Firma Poděbradská blata, a.s. IČO 25618466


Poděbradská blata, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Poděbradská blata, a.s. (25618466) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 347, Pátek 290 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 1997 a je stále aktivní. Poděbradská blata, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Poděbradská blata, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Poděbradská blata, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Poděbradská blata, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Poděbradská blata, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Poděbradská blata, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Poděbradská blata, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5005
IČO (identifikační číslo osoby) 25618466
Jméno Poděbradská blata, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.10.1997
Na společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem na adrese čp. 347, 290 01 Pátek, IČO 25618466, jako jednu z nástupnických společností, přešla část jmění zanikající společnosti Farma Opolany, a.s., se sídlem na adrese čp. 171, 289 07 Opolany, IČO 25779885 , která byla uvedena v projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveném dne 24. 11. 2016. Druhá část jmění zanikající společnosti Farma Opolany, a.s., přešla na nástupnickou společnost ZOD Zálabí, a.s., se sídlem na adrese Na Františku 358, 280 02 Ov čáry, IČO 62410580. 1.1.2017
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 21.8.2014 došlo u společnosti Poděbradská blata, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost ZS V ilémov, a.s., IČO 00123170, se sídlem Vilémov č.p. 227, PSČ 582 83. 1.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.3.2014 - 9.11.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 7.3.2014 - 9.11.2017
Mimořádná valná hromada emitenta společnosti Poděbradská blata, a.s., IČ 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5005, přijala dne 23. 3. 2010 v souladu s ust. §183i až 18 3n ObchZ. následující usnesení: I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 371 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (z toho hromadná listina č. 000030 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč ), 1.515 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000029 nahrazující 4 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč), 6.564 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (z toho hro madná listina č. 000028 nahrazující 31 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč) a 12.192 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (z toho hromadná listina č. 000027 nahrazující 65 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč), ve prospěch společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626. Obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se s ídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 106.054.000,- Kč, což představ uje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. ve výši 96.4127 %. II. U r č u j e, že obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Poděbradská blata, a.s. se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ: 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnický ch cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přecho du akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil potvrzením obchodníka s cen nými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za pře cházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastn ictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení v alné hromady do obchodního rejstříku. VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 50.000,- Kč činí 138.730,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 20.000,- Kč činí 55.492,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč činí 13.873,- Kč, z a každou jednu akcii v nominální hodnotě 2.000,- Kč činí 5.549,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1459-29/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, P SČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORA TE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. 19.4.2010 - 25.10.2010
Jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady, dne 29. 9. 1998 formou notářského zápisu rozhodnul o zvýšení základního jmění akciové společnosti o hodnotu 25.000.000,- Kč nepeněžitým a peněžitým vkladem z majetku jediného akcionáře - Zemědělského a obchodního družstva Poděbradská blata se sídlem v Choťánkách 155, okr. Nymburk, IČO: 47048212, které je jediným upisovatelem. Upisovatel ve lhůtě do 30 dnů po dni, kdy nabude právní moci zápis usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, upíše v sídle společnosti tyto peněžité a nepeněžité vklady proti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu: 12.500 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kč znějících na jméno - serie "C". Celková jmenovitá hodnota upisovaných akcií činí 25.000.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě na jméno upisovatele. Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné. Emisní hodnota všech akcií činí 25.400.000,- Kč, přičemž emisní kurs jedné akcie činí částku 2.032,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců: Františka Janouška - ocenění nemovitostí Ing. Jany Netíkové - ocenění nemovitostí Dr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitých Josefa Fiedlera - ocenění věcí movitých Nepeněžité vklady do základního jmění akciové společnosti byly rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady oceněny částkou 12.617.000,- Kč. 8.4.1999 - 5.11.1999
Usnesením valné hromady ze dne 4.12.1997 formou notářského zápisu bylo schváleno zvýšení základního jmění společnosti o hodnotu 84.000.000,- Kč, nepeněžitým vkladem zakladatele Zemědělského a obchodního družstva Poděbradská blata, se sídlem v Choťánkách 155, okr. Nymburk IČO:47048212, které je jediným upisovatelem. Upisovatel ve lhůtě do 7 dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku upíše v sídle společnosti nepeněžitý vklad do základního jmění společnosti proti emisi kmenových akcií na jméno upisovatele v počtu : 400 kusů akcií jmenovité hodnoty 50.000,- Kč znějících na jméno 1500 kusů akcií jmenovité hodnoty 20.000,- Kč znějících na jméno 6800 kusů akcií jmenovité hodnoty 5.000,- Kč znějících na jméno o celkové jmenovité hodnotě akcií 84.000.000,- Kč, vydaných v listinné podobě. Emitované akcie nejsou volně obchodovatelné. Emisní a jmenovitá hodnota akcií jsou shodné. Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění. 17.2.1998 - 11.8.1998
Předmět nepeněžitého vkladu byl popsán a oceněn posudky znalců : Františka Janouška - ocenění nemovitostí ing. Jany Netíkové - ocenění nemovitostí Dr. Stanislava Hončíka - ocenění věcí movitých Josefa Fiedlera - ocenění věcí movitých 17.2.1998 - 11.8.1998
Vklad do základního jmění byl valnou hromadou oceněn částkou 84.000.000,- Kč. 17.2.1998 - 11.8.1998
Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské a obchodní družstvo Poděbradská blata v Chťánkách 155, 290 00 Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svým představenstvem práva akcionáře. 23.10.1997 - 23.10.1997
Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě 23.10.1997 - 25.10.2010
Akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva. Převod se stává účinným zápisem do knihy akcionářů. 23.10.1997 - 25.10.2010
Jediným akcionářem při založení společnosti je Zemědělské a obchodní družstvo Poděbradská blata v Choťánkách 155, 290 01 Poděbrady, okr. Nymburk, IČ 47048212, které vykonává svým představenstvem práva akcionáře. 23.10.1997 - 25.10.2010

