Firma Plynostav Pardubice a.s. IČO 46550496


Plynostav Pardubice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Plynostav Pardubice a.s. (46550496) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Motoristů 24, 530 06 Pardubice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Plynostav Pardubice a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Plynostav Pardubice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Plynostav Pardubice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Plynostav Pardubice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Plynostav Pardubice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plynostav Pardubice a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 655
IČO (identifikační číslo osoby) 46550496
Jméno Plynostav Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.5.1992
Usnesení ozvýšení základního kapitálu:1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je požadavek na oddlužení akciové společnosti vycházející zjejího zařazení do restrukturalizačního vládního programu EXIT 2 (Usnesení vlády ČR č 887) azávazku vítěze výběrového řízení společnosti České přístavy a.s. kpoužití části od České konsolidační agentury vPraze získaných pohledávek za společností Plynostav Pardubice holding a.s. ke zvýšení jejího základního kapitálu.2. Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií očástku 70 000 000,-- Kč, (slovy sedmdesát milionů korun českých) upsáním 70 000 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč stím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.3. Navrhuje se vydání nových neregistrovaných akcií společnosti vlistinné podobě na majitele, vpočtu 70 000 kusů ojmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.4. Navrhovaný emisní kurz nově upisovaných akcií činí 1 000,-- Kč na jednu akcii ojmenovité hodnotě 1 000,-- Kč aje odůvodněn potenciálem společnosti.5. Vylučuje se přednostní právo úpisu dosavadních akcionářů vdůležitém zájmu společnosti vyjádřeném vodůvodnění navrhovaného zvýšení.6. Nově vydávané akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány předem určeným zájemcem, tj. vítězem veřejného výběrového řízení uvedeného ad 1. společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ: 452 74 592, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze voddílu B, vložka 1579, ato ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy na úpis akcií, doručení návrhu smlouvy na úpis akcií určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií, místem pro takovýto úpis akcií je sídlo akciové společnosti. Akciová společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy na úpis akcií nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Umožňuje se započtení pohledávek upisovatele za akciovou společností proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Předmětem započtení bude tato pohledávka předem určeného zájemce (upisovatele):Část ze splatné pohledávky - jistiny -, jak níže uvedeno ve výši ke dni započtení 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) nabyté upisovatelem smlouvou ze dne 9.5.2005 (účinnost smlouvy dne 23.5.2005) opostoupení pohledávek postupitele České konsolidační agentury vPraze, ke dni postoupení ve smlouvě označené, jako Pohledávka 1 vzniklé na základě Smlouvy oúvěru číslo 568-58-99 uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 (dále jen "Česká spořitelna") adlužníkem dne 1.7.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2000, Dodatku č. 2 ze dne 10.11.2000, Dohody ouznání závazku asplacení dluhu uzavřené mezi postupitelem adlužníkem dne 2.5.2002 anotářského zápisu N 275/2002 NZ 218/20 21.9.2005 - 27.3.2008
Na obchodní společnost Plynostav Pardubice holding akciováspolečnost se sídlem Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33identifikační číslo 46 55 04 96 přešlo jmění zanikajícíchobchodních společností MECHANIZACE Chomutov, s.r.o. se sídlemChomutov, Spořická 4751, PSČ 430 01, identifikační číslo47 47 24 56, Mechanizace Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9 -Horní Počernice, K Berance 1934, PSČ 190 00, identifikační číslo48 53 87 10, PLYNOSTAV PARDUBICE - SVÍTKOV s.r.o., se sídlemPardubice - Svítkov, Motoristů 24, identifikační číslo47 47 24 64, Plynostav Mělník, spol. s r.o., se sídlemPardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33, identifikační číslo47 47 24 72. 23.4.2003
Dle oznámení povinného Plynostav Pardubice holding, akciováspolečnost, byla exekuce pod č.j. 12 Nc 9555/2002-14 ze dne 4.června 2002, na základě usnesení Okresního soudu v Pardubicíchze dne 22. července 2002, č.j. 12 Nc 9555/2002-28, zastavena. 17.9.2002 - 17.9.2002
Soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek, Exekutorský úřad Ostrava,Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, pověřenýprovedním exekuce rozhodnutím Okresního soudu v Pardubicích č.j.12 Nc 9555/2002-14 ze dne 4. června 2002, vede exekuci protipovinné Plynostav Pardubice holding, akciová společnost, sesídlem Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 22, identifikačníčíslo 465 50 496, a to prodejem podniku povinné.Správcem podniku povinné ustavuje JUDr. Michala Kačmaříka,advokáta, se sídlem ul. Poštovní č. 2, PSČ 728 95 Ostrava. 7.6.2002 - 17.9.2002
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993. 17.8.1993 - 27.3.2008
Změna stanov schválena na valné hromadě dne 4.2.1993. 9.2.1993 - 27.3.2008
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkéhonáměstí 32. 4.5.1992 - 22.8.2012
Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje vůči třetím osobám , před soudem a předjinými orgádny v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, nebo samostatně jeden členpředstavenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisujíspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstvak, a nebosamostatně jeden 4.5.1992 - 17.8.1993
člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti, čiotisku razítka společnosti.Prokura - prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménuspolečnosti, za kterou bude jednat, připojí dodatek označujícíprokuru a svůj podpis. 4.5.1992 - 17.8.1993
Základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 361828000,-Kčs /slovy: třista-šedesátjednamilionů osmsetdvacetosm tisíc korunčeskoslovenských), a je rozděleno na 325644 akcií na majitele po1000,-Kčs jmenovité hodnoty a 36184 akcií na jméno po1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 4.5.1992 - 4.5.1992

Aktuální kontaktní údaje Plynostav Pardubice a.s.

