Firma PLINIUS, a.s. IČO 26462664


PLINIUS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PLINIUS, a.s. (26462664) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Střední 549/61, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2001 a je stále aktivní. PLINIUS, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PLINIUS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PLINIUS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PLINIUS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PLINIUS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PLINIUS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3720
IČO (identifikační číslo osoby) 26462664
Jméno PLINIUS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.6.2001
Valná hromada společnosti, konaná dne 31.10.2002 přijala toto usnesení: 5.12.2002 - 20.12.2002
Základní kapitál společnosti PLINIUS, a.s. se zvyšuje o částku 38.000.000,- Kč z dosavadní výše 13.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 51.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 5.12.2002 - 20.12.2002
Základní kapitál bude zvýšen upsáním 190 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na akcii, která se rovná emisnímu kurzu. 5.12.2002 - 20.12.2002
Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a) obchodního zákoníku se neuplatní vzhledem k tomu, že akcie se budou upisovat nepeněžitými vklady. 5.12.2002 - 20.12.2002
Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti Průmyslové stavitelství Brno, a.s., se sídlem Brno, Mezírka 1, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25533088. 5.12.2002 - 20.12.2002
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLINIUS, a.s. Brno, Mezírka 775/1, okres Brno-město, PSČ 602 00, lhůta pro upisování akcií je pět dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen společností telefonicky. 5.12.2002 - 20.12.2002
Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti PLINIUS, a.s. Brno, Mezírka 775/1, okres Brno-město, PSČ 602 00. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 31.1.2003. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zákoníku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen předáním věci společnosti. 5.12.2002 - 20.12.2002
Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, kterými jsou: a) Nemovitosti zaps. na LV č. 659 pro obec Brno, okres Brno - město, k.ú. Pisárky, a to budova čp. 48 postavená na pozemcích p.č. 322/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 323/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 322/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 323/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 323/1 ostatní plochy, p.č. 323/3 ostatní plochy a p.č. 324 ostatní plochy. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2783/31-2002 ze dne 6.5.2002 znalce Ing. Oldřicha Zvolského na částku 36.909.880,- Kč s tím, že uvedená cena je vyšší než částka 36.800.000,- Kč, což je částka odpovídající úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad. Uvedený znalec byl jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2002 č.j. 50Cm 82/2002-9, které nabylo právní moci dne 5.6.2002. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 184 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 5.12.2002 - 20.12.2002
b) vozidlo Volvo C70 NK53C6 (2,3i), SPZ BZL 04-63 Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 5302/442/2002 ze dne 20.05.2002 znalce Ing. Josefa Horského na částku 615.300,- Kč s tím, že uvedená cena je vyšší než částka 600.000,- Kč, což je částka odpovídající úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad. Uvedený znalec byl jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2002 č.j. 50Cm 92/2002-5, které nabylo právní moci dne 7.6.2002. Na tento nepeněžitý vklad budou vydány 3 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 5.12.2002 - 20.12.2002
c) vozidlo Volvo S80 TS90C5 (2,8i), SPZ BZN 98-48 Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 5303/443/2002 ze dne 20.5.2002 znalce Ing. Josefa Horského na částku 602.100,- Kč s tím, že uvedená cena je vyšší než částka 600.000,- Kč, což je částka odpovídající úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad. Uvedený znalec byl jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2002 č.j. 50Cm 92/2002-5, které nabylo právní moci dne 7.6.2002. Na tento nepeněžitý vklad budou vydány 3 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 200.00,- Kč na akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 5.12.2002 - 20.12.2002
Jediný akcionář - Průmyslové stavitelství Brno, a.s., zastoupený panem Igorem Ryšavým, rozhodl dne 17.1.2002 při výkonu působnosti valné hromady dle ust. § 190 obchodního zákoníku o tomto obsahu rozhodnutí: - o zvýšení základního kapitálu PLINIUS, a.s. o částku 11,000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 13,000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu - rozhodl o způsobu zvýšení základního kapitálu upsáním 55 kusů kmenových akcií, na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na akcii, která se rovná emisnímu kurzu, bez využití přednostního práva na upisování akcií jediného akcionáře, který se tohoto práva vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu - všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci společnosti obchodní firma RODS Brno, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, IČ 25513133 a místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLINIUS, a.s., Brno, Mezírka 775/1, okres Brno-město a lhůta pro upisování akcií činí 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku - v důležitém zájmu společnosti na základě písemné zprávy představenstva - jediného člena předtavenstva pana ing. Jana Kvardy, se schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, hodnotou rekonstrukcí domu Domažlická 13/1052 v Praze 3 a výše jeho ocenění, určená posudkem dvou znalců nezávislých na společnosti INFO 7 - znalecké organizace, s.r.o., se sídlem Zbíhavá 455/2, Praha 6 a Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., U Zahrádek 143, Praha 10, jmenovaných usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50Cm 265/2001 - 13 v částce 11.099.294,- Kč, znalecký posudek ze dne 7.1.2002 a akcie, které se vydají na tento nepeněžitý vklad, to je 55 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelsných, ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na akcii, která se rovná emisnímu kurzu - správcem vkladu se ustanovuje pan Ing. Jan Kvarda, rodné číslo 621109/0732, bydliště Brno, Teyschlova 28, okres Brno-město, PSČ 635 00. 13.5.2002 - 24.6.2002

