní závěrka r.2010 příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 10.5.2011 16.5.2011 3
B 14866/SL 12 notářský zápis NZ 90/2010 Městský soud v Praze 24.2.2010 13.9.2010 18
B 14866/SL 8 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 31.10.2008 30.3.2009 2
B 14866/SL 7 podpisové vzory + čest. prohl. 2x Městský soud v Praze 29.10.2008 30.3.2009 3
B 14866/SL 6 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 6.11.2008 30.3.2009 2
B 14866/SL 5 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 30.10.2008 30.3.2009 2
B 14866/SL 9 ostatní -sml.o vkladu podniku Městský soud v Praze 31.12.2008 19.3.2009 4
B 14866/SL 11 posudek znalce -příloha č.1 Městský soud v Praze 7.9.2008 19.3.2009 22
B 14866/SL 10 posudek znalce Městský soud v Praze 7.9.2008 19.3.2009 41
B 14866/SL 1 notářský zápis NZ 161/2008 Městský soud v Praze 18.12.2008 13.1.2009 28
B 14866/SL 4 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 12.11.2008 24.11.2008 3
B 14866/SL 3 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 12.11.2008 24.11.2008 2
B 14866/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 138/2008 Městský soud v Praze 30.10.2008 24.11.2008 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Poliklinika Prosek a.s.

IČO (identifikační číslo) 28495306
Jméno Poliklinika Prosek a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 26.11.2008
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo Poliklinika Prosek a.s.

Živnosti a provozovny Poliklinika Prosek a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2008

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2008

Statutární orgán Poliklinika Prosek a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Vávra
Člen statutárního orgánu Ing. Radim Šenk
Člen statutárního orgánu PaeDr. Taťjana Horká
Člen statutárního orgánu MUDr. Michal Beran
Člen statutárního orgánu MUDr. Michal Mašek
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kubík
Člen statutárního orgánu JUDr. Jana Nowaková Těmínová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Poliklinika Prosek a.s.

IČO: 28495306
Firma: Poliklinika Prosek a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 26.11.2008

Sídlo Poliklinika Prosek a.s.

Sídlo: Lovosická 440/40, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ambulantní a zubní zdravotní péče
tracking image