Firma Planet A, a.s. IČO 00537012


Planet A, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Planet A, a.s. (00537012) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Hellady 697/4, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1990 a je stále aktivní. Planet A, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Planet A, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Planet A, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Planet A, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Planet A, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Planet A, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 118
IČO (identifikační číslo osoby) 00537012
Jméno Planet A, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.6.1990
Na společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000, IČO: 005 37 012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 118, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti 4USERS s.r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 272 95 559, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 298461. 31.12.2018
Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 22. 10. 2018 mezi společností Fast Communication s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Ke klubovně 1650/9, PSČ 15500, IČO: 290 21 499, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl C, vložka 160522, jako prodávajícím, a společností Planet A, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000, IČO: 005 37 012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 118, jako kupujícím, došlo dne 1. 11. 2018 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu společnosti Fast Communication s.r.o., jakožto organizovaného souboru jmění, který společnost Fast Communication s.r.o. vytvořila a který slouží k provozování její podnikatelské činnosti spočívající v poskytování služeb připojení do internetové sítě a poskytování služeb internetové televize pod názvem Fast Internet a Fast TV, ze společnosti Fast Communication s.r.o. na společnost Planet A, a.s. 1.11.2018
Na společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000, IČO: 005 37 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 118, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo j mění zanikající společnosti GreenCube, s.r.o., se sídlem Praha - Uhříněves, Ingrišova 1383/3, PSČ 10400, IČO: 283 03 229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 147355. 31.12.2017
Na společnost jako na kupujícího byl převeden závod prodávajícího pana Michala Hejzlara, datum narození 12.2.1981, podnikající fyzická osoba, IČ: 715 29 675, se sídlem: U Rybníka 8/1, Říčany Pacov, a to s účinností k okamžiku, kdy byl zveřejněn údaj o ulo žení dokladu o koupi tohoto závodu do sbírky listin společnosti. 6.11.2016
Na společnost jako na kupujícího byl převeden závod prodávajícího pana Jana Čejky, datum narození 12.8.1975, podnikající fyzické osoby, IČ: 462 23 339, se sídlem: Trnkovo náměstí 1112/1, 152 00, Praha Hlubočepy, a to s účinností k okamžiku, kdy byl zveře jněn údaj o uložení dokladu o koupi tohoto závodu do sbírky listin společnosti. 6.11.2016
Na společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000, IČO: 005 37 012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 118, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Pescom telekomunikace s.r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 034 98 433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 232501. 1.8.2016
Valná hromada konaná dne 16.2.2015 přijala toto usnesení: 1.Základní kapitál Společnosti ve výši 8 942 500,00 Kč (osm milionů devět set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 12 003 775,00 Kč (dvanáct milionů tři tisíce sedm set sedmdesát pět korun českých), tj. z částky 8 942 500, 00 Kč (osm milionů devět set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) nově na částku 20 946 275,00 Kč (dvacet milionů devět set čtyřicet šest tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Nové akcie A) Počet akcií: 59 (padesát devět) kusů akcií, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 225,00 Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet pět korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurz jedné akcie: 1 225,00 Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet pět korun českých), Celkový emisní kurs všech Nových akcií A) činí: 72 275,00 Kč (sedmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých), (dále i jen Nové akcie A); Nové akcie B) Počet akcií: 487 (čtyři sta osmdesát sedm) kusů akcií, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 24 500,00 Kč (dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurz jedné akcie: 24 500,00 Kč (dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), Celkový emisní kurs všech Nových akcií B) činí: 11 931 500,00 Kč (jedenáct milionů devět set třicet jedna tisíc pět set korun českých), (dále i jen Nové akcie B); 3.Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. 4.Akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 5.Všechny Nové akcie A a Nové akcie B budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena ve lhůtě 5 (pěti) dnů, počínaje přijetím tohoto rozhodnutí. 6.Upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dnů a počíná běžet přijetím tohoto rozhodnutí. 7.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen tak, že 30% (třicet procent) emisního kursu musí být splaceno nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, a zbylá část, tj. 70% (sedmdesát procent) emisního kursu musí být splacena nejpozději do 1 (je dnoho) roku ode dne úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, č. ú. 107-9659600267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 8.Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jaroslav Havrda, datum narození 23. 05. 1950, bytem Nad náhonem 161, 149 00 Praha 4 Újezd, (Akcionář 1), ve výši 6.633.115,08 Kč (šest milionů šest set třicet tři tisíc jedno sto patnáct korun českých a osm haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti poh ledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 6.592.950,00 Kč (šest milionů pět set devadesát dva tisíc devět set padesát korun českých). Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Akcionářem 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Martin Havrda, MSBA, datum narození 03. 02. 1977, bytem Nad náhonem 160, 149 00 Praha 4 - Újezd, (Akcionář 2), ve výši 3.516.254,70 Kč (tři miliony pět set šestnáct tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem pro ti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 3.133.550,00 Kč (tři miliony jedno sto třicet tři tisíc pět set padesát korun českých). Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Akcionářem 2, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Hynek Mlynářík, datum narození 11. 11. 1965, bytem Nad Náhonem 162, 149 00 Praha 4 - Újezd, (Akcionář 3), ve výši 803.280,40 Kč (osm set tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých čtyřicet h aléřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti pohledávce Společnosti n a splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 600.250,00 Kč (šest set tisíc dvě stě padesát korun českých). Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Akcionářem 3, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Milan Černý, datum narození 31. 08. 1969, bytem Boloňská 305, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, (Akcionář 4), ve výši 600.568,49 (šest set tisíc pět set šedesát osm korun českých a 49 hal éřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 600.250,00 Kč (šest set tisíc dvě stě padesát korun českých). Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Akcionářem 4, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jakub Jánský, datum narození 09. 07. 1988, bytem Hugo Haase 1229/3, 15200 Praha 5, (Akcionář 5), ve výši 1.250.000,00 Kč (jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) ke dni 16.2.2015 , vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.12.2012 (dvacátého osmého prosince roku dva tisíce dvanáct), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti pohledávce Společnosti na splacení em isního kurzu. Započtená výše činí 845.250,00 Kč (osm set čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých). Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Akcionářem 5, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu. Každá dohoda o započtení musí být uzavřena a nabýt účinnosti nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upisovaných akcií a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. 12.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014
Rozhodnutím valné hromady ze dne 26.6.2014 byly přijaty nové stanovy společnosti. 22.7.2014