Aktuální kontaktní údaje Poděbradská blata, a.s.

Kapitál Poděbradská blata, a.s.

zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.11.1999
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.1998 - 5.11.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.1997 - 11.8.1998

Akcie Poděbradská blata, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 109 990 000 Kč 1 7.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 7.3.2014
Kmenové akcie na jméno 109 990 000 Kč 1 25.10.2010 - 7.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 25.10.2010 - 7.3.2014
Akcie na jméno 2 000 Kč 12 500 5.11.1999 - 25.10.2010
Akcie na jméno 50 000 Kč 400 11.8.1998 - 25.10.2010
Akcie na jméno 20 000 Kč 1 550 11.8.1998 - 25.10.2010
Akcie na jméno 5 000 Kč 6 800 11.8.1998 - 25.10.2010
Akcie na jméno 20 000 Kč 50 23.10.1997 - 11.8.1998

Sídlo Poděbradská blata, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 347 , Pátek 290 01 13.4.2015
Adresa 50 , Kouty 290 01 28.2.2002 - 13.4.2015
Adresa 50 , Kouty 290 01 5.11.1999 - 28.2.2002
Adresa 155 , Choťánky 290 01 23.10.1997 - 5.11.1999

Předmět podnikání Poděbradská blata, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 7.2.2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 26.7.2013
Vedení účetnictví,vedení daňové evidence 18.3.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 18.3.2009 - 26.7.2013
specializovaný maloobchod 28.2.2002 - 18.3.2009
maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům 28.2.2002 - 18.3.2009
přípravné práce pro stavby 28.2.2002 - 18.3.2009
realitní činnost 28.2.2002 - 18.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 28.2.2002 - 18.3.2009
zprostředkování služeb 28.2.2002 - 18.3.2009
zprostředkování obchodu 28.2.2002 - 18.3.2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 5.11.1999 - 18.3.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.4.1999 - 28.2.2002
Vedení účetnictví 8.4.1999 - 18.3.2009
pronájem movitých a nemovitých věcí 23.12.1997 - 28.2.2002
pronájem monitých a nemovitých věcí 23.10.1997 - 23.12.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.10.1997 - 28.2.2002
prováděnízemních prací strojními mechanismy 23.10.1997 - 28.2.2002
silniční motorová doprava nákladní 23.10.1997 - 18.3.2009
zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 23.10.1997 - 7.2.2017

