Firma POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. IČO 47905646


POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. (47905646) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 594/6, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 1993 a není již aktivní. POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 983
IČO (identifikační číslo osoby) 47905646
Jméno POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.5.1993
Zaniklá dne 26.3.2019
Společnost se řídí stanovami upravenými mimořádnou valnou hromadou konanou dne 29.9.1997. 25.11.1997 - 26.3.2019
Poznamenává se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 29.9.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým vkladem o 100.000.000,- Kč vydáním nových akcií (slovy: jednostomilionůkorunčeských). 25.11.1997 - 26.3.2019
počet akcií................ 200 kusů - jmenovitá hodnota akcií.... 500.000,- Kč - druh akcií................. běžné - forma akcií................ na majitele - podoba akcií............... listinná - emisní kurz akcií.......... 500.000,- Kč/jedna akcie - místo upisování............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. 25.11.1997 - 26.3.2019
Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč lze upsat 0,33 nové akcie. 25.11.1997 - 26.3.2019
Po tomto navýšení bude výše základního jmění společnosti činit Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamilionůkorunčeských). 25.11.1997 - 26.3.2019
Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení (bez omezení). 25.11.1997 - 26.3.2019
Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budou všichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listiny akcionářů. 25.11.1997 - 26.3.2019
Upisovatelé splácí hodnotu akcie v rozsahu 30 % na účet banky GIROCREDIT, Sparkassen Banka Praha, a.s., č.ú. 941453001/4400 do 30 dnů po uplynutí lhůty k úpisu a hodnotu akcie v rozsahu 70 % do 30 dnů po uplynutí lhůty předchozí. 25.11.1997 - 26.3.2019
Výše uvedené údaje se týkají jak úpisu s využitím přednostního práva, tak i dalšího upisování na základě veřejné výzvy. 25.11.1997 - 26.3.2019
Důvodem navyšování základního jmění je zlepšení ekonomické situace pojišťovny. 25.11.1997 - 26.3.2019
Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem: a) V prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnuty stávajícím akcionářům dle přednostního práva na upisování akcií ke zvvýšení základního jmění a to v poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit čtrnáct dní a její běh se započne sedmým dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O termínu započetí upisování akcií budou akcionáři předem informování. Místem výkonu přednostního práva je sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., Husova 6, Brno. Lhůta na splacení 30% emisního kurzu všech upsaných akcií činí 30 dnů po skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostního práva. V této lhůtě bude finanční částka složena na účet POJIŠŤOVNY MORAVA,a.s. Lhůta na splacení zbylé části emisního kurzu ve výši 70% činí 30 dnů po skončení lhůty předchozí. 25.11.1997 - 26.3.2019
b) Ve druhém pořadí budou nabídnuty k upsání akcie, které nebyly upsány v prvním pořadí. Tyto akcie budou upisovány na základě veřejné výzvy. Úpisu se mohou účastnit i stávající akcionáři, kteří v prvním pořadí upsali a splatili část nových akcií odpovídající poměru, v jakém se svými akciemi podíleli na stávajícím základním jmění před započetím upisování. Lhůta k upsání bude 30 dnů a její běh započne 5 dnů od ukončení lhůty předchozí. Lhůta ke splacení zbylé části emisního kurzu všech upsaných akcií činí 6 měsíců po uplynutí lhůty předchozí. 25.11.1997 - 26.3.2019
V případě upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. o konečné částce zvýšení. 25.11.1997 - 26.3.2019
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 15.8.1997. 25.9.1997 - 26.3.2019