Valná hromada obchodní společnosti Planet A, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, 140 00, stát Česká republika, identifikační číslo 00 53 70 12, zapsané ve vložce číslo 118 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, schvaluje A) snížení plně splaceného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 25,550.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů pět set padesát tisíc Korun českých) o částku 16,607.500,-- Kč (slovy: Šestnáct milionů šest set sedm tisíc pět set Korun českých) na základní kapitál ve výši 8,942.500,-- Kč (slovy: Osm milionů devět set čtyřicet dva tisíce pět set Korun českých) z důvodu úhrady ztráty vykázané v ostatních kapitálových fondech v závěrce za rok 2012, když 1) základní kapitál není snižován pod minimální výši stanovenou v § 246 odst. (2) ZOK, 2) snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů, 3) účetní závěrka za rok 2012 byla schválena valnou hromadou konanou dne 24.07.2013 slovy: Dvacátého čtvrtého července roku dvoutisícího čtrnáctého), 4) účetní závěrka společnosti za rok 2012 ke dni 31.12.2012 byla ověřena nezávislým auditorem, jímž je společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo oprávnění 029, a paní Ing. Miroslava Hájková, oprávnění auditora č. 1522, ve zprávě nezávislého auditora ze dne 13.06.2013, 5) zpráva auditora byla dne 20.06.2013 včetně účetní závěrky doručena rejstříkovému soudu a dne 27.06.2013 byla založena do sbírky listin pod číslem B 118/SL 51, 6) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém 8. zasedání konaném dne 15.04.2014 seznámila s oznámením společnosti o změně registrace spočívající ve změně výše základního kapitálu, 22.7.2014 - 21.1.2015
7) snížení základního kapitálu společnosti bude realizováno poměrným snížením nominální hodnoty jednotlivých akcií, a to a) u akcií jmenovité hodnoty 3.500,-- Kč (slovy: Tři tisíce pět set Korun českých) snížením o částku 2.275,-- Kč (slovy: Dva tisíce dvě stě sedmdesát pět Korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.225,-- Kč (slovy: Jeden tisíc, dvě stě dvacet pět Korun českých), b) u akcií jmenovité hodnoty 70.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tisíc Korun českých) snížením o částku 45.500,-- Kč (slovy: Čtyřicet pět tisíc pět set Korun českých) na jmenovitou hodnotu 24.500,-- Kč (slovy: Dvacet čtyři tisíce pět set Korun českých), c) u akcií jmenovité hodnoty 35.000,-- Kč (slovy: Třicet pět tisíc Korun českých) snížením o částku 22.750,-- Kč (slovy: Dvacet dva tisíce sedm set padesát Korun českých) na jmenovitou hodnotu 12.250,-- Kč (slovy: Dvanáct tisíc dvě stě padesát Korun českých), a akcionářům nebude z důvodu snížení základního kapitálu poskytnuto žádné plnění, 8) společnost zajistí emisi nových nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě na jméno s nižší nominální hodnotou, 9) nejpozději do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) dnů předložili původní akcie společnosti za účelem jejich výměny, 10) pokud akcionáři původní akcie ve stanovené lhůtě nepředloží, nejsou do jejich předložení oprávněni vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve, aby je předložili v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nevrácené akcie prohlášeny za neplatné a dále bude postupováno v souladu s obchodním zákoníkem, zejm. ust. § 537 a násl. ZOK, 11) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, 22.7.2014 - 21.1.2015
B) mění se stanovy společnosti, a to 1) ustanovení Článku 1 Založení a vývoj akciové společnosti, kde se za stávající text doplňuje text následující: "Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26.06.2014 (slovy: Dvacátého šestého června roku dvoutisícího čtrnáctého) došlo ke snížení základního kapitálu z částky 25,550.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů pět set padesát tisíc Korun českých) o částku 16,607.500,-- Kč (slovy: Šestnáct milionů šest set sedm tisíc pět set Korun českých) na základní kapitál ve výši 8,942.500,-- Kč (slovy: Osm milionů devět set čtyřicet dva tisíce pět set Korun českých) z důvodu úhrady ztráty z minulých let vykázané v účetní závěrce za rok 2012.", 2) ustanovení odstavce 1. Článku 5 Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: "1. Základní kapitál společnosti činí 8,942.500,-- Kč (slovy: Osm milionů devět set čtyřicet dva tisíce pět set Korun českých).", 3) ustanovení odstavce 1. Článku 6 Akcie, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: "1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5. těchto stanov je rozdělen na 395 ks (slovy: Tři sta devadesát pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě na jméno, z nichž: - 20 ks (slovy: Dvacet kusů) s čísly 0001 - 0020 je ve jmenovité hodnotě 1.225,-- Kč (slovy: Jeden tisíc dvě stě dvacet pět Korun českých), - 22 ks (slovy: Dvacet dva kusy) s čísly 0021 - 0040 a s čísly 0394 - 0395 je ve jmenovité hodnotě 12.250,-- Kč (slovy: Dvanáct tisíc dvě stě padesát Korun českých), - 353 ks (slovy: Tři sta padesát tři kusy) s čísly 0041 - 0393 je ve jmenovité hodnotě 24.500,-- Kč (slovy: Dvacet čtyři tisíce pět set Korun českých) Akcie nejsou kótované." 22.7.2014 - 21.1.2015
Valná hromada obchodní společnosti Planet A, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, 140 00, stát Česká republika, identifikační číslo 00 53 70 12, zapsané ve vložce číslo 118 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městský m soudem v Praze, přijala dne 18. prosince 2013 rozhodnutí, kterým schvaluje A) snížení plně splaceného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 36,500.000,-- Kč (slovy: Třicet šest milionů pět set tisíc Korun českých) o částku 10,950.000,-- Kč (slovy: Deset milionů devět set padesát tisíc Korun českých) na základní kapitál ve výši 25,550.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů pět set padesát tisíc Korun českých) z důvodu úhrady ztráty minulých let vykázané v účetní závěrce za rok 2012, když 1) základní kapitál není snižován pod minimální výši stanovenou v § 162 odst. (3) obchodního zákoníku, 2) snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů, 3) účetní závěrka byla schválena valnou hromadou konanou dne 24.07.2013 slovy: Dvacátého čtvrtého července roku dvoutisícího třináctého), 4) účetní závěrka společnosti za rok 2012 ke dni 31.12.2012 byla ověřena nezávislým auditorem, jímž je společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo oprávnění 029, a paní Ing. Miroslava Hájková, oprávnění auditora č. 1522, ve zpr ávě nezávislého auditora ze dne 13.06.2013, 5) zpráva auditora byla dne 20.06.2013 včetně účetní závěrky doručena rejstříkovému soudu a dne 27.06.2013 byla založena do sbírky listin pod číslem B 118/SL 51, 10.1.2014 - 20.2.2014
6) snížení základního kapitálu společnosti bude realizováno poměrným snížením nominální hodnoty jednotlivých akcií, a to a) u akcií jmenovité hodnoty 5.000,-- Kč (slovy: Pět tisíc Korun českých) snížením o částku 1.500,-- Kč (slovy: Jeden tisíc pět set Korun českých) na jmenovitou hodnotu 3.500,-- Kč (slovy: Tři tisíce pět set Korun českých), b) u akcií jmenovité hodnoty 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) snížením o částku 30.000,-- Kč (slovy: Třicet tisíc Korun českých) na jmenovitou hodnotu 70.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tisíc Korun českých), c) u akcií jmenovité hodnoty 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých) snížením o částku 15.000,-- Kč (slovy: Patnáct tisíc Korun českých) na jmenovitou hodnotu 35.000,-- Kč (slovy: Třicet pět tisíc Korun českých), a akcionářům nebude z důvodu snížení základního kapitálu poskytnuto žádné plnění, 7) společnost zajistí emisi nových nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě na jméno s nižší nominální hodnotou, 8) nejpozději do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) dnů předložili původní akcie společnosti za účelem jejich výměny, 10.1.2014 - 20.2.2014
9) pokud akcionáři původní akcie ve stanovené lhůtě nepředloží, nejsou do jejich předložení oprávněni vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vyz ve, aby je předložili v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nevrácené akcie prohlášeny za neplatné a dále bude postupováno v souladu s obchodním zákoníkem, zejm. ust. § 214, 10) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, 10.1.2014 - 20.2.2014
B) mění se stanovy společnosti, a to 1) ustanovení Článku 1 Založení a vývoj akciové společnosti, kde se za stávající text doplňuje text následující: "Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 18.12.2013 (slovy: Osmnáctého prosince roku dvoutisícího třináctého) došlo ke snížení základního kapitálu z částky 36,500.000,-- Kč (slovy: Třicet šest milionů pět set tisíc Korun českých) o částku 10,950.000,-- Kč(slovy: Deset milionů devět set padesát tisíc Korun českých) na základní kapitál ve výši 25,550.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů pět set padesát tisíc Korun českých)z důvodu úhrady ztráty z minulých let vykázané v účetní závěrce za rok 2012." 2) ustanovení odstavce 1. Článku 5 Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: "1. Základní kapitál společnosti činí 25,550.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů pět set padesát tisíc Korun českých).", 3) ustanovení odstavce 1. Článku 6 Akcie, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: "1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5. těchto stanov je rozdělen na 395 ks (slovy: Tři sta devadesát pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě na jméno, z nichž: - 20 ks (slovy: Dvacet kusů) s čísly 0001 - 0020 je ve jmenovité hodnotě 3.500,-- Kč (slovy: Tři tisíce pět set Korun českých) - 22 ks (slovy: Dvacet dva kusy) s čísly 0021 - 0040 a s čísly 0394 - 0395 je ve jmenovité hodnotě 35.000,-- Kč (slovy: Třicet pět tisíc Korun českých). - 353 ks (slovy: Tři sta padesát tři kusy) s čísly 0041 - 0393 je ve jmenovité hodnotě 70.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tisíc Korun českých). Akcie nejsou kótované. 10.1.2014 - 20.2.2014