vedení firmy Poděbradská blata, a.s.

Statutární orgán Poděbradská blata, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 9.11.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva. 7.2.2017 - 9.11.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 7.3.2014 - 7.2.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jeji ch částí. 26.7.2013 - 7.3.2014
Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají v záležitosti zcizování akcíí a jiných kapitálových podílů společně tři členové představenstva. Ve všech ostatních záležitostech jednají za představenstvo navenek jménem společnosti: a) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, b) samostatně předseda nebo místopředseda představenstva v záležitostech, ve kterých je k samostatnému jednání představenstvo svým rozhodnutím pověří. 25.10.2010 - 26.7.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 10.7.2009 - 25.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně asles poň tři členové představenstva. Ve věcech zcizování kapitálových účastí jednají jménem společnosti alespoň čtyři členové představenstva. 11.8.2006 - 10.7.2009
Způsob jednání jménem společnosti : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, případně dva pověření členové představenstva nebo samostatní prokuristé v rozsahu svých zmocnění. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové představenstva společnosti a samostatní prokuristé v rozsahu svých oprávnění, tak, jak jsou uvedeni v podpisovém vzoru. 28.2.2002 - 11.8.2006
Způsob jednání jménem společnosti : společnost zastupuje samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva každý samostatně, případně dva pověření členové představanstva a samostatní prokuristé v rozsahu svých zmocnění. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové představenstva společnosti a samostatní prokuristé v rozsahu svých oprávnění, tak, jak jsou uvedeni v podpisovém vzoru. 23.10.1997 - 28.2.2002
člen představenstva Ing. Milan Škvor 5.8.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 13.3.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Ing. Václav Matoušek 13.3.2015
Vznik členství 1.3.2015
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Zdeněk Formáček 9.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Vznik funkce 1.10.2017
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen Ing. Krel Molhanec 23.10.1997 - 23.12.1997
Adresa: V Zahrádkách 1268 , Poděbrady 290 01
předseda František Kohout 23.10.1997 - 8.4.1999
Adresa: Růžová 2144 , Nymburk 288 02
místopředseda Václav Němeček 23.10.1997 - 8.4.1999
Adresa: Hlavní 8 , Senice 290 01
člen Milan Svoboda 23.10.1997 - 8.4.1999
Adresa: 158 , Pátek 290 01
člen Ing. Karel Molhanec 23.12.1997 - 5.11.1999
Adresa: V Zahrádkách 1268 , Poděbrady 290 01
člen Eva Martincová 23.10.1997 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: 50 , Pátek 290 01
člen Karel Bek 23.10.1997 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: 29 , Pátek 290 01
člen Zdeněk Bek 23.10.1997 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: 152 , Choťánky 290 01
předseda představenstva Ing. Oldřich Špelda 8.4.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Havlíčkova 55/4 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva František Kohout 8.4.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Růžová 2144 , Nymburk 288 02
člen představenstva Václav Němeček 8.4.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Hlavní 8 , Senice 290 01
člen představenstva Ing. Pavel Pondělík 5.11.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Mandlova 475/2 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Oldřich Špelda 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: Havlíčkova 55/4 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Havránek 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: Na Příkopě 238 , Poděbrady 290 01
člen Ing. Josef Mašín 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: Dobročovická 836 , Úvaly 250 82
člen Ing. Josef Martin 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Josef Havránek 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: U Zastávky 113 , Loučeň 289 37
člen Václav Král 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: 8 , Rohatsko 294 04
člen představenstva Ing. Zdeněk Formáček 28.2.2002 - 8.12.2005
Zánik členství 12.10.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 12.10.2005
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
místopředseda představenstva Mgr. Milan Feranec 8.12.2005 - 11.8.2006
Vznik členství 12.10.2005
Vznik funkce 12.10.2005
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Oldřich Špelda 8.12.2005 - 11.8.2006
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 12.10.2005
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Havlíčkova 55/4 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Tomáš Havránek 8.12.2005 - 11.8.2006
Vznik členství 12.10.2005
Vznik funkce 12.10.2005
Adresa: Na Příkopě 238 , Poděbrady 290 01
člen představenstva JUDr. Libor Široký 8.12.2005 - 11.8.2006
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 12.10.2005
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 8.12.2005 - 1.8.2008
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 12.10.2005
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Josef Martin 8.12.2005 - 1.8.2008
Vznik členství 12.10.2005
Vznik funkce 12.10.2005
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Mgr. Milan Feranec 11.8.2006 - 1.8.2008
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Havránek 11.8.2006 - 1.8.2008
Vznik členství 12.10.2005
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 3.7.2008
Adresa: 178 , Choťánky 290 01
člen představenstva Mgr. Ivo Kohoutek 1.8.2008 - 18.3.2009
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.2.2009
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 18.3.2009 - 10.7.2009
Vznik členství 10.2.2009
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 8.12.2005 - 19.4.2010
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 12.10.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
předseda představenstva Ing. Tomáš Havránek 1.8.2008 - 19.4.2010
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 3.7.2008
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: 178 , Choťánky 290 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Martin 1.8.2008 - 19.4.2010
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 3.7.2008
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 1.8.2008 - 25.10.2010
Vznik členství 16.6.2008
Adresa: Tyršova 593 , 290 01 Podebrady III Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 10.7.2009 - 25.10.2010
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 31.7.2010
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
předseda představenstva Ing. Tomáš Havránek 19.4.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 31.7.2010
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 31.7.2010
Adresa: 178 , Choťánky 290 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 19.4.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 31.7.2010
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
místopředseda představenstva Ing. Josef Martin 19.4.2010 - 1.6.2011
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 28.2.2011
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Tomáš Živnůstka 25.10.2010 - 25.7.2011
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: 72 , Kněžice 289 02
místopředseda představenstva Jindřich Macháček 25.7.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
předseda představenstva Ing. Roman Kubíček 25.10.2010 - 26.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 21.6.2013
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Jan Klepal 25.7.2011 - 5.8.2014
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Jindřich Macháček 29.6.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
předseda představenstva Roman Kubíček 26.7.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.6.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Franc 5.8.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: 101 , Nový Bydžov 504 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Klepal 5.8.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 1.3.2015
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02

