Firma POINT SOURCE, a.s. IČO 28574761


POINT SOURCE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

POINT SOURCE, a.s. (28574761) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní 778, Šenov 739 34. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2009 a je stále aktivní. POINT SOURCE, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o POINT SOURCE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o POINT SOURCE, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro POINT SOURCE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje POINT SOURCE, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 4119
IČO (identifikační číslo osoby) 28574761
Jméno POINT SOURCE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.2.2009
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zvýšení finanční stability společnosti, zlepšení image společnosti vůči peněžním ústavům a obchodním partnerům a potřeba opatřit prostředky pro zajištění rozvoje další podnikatelské činnosti sp olečnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti POINT SOURCE, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 3,400.000,- Kč, slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých, ze stávající částky 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, na částku ve vý ši 5,400.000,- Kč, slovy: pětmilionůčtyřistatisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30, slovy: třicet, kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a 10, slovy: deset, kusů akcií znějících na majitele, každá o jmenovit é hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. d) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. e) Emisní kurz každé upisované akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a emisní kurz každé upisované akcie znějící na majitele o jmenovité hodnot ě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, činí 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých ; f) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - pan Petr Sýkora, rodné číslo 670218/1002, bytem Havířov, Prostřední Suchá, Životická 1374/6d, PSČ 735 64 upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, sl ovy: jeden, kus kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - paní Jana Vitulová, rodné číslo 885405/5573, bytem Havířov, Město, Hlavní třída 389/49 upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus km enové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - pan Jan Panchártek, rodné číslo 850304/5617, bytem Havířov, Město, Matuškova 1052/6 upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus kmeno vé akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - paní Mgr. Alexandra Scheibinger, rodné číslo 766104/5095, bytem Těrlicko, Horní Těrlicko 410, upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - paní Petra Kovaříková, rodné číslo 795603/5186, bytem Havířov, Podlesí, Točitá 1185/1a upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus km enové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - pan Ing. Josef Kovařík, rodné číslo 501112/222, bytem Havířov, Podlesí, Točitá 1185/1a upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus km enové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - pan Marcel Hašan, rodné číslo 860210/5611, bytem Havířov, Podlesí, Dlouhá třída 1409/58 upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus k menové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - pan Jiří Vitula, rodné číslo 850529/5579, bytem Havířov, Město, Hlavní třída 389/49 upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jeden, kus kmeno vé akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - pan Ing. Marek Valdmann, Ph.D., rodné číslo 740118/4967, bytem Havířov, Podlesí, Točitá 1185/1A upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: jede n, kus kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých, - paní Ing. Jana Valdmannová, Ph.D., rodné číslo 775403/5234, bytem Havířov, Podlesí, Točitá 1185/1A upíše 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, a 1, slovy: j eden, kus kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých. g) Představenstvo zašle předem určeným zájemcům ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po nabytí účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o u psání akcií. Úpis mohou předem určení zájemci provést ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti POINT SOURCE, a.s. Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 ho din. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázán o na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 43-5416420247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. k) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 31.8.2009 - 16.9.2009

Aktuální kontaktní údaje POINT SOURCE, a.s.

Kapitál POINT SOURCE, a.s.

zakladni jmění 5 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.2.2009 - 16.9.2009

Akcie POINT SOURCE, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 50 4.7.2014
Akcie na jméno 40 000 Kč 10 4.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 50 16.9.2009 - 4.7.2014
Akcie na majitele 40 000 Kč 10 16.9.2009 - 4.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 2.2.2009 - 16.9.2009

Sídlo POINT SOURCE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hlavní 778 , Šenov 739 34 9.11.2016
Adresa Hlavní 778 , Šenov 739 34 8.4.2009 - 9.11.2016
Adresa Kutuzovova 547/13 , Ostrava 703 00 2.2.2009 - 8.4.2009

Předmět podnikání POINT SOURCE, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.2.2009

Předmět činnosti POINT SOURCE, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 15.1.2010

vedení firmy POINT SOURCE, a.s.

