Firma PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. IČO 26336588


PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. (26336588) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Horomyslická 1, Dýšina 330 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2001 a je stále aktivní. PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 941
IČO (identifikační číslo osoby) 26336588
Jméno PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.9.2001
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 31.8.2016 o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 340/2016 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 75 400 000,-- Kč (sedmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši 177 080 000,-- Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů osmdesát tisíc korun českých), a to peněžitými vklady a nepeněž itým vkladem. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno v rozsahu částky 37 700 000,-- Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 24175013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610 v rozsahu částky 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40 v rozsahu částky 3 700 000,- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jana Hlaváčka, nar. 24.11.1953, bydliště 326 00 Plzeň, K Starým valům 361/15 S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno i nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní V případě peněžitého vkladu platí, že valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým je dosažení úhrady (kapitalizace) pohledávek vůči společnost i, blíže popsané níže, a snížení dluhového zatížení společnosti 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 754 (sedm set padesát čtyři) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém nebo zah raničním regulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese 330 02 Dýšina Nová Huť, Horomyslická čp. 1. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určeným zájemcem o úpis (dále jen zájemce), kterým je obchodní společnost FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 24175013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 377 (tři sta sedmdesát sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, a to c)pozemky parc.č. 1161/2 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 2 808 m2 (dva tisíce osm set osm metrů čtverečních), parc.č. 1162/2 trvalý travní porost o evidované výměře 8 134 m2 (osm tisíc sto třicet čtyři metrů čtverečních parc.č. 1163 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 1 685 m2 (tisíc šest set osmdesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1166/2 lesní pozemek o evidované výměře 803 m2 (osm set tři metrů čtverečních), parc.č. 1166/3 lesní pozemek o evidované výměře 330 m2 (tři sta třicet metrů čtverečních) parc.č. 1201 lesní pozemek o evidované výměře 6 127 m2 (šest tisíc sto dvacet sedm metrů čtverečních), parc.č. 1202 trvalý travní porost o evidované výměře 5 382 m2 (pět tisíc tři sta osmdesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1204 trvalý travní porost o evidované výměře 10 017 m2 (deset tisíc sedmnáct metrů čtverečních), parc.č. 1206 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 801 m2 (osm set jeden metr čtvereční), parc.č. 1207 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 494 m2 (čtyři sta devadesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1209/1 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 934 m2 (devět set třicet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1209/2 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 232 m2 (dvě stě třicet dva metrů čtverečních), parc.č. 1211 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 9 206 m2 (devět tisíc dvě stě šest metrů čtverečních), parc.č. 1212/3 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 5 307 m2 (pět tisíc tři sta sedm metrů čtverečních), parc.č. 1214/1 trvalý travní porost o evidované výměře 15 809 m2 (patnáct tisíc osm set devět metrů čtverečních), parc.č. 1215 trvalý travní porost o evidované výměře 9 624 m2 (devět tisíc šest set dvacet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1220/1 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 981 m2 (devět set osmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1220/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 108 m2 (sto osm metrů čtverečních), parc.č. 1221 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 24 364 m2 (dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1222/1 orná půda o evidované výměře 27 583 m2 (dvacet sedm tisíc pět set osmdesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1224 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 1 336 m2 (tisíc tři sta třicet šest metrů čtverečních), parc.č. 1225 orná půda o evidované výměře 20 381 m2 (dvacet tisíc tři sta osmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1231/7 orná půda o evidované výměře 29 241 m2 (dvacet devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna metrů čtverečních), parc.č. 1252 trvalý travní porost o evidované výměře 1 152 m2 (tisíc sto padesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1253 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 11 256 m2 (jedenáct tisíc dvě stě padesát šest metrů čtverečních), parc.č. 1257/2 trvalý travní porost o evidované výměře 1 555 m2 (tisíc pět set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1276/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 5 324 m2 (pět tisíc tři sta dvacet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1278 trvalý travní porost o evidované výměře 6 038 m2 (šest tisíc třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1279/3 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 5 074 m2 (pět tisíc sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1282/4 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 244 m2 (dvě stě čtyřicet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1282/5 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 5 331 m2 (pět tisíc tři sta třicet jedna metrů čtverečních), parc.č. 1284 orná půda o evidované výměře 6 767 m2 (šest tisíc sedm set šedesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1286/2 orná půda o evidované výměře 12 262 m2 (dvanáct tisíc dvě stě šedesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1287 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 2 935 m2 (dva tisíce devět set třicet pět metrů čtverečních), parc.č. 1289 orná půda o evidované výměře 23 798 m2 (dvacet tři tisíc sedm set devadesát osm metrů čtverečních), parc.č. 1290/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 438 m2 (dva tisíce čtyři sta třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1291 orná půda o evidované výměře 7 771 m2 (sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1292/1 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 408 m2 (čtyři sta osm metrů čtverečních), parc.č. 1292/2 orná půda o evidované výměře 450 m2 (čtyři sta padesát metrů čtverečních), parc.č. 1293/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 1 363 m2 (tisíc tři sta šedesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1293/4 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 33 m2 (třicet tři metrů čtverečních), parc.č. 1294 ostatní plocha dobývací prostor o evidované výměře 566 m2 (pět set šedesát šest metrů čtverečních), parc.č. 1295 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 4 296 m2 (čtyři tisíce dvě stě devadesát šest metrů čtverečních), - parc.č. 1298 orná půda o evidované výměře 17 454 m2 (sedmnáct tisíc čtyři sta padesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1299 trvalý travní porost o evidované výměře 1 062 m2 (tisíc šedesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1301 trvalý travní porost o evidované výměře 3 650 m2 (tři tisíce šest set padesát metrů čtverečních), parc.č. 1302 trvalý travní porost o evidované výměře 2 506 m2 (dva tisíce pět set šest metrů čtverečních), parc.č. 1303/2 orná půda o evidované výměře 45 253 m2 (čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1304 trvalý travní porost o evidované výměře 6 200 m2 (šest tisíc dvě stě metrů čtverečních), parc.č. 1305 trvalý travní porost o evidované výměře 1 238 m2 (tisíc dvě stě třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1306 trvalý travní porost o evidované výměře 2 238 m2 (dva tisíce dvě stě třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1310 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 297 m2 (dvě stě devadesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1311/2 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 1 618 m2 (tisíc šest set osmnáct metrů čtverečních), parc.