Firma Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" IČO 25307614


Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" (25307614) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 132, 696 21 Prušánky Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 1996 a je stále aktivní. Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2089
IČO (identifikační číslo osoby) 25307614
Jméno Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 13.8.1996
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 24.9.2015 se společnost ruší s likvidací s tím, že datum vstupu společnosti do likvidace je 1.10.2015. 1.10.2015
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Podluží Prušánky a.s., se sídlem Prušánky č.p. 132, PSČ 696 21, IČ 253 07 614, ze dne 17.12.2010:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ve výši 62.823.000,00 Kč upsáním nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) ke zvýšení základního kapitálu budou vydány nové listinné, kmenové akcie ve formě na majitele, a to:628 ks (slovy šestsetdvacetosm kusů) ojmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (slovy jednostotisíc korun českých),2 ks (slovy dva kusy) o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy desettisíc korun českých)3 ks (slovy tři kusy) o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy jedentisíc korun českých);c) emisní kurz každé jedné nově vydávané akcie je roven její jmenovité hodnotě;d) vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nově vydávaných akcií, které se upisují peněžitým vkladem, z důvodu nabídky nově vydaných akcií předem určenému zájemci;e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292;f) předem určený zájemce společnost AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty kupisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu vBrně o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku;g) valná hromada připouští zdůvodu snížení závazků společnosti a posílení finanční stability a vlastních zdrojů společnosti možnost splatit emisní kurz upsaných akcií započtením tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií bude započtena pohledávka předem určeného zájemce společnosti AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292, vůči společnosti Podluží Prušánky a.s., se sídlem Prušánky č.p. 132, PSČ 696 21, IČ 253 07 614, ve výši 65.823.490,00 Kč ze Smlouvy opostoupení pohledávky č. KZ 069/2005, ID ze dne 20.4.2006 a Prohlášení ozměně závazku ze dne 30.8.2007. Pohledávka předem určeného zájemce bude započtena do celkové výše 62.823.000,00 Kč. Část této pohledávky společnosti AKSURT, spol. s r.o. ve výši 3.000,000.00 Kč bude započtena vůči pohledávce Podluží Prušánky a.s. z titulu samostatného plnění, které s navýšením základního kapitálu společnosti nesouvisí, jenom se započítává v jednom společném zápočtu. Emisní kurz bude splacen výhradně započtením. Rozdíl mezi výší započítávané pohledávkya jm 22.12.2010 - 16.2.2011
Usnesením Krajského soudu vBrně ze dne 22.9.2010, č.j. 50 Cm 436/2008-152, které nabylo právní moci dne 10.11.2010, bylo prohlášeno usnesení valné hromady společnosti Podluží Prušánky, a.s. se sídlem Prušánky č.p. 132, IČ: 253 07 614, konané dne 30.10.2007, za neplatné. 14.12.2010
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Podluží Prušánky a.s., se sídlem Prušánky č.p. 132, PSČ 696 21, IČ 253 07 614, ze dne 30.10.2007:I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ve výši 62.823.000,- Kč upsáním nových akcií bez veřejné nebídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II. Základní kapitál společnosti se zvyšuje zápočtem pohledávky společnosti AKSURT, spol. sr.o. ve výši 65.823.490,- Kča) ke zvýšení základního kapitálu budou vydány nové listinné, kmenové akcie ve formě na majitele, ato:- 628 ks (slovy: šestsetdvacetosm kusů) ojmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých),- 2 ks (slovy: dva kusy) ojmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: desettisíc korun českých)- 3 ks (slovy: tři kusy) ojmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých);b) emisní kurz každé jedné nově vydávané akcie je roven její jmenovité hodnotě;c) vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nově vydávaných akcií, které se upisují peněžitým vkladem, zdůvodu nabídky nově vydaných akcií předem určenému zájemci;d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, ato společnosti AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292;e) předem určený zájemce společnost AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy oupsání akcií. Podpisy na smlouvě oupsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů apočíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty kupisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu vBrně ozápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku;f) valná hromada připouští zdůvodu snížení závazků společnosti aposílení finanční stability avlastních zdrojů společnosti možnost splatit emisní kurz upsaných akcií započtením tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií bude započtena pohledávka předem určeného zájemce společnosti AKSURT, spol. s.r.o., se sídlem Hodonín, Erbenova 8, PSČ 695 01, IČ 253 01 292, vůči společnosti Podluží Prušánky a.s., se sídlem Prušánky č.p. 132, PSČ 696 21, IČ 253 07 614, ve výši 65.823.490,00 Kč ze Smlouvy opostoupení pohledávky č. KZ 069/2005, ID ze dne 20.4.2006 aProhlášení ozměně závazku ze dne 30.8.2007. Pohledávka předem určeného zájemce bude započtena do celkové výše 62.823.000,00 Kč. Část této pohledávky společnosti AKSURT, spol. s.r.o. ve výši 3.000.000,00 Kč bude započtena vůči pohledávce Podluží Prušánky a.s. ztitulu samostatného plnění, které snavýšením základního kapitálu společnosti nesouvisí, jenom 15.11.2007 - 26.1.2008
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Prušánky se sídlem vPrušánkách, IČO 44 16 39 83, Rg Dr XXXVIII 2272 Krajskéhoobchodního soudu v Brně. 13.8.1996
Základní jmění: 70 000 000 Kč, zcela splaceno 13.8.1996 - 26.1.2008

