Firma Pivovar Jihlava, a.s. IČO 49973711


Pivovar Jihlava, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pivovar Jihlava, a.s. (49973711) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vrchlického 2084/2, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 1994 a je stále aktivní. Pivovar Jihlava, a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Pivovar Jihlava, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pivovar Jihlava, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pivovar Jihlava, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pivovar Jihlava, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pivovar Jihlava, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1276
IČO (identifikační číslo osoby) 49973711
Jméno Pivovar Jihlava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.1.1994
Společnost Pivovar Jihlava, a.s. jako prodávající na straně jedné aspolečnost KBrewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu oprodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Jihlava, a.s. prodala spole čnosti KBrewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, ato súčinností k 1.3.2009. 20.6.2016
Společnost Pivovar Jihlava, a.s. jako prodávající na straně jedné a společnost K Brewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Jihlava, a.s. prodala společnosti K Brewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, a to s účinností k 1.3.2009. 15.5.2009 - 20.6.2016
Mimořádná valná hromada společnosti svolaná na základě žádosti akcionáře - společnosti K Brewery Group, a.s., která se konala dne 25. září 2008 od 15:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jihlava, Vrchlického 2, přijala v rámci projednávání bodu č. 3 pro gramu usnesení následujícího znění: Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s., IČ 499 73 711, se sídlem Jihlava, Vrchlického 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1276, dle ustanovení § 1 83i odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost K Brewery Group, a.s., IČ 272 58 611, se sídlem Praha 3, Blahníkova 610/3, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10035, která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 213 808 (slovy: dvě stě třináct tisíc osm set osm) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun česk ých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 213.808.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct milionů osm set osm tisíc korun českých), což odpovídá 96,4 % základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnn á jmenovitá hodnota činí 96,4 % základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením originálů akcií společnosti ve vlastnictví hlavního akcionáře představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady a dále byla ově řena kontrolou zápisu tohoto akcionáře v seznamu akcionářů společnosti. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 96,4 % základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku přejdou všechny ostatní akcie společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnení, které za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) činí 72,- Kč (slovy: sedmdesát dva korun českých). Přiměřenost výše protiplnení za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 388-15/08 vypracovaným dne 04.07.2008 Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc, soudní z nalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení banky, obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, o tom, že předal banc e přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnení. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, protiplnení ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů po splnění podmínek stanovených ustanovením § 183m odst. 2 obc hodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti v souladu s ustanovením § 1831 odst. 5 obchodního zákoníku. 29.10.2008 - 5.3.2015
Usnesení valné hromady ze dne 30.8.2000: Základní jmění společnosti bude zvýšeno úpisem akcií ve jmenovité hodnotě 133,073.000,- Kč. Valná hromada dne 30.08.2000 schválila navýšení základního jmění společnosti nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkami akcionáře Pivovaru a sodovkárny Jihlava a.s., v celkové výši 133.073.810,64 Kč, oceněné v souladu s ust. § 59 odst. 7 obch. zák. auditorským posudkem z 20.07.2000 v nominální hodnotě 133.073.000,00 Kč. Společnost bude emitovat 133.073 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, kde nominální hodnota bude rovna emisnímu kurzu. Upisování nad stanovenou výši se nepřipouští. V souladu s ust. § 204 se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva akcionářů je 30 dnů, přičemž její počátek začnem 15 dnem ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií je 30 dnů počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro upisování. 11.1.2001 - 6.6.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 30.08.2000 v úplném znění. 11.1.2001 - 5.3.2015
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 14.8.1998, v úplném znění. 30.9.1998 - 5.3.2015
Předloženy stanovy v novém znění schválené mimořádnou valnou hromadou 27.3.1998. 24.6.1998 - 5.3.2015
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 16.7.1997. 18.11.1997 - 5.3.2015
Předloženy změněné stanovy ve znění schváleném valnou hromadou dne 6.5.1996. 22.10.1996 - 5.3.2015
Ke dni 31.5.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 3,11,12,12,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,37,45,46,49. 31.5.1995 - 5.3.2015
Ke dni 25.7.1994 byly předloženy stanovy společnosti doplněné v čl.4. 16.9.1994 - 5.3.2015

Aktuální kontaktní údaje Pivovar Jihlava, a.s.

