Firma PILANA a.s. IČO 00657964


PILANA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PILANA a.s. (00657964) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 804, Hulín 768 24. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a je stále aktivní. PILANA a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o PILANA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PILANA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PILANA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PILANA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PILANA a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 203
IČO (identifikační číslo osoby) 00657964
Jméno PILANA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1991
Usnesením řádné valné hromady společnosti konané dne 20.4.2016 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti PILANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých), tj. z původní výše 12.000.000,-- Kč (dvanáct milionů korun českých) na částku 2.400.000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je trvalý přebytek finančních prostředků, které společnost nepotřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohled ávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tímto způsobem: a)Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 12ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800.000,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií vzatých z oběhu bude odpovídat částce 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých). b)Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem určeným stanovami a zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění a souvisejících ustanoveních (dále jen zákona o obchodních korporacích). Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do uplynutí lhůty dle § 518 odst. 3 zákona o obchodn ích korporacích, tj. nejpozději do 90 dnů od druhého zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním věstníku. c)Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých) bude činit 800.000,-- Kč. d)Úplata za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e)Nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlouvu na základě veřejného návrhu smlouvy, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. f)Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích. g)Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti činit 2.400.000,- Kč a bude rozdělen na 3 ks akcií vydaných jako cenné papíry na jméno akcionáře o jmenovité hodnotě každé akcie 800.000,- Kč. 21.4.2016 - 26.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.9.2014 - 21.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.9.2014 - 21.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.4.2014 - 5.9.2014
Usnesením řádné valné hromady společnosti konané dne 11.3.2014 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti PILANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 84,000.000,-- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých), tj. z původní výše 96,000.000,-- Kč (devadesát šest milionůkorun českých) na částku 12.000.000,-Kč (dvanáct milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je trvalý přebytek finančních prostředků, které společnost nepotřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohled ávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 84,000.000,-- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tedy takto: a) Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu: - 9ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 mil. Kč - 9ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 800 tis. Kč - 18ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 80 tis. Kč - 228ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 tis. Kč - 228ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 4tis. Kč - 780ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 800 Kč Celková jmenovitá hodnota bude odpovídat částce 84,000.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých). b) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem učeným stanovami a obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku. c) Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj.: - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 8.000.000,-- Kč (osm milionů korun českých) bude činit 8.000.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých) bude činit 800.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč (osmdesát tisíc korun českých) bude činit 80.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 8.000,-- Kč (osm tisíc korun českých) bude činit 8.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 4.000,-- Kč (čtyři tisíce korun českých) bude činit 4.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osm set korun českých) bude činit 800,-- Kč. d) Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlo uvu na základě veřejného návrhu, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích. 1.4.2014 - 21.10.2014
