Firma Pojišťovna VZP, a.s. IČO 27116913


Pojišťovna VZP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Pojišťovna VZP, a.s. (27116913) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ke Štvanici 656/3, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 2004 a je stále aktivní. Pojišťovna VZP, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Pojišťovna VZP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pojišťovna VZP, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Pojišťovna VZP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pojišťovna VZP, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9100
IČO (identifikační číslo osoby) 27116913
Jméno Pojišťovna VZP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.1.2004
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti podle ust. § 12 zákona o obchodních společnostech a družstev ze dne 18.4.2018 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti, a to ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2017, ověřené auditorem bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty stávajících akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie bude zvýšena z dosavadní částky 300 000 Kč (tř i sta tisíc korun českých) o částku 8 000 Kč (osm tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 308 000 Kč (tři sta osm tisíc korun českých). 10.5.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 18.7.2014 - 11.7.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014 - 11.7.2016
Rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jediného akcionáře společnosti Pojišťovna VZP, a.s., o zvýšení základního kapitálu ze dne 26.8.2010: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.800.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 30 kusů akcií společnosti, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 160.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. 2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. V souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, bylo určeno, že všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PS Č 130 00, IČ 411 97 518. 4. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ 271 16 913. 5. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Za tímto účelem jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením, zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí práv ní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisovateli a spolu s tímto oznámením zaslalo upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisovatel pov inen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií (s úředně ověřeným podpisem) nejpozději ve lhůtě určené pro upsání akcií do místa upisování. 6. Místem upisování bude sídlo společnosti Pojišťovna VZP, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1566/2b. 7. Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a činí 160.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích na zvláštní účet společnosti Pojišťovna VZP, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 239211897/0300. 8. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v celé výši ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 1.9.2010 - 30.9.2010
Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a t o upsáním nových akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- každá. c) Místo úpisu akcií je sídlo společnosti. K upsání akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení přís lušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií. K upsání akcií dojde na základě návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který předloží společnost tomuto jedinému akcionáři ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavření této smlouvy (k upsání akcií) poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu čtrnáct dnů od jejího předložení. d) Emisní kurs nových upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. e) Jediný akcionář společnosti, který se podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti, splatí jím upsané akcie v plné výši peněžitým vkladem ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od upsání nových akcií, a to v bezhotovostní podobě zasláním na zvláštní účet s polečnosti ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku č.účtu 171255315/0600 u GE Capital Bank, a.s. Za datum splacení se považuje datum připsání celé ceny za upsané akcie na účet společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. 8.12.2004 - 29.3.2005
Společnost byla dne 7.10.2003 založena jediným zakladatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, a to zakladatelskou listinou a rozhodnutím jediného zakladatele sepsanými ve formě notářského zápisu sp. zn. NZ 398/2003, N 409/2003. 16.1.2004

Aktuální kontaktní údaje Pojišťovna VZP, a.s.

Kapitál Pojišťovna VZP, a.s.

zakladni jmění 308 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2018
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2017 - 10.5.2018
zakladni jmění 291 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2016 - 25.4.2017
zakladni jmění 284 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.4.2015 - 27.4.2016
zakladni jmění 253 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.4.2014 - 23.4.2015
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2013 - 22.4.2014
zakladni jmění 210 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2012 - 26.4.2013
zakladni jmění 164 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.2011 - 25.4.2012
zakladni jmění 149 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2010 - 29.4.2011
zakladni jmění 145 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.4.2010 - 30.9.2010
zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2009 - 21.4.2010
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.3.2005 - 23.7.2009
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.1.2004 - 29.3.2005

Akcie Pojišťovna VZP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 308 000 Kč 1 000 10.5.2018
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 1 000 25.4.2017 - 10.5.2018
Kmenové akcie na jméno 291 000 Kč 1 000 27.4.2016 - 25.4.2017
Kmenové akcie na jméno 284 000 Kč 1 000 23.4.2015 - 27.4.2016
Kmenové akcie na jméno 253 000 Kč 1 000 18.7.2014 - 23.4.2015
Kmenové akcie na jméno 253 000 Kč 1 000 22.4.2014 - 18.7.2014
Kmenové akcie na jméno 230 000 Kč 1 000 26.4.2013 - 22.4.2014
Akcie na jméno 210 000 Kč 1 000 25.4.2012 - 26.4.2013
Akcie na jméno 160 000 Kč 1 000 29.4.2011 - 25.4.2012
Akcie na jméno 160 000 Kč 30 30.9.2010 - 25.4.2012
Akcie na jméno 145 000 Kč 1 000 21.4.2010 - 29.4.2011
Akcie na jméno 120 000 Kč 1 000 23.7.2009 - 21.4.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 29.3.2005 - 23.7.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 600 16.1.2004 - 29.3.2005