Základní jmění společnosti 200,000.000,- Kč bude zvýšeno peněžitým vkladem o 100,000.000,- Kč vydáním nových akcií. Základní jmění společnosti se navýší na 300,000.000,- Kč (slovy: třistamilionů korun českých). - počet akcií ................ 200 kusů - jmenovitá hodnota akcií .... 500.000,- Kč - druh akcií ................. běžné - forma akcií ................ na majitele - podoba akcií ............... listinná - emisní kurz akcií .......... 500.000,- Kč/jedna akcie - místo upisování ............ sídlo POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Sídlem POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. je Husova 6, Brno, kde budou všichni zájemci o úpis akcií zapsáni do upisovací listiny akcionářů. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude totožný se jmenovitou hodnotou, druhem, formou, podobou a emisním kurzem akcií upisovaných ostatními zájemci. Upisovatelé splácí hodnotu akcie v plném rozsahu na účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s., č.ú. 019-15045017/4600. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč lze upsat 0,5 nové akcie společnosti. Připouští se další navyšování základního jmění nad částku navrhovaného zvýšení, bez omezení. 5.5.1997 - 18.9.1997
Nové akcie se budou upisovat tímto způsobem: a) v prvním pořadí budou všechny nové akcie nabídnuty stávajícím akcionářům, dle předkupního práva na upisování akcií ke zvýšení základního jmění, a to v poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na stávajícím základním jmění. Lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit 14 dnů a její běh se započne následujícím dnem po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akcií činí 5 dnů po skončení čtrnáctidenní lhůty pro vykonání přednostního práva. V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., č.ú. 019-15045017/4600 u Plzeňské banky, a.s., případně bude v této lhůtě převedena účelově vázaná finanční částka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulace vkladu ve prospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v této pětidenní lhůtě doručeno potvrzení banky o vinkulaci. O termínů započetí upisování akcií budou akcionáři předem informováni. 5.5.1997 - 18.9.1997
b) ve druhém pořadí budou akcie stávajících akcionářů, kteří nevyužili přednostního práva na upisování akcií dle bodu a) nabídnuty k upsání ostatním stávajícím akcionářům. Lhůta k tomuto upsání činí 3 dny a její běh započne dnem následujícím po ukončení lhůty předchozí. Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akcií činí 3 dny po skončení třídenní lhůty pro další upisování akcií. V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. u Plzeňské banky, a.s., případně bude v této lhůtě převedena účelově vázaná finanční částka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulace vkladu ve prospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v této třídenní lhůtě doručeno potvrzení banky o vinkulaci. V případě převisu poptávky budou požadavky upisovatelů kráceny dle poměru požadovaných upsaných částek. Přeplatek bude vrácen do 10 dnů od ukončení druhého pořadí na účty jednotlivých upisovatelů. 5.5.1997 - 18.9.1997
c) ve třetím pořadí budou akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Lhůta k upsání bude 3 dny a její běh počne dnem následujícím po ukončení lhůty přechozí. Lhůta na splacení celého emisního kurzu všech upsaných akcií činí 3 dny po skončení třídenní lhůty pro upsání akcií na základě veřejné výzvy. V této lhůtě bude finanční částka složena na uvedený účet POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s., případně bude v této lhůtě převedena účelově vázaná finanční částka na bankovní účet, kde bude provedena vinkulace vkladu ve prospěch POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. Na adresu sídla POJIŠŤOVNY MORAVA, a.s. bude v této třídenní lhůtě doručeno potvrzení banky o vinkulaci. 5.5.1997 - 18.9.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 28.3.1997. 5.5.1997 - 26.3.2019
Základní jmění splaceno. 23.1.1997 - 18.9.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne 29.10.1996 a mimořádnou valnou hromadou dne 30.12.1996. 23.1.1997 - 26.3.2019
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 29.10.1996 o záměru zvýšit základní jmění 200,000.000 Kč peněžitým vkladem 100,000.000 Kč na 300,000.000 Kč, vydáním nových 200 ks akcií jmenovité hodnoty 500.000 Kč na majitele v listinné podobě v emisním kursu 500.000 Kč za l ks akcie. Místem upisování je sídlo společnosti. Upisovatelé splácí hodnotu akcií v plném rozsahu na účet společnosti u Komerční banky, č. 19-5174800297/0100. Zvýšení základního jmění o více než 100,000.000 Kč se nepřipouští. Na jeden ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 500.000 Kč lze upsat O,5 nové akcie společnosti. Akcie budou upisovány ve třech pořadích s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. 6.12.1996 - 18.9.1997