Kapitál PLINIUS, a.s.

zakladni jmění 51 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2002
zakladni jmění 13 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.2002 - 20.12.2002
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2001 - 24.6.2002

Akcie PLINIUS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 000 Kč 102 6.8.2012
Akcie na majitele 200 000 Kč 255 20.12.2002 - 6.8.2012
Akcie na majitele 200 000 Kč 65 24.6.2002 - 20.12.2002
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 27.6.2001 - 24.6.2002

Sídlo PLINIUS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Střední 549/61 , Brno 602 00 17.10.2016
Adresa Střední 549/61 , Brno 602 00 21.2.2007 - 17.10.2016
Adresa Mezírka 775/1 , Brno 602 00 26.11.2001 - 21.2.2007
Adresa Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 27.6.2001 - 26.11.2001

Předmět podnikání PLINIUS, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.12.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prstor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 27.6.2001 - 2.12.2014

vedení firmy PLINIUS, a.s.

Statutární orgán PLINIUS, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti buď předseda představenstva, nebo vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva, nebo vždy dva členové představenstva. 7.8.2002
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem spolenčosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 27.6.2001 - 7.8.2002
předseda představenstva Ing. Vladimír Kupčík 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Strnadova 2373/5 , Brno 628 00
člen představenstva Robert Kupčík 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Alešova 17/16 , Brno 613 00
člen představenstva Alena Došková 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
Člen Lukáš Sýkora 27.6.2001 - 26.11.2001
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 16.8.2001
Adresa: Vinařská 694/25 , Klobouky u Brna 691 72
Člen Ing. Jan Kvarda 26.11.2001 - 7.8.2002
Vznik členství 16.8.2001
Adresa: Teyschlova 1097/28 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Jan Kvarda 7.8.2002 - 11.3.2003
Vznik členství 16.8.2001
Zánik členství 2.1.2003
Vznik funkce 23.7.2002
Zánik funkce 2.1.2003
Adresa: Teyschlova 1097/28 , Brno 635 00
člen představenstva Alena Došková 7.8.2002 - 1.11.2007
Vznik členství 23.7.2002
Zánik členství 26.10.2007
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen představenstva Robert Kupčík 7.8.2002 - 24.4.2009
Vznik členství 23.7.2002
Adresa: Janouškova 576/1 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Kupčík 11.3.2003 - 3.9.2012
Vznik členství 2.1.2003
Zánik členství 29.9.2011
Vznik funkce 2.1.2003
Zánik funkce 29.9.2011
Adresa: Strnadova 2373/5 , Brno 628 00
člen představenstva Alena Došková 1.11.2007 - 3.9.2012
Vznik členství 27.10.2007
Zánik členství 29.9.2011
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen představenstva Robert Kupčík 24.4.2009 - 3.9.2012
Vznik členství 23.7.2002
Zánik členství 29.9.2011
Adresa: Alešova 16 , 613 00 Brno Česká republika
člen představenstva Robert Kupčík 3.9.2012 - 28.3.2014
Vznik členství 29.9.2011
Adresa: Alešova 17/16 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Kupčík 3.9.2012 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Vznik funkce 29.9.2011
Zánik funkce 7.9.2014
Adresa: Strnadova 2373/5 , Brno 628 00
člen představenstva Alena Došková 3.9.2012 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Zánik funkce 7.9.2014
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen představenstva Robert Kupčík 28.3.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Adresa: Alešova 17/16 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Kupčík 22.10.2014 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2014
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Strnadova 2373/5 , Brno 628 00
člen představenstva Robert Kupčík 22.10.2014 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Alešova 17/16 , Brno 613 00
člen představenstva Alena Došková 22.10.2014 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00