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 24.03.2010 přešlo na nástupnickou společnost PILANA a.s., IČ: 006 57 964, se sídlem Hulín, Nádražní 804, PSČ 768 24, veškeré jmění společnosti PILANA Kapitálová s.r.o., IČ: 283 19 028, se sídlem Hulín , Nádražní 804, PSČ 768 24, která byla, jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 23.7.2010
Dne 19.06.2008 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti PILANA TOOLS, a.s. svolaná dle § 183i obch.zák. na žádost hlavního akcionáře - PILANA TOOLS Metal Saws spol. s r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 305, IČ: 253 28 956, o přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) společnosti PILANA TOOLS a.s., které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: Valná hromada určuje, že společnost PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 26139, je hlavním akcionářem společnosti PILANA TOOLS a.s., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 00657964, zaps. u KS v Brně, odd. B, vložka 203, když na základě údajů v seznamu akcionářů ke dni 19.06.2008 vlastní akcie emitované společností PILANA TOOLS a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 83.721.600,- Kč. Podíl hlavního akcion áře PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o. na základním kapitálu společnosti a na hlasovacích právech ve společnosti určený dle ust. § 183i odst. 4 obch.zák. činí 96,87%. Valná hromada konstatuje, že akcionář PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, obchodní společnosti, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 26139, je hlavním akcionářem opráv něným k výkupu akcií ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: Všechny kmenové listinné akcie emitované společnosti PILANA TOOLS a.s. ve formě na jméno a jmenovitých hodnotách 800,-Kč, 4000,-Kč, 8.000,-Kč, 80.000,-Kč, 800.000,-Kč a 8.000.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictv í ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnosti PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 26139, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, a to § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodní rejstříku. Valná hromada určuje výši protiplnění, na které mají ostatní akcionáři právo dle ust. § 183n odst. 1 obch.zák. tak, že toto protiplnění činí: - částku ve výši 1.010,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,-Kč - částku ve výši 5.049,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 4000,-Kč - částku ve výši 10.097, - Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.000,-Kč - částku ve výši 100.970,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč - částku ve výši 1.009.701,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 800.000,-Kč - částku ve výši 10.097.009,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.000.000,-Kč Valná hromada konstatuje, že výše protiplnění byla určena a odůvodněna hlavním akcionářem a doložena znaleckým posudkem č. 1027-67/08, který byl zpracován znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 6 02 00, dne 15.05.2008. Valná hromada konstatuje, že výše protiplnění byla určena a odůvodněna hlavním akcionářem a doložena znaleckým posudkem č. 1027-67/08, který byl zpracován znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. , IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 60 2 00, dne 15.05.2008. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 10 dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 zákona 513/1991 Sb. 2.7.2008 - 6.3.2009
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.6.2007 o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti PILANA TOOLS a.s., IČ 00657964, se sídlem Hulín, Nádražní 804, se snižuje ze stávající výše 96,000.000,- Kč o 9,575.200,- Kč na 86,424.800,- Kč. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti dle § 161b odst. 4 obch.zák., podle kterého má společnost povinnost snížit svůj základní kapitál o vlastní akcie, které jsou v jejím majetku. Dle rozhodnutí valných hromad společnosti ze dne 20.6.2006 a ze dne 4.10.2005 má společnost ve svém majetku tyto vla stní akcie: - počet akcií 69 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 800,- Kč, - počet akcií 14 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 4000,- Kč, - počet akcií 13 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 8000,- Kč, - počet akcií 7 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 80000,- Kč, - počet akcií 11 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 800000,- Kč, - celková jmenovitá hodnota vlastních akcií v majetku společnosti činí 9,575.200,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno dle ust. § 213 odst. 1,2 obch. zák., o uvedené akcie, které budou zničeny. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 9,575.200,- Kč, bude použita na zúčtování nominální hodnoty akcií, vykoupených společností dle rozhodnutí valné hromady ze dne 20.6.2006 a 4.10.2005. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost p ohledávek věřitelů společnosti. 9.7.2007 - 12.12.2008