Sídlo Pojišťovna VZP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ke Štvanici 656/3 , Praha 186 00 6.1.2015
Adresa Jankovcova 1566/2 , Praha 170 00 6.12.2007 - 6.1.2015
Adresa Jankovcova 1566/2 , Praha 170 00 29.3.2005 - 6.12.2007
Adresa Orlická 2020/4 , Praha 130 00 16.1.2004 - 29.3.2005

Předmět podnikání Pojišťovna VZP, a.s.

Platnost údajů od - do
1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod b ody 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 písm. a), b), c), 13 písm. a), c), d), 14 písm. a), c), d), 15 písm. a), b), 16 písm. a), b), d), e), h) a j), 17 a 18 6.12.2017
3.zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění 14.8.2013
2. činnosti související s pojišťovací činností, a to - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb. 28.7.2011
1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18 28.7.2011 - 6.12.2017
3. pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "ZPOJ"), a to v rozsahu pojistných odvětví uvedených v příloze č. 1 k ZPOJ: B 1. - Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. - Pojištění nemoci a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním. B 3. - Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a) motorových, b) nemotorových. B 8. - Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), e) jadernou energií, f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9. - Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířetech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 13. - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou, než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 d) ostatní. B 16. - Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících b) z nedostatečného příjmu, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17. - Pojištění právní ochrany. B 18. - Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejícíh s cestováním. 14.1.2011 - 28.7.2011
4. činnost související s pojišťovací činností podle ZPOJ, a to: - činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb. 14.1.2011 - 28.7.2011
1. pojišťovací činnost podle § 7 odt. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví 2 písm. d) neživotních pojištění uvedených v části B Přílohy k zákonu o pojišťovnictví 16.1.2004 - 28.7.2011
2. činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví 16.1.2004 - 28.7.2011

vedení firmy Pojišťovna VZP, a.s.