Kapitál Pivovar Jihlava, a.s.

zakladni jmění 221 783 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2001
zakladni jmění 88 710 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.1994 - 6.6.2001

Akcie Pivovar Jihlava, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 221 783 5.3.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 221 783 3.10.2012 - 5.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 221 783 8.8.2002 - 3.10.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 221 783 6.6.2001 - 8.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 88 710 11.1.2001 - 6.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 86 049 16.1.1994 - 11.1.2001
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 661 16.1.1994 - 11.1.2001

Sídlo Pivovar Jihlava, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vrchlického 2084/2 , Jihlava 586 01 24.8.2015
Adresa Vrchlického 2084/2 , Jihlava 586 01 16.1.1994 - 24.8.2015

Předmět podnikání Pivovar Jihlava, a.s.

Platnost údajů od - do
Pivovarnictví a sladovnictví 15.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.5.2009
Pronájem bytových a nebytových prostor 18.11.1997 - 15.5.2009
Silniční motorová doprava 16.9.1994 - 15.5.2009
Údržba a čištění výčepního zařízení 16.9.1994 - 15.5.2009
Montáž výčepních zařízení 16.9.1994 - 15.5.2009
Hostinská činnost 16.1.1994
Výroba piva a sladu 16.1.1994 - 15.5.2009
Výroba nealkoholických nápojů, speciálních nápojů a sirupů 16.1.1994 - 15.5.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.1.1994 - 15.5.2009

vedení firmy Pivovar Jihlava, a.s.