Kapitál Plynostav Pardubice a.s.

zakladni jmění 431 828 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.2005
zakladni jmění 361 828 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 3.11.2005

Sídlo Plynostav Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Motoristů 24 , 530 06 Pardubice Česká republika
Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
21.10.2014
Adresa Motoristů 24 , 530 06 Pardubice - Svítkov Česká republika
Pardubice - Svítkov, Motoristů 24, PSČ 53006
27.3.2008 - 21.10.2014
Adresa Sukova třída 1556 , 532 33 Pardubice Česká republika
Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 53233
13.5.1996 - 27.3.2008
Adresa Sukova třída 1556 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Sukova třída 1556
4.5.1992 - 13.5.1996

Předmět podnikání Plynostav Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 17.4.2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.3.2013
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.3.2013
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 12.3.2013
Obráběčství 12.3.2013
Zámečnictví, nástrojářství 12.3.2013
Montáž, opravy, revize azkoušky plynových zařízení aplnění nádob plyny 12.3.2013
Montáž, opravy, revize azkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 12.3.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.3.2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.3.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 12.3.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 12.3.2013
Povrchové úpravy asvařování kovů adalších materiálů 7.6.2007 - 12.3.2013
Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní amezinárodní obě provozované vozidly též nad 3,5 tcelkové hmotnosti 21.9.2005 - 17.4.2013
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly), mezinárodní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly), vnitrostátní příležitostná provozovaná autobusy 21.9.2005 - 17.4.2013
Montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených plynových zařízení aplnění nádob plyny 21.9.2005 - 12.3.2013
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize azkoušky vyhrazených tlakových zařízení 21.9.2005 - 12.3.2013
Montáž aopravy vyhrazených elektrických zařízení 21.9.2005 - 12.3.2013
Výroba, instalace aopravy elektronických zařízení 21.9.2005 - 12.3.2013
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles akontejnerů 21.9.2005 - 12.3.2013
Služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 21.9.2005 - 12.3.2013
Hostinská činnost 21.9.2005 - 2.5.2007
poskytování technických služeb 14.11.2002 - 12.3.2013
Projektová činnost ve výstavbě 27.9.2000
Opravy silničních vozidel 27.9.2000
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nicha jejich odstraňování 27.9.2000 - 12.3.2013
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce průmyslovýchstrojírenských výrobků 27.9.2000 - 12.3.2013
Projektování elektrických zařízení 27.9.2000 - 12.3.2013
Výuka sváření, izolování a montážních prací 27.9.2000 - 12.3.2013
Pronájem stavebních mechanismů a motorových vozidel 27.9.2000 - 12.3.2013
Pronájem průmyslového zboží 27.9.2000 - 12.3.2013
Pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků 27.9.2000 - 12.3.2013
Opravy pracovních strojů 27.9.2000 - 12.3.2013
Pneuservis 27.9.2000 - 12.3.2013
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozus výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kusbalení-maloobchod 27.9.2000 - 12.3.2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.9.2000 - 12.3.2013
Automatizované zpracování dat 27.9.2000 - 12.3.2013
Planografické služby - rozmnožovna 27.9.2000 - 12.3.2013
Ubytovací služby 27.9.2000 - 12.3.2013
Opravy ostatních dopravních prostředků 27.9.2000 - 12.3.2013
Inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 27.9.2000 - 12.3.2013
Dodávky prací pomocí stavebních mechanismů 27.9.2000 - 12.3.2013
Konstrukce a vývoj strojů a zařízení, včetně vývoje a návrhůkonstrukčních úprav dopravních a mechanizačních prostředků 27.9.2000 - 12.3.2013
Stavba strojů s mechanických pohonem 27.9.2000 - 12.3.2013
Kovoobráběčství 27.9.2000 - 12.3.2013
Zámečnictví 27.9.2000 - 12.3.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob plyny 27.9.2000 - 21.9.2005
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkouškyvyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 27.9.2000 - 21.9.2005
Silniční motorová doprava nákladní 27.9.2000 - 21.9.2005
Silniční motorová doprava osobní 27.9.2000 - 21.9.2005
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 27.9.2000 - 21.9.2005
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 27.9.2000 - 21.9.2005
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblastistavební a montážní výroby, obchodu, informačního servisua personalistiky 27.9.2000 - 21.9.2005
Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavební a montážnívýroby, obchodu, informačního servisu a personalistiky 27.9.2000 - 21.9.2005
Instalace a opravy elektronických zařízení 27.9.2000 - 21.9.2005
Výroba elektronických zařízení 27.9.2000 - 21.9.2005
Hostinská činnost 27.9.2000 - 14.11.2002
Výkon zeměměřických činností 27.9.2000 - 14.11.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkouškyvyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob,periodické zkoušky nádob na plyny 14.1.1997 - 27.9.2000