Valná hromada obchodní společnosti Planet A a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, 14000, stát Česká republika, identifikační číslo 00 53 70 12, zapsané ve vložce číslo 118 oddílu B obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e přijala dne 24.7.2013 následující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje A) zvýšení dosud plně splaceného základního kapitálu společnosti ve výši 35.000.000,--Kč (slovy: Třicet pět milionů korun českých) o částku 1.500.000,--Kč (slovy: Jeden milion pět se t tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 36.500.000,--Kč (slovy: Třicet šest milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu vytvoření zdrojů pro plánované investice společnosti, posílení a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti a posílení eko nomické a personální stability společnosti za následujících podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem - 14 ks (slovy: čtrnácti kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) na jméno - 2 ks (slovy: Dvou kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,--Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) na jméno vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stáva jícími akciemi; 2) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.500.000,--Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) se nepřipouští; 3) z důvodu administrativního zjednodušení a současně z důvodu, aby st ávající akcionáři nepřevedli svá přednostní práva na jiného mimo předem dohodnutý okruh zájemců, se vylučuje přednostní právo, jehož se všichni stávající akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a sta noví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanoveným zájemcům, jimiž jsou: a) přistupující akcionář pan Jakub Jánský, narozený 09.07.1988, r.č. 880709/0160, trvale bytem na adrese Praha 5-Hlubočepy, Wassermannova č. 929/22, PSČ: 152 00, stát Česká republika, b) přistupující akcionář pan Dalibor Hlaváč, narozený 11.11.1974, r.č. 741111/3798, trvale bytem na adrese Praha 5-Jinonice, chmelařská č. 864/7, PSČ: 15800, stát Česká republika; 4) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnos ti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie mají předem výslovně uvedení zájemci; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, na níž musí být ověřené podpisy, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo upisovatelům bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku; 5) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na roz vazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovateli splacen následujíc ími peněžitými vklady: a) pana Jakuba Jánského, narozeného 09.07.1988, r.č. 880709/0160, trvale bytem na adrese Praha 5-Hlubočepy, Wassermannova č. 929/22, PSČ 15200, stát Česká republika, ve výši 750.000,--Kč (slovy: Sedm set padesát tisíc korun českých ), což představuje 7 ks (slovy: Sedm kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,--Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), b) pana Dalibora Hlaváče, nar. 11.11.1974, r.č. 741111/3798, trvale bytem na adrese Praha 5-Jinonice, Chmelařská č. 864/7, PSČ 15800, stát Česká republika, ve výši 750.000,--Kč (slovy: Sedm set padesát tisíc korun českých), což představuje 7 ks (slovy: Sedm kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých), 1 ks (slovy: Jeden kus) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,--Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých); 7) upíší-li se předem stanovení zájemci akcie ve shora uvedeném poměru, jsou tito povinni emisní kurz nových akcií do výše 100% (slovy: Jedno sto procent) upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dnů ode dne upsání; 9) zvláštní účet u banky se nestanoví, neboť emisní kurs upsaných akcií bude splacen formou započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti; 10) splácení emisního kurzu nových upsaných akcií je možno realizovat též započtením vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti, tedy peněžitých pohledávek společnosti na splacení emi sního kurzu akcií vůči upisovatelům proti peněžitým pohledávkám upisovatelů vůči společnosti z titulu níže uvedených smluv o půjčce, uzavřené a) dne 28.12.2012 (slovy: Dvacátého osmého prosince roku dvoutisícího dvanáctého) mezi společností Planet A, a.s. , na straně dlužníka a panem Jakubem Jánským, narozeným 09.07.1988, r.č. 880709/0160, trvale bytem na adrese Praha 5-Hlubočepy, Wassermannova č. 929/22, PSČ 15200, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla formou dílčích plnění ke dni 19.07.2013 (slovy: Devatenáctého července roku dvoutisícího třináctého) poskytnuta půjčka v celkové výši 1.000.000,--Kč (slovy: Jeden milion korun českých), b) dne 28.02.2013 (slovy: Dvacátého osmého února roku dvoutisícího třináctého) mezi společností Pl anet A, a.s., na straně dlužníka a panem Daliborem Hlaváčem, narozeným 11.11.1974, r.č. 741111/3798, trvale bytem na adrese Prah a5-Jinonice, Chmelařská č. 864/7, PSČ 15800, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla formou dílčích plně ní ke dni 19.07.2013 (slovy: Devatenáctého července roku dvoutisícího třináctého) poskytnuta půjčka v celkové výši 1.000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion korun českých), přičemž existence uvedených závazků společnosti vůči upisovatelům byla dne 19.07.2013 ( slovy: Devatenáctého července roku dvoutisícího třináctého) ověřena a potvrzení ve zprávě nezávislého auditora, jímž je společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo oprávnění 029, a paní Ing. Miroslava Hájková, oprávnění auditora č. 1522; 11) nebudou-li uzavřeny dohody o započtení vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti, jsou upisovatelé povinni emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem, jehož číslo jim sdělí představenstv o společnosti; 12) důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli pouze shora uvedení zájemci v poměru mezi nimi dohodnutím, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, takže pro případ, že by nové akcie nebyly těmito předem stanov enými zájemci upsány v uvedeném poměru, vylučuje se jejich nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky a zvýšení základního kapitálu, by tak bylo neúčinné; 13) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií mají dle tohoto rozhodnutí předem stanovení zájemci v poměru, na němž se předem dohodli, přičemž stávající akcionáři se předem vzdali svého přednostního práva k úpisu nových akcií; 14) poukázky na akcie dle ustanovení § 204 b obchodního zákoníku nebudou vydány; 15) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku, B) mění se stanovy společnosti, a to 1) ustanovení Článku 1 Založení a vývoj akciové společnosti, kde se za stávající text doplňuje text následující: „Na základě rozhodnutí valné h romady ze dne 24.07.2013 (slovy: Dvacátého čtvrtého července dvoutisícího třináctého) došlo k navýšení základního kapitálu z částky 35.000.000,--Kč (slovy: Třicet pět milionů korun českých) o částku 1.500.000,--Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 36.500.000,--Kč (slovy: Třicet šest milionů pět set tisíc korun českých) formou úpisu 14 ks (slovy: Čtrnácti kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) a 2 ks (sl ovy: Dvou kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50..000,--Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).“, 2) ustanovení odstavce 1. Článku 5 Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: „1. Zákla dní kapitál společnosti činí 36.500.000,--Kč (slovy: Třicet šest milionů pět set tisíc korun českých): a) peněžitými vklady ve výši 29.250.000,--Kč (slovy: Dvacet devět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), b) nepeněžitým vkladem v hodnotě 7.250.0 00,--Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých).“, 3) ustanovení odstavce 1.Článku 6 Akcie, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: „1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5. Těchto stanov je rozdělen na 395 ks (slovy: Tři sta devadesát pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě na jméno, z nichž: - 20 ks (slovy: Dvacet kusů) s čísly 0001 - 0020 je ve jmenovité hodnotě 5.000,--Kč (slovy: Pět tisíc korun českých), - 22 ks (slovy: Dvacet dva k usů) s čísly 0021 - 0040 a s čísly 0394 - 0395 je ve jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). - 353 ks (slovy: Tři sta padesát tři kusů) s čísly 0041 - 0393 je ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun česk ých), akcie nejsou kótované. 18.10.2013 - 4.12.2013