č. 1312 orná půda o evidované výměře 674 m2 (šest set sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1313 zahrada o evidované výměře 1 184 m2 (tisíc sto osmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1314 zahrada o evidované výměře 3 532 m2 (tři tisíc pět set třicet dva metrů čtverečních), parc.č. 1315/1 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 391 m2 (dva tisíce tři sta devadesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1317 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 629 m2 (šest set dvacet devět metrů čtverečních), parc.č. 1321 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 1 899 m2 (tisíc osm set devadesát devět metrů čtverečních), parc.č. 1322 zahrada o evidované výměře 1 300 m2 (tisíc tři sta metrů čtverečních), parc.č. 1324/4 ostatní plocha zeleň o výměře 2 008 m2 (dva tisíce osm metrů čtverečních), parc.č. 1325 trvalý travní porost o evidované výměře 655 m2 (šest set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1326 trvalý travní porost o evidované výměře 475 m2 (čtyři sta sedmnáct pět korun českých), parc.č. 1330/1 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 3 720 m2 (tři tisíce sedm set dvacet metrů čtverečních), parc.č. 1340 ostatní plocha silnice o evidované výměře 4 474 m2 (čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1342/1 lesní pozemek o evidované výměře 4 461 m2 (čtyři tisíce čtyři sta šedesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1342/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 4 468 m2 (čtyři tisíce čtyři sta šedesát osm metrů čtverečních), parc.č. 1342/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 483 m2 (dva tisíce čtyři sta osmdesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1342/4 lesní pozemek o evidované výměře 1 755 m2 (tisíc sedm set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1343/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 16 097 m2 (šestnáct tisíc devadesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1346 zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 2 547 m2 (dva tisíce pět set čtyřicet sedm metrů čtverečních), parc.č. 1348 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 770 m2 (sedm set sedmdesát metrů čtverečních), parc.č. 1349 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 3 620 m2 (tři tisíce šest set dvacet metrů čtverečních), zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví č.1341 pro katastrální území Dýšina, obec Dýšina, d)pozemky: parc.č. 640/19 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 676 m2 (šest set sedmdesát šest metrů čtverečních), parc.č. 681/2 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 368 m2 (tisíc tři sta šedesát osm metrů čtverečních), parc.č. 704/36 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 42 m2 (čtyřicet dva metrů čtverečních), parc.č. 704/38 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 137 m2 (tisíc sto třicet sedm metrů čtverečních), parc.č. 704/40 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 450 m2 (tisíc čtyři sta padesát metrů čtverečních), parc.č. 704/41 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 611 m2 (tisíc šest set jedenáct metrů čtverečních), parc.č. 704/42 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 359 m2 (tři sta padesát devět metrů čtverečních), parc.č. 704/47 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 246 m2 (dvě stě čtyřicet šest metrů čtverečních), zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví č.759 pro katastrální území Kyšice u Plzně, obec Kyšice. Tyto pozemky byly oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Konty, U Zdravotního ústavu 1856/3, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, č. posudku 4579-79/2016 ze dne 1.7.2016 (prvního července roku dva tisíce šestnáct), který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu vybrán představenstvem ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu. Hodnota nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu (tj. místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích) je sídlo společnosti v 330 02 Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 3 0 (třicet) kalendářních dnů od účinného úpisu akcí. Ve lhůtě pro vnesení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a k předání nemovitosti. 9. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými jsou: c)Ing. Ivan Hlaváček, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40. Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 340 (tři sta čtyřicet) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení zákla dního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů a půjček ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 1.11.2010 (prvního listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 394 022,-Kč (tři sta devadesát čtyři tisíc dvacet dva korun českých), je nž představuje doposud nesplacenou část jistiny ve výši 367 896,-Kč (tři sta šedesát sedm tisíc osm set devadesát šest korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté nesplacené částky ve výši 26 126,-Kč (dvacet šest tisíc sto dvacet šest korun českých) od uza vření smluvního vztahu do 31.8.2016 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct), -dne 27.1.2011 (dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 525 523,-Kč (pět set dvacet pět tisíc pět set dvacet tři korun českých) představující pouze smluvní úrok z poskytnuté částky - jistiny 4 000 000,-Kč (čtyři miliony korun českých) od uzavření smluvního vztahu do 26.6.2015 (dvacátého šestého června roku dva tisíce patnáct), -dne 28.6.2011 (dvacátého osmého června roku dva tisíce šestnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 71 958,-Kč (sedmdesát jedna tisíc devět set padesát osm korun č eských), představující pouze smluvní úrok z poskytnuté částky jistiny 600 000,-Kč (šest set tisíc korun českých) od uzavření smluvního vztahu do 26.6.2015 (dvacátého šestého června roku dva tisíce patnáct), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 510 000,-Kč (pět set deset tisíc korun českých), jež představuj e dosud nesplacenou část poskytnuté jistiny ve výši 1 125 000,-Kč (jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých), -dne 4.1.2013 (čtvrtého ledna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 20 800 000,-Kč (dvacet milionů osm set tisíc korun českých), -dne 12.5.2014 (dvanáctého května roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 180 000,-Kč (sto osmdesát tisíc korun českých), -dne 17.6.2014 (sedmnáctého června roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 500 000,-Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), -dne 17.9.2014 (sedmnáctého září roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 25.11.2014 (dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 300 000,-Kč (jeden milion tři sta tisíc korun českých), -dne 4.2.2015 (čtvrtého února roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 5.3.2015 (pátého března roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 2.7.2015 (druhého července roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6 618 497,-Kč (šest milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta devadesát s edm korun českých), představující pouze část z celkem poskytnuté jistiny 13 800 000,-Kč (třináct milionů osm set tisíc korun českých). Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Ivana Hlaváčka specifikované ad 9a) ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovanýc h akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Ivanem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanov ené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) zanikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. d)Ing. Jan Hlaváček, nar. 24.11.1953, bydliště Plzeň, K Starým valům 361/15, PSČ 326 00. Určuje se, že zájemce Ing. Jan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 37 (třicet sedm) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního k apitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) na základě následujících smluv, uzavřených: -dne 14.11.2010 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 173 339,-Kč (jeden milion sto sedmdesát tři tisíc tři sta třicet de vět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 31.8.2016 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct) ve výši 173 33 9,-Kč (sto sedmdesát tři tisíc tři sta třicet devět korun českých), -dne 9.11.2011 (devátého listopadu roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých), -dne 8.12.2011 (osmého prosince roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 200 000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), -dne 30.6.2012 (třicátého června roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 110 000,-Kč (sto deset tisíc korun českých), -dne 8.11.2012 (osmého listopadu roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých), -dne 7.3.2013 (sedmého března roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 50 000,-Kč (padesát tisíc korun českých), -dne 15.4.2013 (patnáctého dubna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 200 000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 125 000,-Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých), -dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 20 000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), -dne 5.3.2015 (pátého března roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 500 000,-Kč (pět set tisíc korun českých), -dne 2.7.2015 (druhého července roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 021 661,-Kč (jeden milion dvacet jedna tisíc šest set šedesát jedna kor un českých), představující pouze část z celkem poskytnuté jistiny 1 500 000,-Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Jana Hlaváčka specifikované ad 9b) ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emito vaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Janem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanove né obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) zanikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. 19.9.2016 - 21.9.2016