Aktuální kontaktní údaje Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Kapitál Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

zakladni jmění 132 823 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.2.2011
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2010 - 16.2.2011
zakladni jmění 132 823 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.2008 - 14.12.2010
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.1996 - 26.1.2008

Sídlo Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa 132 , 696 21 Prušánky Česká republika
č.p. 132, 696 21 Prušánky
27.10.2015
Adresa 696 21 Prušánky 132 Česká republika
Prušánky 132, PSČ 69621
14.12.2011 - 27.10.2015
Adresa 696 21 Prušánky č.p.132 Česká republika
Prušánky č.p.132, PSČ 69621
13.8.2002 - 14.12.2011
Adresa 132 , Prušánky č.p Česká republika
Prušánky č.p.132
13.8.1996 - 13.8.2002

Předmět podnikání Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.12.2010
činnost technických poradců voblasti zemědělství alesnictví 10.9.2007 - 7.12.2010
zprostředkování obchodu aslužeb 10.9.2007 - 7.12.2010
specializovaný maloobchod amaloobchod se smíšeným zbožím 10.9.2007 - 7.12.2010
praní prádla a mandlování 30.9.1997 - 7.12.2010
dřevařská malovýroba - v rozsahu živnosti volné 30.9.1997 - 7.12.2010
zemědělská výroba 13.8.1996 - 7.12.2010

vedení firmy Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Statutární orgán Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Jiří Řehánek 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Vznik funkce 21.8.2012
Adresa: 491 , 696 21 Prušánky Česká republika
č.p. 491, 696 21 Prušánky
místopředseda představenstva Peter Karnoš 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Vznik funkce 21.8.2012
Adresa: Jesenského 1013 , Holíč Slovenská republika
90851 Holíč, Jesenského 1013/2
člen představenstva Ludmila Salajková 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Adresa: 526 , 696 21 Prušánky Česká republika
č.p. 526, 696 21 Prušánky
členka představenstva Ing. Blanka Konečná 13.8.1996 - 30.9.1997
Adresa: 664 , Prušánky Česká republika
Prušánky 664
člen představenstva JUDr. Jaroslav Mikuš 13.8.1996 - 13.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 235 , Starý Poddvorov Česká republika
Starý Poddvorov 235
člen představenstva Ing. Jiří Řehánek 13.8.1996 - 13.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 491 , Prušánky Česká republika
Prušánky 491
předsedkyně představenstva Ing. Blanka Konečná 30.9.1997 - 13.8.2002
Zánik funkce 23.5.1998
Adresa: 664 , Prušánky Česká republika
Prušánky 664
předseda představenstva Ing. Jiří Řehánek 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 491 , Prušánky Česká republika
Prušánky 491
místopředseda představenstva Ludmila Salajková 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 526 , Prušánky Česká republika
Prušánky 526
člen představenstva Zdeňka Solničková 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 613 , Prušánky Česká republika
Prušánky 613
člen představenstva Ludmila Salajková 10.9.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: 696 21 Prušánky 526 Česká republika
Prušánky 526, PSČ 69621
předseda představenstva Ing. Jiří Řehánek 10.9.2007 - 12.9.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: 696 21 Prušánky 491 Česká republika
Prušánky 491, PSČ 69621
místopředseda představenstva Petr Karnoš 10.9.2007 - 12.9.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Jednoradová 1539 , Holíč Slovenská republika
90851 Holíč, Jednoradová 1539/15
člen představenstva Ludmila Salajková 14.12.2011 - 12.9.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: 696 21 Prušánky 526 Česká republika
Prušánky 526, PSČ 69621
člen představenstva Ludmila Salajková 12.9.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Adresa: 696 21 Prušánky 526 Česká republika
Prušánky 526, PSČ 69621
předseda představenstva Ing. Jiří Řehánek 12.9.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Vznik funkce 21.8.2012
Adresa: 696 21 Prušánky 491 Česká republika
Prušánky 491, PSČ 69621
místopředseda představenstva Peter Karnoš 12.9.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 20.8.2012
Vznik funkce 21.8.2012
Adresa: Jesenského 1013 , Holíč Slovenská republika
90851 Holíč, Jesenského 1013/2

