Firma Podílová obchodní a.s. IČO 25258290


Podílová obchodní a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Podílová obchodní a.s. (25258290) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 96, Živanice 533 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1996 a je stále aktivní. Podílová obchodní a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Podílová obchodní a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Podílová obchodní a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Podílová obchodní a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Podílová obchodní a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Podílová obchodní a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1524
IČO (identifikační číslo osoby) 25258290
Jméno Podílová obchodní a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.10.1996
Člen statutárního orgánu společnosti pan Michal Loučka, nar. 29.8.1970, byl vymazán jako člen představenstva ke dni 4.10.2016 na základě rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č. j. 3T 26/2015-827 ze dne 30.3.2016, dle kterého byl odsouzen pro přečin poru šení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, tudíž již není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. 30.11.2016
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 21.12.2001: A) rozhodnutí o změně formy akcií tohoto znění: Dosavadní akcie společnosti v počtu 100 kusů, vydané v listinné podobě "na jméno", každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, se mění na akcie "na majitele". Lhůta k výměně akcií se stanovuje tři měsíce ode dne právní moci usnesení o povolení zápisu této změny v obchodním rejstříku. B) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26,000.000,- Kč (dvacetšest miliónů korun českých), to je z dosavadní částky 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na celkovou částku 27,000.000,- Kč (dvacetsedm miliónů korun českých), a to novým nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Počet upisovaných akcií: 260 ks (dvěstě šedesát kusů), každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). 3. Druh a forma upisovaných akcií: Upisovány budou kmenové akcie na majitele v listinné formě. 4. Způsob upisování a splacení zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu bude upsáno novými akciemi a splaceno níže uvedeným nepěněžitým vkladem. 5. Emisní kurz akcie činí 101.897,27 Kč (jednosto jedna tisíc osmset devadesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů), celkové emisní ážio činí 493.290,- Kč (čtyřista devadesát tři tisíc dvěstě devadesát korun českých) a společnost jej použije pro dotaci rezervního fondu. 6. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Staré Hradiště čp. 126. Výzva k uzavření smlouvy o upisování akcií bude představenstvem vydána ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od podání návrhu na zápis usnesení z valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření smlouvy se stanovuje 14 (čtrnáct) dní od doručení výzvy. Smlouva bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případ nepovolení zápisu zmíněného usnesení rejstříkovým soudem. 7. Místo a lhůta pro splacení upsaných akcií nepeněžitým vkladem: Písemné prohlášení vlastníka nemovitostí dle § 204 odst. 4) s určenými náležitostmi musí být předané společnosti v jejím sídle nejpozději do 5 (pěti) dnů od data uzavření smlouvy o upisování akcií. 8. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmětem nepeněžitého vkladu je "Prodejní a skladový areál" ve Starém Hradišti čp. 176, tvořený souborem nemovitostí: a) pozemky - stavební parcela číslo 329, výměra 1609 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - stavební parcela číslo 330, výměra 599 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), - pozemková parcela číslo 77, výměra 459 m2 (trvalý porost), - pozemková parcela číslo 78/1, výměra 5555 m2 ( orná půda), b) stavby - budova čp. 176 ve Starém Hradišti, občanská vybavenost na stavební parcela číslo 329, - jiná stavba bez čp.)če. postavená na stavební parcele číslo 330, vše v katastrálním území Staré Hradiště, obec Staré Hradiště, zapsané s účinností od 28.8.2001 na listu vlastnictví číslo 695 u Katastrálního úřadu v Pardubicích. 9. Hodnota nepeněžitého vkladu dle znaleckých posudků: Hodnota nepeněžitého vkladu byla určena znaleckými posudky dvou soudních zanlců jmenovaných pro účel ocenění nepeněžitého vkladu nemovitostí usnesením Krajského soudu v Hradci Králové čj. 49 CM 56/2001 ze dne 16.10.2001 takto: a) Ing. Jiří Merta, bytem 530 02 Pardubice, Nerudova 1840, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. Spr. 2244/89 ze dne 20.4.1990, v podaném znaleckém posudku číslo 511-50/01 ze dne 10.11.2001 zjištěná cena v částce 26.723.580,-- Kč (dvacetšest miliónů sedmset dvacet tři tisíc pětset osmdesát korun českých), b) Ing. Pavel Briatka, bytem 530 02 Pardubice, ul. Josefa Janáčka 949, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. Spr. 1893/95 ze dne 17.11.1995, v podaném znaleckém posudku číslo 61-461/2001 ze dne 14.11.2001 zjištěná cena v částce 26.493.290,- Kč (dvacetšest miliónů čtyřista devadesát tři tisíc dvěstě devadesát korun českých). 10. Hodnota nepeněžitého vkladu určená valnou hromadou: Valná hromada určuje hodnotu nepeněžitého vkladu v soudladu s cenou nižší, zjištěnou znaleckým posudkem Ing. Pavla Briadky, to je částkou 26,493.290 Kč (dvacetšest miliónů čtyřista devadesát tři tisíc dvěstě devadesát korun českých). 14.8.2002 - 21.10.2004
Splaceno 300 000,- Kč. 16.10.1996 - 21.11.2000