Na společnost Planet A, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajuící společnosti KASTEN NET, s.r.o. , IČ 62956582, se sídlem Neratovice-Byškovice, Větrná 145. Rozhodný den fúze je 1.ledna 2012. 25.6.2012
Valná hromada společnosti dne 14.12.2010 rozhodla o 1) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 25,000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na základní kapitál ve výši 35,000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milonů ko run českých) s tím, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem - 100 ks (slovy: jednoho sta kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi, 2) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), se nepřipouští; 3) z důvodu administrativního zjednodušení a současně z důvodu, aby stávající akcionáři nepřevedli svá přednostní práva na jiného mimo předem dohodnutý okruh zájemců, se vylučuje přednostní právo, jehož se všichni stávající akcionáři před přijetím rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanoveným zájemcům, jimiž jsou: a) stávající akcionář pan Ing. Jaroslav Havrda, rč. 500523/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Nad náhonem 161, PSČ 149 00, stát Česká republika, b) stávající akcionář pan Martin Havrda, MSBA, rč. 770203/0501, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika c) stávající akcionář pan Ing. Hynek Mlynářík, rč. 651111/1068, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika d) stávající akcionář pan Ing. Milan Černý, rč. 690831/2191, trvale bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Boloňská 305, PSČ 109 00, stát Česká republika e) pan Petr Šinták, rč. 500124/044, trvale bytem na adrese Hradec Králové 8, K Biřičce 5, PSČ 500 08, stát Česká republika, 4) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zap sáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie mají předem výslovně uvedení zájemci; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, na níž musí být ověřené podpisy, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo upisovatelům bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o  zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 5) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, j íž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich umenovité hodnotě a bude upisovateli splacen následujícícmi peněžitými vklady: - pana Ing. Jaroslava Havrdy, rč. 500523/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Nad náhonem 161, PSČ 149 00, stát Česká republika, ve výši 7,300.000,-- Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých), což představuje * 73 ks (slovy: sedmdesát t ři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - pana Martina Havrdy MSBA, rč. 770203/0501, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika, ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých, což představuje * 10 (slovy: deset) akcií o nominální hodnotě každé ak cie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - pana Ing. Hynka Mlynáříka, rč. 651111/1068, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika, ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), což představuje * 5 ks (slovy: pět) akcií o nominální hodnotě každé a kcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - pana Ing. Milana Černého, rč. 690831/2191, trvale bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Boloňská 305, PSČ 109 00, stát Česká republika, ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), což představuje * 5 ks (slovy: pět) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - pana Petra Šintáka, rč. 500124/044, trvale bytem na adrese Hradec Králové 8, K Biřičce 5, PSČ 500 08, stát Česká republika, ve výši 700.000,-- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých), což představuje * 7 ks (slovy: sedm) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 7) upíší-li předem stanovení zájemci akcie ve shora uvedeném poměru, jsou tito povinni emisní kurz nových akcií do výše 30 % (slovy: třiceti) upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií poukazem na zvláštní účet číslo 000 043-0908670207/0100 vedený Komerční bankou, a.s., a za tím účelem zřízený, a do výše zbývajících 70% upaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 8) splácení emisního kurzu nových upsaných akcií je možno realizovat též započtením vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti, tedy peněžité pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči upisovateli proti peněžité pohledávce upisovate le vůči společnosti z titulu níže uvedené smlouvy o půjčce, uzavřené dne 11.5.0009 (slovy: jedenáctého května roku dvoutisícího devátého) v souladu s rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 30.4.2009 (slovy: třicátého dubna roku dvoutisícího devátého) mezi společnsotí Planet A, a.s., na straně dlužníka a a) panem Ing. Jaroslavem Havrdou, rč. 500523/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Nad náhonem 161, PSČ 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla ke dni 30.11.2010 (slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího desátého) formou dílčích plnění poskytnuta půjčka v celkové výši 7,527.328,25 Kč (slovy: sedm milionů pět set dvacet sedm tisíc tři sta dvacet osm korun dvacet pět haléřů českých), b) panem Martinem Havrdou, MSBA, rč. 770203/0501, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla ke dni 30.11.2010 (slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího desátého) formou dílč ích plnění poskytnuta půjčka v celkové výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), c) panem Ing. Hynkem Mlynáříkem, rč. 651111/1068, trvale bytem Praha 4, Újezd, Nad náhonem 160, PSČ 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla ke dni 30.11.2010 (slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího desátého) formou dílč ích plnění poskytnuta půjčka v celkové výši 1,193.453,70 Kč (slovy: jeden milion jedno sto tři tisíce čtyři sta padesát tři koruny sedmdesát haléřů českých), d) panem Ing. Milanem Černým, rč. 690831/2191, trvale bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Boloňská 305, PSČ 109 00, stát Česká republika, na straně věřitele, na základě níž byla ke dni 30.11.2010 (slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího desátého) formou dílčích plnění poskytnuta půjčka v celkové výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milon korun českých), 9) nebudou-li uzavřeny dohody o započtení vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti, je upisovatel povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na shora uvedený zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem; 10) důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kaptálu podíleli pouze shora uvedení zájemci v poměru mei nimi dohodnutém, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, takže pro případ, že by nové akcie nebyly těmito předem stanovenými zájemci ups ány v uvedeném poměru, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky a zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné; 11) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií mají dle tohoto rozhodnutí předem stanovení zájemci v poměru, na němž se předem dohodli, přičemž stávající akcionáři se předem vzdali svého přednostního práva k úpisu nových akcií; 12) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány. 11.1.2011 - 19.3.2011
Valná hromada obchodní společnosti Planet A, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, identifikační číslo 00 53 70 12, zapsané ve vložce číslo 118 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, schvaluje A) zvýšení dosud plně splaceného základního kapitálu společnosti ve výši 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun českých) o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: Deset milionů Korun českých) na základní kapitál ve výši 35,000.000,-- Kč (slovy: Třicet pět milionů Korun českých) z důvodu vytvoření zdrojů pro plánované investice společnosti a posílení a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti za nás ledujících podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem - 100 ks (slovy: Jednoho sta kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých na majitele vyd aných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi; 2) emisní kurs každé akcie je roven jejich jmenovité hodnotě; 3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10,000.000,-- Kč (slovy: Deset milionů Korun českých), se nepřipouští; 4) z důvodu administrativního zjednodušení a současně z důvodu, aby stávající akcionáři nepřevedli svá přednostní práva na jiného mimo předem dohodnutý okruh zájemců, se vylučuje přednostní právo, jehož se všichni stávající akcionář i před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanoveným zájemcům, jimiž jsou: a) stávající akcionář pan Ing. Jaroslav Havrda, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, b) stávající akcionář pan Martin Havrda, MSBA, r.č. 77 02 03/0501, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, c) stávající akcionář pan Ing. Hynek Mlynářík, r.