Firma PODZÁMČÍ zemědělská a.s. IČO 25394843


PODZÁMČÍ zemědělská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PODZÁMČÍ zemědělská a.s. (25394843) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 162, 751 23 Dolní Újezd Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1998 a je stále aktivní. PODZÁMČÍ zemědělská a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o PODZÁMČÍ zemědělská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PODZÁMČÍ zemědělská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PODZÁMČÍ zemědělská a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PODZÁMČÍ zemědělská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1832
IČO (identifikační číslo osoby) 25394843
Jméno PODZÁMČÍ zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.3.1998
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SPV SDS, a.s., IČ: 25866575, se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11074 a společnosti SPV ZDP, a .s., IČ: 47672668, se sídlem č.p. 162, 751 23 Dolní Újezd, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11073, jež byly zrušeny bez likvidace. 1.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014 - 20.6.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014 - 20.6.2016
Usnesení o Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s. se sídlem Dolní Újezd 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 253 94 843: Valná hromada společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s., se sídlem Dolní Újezd 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 253 94 843 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto : 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let dle ustanovení § 216a obch. zákoníku. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.000.000,-- Kč,slovy čtyři miliony korun českých,tj. z částky 27.000.000,-- Kč, slovy dvacet sedm milionů korun českých na částku 23.000.000,-- Kč, slovy dvacet tři miliony korun českých. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 4. Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu § 213 odst.1,2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že společnost tyt o vlastní akcie zničí. 5. Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty z účtu Neuhrazené ztráty minulých let na vrub účtu Základního kapitálu, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 20.11.2012 - 21.12.2012
Valná hromada společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a.s., se sídlem Dolní Újezd č. p. 4, okres Přerov, PSČ 751 23, IČ 25394843 přijímá toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu: - Společnost v důsledku několikaletých negativních vlivů, především povětrnostních vlivů a výrobního zaměření na nerentabilní komodity, vykázala k 31.12.2005 celkovou neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 24.547.618,- Kč, což převyšuje polovinu základní ho kapitálu. Provedená opatření dávají reálný předpoklad k pozitivnímu obratu, společnost není předlužena ani neschopna plnit své závazky, není v úpadku a tedy je schopna další existence. - Snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje, v souladu s ustanovením § 193 odst. 1 obchodního zákoníku, o částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, tj. z částky 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých, na část ku 27.000.000,- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých. 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 4. Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že s polečnost tyto vlastní akcie zničí. 5. Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 11.8.2006 - 15.11.2006
Usnesení o zvýšení základního jmění: a) částka, o níž se zvyšuje základní jmění činí: 41,000.000,-Kč slovy: čtyřicet jeden milion korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění. 22.6.2000 - 11.8.2006
b) na zvýšení základního jmění bude vydáno: - 2 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě:.....10.000,-Kč každé jedné akcie - 21 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě:.....1.000,-Kč každé jedné akcie Akcie budou neomezeně převoditelné a nebudou veřejně obchodovatelné. 22.6.2000 - 11.8.2006
c) všechny akcie budou upisovány na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva akcionářů. Přednostní právo není využito s ohledem na ust. § 204a - akcie se neupisují a emisní kurs se nesplácí peněžitými vklady. 22.6.2000 - 11.8.2006