Aktuální kontaktní údaje Podílová obchodní a.s.

Kapitál Podílová obchodní a.s.

zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2000 - 21.10.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.1996 - 21.11.2000

Akcie Podílová obchodní a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 29.8.2017
Akcie na jméno 100 000 Kč 260 29.8.2017
Akcie na majitele 100 000 Kč 260 21.10.2004 - 29.8.2017
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 14.8.2002 - 29.8.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 16.10.1996 - 14.8.2002

Sídlo Podílová obchodní a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 96 , Živanice 533 42 27.10.2016
Adresa 96 , Živanice 533 42 11.4.2009 - 27.10.2016
Adresa Fáblovka 404 , 533 52 Staré Hradiště Česká republika
3.7.2006 - 11.4.2009
Adresa 176 , Staré Hradiště 533 52 21.11.2000 - 3.7.2006
Adresa třída Míru 2670 , Pardubice 530 02 16.10.1996 - 21.11.2000

Předmět podnikání Podílová obchodní a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 7.9.2006
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 3.7.2006
Zemědělská výroba v rozsahu: a) Rostlinná výroba b) Živočišná výroba c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 12.11.2005
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.2.2003
Zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu 16.10.1996
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 16.10.1996

vedení firmy Podílová obchodní a.s.

Statutární orgán Podílová obchodní a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 14.1.2011
Způsob jednání: Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně. 11.4.2009 - 14.1.2011
Způsob jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. 22.4.2008 - 11.4.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v plném rozsahu celé představenstvo společně jako celek. Dále za společnost je oprávněn jednat: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, nebo b) společně místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva ve všech věcech. 27.4.2001 - 22.4.2008
- 21.11.2000 - 27.4.2001
Jednání a podepisování: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti. Dále za společnost jsou oprávněni jednat společně vždy dva členové představenstva ve všech věcech. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva s dodatkem označujícím jejich funkci. 22.6.1998 - 21.11.2000
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy předseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva. 16.10.1996 - 22.6.1998
člen představenstva Libor Racik 29.8.2017
Vznik členství 17.7.2017
Adresa: 104 , Vlčí Habřina 533 41
Jméno Michal Morávek 16.10.1996 - 16.10.1996
Adresa: Gorkého 1780 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Jiří Topolský 16.10.1996 - 22.6.1998
Adresa: 29 , Pardubice 533 33
Člen představenstva Michal Morávek 16.10.1996 - 22.6.1998
Adresa: Gorkého 1780 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Luděk Král 16.10.1996 - 21.11.2000
Adresa: Štrossova 172 , Pardubice 530 03
První místopředseda představenstva Pavel Koča 22.6.1998 - 21.11.2000
Adresa: Dvořákova 669/27 , Karlovy Vary 360 17
Druhý místopředseda představenstva Bohuslav Zpěvák 22.6.1998 - 21.11.2000
Adresa: 127 , Načešice 538 03
Předseda představenstva Monika Loučková 21.11.2000 - 29.11.2002
Adresa: Balbínova 423/12 , Liberec 460 01
První místopředseda představenstva Ladislav Křivánek 21.11.2000 - 9.8.2003
Zánik funkce 21.12.2001
Adresa: Erno Košťála 988 , Pardubice 530 12
Druhý místopředseda představenstva Jiří Korol 21.11.2000 - 9.8.2003
Zánik funkce 21.12.2001
Adresa: Zelenobranská 71 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Darina Loučková 21.11.2000 - 12.11.2005
Zánik členství 13.6.2005
Adresa: Na Rybníčkách 169 , Pardubice 533 01
Předseda představenstva Monika Jirmanová 29.11.2002 - 12.11.2005