Dozorčí rada Poděbradská blata, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Kaluha 5.8.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
místopředseda dozorčí rady Jindřich Macháček 9.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
člen dozorčí rady Ing. Václav Civín 29.5.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: 118 , Polepy 280 02
člen Slavěna Hrodková 23.10.1997 - 5.11.1999
Adresa: Česká republika
Opolany - Kanín 1
předseda Milan Kubálek 23.10.1997 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Mánesova 715/50 , Poděbrady 290 01
člen Ivana Šulcová 23.10.1997 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Rösslerova 189/9 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Havránek 5.11.1999 - 28.2.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Na Příkopě 238 , 290 01 Poděbrady, Velké Zboží Česká republika
předseda František Kohout 28.2.2002 - 11.8.2006
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Růžová 2144 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Milan Kubálek 28.2.2002 - 11.8.2006
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Mánesova 715/50 , Poděbrady 290 01
člen Ivana Šulcová 28.2.2002 - 11.8.2006
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Rösslerova 189/9 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady JUDr. Libor Široký 11.8.2006 - 1.8.2008
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Feranec 1.8.2008 - 19.4.2010
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 2.2.2010
Vznik funkce 3.7.2008
Zánik funkce 2.2.2010
Adresa: Masarykova třída 393 , 772 00 Olomouc Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Darek Kysela 19.4.2010 - 1.6.2011
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 1.4.2011
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 1.4.2011
Adresa: Hrubínova 173/8 , Litoměřice 412 01
místopředseda dozorčí rady František Kohout 11.8.2006 - 25.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Růžová 2144 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Milan Kubálek 11.8.2006 - 19.9.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Mánesova 715/50 , Poděbrady 290 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 25.7.2011 - 19.3.2012
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 15.2.2012
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 15.2.2012
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 1.6.2011 - 5.8.2014
Vznik členství 2.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 2.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Milan Kubálek 19.9.2011 - 5.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Mánesova 715/50 , Poděbrady 290 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 19.3.2012 - 5.8.2014
Vznik členství 16.2.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 17.2.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 5.8.2014 - 9.11.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Koruška 5.8.2014 - 29.5.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: V Zídkách 830 , Kolín 280 02