Usnesení řádné valné hromady ze dne 24.6.2003 o záměru snížit základní kapitál akciové společnosti takto: Řádná valná hromada PILANA TOOLS a.s. konaná dne 24.6.2003 za účasti notáře JUDr. Petra Skopala přijala 96,71% hlasů přítomných akcionářů usnesení o snížení základního kapitálu z dosavadních 105.600.000,- Kč na částku 96.000.000,- Kč, tj. o částku 9.600.0 00,- Kč, která se rovná 91 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 8.000,- Kč a 11.090 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Důvodem je, že firma tyto vlastní listinné akcie nakoupila v roce 2002 na základě přijatého usnesení ŘVH konané dne 12.6.2002. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 213 odst. 2 ObchZ tak, že firma po splnění úkonů uvedených v § 214 až 216 Obc hZ tyto akcie zničí a představenstvo PILANA TOOLS a.s. následně podá návrh na vlastní snížení základního kapitálu ve smyslu § 216 odst. 1) obchodního zákoníku. 19.12.2003 - 15.5.2004
Obchodní firma se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 24.6.2003. 19.12.2003 - 24.4.2019
Na společnost PILANA TOOLS a.s., IČ: 00657964, se sídlem 768 24 Hulín, Nádražní 804, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 203 přešlo jmění zaniklé společnosti PILANA Kroměříž, a.s., IČ: 60723351, se sídlem 767 01 Kroměříž, Kaplanova 3862, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 1417. 26.2.2003
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 20.6.2001 o záměru snížit základní jmění akciové společnosti takto: 13.9.2001 - 30.3.2002
Řádná valná hromada PILANA TOOLS a.s. konaná dne 20.6.2001 za účasti notáře JUDr. Petra Skopala přijala 99,97 % hlasů přítomných akcionářů usnesení o snížení základního kapitálu z dosavadních 132 000 000,- Kč na částku 105 600 000,- Kč, tj. o částku 26 400 000,- Kč, která se rovná 3 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 8 000 000,- Kč, 2 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800 000,- Kč, 100 ks listinných na jméno ve jmenovité hodnotě 8 000,- Kč. Důvodem je, že firma tyto vlastní listinné akcie nakoupila v roce 2000 s cílem jejich likvidace. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 213 odst.2 ObchZ tak, že firma po splnění úkonů uvedených v § 214 až 216 ObchZ tyto akcie zničí a představenstvo PILANA TOOLS a.s. následně podá návrh na vlastní snížení základního kapitálu ve smyslu § 216 odst. 1) obchodního zákoníku. 13.9.2001 - 30.3.2002
Obchodní firma se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.2001. 13.9.2001 - 19.12.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 21.6.2000. 17.7.2000 - 13.9.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 26.1.2000. 7.3.2000 - 17.7.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.1999. 3.12.1999 - 7.3.2000
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 23.6.1999 o záměru snížit základní jmění: 12.7.1999 - 3.12.1999
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 23.6.1999 o záměru snížit základní jmění z dosavadních 166.314.400,- Kč na 132.000.000,- Kč, tj. o částku 34.314.400,- Kč, která se rovná 42.893 ks akcií ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Důvodem je, že obchodní společnost má ve svém majetku 42.893 ks vlastních akcií, které nakoupila v roce 1998 a 1999 s cílem jejich likvidace. Snížení bude provedeno podle § 213 odst.2) ObchZ tak, že společnost dá příkaz Středisku cenných papírů ke zničení uvedených akcií. 12.7.1999 - 3.12.1999
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 25.3.1998 o záměru snížit základní jmění z dosavadních 200 735 200 Kč na 166 314 400 Kč, t.j. o částku 34 420 800 Kč, která se rovná 43 026 ks akcií ve jmenovité hodnotě 800 Kč. Důvodem je, že obchodní společnost má ve svém majetku 43 026 ks vlastních akcií, které nakoupila v roce 1997 s cílem jejich likvidace. Snížení bude provedeno podle § 213 odst.2 ObchZ tak, že společnost dá příkaz Středisku cenných papírů ke zničení uvedených akcií. 21.5.1998 - 27.10.1998
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.3.1998. 21.5.1998 - 7.3.2000
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23. 8.1995 o záměru snížit základní jmění z 250,919.000 Kč na 200,735.200 Kč. 13.10.1995 - 22.3.1996
Ke dni 13.10.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 4, 5, 6, 13, 14, 38. 13.10.1995 - 24.4.2019
Dozorčí rada: Stanislav Molek, Holešov, Zahnašovice 120 ing. Miroslav Machura, Otrokovice, B.Němcové 1209 ing. Jiří Peštuka, Kroměříž, Fr.Vančury 3144 9.11.1992 - 31.8.1993
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění 250,919.000,Kčs a jeho rozdělení na 250.919 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 9.11.1992 - 28.3.1995
Způsob zřízení: Na základě zakladatelského plánu vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 85/1990 ze dne 17.12.1990, kterým byla jednorázově založena akciová společnost PILANA ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech a zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku. 1.1.1991
Základní kapitál společnosti činí 265,1 mil. Kčs. Společnost je založena na jednu akcii, jejímž vlastníkem je československý stát. 1.1.1991 - 9.11.1992
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva uvedený na podpisovém vzoru. 1.1.1991 - 9.11.1992

Kapitál PILANA a.s.

zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.9.2016
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2014 - 26.9.2016
zakladni jmění 96 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.2004 - 21.10.2014
zakladni jmění 105 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.2002 - 15.5.2004
zakladni jmění 132 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.12.1999 - 30.3.2002
zakladni jmění 166 314 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.10.1998 - 3.12.1999
zakladni jmění 200 735 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.3.1996 - 27.10.1998
zakladni jmění 250 919 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1995 - 22.3.1996

Akcie PILANA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 3 26.9.2016
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 15 21.10.2014 - 26.9.2016
Kmenové akcie na jméno 8 000 000 Kč 9 5.9.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 24 5.9.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 80 000 Kč 18 5.9.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 228 5.9.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 228 5.9.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 780 5.9.2014 - 21.10.2014
Akcie na jméno 8 000 000 Kč 9 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 800 000 Kč 24 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 80 000 Kč 18 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 8 000 Kč 228 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 4 000 Kč 228 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 800 Kč 780 15.5.2004 - 5.9.2014
Akcie na jméno 8 000 000 Kč 7 30.3.2002 - 15.5.2004
Akcie na jméno 800 000 Kč 33 30.3.2002 - 15.5.2004
Akcie na jméno 8 000 Kč 1 400 30.3.2002 - 15.5.2004
Akcie na jméno 8 000 000 Kč 10 17.7.2000 - 30.3.2002
Akcie na jméno 800 000 Kč 35 17.7.2000 - 30.3.2002
Akcie na jméno 8 000 Kč 1 500 17.7.2000 - 30.3.2002
Akcie na jméno 800 Kč 15 000 17.7.2000 - 15.5.2004
Akcie na majitele 800 Kč 165 000 7.3.2000 - 17.7.2000
Akcie na majitele 800 Kč 165 000 3.12.1999 - 7.3.2000
Kmenové akcie na majitele 800 Kč 207 893 27.10.1998 - 3.12.1999
Akcie na majitele 800 Kč 250 919 22.3.1996 - 27.10.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 250 919 28.3.1995 - 22.3.1996

Sídlo PILANA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 804 , Hulín 768 24 5.9.2014
Adresa Nádražní 804 , Hulín 768 24 1.1.1991 - 5.9.2014

Předmět podnikání PILANA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2019
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní 14.7.2009 - 5.9.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.7.2009 - 24.4.2019
Vodoinstalatérství, topenářství 14.7.2009 - 24.4.2019
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.7.2009 - 24.4.2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2009 - 24.4.2019
leasing spojený s financováním 12.7.1999 - 14.7.2009
rozvod zemního plynu 21.5.1998
rozvod elektřiny 21.5.1998
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.5.1998
topenářství 21.5.1998 - 14.7.2009
provozování vodovodní sítě a stokové sítě v areálu PILANA,akciová společnost 21.5.1998 - 14.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady kromě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.5.1998 - 14.7.2009
silniční motorová doprava osobní 21.5.1998 - 14.7.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.5.1998 - 14.7.2009
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.5.1998 - 14.7.2009
zprostředkovatelská činnost 21.5.1998 - 14.7.2009
vodoinstalatérství 21.5.1998 - 14.7.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců 21.5.1998 - 14.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 21.5.1998 - 14.7.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně garáží 21.5.1998 - 14.7.2009
výroba tepla 21.5.1998 - 24.4.2019
rozvod tepla 21.5.1998 - 24.4.2019
zednictví 21.5.1998 - 24.4.2019
podnikání v oblasti nakládání s odpady 13.10.1995 - 21.5.1998
- provozování střediska kalibrační služby 9.11.1992 - 13.10.1995