Adresa: 463 53 Česká republika
Jítrava 51, Rynoltice 463 53, okr. Liberec
Člen představenstva Aleš Jirman 21.11.2000 - 7.9.2006
Zánik členství 31.8.2006
Adresa: Gagarinova 781/11 , Liberec 460 06
Předseda představenstva Monika Ročková 12.11.2005 - 7.9.2006
Adresa: 463 53 Česká republika
Jítrava 51, Rynoltice 463 53, okr. Liberec
člen představenstva René Roček 12.11.2005 - 22.4.2008
Vznik členství 13.6.2005
Adresa: Gorkého 2172 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Michal Loučka 7.9.2006 - 22.4.2008
Vznik členství 31.8.2006
Zánik členství 16.4.2008
Vznik funkce 31.8.2006
Zánik funkce 16.4.2008
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Romana Tichá 22.4.2008 - 11.4.2009
Vznik členství 16.4.2008
Zánik členství 11.3.2009
Vznik funkce 16.4.2008
Zánik funkce 11.3.2009
Adresa: Ivana Olbrachta 1911 , Nymburk 288 02
člen představenstva Monika Ročková 7.9.2006 - 14.1.2011
Vznik členství 12.10.2000
Zánik členství 30.6.2010
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: 51 , 463 53 Rynoltice Česká republika
člen představenstva René Roček 22.4.2008 - 14.1.2011
Vznik členství 13.6.2005
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Na Drážce 357 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Michal Loučka 11.4.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 11.3.2009
Zánik členství 26.11.2010
Vznik funkce 11.3.2009
Zánik funkce 26.11.2010
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02
člen představenstva Michal Loučka 14.1.2011 - 27.10.2016
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02
člen představenstva Michal Loučka 27.10.2016 - 30.11.2016
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 4.10.2016
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada Podílová obchodní a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Josef Loučka 9.8.2013
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: 96 , Živanice 533 42
člen dozorčí rady Joanna Buderová 7.9.2016
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
předseda dozorčí rady Darina Loučková 27.10.2016
Vznik členství 26.11.2010
Vznik funkce 26.11.2010
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Jaroslav Krupka 16.10.1996 - 21.11.2000
Adresa: 119 , Staré Hradiště 533 52
Jméno Mgr. Ondřej Heřman 16.10.1996 - 21.11.2000
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Jméno Jiří Korol 16.10.1996 - 21.11.2000
Adresa: Zelenobranská 71 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Bohuslav Zpěvák 21.11.2000 - 9.8.2003
Zánik členství 21.12.2001
Adresa: 127 , Načešice 538 03
Předseda dozorčí rady JUDr. Rudolf Rokos 21.11.2000 - 12.11.2005
Zánik členství 13.6.2005
Zánik funkce 13.6.2005
Adresa: Pardubická 467 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Václav Papoušek 9.8.2003 - 12.11.2005
Vznik členství 21.12.2001
Adresa: Moravská 349 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Václav Třasák 21.11.2000 - 14.1.2011
Zánik členství 26.11.2010
Adresa: Sportovní 811 , Týniště nad Orlicí 517 21
předseda dozorčí rady Václav Papoušek 12.11.2005 - 14.1.2011
Vznik členství 21.12.2001
Zánik členství 26.11.2010
Vznik funkce 13.6.2005
Zánik funkce 26.11.2010
Adresa: Moravská 349 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Jitka Budková 12.11.2005 - 14.1.2011
Vznik členství 13.6.2005
Zánik členství 26.11.2010
Adresa: Lexova 2379 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Josef Loučka 14.1.2011 - 9.8.2013
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: 96 , Živanice 533 42
člen dozorčí rady Joanna Buderová 14.1.2011 - 7.9.2016
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Pernštýnské náměstí 1 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Darina Loučková 14.1.2011 - 27.10.2016
Vznik členství 26.11.2010
Vznik funkce 26.11.2010
Adresa: Tuněchodská 75 , Pardubice 530 02