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a reviznízkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 14.1.1997 - 27.9.2000
projektová činnost ve výstavbě 14.1.1997 - 27.9.2000
projektování elektrických zařízení 14.1.1997 - 27.9.2000
výkon zeměměřických činností 14.1.1997 - 27.9.2000
provádění trhacích a ohňostrojných prací 14.1.1997 - 27.9.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti stavebnía montážní výroby, obchodu, informačního servisu apersonalistiky 14.1.1997 - 27.9.2000
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavební a montážnívýroby, obchodu, informačního servisu a personalistiky 14.1.1997 - 27.9.2000
výuka sváření, izolování a montážních prací 14.1.1997 - 27.9.2000
pronájem stavebních mechanizmů a motorových vozidel 14.1.1997 - 27.9.2000
pronájem průmyslového zboží 14.1.1997 - 27.9.2000
pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků 14.1.1997 - 27.9.2000
opravy motorových vozidel 14.1.1997 - 27.9.2000
opravy stavebních mechanizmů 14.1.1997 - 27.9.2000
pneuservis 14.1.1997 - 27.9.2000
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 14.1.1997 - 27.9.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.1.1997 - 27.9.2000
automatizované zpracování dat 14.1.1997 - 27.9.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.1.1997 - 27.9.2000
planografické služby - rozmnožovna 14.1.1997 - 27.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 14.1.1997 - 27.9.2000
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 14.1.1997 - 27.9.2000
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce průmyslovýchstrojírenských výrobků 14.1.1997 - 27.9.2000
silniční motorová doprava nákladní 14.1.1997 - 27.9.2000
silniční motorová doprava osobní 14.1.1997 - 27.9.2000
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 14.1.1997 - 27.9.2000
ubytovací služby 14.1.1997 - 27.9.2000
hostinská činnost 14.1.1997 - 27.9.2000
provozování osobními automobily 12.11.1996 - 27.9.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.11.1996 - 27.9.2000
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní 12.11.1996 - 14.1.1997
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 12.11.1996 - 14.1.1997
projektová činnost ve výstavbě 12.11.1996 - 14.1.1997
opravy motorových vozidel 25.7.1994 - 14.1.1997
plynoinstalatérství 27.9.1993 - 14.1.1997
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 17.8.1993 - 27.9.2000
pronájem průmyslového zboží 17.8.1993 - 27.9.2000
provádění inženýrských staveb 17.8.1993 - 14.1.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 17.8.1993 - 14.1.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 17.8.1993 - 14.1.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 17.8.1993 - 14.1.1997
dodávky prací pomocí stavebních mechanismů 17.8.1993 - 14.1.1997
inženýrská a investorská činnost v oblasti investičnívýstavby 17.8.1993 - 14.1.1997
konstrukce a vývoj strojů a zařízení, včetně vývoje a návrhůkonstrukčních úprav dopravních a mechanizačních prostředků 17.8.1993 - 14.1.1997
elektroinstalatérství 17.8.1993 - 14.1.1997
dodávky prací pomocí stavebních mechanismů 17.8.1993 - 14.1.1997
výuka sváření, izolování a montážních prací 17.8.1993 - 14.1.1997
planografické služby - rozmnožovna 17.8.1993 - 14.1.1997
provádění bytových a občanských staveb 17.8.1993 - 30.1.1995
provádění průmyslových staveb 17.8.1993 - 30.1.1995
zámečnictví 14.5.1993 - 14.1.1997
kovoobrábění 14.5.1993 - 14.1.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 14.5.1993 - 14.1.1997
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkouškyvyhrazených tlakových zařízení 14.5.1993 - 14.1.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a prováděnírevizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 14.5.1993 - 14.1.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny 14.5.1993 - 14.1.1997
automatizované zpracování dat 14.5.1993 - 14.1.1997
ubytovací služby 14.5.1993 - 14.1.1997
pronájem stavebních mechanismů a motorových vozidel 14.5.1993 - 14.1.1997
pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků 14.5.1993 - 14.1.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1993 - 14.1.1997
revize elektrických zařízení 14.5.1993 - 14.1.1997
projektování elektrických zařízení 14.5.1993 - 14.1.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 14.5.1993 - 12.11.1996
silniční motorová doprava (platí do 31.1.1995) 14.5.1993 - 12.11.1996
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektronikz 14.5.1993 - 12.11.1996
l. Výstavba plynárenských zařízení a objektů, potrubních systémůs příslušenstvím 4.5.1992 - 14.5.1993
2. Výkon vyšších dodavatelskýchs funkcí 4.5.1992 - 14.5.1993
3. Výroba, montáž a rekonstrukce zařízení pro plynárenství 4.5.1992 - 14.5.1993
4. Strojírenská výroba a stavebně montážní činnost pro potřebyplynárenství. 4.5.1992 - 14.5.1993
5. Inženýrsko projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění. 4.5.1992 - 14.5.1993
6. Defektoskopické služby. 4.5.1992 - 14.5.1993
7. Silniční přeprava nákladů 4.5.1992 - 14.5.1993
8. Provoz výpočetní techniky. 4.5.1992 - 14.5.1993
9. Pronájem základních prostředků. 4.5.1992 - 14.5.1993
10. Poradenské a servisní služby v rozsahu předmětu činnosti . 4.5.1992 - 14.5.1993
11. Provoz vzdělávacích, ubytovacích, stravovacícch, rekreačnícha sociálních zařízení. 4.5.1992 - 14.5.1993

vedení firmy Plynostav Pardubice a.s.