Statutární orgán Pojišťovna VZP, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva. 18.7.2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 16.1.2004 - 18.7.2014
předseda představenstva Robert Kareš 11.7.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Michelangelova 3344/11 , Praha 100 00
místopředsedkyně představenstva Ing. Halina Trsková 11.7.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Ouholická 441/11 , Praha 181 00
člen představenstva Pavel Ptáčník 11.7.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Třešňová 402 , Křenice 250 84
Předseda Ing. Jiří Zahradník 16.1.2004 - 24.8.2004
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 31.3.2004
Vznik funkce 16.1.2004
Zánik funkce 31.3.2004
Adresa: Ke Strašnické 1796/6 , Praha 100 00
Místopředseda RNDr. Aleš Svárovský 16.1.2004 - 24.8.2004
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 14.4.2004
Vznik funkce 16.1.2004
Zánik funkce 14.4.2004
Adresa: Lublaňská 1015/13 , Praha 120 00
Člen JUDr. Karel Hlaváček 16.1.2004 - 24.8.2004
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 28.4.2004
Adresa: Mátová 275 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva JUDr. Karel Hlaváček 24.8.2004 - 29.3.2005
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 15.1.2005
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 15.1.2005
Adresa: Mátová 275 , Jesenice 252 42
člen představenstva Mgr. Šárka Malíková Petříčková 30.7.2005 - 25.11.2005
Vznik členství 13.5.2005
Zánik členství 16.10.2005
Adresa: Okrasná 127 , Praha 103 00
člen představenstva Jitka Schmiedová 25.11.2005 - 16.5.2006
Vznik členství 17.10.2005
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Roztocká 60 , 250 66 Zdiby Česká republika
předseda představenstva Ing. Libor Tejnil 24.8.2004 - 14.7.2006
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 28.4.2004
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: Nad Kolejemi 793 , Liberec 460 15
člen představenstva Karel Pfabigan 29.3.2005 - 14.7.2006
Vznik členství 15.1.2005
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Pod lesem 2155/35 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. František Hýbner 29.6.2005 - 14.7.2006
Vznik členství 26.1.2005
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: 137 , 251 68 Kamenice Česká republika
člen představenstva Ing. Vratislav Matys 24.8.2004 - 6.12.2007
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Na Vrchách 592 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Lubomír Burian 16.5.2006 - 17.12.2008
Zánik členství 3.10.2008
Vznik funkce 1.4.2006
Adresa: Nikoly Vapcarova 3270 , 143 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva RNDr. Aleš Svárovský 14.7.2006 - 17.12.2008
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 27.11.2008
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 27.11.2008
Adresa: Lublaňská 13 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Ing. Aleš Zbožínek 17.12.2008 - 17.12.2008
Vznik členství 5.12.2007
Adresa: Bratr. Veverkových 2809 , 733 01 Karviná Česká republika
předseda představenstva JUDr. Karel Hlaváček 14.7.2006 - 22.10.2009
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 31.8.2009
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 31.8.2009
Adresa: Mátová 275 , Jesenice 252 42
člen představenstva JUDr. Stanislav Trojan 1.9.2008 - 14.8.2013
Vznik členství 18.7.2008
Zánik členství 17.7.2013
Adresa: Stadická 174 , 109 00 Praha 10 Česká republika
předseda představenstva MUDr. Pavel Horák CSc., MBA 22.10.2009 - 3.10.2013
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 9.9.2013
Vznik funkce 17.9.2009
Zánik funkce 9.9.2013
Adresa: Chvalkovická 1136 , 193 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Petr Honěk 3.10.2013 - 18.10.2013
Vznik členství 9.9.2013
Adresa: Kojetická 598 , Líbeznice 250 65
místopředseda představenstva Ing. Jan Halama 23.7.2009 - 22.4.2014
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 11.6.2009
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: U Hrázek 2260/26 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen Marek Ženíšek 14.8.2013 - 18.6.2014
Vznik členství 17.7.2013
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: 17. listopadu 2560/6 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Jaromír Jungbauer 1.9.2008 - 18.7.2014
Vznik členství 18.7.2008
Zánik členství 18.7.2013
Adresa: Pod Smetankou 76 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Ing. Aleš Zbožínek 17.12.2008 - 18.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 5.12.2013
Adresa: Bratr. Veverkových 2809/8 , Karviná 733 01
člen představenstva Ing. Jaromír Jungbauer 18.7.2014 - 18.7.2014
Vznik členství 18.7.2013
Zánik členství 12.5.2014
Adresa: Pod Smetankou 76/10 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jiří Mrázek MBA 18.6.2014 - 15.11.2014
Vznik členství 12.5.2014
Adresa: Okružní 577 , Tábor 391 56
člen představenstva Ing. Aleš Zbožínek 18.7.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 5.12.2013
Adresa: Pod Křížem 516 , Václavovice 739 34
předseda představenstva Petr Honěk 18.10.2013 - 11.7.2016
Vznik členství 9.9.2013
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 24.9.2013
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Kojetická 598 , 250 65 Líbeznice Česká republika
člen představenstva Mgr. Radomíra Jahodářová 22.4.2014 - 11.7.2016
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Stamicova 286 5, 623 00 Brno Česká republika
člen představenstva MUDr. Boris Šťastný 18.7.2014 - 11.7.2016
Vznik členství 13.5.2014
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Nad vodovodem 220/50 , Praha 108 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Mrázek MBA 15.11.2014 - 11.7.2016
Vznik členství 12.5.2014
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 15.9.2014
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Okružní 577 , Tábor 391 56
člen představenstva Ing. Aleš Zbožínek 24.2.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 5.12.2013
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Mickiewiczova 1036 28, 733 01 Karviná Česká republika