Valná hromada společnosti přijala dne 31.8.2016 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. se snižuje o částku 62 320 000,-Kč (šedesát dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých), tj. z částky 164 000 000,- Kč (sto šedesát čtyři milionů korun českých) na částku 101 680 000,- Kč (sto j edna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. U každé z 1640 (tisíc šest set čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) dojde ke snížení její jmenovité hodnoty o částku 38 000,- Kč (třicet osm tisíc korun českých) na částku 62 000,- Kč (šedesát dva tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada kumulované účetní ztráty společnosti, jak vyplývá z účetní závěrky společnosti za rok 2015 (dva tisíce patnáct), ověřené auditorem Ing. Jaroslavem Moravcem, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaným do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky dne 7.6.1995, schválené touto valnou hromadou společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 62 320 000,-Kč (šedesát dva miliony tři sta dvace t tisíc korun českých), která bude použita na úhradu ztráty společnosti vzniklé v minulých účetních obdobích ve výši 62 320 000,--Kč (šedesát dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých). Účelem snížení základního kapitálu společnosti je snížení kumulo vané účetní ztráty společnosti a tím revitalizace účetnictví společnosti. Lhůta k předložení akcií společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.8.2016 - 19.9.2016
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.6.2015 o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 209/2015 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. se zvyšuje o částku 133.000.000,-- Kč (jedno sto třicet tři milionů korun českých) na celkovou výši 164.000.000,-- Kč (jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých), a to peněžitými vklady a nepeně žitým vkladem. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno: a) v rozsahu částky 15 300 000,-- Kč (patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 241750 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610, b) v rozsahu částky 61 400 000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40, c) v rozsahu částky 5 100 000,- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jana Hlaváčka, nar. 24.11.1953, bytem Plzeň, K Starým valům 15 a d) v rozsahu částky 51 200 000,- Kč (padesát jeden milión dvě stě tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností AP TRUST a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 26773180, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8179. S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno i nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní. V případě peněžitého vkladu platí, že valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým je dosažení úhrady (kapitalizace) pohledávky vůči společnost i, blíže popsané níže, a snížení dluhového zatížení společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 1330 (jeden tisíc tři sta třicet) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém neb o zahraničním regulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese 330 02 Dýšina Nová Huť, Horomyslická čp. 1. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určeným zájemcem o úpis (dále jen zájemce), kterým je obchodní společnost FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 2 4175013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 153 (sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- - Kč (sto tisíc korun českých). Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, a to pozemek pozemková parcela parc.č. 1212/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dýšina. Uvedený pozemek je takto zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Ka tastrální pracoviště Plzeň město na listu vlastnictví číslo 1341 pro obec a katastrální území Dýšina. Tento pozemek byl oceněn ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Konty, U Zdravotního ústavu 1856/3, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, č. posudku 4380-80/2015 ze dne 5.5.2015, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu vybrán představenstvem ze seznamu znalců ved eného podle zvláštního právního předpisu. Hodnota nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu (tj. místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích) je sídlo společnosti v 330 02 Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 3 0 (třicet) kalendářních dnů od účinného úpisu akcí. Ve lhůtě pro vnesení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a k předání nemovitosti. 9. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými jsou: a)Ing. Ivan Hlaváček, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40.-- Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 614 (šest set čtrnáct) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení zákla dního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů a půjček ve výši 61 400 000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 3.139.721,-Kč (tři miliony sto třicet devět tisíc sedm set dvacet jedna korun č eských), jež představuje částečný smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), tj. celkem ve výši 3.139.721,-- Kč (tři miliony sto třicet devět tisíc sedm set dvacet jedna korun če ských), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 9.2.2004 (devátého února roku dva tisíce čtyři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.242.466,-Kč (šest milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,-Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.242.466,-- Kč (j eden milion dvě stě čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 10.11.2003 (desátého listopadu roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 750.707,-- Kč (sedm set padesát tisíc sedm set sedm korun českých), jež př edstavuje smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 27.3.2006 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.165.892,- Kč (dva miliony sto šedesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 165.892,- Kč ( sto šedesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 429.000,-Kč (čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých), jež představuje jistin u půjčené částky, tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 3.11.2008 (třetího listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.369.123,- Kč (jeden milion tři sta šedesát devět tisíc sto dvacet tři koru n českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.225.000,- Kč (jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 144.123,-Kč (sto čtyřicet čtyři tisíc sto dvacet tři korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 24.10.2003 (dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.074.182,- Kč (šest milionů sedmdesát čtyři tisíc sto osmdesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 4.500.000,- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.574.182,-- Kč (jeden milion pět set sedmdesát čtyři tisíc sto osmdesát dva korun českých), -dne 27.3.2003 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.785.613,- Kč (šest milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set tř ináct korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.785.613,- - Kč (jeden milion sedm set osmdesát pět tisíc šest set třináct korun českých), -dne 25.2.2005 (dvacátého pátého února roku dva tisíce pět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.571.164,- Kč (jeden milion pět set sedmdesát jedna tisíc