Statutární orgán Pivovar Jihlava, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) dva členové představenstva společně, nebo b) samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. 24.8.2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, nebo c)samostatně člen představenstva, a to na základě písemného pověření uděleného všemi členy představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření a na dobu v něm uvedenou. 5.3.2015 - 24.8.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 26.3.2009 - 5.3.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně. 7.8.2008 - 26.3.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 24.6.1998 - 7.8.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. 18.11.1997 - 24.6.1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Předseda představenstva je oprávněn k samostatnému jednání a zastupování. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda představenstva je oprávněn podepisovat za společnost samostatně. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a uvedou, zda se jedná o člena, předsedu či místopředsedu představenstva. 3.11.1995 - 18.11.1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Předseda představenstva je oprávněn k samostatnému jednání a zastupování. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně všichni členové představenstva, nebo - společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 31.5.1995 - 3.11.1995
Způsob zastupování: Za společnost jedná navenek představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně všichni členové představenstva, nebo - společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 16.1.1994 - 31.5.1995
Člen představenstva Ing. Vladimír Hanák 30.3.2019
Vznik členství 30.11.2018
Adresa: Lužická 473/48 , Děčín 405 02
Člen představenstva Xiaokun Li 31.7.2019
Vznik členství 16.4.2019
Adresa: U milosrdných 849/6 , Praha 110 00
předseda představenstva Josef Bouda 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Máchova 974 , Havlíčkův Brod 580 01
místopředseda představenstva Bedřich Bárta 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Za Prachárnou 4269/3 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Štefka 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: 6 , 588 24 Řehořov Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Zelenka 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Jižní 319/1 , Dobronín 588 12
člen představenstva Ing. František Zyka 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Moldavská 527/3 , Brno 625 00
místopředsedkyně představensta Pavlína Slavíková 31.5.1995 - 21.7.1995
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně předst. Pavlína Slavíková 21.7.1995 - 23.2.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen představenstva Josef Bouda 31.5.1995 - 22.10.1996
Adresa: Máchova 974 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Bedřich Bárta 31.5.1995 - 22.10.1996
Adresa: Za Prachárnou 4269/3 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Karl Heinrich Schwarz 21.7.1995 - 22.10.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Baldur Wolfgang Hopfgartner 21.7.1995 - 22.10.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně předst. Pavlína Slavíková 23.2.1996 - 22.10.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Karl Heinz Schwarz, Nar. 4.2.1968 22.10.1996 - 22.10.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen představenstva Baldur Wolfgang Hopfgartner 22.10.1996 - 28.2.1997
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně představenstva Pavlína Schwarzová 22.10.1996 - 28.2.1997
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen představenstva Baldur Wolfgang Hopfgartner Nar. 25.12.1943 28.2.1997 - 18.11.1997
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Karl Heinz Schwarz, Nar. 4.2.1968 22.10.1996 - 24.6.1998
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně představenstva Pavlína Schwarzová 28.2.1997 - 24.6.1998
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Kylberger 18.11.1997 - 24.6.1998
Adresa: U Prazdroje 76/13 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Jan Kylberger 24.6.1998 - 11.1.2001
Adresa: U Prazdroje 76/13 , Plzeň 301 00
člen představenstva Dušan Hasoň 24.6.1998 - 11.1.2001
Adresa: Na Kopci 4208/27 , Jihlava 586 01
člen představenstva Radek Slavík 24.6.1998 - 11.1.2001
Adresa: Benešova 1030/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva Dušan Hasoň 11.1.2001 - 19.9.2003
Adresa: Na Kopci 4208/27 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Jan Kylberger 11.1.2001 - 29.10.2008
Zánik členství 25.9.2008
Zánik funkce 25.9.2008
Adresa: U Prazdroje 76/13 , Plzeň 301 00
člen představenstva Radek Slavík 11.1.2001 - 29.10.2008
Zánik členství 25.9.2008
Adresa: Benešova 1030/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva Dušan Hasoň 19.9.2003 - 29.10.2008
Zánik členství 25.9.2008
Adresa: 61 , 586 01 Čížov Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Kylberger 29.10.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 25.9.2008
Zánik členství 22.12.2008
Vznik funkce 25.9.2008
Zánik funkce 22.12.2008
Adresa: U Prazdroje 76/13 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Dušan Hasoň 29.10.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 25.9.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: 61 , 586 01 Čížov Česká republika
člen představenstva Radek Slavík 29.10.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 25.9.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Benešova 1030/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Eva Kropová 26.3.2009 - 18.8.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen představenstva Ing. Otakar Binder 26.3.2009 - 18.8.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 26.3.2009 - 31.12.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 17.11.2013
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Eva Kropová 18.8.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen představenstva Ing. Otakar Binder 18.8.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
předseda představenstva Zdeněk Radil 31.12.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 17.11.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 17.11.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Eva Kropová 31.12.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 17.11.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 17.11.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen představenstva Otakar Binder 31.12.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 17.11.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Otakar Binder 5.3.2015 - 23.4.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.3.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.3.2015