Statutární orgán Plynostav Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Miroslav Štěpánek 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Fr. Křízka 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Fr. Křízka 21
člen představenstva Ing. Hynek Strnad 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Světice 151 , 251 01 Říčany 25101 Česká republika
Říčany 25101, Světice 151
člen představenstva Květoslav Šimůnek 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Karla IV. 2594 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Karla IV. 2594
dozorčí rada Ing. František Hrdlička 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Dukelských hrdinů 2161 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Dukelských hrdinů 2161
dozorčí rada Ing. Jiří Kubelka 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Skupova 1068 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Skupova 1068
dozorčí radaq Ing. Dagmar Moravcová 4.5.1992 - 17.8.1993
Adresa: Nad pískovnou 36 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 36
Člen představenstva Luboš Ticháček 27.1.1993 - 17.8.1993
Adresa: U radnice 22 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, U radnice 22
prokurista Ing. František Fiala 12.5.1992 - 27.9.1993
Adresa: K olšině 76 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K olšině 76
prokurista Ing. Ivan Skolka 19.6.1992 - 27.9.1993
Adresa: Smilova 920 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Smilova 920
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kautský 17.8.1993 - 27.9.1993
Adresa: Jungmannova 623 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Jungmannova 623
Člen představenstva Ing. Ivan Skolka 17.8.1993 - 30.1.1995
Adresa: Smilova 920 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Smilova 920
Člen představenstva Prof. Ing. Jaroslav Sůva DrSc. 17.8.1993 - 30.1.1995
Adresa: Na Pankráci 998 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Pankráci 998/38
Předseda představenstva Ing. František Fiala 17.8.1993 - 31.10.1995
Adresa: K olšině 76 , Pardubice Česká republika
Pardubice, K olšině 76
Místopředseda představenstva Ing. Michal Žaba 17.8.1993 - 31.10.1995
Adresa: U Rybářství 1001 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Rybářství 1001
Druhý místopředseda představ. JUDr. Ludvika Čížkovská 17.8.1993 - 13.5.1996
Adresa: Na Petřinách 31 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 31
Člen představenstva Ing. Dionýz Kunder 17.8.1993 - 13.5.1996
Adresa: Myslava 291 , Košice Česká republika
Košice, Myslava 291
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kautcký 27.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: Jungmannova 623 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Jungmannova 623
Člen představenstva Ing. Ivan Skolka 30.1.1995 - 13.5.1996
Adresa: Na drážce 1545 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na drážce 1545
Předseda představenstva Ing. František Fiala 31.10.1995 - 13.5.1996
Adresa: Národních hrdinů 148 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Národních hrdinů 148
1.místopředseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka 31.10.1995 - 13.5.1996
Adresa: Petržílkova 3307 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petržílkova 3307
Členka představenstva Ing. Jiřina Vlková CSc. 30.1.1995 - 12.11.1996
Adresa: Pod višňovkou 1370 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod višňovkou 1370
Předseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Petržílova 3307 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Petržílova 3307/25
1. místopředseda představenstva Ing. František Fišer 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Valtická 3 , Brno 4 - Židenice Česká republika
Brno 4 - Židenice, Valtická ul. 3
2. místopředseda představenstva Prof. Ing. Vladimír Kyzlink DrSc. 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Biskupcova 1889 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 1889/48
Člen představenstva JUDr. Ludvika Čížkovská 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Na Petřinách 31 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 31
Člen představenstva Ing. Jiří Krš 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Okružní 127 , Březová Česká republika
Březová, Okružní 127
Člen představenstva Ing. Jiřina Vlková CSc. 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Pod višňovkou 1730 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod višňovkou 1730
Člen představenstva Ing. Pavel Vyskočil 13.5.1996 - 12.11.1996
Adresa: Orebitská 940 , Praha 3-Žižkov Česká republika
Praha 3-Žižkov, Orebitská 940/2
Člen představenstva JUDr. Ludvíka Čížkovská 12.11.1996 - 19.10.1998
Adresa: Na Petřinách 31 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 31
Člen představenstva Ing. Petr Veselý 12.11.1996 - 19.10.1998
Adresa: Brodská 104 , Příbram VIII Česká republika
Příbram VIII, Brodská 104
2. místopředseda představenstva Ing. Pavel Vyskočil 12.11.1996 - 23.2.2000
Adresa: Orebitská 940 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Orebitská 940/2
1.místopředseda představenstva Ing. František Fišer 12.11.1996 - 23.2.2000
Adresa: Valtická 3 , Brno 4 - Židenice Česká republika
Brno 4 - Židenice, Valtická ul. 3
Člen představenstva Ing. Jiřina Vlková CSc. 12.11.1996 - 27.9.2000
Adresa: Pod višňovkou 1730 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod višňovkou 1730
Předseda představenstva Prof. Ing. Vladimír Kyzlink DrSc. 12.11.1996 - 27.9.2000
Adresa: Biskupcova 1889 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 1889/48
Člen představenstva Ing. Jiří Krš 12.11.1996 - 27.9.2000
Adresa: Okružní 127 , Březová Česká republika
Březová, Okružní 127
Člen představenstva Ing. Pavel Pršala CSc. 19.10.1998 - 27.9.2000
Adresa: Bořivojova 2431 , Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Bořivojova 2431/5
Člen představenstva Ing. Petr Mukařovský 23.2.2000 - 27.9.2000
Adresa: Angelovova 3168 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Angelovova 3168
Člen představenstva Ing. Eva Krtková CSc. 27.9.2000 - 14.11.2002
Adresa: Dejvická 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 8
Člen představenstva Ing. Jiří Krš 27.9.2000 - 21.9.2005
Adresa: gen. Svobody 313 , Březová Česká republika
Březová, gen. Svobody 313
Člen představenstva Ing. Eva Krtková CSc. 14.11.2002 - 21.9.2005
Zánik členství 2.12.2004
Adresa: Bratří Dohalských 171 , Praha 9-Vysočany Česká republika
Praha 9-Vysočany, Bratří Dohalských 171/6
Místopředseda představenstva Ing. František Fišer 23.2.2000 - 31.8.2006
Zánik členství 21.6.2006