Sbírka Listin Poděbradská blata, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5005/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 13.7.2015 22.7.2015 29
B 5005/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2015 8.4.2015 14.4.2015 17
B 5005/SL 80 notářský zápis [Nz 81/2015] Městský soud v Praze 7.4.2015 8.4.2015 14.4.2015 2
B 5005/SL 79 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2015 6.3.2015 19.3.2015 1
B 5005/SL 78 notářský zápis NZ 515/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.9.2014 23.9.2014 22.10.2014 17
B 5005/SL 77 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 23.9.2014 22.10.2014 19
B 5005/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.8.2014 20.10.2014 28
B 5005/SL 74 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2014 14.7.2014 3.9.2014 4
B 5005/SL 73 ostatní  projekt rozdělení Městský soud v Praze 21.8.2014 21.8.2014 22.8.2014 10
B 5005/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2013 3.7.2014 20.8.2014 19
B 5005/SL 71 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 193/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 3.3.2014 11.3.2014 34
B 5005/SL 69 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.9.2013 24.9.2013 27
B 5005/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2013 23.7.2013 15.8.2013 2
B 5005/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 127/2011 Městský soud v Praze 22.6.2011 23.7.2013 15.8.2013 31
B 5005/SL 66 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 16.2.2012 17.10.2012 23.10.2012 1
B 5005/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.9.2012 3.10.2012 1
B 5005/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.8.2011 15.8.2011 28
B 5005/SL 63 ostatní záp.z mimořádného zsed.předs Městský soud v Praze 10.6.2011 5.8.2011 1
B 5005/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2011 5.8.2011 1
B 5005/SL 61 ostatní záp.z mimořádného zased.předs. Městský soud v Praze 28.2.2011 9.6.2011 1
B 5005/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.4.2011 9.6.2011 2
B 5005/SL 59 podpisové vzory -bez data Městský soud v Praze 26.10.2010 1.11.2010 1
B 5005/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2010 26.10.2010 1.11.2010 2
B 5005/SL 57 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.8.2010 26.10.2010 1.11.2010 1
B 5005/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 493/2010 Městský soud v Praze 13.10.2010 26.10.2010 1.11.2010 29
B 5005/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 13.8.2010 40
B 5005/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2010 20.4.2010 2
B 5005/SL 53 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 31.3.2010 20.4.2010 4
B 5005/SL 52 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 24.3.2010 20.4.2010 2
B 5005/SL 51 notářský zápis, posudek znalce NZ 96/2010 Městský soud v Praze 23.3.2010 20.4.2010 120
B 5005/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2009 22.7.2009 22.7.2009 23
B 5005/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 22.7.2009 35
B 5005/SL 49 podpisové vzory + čest. proháš. Městský soud v Praze 25.6.2009 13.7.2009 2
B 5005/SL 48 notářský zápis NZ 177/2009 Městský soud v Praze 1.7.2009 13.7.2009 25
B 5005/SL 45 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 22.12.2008 1.4.2009 1
B 5005/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.2.2009 1.4.2009 2
B 5005/SL 43 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 10.2.2009 1.4.2009 2
B 5005/SL 39 účetní závěrka r.2007 kons.+aud. B 6626 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 5.9.2008 120
B 5005/SL 42 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 16.6.2008 28.8.2008 5
B 5005/SL 41 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.7.2008 28.8.2008 2
B 5005/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.7.2008 28.8.2008 1
B 5005/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 34
B 5005/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.2.2008 11.2.2008 118
B 5005/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.8.2007 20.8.2007 27
B 5005/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 130/2006 Městský soud v Praze 29.6.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 32 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 4.8.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 31 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 29.6.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 30 ostatní -protokol Městský soud v Praze 7.6.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 29 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 28 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 29.6.2006 30.8.2006 0