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
Předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 5.3.2015 - 20.6.2016
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
člen představenstva Petr Blažek 5.3.2015 - 20.6.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Herman 23.4.2015 - 20.6.2016
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
Předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 20.6.2016 - 29.7.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Herman 20.6.2016 - 29.7.2016
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen představenstva Petr Blažek 20.6.2016 - 29.7.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
předseda představenstva Ing. Pavel Herman 29.7.2016 - 21.12.2016
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 18.11.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 18.11.2016
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Martina Brotánková 29.7.2016 - 21.12.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 23.11.2016
Zánik funkce 23.11.2016
Adresa: 46 , Bdeněves 330 32
místopředseda představenstva Ing. Petr Blažek 29.7.2016 - 14.2.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 1.2.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 1.2.2017
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
člen představenstva Ing. Jiří Charvát 21.12.2016 - 21.12.2017
Vznik členství 18.11.2016
Zánik členství 18.9.2017
Vznik funkce 18.11.2016
Zánik funkce 18.9.2017
Adresa: Eledrova 693/70 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Chmelíček 14.2.2017 - 30.3.2019
Vznik členství 1.2.2017
Zánik členství 27.12.2018
Zánik funkce 27.12.2018
Adresa: Česká 650/51 , Most 434 01
předseda představenstva Ing. Arch. Kamil Špendla 21.12.2016 - 31.7.2019
Vznik členství 23.11.2016
Zánik členství 16.4.2019
Vznik funkce 25.11.2016
Zánik funkce 16.4.2019
Adresa: F. Schmuckera 7 , 851 10 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada Pivovar Jihlava, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jianing Qiang 18.10.2018
Vznik členství 10.9.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
Jméno Ing. Miroslav Novák 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Štocká 245/9 , Dobronín 588 12
Jméno Ing. Vladimír Krpálek 16.1.1994 - 31.5.1995
Adresa: Březinova 4060/132 , Jihlava 586 01
Jméno Antonín Hladík 16.1.1994 - 22.10.1996
Adresa: Nad Splavem 59/22 , Jihlava 586 01
člen ing. Ladislav Dvořák CSc. 31.5.1995 - 22.10.1996
Adresa: Dačice Česká republika
Jméno Karl Heinz Schwarz 21.7.1995 - 22.10.1996
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen Antonín Hladík 22.10.1996 - 28.2.1997
Adresa: Nad Splavem 59/22 , Jihlava 586 01
člen Stefanie Schwarz, Nar. 29.6.1948 22.10.1996 - 18.11.1997
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen Antonín Hladík 28.2.1997 - 18.11.1997
Adresa: Nad Splavem 59/22 , Jihlava 586 01
předseda Karl Heinrich Schwarz, Nar. 10.1.1936 22.10.1996 - 24.6.1998
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
člen Baldur Wolfgang Hopfgartner, Nar. 25. 12. 1943 18.11.1997 - 24.6.1998
Adresa: Nad Plovárnou 3925/41 , Jihlava 586 01
členka Věra Vaverková 18.11.1997 - 24.6.1998
Adresa: Nad Práchovnou 626 , Brtnice 588 32
předseda Erwin Schenk 24.6.1998 - 6.1.2000
Adresa: Rakouská republika
3910 Zwettl, Hermann-Feucht-Str.1
člen Dr. Alexander Bělohlávek 24.6.1998 - 6.1.2000
Adresa: Havanská 857/20 , Praha 170 00
člen Karel Jonáš 24.6.1998 - 11.1.2001
Adresa: 139 , Cejle 588 51
předseda Dr. Alexander Bělohlávek 6.1.2000 - 11.1.2001
Adresa: Havanská 857/20 , Praha 170 00
člen Ing. Jan Varhaník 6.1.2000 - 11.1.2001
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
člen Roman Jazerovský 11.1.2001 - 15.9.2006
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Polní 4398/8 , Jihlava 586 01
předseda Alfons Martens 11.1.2001 - 7.8.2008
Zánik členství 10.1.2008
Adresa: Belgické království
Dorpsstraat 52, 3950 Bocholt
člen Francois Kerckhoven 11.1.2001 - 7.8.2008
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Belgické království
Venlosesteenweg 193, 3640 Kinrooi
předseda dozorčí rady JUDr. Ing. Zdeněk Radil 7.8.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 22.12.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 22.12.2008
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Daniel Fusek 7.8.2008 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 22.12.2008
Adresa: Slunečná 242/7 , Přerov 751 24
člen dozorčí rady Ing. Martin Klen 26.3.2009 - 12.2.2010
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 22.1.2010
Adresa: Hutnická 941 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Petr Dobrovolný 15.9.2006 - 21.12.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 1.7.2011
Adresa: 8 , Šlapanov 580 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Bič 26.3.2009 - 18.8.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 17.11.2013
Adresa: Oldřichovická 1201 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 12.2.2010 - 18.8.2013
Vznik členství 22.1.2010
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Bič 18.8.2013 - 31.12.2013
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 17.11.2013
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 17.11.2013
Adresa: 91 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Petr Dobrovolný 21.12.2011 - 5.3.2015
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 8 , Šlapanov 580 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 18.8.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 22.1.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
předseda dozorčí rady Petr Bič 31.12.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 17.11.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 17.11.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 91 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Eva Kropová 5.3.2015 - 20.6.2016
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 20.5.2016
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen dozorčí rady Bc. Josef Hehejík 20.6.2016 - 17.9.2018
Vznik členství 20.5.2016
Zánik členství 10.9.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01

