Firma Podniky města Šumperka a.s. IČO 65138163


Podniky města Šumperka a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Podniky města Šumperka a.s. (65138163) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slovanská 255/21, Šumperk 787 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 1996 a je stále aktivní. Podniky města Šumperka a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Podniky města Šumperka a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Podniky města Šumperka a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Podniky města Šumperka a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Podniky města Šumperka a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Podniky města Šumperka a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1224
IČO (identifikační číslo osoby) 65138163
Jméno Podniky města Šumperka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.2.1996
Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 240 554 785,- Kč (dvě sta čtyřicet milionů pět set padesát čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 405 554 785,- Kč (čtyři sta pět milionů pět set padesát čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií: 330 ks (tři sta třicet kusů) celkem Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) Emisní kurz upisovaných akcií: 500 000,- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus) Emisní kurz všech upisovaných akcií: 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) Druh upisovaných akcií: kmenové označené čísly AA 07 AA 337 Forma upisovaných akcií: na jméno Podoba všech upisovaných akcií: listinná Emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti. Všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Město Šumperk, se síd lem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, nabídnou k upsání celkem 330 ks (tři sta třicet kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité hodnotě 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 165 000 000,- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých), při emisním kurzu jedné upisov ané akcie ve výši 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Místo upisování akcií je sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk. Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. v platném znění, mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, na straně jed né, a předem určeným zájemcem Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00303461, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti vedený u MONETA Money bank, a.s., číslo účtu 164424256/0600, ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 5.12.2017 - 29.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.8.2014 - 11.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.8.2014 - 11.12.2014
Základní kapitál společnosti Podniky města Šumperka a.s., z dosavadní výše 237.379.785,.Kč, slovy:dvěstětřicetsedmmilionůtřistasedmdesátdevěttisícsedmsetosmdesátpět korun českých, se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku per. 3.175.000,-Kč, slovy:třimili onyjednostosedmdesátpěttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 240.554.785,-Kč, slovy:dvěstěčtyřicetmilionůpětsetpadesátčtyřitisícsedmsetosmdesátpět korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, nekótované, v počtu 6 ks (slovy:šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,-Kč (slovy:pětsettisíc korun českých) za jednu a každou ak cii, v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) a v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 75.000,-Kč (slovy:sedmdesátpěttisíc korun českých). Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 500.000,-Kč (slovy:pětsettisíc korun českých) za každou a jednu akcii, 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) za každou a jednu akcii a 75.000,-Kč (slovy:sedmdesá tpěttisíc korun českých) za každou a jednu akcii. Veškeré nové kmenové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to jedinému akcionáři - Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, identifikační číslo: 003 03 461. Veškeré nové akcie v počtu 6 ks (slovy:šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,-Kč (slovy:pětsettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíc korun českýc h) a v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 75.000,-Kč (slovy:sedmdesátpěttisíc korun českých), budou upsány určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, identifikační číslo: 003 03 461, s vým nepeněžitým vkladem ve výši 3.175.000,-Kč (slovy:třimilionyjednostosedmdesátpěttisíc korun českých), což je hodnota nemovitostí podle znaleckých posudků znalce Ing. Jiřího Dolečka, č. 3495-40/2008, ze dne 29.2.2008, a č. 3496-41/2008, ze dne 29.2.200 8, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 28.1.2008, č.j. 30 Nc 6008/2008-7, který tímto jediný akcionář schvaluje. Nepeněžitý vklad byl oceněn shora uvedeným znalcem na částku 3.175.000,-Kč (slovy:třimilionyjednos tosedmdesátpěttisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 378 pro obec Šumperk a katastrální území Dolní Temenice, to jest: - občanská vybavenost bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 242, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku per. 305.000,-Kč (slovy:třistapěttisíc korun českých), - p.č. st. 242 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 95.000,-Kč (slovy:devadesátpěttisíc korun českých) - občanská vybavenost bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 600, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku per. 2.530.000,-Kč (slovy:dvamilionypětsettřicettisíc korun českých), - p.č. st. 600 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 70.000,-Kč (slovy:sedmdesáttisíc korun českých), a nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č 3478 pro obec a katastální území Šumperk, to jest: - zem. stav. bez čp/če na stavební ploše p.č. st. 138, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 150.000,-Kč (slovy:jednostopadesáttisíc korun českých), - p.č. st. 138 zastavěná plocha a nádvoří, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 12.000,-Kč (slovy:dvanácttisíc korun českých), - p.