Firma PLGS a.s. v likvidaci IČO 26134713


PLGS a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PLGS a.s. v likvidaci (26134713) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novodvorská 1010/14, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 1999 a není již aktivní. PLGS a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PLGS a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PLGS a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o PLGS a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro PLGS a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PLGS a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6260
IČO (identifikační číslo osoby) 26134713
Jméno PLGS a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.12.1999
Zaniklá dne 27.11.2018
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1601/2017-7 ze dne 4.10.2017, které nabylo právní moci dnem 1.11.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 13.12.2017 - 27.11.2018
Usnesení valné hromady ze dne 5.1.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých) s tím, že: a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 8.000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých); b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 80 (osmdesáti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; e) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je kancelář společnosti LogiPark, a.s., v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322/5, v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00 hodin; f) akcionáři mohou vykonat své přednostní právo ve lhůtě 30 (třiceti) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady společnosti, a to do 15 (patnácti) d nů, ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upsání akcií musí nastat nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, g) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) připadá podíl ve výši čtyři pětiny na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pou ze celé akcie; h) s využitím přednostního práva lze upisovat akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, s emisním kursem každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); i) akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům, k teří budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob, - určitým zájemcem může být akcionář společnosti, - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva s tím, že emisní kurs každé akcie upsané bez v yužití přednostního práva je 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti LogiPark, a.s. v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322/5, že lhůta pro upisování akcií bez využ ití přednostního práva je 30 (třicet) dnů a že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovatelům písemně na adresu jejich bydliště nebo sídla, a to do 15 (patnácti) dnů, ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, přiče mž počátek běhu lhůty pro upsání akcií musí nastat nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, a bude-li představenstvem vybráno více určitých zájemců než jeden, představenstvo také určí kolik, který vy braný zájemce může upsat akcií; j) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky a to na účet číslo 208042904/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., jehož je majitelem společnost (dále je ?zvláštní účet u banky?) a to do 15 (pa tnácti) dnů od upsání akcií; ustanovení písm. k) a l) tím není dotčeno; k) se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Františka Žitného, bydlištěm Praha 4, Modřany, Pejevové 3124 vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnuté společnosti tímto akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.12.2005, a to pohl edávky tohoto akcionáře ve výši 6.928.130,99Kč (slovy: šestmiliónůtdevětsetdvacetosmtisícjednostotřicet korun českých devadesátdevět haléřů) proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií s využitím jeho přednostního práva s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena společností a upisovatelem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledá vek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; využije-li akcionář možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne,ve kterém jím byly akcie upsány; nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nebo nebude-li v době upisování vůči společnosti mít takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávka bude v takové době nižší, než výše emi sního kursu jím upsaných akcií, je povinen takový upisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho zbývající nesplacenou část započtením pohledávky, do 15 (patnácti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet u banky; l) nebudou-li všechny akcie upsány s využitím přednostního práva akcionářů a bude-li shora uvedený František Žitný vybrán podle písmene i) shora, jako určitý zájemce nebo jeden z určitých zájemců, připouští se možnost započtení shora uvedené peněžité pohl edávky akcionáře Františka Žitného, bydlištěm Praha 4, Modřany, Pejevové 3124, popřípadě, dojde-li k započtení podle písmene k) shora, možnost započtení této pohledávky ve výši její zbývající části, proti pohledávce společnosti vůči tomuto Františku Žitné mu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, v počtu určeném představenstvem, přičemž pro smlouvu o započtení platí obdobná pravidla jako pravidla uvedená v písmenu k) shora." 22.1.2010 - 27.11.2018
U prokuristy Radovan Fiala se zapisuje den zániku funkce 29.4.2004. 15.7.2004 - 15.7.2004
Prokura: u osoby Ing. Jozef Máčalka, r.č. 491201/150 se zapisuje den vzniku funkce 2.7.2002, den zániku funkce 18.12.2003. 11.3.2004 - 15.7.2004

Aktuální kontaktní údaje PLGS a.s. v likvidaci

Kapitál PLGS a.s. v likvidaci

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.2001 - 27.11.2018
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1999 - 24.11.2001

Sídlo PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Novodvorská 1010/14 , Praha 142 00 5.5.2016 - 27.11.2018
Adresa Novodvorská 1010/14 , Praha 142 00 4.5.2010 - 5.5.2016
Adresa Hálkova 1629/11 , Praha 120 00 6.2.2003 - 4.5.2010
Adresa Modřanská 433 , 147 00 Praha 4 Česká republika
24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa Svobodova 136/9 , Praha 128 00 2.12.1999 - 24.11.2001