d) místo pro upisování akcií je sídlo společnosti: PODZÁMČÍ zemědělská a.s. Dolní Újezd č. 4, okres Přerov, PSČ 751 23 v kanceláři ředitele společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní a tato lhůta počíná běžet 15. dnem ode dne nabytí právní moci usnesení KOS v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude pro všechny upisovatele stejný a tento se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 22.6.2000 - 11.8.2006
e) zvyšuje se základní jmění o částku:.....41,000.000,-Kč slovy: čtyřicet jeden milion korun českých nepeněžitými vklady v částce 41,000.000,-Kč s počtem: 2 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč jedné akcie 21 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé jedné akcie. Všechny nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti: PODZÁMČÍ zemědělská a.s. Dolní Újezd č. 4, okres Přerov, PSČ 751 23 v kanceláři ředitele společnosti do 10.ti dní od upsání akcií, nejpozději do podání návrhu na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. 22.6.2000 - 11.8.2006
f) se všemi nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva, důsledky na práva dříve vydaných akcií nejsou. Akcie nového druhu se nevydávají. 22.6.2000 - 11.8.2006
g) schvaluje se: upisování: 2 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ze jednu akcii 21 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii nepeněžitými vklady v následujících předmětech vkladu a výše ocenění (hodnota) nepeněžitých vkladů, která je stanovena na základě posudků dvou znalců takto: -souhrn pohledávek Zemědělského družstva Podzámčí Dolní Újezd, PSČ 751 23, ident. čís. 47672668, které má vůči společnosti (dle § 59 odst. 7 obch. zák.) přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých pohledávek je uveden ve znaleckých posudcích: a) v ceně - nominální hodnotě - dle znaleckého posudku zapsaného pod poř.č. 2000-2545 znaleckého deníku znalce Ing. Vladimíra Dömische ze dne 25.2.2000 .........................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých b) v ceně - nominální hodnotě - dle znaleckého posudku zapsaného pod poř. č. 2000-0038 znaleckého deníku znalce Moniky Holečkové ze dne 25.2.2000 ................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě: ................13,973.000,-Kč slovy: třináct milionů devět set sedmdesát tři tisíce korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
- souhrn zemědělských strojů, kolových traktorů, dopravních prostředků, technologie a zařízení přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých předmětů je uveden ve znaleckých posudcích a) v ceně dle znaleckého posudku zapsaného pod poř.č. 2000-2546 znaleckého deníku znalce Ing. Vladimíra Dömische ze dne 25.2.2000 ..................................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých b) v ceně dle znaleckého posudku zapsaného pod poř. č. 2000-0039 znaleckého deníku znalce Moniky Holečkové ze dne 25.2.2000 ..........................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě: ..................................4,259.000,-Kč slovy: čtyři miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
- chmelová réva včetně zařízení chmelnic a ovocné porosty přesný seznam, popis a ocenění jednotlivých předmětů je uveden ve znaleckých posudcích a) v ceně dle znaleckého posudku číslo 2928 znalce Ing. Stanislava Kotase ze dne 25.2.2000 ...............22,867.210,-Kč slovy: dvacet dva miliony osm set šedesát sedm tisíc dvě stě deset korun českých b) v ceně dle znaleckého posudku číslo 1649 znalce Ing. Aloise Pátka ze dne 25.2.2000 ...............23,001.830,-Kč slovy: dvacet tři miliony jeden tisíc osm set třicet korun českých c) do základního jmění společnosti se vkládá v hodnotě ..................................22,768.000,-Kč slovy: dvacet dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých 22.6.2000 - 11.8.2006
Celková hodnota nepeněžitých vkladů ve výši:.....41,000.000,-Kč odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií, to je: 2 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii 21 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii splacených tímto vkladem. 22.6.2000 - 11.8.2006
Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 22.6.2000 - 11.8.2006