sto šedesát čtyři korun českých), jež představuje smluvní úrok z prodlení z poskytnuté částky dle této smlouvy od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), -dne 27.3.2006 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.169.152,- Kč (dva miliony sto šedesát devět tisíc sto padesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 169.152,- Kč (st o šedesát devět tisíc sto padesát dva korun českých), -dne 25.9.2006 (dvacátého pátého září roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.346.839,- Kč (jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc osm set třice t devět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.250.000,- Kč (jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce d eset) ve výši 96.839,-Kč (devadesát šest tisíc osm set třicet devět korun českých), -dne 20.2.2007 (dvacátého února roku dva tisíce sedm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 534.503,- Kč (pět set třicet čtyři tisíc pět set tři korun českých), jež pře dstavuje jistinu poskytnuté částky ve výši 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 34.503,- Kč (třicet čtyři tisíc pět set t ři korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 429.000,- Kč (čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých), -dne 3.11.2008 (třetího listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.377.367,- Kč (jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát s edm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.225.000,- Kč (jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce de set) ve výši 152.367,-Kč (sto padesát dva tisíc tři sta šedesát sedm korun českých), -dne 23.3.2009 (dvacátého třetího března roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 231.176,- Kč (dvě stě třicet jedna tisíc sto sedmdesát šest korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 209.235,- Kč (dvě stě devět tisíc dvě stě třicet pět korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výš i 21.941,- Kč (dvacet jedna tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých), -dne 4.3.2009 (čtvrtého března roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 8.447.388,- Kč (osm milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta osmdesát o sm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 7.750.000,- Kč (sedm milionů sedm set padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset ) ve výši 697.388,- Kč (šest set devadesát sedm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých), -dne 3.5.2010 (třetího května roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 414.925,- Kč (čtyři sta čtrnáct tisíc devět set dvacet pět korun českých), j ež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 14.925,- Kč (čtrnáct tisíc devět set dvacet pět korun českých), -dne 25.11.2007 (dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce sedm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 548.393,- Kč (pět set čtyřicet osm tisíc tři sta devadesát tři k orun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 48.393,- Kč (čtyři cet osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých), -dne 12.11.2010 (dvanáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.713.945,- Kč (jeden milion sedm set třináct tisíc devět set čtyřic et pět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.700.000,- Kč (jeden milion sedm set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 13.945,- Kč (třináct tisíc devět set čtyřicet pět korun českých), z této pohledávky dojde k započtení smluvního úroku a dále částky 1.332.104,- Kč (jeden milion tři sta třicet dva tisíc sto čtyři korun českých) na jistině pohledávky, -dne 29.5.2003 (dvacátého devátého května roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl B, vložka 8179, pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 727.340,- Kč (sedm set dvacet sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých), jež představuje část smluvního úroku z poskytnuté částky, tato pohledávka byla postoupena na I ng. Ivana Hlaváčka, -dne 27.1.2011 (dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) plus příslušenství s počívající ve smluvním úroku ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) od poskytnutí půjčky do dne zaplacení jdoucím z této pohledávky dojde k započtení jistiny pohledávky ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), -dne 28.6.2011 (dvacátého osmého června roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých) plus příslušenství sp očívající ve smluvním úroku ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) od poskytnutí půjčky do dne zaplacení jdoucím z této pohledávky dojde k započtení jistiny pohledávky ve výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých), -dne 9.9.2011 (devátého září roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 2.250.000,- Kč (dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), -dne 9.11.2011(devátého září roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.350.000,- Kč (jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých), -dne 8.12.2011 (osmého prosince roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých), -dne 8.3.2012 (osmého března roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), -dne 14.9.2012 (čtrnáctého září roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 85.000,- Kč (osmdesát pět tisíc korun českých), -dne 8.11.2012 (osmého listopadu roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.350.000,- Kč (jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých), -dne 7.3.2013 (sedmého března roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 450.000,- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých), -dne 15.4.2013 (patnáctého dubna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o zápůjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.125.000,- Kč (jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých ), když z této pohledávky bude započtena pouze její část ve výši 615 000,-- Kč (šest set patnáct tisíc korun českých). Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Ivana Hlaváčka specifikované ad 9a) ve výši 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisn í kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Ivanem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanov ené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) zanikn e a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. b)Ing. Jan Hlaváček, nar. 24.11.1953, bydliště Plzeň, K Starým valům 15. Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 51 (padesát jedna) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základníh o kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) na základě uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři). Existence tohoto dluhu v ú četnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Jana Hlaváčka specifikované ad 9b) ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emit ovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Janem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanove né obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) zanikne a j e tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. c)AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8179. Určuje se, že zájemce AP TRUST a.s. upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 512 (pět set dvanáct) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 14.232.507,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě třicet dva tisíc pět set sedm kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.232.507,- Kč (č tyři miliony dvě stě třicet dva tisíc pět set sedm korun českých), -dne 27.3.2003 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.896.710,- Kč (šest milionů osm set devadesát šest tisíc sedm s et deset korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.896.71 0,- Kč (jeden milion osm set devadesát šest tisíc sedm set deset korun českých), -dne 7.10.2003 (sedmého října roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 9.095.616,- Kč (devět milionů devadesát pět tisíc šest set šestnáct korun č eských), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.095.616,- Kč (čtyři mi liony devadesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých), -dne 29.5.2003 (dvacátého devátého května roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 868.756,- Kč (osm set šedesát osm tisíc sedm set padesát šest korun českých), jež představuje část smluvního úroku z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) (druhá část smluvního úroku do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), byla co do výše 727.340,- Kč (sedm set dvacet sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých), postoupena dne 30.11.2010 (třicátého listopadu roku dva tisíce deset) smlouvou