Statutární orgán POINT SOURCE, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 4.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 2.2.2009 - 4.7.2014
předseda představenstva Petr Šlapeta 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Vznik funkce 12.2.2009
Adresa: Marušky Kudeříkové 1164/4 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Josef Kovařík 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Točitá 1185/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Petr Sýkora 5.1.2018
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: 17. listopadu 1004/21 , Havířov 736 01
člen představenstva Jana Strakošová 2.2.2009 - 8.4.2009
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Husova 1869/3 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Petr Šlapeta 8.4.2009 - 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Vznik funkce 12.2.2009
Adresa: Marušky Kudeříkové 1164/4 , Havířov 736 01
člen představenstva Petr Sýkora 8.4.2009 - 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Životická 1374/6 , Havířov 735 64
člen představenstva Ing. Josef Kovařík 8.4.2009 - 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Točitá 1185/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Petr Sýkora 9.11.2016 - 5.1.2018
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Životická 1374/6 , Havířov 735 64

Dozorčí rada POINT SOURCE, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Barbora Šlapetová 19.8.2016
Vznik členství 29.10.2014
Adresa: Marušky Kudeříkové 1164/4 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Pavel Valčuha 9.11.2016
Vznik členství 14.10.2011
Vznik funkce 14.10.2011
Adresa: Lipová 1064 , Šenov 739 34
člen dozorčí rady Petra Kaletová 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Bludovická 759/1 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Haasová 2.2.2009 - 8.4.2009
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: 9. května 862 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Gabriela Bártková 2.2.2009 - 8.4.2009
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: 9 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Jana Svršková 2.2.2009 - 8.4.2009
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Zahradní 560 , Orlová 735 14
předseda dozorčí rady Břetislav Chlebek 8.4.2009 - 22.10.2009
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 15.10.2009
Vznik funkce 12.2.2009
Zánik funkce 15.10.2009
Adresa: Klidná 792/2 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Petra Kovaříková 8.4.2009 - 21.11.2011
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Točitá 1185/1 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Zdeněk Knýbel 22.10.2009 - 21.11.2011
Vznik členství 15.10.2009
Zánik členství 14.10.2011
Vznik funkce 15.10.2009
Zánik funkce 14.10.2011
Adresa: Jana Maluchy 126/7 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Alexandra Scheibinger 8.4.2009 - 11.12.2014
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 29.10.2014
Adresa: Dlouhá 410/18 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Barbora Šlapetová 11.12.2014 - 19.8.2016
Vznik členství 29.10.2014
Adresa: Fibichova 226/19 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Pavel Valčuha 21.11.2011 - 9.11.2016
Vznik členství 14.10.2011
Vznik funkce 14.10.2011
Adresa: Lipová 1064 , Šenov 739 34
člen dozorčí rady Petra Kaletová 21.11.2011 - 9.11.2016
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: Bludovická 759/1 , Havířov 736 01

Sbírka Listin POINT SOURCE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4119/SL 13 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 31.3.2015 9.4.2015 11
B 4119/SL 12 notářský zápis [NZ 222/2014] Krajský soud v Ostravě 30.4.2014 13.1.2015 22.1.2015 14
B 4119/SL 11 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 1.4.2014 7.4.2014 19
B 4119/SL 10 účetní závěrka r. 2012 s příl. Krajský soud v Ostravě 9.4.2013 15.4.2013 11
B 4119/SL 9 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 2.4.2012 23.4.2012 2
B 4119/SL 8 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 2.4.2012 23.4.2012 3
B 4119/SL 7 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 2.4.2012 23.4.2012 4
B 4119/SL 6 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 1.6.2011 2.6.2011 9
B 4119/SL 5 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 9.3.2010 25.5.2010 27.5.2010 8
B 4119/SL 4 podpisové vzory - Zdeněk Knýbel Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 2
B 4119/SL 3 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Ostravě 3.3.2009 2.4.2009 15.4.2009 3
B 4119/SL 2 notářský zápis NZ 42/2009- Zakladat. list. Krajský soud v Ostravě 12.1.2009 9.2.2009 13.2.2009 11
B 4119/SL 1 podpisové vzory - Jana Strakošová Krajský soud v Ostravě 12.1.2009 28.1.2009 4.2.2009 1

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje POINT SOURCE, a.s.

IČO: 28574761
Firma: POINT SOURCE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Šenov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.2.2009

Sídlo POINT SOURCE, a.s.

Sídlo: Hlavní 778, Šenov 739 34

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
tracking image