Sbírka Listin Pivovar Jihlava, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1276/SL 83 notářský zápis [Nz 1559/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.8.2015 10.8.2015 25.8.2015 6
B 1276/SL 81 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 24.3.2015 29.7.2015 31.7.2015 21
B 1276/SL 80 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.4.2015 13.4.2015 28.4.2015 1
B 1276/SL 79 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 30.3.2015 13.4.2015 28.4.2015 1
B 1276/SL 78 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2014 20.2.2015 6.3.2015 1
B 1276/SL 77 ostatní rozhodnutí člena dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.6.2014 20.2.2015 6.3.2015 1
B 1276/SL 76 notářský zápis [Nz 1605/2014] stanovy Krajský soud v Brně 30.6.2014 20.2.2015 6.3.2015 20
B 1276/SL 75 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.6.2014 22.10.2014 20.11.2014 34
B 1276/SL 74 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 10.3.2014 9.10.2014 20.11.2014 22
B 1276/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného společníka Krajský soud v Brně 17.11.2013 20.12.2013 6.1.2014 1
B 1276/SL 72 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 17.11.2013 20.12.2013 6.1.2014 2
B 1276/SL 71 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 17.11.2013 20.12.2013 6.1.2014 1
B 1276/SL 70 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.6.2013 19.12.2013 23.12.2013 36
B 1276/SL 69 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 29.10.2012 30.10.2012 29
B 1276/SL 68 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 17.10.2012 25.10.2012 29
B 1276/SL 67 notářský zápis - stanovy, NZ 136/2012 Krajský soud v Brně 17.9.2012 2.10.2012 4.10.2012 29
B 1276/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.12.2011 11.1.2012 19
B 1276/SL 65 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 15.12.2011 11.1.2012 1
B 1276/SL 64 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 6.9.2011 11.1.2012 1
B 1276/SL 63 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 30.6.2011 14.9.2011 25
B 1276/SL 62 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 8.10.2010 26
B 1276/SL 61 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 6.9.2010 18
B 1276/SL 60 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 2.7.2010 34
B 1276/SL 59 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 29.6.2009 3.3.2010 4
B 1276/SL 58 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 5.5.2009 3.3.2010 6
B 1276/SL 57 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 3.3.2010 2
B 1276/SL 56 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 3.3.2010 4
B 1276/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.1.2010 17.2.2010 1
B 1276/SL 54 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 22.1.2010 17.2.2010 1
B 1276/SL 53 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Brně 17.2.2009 20.5.2009 10
B 1276/SL 52 notářský zápis -sml.o pr.části podn.,NZ 46/09 Krajský soud v Brně 17.2.2009 20.5.2009 93
B 1276/SL 51 notářský zápis -sml.o pr.části podn.,NZ 44/09 Krajský soud v Brně 17.2.2009 20.5.2009 24
B 1276/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.2.2009 1.4.2009 2
B 1276/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.2.2009 1.4.2009 2
B 1276/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.2.2009 1.4.2009 2
B 1276/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.2.2009 1.4.2009 2
B 1276/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.2.2009 1.4.2009 2
B 1276/SL 45 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Brně 22.12.2008 1.4.2009 1
B 1276/SL 44 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 22.12.2008 1.4.2009 1
B 1276/SL 42 notářský zápis - ovládací sml., NZ 308/2008 Krajský soud v Brně 22.12.2008 1.4.2009 20
B 1276/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 14.5.2008 15.12.2008 30
B 1276/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.10.2008 5.11.2008 1
B 1276/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.10.2008 5.11.2008 1
B 1276/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.11.2008 5.11.2008 1
B 1276/SL 36 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 19.12.2005 5.11.2008 1
B 1276/SL 35 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 25.9.2008 5.11.2008 1
B 1276/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.9.2008 5.11.2008 19
B 1276/SL 33 notářský zápis -usnesení VH,NZ 518/08 Krajský soud v Brně 25.9.2008 5.11.2008 103
B 1276/SL 32 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 27.6.2007 5.11.2008 35