Předmět podnikání PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 4.5.2010 - 27.11.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.5.2010 - 27.11.2018
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.5.2010 - 27.11.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.2.2003 - 4.5.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 6.2.2003 - 4.5.2010
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 6.2.2003 - 4.5.2010
příprava a vypracování technických návrhů 24.11.2001 - 4.5.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a sofware 24.11.2001 - 4.5.2010
zámečnictví 24.11.2001 - 4.5.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 2.12.1999 - 4.5.2010
inženýrská činnost ve výstavbě 2.12.1999 - 4.5.2010
projektování elektrických zařízení 2.12.1999 - 4.5.2010
projektová činnost ve výstavbě 2.12.1999 - 4.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1999 - 4.5.2010
poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy 2.12.1999 - 4.5.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.12.1999 - 4.5.2010

vedení firmy PLGS a.s. v likvidaci

Statutární orgán PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 15.7.2004 - 27.11.2018
1/Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s jed- ním členem představenstva nebo dva členové představenstva. 2/Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otiš- těné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva. 24.11.2001 - 15.7.2004
1/Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a to samostatně, nebo dva členové představenstva. 2/Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 2.12.1999 - 24.11.2001
předseda představenstva Petr Roll 2.12.1999 - 24.11.2001
Adresa: Dvouletky 2627/15 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Ladislav Čevela 2.12.1999 - 24.11.2001
Adresa: Ke Kotlářce 1147/14 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Eva Čapková 2.12.1999 - 24.11.2001
Adresa: Úprkova 510/78 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Ing. Jan Pelikán 24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa: U Stadionu 710 , Chrudim 537 03
člen představenstva Ing. Miroslav Kalenský 24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa: Valčíkova 328 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Jozef Máčalka 24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa: Na Topolce 1346/3 , Praha 140 00
předseda představenstva JUDr. Pavel Termer 6.2.2003 - 9.4.2003
Vznik funkce 2.7.2002
Zánik funkce 20.2.2003
Adresa: Duchoslávka 2055/9 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Pavel Kolářík 6.2.2003 - 9.4.2003
Vznik funkce 2.7.2002
Zánik funkce 20.2.2003
Adresa: Machuldova 571/5 , Praha 142 00
člen představenstva Mgr. Karel Gloser 6.2.2003 - 11.3.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Tesaříkova 121 , 102 00 Praha 10 Česká republika
člen Radovan Fiala 9.4.2003 - 11.3.2004
Vznik funkce 20.2.2003
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Augustinova 2059/24 , Praha 148 00
předseda Ing. Pavel Kolářík 9.4.2003 - 11.3.2004
Vznik funkce 20.2.2003
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Machuldova 571/5 , Praha 142 00
člen Doc.Ing. Karel Jeřábek CSc. 11.3.2004 - 15.7.2004
Vznik členství 18.12.2003
Zánik funkce 29.4.2004
Adresa: Zborovská 619/49 , Praha 150 00
člen Jaroslav Netušil 15.7.2004 - 10.11.2009
Vznik funkce 29.4.2004
Zánik funkce 29.7.2007
Adresa: 28. října 1051/8 , Nymburk 288 02
člen Ing. Josef Wyplosz 11.3.2004 - 25.9.2013
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 18.3.2007
Adresa: 23. dubna 27 , Pavlov 692 01
člen Ing. Josef Wyplosz 25.9.2013 - 15.11.2013
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 18.3.2007
Adresa: 4. května 68 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen Ing. Josef Wyplosz 15.11.2013 - 19.2.2014
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 18.3.2007
Adresa: Olomoucká 392/2 , Vyškov 682 01
předseda František Žitný 11.3.2004 - 5.5.2016
Vznik členství 18.12.2003
Vznik funkce 16.1.2004
Adresa: Pejevové 3124/3 , Praha 143 00
předseda František Žitný 5.5.2016 - 27.11.2018
Vznik členství 18.12.2003
Vznik funkce 16.1.2004
Adresa: Pejevové 3124/3 , Praha 143 00