Dozorčí rada Pojišťovna VZP, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady MUDr. JUDr. Petr Honěk 27.10.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 15.8.2016
Adresa: Kojetická 598 , Líbeznice 250 65
člen Mgr. Luboš Vaněk 19.12.2016
Vznik členství 15.11.2016
Adresa: U židovského hřbitova 1047 18, 104 00 Praha Česká republika
člen Ing. Martin Fassmann 19.12.2016
Vznik členství 15.11.2016
Adresa: Ovenecká 953/23 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Petr Nosek 21.4.2017
Vznik členství 17.7.2013
Adresa: Kurta Konráda 2445/5 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kabátek 13.7.2018
Vznik členství 3.5.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: Václavské nám. 131 , Písek 397 01
Místopředseda Ing. Vratislav Matys 16.1.2004 - 14.7.2004
Vznik členství 16.1.2004
Vznik funkce 16.1.2004
Zánik funkce 26.4.2004
Adresa: Na Vrchách 592 , Libčice nad Vltavou 252 66
Předseda Ing. Libor Neužil 16.1.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 16.1.2005
Vznik funkce 16.1.2004
Zánik funkce 16.1.2005
Adresa: Václava Nového 333 , Rokycany 337 01
Člen Ing. Jitka Rypáčková 16.1.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 16.1.2004
Zánik členství 16.1.2005
Adresa: Za bažantnicí 989/10 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Libor Neužil 29.6.2005 - 14.7.2006
Vznik členství 26.1.2005
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 26.1.2005
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: Václava Nového 333 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Ing. Jitka Rypáčková 29.6.2005 - 14.7.2006
Vznik členství 26.1.2005
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Za Bažantnicí 10 , 148 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Malíková Petříková 13.3.2006 - 1.9.2008
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 5.1.2006
Adresa: Okrasná 127 , Praha 103 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Pavelka 8.8.2006 - 21.1.2010
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 6.1.2010
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 6.1.2010
Adresa: 89 , 252 41 Dolní Břežany Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník 8.8.2006 - 2.8.2010
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 31.7.2010
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 31.7.2010
Adresa: Ke Strašnické 1796 , 110 00 Praha 10 Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Martina Šrůtová 21.1.2010 - 14.9.2010
Vznik členství 6.1.2010
Vznik funkce 7.1.2010
Zánik funkce 8.9.2010
Adresa: Slavašovská 592 , 266 01 Beroun Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Pavel Ptáčník 2.8.2010 - 14.9.2010
Vznik členství 1.8.2010
Adresa: Jetelová 3255/9 , Praha 106 00
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Vepřek 1.9.2008 - 14.8.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 17.7.2013
Adresa: Podjavorinské 1596/2 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Martina Šrůtová 14.9.2010 - 14.8.2013
Vznik členství 6.1.2010
Zánik členství 17.7.2013
Vznik funkce 8.9.2010
Zánik funkce 17.7.2013
Adresa: Slavašovská 592/16 , Beroun 266 01
člen Petr Nosek 14.8.2013 - 3.10.2013
Vznik členství 17.7.2013
Adresa: Tulkova 1863 , 509 01 Nová Paka Česká republika
člen MUDr. Jiří Běhounek 14.8.2013 - 18.6.2014
Vznik členství 17.7.2013
Zánik členství 26.10.2013
Adresa: Osvobození 1695 , Pelhřimov 393 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Ptáčník 14.9.2010 - 3.8.2015
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 1.8.2015
Vznik funkce 8.9.2010
Zánik funkce 1.8.2015
Adresa: Jetelová 3255 9, 106 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miloslava Šlajsová 18.6.2014 - 11.7.2016
Vznik členství 12.5.2014
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Mezi Ploty 373/49 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Ptáčník 3.8.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 2.8.2015
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 2.8.2015
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Třešňová 402 , Křenice 250 84
předseda dozorčí rady Petr Nosek 3.10.2013 - 27.10.2016
Vznik členství 17.7.2013
Vznik funkce 26.8.2013
Zánik funkce 15.8.2016
Adresa: Tulkova 1863 , Nová Paka 509 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Mrázek MBA 11.7.2016 - 27.10.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Okružní 577 , Tábor 391 56
člen dozorčí rady MUDr. JUDr. Petr Honěk 11.7.2016 - 27.10.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Kojetická 598 , 250 65 Líbeznice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Aleš Zbožínek MBA 11.7.2016 - 19.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 14.11.2016
Adresa: Mickiewiczova 1036/28 , Karviná 733 01
členka dozorčí rady Mgr. Radomíra Jahodářová 11.7.2016 - 19.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 14.11.2016
Adresa: Stamicova 286/5 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Petr Nosek 27.10.2016 - 21.4.2017
Vznik členství 17.7.2013
Adresa: Tulkova 1863 , Nová Paka 509 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Mrázek MBA 27.10.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 3.5.2018
Vznik funkce 15.8.2016
Zánik funkce 3.5.2018
Adresa: Okružní 577 , Tábor 391 56
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kabátek 17.5.2018 - 13.7.2018
Vznik členství 3.5.2018
Adresa: Václavské nám. 131 , Písek 397 01