Dozorčí rada PLINIUS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Veronika Venclíčková 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Majdalenky 853/19 , Brno 638 00
Předseda Miroslav Brúsil 27.6.2001 - 26.11.2001
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 16.8.2001
Adresa: Beňadická 17 , 815 06 Bratislava Slovenská republika
Člen Tomáš Verný 27.6.2001 - 26.11.2001
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 16.8.2001
Adresa: Železničná 88 , 935 23 Rybník Slovenská republika
Člen Michal Vydarený 27.6.2001 - 26.11.2001
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 16.8.2001
Adresa: Bottova 1334 , 1841 Dubnica nad Váhom Slovenská republika
Předseda Ing. Rostislav Juřík 26.11.2001 - 13.5.2002
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Fleischnerova 947/20 , Brno 635 00
Člen Ing. Eva Poláchová 26.11.2001 - 13.5.2002
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Fleischnerova 932/11 , Brno 635 00
Člen Ing. Sylva Koblihová 26.11.2001 - 11.3.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 2.1.2003
Adresa: Labská 249/13 , Brno 625 00
Předseda Ing. Rostislav Juřík 13.5.2002 - 11.3.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 2.1.2003
Adresa: Fleischnerova 947/20 , Brno 635 00
Člen Ing. Eva Poláchová 13.5.2002 - 11.3.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 2.1.2003
Adresa: Fleischnerova 932/11 , Brno 635 00
předseda Ing. Ladislav Došek 11.3.2003 - 10.3.2008
Vznik funkce 2.1.2003
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen Ladislav Došek 11.3.2003 - 10.3.2008
Vznik funkce 2.1.2003
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen Kateřina Kupčíková 11.3.2003 - 24.4.2009
Vznik funkce 2.1.2003
Adresa: Domažlická 1052/13 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Kateřina Bungtsson Kupčík 24.4.2009 - 24.4.2009
Vznik funkce 2.1.2003
Adresa: U lužického semináře 95/16 , Praha 118 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 10.3.2008 - 3.9.2012
Vznik funkce 2.1.2003
Zánik funkce 29.9.2011
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Drahomíra Wehrenbergová 10.3.2008 - 3.9.2012
Vznik členství 1.3.2008
Zánik členství 29.9.2011
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Kateřina Bengtsson Kupčík 24.4.2009 - 3.9.2012
Vznik funkce 2.1.2003
Zánik funkce 29.9.2011
Adresa: U lužického semináře 95/16 , Praha 118 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 3.9.2012 - 28.3.2014
Vznik členství 29.9.2011
Vznik funkce 29.9.2011
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 3.9.2012 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Veronika Venclíčková 3.9.2012 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Adresa: 300 , Česká 664 31
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 28.3.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Vznik funkce 29.9.2011
Zánik funkce 7.9.2014
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Veronika Venclíčková 22.10.2014 - 6.6.2015
Vznik členství 8.9.2014
Adresa: 300 , Česká 664 31
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Došek 22.10.2014 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2014
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ladislav Došek 22.10.2014 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Veslařská 351/258 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Veronika Venclíčková 6.6.2015 - 18.6.2019
Vznik členství 8.9.2014
Zánik členství 8.9.2017
Zánik funkce 8.9.2017
Adresa: Majdalenky 853/19 , Brno 638 00