Dozorčí rada Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Iveta Sukupová 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Vznik funkce 2.7.2012
Adresa: Pod Kalváriou 544 , Skalica Slovenská republika
90901 Skalica, Pod Kalváriou 544/3
člen dozorčí rady Tomáš Martinčič 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: Pod Hájkom 1449 , Skalica Slovenská republika
90901 Skalica, Pod Hájkom 1449/5
člen dozorčí rady Hana Kolaříková 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: 70 , 696 37 Želetice Česká republika
č.p. 70, 696 37 Želetice
členka Hana Poláchová 13.8.1996 - 13.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 672 , Prušánky Česká republika
Prušánky 672
členka Jindra Hamrová 13.8.1996 - 13.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 245 , Prušánky Česká republika
Prušánky 245
člen Jan Košut 13.8.1996 - 13.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 178 , Prušánky Česká republika
Prušánky 178
předseda Jindra Hamrová 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 245 , Prušánky Česká republika
Prušánky 245
člen Jan Košut 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 178 , Prušánky Česká republika
Prušánky 178
člen Hana Poláchová 13.8.2002 - 10.9.2007
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 672 , Prušánky Česká republika
Prušánky 672
předseda dozorčí rady Ing. Roman Truska 10.9.2007 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 2.7.2007
Adresa: 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 882 Česká republika
Blatnice pod Sv. Antonínkem 882, PSČ 69671
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Habiňák 10.9.2007 - 27.7.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Severná 19 , Trnava Slovenská republika
91943 Trnava, Severná 19
člen dozorčí rady Iveta Sukupová 10.9.2007 - 27.7.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Pod kalváriou 3 , Skalica Slovenská republika
90901 Skalica, Pod kalváriou 3
předseda dozorčí rady Ing. Roman Truska 14.12.2011 - 27.7.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 882 Česká republika
Blatnice pod Svatým Antonínkem 882, PSČ 69671
předseda dozorčí rady Iveta Sukupová 27.7.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Vznik funkce 2.7.2012
Adresa: Pod Kalváriou 544 , Skalica Slovenská republika
90901 Skalica, Pod Kalváriou 544/3
člen dozorčí rady Tomáš Martinčič 27.7.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: Pod Hájkom 1449 , Skalica Slovenská republika
90901 Skalica, Pod Hájkom 1449/5
člen dozorčí rady Hana Kolaříková 27.7.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: 696 37 Želetice 70 Česká republika
Želetice 70, PSČ 69637

Likvidace Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Miroslav Hubáček 1.10.2015
Adresa: U Dráhy 161 , 664 49 Ostopovice Česká republika
U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice

Sbírka Listin Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2089/SL 59 notářský zápis [N250/2015, NZ206/2015] Krajský soud v Brně 25.9.2015 27.9.2015 1
B 2089/SL 58 notářský zápis [N250/2015, NZ205/2015] Krajský soud v Brně 25.9.2015 27.9.2015 9
B 2089/SL 57 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 14.3.2013 27.1.2015 10.2.2015 5
B 2089/SL 56 účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 27.1.2015 10.2.2015 6
B 2089/SL 55 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 14.3.2014 31.10.2014 5.11.2014 5
B 2089/SL 54 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 31.3.2014 31.10.2014 5.11.2014 3
B 2089/SL 53 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 31.10.2014 5.11.2014 2
B 2089/SL 52 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 31.10.2014 5.11.2014 4
B 2089/SL 51 ostatní zápis z předst. Krajský soud v Brně 21.8.2012 31.8.2012 1.10.2012 2
B 2089/SL 50 notářský zápis osvědčení mim.VH,NZ 210/2012 Krajský soud v Brně 20.8.2012 31.8.2012 1.10.2012 14
B 2089/SL 49 ostatní zápis z doz.rady Krajský soud v Brně 2.7.2012 25.7.2012 15.8.2012 2
B 2089/SL 48 notářský zápis osvědčení o VH,NZ 181/2012 Krajský soud v Brně 29.6.2012 25.7.2012 15.8.2012 18
B 2089/SL 47 účetní závěrka zahaj. rozvaha k 1.1.2012 Krajský soud v Brně 25.4.2012 11.5.2012 24.5.2012 4
B 2089/SL 46 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 25.4.2012 11.5.2012 24.5.2012 12
B 2089/SL 45 ostatní projekt vnitrostátní fúze Krajský soud v Brně 23.4.2012 11.5.2012 24.5.2012 5
B 2089/SL 44 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 9.5.2011 10.1.2012 18
B 2089/SL 43 účetní závěrka -cash flow 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 10.1.2012 3
B 2089/SL 42 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 10.1.2012 6
B 2089/SL 41 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 10.1.2012 2
B 2089/SL 40 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 10.1.2012 4
B 2089/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 10.1.2012 7
B 2089/SL 38 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 26.6.2007 10.1.2012 2
B 2089/SL 37 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 18.6.2007 10.1.2012 16
B 2089/SL 36 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 15.6.2007 10.1.2012 2
B 2089/SL 35 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 15.6.2007 10.1.2012 2
B 2089/SL 34 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Brně 21.6.2005 10.1.2012 1
B 2089/SL 33 účetní závěrka -přehed o změnách VK Krajský soud v Brně 26.5.2005 10.1.2012 2
B 2089/SL 32 účetní závěrka -cash flow 2004 Krajský soud v Brně 26.5.2005 10.1.2012 2
B 2089/SL 31 účetní závěrka -příloha 2004 Krajský soud v Brně 10.1.2012 8
B 2089/SL 30 účetní závěrka -výkaz 2004 Krajský soud v Brně 26.5.2005 10.1.2012 2
B 2089/SL 29 účetní závěrka -rozvaha 2004 Krajský soud v Brně 26.5.2005 10.1.2012 4
B 2089/SL 28 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 9.4.2010 24.5.2011 10
B 2089/SL 27 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 28.4.2011 5
B 2089/SL 26 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 28.4.2011 2
B 2089/SL 25 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 28.4.2011 4
B 2089/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.1.2011 21.2.2011 12
B 2089/SL 23 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 26.6.2009 21.1.2011 9
B 2089/SL 22 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 20.6.2008 21.1.2011 12
B 2089/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 534/10 Krajský soud v Brně 17.12.2010 4.1.2011 24
B 2089/SL 20 ostatní - usnesení, neplatn. usn. VH Krajský soud v Brně 22.9.2010 17.12.2010 8
B 2089/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.12.2007 12.2.2008 18
B 2089/SL 18 ostatní -doh. o zapčt. vzáj. pohledáv. Krajský soud v Brně 6.12.2007 12.2.2008 3
B 2089/SL 17 ostatní -dohoda o úpisu akcií Krajský soud v Brně 5.12.2007 12.2.2008 4
B 2089/SL 16 notářský zápis -NZ 383/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 30.10.2007 20.11.2007 34
B 2089/SL 15 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.7.2007 12.9.2007 9
B 2089/SL 14 notářský zápis -NZ 236/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 29.6.2007 12.9.2007 25
B 2089/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2007 12.9.2007 12
B 2089/SL 12 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 30.6.2006 25.8.2006 15
B 2089/SL 11 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 23.6.2004 13.8.2004 14
B 2089/SL 9 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 11.8.2003 3
B 2089/SL 8 ostatní - zpráva doz. rady Krajský soud v Brně 24.6.2003 11.8.2003 1
B 2089/SL 10 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 11.8.2003 10
B 2089/SL 7 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.6.2001 21.8.2002 21
B 2089/SL 6 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 21.8.2002 27
B 2089/SL 5 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 7.6.2002 16.7.2002 19
B 2089/SL 4 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 1.6.2001 31.7.2001 34
B 2089/SL 3 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 9.10.2000 15
B 2089/SL 2 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 2.4.1999 27.9.1999 17
B 2089/SL 1 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 12.5.1998 10.9.1998 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 25307614
Jméno Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 23.4.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Živnosti a provozovny Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Dřevařská malovýroba - v rozsahu živnosti volné

  • Praní prádla a mandlování

  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

  • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Brandlova 2964/72, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1007128143
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Zahájení provozování 15.12.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 132, Prušánky 696 21
Identifikační číslo provozovny 1006366199
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Dřevařská malovýroba - v rozsahu živnosti volné

  • Praní prádla a mandlování

Zahájení provozování 23.4.1997

Živnost č. 2 Praní prádla a mandlování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Dřevařská malovýroba - v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

Člen statutárního orgánu Peter Karnoš
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Řehánek
Člen statutárního orgánu Ludmila Salajková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"

IČO: 25307614
Firma: Podluží Prušánky a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Prušánky
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.8.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image