Dozorčí rada PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Hana Mateásková 2.12.1999 - 24.11.2001
Adresa: Mánesova 1374/53 , Praha 120 00
Jméno Miroslav Kaiser 2.12.1999 - 24.11.2001
Adresa: U smaltovny 1218 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Jméno Ing. Pavel Kolářík 2.12.1999 - 6.2.2003
Adresa: Machuldova 571/5 , Praha 142 00
Jméno Ing. Eva Čapková 24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa: Úprkova 510/78 , Hradec Králové 500 09
Jméno Ing. Ladislav Čevela 24.11.2001 - 9.4.2003
Vznik funkce 11.6.2001
Zánik funkce 20.2.2003
Adresa: Ke Kotlářce 1147/14 , Praha 150 00
Jméno Radovan Fiala 6.2.2003 - 9.4.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 20.2.2003
Adresa: Augustinova 2059/24 , Praha 148 00
Jméno Ing. Miroslav Kalenský 6.2.2003 - 11.3.2004
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Valčíkova 328 , Pardubice 530 09
Jméno JUDr. Stanislav Kadlec 9.4.2003 - 11.3.2004
Vznik funkce 20.2.2003
Zánik funkce 18.12.2003
Adresa: Bohúňova 1344/8 , Praha 149 00
Jméno Tomáš Klouček 9.4.2003 - 19.2.2014
Vznik funkce 20.2.2003
Zánik funkce 20.5.2007
Adresa: Rektorská 39/22 , Praha 108 00
Jméno Ing. Jozef Máčalka 11.3.2004 - 19.2.2014
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: Na Topolce 1346/3 , Praha 140 00
Jméno Anna Žitná 11.3.2004 - 19.2.2014
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: Pejevové 3124/3 , Praha 143 00

Likvidace PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Radim Dědic Ph.D. 13.12.2017 - 27.11.2018
Adresa: Mírová 98/18 , Ostrava 703 00

Prokura PLGS a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
den vzniku funkce 18.12.2003 11.3.2004
Jméno Ing. Slavoj Chládek CSc. 24.11.2001 - 6.2.2003
Adresa: Albánská 1045/3 , Praha 160 00
Jméno Ing. Jozef Máčalka 6.2.2003 - 11.3.2004
Adresa: Na Topolce 1346/3 , Praha 140 00
Jméno Radovan Fiala 11.3.2004 - 15.7.2004
Adresa: Augustinova 2059/24 , Praha 148 00

Sbírka Listin PLGS a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6260/SL 27 notářský zápis NZ 1194/2013 Městský soud v Praze 19.11.2013 21.1.2014 24.2.2014 4
B 6260/SL 26 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 18.6.2012 14.3.2013 20.3.2013 3
B 6260/SL 25 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 31.5.2012 1.6.2012 29.10.2012 2
B 6260/SL 24 notářský zápis NZ 3/2010 Městský soud v Praze 5.1.2010 25.1.2010 12
B 6260/SL 23 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 19.4.2006 20.4.2006 6
B 6260/SL 22 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 3.5.2005 10.5.2005 10
B 6260/SL 18 účetní závěrka r. 2003+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 30.9.2004 0
B 6260/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+příloha Městský soud v Praze 31.12.2002 20.5.2004 4.6.2004 0
B 6260/SL 16 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.12.2003 17.3.2004 0
B 6260/SL 15 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 16.1.2004 17.3.2004 0
B 6260/SL 14 ostatní PV prokurista Městský soud v Praze 16.1.2004 17.3.2004 0
B 6260/SL 13 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 16.1.2004 17.3.2004 0
B 6260/SL 12 notářský zápis -Nz290/03 Městský soud v Praze 22.12.2003 17.3.2004 0
B 6260/SL 9 notářský zápis NZ45/2003 Městský soud v Praze 20.2.2003 22.5.2003 0
B 6260/SL 10 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.2.2003 22.5.2003 0
B 6260/SL 7 notářský zápis NZ170/2002 Městský soud v Praze 1.7.2002 14.2.2003 0
B 6260/SL 6 notářský zápis -NZ23/2002 Městský soud v Praze 1.2.2002 14.2.2003 0
B 6260/SL 4 účetní závěrka [1999] Městský soud v Praze 31.12.1999 4.7.2000 26.7.2000 0
B 6260/SL 3 notářský zápis [NZ 1136/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.11.1999 28.1.2000 0
B 6260/SL 1 notářský zápis [NZ 984/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.1999 28.1.2000 0
B 6260/SL 21 stanovy společnosti / 15 str./ Městský soud v Praze 29.4.2004 0
B 6260/SL 20 notářský zápis NZ 96/2004 Městský soud v Praze 29.4.2004 0
B 6260/SL 19 ostatní zápis z jedn. VH Městský soud v Praze 29.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PLGS a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 26134713
Jméno PLGS a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 2.12.1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo PLGS a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny PLGS a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy

  • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

  • Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

  • Projektování elektrických zařízení

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1999

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2001

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 4.4.2005

Živnost č. 6 Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 4.4.2005

Živnost č. 7 Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.2002
Zánik oprávnění 4.4.2005

Živnost č. 14 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PLGS a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu František Žitný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PLGS a.s.

IČO: 26134713
Firma: PLGS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.12.1999

Sídlo PLGS a.s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image