Sbírka Listin PLINIUS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3720/SL 40 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.4.2015 16.11.2015 18.11.2015 20
B 3720/SL 39 notářský zápis [NZ 309/2014] rozhod. mim. VH, stanovy, NZ 309/2014 Krajský soud v Brně 26.11.2014 1.12.2014 4.12.2014 22
B 3720/SL 37 ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 8.9.2014 24.9.2014 27.11.2014 1
B 3720/SL 36 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 16.6.2014 20.11.2014 21.11.2014 21
B 3720/SL 35 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.5.2013 9.9.2013 11.9.2013 23
B 3720/SL 34 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 18.5.2012 29.12.2012 7.1.2013 23
B 3720/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.7.2012 2.8.2012 28.8.2012 13
B 3720/SL 32 notářský zápis rozhod.VH, NZ 516/2012 Krajský soud v Brně 10.7.2012 2.8.2012 28.8.2012 6
B 3720/SL 31 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 3.6.2011 1.8.2011 25
B 3720/SL 30 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 13.7.2010 27
B 3720/SL 29 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 17.7.2009 13.7.2010 26
B 3720/SL 28 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 30.6.2008 16.9.2008 25
B 3720/SL 27 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 28.6.2007 16.9.2008 26
B 3720/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.2.2008 11.3.2008 1
B 3720/SL 25 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.2.2008 11.3.2008 1
B 3720/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.10.2007 7.11.2007 1
B 3720/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.10.2007 7.11.2007 1
B 3720/SL 22 notářský zápis -NZ 54/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 20.2.2007 22.2.2007 11
B 3720/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.2.2007 22.2.2007 11
B 3720/SL 20 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 19.6.2006 28.12.2006 25
B 3720/SL 19 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 24.6.2005 18.7.2005 36
B 3720/SL 18 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.6.2004 23.7.2004 44
B 3720/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 17.4.2003 5.12.2003 20
B 3720/SL 16 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.1.2003 14.5.2003 4
B 3720/SL 15 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.1.2003 14.5.2003 1
B 3720/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.12.2002 29.1.2003 12
B 3720/SL 13 notářský zápis - usn.,zvýšení zákl.kapitálu Krajský soud v Brně 31.10.2002 12.12.2002 5
B 3720/SL 12 posudek znalce č.2783/31-2002 Krajský soud v Brně 6.5.2002 19.11.2002 43
B 3720/SL 11 posudek znalce č.5303/443/2002 Krajský soud v Brně 28.5.2002 19.11.2002 9
B 3720/SL 10 posudek znalce č.5302/442/2002 Krajský soud v Brně 28.5.2002 19.11.2002 9
B 3720/SL 9 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 23.7.2002 21.8.2002 8
B 3720/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.7.2002 21.8.2002 12
B 3720/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.5.2002 21.8.2002 16
B 3720/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 23.7.2002 21.8.2002 1
B 3720/SL 5 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 17.5.2002 1.8.2002 15
B 3720/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 17.1.2002 14.5.2002 4
B 3720/SL 3 notářský zápis - rozhodnutí VH, stanovy Krajský soud v Brně 16.8.2001 3.5.2002 20
B 3720/SL 2 podpisové vzory -1x Krajský soud v Brně 6.6.2001 29.6.2001 11
B 3720/SL 1 notářský zápis -zakl.listina+stanovy/16str/ Krajský soud v Brně 5.6.2001 29.6.2001 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PLINIUS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26462664
Jméno PLINIUS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 24.11.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo PLINIUS, a.s.

Živnosti a provozovny PLINIUS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.2014

Statutární orgán PLINIUS, a.s.

Člen statutárního orgánu Alena Došková
Člen statutárního orgánu Robert Kupčík
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kupčík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PLINIUS, a.s.

IČO: 26462664
Firma: PLINIUS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.6.2001

Sídlo PLINIUS, a.s.

Sídlo: Střední 549/61, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image