č. 65 11 11/1068, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 322/5, PSČ: 149 00, stát Česká republika, d) stávající akcionář pan Ing. Milan Černý, r.č. 69 08 31/2191, trvale bytem na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 305, PSČ: 109 00, stát Česká republika e) přistupující akcionář pan Petr Šinták, r.č. 50 01 24/044, trvale bytem na adrese Hradec Králové 8, K Biřičce 5, PSČ: 500 08, stát Česká republika, 5) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společn osti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie mají předem výslovně uvedení zájemci; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, na níž musí být ověřené podpisy, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo upisovatelům bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsán í rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o za mítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 7) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovateli splacen následujícími peněžitými vklady: a) pana Ing. Jaroslava Havrdy, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 7,300.000,-- Kč (slovy: Sedm milionů tři sta tisíc Korun českých), což představuje* 73 ks ( slovy: Sedmdesát tři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), b) pana Martina Havrdy, MSBA, r.č. 77 02 03/0501, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), což představuje* 10 ks (slovy: Deset kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), c) pana Ing. Hynka Mlynáříka, r.č. 65 11 11/1068, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 322/5, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 500.000,-- Kč (slovy: Pět set tisíc Korun českých), což představuje* 5 ks (slovy: Pět kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), d) pana Ing. Milana Černého, r.č. 69 08 31/2191, trvale bytem na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská č. 305, PSČ: 109 00, stát Česká republika, ve výši 500.000,-- Kč (slovy: Pět set tisíc Korun českých), což představuje* 5 ks (slovy: Pět kusů ) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), e) pana Petra Šintáka, r.č. 50 01 24/044, trvale bytem na adrese Hradec Králové 8, K Biřičce 5, PSČ: 500 08, stát Česká republika, ve výši 700.000,-- Kč (slovy: Sedm set tisíc Korun českých), což představuje * 7 ks (slovy: Sedm kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých); 8) upíší-li předem stanovení zájemci akcie ve shora uvedeném poměru, jsou tito povinni emisní kurz nových akcií do výše 30 % (slovy: Třiceti procent) upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dnů ode dne upsání akcií poukazem na zvl áštní účet číslo 000043-0908670207/0100 vedený Komerční bankou, a.s., a za tím účelem zřízený, a do výše zbývajících 70 % (slovy: Sedmdesáti) upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 9) splácení emisního kurzu nových upsaných akcií je možno realizovat též započtením vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti, tedy peněžité pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči upisovateli proti peněžité pohledávce upisovatele vůči společnosti z titulu níže uvedených smluv o půjčce, uzavřených mezi společností Planet A, a.s., na straně dlužníka a a) panem Ing. Jaroslavem Havrdou, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele - ze dne 21.12.2009 (slovy: Dvacátého prvního prosince roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), - ze dne 26.02.2010 (slovy: Dvacátého šestého února roku dvoutisícího desátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), v celkové výši 2,000.000,-- Kč (sl ovy: Dva miliony Korun českých), b) panem Martinem Havrdou, MSBA, r.č. 77 02 03/0501, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele - ze dne 16.06.2009 (slovy: Šestnáctého června roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 300.000,-- Kč (slovy: Tři sta tisíc Korun českých), - ze dne 27.07.2009 (slovy: Dvacátého sedmého července roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 300.000,-- Kč (slovy: Tři sta tisíc Korun českých), - ze dne 03.08.2009 (slovy: Třetího srpna roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 300.000,-- Kč (slovy: Tři sta tisíc Korun českých), v celkové výši 900.000,-- Kč (slovy: Devět set tisíc Korun českých), c) panem Ing. Hynkem Mlynáříkem, r.č. 65 11 11/1068, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 322/5, PSČ: 149 00, stát Česká republika, na straně věřitele - ze dne 25.08.2009 (slovy: Dvacátého pátého srpna roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 5.950,-- Kč (slovy: Pět tisíc devět set padesát Korun českých) - ze dne 25.08.2009 (slovy: Dvacátého pátého srpna roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 218.161,90 Kč (slovy: Dvě stě osmnáct tisíc jedno sto šedesát jedna Koruna, devadesát haléřů če ských), ze dne 25.08.2009 (slovy: Dvacátého pátého srpna roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 169.681,50 Kč (slovy: Jedno sto šedesát devět tisíc šest set osmdesát jedna Koruna, pade sát haléřů českých), - ze dne 25.08.2009 (slovy: Dvacátého pátého srpna roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 155.460,30 Kč (slovy: Jedno sto padesát pět tisíc čtyři sta šedesát Korun, třicet haléřů českých), - ze dne 27.10.2009 (slovy: Dvacátého sedmého října roku dvoutisícího devátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 456.700,-- Kč (slovy: Čtyři sta padesát šest tisíc sedm set Korun českých), - ze dne 16.02.2010 (slovy: Šestnáctého února roku dvoutisícího desátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 187.500,-- Kč (slovy: Jedno sto osmdesát sedm tisíc pět set Korun českých), v celkové výši 1,19 3.453,70 (slovy: Jeden milion jedno sto devadesát tři tisíce čtyři sta padesát tři Koruny, sedmdesát haléřů českých), d) panem Ing. Milanem Černým, r.č. 69 08 31/2191, trvale bytem na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská č. 305, PSČ: 109 00, stát Česká republika, na straně věřitele - ze dne 26.10.2009 (slovy: Dvacátého šestého října roku dvoutisícího de vátého), na základě níž byla společnosti téhož dne poskytnuta půjčka ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), v celkové výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), 10) nebudou-li uzavřeny dohody o započtení vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti, je upisovatel povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na shora uvedený zvláštní účet společnosti, zřízený za tí m účelem; 11) důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli pouze shora uvedení zájemci v poměru mezi nimi dohodnutém, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, takže pro případ, že by nové akcie nebyly těmito předem stanovenými zájemci upsány v uvedeném poměru, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky a zvýšení zá kladního kapitálu by tak bylo neúčinné; 12) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií mají dle tohoto rozhodnutí předem stanovení zájemci v poměru, na němž se předem dohodli, přičemž stávající akcionáři se předem vzdali svého přednostního práva k úpisu nových akcií; 13) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodníhozákoníku nebudou vydány; 14) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku, B) mění se stanovy společnosti, a to 1) ustanovení Článku 1 Založení a vývoj akciové společnosti, kde se za stávající text doplňuje textnásledující: "Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 31.03.2010 (slovy: Třicátého prvního března roku dvoutisícího desátého došlo k navýšení základního kapitálu z částky 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun českých) o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: Deset milionů Korun českých) na základní kapitál ve výši 35,000.000,-- Kč (slovy: Třicet pět milionů K orun českých) formou úpisu 100 ks (slovy: Jednoho sta kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých).", 2) ustanovení odstavce 1. Článku 5 Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem: "1. Základní kapitál společnosti činí 35,000.000,-- Kč (slovy: Třicet pět milionů Korun českých): a) peněžitými vklady ve výši 27,750.000,-- Kč (slovy: Dvacet sedm milionů sedm set padesát tisíc Korun českých), b) nepeněžitým vkladem v hodnotě 7,250.000,-- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě padesát tisíc Korun českých).", 3) ustanovení odstavce 1. Článku 6 Akcie, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím textem:"1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5. těchto stanov je rozdělen na 379 ks (slovy: Tři sta sedmdesát devět kusů) kmenových akcií v listinné podobě na majitele, z nichž: - 20 ks (slovy: Dvacet kusů) s čísly 0001 - 0020 je ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: Pět tisíc Korun českých), - 339 ks (slovy: Tři sta třicet devět kusů) s čísly 0021 - 0259 a s čísly 0280 - 0379 je ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), - 20 ks (slovy: Dvacet kusů) s čísly 0260 - 0279 je ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých) Akcie nejsou kótované.", 7.4.2010 - 11.6.2010