Aktuální kontaktní údaje POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Kapitál POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.1997 - 26.3.2019
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1993 - 18.9.1997

Akcie POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 500 000 Kč 600 18.9.1997 - 26.3.2019
Akcie na majitele 500 000 Kč 400 23.1.1997 - 18.9.1997
Akcie na jméno 500 000 Kč 400 25.5.1993 - 23.1.1997

Sídlo POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 594/6 , Brno 602 00 22.6.2015 - 26.3.2019
Adresa Husova 594/6 , Brno 602 00 27.1.2012 - 22.6.2015
Adresa Husova 594/6 , Brno 602 00 18.9.1995 - 27.1.2012
Adresa Jeřábkova 1848/5 , Brno 602 00 25.5.1993 - 18.9.1995

Předmět podnikání POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
1. provádění všech druhů pojištění 25.5.1993 - 26.3.2019
pojištění majetku 25.5.1993 - 26.3.2019
pojištění odpovědnosti za škodu 25.5.1993 - 26.3.2019
pojištění osob 25.5.1993 - 26.3.2019
pojištění, které vyplývá z mezinárodního obchodního styku 25.5.1993 - 26.3.2019
zajišťovací činnost 25.5.1993 - 26.3.2019
při provádění pojišťování také provádění činností zaměřených na předcházení škodám, včetně poskytování finančních příspěvků 25.5.1993 - 26.3.2019
2. podnikání na finančním a kapitálovém trhu a provádění investiční činnosti 25.5.1993 - 26.3.2019
3. společnost provádí i jiné činnosti souvisejcící s pojiště- ním, které slouží k rozvoji pojišťovnictví 25.5.1993 - 26.3.2019