č. 312/3 ostatní plocha, oceněna shora uvedeným znaleckým posudkem na částku 13.000,-Kč (slovy:třinácttisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, nemá stávající akcionář přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204 a), odst. 1 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - jedinému akcionáři - Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, identifikační číslo: 003 03 461, vydáno celkem 6 ks (slovy:šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,-Kč (slovy:pětsettisíc kor un českých) za jednu a každou akcii, v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) a v počtu 1 ks (slovy:jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě po 75.000,-Kč (slovy:sedmdesátpěttisíc korun českýc h), za jednu a každou akcii, kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě. Lhůta pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností a určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, identifikační číslo: 003 03 461, činí 14 (čtrnáct) dnů od doručení ná vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí určitému zájemci - jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počát ek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností a určitým zájemcem - jediným akcionářem - Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, identifikační číslo: 003 03 461, je sídlo společnosti Podniků města Šumperka, se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, identifikační číslo: 651 38 163. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář jako určitý zájemce upíše akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře a to takto: - Jediný akcionář, jako vkladatel předá akciové společnosti v sídle společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prohlášení o vložení těchto nemovitostí do základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář př edá akciové společnosti veškeré nemovitosti, které jsou předmětem vkladu do 5 dnů ode dne uzavřené smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že upisování akcií nepeněžitým vkladem je důležitým zájmem společnosti a důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti společnosti. Jediný akcionář dále prohlašuje, že předs tavenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. 6.5.2008 - 5.6.2008
Rozhodnutí o zvýšení základního jmění: a) částka o níž má být zvýšeno: 236.379.785,-Kč upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) počet a jmenovitá hodnota akcií: - 472 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč - 1 kus o jmenovité hodnotě 379.785,-Kč, přičemž emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě, a to vše za podmínek stanovených výše uvedeným rozhodnutím, druh akcií: kmenové podoba akcií: listinné forma akcií: na jméno "Obec Šumperk" c) všechny akcie upíše stávající jediný akcionář Obec Šumperk a nebudou nabídnuty třetí osobě, d) emisní kurs je shodný s jejich jmenovitou hodnotou e) způsob splacení: peněžitý vklad ve výši 6,000.000,-Kč - peníze již byly uhrazeny na účet Podniků města Šumperk a.s., č.ú. 5527602-844/2200 vedeného u Banky Haná a.s., formou zálohy a budou proúčtovány do 5 dnů od právní moci usnesení krajského obchodního soudu, f) nepeněžitý vklad v celkové hodnotě 230,379.785,-Kč spočívající ve vkladech těchto nemovitostí: - dům čp. 2568, tech. vybav., se st.p.č 430 zastavěná plocha (plynová kotelna K 1), včetně movitých věcí, - dům čp. 2641, občanská vybav., s p.č. 467 zast. plocha (plynová kotelna K 2), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 533 zastavěná pl. a p.č. 257/3 ost.pl., manipulační plocha (uhelná kotelna K 3), včetně movitých věcí, - technická vybavenost s p.č. 573 zastavěná plocha (plynová kotelna K 4), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 634 zastavěná plocha (plynová kotelna K 5), včetně movitých věcí, - dům čp. 2634, občanská vybav., s p.č. 478 zastavěná plocha (uhelná kotelna K 6), včetně movitých věcí, - technická vybavenost s p.č. 635 zastavěná plocha a technická vybavenost s p.č. 633 zastavěná pl. (plynová kotelna K 7), včetně movitých věcí, - dům čp. 2326, občanská vybavenost, s p.č. 340 zastavěná plocha (plynová kotelna K 8), včetně movitých věcí, shora uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí na LV č. 378 pro obec Šumperk a kat. území D o l n í T e m e n i c e - dům čp. 2094, občanská vybavenost, s p.č. 3264 zastavěná pl. (kotelna K 9), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 2530/1 zastavěná plocha, (kotelna K 10), včetně movitých věcí, - dům čp. 2096, občanská vybavenost, na p.č. 3320 zastavěná plocha (kotelna K 11), včetně movitých věcí, - dům čp. 2050, objekt k bydlení, s p.č. 763 zastavěná pl. (kotelna K 12), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 2085 zastavěná pl. (kotelna K 13), včetně movitých věcí, - dům čp. 2095, občanská vybavenost, s p.č. 2192 zastavěná pl. (kotelna K 14), včetně movitých věcí, - technická vybavenost s p.č. 2180/2 zastavěná pl. (kotelna K 15), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 2089 zastavěná pl. (kotelna K 16), včetně movitých věcí, - občanská vybavenost s p.č. 3108 zastavěná pl., p.č. 3111 zastavěná pl., zbořeniště, p.č. 1257/128 ostatní pl., ostatní komunikace, ost. stav. objekt na p.č. 4490 zastavěná plocha (zimní stadion), včetně movitých věcí, - dům čp. 1055, občanská vybavenost, s p.č. 1831/1 zastavěná pl., dům čp. 2819, občanská vybav., s p.č. 5400 zastavěná pl., technická vybavenost s p.č. 5401 zastavěná pl., občanská vybavenost s p.č. 5402 zastavěná pl., občanská vybavenost s p.č. 5403 zastavěná plocha (plavecký areál "Benátky"), včetně movitých věcí, - hmotný investiční majetek organizace 1313 - bazény - hmotný investiční majetek technologie a zařízení organizace Krytý bazén Šumperk - průmyslový objekt s p.č. 786/1 zastavěná pl. a p.č. 585/4 ostatní pl., manipulační pl. (areál technických služeb), - dům čp. 255 občanská vybav., s p.č. 142 zastavěná pl., 12.6.1997
Movité věci - hmotný investiční majetek střediska 4200 - správa, - hmotný investiční majetek - zařízení Tedom kotelna K 8, - hmotný investiční majetek - zařízení Tedom kotelna K 9 , shora uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí na LV č. 3478 pro obec a kat. území Š u m p e r k. 12.6.1997
Splacení nepeněžitého vkladu: - prohlášení o vkladu nemovitých věcí předá obec do 5 dnů po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě, odd. obchodního rejstříku, do katastru u Katastrálního úřadu v Šumperku, - v téže lhůtě bude sepsán zápis o předání a převzetí nemovitostí, - v téže lhůtě bude sepsán zápis o předání a převzetí movitých věcí, jež jsou předmětem vkladu. 12.6.1997