Jediný akcionář dne 23.11.2007 rozhodl o 1) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 23,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet tři miliony Korun českých) na základní kapitál ve výši 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Koru n českých) s tím, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem a) 220 ks (slovy: Dvou set dvaceti kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciem i, b) 20 ks (slovy Dvaceti kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých) na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi; 2) emisní kurs každé akcie je roven jejich jmenovité hodnotě; 3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 23,000.000,-- Kč (slovy : Dvacet tři miliony Korun českých), se nepřipouští; 4) z důvodu administrativního zjednodušení a současně z důvodu, aby stávající akcionář nepřevedl své přednostní právo na jiného mimo předem dohodnutý okruh zájemců, se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář současně výslovně vzdal, a st anoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanoveným zájemcům, jimiž jsou a) stávající akcionář pan Ing. Jaroslav Havrda, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, b) pan Jaroslav Pech, r.č. 77 02 09/3443, trvale bytem na adrese Praha 4 - Nusle, U čtyř domů 1201/3, PSČ: 140 00, stát Česká republika, c) pan Martin Havrda, MSBA, r.č. 77 02 03/0501, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, d) pan Ing. Hynek Mlynařík, r.č. 65 11 11/1068, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 322/5, PSČ: 149 00, stát Česká republika, e) pan Ing. Milan Černý, r.č. 69 08 31/2191, trvale bytem na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 305, PSČ: 109 00, stát česká republika, 5) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zap sáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy : Pěti ) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie mají předem výslovně uvedení zájemci; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, na níž musí být ověřené podpisy, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo upisovatelům bezodkladně, nejpozději vš ak do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, j íž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 7) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovateli splacen takto: a) peněžitými vklady: - pana Ing. Jaroslava Havrdy, r.č 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ 149 00, stát Česká republika, ve výši 10,750.000,-- Kč (slovy: Deset milionů sedm set padesát tisíc Korun českých), což představuje * 7 ks (slovy: Sedm kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých), * 104 ks (slovy: Jedno sto čtyři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), - pana Martina Havrdy, MSBA, r.č. 77 02 03/0501, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 2,500.000,-- Kč (slovy: Dva miliony pět set tisíc Korun českých), což představuje * 2 ks (slovy: Dva kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy Padesát tisíc korun českých), * 24 ks (slovy: Dvacet čtyři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých), - pana Ing. Hynka Mlynaříka, r.č. 65 11 11/1068, trvale bytem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 322/5, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 1,250.000,-- Kč (slovy: Jeden milion dvě stě padesát tisíc Korun českých), což představuje * 3 ks (slovy: tři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých), * 11 ks (slovy: Jedenáct kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (Jedno sto tisíc Korun českých), -pana Ing. Milana Černého, r.č. 69 08 31/2191, trvale bytem na adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská č. 305, PSČ 109 00, stát Česká republika, ve výši 1,250.000,- Kč (slovy: Jeden milion dvě stě padesát tisíc Korun českých), což představuje * 3 ks (slovy: Tři kusy) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), * 11 ks (slovy: Jedenáct kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), do výše 30 % upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet číslo 43-908670207/0100 vedený Komerční bankou, a.s., a za tím účelem zřízený, a do výše zbývajících 70 % upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchdoního rejstříku; b) nepeněžitým vkladem: - pana Jaroslava Pecha, r.č. 77 02 09/3443, trvale bytem na adrese Praha 4 -Nusle, U čtyř domů 1201/3, PSČ: 140 00, stát Česká republika, v hodnotě 7,329.686,-- Kč (slovy: Sedm milionů tři sta dvacet devět tisíc šest set osmdesát šest Korun českých), a to nepeněžitým vkladem, jehož obsahem je ve vztahuk předmětu podnikání společnosti hospodářsky využitelný podnik Jaroslav Pech - Netel, sídlem U čtyř domů 1201/3, 140 00, Praha 4 - Nusle, identifikační číslo 69 30 14 33, daňové identifikační číslo CZ7702093 443, přičemž hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem číslo 2183/2007 ze dne 10.04.2007 (slovy: Desátého dubna roku dvoutisícího sedmého) vypracovaným na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 09.01.2007 č.j. 2 Nc 6122/2006- 8 panem prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc, Včelařská 9, 182 00, Praha 8, soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Ministra spravedlnosti ČSR ze dne 25.06.1987 čj. ZT 1972/87, rozhodnutím Ministra spravedlnosti ČR ze dne 21.06.1995 čj. ZT 2262/95 a rozhod nutím Ministra spravedlnosti ČR ze dne 19.03.2001 čj. M - 456/2001 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací elektronika, kybernetika, nehmotný majetek, oceňování podniků, know-how, duševního vlastnictví a pohledávek, součástí podniku nejso u žádné nemovitosti, částka, kterou se nepeněžitý vklad pana Jaroslava Pecha započítává na jeho vklad akcionáře činí 7,250.000,-- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě padesát tisíc Korun českých), což představuje * 5 ks (slovy: Pět kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: Padesát tisíc Korun českých) * 70 ks (slovy: Sedmdesát kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, kterou se nepeněžitý vklad započítává na vklad akcionáře, bude přidělen do rezervního fondu; pokud hodnota nepeněžitého vkladu v době jeho splacení nebude dosahovat částky na jakou byl oceněn, resp. na jakou byl započten na vklad pana Jaroslava Pecha, vznikne tím povinnost upisovatel doplatit rozdíl v penězích; ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dnů ode dne upsání akcií formou podpisu smlouvy o vložení podniku, resp smlouvy o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu společnosti s úředně ověřeným podpisem, přičemž podepsaná smlouva bude v téže lhůtě doručena představ enstvu do sídla společnosti; emisní ážio je nulové; 8) akcionář bere na vědomí písemnou zprávu předloženou představenstvem společnosti, která mu byla k dispozici s dostatečným předstihem a ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu, a tuto schvaluje, 9) důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli pouze shora uvedení zájemci v poměru mezi nimi dohodnutém, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, takže pro případ, že by nové akcie nebyly těmito předem stanovenými zájemci up sány v uvedeném poměru, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky a zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné; 10) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií mají dle tohoto rozhodnutí předem stanovení zájemci v poměru, na němž se předem dohodli, přičemž jediný akcionář se vzdal svéh o přednostního práva k úpisu nových akcií; 11) upisovatelé jsou povinni splatit 30 % (slovy: Třicet procent) jimi ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu a zbývajících 70 % (slovy: Sedmdesát procent) jimi ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 1 (slovy: Jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 12) poukázky na akcie dle ustanovení § 240b obchodního zákoníku nebudou vydány; 4.12.2007 - 30.1.2008
Jediný akcionář dne 10.1. 2007: a) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 900 000,- Kč (slovy jeden milion devět set tisíc korun českých), b) ke zvýšení základního kapitálu rozhoduje o vydání 19 (slovy devatenácti) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), c) určuje, že akcie, vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, d) určuje emisní kurs nově vydaných akcií ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na každou akcii, e) určuje, že jediný akcionář splatí emisní kurs, tedy celou jmenovitou hodnotu nově vydaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s. pob. Praha 4, Nuselská, číslo účtu: 35-7185000227/0100, a to ve lhůtě a za po dmínek určených ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.1.2007 - 20.2.2007
Po dobu lividace za společnost jedná a podepisuje likvidátor 15.3.1995 - 31.1.2007
revizor účtů: ing. Josef Šimáček DrSc 4.1.1991 - 31.1.2007
akciová společnost byla dle ust. § 25 zák. 104/90 Sb. zalo- žena zakladatelskou smlouvou, ve které bylo ujednáno složení představenstva společnosti, byla jmenována generální ředitelka společnosti, dozorčí rada a revizři účtů byly schváleny sta- novy 29.6.1990 - 31.1.2007
ze 100% akciového upsaného kapitálu bylo splaceno 100% 29.6.1990 - 31.1.2007