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Štompil 1112 , Brno 24 - Komín Česká republika
Brno 24 - Komín, Štompil 1112/11
Člen Vladimíra Černohorská 21.9.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Žitná 2601 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Žitná 2601, PSČ 53002
Předseda představenstva Prof. Ing. Vladimír Kyzlink DrSc. 27.9.2000 - 26.3.2007
Zánik členství 21.2.2007
Zánik funkce 21.2.2007
Adresa: Zívrova 2 , Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Zívrova 2
Člen představenstva Ing. Jiří Sochovský 27.9.2000 - 26.3.2007
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Křížová 171 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Křížová 171
Místopředseda Ing. Jiří Krš 21.9.2005 - 26.3.2007
Vznik členství 13.5.1996
Zánik členství 21.2.2007
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 21.2.2007
Adresa: gen. Svobody 313 , 356 01 Březová Česká republika
Březová, gen. Svobody 313, PSČ 35601
Člen RNDr. Miroslav Forman 21.9.2005 - 26.3.2007
Vznik členství 24.6.2005
Adresa: Bendlova stezka 1448 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Bendlova stezka 1448, PSČ 25082
člen představenstva Ing. Petr Bláha 31.8.2006 - 7.6.2007
Vznik členství 21.6.2006
Adresa: Skalní 1386 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Skalní 1386, PSČ 75301
člen představenstva JUDr. Luboš Hejcman 31.8.2006 - 7.8.2007
Vznik členství 21.6.2006
Adresa: Na Hroudě 1862 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Hroudě 1862/65, PSČ 10000
předseda představenstva RNDr. Miroslav Forman 26.3.2007 - 7.8.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 18.7.2007
Vznik funkce 26.2.2007
Zánik funkce 18.7.2007
Adresa: Bendlova stezka 1448 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Bendlova stezka 1448, PSČ 25082
místopředseda představenstva Ing. Petr Bláha 7.6.2007 - 7.8.2007
Vznik členství 21.6.2006
Vznik funkce 25.5.2007
Adresa: Skalní 1386 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Skalní 1386, PSČ 75301
předseda představenstva JUDr. Luboš Hejcman 7.8.2007 - 7.12.2007
Vznik členství 21.6.2006
Vznik funkce 24.7.2007
Zánik funkce 22.11.2007
Adresa: Na Hroudě 1862 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Hroudě 1862/65, PSČ 10000
místopředseda představenstva Ing. Petr Bláha 7.8.2007 - 7.12.2007
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.11.2007
Vznik funkce 25.5.2007
Zánik funkce 22.11.2007
Adresa: Skalní 1089 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Skalní 1089, PSČ 75301
člen představenstva RNDr. Jarmila Jelínková 7.8.2007 - 27.3.2008
Vznik členství 19.7.2007
Zánik členství 14.3.2008
Adresa: Tomanova 1153 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Tomanova 1153/64, PSČ 16900
předseda představenstva Jan Martínek 7.12.2007 - 27.3.2008
Vznik členství 22.11.2007
Zánik členství 12.2.2008
Vznik funkce 22.11.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: náměstí Dr. Milady Horákové 1119 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, náměstí Dr. Milady Horákové 1119/11, PSČ 36001
místopředseda představenstva JUDr. Luboš Hejcman 7.12.2007 - 27.3.2008
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 14.3.2008
Vznik funkce 22.11.2007
Zánik funkce 14.3.2008
Adresa: Na Hroudě 1862 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Hroudě 1862/65, PSČ 10000
předseda představenstva Ing. Jiří Krš 27.3.2008 - 27.3.2008
Vznik členství 13.2.2008
Zánik členství 14.3.2008
Vznik funkce 13.2.2008
Zánik funkce 14.3.2008
Adresa: Gen. Svobody 313 , 357 61 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35761
místopředseda představenstva Bc. Jiří Krš 27.3.2008 - 18.8.2008
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 28.7.2008
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 28.7.2008
Adresa: Gen. Svobody 313 , 356 01 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35601
místopředseda představenstva Bc. Pavel David 18.8.2008 - 23.11.2010
Vznik členství 28.7.2008
Zánik členství 5.11.2010
Vznik funkce 28.7.2008
Zánik funkce 5.11.2010
Adresa: K Šeberovu 678 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Šeberovu 678, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Jiří Krš 27.3.2008 - 7.2.2013
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: Gen. Svobody 313 , 357 61 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35761
člen představenstva Karel Šlajs 27.3.2008 - 7.2.2013
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 28.1.2013
Adresa: Kaznějovská 17 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Kaznějovská 17, PSČ 32300
místopředseda představenstva Ing. Bc. Jiří Krš 23.11.2010 - 7.2.2013
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 5.11.2010
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: Gen. Svobody 313 , 357 61 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35761
předseda představenstva Pavel Duspiva 7.2.2013 - 12.3.2013
Vznik členství 28.1.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: Pod Vinicí 367 , 503 31 Vysoká nad Labem Česká republika
Pod Vinicí 367, 503 31 Vysoká nad Labem
místopředseda představenstva Luděk Zavrtálek 7.2.2013 - 12.3.2013
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 22.2.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 22.2.2013
Adresa: Na Rybárně 1716 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva Monika Floriánová 7.2.2013 - 12.3.2013
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 27.2.2013
Adresa: Krátká 271 , 533 52 Srch Česká republika
Krátká 271, 533 52 Srch
člen představenstva Milan Seman 12.3.2013 - 17.4.2013
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 12.4.2013
Adresa: Karla IV. 2594 , 530 02 Pardubice Česká republika
Karla IV. 2594, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
člen představenstva Pavel Duspiva 12.3.2013 - 17.4.2013
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 12.4.2013
Adresa: Pod Vinicí 367 , 503 31 Vysoká nad Labem Česká republika
Pod Vinicí 367, 503 31 Vysoká nad Labem
člen představenstva Tomáš Kakrda 17.4.2013 - 22.11.2013
Vznik členství 12.4.2013
Zánik členství 25.10.2013
Adresa: Čacké 1364 , 530 02 Pardubice Česká republika
Čacké 1364, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
člen představenstva Radek Štolpa 12.3.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Popkovická 101 , 530 02 Srnojedy Česká republika
Popkovická 101, 530 02 Srnojedy
člen představenstva Michal Novák 12.3.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Dašická 1160 , 530 03 Pardubice Česká republika
Dašická 1160, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