Aktuální kontaktní údaje PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Kapitál PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2012
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.2006 - 21.12.2012
zakladni jmění 42 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2001 - 15.11.2006
zakladni jmění 42 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.11.2000 - 5.2.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.3.1998 - 13.11.2000

Akcie PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 323 16.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 770 16.3.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 323 21.12.2012 - 16.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 19 770 21.12.2012 - 16.3.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 600 15.11.2006 - 21.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 100 13.11.2000 - 15.11.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 21 000 13.11.2000 - 21.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 24.3.1998 - 13.11.2000

Sídlo PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 162 , 751 23 Dolní Újezd Česká republika
27.6.2018
Adresa 751 23 Dolní Újezd 4 Česká republika
24.3.1998 - 27.6.2018

Předmět podnikání PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 9.4.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.4.2013
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.3.1998
silniční motorová doprava nákladní 24.3.1998 - 9.4.2013
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 24.3.1998 - 9.4.2013
zemní práce prováděné strojem 24.3.1998 - 9.4.2013
opravy ostatních dopravních prostředků 24.3.1998 - 9.4.2013
přechodné ubytování 24.3.1998 - 9.4.2013

vedení firmy PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Statutární orgán PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo pověřený místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva zastupuje společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. 30.5.2014
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn jednat za společnost pouze na základě písemné plné moci, podepsané zbývajícími členy představenstva. 24.3.1998 - 30.5.2014
předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák 2.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 2.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen představenstva Philippe Marc Moreels 27.6.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Hriňovská 11 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič 24.3.1998 - 3.3.1999
Adresa: Velká Dlážka 2776/42 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Pavel Hradil 24.3.1998 - 5.7.2002
Zánik členství 19.6.2001
Zánik funkce 19.6.2001
Adresa: Boženy Němcové 922 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
člen představenstva Josef Bouchal 24.3.1998 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: 751 23 Dolní Újezd č. 6 Česká republika
člen představenstva Jiří Suchánek 24.3.1998 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: 53 , Veselíčko 751 25
člen představenstva Vít Ohlídal 24.3.1998 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 2.11.2003
Adresa: 751 23 Dolní Újezd č. 8 Česká republika
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič 3.3.1999 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 24.3.1998
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. František Ondra 5.7.2002 - 9.9.2004
Vznik členství 19.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 19.6.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: 6 , Jindřichov 753 01
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 9.9.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 24.3.1998
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Josef Bouchal 9.9.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: 751 23 Dolní Újezd č. 6 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková 9.9.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: 19 , Dolní Újezd 751 23
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: 19 , Dolní Újezd 751 23
člen představenstva Josef Bouchal 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 6 , 751 23 Dolní Újezd Česká republika
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 26.6.2016
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Eva Smyčková 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 26.6.2016
Adresa: 19 , Dolní Újezd 751 23
člen představenstva Josef Bouchal 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Adresa: 6 , Dolní Újezd 751 23
předseda představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Vznik funkce 26.6.2016
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Jana Frgalová 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 27.6.2017
Vznik funkce 26.6.2016
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: 212 , Veselíčko 751 25
člen představenstva Pavel Rada 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 27.6.2017
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: 44 , Dolní Újezd 751 23
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 2.8.2017 - 22.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Vznik funkce 26.6.2016
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Bohumil Semenovič CSc. 22.8.2017 - 27.6.2018
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Kozlovská 1369/11 , Přerov 750 02

Dozorčí rada PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Valeš 2.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Na Drahách 680/7 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Helus 22.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Do Zámostí 1292/50 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Rubáš 22.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Pod Záhorskem 669/29 , Plzeň 301 00
předseda Ing. Svatava Zapletalová 24.3.1998 - 5.7.2002
Zánik členství 19.6.2001
Zánik funkce 19.6.2001
Adresa: Smetanova 949/36 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen Bohuslava Skopalová 24.3.1998 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Veselíčko 58 Česká republika
člen Eva Skácelová 24.3.1998 - 9.9.2004
Vznik členství 24.3.1998
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Dolní Újezd 41 Česká republika
předseda Ing. Eva Smyčková 5.7.2002 - 9.9.2004
Vznik členství 19.6.2001
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 19.6.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: 19 , Dolní Újezd 751 23
člen Bohuslava Skopalová 9.9.2004 - 11.8.2006
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 58 , Veselíčko 751 25
člen Eva Skácelová 9.9.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: 41 , Dolní Újezd 751 23
předseda Ludmila Bouchalová 9.9.2004 - 25.8.2008
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: 3 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Jana Frgalová 11.8.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: 212 , Veselíčko 751 25
předseda dozorčí rady Ludmila Bouchalová 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: 3 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Eva Skácelová 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 41 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Jana Frgálová 25.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 212 , Veselíčko 751 25
předseda dozorčí rady Ludmila Bouchalová 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 26.6.2016
Adresa: 3 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Eva Skácelová 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Zánik funkce 26.6.2016
Adresa: 41 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Jana Frgálová 28.8.2012 - 26.6.2016
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 26.6.2016
Adresa: 212 , Veselíčko 751 25
předseda dozorčí rady Ludmila Bouchalová 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 27.6.2017
Vznik funkce 26.6.2016
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: 3 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Josef Bouchal 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 27.6.2017
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: 6 , Dolní Újezd 751 23
člen dozorčí rady Zdeněk Fridrišek 26.6.2016 - 2.8.2017
Vznik členství 26.6.2016
Zánik členství 27.6.2017
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: 52 , Veselíčko 751 25
člen dozorčí rady Ing. Jakub Helus 2.8.2017 - 22.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Do Zámostí 1292/50 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Rubáš 2.8.2017 - 22.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Pod Záhorskem 669/29 , Plzeň 301 00