o postoupení pohledávky na třetí osobu), -dne 20.3.2006 (dvacátého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 4.051.684,- Kč (čtyři miliony padesát jedna tisíc šest set osmdesát čty ři korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 3.750.000,- Kč (tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet ) ve výši 301.684,- Kč (tři sta jeden tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých), -dne 6.11.2008 (šestého listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.745.357,- Kč (dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta padesá t sedm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.450.000,- Kč (dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce d eset) ve výši 295.357,-Kč (dvě stě devadesát pět tisíc tři sta padesát sedm korun českých), -dne 26.1.2009 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 111.409,- Kč (sto jedenáct tisíc čtyři sta devět korun českých ), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 11.409,- Kč (jedenáct tisíc čtyři s ta devět korun českých), -dne 16.2.2009 (šestnáctého února roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 5.940.400,- Kč (pět milionů devět set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.421.693,- Kč (pět milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc šest set devadesát tři korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince ro ku dva tisíce deset) ve výši 518.707,-Kč (pět set osmnáct tisíc sedm set sedm korun českých), -dne 30.1.2006 (třicátého ledna roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.143.931,- Kč (dva miliony sto čtyřicet tři tisíc devět set třicet jedn a korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 143.931,- Kč (s to čtyřicet tři tisíc devět set třicet jedna korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 360.000,-Kč (tři sta šedesát tisíc korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 360.000,-Kč (tři sta šedesát tisíc korun českých), -dne 21.12.2009 (dvacátého prvního prosince roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.058.684,-- Kč (jeden milion padesát osm tisíc šest set o smdesát čtyři korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 58 .684,-Kč (padesát osm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých), -dne 29.10.2009 (dvacátého devátého října roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 320.287,- Kč (tři sta dvacet tisíc dvě stě osmdesát sedm kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 310.000,- Kč (tři sta deset tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 10.287,- Kč (d eset tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých), -dne 1.3.2010 (prvního března roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 189.472,- Kč (sto osmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun čes kých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 185.000,- Kč (sto osmdesát pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.472,- Kč (čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát dva korun českých), -dne 3.5.2010 (třetího května roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 207.464,-- Kč (dvě stě sedm tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých) , jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 7.464,- Kč (sedm tisíc čtyři st a šedesát čtyři korun českých), -dne 16.11.2010 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 823.595,-- Kč (osm set dvacet tři tisíc pět set devadesát pět k orun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 820.000,- Kč (osm set dvacet tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 3.595,- Kč (tři tisíce pět set devadesát pět korun českých), -dne 14.12.2010 (čtrnáctého prosince roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.162.022,-- Kč (dva miliony sto šedesát dva tisíc dvacet dva kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.160.542,- Kč (dva miliony sto šedesát tisíc pět set čtyřicet dva korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tis íce deset) ve výši 1.480,- Kč (jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), z této pohledávky dojde k započtení smluvního úroku a dále částky 1.792.648,-- Kč (jeden milion sedm set devadesát dva tisíc šest set čtyřicet osm korun českých) na jistině pohl edávky. Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce AP TRUST a.s. specifikované ad 9c) ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) obchodní společností AP TRUST a.s. ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít nálež itosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) zan ikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. 30.7.2015 - 30.3.2016
Valná hromada konaná dne 30.10. 2006 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 11.000.000,-- Kč o částku 20.000.000,-- Kč na částku 31.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetí opatření ve smyslu § 193 odst. 1 obchodního zákoníku poté, co celková ztráta společnosti dosáhla poloviny základního kapitálu. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům - obchodní společnosti AP TRUST a.s. se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/6, PSČ 110 00, IČ 267 73 180, Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeň, P lzeňská cesta 559/40 a Ing. Janu Hlaváčkovi, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč za akcii s tím, že emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení společnosti o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, zároveň bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií musí být poskytnuta lhů ta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. v Dýšině, Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ 330 02. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností již podepsaný jménem společn osti, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií činí 30 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs akcií upsaných obchodní společnosti AP TRUST a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - obchodní společnosti AP TRUST, a.s. vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové v ýši 10.000.000,-- Kč vzniklé z titulu smlouvy o úvěru ze dne 29.5. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 10.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 10.000.000,-- Kč. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Emisní kurs akcií upisovaných Ing. Ivanem Hlaváčkem ve výši 5.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj.pohledávky zájemce v celkové výši 5.000.000,-- Kč vzniklé z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 10.11. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 5.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 5.000.000,- - Kč. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Emisní kurs akcií upsaných Ing. Janem Hlaváčkem ve výši 5.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - Ing. Jana Hlaváčka vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 5.000.000,-- Kč vzniklé z tit ulu smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 10.11. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 5.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 5.000.000,-- Kč . Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určenými zájemci obchodní společností AP TRUST a.s. se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 267 73 180, Ing. Ivanem Hlaváčkem , r.č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 559/40 a Ing. Janem Hlaváčkem, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň: Návrh na uzavření dohod o započtení bude předem určeným zájemcům doručen společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpisy obou smluvních stran budou úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení pohledávek činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.11.2006 - 16.12.2006
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. 12. 2005 přijala usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (Pěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských). Emisní k urz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Vylučuje se přednostní právo akcionářů pro všechny akcionáře. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednost ního práva stávajících akcionářů. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r. č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usn esení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 60 (šedesáti) kalendářních dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bu de předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, nežli usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pokud byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni a pokud upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh u na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dýšina, Nová Huť, Horomyslická č.p. 1, kancelář členky představenstva Evy Polákové v pracovn ích dnech od 9:00 do 16:00 hodin. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen splatit předem určený zájemce Ing. Ivan Hlaváček, r. č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 40 nejpozději do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvlášt ní účet společnosti č. ú. 240580/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s. expozitura Plzeň. 27.12.2005 - 3.2.2006
Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 500 000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Emisní ku rs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Vylučuje se přednostní právo akcionářů pro všechny akcionáře. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostní ho práva stávajících akionářů. Upsání všech nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, a to Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 30 (třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bude př edem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1, kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen splatit předem určený zájemce Ing. Ivan Hlaváček, r.č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 40 nejp ozději do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 240580-024/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň. 16.5.2005 - 27.12.2005
Mimořádná valná hromada konaná dne 22.10.2003 přijala usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4,500.000,- Kč (slovy Čtyřimiliónypětsettisíckorunčeských) upsáním 45 (slovy Čtyřicetipěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednos totisíckorunčeských). Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všichni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to - obchodní společnosti AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Praha 1, Na Perštýně 356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8179, a to v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 2,000.000,- Kč (slovy Dvamilió nykorunčeských), a to upsáním 20 (slovy Dvaceti) kusů nových akcií. - Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Ing. Zdeňku Pechrovi, r.č. 551225/1481, bytem Ostružinová 12, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Ing. Janu Hlaváčkovi, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Lubomíru Maškovi, r.č. 560307/0704, bytem V Homolkách 6, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsetkorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Tomáši Peterovi, r.č. 710219/0337, bytem Av. DeL´ annonciade 17, 98000 Monaco v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne následujícího od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 30 (slovy Třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valn é hromady o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určení zájemci uzavřít smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bude každému předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlou vy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dopravní 1073/4, Plzeň, kancelář předsedy p ředstavenstva v pracovních dnech od 9:00 hod. do 16:00 hod. Celý emisní kurs všech nových akcií jsou povinni zaplatit předem určení zájemci: - AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Praha 1, Na Perštýně 356 - Ing. Ivan Hlaváček, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň - Ing. Zdeněk Pechr, r.č. 551225/1481, bytem Ostružinová 12, Plzeň - Ing. Jan Hlaváček, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň - Lubomír Mašek, r.č. 560307/0704, bytem V Homolkách 6, Plzeň - Tomáš Petera, r.č. 710219/0337, bytem Av. DeL´ annonciade 17, 98000 Monaco nejpozději do 30 (slovy Třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 240580-024/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň - zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1,000.000,- Kč (slovy Jedenmiliónkorunčeských) upsáním 10-ti kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských), když emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) je 121.800,- Kč (slovy Jednostodvacetjedentisícosmsetkorunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Žádná nová ak cie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všichni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií počne běžet ode dne následují cího po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skonč í uplynutím 30-ti (slovy Třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě může předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst . 5) Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu je ho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dopravní 1073/4, Plzeň, kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9:00 hod. do 16:00 hod. Celý emisní kurs 100 ks (s l ovy Jednosto) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) bude splacen nepeněžitým vkladem pana Wernera Ernsta Erwina Sommerfe lda, nar. 13.6.1946, bytem Spolková republika Německo, Verbindungsweg 51, 26188 Friedrichsfehn, Edewecht, jehož předmětem je projektová dokumentace stavby GOLF PARK Plzeň oceněná znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady Ing. Zdeňka Němc e, bytem Šeříková 950, 330 11, Třemošná, číslo posudku 77C/2003 ze dne 11.8.2003 jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17.2.2003 č.j. 46 Nc 8/2003 na částku 1,218.000,- Kč (slovy Jedenmilióndvěstěosmnácttisíckorunčeských). 26.1.2004 - 21.4.2004
řádná valná hromada konaná dne 26.3.2003 přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč (slovy Jedenmiliónkorunčeských) upsáním deseti (10) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) každá akcie. E misní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všic hni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Soně Křížové, r.č. 585411/0504, bytem Plzeň, Jana Jakuba Ryby 2. Lhůta pro upsání akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím třiceti (30) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o ups ání akcií dle § 204 odst. 5) Obch.z. Počátek lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Plzeň, Dopravní 1073/4 - kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech v době od 9:00 hodin - 16:00 hodin. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen zaplatit předem určený záj emce - Soňa Křížová, r. č . 585411/0504, bytem Plzeň, Jana Jakuba Ryby 2 nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 240580024/2700, vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň. 16.9.2003 - 26.1.2004

Aktuální kontaktní údaje PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Kapitál PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

zakladni jmění 177 080 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2016
zakladni jmění 101 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2016 - 19.9.2016
zakladni jmění 164 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.7.2015 - 31.8.2016
zakladni jmění 31 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.2006 - 30.7.2015
zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.2006 - 16.12.2006
zakladni jmění 10 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.2004 - 3.2.2006
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2003 - 21.4.2004
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.2003 - 29.10.2003
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.2001 - 16.9.2003

Akcie PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 754 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 62 000 Kč 1 640 31.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 640 30.7.2015 - 31.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 310 16.12.2006 - 30.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 110 3.2.2006 - 16.12.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 105 21.4.2004 - 3.2.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 29.10.2003 - 21.4.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 40 24.9.2001 - 29.10.2003

Sídlo PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Horomyslická 1 , Dýšina 330 02 30.7.2015
Adresa Horomyslická 1 , Dýšina 330 02 1.11.2004 - 30.7.2015
Adresa Dopravní 1073/4 , Plzeň 318 00 24.9.2001 - 1.11.2004

Předmět podnikání PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.7.2015
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.10.2009
hostinská činnost 16.12.2006
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 16.12.2006 - 26.10.2009
směnárenská činnost 16.12.2006 - 26.10.2009
zprostředkování ocbhodu a služeb 16.12.2006 - 26.10.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.12.2006 - 26.10.2009
organizování sportovních soutěží 24.9.2001 - 26.10.2009
