Firma PINKO a.s. IČO 00565890


PINKO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

PINKO a.s. (00565890) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vlašimská 409, Benešov 256 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1990 a je stále aktivní. PINKO a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o PINKO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PINKO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PINKO a.s. na rzp.cz
Detailní informace o PINKO a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro PINKO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PINKO a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 357
IČO (identifikační číslo osoby) 00565890
Jméno PINKO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.11.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Usnesení přijaté jediným akcionářem 28.5.2007: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč ( slovy: dvacet osm milionů korun českých) na celkovou částku 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet osm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 1 ( slovy: jednoho) kusu nové akcie ve jmenovité hodnotě 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). 3. Upisování akcie bude znít na jméno, bude kmenová, neregistrovaná a v listinné podobě. 4. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 5. Jediná nově upisovaná akcie bude upsána stávajícím jediným akcionářem, kterému představenstvo oznámí počátek běhu lhůty k úpisu akcie předložením usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a současným oznámením čísla účtu, na který má být splacena část emisního kurzu upsaných akcií. 6. Souhlasím se započtením části z pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu nově upisované akcie ve výši 20.231.129,- Kč ( slovy: dvacet milionů dvě stě třicet jedna tisíc sto dvacet devět korun českých), proti splatným pe něžirým pohledávkám jediného akcionáře vůči společnosti v celkové výši 20.231.129,- Kč ( slovy: dvacet milionů dvě stě třicet jedna tisíc sto dvacet devět korun českých), poskytnutých jediným akcionářem společnosti podle - smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2001, kterou jediný akcionář poskytl společnosti finanční prostředky v celkvoé výši 12.800.000,- Kč ( slovy: dvanáct milionů osm set tisíc korun českých) - dále budou započteny pohledávky jediného akcionáře z půjček ( krátkodobých závazků - 379001) poskytnutých jím společnosti, jak vyplývá z uznání dluhu ze dne 22.5.2007, v celkové výši 7.431.129,- Kč ( slovy: sedm milionů čtyři sta třicet jedna tisíc sto dvacet devět korun českých), Zbytek emisního kursu upsané akcie ve výši 7.768.871,-Kč ( sedm milionů sedm set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých) splatí jediný akcionář v penězích na zvláštní účet u banky, který za tímto )čelem společnost otevře na své jméno. Z t éto částky jediný akcionář splatí 30% ( třicet procent), tj. 2.330.662,- Kč ( slovy:dva miliony tři sta třicet tisíc šest set šedesát dva korun českých) po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýášení základního kapitáludo obchodního rejstříku a do čtrnácti dnů od uzavení smlouvy o upsání akcií. Zbytek 5.438.209,- Kč ( pět milionů čtyři sta třicet osm tisíc dvě stě devět korun českých) splatí jediný akcionář do 30.6.2007 ( třicátého června roku dva tisíce sedm). Schvaluji, aby zvýšení základního kapitálu bylo zčásti provedeo tímto započtením pohledávek jediného akcionáře v celkové výši 20.231.129,- Kč ( slovy: dvacet milionů dvě stě třicet jdna tisíc sto dvacet devět korun českých), neboť se tím společnost zbaví pohledávek, které ji zatěžovaly, což opět umožní získání dalších zdrojů pro financování aktivit společnosti. Všechny výše uvedené pohledávky, poskytnuté jediným akcionářem společnosti, umožnily chod společnosti a její rozvoj a nešlo o pohledávky, jež by n ebyly poskytnuty v souladu s předmětem jejího podnikání. Cenu tooto nepeněžitého vkladu stanovím na 20.231.129,- Kč ( slovy: dvacet milionů dvě stě třicet jedna tisíc sto dvacet devět korun českých). Dohodo ao započtení musí být uzavřena ve lhůtě, uvedené v bodu 7. tohoto rozhodnutí. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Upisování akcií bude provedeno v kanceláři předsedy představenstva v sídle společnosti, který je povinen jedinému akcionáři oznámit datum, kdy bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodn ího rejstříku. Smlouva o upsání akcií s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 a dohoda o započtení musí být uzavřeny v písemné formě ve lhůtě čtrnácti dnů od doručneí jejích návrhů jedinému akcionáři, které musí společnost vyhotovit a jedinému akcionáři předat ve lhůtě čtrnácti dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přílohou této smlouvy bud ověřená kopie listin prokazujících právní důvod vzniku započítávaných pohledávek. Podpisy stran na smlouvě a dohodě o  započtení musí být úředně ověřeny. Teprve poté bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen ve lhůtách, uvedených v bodu 6. tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 31.5.2007 - 25.7.2007
Akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 01.10.1990, kde zakladatelé jmenovali představenstvo, do- zorčí radu, revizora účtů a schválili stanovy. Ze 100% upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%. 30.11.1990