Aktuální kontaktní údaje Podniky města Šumperka a.s.

Kapitál Podniky města Šumperka a.s.

zakladni jmění 405 555 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.1.2018
zakladni jmění 240 555 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.2008 - 29.1.2018
zakladni jmění 237 380 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.1.1998 - 5.6.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.1996 - 21.1.1998

Akcie Podniky města Šumperka a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 000 Kč 808 29.1.2018
Akcie na jméno 379 785 Kč 1 15.8.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 11 15.8.2014
Akcie na jméno 75 000 Kč 1 15.8.2014
Akcie na jméno 500 000 Kč 478 15.8.2014 - 29.1.2018
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 6 5.6.2008 - 15.8.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 5.6.2008 - 15.8.2014
Kmenové akcie na majitele 75 000 Kč 1 5.6.2008 - 15.8.2014
Akcie na jméno 500 000 Kč 472 21.1.1998 - 15.8.2014
Akcie na jméno 379 785 Kč 1 21.1.1998 - 15.8.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 21.1.1998 - 15.8.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 27.2.1996 - 21.1.1998

Sídlo Podniky města Šumperka a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Slovanská 255/21 , Šumperk 787 01 30.9.2016
Adresa Slovanská 255/21 , Šumperk 787 01 10.3.1998 - 30.9.2016
Adresa nám. Míru 364/1 , Šumperk 787 01 27.2.1996 - 10.3.1998

Předmět podnikání Podniky města Šumperka a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 22.1.2018
Hostinská činnost 22.1.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.8.2014
činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu 10.3.1998 - 15.8.2014
správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu 10.3.1998 - 15.8.2014
podnikatelské poradenství 10.3.1998 - 15.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.1996 - 15.8.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 27.2.1996 - 15.8.2014
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor podle § 4 odst. 1 z.č. 455/91 Sb. 27.2.1996 - 15.8.2014
činnost realitní kanceláře 27.2.1996 - 15.8.2014

vedení firmy Podniky města Šumperka a.s.