Aktuální kontaktní údaje Planet A, a.s.

Kapitál Planet A, a.s.

zakladni jmění 20 946 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.2.2018
zakladni jmění 20 946 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.3.2015 - 13.2.2018
zakladni jmění 8 942 500 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.1.2015 - 12.3.2015
zakladni jmění 25 550 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2014 - 21.1.2015
zakladni jmění 36 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2013 - 20.2.2014
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.2013 - 4.12.2013
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.2011 - 18.10.2013
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.2009 - 19.3.2011
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2008 - 25.2.2009
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2008 - 29.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2007 - 30.1.2008
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1990 - 20.2.2007

Akcie Planet A, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 225 Kč 79 12.3.2015
Kmenové akcie na jméno 24 500 Kč 840 12.3.2015
Kmenové akcie na jméno 12 250 Kč 22 12.3.2015
Akcie na jméno 1 225 Kč 20 21.1.2015 - 12.3.2015
Kmenové akcie na jméno 24 500 Kč 339 21.1.2015 - 12.3.2015
Kmenové akcie na jméno 12 250 Kč 20 21.1.2015 - 12.3.2015
Akcie na jméno 24 500 Kč 14 21.1.2015 - 12.3.2015
Akcie na jméno 12 250 Kč 2 21.1.2015 - 12.3.2015
Akcie na jméno 3 500 Kč 20 20.2.2014 - 21.1.2015
Kmenové akcie na jméno 70 000 Kč 339 20.2.2014 - 21.1.2015
Kmenové akcie na jméno 35 000 Kč 20 20.2.2014 - 21.1.2015
Akcie na jméno 70 000 Kč 14 20.2.2014 - 21.1.2015
Akcie na jméno 35 000 Kč 2 20.2.2014 - 21.1.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 14 4.12.2013 - 20.2.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 2 4.12.2013 - 20.2.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 20 27.3.2013 - 20.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 339 27.3.2013 - 20.2.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 20 27.3.2013 - 20.2.2014
Akcie na majitele 5 000 Kč 20 19.3.2011 - 27.3.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 339 19.3.2011 - 27.3.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 239 30.1.2008 - 19.3.2011
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 20 30.1.2008 - 27.3.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 19 20.2.2007 - 30.1.2008
Akcie na majitele 5 000 Kč 20 29.6.1990 - 19.3.2011

Sídlo Planet A, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Hellady 697/4 , Praha 140 00 19.10.2012
Adresa Jemnická 326/11 , Praha 140 00 29.10.2008 - 19.10.2012
Adresa Vodnická 311/24 , Praha 149 00 31.1.2007 - 29.10.2008
Adresa Nová Šárka 511/7 , Praha 161 00 29.6.1990 - 31.1.2007

Předmět podnikání Planet A, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.1.2011
ostraha majetku a osob 11.6.2010
provozování telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu uživatelů k síti INTERNET - hlasová a obrazová komunikace prostřednictvím sítě INTERNET 30.1.2008
provozování sítě elektronických komunikací 30.1.2008
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání 30.1.2008
velkoobchod 31.1.2007 - 11.1.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 31.1.2007 - 11.1.2011
správa a údržba nemovitostí 31.1.2007 - 11.1.2011
realitní činnost 31.1.2007 - 11.1.2011
vydavatelsko-nakladatelská činnost, povolení MK ČR z 18.5.1990 č.j. 6792/90 III/SŘ: 29.6.1990 - 31.1.2007

vedení firmy Planet A, a.s.

Statutární orgán Planet A, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společnosti společně. Činí-li tyto osoby za společnost právní jednání v písemné formě, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí sv ůj podpis. 22.7.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 31.1.2007 - 22.7.2014
Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo ypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: jeden nebo několik členů představenstva na základě zmocnění ostatních členů představenstva, nebo generální ředitel společnosti 29.6.1990 - 31.1.2007
místopředseda představenstva Ing. Hynek Mlynářík 19.10.2012
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 28.9.2007
Adresa: Nad náhonem 162 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Lukáš Rameš 16.12.2014
Vznik členství 1.11.2014
Adresa: Dr. E. Beneše 1039 , Neratovice 277 11
předseda představenstva Martin Havrda MSBA 28.7.2016
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Nad náhonem 160 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva: JUDr. Milan Codr 29.6.1990 - 4.1.1991
Adresa: K Matěji 2124/16 , Praha 160 00
Předseda představenstva: Jaroslav Pikous 29.6.1990 - 4.1.1991
Adresa: Eledrova 727/5 , Praha 181 00
člen představenstva Dana Bahylová 29.6.1990 - 4.1.1991
Adresa: Eledrova 718/20 , Praha 181 00
předseda představenstva JUDr. Milan Codr 4.1.1991 - 27.11.2006
Zánik členství 2.11.2006
Adresa: K Matěji 2124/16 , Praha 160 00
místopředseda PhDr. Milana Šimáčkova 4.1.1991 - 27.11.2006
Adresa: Nová Šárka , 161 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva PhDr. Dana Bahylová 4.1.1991 - 27.11.2006
Zánik členství 4.9.2006
Adresa: Eledrova 718/20 , Praha 181 00
likvidátor Milana Šimáčková 15.3.1995 - 27.11.2006
Adresa: Nová Šárka 511/7 , Praha 161 00
předseda představenstva PhDr. Milana Šimáčková 27.11.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 29.6.1990
Zánik členství 15.1.2007
Vznik funkce 4.9.2006
Zánik funkce 15.1.2007
Adresa: Nová Šárka , 161 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Helena Rögnerová 31.1.2007 - 9.10.2007
Vznik členství 16.1.2007
Zánik členství 27.9.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Biskupská 1157/14 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Hynek Mlynářík 31.1.2007 - 9.10.2007
Vznik členství 16.1.2007
Adresa: Vodnická 322/5 , Praha 149 00
předseda představenstva Martin Havrda MSBA 31.1.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Vodnická 311/24 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Hynek Mlynářík 9.10.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 28.9.2007
Adresa: Vodnická 322/5 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Milan Černý 9.10.2007 - 19.10.2012
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Boloňská 305/8 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Ing. Hynek Mlynářík 11.1.2011 - 19.10.2012
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 28.9.2007
Adresa: Nad náhonem 160 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Milan Černý 19.10.2012 - 17.9.2013
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Boloňská 305/8 , Praha 109 00
člen představenstva Jaroslav Pech 19.10.2012 - 16.12.2014
Vznik členství 16.8.2012
Zánik členství 31.10.2014
Adresa: Okružní 189 , Babice 251 01
předseda představenstva Martin Havrda MSBA 11.1.2011 - 5.3.2016
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Nad náhonem 160 , Praha 149 00
předseda představenstva Martin Havrda MSBA 5.3.2016 - 28.7.2016
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Nad náhonem 160 , Praha 149 00