Sbírka Listin Pojišťovna VZP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9100/SL 87 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 25.2.2016 26.2.2016 20
B 9100/SL 85 notářský zápis [NZ 379/2015] Městský soud v Praze 13.4.2015 16.4.2015 28.4.2015 10
B 9100/SL 84 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.4.2015 28.4.2015 44
B 9100/SL 83 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 15.9.2014 23.10.2014 26.11.2014 4
B 9100/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2014 26.6.2014 18.8.2014 1
B 9100/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.5.2014 26.6.2014 18.8.2014 1
B 9100/SL 80 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 620/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 26.6.2014 18.8.2014 42
B 9100/SL 79 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2014 10.6.2014 3.7.2014 1
B 9100/SL 78 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.4.2014 13.5.2014 36
B 9100/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2014 15.4.2014 25.4.2014 1
B 9100/SL 76 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.4.2014 25.4.2014 25
B 9100/SL 75 notářský zápis NZ 303/2014 Městský soud v Praze 10.4.2014 15.4.2014 25.4.2014 10
B 9100/SL 73 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 24.9.2013 17.10.2013 22.10.2013 7
B 9100/SL 72 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře (VH) Městský soud v Praze 9.9.2013 30.9.2013 7.10.2013 1
B 9100/SL 71 notářský zápis NZ 460/2013 Městský soud v Praze 17.7.2013 9.8.2013 28.8.2013 10
B 9100/SL 70 notářský zápis NZ 245/2013 Městský soud v Praze 17.4.2013 23.4.2013 29.4.2013 11
B 9100/SL 69 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 23.4.2013 29.4.2013 44
B 9100/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 24.4.2013 25.4.2013 44
B 9100/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 24.4.2013 25.4.2013 36
B 9100/SL 64 stanovy společnosti - duben 2012 Městský soud v Praze 7.5.2012 15.5.2012 22
B 9100/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.5.2012 24
B 9100/SL 65 notářský zápis NZ 216/2012 Městský soud v Praze 10.4.2012 14.5.2012 13
B 9100/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.5.2012 14.5.2012 32
B 9100/SL 61 účetní závěrka zpráva nezávislého auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 14.5.2012 24
B 9100/SL 60 notářský zápis NZ 216/2012 Městský soud v Praze 10.4.2012 14.5.2012 13
B 9100/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2010 11.4.2012 14.4.2012 37
B 9100/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.4.2012 14.4.2012 37
B 9100/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.3.2012 4.4.2012 0
B 9100/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 568/2011 Městský soud v Praze 26.7.2011 3.8.2011 29
B 9100/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 23
B 9100/SL 53 stanovy společnosti leden 2011 Městský soud v Praze 25.1.2011 17
B 9100/SL 54 notářský zápis NZ 12/2011 Městský soud v Praze 10.1.2011 21.1.2011 13
B 9100/SL 52 notářský zápis NZ 662/2010 Městský soud v Praze 26.8.2010 14.9.2010 8
B 9100/SL 51 stanovy společnosti duben 2010 Městský soud v Praze 28.4.2010 5.5.2010 16
B 9100/SL 50 notářský zápis -NZ245/2010 Městský soud v Praze 1.4.2010 12.4.2010 16.4.2010 11
B 9100/SL 49 ostatní -přehl.o změn.vl.kapitálu r.09 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.4.2010 16.4.2010 1
B 9100/SL 48 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9100/SL 47 ostatní -příloha k ÚZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.4.2010 16.4.2010 16
B 9100/SL 46 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9100/SL 45 stanovy společnosti /červen 2009/ Městský soud v Praze 15.3.2010 18.3.2010 16
B 9100/SL 44 ostatní - odstoup.z fun. Městský soud v Praze 22.7.2009 2.11.2009 1
B 9100/SL 43 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 1.9.2009 2.11.2009 1