předseda představenstva Miroslav Máslo 12.3.2013 - 31.10.2016
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 4.7.2016
Vznik funkce 27.2.2013
Zánik funkce 4.7.2016
Adresa: 91 , 533 45 Stéblová Česká republika
č.p. 91, 533 45 Stéblová
člen představenstva Ingrid Mužíková 17.4.2013 - 31.10.2016
Vznik členství 12.4.2013
Zánik členství 4.7.2016
Adresa: Dubinská 725 , 530 12 Pardubice Česká republika
Dubinská 725, Studánka, 530 12 Pardubice
člen představenstva Mario Odehnal 22.11.2013 - 31.10.2016
Vznik členství 25.10.2013
Zánik členství 4.7.2016
Adresa: Obětí 24. srpna 105 , 530 02 Pardubice Česká republika
Obětí 24. srpna 105, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Dozorčí rada Plynostav Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiřina Vlková CSc. 17.8.1993 - 30.1.1995
Adresa: Pod višňovkou 1370 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod višňovkou 1370
Jméno Ing. Jiří Dvořák 17.8.1993 - 30.1.1995
Adresa: Washingtonova 25 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Washingtonova 25
Jméno Ing. Jiří Kubelka 17.8.1993 - 13.5.1996
Adresa: Skupova 1068 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Skupova 1068
Jméno Ing. Vladimír Brabec 30.1.1995 - 13.5.1996
Adresa: Amforova 1885 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Amforova 1885
Jméno Ing. Václav Stříteský 30.1.1995 - 13.5.1996
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Bartoňova 679
Jméno JUDr. Václav Maršálek 17.8.1993 - 19.10.1998
Adresa: Chelčického 538 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Chelčického 538
Jméno Ing. Václav Stříteský 23.2.1998 - 19.10.1998
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Bartoňova 679
Jméno Ing. Petr Mukařovský 13.5.1996 - 23.2.2000
Adresa: Modřany , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Modřany, Angelovova 3168
Jméno Ing. Luboš Orálek 17.8.1993 - 27.9.2000
Adresa: Horní náměstí 10 , Oloví Česká republika
Oloví, Horní náměstí 10/1
Jméno Ing. Zuzana Čiháková 17.8.1993 - 27.9.2000
Adresa: Na Okrouhlíku 1010 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Okrouhlíku 1010
Jméno Ing. Pavel Vyskočil 23.2.2000 - 27.9.2000
Adresa: Orebitská 940 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Orebitská 940/2
Člen dozorčí rady Ing. Zuzana Čiháková 27.9.2000 - 5.11.2004
Adresa: Na Okrouhlíku 1010 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Okrouhlíku 1010
Předseda dozorčí rady Ing. Luboš Orálek 27.9.2000 - 21.9.2005
Zánik funkce 31.8.2005
Adresa: Horní náměstí 10 , Oloví Česká republika
Oloví, Horní náměstí 10/1
Člen dozorčí rady JUDr. Lubomír Novák 27.9.2000 - 21.9.2005
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: M. Horákové 850 , Jaroměřice nad Rokytnou Česká republika
Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové 850
člen dozorčí rady Ing. Milan Seman 5.11.2004 - 21.9.2005
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Karla IV. 2594 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Karla IV. čp. 2594, PSČ 53002
Předseda Ing. Miloslav Černý 21.9.2005 - 27.3.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 14.3.2008
Vznik funkce 31.8.2005
Zánik funkce 14.3.2008
Adresa: Družstevní 411 , 538 43 Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 53843
Místopředseda Ing. Luboš Orálek 21.9.2005 - 27.3.2008
Vznik členství 17.8.1993
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 31.8.2005
Zánik funkce 17.3.2008
Adresa: Horní náměstí 10 , 357 07 Oloví Česká republika
Oloví, Horní náměstí 10/1, PSČ 35707
Člen Pavla Marousková 21.9.2005 - 27.3.2008
Vznik členství 29.8.2005
Adresa: Havlíčkova 2545 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Havlíčkova 2545, PSČ 53002
místopředseda dozorčí rady Pavla Marousková 27.3.2008 - 22.10.2010
Vznik členství 29.8.2005
Zánik členství 27.8.2010
Vznik funkce 17.3.2008
Adresa: Havlíčkova 2545 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Havlíčkova 2545, PSČ 53002
člen dozorčí rady Radomíra Kršová 27.3.2008 - 22.10.2010
Vznik členství 14.3.2008
Adresa: Gen. Svobody 313 , 356 01 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35601
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Orálek 27.3.2008 - 7.2.2013
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: Horní náměstí 10 , 357 07 Oloví Česká republika
Oloví, Horní náměstí 10/1, PSČ 35707
místopředseda dozorčí rady Radomíra Kršová 22.10.2010 - 7.2.2013
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 6.9.2010
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: Gen. Svobody 313 , 356 01 Březová Česká republika
Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35601
předseda dozorčí rady Libor Joska 7.2.2013 - 12.3.2013
Vznik členství 28.1.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: Wolkerova 2081 , 530 02 Pardubice Česká republika
Wolkerova 2081, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
místopředseda dozorčí rady Vladimír Joska 7.2.2013 - 12.3.2013
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 27.2.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: 58 , 533 45 Stéblová Česká republika
č.p. 58, 533 45 Stéblová
člen dozorčí rady František Ochtinský 22.10.2010 - 21.10.2014
Vznik členství 27.8.2010
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Zahradní 246 , 538 04 Prachovice Česká republika
Prachovice, Zahradní 246, PSČ 53804
předseda dozorčí rady Luděk Zavrtálek 12.3.2013 - 31.10.2016
Vznik členství 27.2.2013
Vznik funkce 27.2.2013
Zánik funkce 13.7.2016
Adresa: Na Rybárně 1716 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
člen dozorčí rady Libor Joska 12.3.2013 - 31.10.2016
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 13.7.2016
Adresa: Wolkerova 2081 , 530 02 Pardubice Česká republika
Wolkerova 2081, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Prokura Plynostav Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Vladimíra Černohorská 12.9.2003 - 21.9.2005
Adresa: Žitná 2601 , 530 02 Pardubice Česká republika
530 02 Pardubice, Žitná ul. 2601
Jméno Ing. Jan Pick 12.9.2003 - 26.1.2007
Adresa: Gorkého 2270 , 530 02 Pardubice Česká republika
530 02 Pardubice, Gorkého 2270
Jméno Luděk Zavrtálek 9.2.2013 - 12.3.2013
Adresa: Na Rybárně 1716 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Na Rybárně 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Jméno Pavel Duspiva 9.2.2013 - 12.3.2013
Adresa: Pod Vinicí 367 , 503 31 Vysoká nad Labem Česká republika
Pod Vinicí 367, 503 31 Vysoká nad Labem
Jméno Pavel Karlovec 9.2.2013 - 31.10.2016
Adresa: U Školy 383 , 530 03 Pardubice Česká republika
U Školy 383, Studánka, 530 03 Pardubice