Statutární orgán Podniky města Šumperka a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 22.1.2018
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva společně. 15.8.2014 - 22.1.2018
Jednání: Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda společně s dalším členem představenstva ve všech věcech. 27.2.1996 - 15.8.2014
Statutární ředitel Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček 22.1.2018
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: 26 , Hradec-Nová Ves 790 84
člen představenstva JUDr. Jiřina Berková 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Zálavčí 44 , Leština 789 71
člen představenstva Miroslav Mitrofan 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: nám. Míru 135/11 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Zdeněk Zerzáň 27.2.1996 - 2.7.1999
Adresa: Zábřežská 1383/24 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva JUDr. Věra Nedomová 27.2.1996 - 28.12.2001
Zánik funkce 9.8.2001
Adresa: Masarykova 546/25 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Ing. Igor Kroupa 27.2.1996 - 28.12.2001
Adresa: Horova 1709/5 , Šumperk 787 01
člen představenstva JUDr. Oldřich Kadlec 27.2.1996 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: Sokolská 1516/76 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Luděk Šperlich 27.2.1996 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: Gen. Svobody 245/7 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Jiří Vychopeň 10.3.1998 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: Trnkova 2836/1 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Zdeněk Brož 2.7.1999 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Zánik funkce 10.6.2004
Adresa: Vrchlického 1721/12 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Kroupa 28.12.2001 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Vznik funkce 14.8.2001
Zánik funkce 10.6.2004
Adresa: Horova 1709/5 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Zdeněk Brož 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Vrchlického 1721/12 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Tomáš Kupka 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Frýdecká 145 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchomel 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Evaldova 1901/1 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Jiří Flašar 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Prokopa Holého 3 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen představenstva David Mátl 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Rybářská 568 , Vikýřovice 788 13
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchomel 24.6.2009 - 18.9.2013
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Evaldova 1901/1 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Brož 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Vrchlického 1721/12 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Tomáš Kupka 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Frýdecká 145 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Jiří Flašar 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: P. Holého 1154/3 , Šumperk 787 01
člen představenstva David Mátl 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Rybářská 568 , Vikýřovice 788 13
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchomel 18.9.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Evaldova 1901/1 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Brož 15.8.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: Horní 3229/8 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchomel 15.8.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: Evaldova 1901/1 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Tomáš Kupka 15.8.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Adresa: Frýdecká 145 , Český Těšín 737 01
člen představenstva JUDr. Michael Kohajda Ph.D. 12.5.2015 - 31.8.2016
Vznik členství 1.3.2015
Adresa: K. H. Máchy 336/4 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. František Šmejkal 15.8.2014 - 30.9.2016
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Janošíkova 736/2 , Šumperk 787 01
člen představenstva Bc. David Mátl 15.8.2014 - 30.9.2016
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Rybářská 568 , Vikýřovice 788 13
předseda představenstva Mgr. Tomáš Spurný 12.5.2015 - 30.9.2016
Vznik členství 1.3.2015
Vznik funkce 6.3.2015
Adresa: Kozinova 35/5 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva RNDr. Jan Přichystal 12.5.2015 - 30.9.2016
Vznik členství 1.3.2015
Vznik funkce 6.3.2015
Adresa: Temenická 2580/13 , Šumperk 787 01
člen představenstva JUDr. Michael Kohajda Ph.D. 31.8.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Gen. Krátkého 1845/27 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Mgr. Tomáš Spurný 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 6.3.2015
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Kozinova 35/5 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva RNDr. Jan Přichystal 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 6.3.2015
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Temenická 2580/13 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. František Šmejkal 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Janošíkova 736/2 , Šumperk 787 01
člen představenstva Bc. David Mátl 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Rybářská 568 , Vikýřovice 788 13