Kapitál PINKO a.s.

zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.8.2007
zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.2007 - 16.8.2007
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.1997 - 25.7.2007
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.1994 - 9.12.1997
zakladni jmění 15 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.9.1992 - 22.6.1994
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1990 - 22.9.1992

Akcie PINKO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 5.9.2014
Kmenové akcie na jméno 28 000 000 Kč 1 5.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 25.7.2007 - 5.9.2014
Kmenové akcie na jméno 28 000 000 Kč 1 25.7.2007 - 5.9.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 22.6.1994 - 25.7.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 520 22.9.1992 - 22.6.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 150 30.11.1990 - 22.9.1992

Sídlo PINKO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vlašimská 409 , Benešov 256 01 29.7.2003
Adresa 59 , Bojanovice Česká republika
26.11.2002 - 29.7.2003
Adresa Bojanovice , Praha - západ Česká republika
25.6.1992 - 26.11.2002
Adresa Kamenická 625/40 , Praha 170 00 30.11.1990 - 25.6.1992

Předmět podnikání PINKO a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.9.2014
Mlékárenství 5.9.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 22.6.1994 - 5.9.2014
obstaravatelská činnost v oblasti obchodu 22.6.1994 - 5.9.2014
provádění účetních a administrativních prací 22.6.1994 - 5.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.10.1993 - 5.9.2014
výroba mléčných výrobků 8.10.1993 - 5.9.2014
potravinářská technologie (výroba zmrzliny vysoce mražené a těstovin) 30.11.1990 - 8.10.1993
zemědělská výroba (chov prasat) 30.11.1990 - 8.10.1993
výroba obecných automobilových nástaveb, výroba polotovarů z plechu zpracovaného podle nákresu 30.11.1990 - 8.10.1993
konfekční a textilní výroba 30.11.1990 - 8.10.1993
dřevovýroba 30.11.1990 - 8.10.1993
distribuce vlastní produkce 30.11.1990 - 8.10.1993
vývoz věcí z vlastní produkce společnosti (živá zvířata, zmrzlina a podobné výrobky, oděvy a oděvní doplňky z usně, oděvy a oděvní doplňky z kožešin, výrobky z umělých kožešin, oděvy a oděvní do- plňky, textilní výrobky hotové, výrobky z plechu, dřevo opracova- né, dřevěné desky,drobné dřevěné výrobky) 30.11.1990 - 8.10.1993
dovoz věcí pro vlastní výrobní činnost společnosti v souladu s předmětem činnosti 30.11.1990 - 8.10.1993
dovoz věcí pro obohacení sortimentu vlastních prodejen společnos- ti v oblasti potravinářského zboží, textilu a drobného kovového zboží 30.11.1990 - 8.10.1993
koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR 30.11.1990 - 8.10.1993
přijímání služeb od zahr. firem formou pronájmů strojů a zaříze- ní pro realizaci rozvojových záměrů společnosti a formou tech. poradenství a zaškolovací činnosti 30.11.1990 - 8.10.1993
dovoz a zpětný vývoz strojů a zařízení v souvislosti s navrhova- ným rozsahem činnosti. 30.11.1990 - 8.10.1993
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou: - poradenské a servisní činnosti - marketingových služeb - zastupování zahraničních firem a propagace výrobků těchto firem 30.11.1990 - 8.10.1993

vedení firmy PINKO a.s.