B 1276/SL 31 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 29.6.2007 4.11.2008 35
B 1276/SL 30 ostatní -oznámení o odstoup. z funkce Krajský soud v Brně 10.1.2008 19.8.2008 2
B 1276/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.7.2008 19.8.2008 2
B 1276/SL 28 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 3.7.2008 19.8.2008 2
B 1276/SL 27 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 26.6.2008 19.8.2008 1
B 1276/SL 26 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 19.8.2008 20
B 1276/SL 25 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 185/08 Krajský soud v Brně 3.7.2008 19.8.2008 14
B 1276/SL 24 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.3.2006 29.8.2006 37
B 1276/SL 23 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 22.3.2005 20.7.2005 34
B 1276/SL 22 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 1.4.2004 15.7.2004 36
B 1276/SL 21 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 30.6.2003 11.7.2003 26
B 1276/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 25.6.2002 9.9.2002 7
B 1276/SL 19 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.6.2002 9.9.2002 5
B 1276/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2002 9.9.2002 18
B 1276/SL 17 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 30.4.2002 16.7.2002 24
B 1276/SL 16 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 23.11.2001 5
B 1276/SL 15 notářský zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 23.11.2001 20
B 1276/SL 14 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 28.7.2001 23.11.2001 16
B 1276/SL 13 výroční zpráva - k 30.6.2001 Krajský soud v Brně 30.6.2001 26.7.2001 7
B 1276/SL 12 účetní závěrka - k 30.6.2000 Krajský soud v Brně 14.5.2001 26.7.2001 21
B 1276/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.8.2000 29.3.2001 17
B 1276/SL 11 ostatní -odbor.posouz.exist.pohledávek Krajský soud v Brně 20.7.2000 29.3.2001 154
B 1276/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.8.2000 29.3.2001 9
B 1276/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.8.1998 30.11.1998 17
B 1276/SL 7 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 9.7.1998 22.7.1998 1
B 1276/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 26.4.1998 22.7.1998 10
B 1276/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 11.7.1997 22.7.1998 13
B 1276/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.3.1998 15.7.1998 16
B 1276/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.3.1998 15.7.1998 5
B 1276/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.7.1997 5.2.1998 18
B 1276/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 16.7.1997 5.2.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pivovar Jihlava, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49973711
Jméno Pivovar Jihlava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 7.3.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo Pivovar Jihlava, a.s.

Živnosti a provozovny Pivovar Jihlava, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchlického 2084/2, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002931509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2008

Živnost č. 2 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchlického 2084/2, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1002931509
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.1994

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.1994

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.7.2014

Živnost č. 5 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 18.3.2004

Živnost č. 7 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 8 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1994
Zánik oprávnění 14.6.1996
Konec oprávnění 14.6.1996

Živnost č. 14 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1994
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1997
Zánik oprávnění 3.5.2004
Konec oprávnění 31.1.2002

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pivovar Jihlava, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Hanák
Člen statutárního orgánu Xiaokun Li

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pivovar Jihlava, a.s.

IČO: 49973711
Firma: Pivovar Jihlava, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.1.1994

Sídlo Pivovar Jihlava, a.s.

Sídlo: Vrchlického 2084/2, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba piva
Výroba sladu
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image