správa a údržba nemovitostí 24.9.2001 - 26.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 24.9.2001 - 26.10.2009
reklamní činnost a marketing 24.9.2001 - 26.10.2009
specializovaný maloobchod 24.9.2001 - 26.10.2009
ubytovací služby 24.9.2001 - 26.10.2009
realitní činnost 24.9.2001 - 26.10.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 24.9.2001 - 26.10.2009

vedení firmy PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Statutární orgán PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva. 30.7.2015
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají navenek za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva b) podepisování - členové představenstva, kteří činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis 24.9.2001 - 30.7.2015
člen představenstva Ing. Martina Tvarůžková 7.3.2018
Vznik členství 26.1.2016
Adresa: Zlatá 588 , Zruč-Senec 330 08
člen představenstva Michal Bíman 12.1.2019
Vznik členství 26.1.2016
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Luděk Keltyčka 12.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Na Husinci 1150 , Rokycany 337 01
člen Petr Otásek 24.9.2001 - 16.9.2003
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Květinová 504/15 , Plzeň 322 00
předseda Ing. Zdeněk Pechr 24.9.2001 - 1.11.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Ostružinová 259/12 , Plzeň 312 00
člen Lubomír Mašek 24.9.2001 - 1.11.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: V Homolkách 428/6 , Plzeň 312 00
člen Alena Křížová 16.9.2003 - 1.11.2004
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 9.6.2004
Adresa: Sokolovská 1121/117 , Plzeň 323 00
člen představenstva Emil Kristek 1.11.2004 - 16.5.2005
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 23.2.2005
Adresa: Milady Horákové 16 , České Budějovice Česká republika
předseda představenstva Petr Stránský 1.11.2004 - 12.10.2005
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 13.9.2005
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 13.9.2005
Adresa: Úslavská 2282/47 , Plzeň 326 00
člen představenstva PhDr. Luboš Klikar 1.11.2004 - 3.3.2006
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 20.1.2006
Adresa: Pod Černým mostem 476 , Semily 513 01
člen představenstva Eva Poláková 16.5.2005 - 2.5.2006
Vznik členství 23.2.2005
Zánik členství 13.3.2006
Adresa: 31 , 332 09 Štěnovice Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Bláha 3.3.2006 - 13.9.2006
Vznik členství 19.1.2006
Zánik členství 25.7.2006
Adresa: Žlutická 1668/39 , Plzeň 323 00
člen představenstva Eva Hlaváčková 13.9.2006 - 13.3.2008
Vznik členství 25.7.2006
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Bc. Michal Bíman 2.5.2006 - 10.6.2011
Vznik členství 13.3.2006
Zánik členství 28.3.2011
Vznik funkce 14.3.2006
Zánik funkce 28.3.2011
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
člen představenstva Jana Žitková 2.5.2006 - 10.6.2011
Vznik členství 13.3.2006
Zánik členství 28.3.2011
Adresa: Rooseveltova 8/5 , Plzeň 301 00
člen představenstva Mgr. Jana Hlaváčková 13.3.2008 - 10.6.2011
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.3.2011
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Bc. Michal Bíman 10.6.2011 - 1.9.2013
Vznik členství 28.3.2011
Vznik funkce 28.3.2011
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Martina Tvarůžková 10.6.2011 - 24.2.2015
Vznik členství 28.3.2011
Adresa: Pod Mostem 43 , Velká Polom 747 64
člen představenstva Eva Hlaváčková 10.6.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.1.2016
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Bc. Michal Bíman 1.9.2013 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.1.2016
Vznik funkce 28.3.2011
Zánik funkce 26.1.2016
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Martina Tvarůžková 24.2.2015 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.1.2016
Adresa: náměstí Generála Píky 2222/25 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Martina Tvarůžková 30.3.2016 - 7.3.2018
Vznik členství 26.1.2016
Adresa: náměstí Generála Píky 2222/25 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Bc. Michal Bíman 30.3.2016 - 12.1.2019
Vznik členství 26.1.2016
Vznik funkce 26.1.2016
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
člen představenstva Eva Hlaváčková 30.3.2016 - 12.1.2019
Vznik členství 26.1.2016
Zánik členství 19.12.2018
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Hlaváček 30.3.2016
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Šikoš 30.3.2016
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 26.6.2015
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Hlaváček 30.3.2016
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Alice Šikošová 30.3.2016
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Matysová 7.9.2016
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: U Golfu 665 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Marvánek 13.1.2017
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: Haštalská 758/23 , Praha 110 00
předseda Ing. Jan Hlaváček 24.9.2001 - 1.11.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
člen Miroslava Nováková 24.9.2001 - 1.11.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Stanko Vodičky 1978/25 , Plzeň 326 00
člen Luďka Loskotová 24.9.2001 - 1.11.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Strážnická 1004/18 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pechr 1.11.2004 - 12.10.2005
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.10.2005
Adresa: Ostružinová 259/12 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Lubomír Mašek 1.11.2004 - 12.10.2005
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.10.2005
Adresa: V Homolkách 428/6 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Bc. Michal Bíman 1.11.2004 - 2.5.2006
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 9.3.2006
Adresa: Dlouhá 417/45 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Kuneš 2.5.2006 - 13.3.2008
Vznik členství 9.3.2006
Zánik členství 13.12.2007
Adresa: Klatovská 87 , 301 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Jana Hlaváčková 2.5.2006 - 13.3.2008
Vznik členství 9.3.2006
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Alena Křížová 2.5.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 9.3.2006
Adresa: Sokolovská 1121/117 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Hlaváček 1.11.2004 - 26.10.2009
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 10.9.2009
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 10.9.2009
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Hlaváček 1.11.2004 - 26.10.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 9.9.2009
Adresa: Plzeňská cesta 40 , 326 00 Plzeň Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kříž 2.5.2006 - 10.6.2011
Vznik členství 9.3.2006
Zánik členství 28.3.2011
Vznik funkce 13.3.2006
Zánik funkce 28.3.2011
Adresa: Sluneční 975/9 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Šikoš 13.3.2008 - 10.6.2011
Vznik členství 13.12.2007
Zánik členství 28.3.2011
Adresa: U Trati 346/53 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Eva Hlaváčková 13.3.2008 - 10.6.2011
Vznik členství 13.12.2007
Zánik členství 22.3.2011
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Bc. Alena Kubešová 12.8.2008 - 10.6.2011
Vznik členství 9.3.2006
Zánik členství 28.3.2011
Adresa: Na Čampuli 688 , Tlučná 330 26
člen dozorčí rady Ing. Ivan Hlaváček 26.10.2009 - 28.6.2013
Vznik členství 10.9.2009
Adresa: Plzeňská cesta 40 , 326 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jana Boučková 10.6.2011 - 15.10.2013
Vznik členství 28.3.2011
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Marvánek 10.6.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 28.3.2011
Adresa: Na Kazance 636/3 , Praha 171 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Hlaváčková 15.10.2013 - 27.7.2014
Vznik členství 28.3.2011
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Šikoš 21.6.2011 - 7.8.2014
Vznik členství 28.3.2011
Vznik funkce 28.3.2011
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Alice Šikošová 21.6.2011 - 12.6.2015
Vznik členství 28.3.2011
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Hlaváček 26.10.2009 - 31.7.2015
Vznik členství 10.9.2009
Vznik funkce 10.9.2009
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Hlaváček 28.6.2013 - 30.3.2016
Vznik členství 10.9.2009
Zánik členství 10.9.2014
Adresa: Plzeňská cesta 559/40 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Marvánek 22.7.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: Na Kazance 636/3 , Praha 171 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Matysová 27.7.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: Novostrašnická 3293/11 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Šikoš 7.8.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 28.3.2011