- výroba nástrojů a přípravků zahrnující: - výrobu a potisk a etiket a jiných pomocných prostředků umožňujících prodej vyráběných výrobků - provádění montáže, seřízení a údržbu výrobků - pronájem výrobků a příslušenství vlastní výroby - tepelné zpracování - servis 9.11.1992 - 21.5.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.11.1992 - 21.5.1998
vodoinstalatérství 9.11.1992 - 21.5.1998
klempířství 9.11.1992 - 21.5.1998
zednictví 9.11.1992 - 21.5.1998
revize elektrických zařízení 9.11.1992 - 21.5.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.11.1992 - 21.5.1998
ubytovací činnost 9.11.1992 - 21.5.1998
hostinská činnost 9.11.1992 - 21.5.1998
silniční motorová doprava 9.11.1992 - 21.5.1998
obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně zahraniční obchodní a zprostředkovatelské činnosti 9.11.1992 - 21.5.1998
automatické zpracování dat 9.11.1992 - 21.5.1998
poskytování software: - prodej hotových programů - vyhotovování programů na zakázku včetně zavádění a školení 9.11.1992 - 21.5.1998
činnost ekonomických a organizačních poradců 9.11.1992 - 21.5.1998
7. silniční doprava 8. provoz kulturních, sociálních, ubytovacích a rekreačních zařízení ve správě a užívání společnosti, správa bytů společnosti, poskytování stravování a ubytování v zařízeních ve správě a užívání společnosti 9. obchodní činnost 1.1.1991 - 9.11.1992
1. vývoj, výroba a prodej - nástrojů, nářadí a metalurgických výrobků - jednoúčelových strojů a technologických zařízení - přípravků a jiných strojírenských výrobků včetně náhradních dílů 1.1.1991 - 9.11.1992
2. výroba a odbyt obalů a tepelné energie 1.1.1991 - 9.11.1992
3. prodej kovového odpadu 4. vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací 5. montážní, opravárenská a servisní činnost 6. poskytování poradenských služeb včetně propagační, dokumentač- ní a výstavnické činnosti 1.1.1991 - 9.11.1992

vedení firmy PILANA a.s.

Statutární orgán PILANA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva. 5.9.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jeden ze členů představenstva. Za společnost je jejím jménem oprávněn podepisovat v plném rozsahu kterýkoliv člen představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 7.3.2000 - 5.9.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jeden ze členů představenstva. Za společnost je jejím jménem oprávněn podepisovat v plném rozsahu kterýkoliv člen představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 21.5.1998 - 7.3.2000
Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Generální ředitel společnosti je oprávněn podepisovat jménem společnosti v rozsahu vymezeném stanovami a představenstvem. 9.11.1992 - 21.5.1998
člen představenstva Ing. Ľudmila Obdržálková 5.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Poděbradova 31 , Hulín 768 24
výkonný ředitel Jiří Beňa 1.1.1991 - 9.11.1992
Adresa: Profesora Vojtěcha Tučka 3593/55 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Alois Stoklas 1.1.1991 - 31.8.1993
Adresa: Karolíny Světlé 3442/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Miloslav Novotný 1.1.1991 - 31.8.1993
Adresa: Slunečná 4566 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Stanislav Lafek 1.1.1991 - 31.8.1993
Adresa: Malkovského 600 , Praha 199 00
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Kroiher CSc. 31.8.1993 - 20.6.1995
Adresa: Janovského 920/34 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Alena Soušková 31.8.1993 - 20.6.1995
Adresa: Družby 4708 , Zlín Česká republika
člen představenstva Dr. Peter Škoda 31.8.1993 - 20.6.1995
Adresa: Svážná 12 , Brno - Nový Lískovec Česká republika
předseda představenstva Ing. Radim Kopecký 1.1.1991 - 7.11.1996
Adresa: Široká 24/4 , Praha 110 00
generální ředitel Jiří Beňa 9.11.1992 - 7.11.1996
Adresa: Profesora Vojtěcha Tučka 3593/55 , Kroměříž 767 01
člen představenstva ing. Vladislav Malý 31.8.1993 - 7.11.1996
Adresa: Jordana Jovkova 3260/19 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Jaroslav Kroiher CSc. 20.6.1995 - 7.11.1996
Adresa: Janovského 920/34 , Praha 170 00
místopředseda ing. Jaroslav Čudrnák 20.6.1995 - 7.11.1996