Sbírka Listin Plynostav Pardubice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 655/SL 80 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 15547/2014-B-35 Krajský soud v Hradci Králové 8.1.2015 25.3.2015 10.4.2015 2
B 655/SL 79 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 15547/2014-B-29 Krajský soud v Hradci Králové 11.12.2014 15.12.2014 31.12.2014 2
B 655/SL 78 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2014 24.10.2014 2
B 655/SL 77 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 15547/2014-A-29 Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2014 14.8.2014 28.8.2014 4
B 655/SL 76 ostatní zápis z VH,el. Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 17.7.2014 21.7.2014 11
B 655/SL 73 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 15547/2014-A-3 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2014 5.6.2014 12.6.2014 1
B 655/SL 72 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2013 19.11.2013 27.11.2013 2
B 655/SL 71 ostatní zápis z MVH,el. Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2013 5.11.2013 5.11.2013 11
B 655/SL 70 ostatní zápis z MVH,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2013 5.11.2013 5.11.2013 3
B 655/SL 69 ostatní zápis z MVH,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2013 5.11.2013 5.11.2013 4
B 655/SL 68 zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2013 30.10.2013 1.11.2013 18
B 655/SL 67 výroční zpráva [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2013 30.10.2013 1.11.2013 27
B 655/SL 66 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2013 15.4.2013 19.4.2013 2
B 655/SL 65 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 651/2013 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2013 7.3.2013 12.3.2013 47
B 655/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory , (NZ 113/2010, zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 33
B 655/SL 50 ostatní, podpisové vzory ,(zápis z DR,protokol o volbě) Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 3
B 655/SL 41 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2008 14.8.2008 3
B 655/SL 39 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 20.3.2008 20.3.2008 12
B 655/SL 38 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2007 4.12.2007 4.12.2007 6
B 655/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2007 6.8.2007 6.8.2007 7
B 655/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 91/2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2007 5.6.2007 5.6.2007 31
B 655/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 27/2007 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2007 22.3.2007 22.3.2007 28
B 655/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2006 30.8.2006 30.8.2006 9
B 655/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2005 24.10.2005 24.10.2005 22
B 655/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 104/2005 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2005 13.9.2005 13.9.2005 57
B 655/SL 27 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2004 15.9.2004 15.9.2004 6
B 655/SL 21 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2002 3.10.2002 12
B 655/SL 20 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2002 12.9.2002 12.9.2002 4
B 655/SL 15 usn. o nařízení výk.rozh. Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2002 5.6.2002 7.6.2002 4
B 655/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2001 19.12.2001 19.12.2001 31
B 655/SL 9 notářský zápis - NZ 98/2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2000 31.8.2000 31.8.2000 10
B 655/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2000 31.8.2000 21
B 655/SL 10 ostatní - záznam č.33 z jed.představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2000 31.8.2000 31.8.2000 6
B 655/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.10.1996 21.9.1998 21.9.1998 26
B 655/SL 7 ostatní - záznam z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 3.2.1998 21.9.1998 21.9.1998 6
B 655/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 26
B 655/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.10.1996 0
B 655/SL 12 ostatní - záp. z řád. val.hromady Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1999 6
B 655/SL 1 ostatní - záznam z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plynostav Pardubice a.s.

