Firma Plastigram Industries a.s. IČO 03219658


Plastigram Industries a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Plastigram Industries a.s. (03219658) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hvězdova 1716/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2014 a je stále aktivní. Plastigram Industries a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Plastigram Industries a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Plastigram Industries a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Plastigram Industries a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Plastigram Industries a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plastigram Industries a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19878
IČO (identifikační číslo osoby) 03219658
Jméno Plastigram Industries a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.7.2014
Jediný akcionář společnosti Saperatec Industries Europe a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Saperatec Industries Europe a.s. o částku ve výši 97.000.000 Kč (devadesát sedm milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3 0.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) na výši 127.000.000 Kč (jedno sto dvacet sedm milionů korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti Saperatec Industries Europe a.s. za následujících podmínek: (a)Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 970 (devíti set sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě; (c)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti Saperatec Industries Europe a.s., společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., se sídlem Maltská republika, Mriehel, Brewery street, TG Complex, Suite 2, Level 3, BKR 3000, společnost založená a existující v souladu s právním řádem Malty, zapsaná v obchodním rejstříku pro Maltu pod číslem SV 94 (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Meridon Funds SICAV p.l.c.); (e)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (f)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (g)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na tři měsíce. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (h)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Saperatec Industries Europe a.s., v budově na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin; (i)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obc hodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta tří měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (j)Emisní kurs upsaných akcií bude splacen zčásti započtením a zčásti v penězích. Emisní kurs akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 6356112/0 800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s.; (k)Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., se sídlem Maltská republika, Mriehel, Brewery street, TG Complex, Suite 2, Level 3, BKR 3000, společnost založená a existující v souladu s právním řádem Malty, zapsaná v obchodním rejstříku pro Maltu pod číslem SV 94, ve výši 12.540.817,97 Kč (dvanáct milionů pět set čtyřicet tisíc osm set sedmnáct korun českých devadesát sedm haléřů), jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, kterým je společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., za společností Saperatec Industries Europe a.s., na úhradu jistiny úvěru ve výši 450.000 EUR (čtyři sta padesát tisíc euro) a úroků přirostlých do dne tohoto rozhodnutí, tedy do 20.5.2015 (dvacátého května roku dva tisíce patnáct) ve výši 6 % p.a. (šest procent ročně) z jistiny úvěru ode dne poskytnutí úvěru do dne tohoto rozhodnutí, tedy do 20.5.2015 (dvacátého května roku dva tisíce patnáct), dle smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.2.2015 (devatenáctého února roku dva tisíce patnáct) mezi společností Meridon Funds SICAV p.l.c., jako věřitelem, a společností Saperatec Industries Europe a.s., jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti Saperatec Industries Europe a.s. ve výši 97.000.000 Kč (devadesát sedm mili onů korun českých) za předem určeným zájemcem, společností Meridon Funds SICAV p.l.c., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 12.540.817,97 Kč (dvanáct milionů pět set čtyřicet tisíc osm set sedmnáct korun českých devadesát sedm haléř ů); (l)Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpi sy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost Saperatec Industries Europe a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání ak cií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost Saperatec Industries Europe a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. 25.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 4.3.2015
Jediný akcionář společnosti Saperatec Industries Europe a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Saperatec Industries Europe a.s. o částku ve výši 28.000.000 Kč (dvacet osm milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.000 .000 Kč (dva miliony korun českých) na výši 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti Saperatec Industries Europe a.s. za následujících podmínek: (a)upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b)zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 280 (dvě stě osmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě; (c)základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d)akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti Saperatec Industries Europe a.s., společnost Meridon Funds SICAV p.l.c., se sídlem Maltská republika, Mriehel, Brewery street, TG Complex, Suite 2, Level 3, BKR 3000, společnost založená a existující v souladu s právním řádem Malty, zapsaná v obchodním rejstříku pro Maltu pod čísle m SV 94 (dále jen předem určený zájemce); (e)emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (f)upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (g)lhůta pro upisování akcií se stanoví na tři měsíce. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (h)místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Saperatec Industries Europe a.s., v budově na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 17.00 hodin. (i)akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obc hodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta tří měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (j)emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 6091142/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s.; 4.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.3.2015 - 14.5.2019
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.7.2014 - 4.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 28.7.2014 - 4.3.2015

Aktuální kontaktní údaje Plastigram Industries a.s.