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Alice Šikošová 12.6.2015 - 30.3.2016
Vznik členství 28.3.2011
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: V kolkovně 910/8 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Hlaváček 31.7.2015 - 30.3.2016
Vznik členství 10.9.2009
Zánik členství 10.9.2014
Vznik funkce 10.9.2009
Zánik funkce 10.9.2014
Adresa: K Starým valům 361/15 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Matysová 30.3.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: Novostrašnická 3293/11 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Marvánek 30.3.2016 - 13.1.2017
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: Na Kazance 636/3 , Praha 171 00

Sbírka Listin PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 941/SL 61 posudek znalce Krajský soud v Plzni 5.5.2015 30.7.2015 18
B 941/SL 60 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.7.2015 30.7.2015 8
B 941/SL 59 notářský zápis [NZ 209/2015] Krajský soud v Plzni 26.6.2015 30.7.2015 25
B 941/SL 58 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.6.2014 15.1.2015 14.5.2015 29
B 941/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.6.2013 17.12.2014 29.4.2015 24
B 941/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 30.6.2012 13.3.2013 14.3.2013 30
B 941/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 29.6.2011 30.8.2011 30.8.2011 22
B 941/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.3.2011 17.6.2011 21.6.2011 2
B 941/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 31.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 2
B 941/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 4
B 941/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení člena DR Krajský soud v Plzni 18.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 1
B 941/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce člena Krajský soud v Plzni 18.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 1
B 941/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedán. představ. Krajský soud v Plzni 28.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 2
B 941/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 28.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 2
B 941/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 22.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 2
B 941/SL 46 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 12
B 941/SL 45 notářský zápis Nz 137/2011 - rozhodnutí RVH Krajský soud v Plzni 28.3.2011 3.6.2011 10.6.2011 8
B 941/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 30.6.2009 11.1.2010 20.1.2010 27
B 941/SL 43 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 11.9.2009 8.10.2009 26.10.2009 2
B 941/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 10.9.2009 8.10.2009 26.10.2009 1
B 941/SL 41 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Plzni 10.9.2009 8.10.2008 26.10.2009 3
B 941/SL 40 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 25.6.2008 29.9.2009 29.9.2009 32
B 941/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 13.12.2007 28.2.2008 18.3.2008 7
B 941/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.2.2008 28.2.2008 18.3.2008 5
B 941/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. DR Krajský soud v Plzni 12.10.2007 28.2.2008 18.3.2008 3
B 941/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odsoupení z funkce Krajský soud v Plzni 5.10.2007 28.2.2008 18.3.2008 1
B 941/SL 35 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 31.12.2006 15.1.2008 23.1.2008 26
B 941/SL 34 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 31.12.2005 15.1.2008 23.1.2008 25
B 941/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 14.11.2006 15.11.2006 27.11.2006 12
B 941/SL 31 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 22.2.2005 16.11.2006 16.11.2006 26
B 941/SL 30 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 30.10.2006 3.11.2006 7.11.2006 12
B 941/SL 29 notářský zápis Nz 396/2006- rozh. VH Krajský soud v Plzni 30.10.2006 3.11.2006 7.11.2006 7
B 941/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 5.9.2006 12.9.2006 13.9.2006 2
B 941/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena před. Krajský soud v Plzni 25.7.2006 12.9.2006 13.9.2006 1
B 941/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.7.2006 12.9.2006 13.9.2006 2
B 941/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.3.2006 13.4.2006 2.5.2006 11
B 941/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 14.3.2006 13.4.2006 2.5.2006 2
B 941/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 13.3.2006 13.4.2006 2.5.2006 3
B 941/SL 22 notářský zápis Nz 65/2006 - rozh. Krajský soud v Plzni 9.3.2006 13.4.2006 2.5.2006 24
B 941/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.2.2006 23.2.2006 3.3.2006 1
B 941/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 19.1.2006 23.2.2006 3.3.2006 3
B 941/SL 19 notářský zápis Nz 108/2005 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 16.12.2005 21.12.2005 29.12.2005 13
B 941/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 9.9.2005 7.10.2005 13.10.2005 6
B 941/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu DR Krajský soud v Plzni 23.2.2005 16.5.2005 19.5.2005 3
B 941/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.2.2005 6.4.2005 29.4.2005 1
B 941/SL 15 notářský zápis Nz 11/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.2.2005 6.4.2005 29.4.2005 14
B 941/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 15.9.2004 5.1.2005 14.1.2005 23
B 941/SL 13 notářský zápis Nz 75/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 1.9.2004 8.9.2004 22.10.2004 10
B 941/SL 12 podpisové vzory - 10x Krajský soud v Plzni 9.6.2004 8.7.2004 22.10.2004 9
B 941/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.7.2004 22.10.2004 14
B 941/SL 10 notářský zápis 50/04+úč. závěrka 03 Krajský soud v Plzni 9.6.2004 8.7.2004 22.10.2004 41
B 941/SL 9 posudek znalce č.77C/2003 Krajský soud v Plzni 11.8.2003 5.3.2004 19.4.2004 14
B 941/SL 8 notářský zápis Nz 85/2003 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 22.10.2003 10.12.2003 26.1.2004 13
B 941/SL 7 notářský zápis Nz 79/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 9.10.2003 9.10.2003 29.10.2003 7
B 941/SL 6 notářský zápis Nz 120/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 26.3.2003 14.5.2003 25.8.2003 4
B 941/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.3.2003 14.5.2003 25.8.2003 7
B 941/SL 2 notářský zápis Nz 254/2001 + ZL + stanovy Krajský soud v Plzni 2.7.2001 13.9.2001 24.9.2001 23
B 941/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.7.2001 13.9.2001 24.9.2001 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26336588
Jméno PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 24.9.2001
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Živnosti a provozovny PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Horomyslická 1, Dýšina 330 02
Identifikační číslo provozovny 1010199421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 337 01 Ejpovice
Identifikační číslo provozovny 1012354717
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 330 01 Kyšice
Identifikační číslo provozovny 1012358623
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.2017

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Horomyslická 1, Dýšina 330 02
Identifikační číslo provozovny 1010199421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 23.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 337 01 Ejpovice
Identifikační číslo provozovny 1012354717
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.4.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 330 01 Kyšice
Identifikační číslo provozovny 1012358623
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.4.2017

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Horomyslická 1, Dýšina 330 02
Identifikační číslo provozovny 1010199421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 337 01 Ejpovice
Identifikační číslo provozovny 1012354717
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 330 01 Kyšice
Identifikační číslo provozovny 1012358623
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.2017

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martina Tvarůžková
Člen statutárního orgánu Bc. Michal Bíman
Člen statutárního orgánu Luděk Keltyčka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

IČO: 26336588
Firma: PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Dýšina
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.9.2001

Sídlo PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Sídlo: Horomyslická 1, Dýšina 330 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Provozování sportovních zařízení
tracking image