Statutární orgán PINKO a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně člen představenstva. 31.8.2009
Za společnost jedná a podepisuje vždy samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 29.7.2003 - 31.8.2009
Za společnost jedná a podepisuje vždy samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda předsta- venstva. 26.11.2002 - 29.7.2003
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva nebo jiná pověřená osoba. Podepisování za společnost se děje tak,, že pod vypsaný či vytištěný název společnosti připojí předseda představens- tva nebo jím pověřená osoba svůj podpis s uvedením funkce ve společnosti. 4.6.1998 - 26.11.2002
Zastupování společnosti: Zastupování společnosti je vyhraze- no pouze předsedovi představenstva. Předseda představenstva může dále zmocnit k zastupování spo- lečnosti, v případech, kdy to uzná za potřebné, jednoho či více členů představenstva a to jak společně, tak odděleně, jakož i pověřit zvláštními úkoly třetí osoby a vybavit je potřebnými pravomocemi. Podpis dokumentů společnosti se pak děje tak, že pod vypsaný či vytištěný název společnosti připojí předseda představens- tva nebo jím pověřená osoba svůj podpis. 25.6.1992 - 4.6.1998
Za společnost jednají všichni členové představenstva nebo na základě zmocnění představenstvem dva členové představenstva nebo ředitel společnosti nebo jeho náměstek v rozsahu oprávnění dle stanov nebo daných představenstvem nebo prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vyti- štěnému názvu připojí svůj podpis příslušný orgán uvedený v bodě zastupování společnosti. 30.11.1990 - 25.6.1992
člen představenstva Ing. Miroslav Červ 20.11.2015
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
prezident Carlo Serafini 30.11.1990 - 25.6.1992
Adresa: Via Mario Pagana 8 , Fano PS Itálie Česká republika
člen představenstva ing. Jaromír Beneš 30.11.1990 - 25.6.1992
Adresa: Bojanovice 9 , okr. Praha - západ Česká republika
člen představenstva Giuseppe Esposito 30.11.1990 - 25.6.1992
Adresa: Via Goldoni 9 , Fano PS Itálie Česká republika
ředitel společnosti Milan Tomášek 30.11.1990 - 25.6.1992
Adresa: Zelenohorská 477/26 , Praha 181 00
člen představenstva Sandro Gentili 25.6.1992 - 17.10.1996
Adresa: Via Oleandri 1 , Fano, Itálie Česká republika
člen představenstva Jaroslav Chadima 25.6.1992 - 17.10.1996
Adresa: 37 , Masečín Česká republika
předseda představenstva Stefano Serafini 25.6.1992 - 9.3.1998
Adresa: Via Mario Pagano 8 , Fano, Itálie Česká republika
člen představenstva Carlo Serafini 25.6.1992 - 9.3.1998
Adresa: Via Mario Pagano 8 , Fano, Itálie Česká republika
člen představenstva Rita Gentili 25.6.1992 - 9.3.1998
Adresa: Via Pierpaoli 10 , Fano, Itálie Česká republika
člen představenstva Francesconi Lorenzo 17.10.1996 - 9.3.1998
Adresa: Via Strasburgo 4 , Pesaro,Italie Česká republika
člen Forniglia Giovanni 17.10.1996 - 9.3.1998
Adresa: str.Lanzo 221 , Torino,Itálie Česká republika
člen Ing. Ziead Leggieri Al Sabbagh, R.č. 670922/0254 4.6.1998 - 26.11.2002
Zánik funkce 20.5.2002
Adresa: Lamačova 634/2 , Praha 152 00
člen ing. Miroslav Červ 4.6.1998 - 31.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
předseda František Boušek 4.6.1998 - 31.8.2009
Adresa: Farní 107 , Trhový Štěpánov 257 63
člen Alexandra Horáčková 26.11.2002 - 31.8.2009
Vznik funkce 20.5.2002
Zánik funkce 25.8.2009
Adresa: U Císařské cesty 168 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Miroslav Červ 31.8.2009 - 20.11.2015
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00

Dozorčí rada PINKO a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Červ 31.8.2009
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Vladimíra Červová 4.10.2015
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Alexandra Horáčková 25.3.2017
Vznik členství 25.8.2009
Vznik funkce 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
Jméno Pavel Pravda 25.6.1992 - 17.10.1996
Adresa: 16 , 252 06 Měchenice Česká republika
Jméno Gian Carlo Zaffini 25.6.1992 - 9.3.1998
Adresa: Via IV Novembre 110/B , Fano, Itálie Česká republika
Jméno Tullio Tonnini 25.6.1992 - 9.3.1998
Adresa: Via Pierpaoli 10 , Fano, Itálie Česká republika
Jméno Sandro Gentili 17.10.1996 - 9.3.1998
Adresa: Via Oleandri 1 , Fano,Italie Česká republika
člen Ivetta Pazderková 4.6.1998 - 26.11.2002
Zánik funkce 20.5.2002
Adresa: Aubrechtové 3101/14 , Praha 106 00
člen Ludmila Neubauerová 4.6.1998 - 26.11.2002
Zánik funkce 20.5.2002
Adresa: Frýdlantská 1296/2 , Praha 182 00
předseda Vladimíra Jeřábková 4.6.1998 - 31.8.2009
Adresa: Koperníkova 1482/13 , Praha 120 00
člen Vladimíra Červová 26.11.2002 - 31.8.2009
Vznik funkce 20.5.2002
Zánik funkce 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
člen Miroslav Červ 26.11.2002 - 31.8.2009
Vznik funkce 20.5.2002
Zánik funkce 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Vladimíra Červová 31.8.2009 - 4.10.2015
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Zahradníčkova 1126/18 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Alexandra Horáčková 31.8.2009 - 25.3.2017
Vznik členství 25.8.2009
Vznik funkce 25.8.2009
Adresa: U Císařské cesty 168 , Praha 103 00