Sbírka Listin Podílová obchodní a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1524/SL 35 účetní závěrka [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2014 30.6.2014 3.7.2014 8
B 1524/SL 34 usn. o nařízení výk.rozh. 015 EX 1624/2013-9 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2013 22.7.2013 26.7.2013 2
B 1524/SL 33 účetní závěrka 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2013 6.5.2013 15.5.2013 8
B 1524/SL 32 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2012 5.6.2012 14.6.2012 8
B 1524/SL 31 účetní závěrka 2004-2010 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 22.11.2011 9
B 1524/SL 30 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 22.11.2011 11
B 1524/SL 29 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 22.11.2011 3
B 1524/SL 28 účetní závěrka 1999-2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 22.11.2011 8
B 1524/SL 27 účetní závěrka 1997-98 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 22.11.2011 5
B 1524/SL 26 ostatní - zápis z jednání DR, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2010 13.1.2011 13.1.2011 1
B 1524/SL 25 notářský zápis NZ 445/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2010 13.1.2011 13.1.2011 14
B 1524/SL 24 podpisové vzory - M.Loučka, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2010 13.1.2011 13.1.2011 2
B 1524/SL 23 podpisové vzory - J.Loučka,D.Loučková, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2010 13.1.2011 13.1.2011 6
B 1524/SL 22 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2009 16.3.2009 16.3.2009 5
B 1524/SL 21 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 219/2008 Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2008 17.4.2008 17.4.2008 20
B 1524/SL 20 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 374/2006 Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2006 5.9.2006 5.9.2006 5
B 1524/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 263/2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2006 30.6.2006 30.6.2006 20
B 1524/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 291/2005 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2005 19.10.2005 19.10.2005 24
B 1524/SL 16 notářský zápis - NZ 117/2000 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2000 7.11.2002 7.11.2002 14
B 1524/SL 15 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, posudek znalce - NZ 487/2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2001 21.5.2002 21.5.2002 80
B 1524/SL 12 notářský zápis - NZ 117/2000 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2000 20.11.2000 20.11.2000 12
B 1524/SL 9 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2000 20.6.2000 20.6.2000 1
B 1524/SL 8 notářský zápis - NZ 33/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.2.2000 20.6.2000 20.6.2000 4
B 1524/SL 7 notářský zápis - NZ 11/2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2000 20.6.2000 20.6.2000 19
B 1524/SL 6 notářský zápis - NZ 132/99 Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1999 20.6.2000 20.6.2000 19
B 1524/SL 5 notářský zápis - NZ 127/99 Krajský soud v Hradci Králové 8.11.1999 20.6.2000 20.6.2000 19
B 1524/SL 11 ostatní - zápis ze zased. představen. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2000 20.6.2000 20.6.2000 1
B 1524/SL 10 ostatní - zápis mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2000 20.6.2000 20.6.2000 1
B 1524/SL 4 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1998 3.6.1998 3.6.1998 1
B 1524/SL 3 notářský zápis - NZ 8/98 Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1998 3.6.1998 3.6.1998 29
B 1524/SL 2 notářský zápis - NZ 130/96 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.1996 11
B 1524/SL 1 ostatní - zakladatelská listina Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1996 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Podílová obchodní a.s.

IČO (identifikační číslo) 25258290
Jméno Podílová obchodní a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 16.10.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Podílová obchodní a.s.

Živnosti a provozovny Podílová obchodní a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 16.6.2015

Živnost č. 7 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Podílová obchodní a.s.

Člen statutárního orgánu Libor Racik

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Podílová obchodní a.s.

IČO: 25258290
Firma: Podílová obchodní a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Živanice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.10.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Sladkovodní akvakultura
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Provozování kulturních zařízení
tracking image