vedení firmy POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Statutární orgán POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Podepisování: Ve všech věcech zavazujících společnost jsou oprávněni podepiso- vat všichni členové představenstva, tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva členové představenstva. 25.5.1993
členka představenstva Ing. Lívia Mitošinková 25.5.1993 - 18.9.1995
Adresa: Šándorova 9 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Emil Hanák 25.5.1993 - 18.9.1995
Adresa: Slavíčkova 411/6 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Vojtech Vlachovský 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Žehrianská 8 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Jozef Vanek 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Borský Mikuláš Česká republika
člen představenstva Vladimír Bimka 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Jeřábkova 1848/5 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Pavel Šoukal CSc. 18.9.1995 - 23.1.1997
Adresa: ulice Kosmonautů 415/7 , Brno 625 00
členka představenstva Ing. Radana Tylšárová 23.1.1997 - 1.4.1997
Adresa: Hvězdné údolí 2159/29 , Šternberk 785 01
člen představenstva Vladimír Bimka 23.1.1997 - 30.4.1997
Adresa: Husova 594/6 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Radek Chalupa 23.1.1997 - 30.4.1997
Adresa: Bzenecká 4191/6 , Brno 628 00
předsedkyně představenstva Ing. Radana Tylšárová 1.4.1997 - 30.4.1997
Adresa: Hvězdné údolí 2159/29 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Vladko Weikert 30.4.1997 - 7.11.1997
Adresa: Studentská 3279 , Mělník 276 01
člen představenstva Ing. Ladislav Zelinka 30.4.1997 - 22.1.1998
Adresa: 56 , Vavřinec-Žíšov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Žák 30.4.1997 - 22.1.1998
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Radek Chalupa 7.11.1997 - 22.1.1998
Adresa: Bzenecká 4191/6 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Žák 22.1.1998 - 30.7.1998
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
místopředsedkyně představenstva Mgr. Miroslava Laňková 22.1.1998 - 30.7.1998
Adresa: 5. května 154/1 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Ing. Petr Jůza 22.1.1998 - 30.7.1998
Adresa: Šumenská 3226/3 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Vlček 30.7.1998 - 25.1.1999
Adresa: Mládeže 1479/3 , Praha 169 00
člen představenstva Andrej Zeman 30.7.1998 - 21.4.2008
Adresa: Pod valkom 5 , Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Roman Mráz 30.7.1998 - 27.1.2012
Adresa: Jelšová 3 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Andrej Zeman 21.4.2008 - 22.6.2015
Zánik členství 13.5.2003
Adresa: Pod valkom 5 , Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Roman Mráz 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 13.5.2003
Zánik funkce 13.5.2003
Adresa: Jelšová 3 , Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
členka Ing. Mária Tosecká 25.5.1993 - 11.11.1993
Adresa: Sibírská 35 , Bratislava Česká republika
člen Ing. Josef Sedláček 25.5.1993 - 11.11.1993
Adresa: Sídl. svobody 12 , 796 01 Prostějov Česká republika
člen Ing. Ján Koreňovský 25.5.1993 - 26.9.1994
Adresa: Gessayova 10 , Bratislava Česká republika
členka Helena Poórová 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Bernolákova 2 , Senec Česká republika
člen Ing. Juraj Horváth 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Ševčenkova 20 , Bratislava Česká republika
člen Ing. Milan Vybíhal 25.5.1993 - 23.1.1997
Adresa: Lidická 1591/19 , Boskovice 680 01
člen Ing. Jiří Feistl 11.11.1993 - 23.1.1997
Adresa: Na hrázi 1340/7 , Prostějov 796 01
člen Ing. Imrich Mazuch 11.11.1993 - 23.1.1997
Adresa: nám. Hraničiarov 6A , SR, Bratislava Česká republika
člen JUDr. Marián Vrabko CSc. 26.9.1994 - 23.1.1997
Adresa: Krásnohorská 13 , SR, Bratislava Česká republika
členka Ing. Emília Brotanová 25.5.1993 - 4.9.1997
Adresa: Bieblova 164/22 , Brno 613 00
člen JUDr. Jaromír Fausek 26.9.1994 - 4.9.1997
Adresa: Na dlážděnce 352/30 , Praha 182 00
člen Jiří Koutný 26.9.1994 - 4.9.1997
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
členka Viera Sokolová 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Št. Králika 20 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Ludvík Kumstát 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Karlov 2393/8 , Prostějov 796 01
člen PhDr. František Okruhlica 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Fedinova 5 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Vít Herman 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Kozlovská 46/37 , Přerov 750 02
člen Ing. Michal Rybár 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Furdekova 4 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Marek Jankovič 23.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Varšavská 24 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Milan Točina 4.9.1997 - 25.11.1997
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
člen Ing. Jaroslav Krčmář 4.9.1997 - 25.11.1997
Adresa: Puškinova 439 , Liberec 8 Česká republika
člen RNDr. Ladislav Červinka 4.9.1997 - 25.11.1997
Adresa: Sládkova 631/4 , Praha 170 00
člen Jiří Koutný 7.11.1997 - 22.1.1998
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
členka Jaroslava Beckerová 7.11.1997 - 22.1.1998
Adresa: Sněhurčina 683/19 , Liberec 460 15
člen RNDr. Zdeněk Procházka 25.11.1997 - 22.1.1998
Adresa: Šumenská 3226/3 , Praha 143 00
člen Ing. Michal Rybár 23.1.1997 - 25.1.1999
Adresa: Furdekova 4 , Bratislava Slovenská republika
člen Petr Blahuta 7.11.1997 - 25.1.1999
Adresa: K Hájku 2969 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Petr Bartoňek 22.1.1998 - 25.1.1999
Adresa: Jemelkova 598/70 , Brno 625 00
členka Jaroslava Zdražilová 22.1.1998 - 25.1.1999
Adresa: Dukelských hrdinů 969/6 , Praha 170 00
člen Ing. Marek Jankovič 23.1.1997 - 27.1.2012
Adresa: Varšavská 24 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Libor Trubelík 4.9.1997 - 27.1.2012
Adresa: Mikšíčkova 1505/21 , Brno 615 00
člen Jozef Svetík 25.11.1997 - 27.1.2012
Adresa: Majerníkova 12 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Miroslav Filčák 25.11.1997 - 27.1.2012
Adresa: Čsl. armády 21 , Košice Slovenská republika
předseda RNDr. Zdeněk Procházka 22.1.1998 - 27.1.2012
Adresa: Šumenská 3226/3 , Praha 143 00
člen Ing. Libor Trubelík 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 28.3.2002
Adresa: Mikšíčkova 1505/21 , Brno 615 00
člen Ing. Marek Jankovič 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 30.12.2001
Adresa: Varšavská 24 , Bratislava Slovenská republika
člen Jozef Svetík 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 29.9.2002
Adresa: Majerníkova 12 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Miroslav Filčák 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 29.9.2002
Adresa: Čsl. armády 21 , Košice Slovenská republika
předseda RNDr. Zdeněk Procházka 27.1.2012 - 22.6.2015
Zánik členství 29.9.2002
Zánik funkce 29.9.2002
Adresa: Šumenská 3226/3 , Praha 143 00