Sbírka Listin PINKO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 357/SL 35 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.10.2015 23.10.2015 2
B 357/SL 34 účetní závěrka [2014] za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.10.2015 23.10.2015 4
B 357/SL 33 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 22.10.2015 23.10.2015 8
B 357/SL 32 účetní závěrka [2014] Cash Flow Městský soud v Praze 31.12.2014 22.10.2015 23.10.2015 2
B 357/SL 31 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 22.10.2015 23.10.2015 4
B 357/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 241/2014 Městský soud v Praze 8.8.2014 1.9.2014 8.9.2014 15
B 357/SL 29 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 4
B 357/SL 28 účetní závěrka [2013]  Příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 9
B 357/SL 27 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 27.8.2014 2
B 357/SL 26 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 18.7.2013 5.8.2013 4
B 357/SL 25 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 18.7.2013 5.8.2013 2
B 357/SL 24 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 18.7.2013 5.8.2013 8
B 357/SL 23 účetní závěrka r.2011- VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 23.10.2012 6
B 357/SL 22 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 23.10.2012 1
B 357/SL 21 účetní závěrka r.2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 23.10.2012 1
B 357/SL 20 účetní závěrka -příloha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 18.7.2011 7
B 357/SL 19 účetní závěrka -VZaZ za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 18.7.2011 2
B 357/SL 18 účetní závěrka -rozvaha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 18.7.2011 4
B 357/SL 17 ostatní -příloha k ÚZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 13.1.2011 7
B 357/SL 16 účetní závěrka -VZaZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 13.1.2011 2
B 357/SL 15 účetní závěrka -rozvaha r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 13.1.2011 4
B 357/SL 14 účetní závěrka r.2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 22.12.2009 29.12.2009 7
B 357/SL 13 účetní závěrka r.2008 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2008 22.12.2009 29.12.2009 2
B 357/SL 12 účetní závěrka r.2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 22.12.2009 29.12.2009 4
B 357/SL 9 notářský zápis NZ 86/2009 Městský soud v Praze 25.8.2009 2.9.2009 12
B 357/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.7.2009 2.9.2009 1
B 357/SL 10 ostatní -roz.jedi.akci.v půs.VH. Městský soud v Praze 25.8.2009 2.9.2009 1
B 357/SL 8 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.1.2009 2.2.2009 7
B 357/SL 7 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.1.2009 2.2.2009 7
B 357/SL 5 notářský zápis NZ 167/2007 Městský soud v Praze 28.5.2007 2.7.2007 5
B 357/SL 6 notářský zápis NZ 167/2007 Městský soud v Praze 28.5.2007 11.6.2007 5
B 357/SL 4 notářský zápis NZ529/2003 Městský soud v Praze 27.5.2003 3.9.2003 0
B 357/SL 3 účetní závěrka za rok 2002 2x Městský soud v Praze 6.5.2003 12.5.2003 0
B 357/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ622/2002 Městský soud v Praze 20.5.2002 5.12.2002 0
B 357/SL 1 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 13.10.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PINKO a.s.

IČO (identifikační číslo) 00565890
Jméno PINKO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Benešov
Vznik první živnosti: 3.12.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo PINKO a.s.

Živnosti a provozovny PINKO a.s.

Živnost č. 1 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vlašimská 409, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1003410561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Vlašimská 409, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1003410561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2007

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PINKO a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Červ

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PINKO a.s.

IČO: 00565890
Firma: PINKO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Benešov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1990

Sídlo PINKO a.s.

Sídlo: Vlašimská 409, Benešov 256 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje PINKO a.s.

IČO (identifikační číslo) 00565890
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00565890
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno PINKO a.s.
Sídlo Vlašimská 409 BENEŠOV 256 01 BENEŠOV U PRAHY
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Benešově, Tyršova 2074, BENEŠOV, tel.: 317 759 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
4892472/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00565890
Jméno firmy PINKO a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 6ecfn7j
tracking image