IČO (identifikační číslo) 46550496
Jméno Plynostav Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 23.2.1993
Celkový počet živností: 64
Aktivních živností: 1

Sídlo Plynostav Pardubice a.s.

Živnosti a provozovny Plynostav Pardubice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Motoristů 24, Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny 1003375111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.11.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Spořická 4751, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1003375103
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 20.1.2009

Živnost č. 2 Dodávky prací pomocí stavebních mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem stavebních mechanismů a motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem bytových a nebytových prostor a pozemků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 21.4.2000

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 14.11.2000

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 11 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 18.10.1996

Živnost č. 12 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 4.12.1996

Živnost č. 13 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 20.9.2004

Živnost č. 14 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 5.9.1996

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 17 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 19 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 20 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 21 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 16.11.2000

Živnost č. 22 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 24 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 29.5.1996
Konec oprávnění 31.1.2000

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 31.7.2015

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly), mezinárodní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly), vnitrostátní příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní obě provozované vozidly též nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 31 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 9.3.2002

Živnost č. 32 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 10.1.1995

Živnost č. 33 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 10.1.1995

Živnost č. 34 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 35 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 5.9.1996

Živnost č. 36 Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 18.10.1996

Živnost č. 37 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 5.9.1996

Živnost č. 39 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 4.12.1996

Živnost č. 40 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 18.10.1996

Živnost č. 41 Inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Konstrukce a vývoj strojů a zařízení, včetně vývoje a návrhů konstrukčních úprav dopravních a mechanizačních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Planografické služby - rozmnožovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Výuka sváření, izolování a montážních prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1993
Zánik oprávnění 4.12.1996

Živnost č. 47 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1993
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 48 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti stavební a montážní výroby, obchodu, informačního servisu a personalistiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 13.5.2003

Živnost č. 49 Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavební a montážní výroby, obchodu, informačního servisu a personalistiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 13.5.2003

Živnost č. 50 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1996
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 51 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce průmyslových strojírenských výrobků

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1996
Zánik oprávnění 20.1.2009

Živnost č. 52 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1996
Zánik oprávnění 8.9.2015

Živnost č. 53 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1996
Zánik oprávnění 20.1.2009

Živnost č. 54 Opravy stavebních mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1996
Zánik oprávnění 21.4.2000

Živnost č. 55 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1996
Zánik oprávnění 27.11.2002

Živnost č. 57 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1996
Zánik oprávnění 21.4.2000

Živnost č. 59 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 9.3.2002

Živnost č. 60 Pneuservis

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2004
Zánik oprávnění 24.4.2007

Živnost č. 63 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plynostav Pardubice a.s.

IČO: 46550496
Firma: Plynostav Pardubice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VI
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Plynostav Pardubice a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Pardubice 530 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
Demolice a příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Informační a komunikační činnosti
tracking image