B 5005/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 22.8.2006 30.8.2006 45
B 5005/SL 26 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 25 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 5.12.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 24 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 31.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 23 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 20.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 22 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 21.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 2.11.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 20 ostatní -výp.ze zápisu zased.představe Městský soud v Praze 12.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 19 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 12.10.2005 19.12.2005 0
B 5005/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 24.8.2005 0
B 5005/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2005 9.8.2005 24.8.2005 0
B 5005/SL 16 ostatní -zápis z jed.VH Městský soud v Praze 16.6.2004 24.6.2004 13.7.2004 0
B 5005/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003 + audit Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 13.7.2004 0
B 5005/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2003 18.7.2003 22.7.2003 0
B 5005/SL 13 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 18.7.2003 22.7.2003 0
B 5005/SL 12 ostatní - zápis VH z 5.6.2002 Městský soud v Praze 26.7.2002 29.7.2002 0
B 5005/SL 11 účetní závěrka r. 2001 + přílohy Městský soud v Praze 26.7.2002 29.7.2002 0
B 5005/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory rozhodnutí VH,kniha akc. Městský soud v Praze 10.4.2001 23.7.2002 0
B 5005/SL 9 výroční zpráva za rok 2000-audit. zpráva Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2001 0
B 5005/SL 8 ostatní -zápis z VH -přílohy Městský soud v Praze 7.6.2000 16.2.2001 0
B 5005/SL 7 účetní závěrka za rok 1998/1999-přílohy Městský soud v Praze 16.2.2001 0
B 5005/SL 6 ostatní - přílohy Městský soud v Praze 24.11.1999 0
B 5005/SL 5 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 28.4.1999 24.11.1999 0
B 5005/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 9.7.1997 23.10.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Poděbradská blata, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25618466
Jméno Poděbradská blata, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Poděbrady
Vznik první živnosti: 23.10.1997
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Poděbradská blata, a.s.

Živnosti a provozovny Poděbradská blata, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 347, Pátek 290 01
Identifikační číslo provozovny 1010240455
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 8.4.2015

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 347, Pátek 290 01
Identifikační číslo provozovny 1010240455
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2015

Živnost č. 3 Vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 347, Pátek 290 01
Identifikační číslo provozovny 1010240455
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2015

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod s příslušenstvím k motorovým vozidlům

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1999
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Poděbradská blata, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Formáček
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Klepal
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Matoušek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Poděbradská blata, a.s.

IČO: 25618466
Firma: Poděbradská blata, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Pátek
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.10.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Příprava staveniště
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Poděbradská blata, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25618466
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ25618466
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Poděbradská blata, a.s.
Sídlo PÁTEK 347 290 01 PODĚBRADY
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Poděbradech, Hakenova 1404, PODĚBRADY, tel.: 325 605 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
9198120227/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1998

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 25618466
Jméno firmy Poděbradská blata, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka bicfqbv
tracking image