B 9100/SL 42 ostatní - výpis ze záp.č.114 z jed.př. Městský soud v Praze 13.8.2009 2.11.2009 1
B 9100/SL 41 ostatní - záp.č.116 z jed.předst. Městský soud v Praze 17.9.2009 2.11.2009 2
B 9100/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2009 2.11.2009 3
B 9100/SL 39 notářský zápis NZ 102/2009 Městský soud v Praze 16.6.2009 24.7.2009 22
B 9100/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2009 24.7.2009 2
B 9100/SL 37 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2009 24.7.2009 1
B 9100/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.6.2009 3.7.2009 32
B 9100/SL 35 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2009 29.6.2009 1.7.2009 1
B 9100/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.12.2008 17.12.2008 2
B 9100/SL 33 ostatní -rozh.jedin.akcio.při výk.V.H Městský soud v Praze 26.11.2008 17.12.2008 1
B 9100/SL 32 ostatní -rozh.jedin.akcio.při výk.V.H Městský soud v Praze 5.12.2008 17.12.2008 1
B 9100/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.7.2008 1.9.2008 2
B 9100/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.8.2008 1.9.2008 1
B 9100/SL 29 ostatní -rozh.jed.akcionáře 3x Městský soud v Praze 18.7.2008 1.9.2008 3
B 9100/SL 28 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2008 23.6.2008 24.6.2008 1
B 9100/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.6.2008 19.6.2008 32
B 9100/SL 26 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2007 18.12.2007 3.1.2008 1
B 9100/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2007 9.7.2007 24.7.2007 1
B 9100/SL 24 ostatní -rozhodnutí jed akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2007 2.7.2007 3.7.2007 1
B 9100/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 30
B 9100/SL 22 ostatní -záp.č.1 z jed.DR Městský soud v Praze 28.6.2006 30.8.2006 18.9.2006 0
B 9100/SL 21 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 14.6.2006 30.8.2006 18.9.2006 0
B 9100/SL 20 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 31.5.2006 30.8.2006 18.9.2006 0
B 9100/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+aud.+o vzt.+rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.7.2006 1.8.2006 30
B 9100/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.12.2005 15.12.2005 0
B 9100/SL 18 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 14.10.2005 7.12.2005 0
B 9100/SL 17 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 24.10.2005 7.12.2005 0
B 9100/SL 15 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 31.1.2005 8.7.2005 0
B 9100/SL 14 ostatní -rozhod.jed.akcionáře/volby/-3 Městský soud v Praze 26.1.2005 8.7.2005 0
B 9100/SL 9 notářský zápis NZ 24/2005 Městský soud v Praze 27.1.2005 6.4.2005 0
B 9100/SL 8 notářský zápis NZ 500/2004 Městský soud v Praze 15.11.2004 6.4.2005 0
B 9100/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2005 0
B 9100/SL 12 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 14.1.2005 6.4.2005 0
B 9100/SL 11 ostatní - odstoupení JUDr.Hlaváček K. Městský soud v Praze 5.1.2005 6.4.2005 0
B 9100/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.4.2005 0
B 9100/SL 7 notářský zápis -NZ500/04 Městský soud v Praze 15.11.2004 8.12.2004 0
B 9100/SL 5 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.8.2004 0
B 9100/SL 6 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.4.2004 15.7.2004 0
B 9100/SL 4 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 1.3.2004 0
B 9100/SL 3 notářský zápis -NZ448/03/změna ZL/ Městský soud v Praze 26.11.2003 1.3.2004 0
B 9100/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ398/03 Městský soud v Praze 7.10.2003 1.3.2004 0
B 9100/SL 1 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 1.3.2004 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pojišťovna VZP, a.s.

IČO: 27116913
Firma: Pojišťovna VZP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) veřejné
Datum vzniku: 16.1.2004

Sídlo Pojišťovna VZP, a.s.

Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
tracking image