Kapitál Plastigram Industries a.s.

zakladni jmění 127 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.5.2015
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.3.2015 - 25.5.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2014 - 4.3.2015

Akcie Plastigram Industries a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 270 14.5.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 970 25.5.2015 - 14.5.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 4.3.2015 - 14.5.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 28.7.2014 - 4.3.2015

Sídlo Plastigram Industries a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 28.7.2014

Předmět podnikání Plastigram Industries a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2014

vedení firmy Plastigram Industries a.s.

Statutární orgán Plastigram Industries a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva. 14.5.2019
Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva 4.3.2015 - 14.5.2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 12.1.2015 - 4.3.2015
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 28.7.2014 - 12.1.2015
Předseda představenstva Ing. Tomáš Sysel 4.3.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 26.2.2015
Adresa: A. Roškotové 1349 , Vlašim 258 01
Místopředseda představenstva Aleš Pelikán 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: Pod duby 391/13 , Praha 104 00
člen představenstva Libor Slováček 28.7.2014 - 12.1.2015
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 28.7.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Horní náměstí 382/69 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Tomáš Sysel 12.1.2015 - 4.3.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 26.2.2015
Adresa: A. Roškotové 1349 , Vlašim 258 01
Místopředseda představenstva Petr Abrahám 4.3.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Zánik členství 31.8.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Zánik funkce 31.8.2015
Adresa: Husova 1666/21 , Boskovice 680 01
Člen představenstva Aleš Pelikán 4.3.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Zánik funkce 18.11.2015
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
Člen představenstva Libor Slováček 3.12.2015 - 17.6.2016
Vznik členství 18.11.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: Horní náměstí 382/69 , Opava 746 01
Člen představenstva Libor Slováček 17.6.2016 - 14.5.2019
Vznik členství 18.11.2015
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 18.11.2015
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: třída Spojenců 523/24 , Opava 746 01

Dozorčí rada Plastigram Industries a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Martin Kulhánek 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1285/1 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Matěj Turek 1.4.2016
Vznik členství 18.11.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: Roháčova 244/48 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Pavel Cermánek 7.4.2016
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Adresa: Ladova 2044/3 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Tomáš Sysel 28.7.2014 - 12.1.2015
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: A. Roškotové 1349 , Vlašim 258 01
člen dozorčí rady Libor Slováček 12.1.2015 - 4.3.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 26.2.2015
Adresa: Horní náměstí 382/69 , Opava 746 01
Předseda dozorčí rady Libor Slováček 4.3.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 18.11.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Zánik funkce 18.11.2015
Adresa: Horní náměstí 382/69 , Opava 746 01
Člen dozorčí rady Martin Kulhánek 4.3.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Zánik funkce 18.11.2015
Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1285/1 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Pavel Cermánek 4.3.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Adresa: Žižkova 184 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Matěj Turek 3.12.2015 - 1.4.2016
Vznik členství 18.11.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: K Červenému vrchu 678/1 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Pavel Cermánek 3.12.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Adresa: Biskupcova 1643/37 , Praha 130 00

Sbírka Listin Plastigram Industries a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19878/SL 9 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 18.11.2015 1.12.2015 11.12.2015 2
B 19878/SL 8 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 18.11.2015 1.12.2015 11.12.2015 1
B 19878/SL 7 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 31.8.2015 1.12.2015 11.12.2015 1
B 19878/SL 6 notářský zápis [NZ 1278/2015] Městský soud v Praze 9.12.2015 9.12.2015 12
B 19878/SL 5 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 2.9.2015 10.9.2015 14
B 19878/SL 4 notářský zápis [NZ 427/2015] Městský soud v Praze 20.5.2015 25.5.2015 10
B 19878/SL 3 notářský zápis [NZ 177/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.2.2015 27.2.2015 6.3.2015 14
B 19878/SL 2 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 12.12.2014 7.1.2015 15.1.2015 2
B 19878/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 487/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 15.7.2014 2.9.2014 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plastigram Industries a.s.

IČO (identifikační číslo) 03219658
Jméno Plastigram Industries a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 28.7.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Plastigram Industries a.s.

Živnosti a provozovny Plastigram Industries a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Obchodní 132, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1010918583
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.5.2016

Statutární orgán Plastigram Industries a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Pelikán
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Sysel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plastigram Industries a.s.

IČO: 03219658
Firma: Plastigram Industries a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.7.2014

Sídlo Plastigram Industries a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image