Dozorčí rada Podniky města Šumperka a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Petr Krill 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Březinova 2225/9 , Šumperk 787 01
člen Ing. Vladimír Vizina 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Mánesova 1393/17 , Šumperk 787 01
člen Ing. Jiří Blahna 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Vřesová 1953/2 , Šumperk 787 01
člen Pavel Nevím 27.2.1996 - 10.3.1998
Adresa: Bří. Čapků 852/2 , Šumperk 787 01
člen Ing. Bohumil Ramert CSc. 27.2.1996 - 2.7.1999
Adresa: Čajkovského 1979/26 , Šumperk 787 01
člen Mgr. Zdeněk Přikryl 27.2.1996 - 21.4.2004
Zánik členství 17.7.2003
Adresa: J. z Poděbrad 1998/14 , Šumperk 787 01
člen MUDr. Jaromír Mikulenka 27.2.1996 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: Šumavská 2164/29 , Šumperk 787 01
předseda Zdeněk Zerzáň 2.7.1999 - 20.10.2004
Zánik členství 10.6.2004
Zánik funkce 10.6.2004
Adresa: Zábřežská 1383/24 , Šumperk 787 01
člen RNDr. Jan Přichystal 21.4.2004 - 20.10.2004
Vznik členství 4.9.2003
Zánik členství 10.6.2004
Adresa: Prievidzská 2100/11 , Šumperk 787 01
člen MUDr. Jaromír Mikulenka 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Dobrovského 2962/47 , Šumperk 787 01
předseda Zdeněk Zerzáň 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Zábřežská 1383/24 , Šumperk 787 01
člen RNDr. Jan Přichystal 20.10.2004 - 24.6.2009
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Prievidzská 2100/11 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady RNDr. Jan Přichystal 24.6.2009 - 28.3.2013
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 4.2.2013
Adresa: Temenická 2580/13 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Jan Závěšický 28.3.2013 - 23.7.2014
Vznik členství 7.2.2013
Adresa: M. R. Štefánika 2969/26 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady Zdeněk Zerzáň 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Zábřežská 1383/24 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaromír Mikulenka 24.6.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Dobrovského 2962/47 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Jan Závěšický 23.7.2014 - 15.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Adresa: Reissova 1498/13 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady PhDr. Jan Závěšický 15.8.2014 - 11.12.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Reissova 1498/13 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaromír Mikulenka 15.8.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Adresa: Dobrovského 2962/47 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Cekr 11.12.2014 - 30.9.2016
Vznik členství 1.10.2014
Vznik funkce 14.10.2014
Adresa: Gen. Krátkého 1658/58 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Sedláček 11.12.2014 - 30.9.2016
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Zborovská 1552/21 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Martin Janíček 12.5.2015 - 30.9.2016
Vznik členství 1.3.2015
Adresa: Nemocniční 791/18 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Cekr 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 14.10.2014
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Gen. Krátkého 1658/58 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Sedláček 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Zborovská 1552/21 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Martin Janíček 30.9.2016 - 22.1.2018
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Nemocniční 791/18 , Šumperk 787 01

Sbírka Listin Podniky města Šumperka a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1224/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 29.12.2015 31.12.2015 43
B 1224/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Část. výpis z usn. rady - odstoupení+volba předst. Krajský soud v Ostravě 5.2.2015 27.3.2015 23.6.2015 4
B 1224/SL 45 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 6.3.2015 27.3.2015 23.6.2015 2
B 1224/SL 44 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 14.10.2014 7.11.2014 15.12.2014 3
B 1224/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích vč. příl. Krajský soud v Ostravě 13.11.2014 3.12.2014 26
B 1224/SL 41 zpráva auditora r. 2013 Krajský soud v Ostravě 13.11.2014 3.12.2014 6
B 1224/SL 40 ostatní Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 24.7.2014 17.9.2014 1
B 1224/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 379/2014 RJS Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 24.7.2014 17.9.2014 14
B 1224/SL 38 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 11.4.2014 4
B 1224/SL 37 výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 11.4.2014 26
B 1224/SL 36 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 11.4.2014 6
B 1224/SL 35 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 11.4.2014 26
B 1224/SL 18 výroční zpráva r. 2005,vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 17.10.2007 25.10.2007 18
B 1224/SL 17 zpráva auditora r. 2004 Krajský soud v Ostravě 17.10.2007 25.10.2007 1
B 1224/SL 16 výroční zpráva r. 2004,vč.úč. záv. Krajský soud v Ostravě 17.10.2007 25.10.2007 18
B 1224/SL 15 zpráva auditora r. 2003 Krajský soud v Ostravě 17.10.2007 25.10.2007 1
B 1224/SL 14 výroční zpráva r. 2003,vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 17.10.2007 25.10.2007 17
B 1224/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.2.2004 22.4.2004 17
B 1224/SL 12 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 14.10.2003 15.10.2003 1
B 1224/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.8.2001 11.2.2002 11
B 1224/SL 11 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 20
B 1224/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.8.2001 11.2.2002 8
B 1224/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.11.1997 4.12.1997 10.3.1998 12
B 1224/SL 1 notářský zápis NZ 58/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 27.3.1997 15.4.1997 15.4.1997 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Podniky města Šumperka a.s.

IČO (identifikační číslo) 65138163
Jméno Podniky města Šumperka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šumperk
Vznik první živnosti: 27.2.1996
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo Podniky města Šumperka a.s.

Živnosti a provozovny Podniky města Šumperka a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Slovanská 255/21, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1006279172
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 14.4.1997

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.8.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Žerotínova 2010/59, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009850032
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.8.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Žerotínova 2010/59, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009850032
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.8.2014

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor dle §4 odst. 1 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Podnikatelské poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Podniky města Šumperka a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Podniky města Šumperka a.s.

IČO: 65138163
Firma: Podniky města Šumperka a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Šumperk
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 27.2.1996

Sídlo Podniky města Šumperka a.s.

Sídlo: Slovanská 255/21, Šumperk 787 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
tracking image