Sbírka Listin POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 983/SL 28 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 9.6.2015 24.6.2015 24.6.2015 13
B 983/SL 27 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 26.6.2014 24.6.2015 24.6.2015 13
B 983/SL 26 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 28.6.2013 24.3.2014 25.3.2014 13
B 983/SL 25 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Brně 26.6.2012 24.3.2014 25.3.2014 13
B 983/SL 24 účetní závěrka [2004] Krajský soud v Brně 18.8.2005 24.3.2014 25.3.2014 15
B 983/SL 23 účetní závěrka [2003] Krajský soud v Brně 30.9.2004 24.3.2014 25.3.2014 16
B 983/SL 22 účetní závěrka [2002] Krajský soud v Brně 30.9.2003 24.3.2014 25.3.2014 16
B 983/SL 21 usn. o konkursu a vyrovn. zproštění funkce s.k.p. Krajský soud v Brně 7.9.2012 12.10.2012 2
B 983/SL 20 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 10.6.2011 14.6.2011 14
B 983/SL 19 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 9.4.2010 24.6.2010 13
B 983/SL 18 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 17.4.2009 28.8.2009 13
B 983/SL 17 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 24.6.2008 24.7.2008 14
B 983/SL 16 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 25.4.2007 15.6.2007 14
B 983/SL 15 ostatní -usn VS Olomouc Krajský soud v Brně 29.3.2007 10.5.2007 14
B 983/SL 14 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 17.2.2006 29.3.2006 14
B 983/SL 13 ostatní -změna správce KP Krajský soud v Brně 2.3.2005 14.3.2005 13
B 983/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.8.1997 29.3.1999 28
B 983/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 24.3.1998 29.3.1999 5
B 983/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.1997 3.3.1998 30
B 983/SL 8 notářský zápis Krajský soud v Brně 29.9.1997 3.3.1998 13
B 983/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.3.1997 3.3.1998 23
B 983/SL 6 ostatní - návrh na změnu Krajský soud v Brně 9.4.1997 3.3.1998 34
B 983/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.3.1997 3.3.1998 23
B 983/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.3.1997 3.3.1998 10
B 983/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 30.12.1996 3.3.1998 6
B 983/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 29.10.1996 3.3.1998 45
B 983/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.10.1996 3.3.1998 28
B 983/SL 12 ostatní - chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

IČO: 47905646
Firma: POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) soukromé národní
Datum vzniku: 25.5.1993

Sídlo POJIŠŤOVNA MORAVA, a.s.

Sídlo: Husova 594/6, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
tracking image