Sbírka Listin PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1832/SL 46 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 31.7.2014 22.8.2014 28
B 1832/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 31.7.2014 22.8.2014 31
B 1832/SL 44 notářský zápis NZ 53/2014 RVH - změna stanov Krajský soud v Ostravě 17.4.2014 29.5.2014 6.6.2014 29
B 1832/SL 43 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 17.4.2014 29.5.2014 6.6.2014 2
B 1832/SL 42 stanovy společnosti stanovy Krajský soud v Ostravě 21.12.2012 22.1.2013 22
B 1832/SL 41 výroční zpráva r. 2010 vč. příl., zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 17.10.2012 31.10.2012 15
B 1832/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasdání představenstva Krajský soud v Ostravě 2.6.2012 2.8.2012 11.10.2012 2
B 1832/SL 39 notářský zápis NZ 114/2012 RVH - snížení základ.kapitálu Krajský soud v Ostravě 21.6.2012 2.8.2012 11.10.2012 11
B 1832/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 21.6.2012 2.8.2012 11.10.2012 2
B 1832/SL 37 ostatní - Zápis ze zasedání VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2012 2.8.2012 11.10.2012 4
B 1832/SL 36 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv. s příl, audit. Krajský soud v Ostravě 16.8.2012 20.9.2012 27
B 1832/SL 35 výroční zpráva r.2009vč.úč.záv,§66a,aud.,záp. Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 30.7.2010 9.8.2010 18
B 1832/SL 34 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv,§66a Krajský soud v Ostravě 10.7.2009 27.7.2009 20
B 1832/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 4.8.2008 9.10.2008 3
B 1832/SL 32 účetní závěrka r. 2007 vč. ověř. audit. Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 12.9.2008 9
B 1832/SL 31 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 12.9.2008 2
B 1832/SL 30 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 12.9.2008 5
B 1832/SL 29 výroční zpráva r. 2006 vč.účet.záv. Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 16.7.2007 13
B 1832/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 8.12.2006 18.12.2006 22
B 1832/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 31.7.2006 17.8.2006 2
B 1832/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 31.7.2006 17.8.2006 2
B 1832/SL 25 notářský zápis NZ 165/2006 rozh.ŘVH Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 31.7.2006 17.8.2006 14
B 1832/SL 24 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 10.8.2006 19
B 1832/SL 23 ostatní § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.7.2005 9
B 1832/SL 22 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.7.2005 5
B 1832/SL 21 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.7.2005 11
B 1832/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 17.9.2004 3
B 1832/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 17.9.2004 1
B 1832/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zépis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 17.9.2004 1
B 1832/SL 17 notářský zápis NZ 79/2004 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 17.9.2004 16
B 1832/SL 16 výroční zpráva r. 2003,§ 66a/9. Krajský soud v Ostravě 25.8.2004 27.8.2004 19
B 1832/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.7.2004 27.7.2004 6
B 1832/SL 14 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 23.6.2003 1
B 1832/SL 13 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 23.6.2003 17
B 1832/SL 12 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 30.3.2002 18.12.2002 20.12.2002 1
B 1832/SL 11 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 18.12.2002 20.12.2002 18
B 1832/SL 10 notářský zápis NZ 261/2001 Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 5.8.2002 47
B 1832/SL 9 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 15
B 1832/SL 8 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 17
B 1832/SL 7 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 13
B 1832/SL 6 posudek znalce 2000-2546 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 9
B 1832/SL 5 posudek znalce 2000-2545 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 5
B 1832/SL 4 posudek znalce č. 2928 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 9
B 1832/SL 3 notářský zápis NZ 155/2000 Krajský soud v Ostravě 19.5.2000 2.7.2001 1.10.2001 21
B 1832/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 1.10.2001 3
B 1832/SL 1 notářský zápis NZ 433/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.1997 14.1.1998 24.3.1998 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 25394843
Jméno PODZÁMČÍ zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Lipník n. Bečvou
Vznik první živnosti: 24.3.1998
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Sídlo: 162 751 23 Dolní Újezd

Živnosti a provozovny PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 751 25 Veselíčko
Identifikační číslo provozovny 1006261702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.1998

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1998
Zánik oprávnění 6.1.2011

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Dvořák
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Vlasák
Člen statutárního orgánu Philippe Marc Moreels

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

IČO: 25394843
Firma: PODZÁMČÍ zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Dolní Újezd
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.3.1998

Sídlo PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Sídlo: 4 NEOAD, Dolní Újezd 751 23

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
tracking image