Dozorčí rada Planet A, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Havrda 11.1.2011
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Nad náhonem 161 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Šinták 19.10.2012
Vznik členství 16.8.2012
Adresa: K Biřičce 1576/5 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Ing. Milan Černý 20.5.2015
Vznik členství 16.8.2012
Adresa: Boloňská 305/8 , Praha 109 00
předseda ing. Josef Šimáček 4.1.1991 - 31.1.2007
Zánik členství 15.1.2007
Zánik funkce 15.1.2007
Adresa:
Jméno ing. Pavel Bahyl 4.1.1991 - 31.1.2007
Zánik členství 15.1.2007
Zánik funkce 15.1.2007
Adresa:
Jméno Vlasta Codrová 4.1.1991 - 31.1.2007
Zánik členství 15.1.2007
Zánik funkce 15.1.2007
Adresa:
člen dozorčí rady Jaroslava Vycpálková Marešová 31.1.2007 - 9.10.2007
Vznik členství 16.1.2007
Zánik členství 27.9.2007
Adresa: Bořivojova 883/116 , Praha 130 00
člen dozorčí rady MUDr. Božena Šintáková 31.1.2007 - 9.10.2007
Vznik členství 16.1.2007
Zánik členství 27.9.2007
Adresa: Štěpařská 878/21 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Havrda 31.1.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 16.1.2007
Vznik funkce 16.1.2007
Adresa: Vodnická 311/24 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jaroslav Pech 9.10.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 28.9.2007
Adresa: U čtyř domů 1201/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Karel Kulhavý 9.10.2007 - 19.10.2012
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Filipova 2015/4 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jaroslav Pech 11.1.2011 - 19.10.2012
Vznik členství 28.9.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Okružní 189 , Babice 251 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Černý 19.10.2012 - 20.5.2015
Vznik členství 16.8.2012
Adresa: Boloňská 305/8 , Praha 109 00

Sbírka Listin Planet A, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 118/SL 71 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 7.10.2015 8
B 118/SL 70 zakladatelské dokumenty, účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] + zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 7.10.2015 40
B 118/SL 69 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 7.10.2015 1
B 118/SL 68 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 7.10.2015 14
B 118/SL 67 notářský zápis [NZ 69/2015] Městský soud v Praze 16.2.2015 11.3.2015 17.3.2015 9
B 118/SL 66 notářský zápis [NZ 68/2015] Městský soud v Praze 16.2.2015 11.3.2015 17.3.2015 31
B 118/SL 65 ostatní záp.DR /volba představenstva/ Městský soud v Praze 29.10.2014 25.11.2014 3.2.2015 1
B 118/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2013 4.7.2014 16.8.2014 16
B 118/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2013 4.7.2014 16.8.2014 16
B 118/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.2.2013 4.7.2014 16.8.2014 16
B 118/SL 61 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 15.8.2014 4
B 118/SL 60 účetní závěrka [2013]  vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 15.8.2014 2
B 118/SL 59 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 15.8.2014 2
B 118/SL 58 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 15.8.2014 11
B 118/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 110/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 2.7.2014 23.7.2014 39
B 118/SL 55 notářský zápis NZ 175/2013 Městský soud v Praze 18.12.2013 9.1.2014 13.1.2014 17
B 118/SL 54 zpráva auditora Městský soud v Praze 19.7.2013 16.10.2013 21.10.2013 2
B 118/SL 53 notářský zápis NZ 97/2013 Městský soud v Praze 24.7.2013 16.10.2013 21.10.2013 18
B 118/SL 52 zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.6.2013 27.6.2013 5
B 118/SL 51 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.6.2013 27.6.2013 18
B 118/SL 50 notářský zápis NZ 14/2013 Městský soud v Praze 11.2.2013 25.3.2013 3.4.2013 18
B 118/SL 49 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 16.8.2012 24.9.2012 28.1.2013 4
B 118/SL 48 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 15.8.2012 24.9.2012 28.1.2013 6
B 118/SL 47 notářský zápis NZ 095/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 31.5.2012 4.6.2012 29.10.2012 23
B 118/SL 46 posudek znalce č.120529 Městský soud v Praze 29.5.2012 4.6.2012 29.10.2012 33
B 118/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 4.6.2012 29.10.2012 12
B 118/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.6.2012 29.10.2012 18
B 118/SL 43 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 16.8.2012 6.9.2012 29.10.2012 1
B 118/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.8.2012 6.9.2012 29.10.2012 6
B 118/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.9.2012 29.10.2012 17
B 118/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.9.2012 29.10.2012 16
B 118/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.9.2012 29.10.2012 16
B 118/SL 38 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 22.3.2012 30.3.2012 30.3.2012 4
B 118/SL 37 stanovy společnosti +list o změně stanov Městský soud v Praze 14.12.2010 24.3.2011 18
B 118/SL 36 notářský zápis NZ 175/2010 Městský soud v Praze 14.12.2010 11.1.2011 17
B 118/SL 35 notářský zápis NZ 043/2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 21.4.2010 20
B 118/SL 34 účetní závěrka r.2008- příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 12.8.2009 6
B 118/SL 33 účetní závěrka r.2008- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 12.8.2009 2
B 118/SL 32 účetní závěrka r.2008- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 12.8.2009 4
B 118/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2007 4.2.2008 5.2.2008 15
B 118/SL 30 posudek znalce č.2183/07 Městský soud v Praze 10.4.2007 27.11.2007 4.12.2007 29
B 118/SL 29 notářský zápis NZ172/07-náv.sml.o vkl.podniku Městský soud v Praze 23.11.2007 27.11.2007 4.12.2007 25
B 118/SL 28 ostatní -návrh smlovy o vkladu podniku Městský soud v Praze 23.11.2007 29.11.2007 11
B 118/SL 27 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 2
B 118/SL 26 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 1
B 118/SL 25 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 1
B 118/SL 24 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 1
B 118/SL 23 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 2
B 118/SL 22 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 1
B 118/SL 21 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 27.9.2007 29.11.2007 2
B 118/SL 20 ostatní -návrh sml.o vkladu podniku Městský soud v Praze 21.11.2007 27.11.2007 11
B 118/SL 19 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2007 4.10.2007 8.10.2007 1
B 118/SL 18 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 1
B 118/SL 17 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 6
B 118/SL 16 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 15.1.2007 13.2.2007 13.2.2007 0
B 118/SL 15 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 15.1.2007 13.2.2007 13.2.2007 0
B 118/SL 14 ostatní -rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2007 13.2.2007 13.2.2007 0
B 118/SL 13 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 15.1.2007 6.2.2007 4
B 118/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2007 6.2.2007 14
B 118/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ1/07 Městský soud v Praze 10.1.2007 30.1.2007 15
B 118/SL 10 ostatní -smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 29.1.2007 29.1.2007 29.1.2007 0
B 118/SL 9 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 8 podpisové vzory +čestné prohl.předsedy DR Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 7 podpisové vzory -čest.prohl.předsedy předst. Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 6 podpisové vzory +čestné prohl.místopředs.před. Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 5 podpisové vzory +čestné prohl.člena DR Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 4 podpisové vzory +čestné prohl.člena DR Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 3 podpisové vzory čestné prohl.-čl.předst. Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 2 ostatní -sml.o převodu akcii Městský soud v Praze 15.1.2007 23.1.2007 23.1.2007 0
B 118/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ82/06 Městský soud v Praze 4.9.2006 29.11.2006 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Planet A, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00537012
Jméno Planet A, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 22.1.2007
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Planet A, a.s.

Živnosti a provozovny Planet A, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2007

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.2009

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Planet A, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Havrda MSBA
Člen statutárního orgánu Ing. Hynek Mlynářík
Člen statutárního orgánu Lukáš Rameš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Planet A, a.s.

IČO: 00537012
Firma: Planet A, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.6.1990

Sídlo Planet A, a.s.

Sídlo: U Hellady 697/4, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Bezpečnostní a pátrací činnosti
tracking image