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Čudrnák 7.11.1996 - 21.5.1998
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
generální ředitel Jiří Beňa 7.11.1996 - 21.5.1998
Adresa: Profesora Vojtěcha Tučka 3593/55 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Robert Plaček 7.11.1996 - 21.5.1998
Adresa: Žižkova 1297 , Hulín 768 24
předseda představenstva Ing. Radim Kopecký 7.11.1996 - 7.3.2000
Adresa: Široká 24/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Michal 7.11.1996 - 7.3.2000
Adresa: Holešovská 523 , Hulín 768 24
člen představenstva Jiří Beňa 21.5.1998 - 7.3.2000
Adresa: Profesora Vojtěcha Tučka 3593/55 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Robert Plaček 7.3.2000 - 30.3.2002
Vznik funkce 26.1.2000
Adresa: Žižkova 1297 , Hulín 768 24
předseda představenstva Ing. Jiří Michal 7.3.2000 - 21.8.2002
Vznik funkce 26.1.2000
Adresa: Holešovská 523 , Hulín 768 24
člen představenstva Ing. Jaroslav Čudrnák 7.3.2000 - 19.11.2004
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Rymická 447 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Robert Plaček 30.3.2002 - 19.11.2004
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Strážná 4326/3 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Jiří Michal 21.8.2002 - 19.11.2004
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Strážná 4325/5 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Čudrnák 19.11.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 4.10.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 4.10.2005
Adresa: Rymická 447 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Jiří Michal 19.11.2004 - 26.10.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 4.10.2005
Adresa: Strážná 4325/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Robert Plaček 19.11.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 4.10.2005
Adresa: Strážná 4326/3 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Tobola 26.10.2005 - 3.7.2006
Vznik členství 4.10.2005
Adresa: K. Světlé 488 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Jan Řehořek 26.10.2005 - 2.10.2006
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 28.8.2006
Vznik funkce 4.10.2005
Zánik funkce 28.8.2006
Adresa: Kollárova 403 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Tobola 3.7.2006 - 8.12.2006
Vznik členství 4.10.2005
Adresa: Pod Vinohrady 242 , Zlín 763 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Tobola 8.12.2006 - 14.7.2009
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 31.10.2006
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Pod Vinohrady 242 , Zlín 763 02
člen představenstva Ing. Kateřina Plačková 8.12.2006 - 14.7.2009
Vznik členství 31.10.2006
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Purkyňova 502/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Jozef Kyrcz 26.10.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Kroměřížská 385 , Zdounky 768 02
předseda představenstva Ing. Jiří Michal 14.7.2009 - 5.9.2014
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Strážná 4325/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Roman Zmeškal 14.7.2009 - 5.9.2014
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Anenská 107 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Ľudmila Obdržálková 13.1.2011 - 5.9.2014
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Poděbradova 31 , Hulín 768 24

Dozorčí rada PILANA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Čudrnák 5.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 19.6.2014
Adresa: Rymická 447 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Robert Plaček 5.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Strážná 4326/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Michal 5.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Strážná 4325/5 , Kroměříž 767 01
člen ing. Milan Smékal 31.8.1993 - 7.11.1996
Adresa: Myslbekova 2479/44 , Kroměříž 767 01
člen Stanislav Molek 31.8.1993 - 7.11.1996
Adresa: Zahnašovice 120, Holešov Česká republika
člen ing. Jiří Peštuka 31.8.1993 - 7.11.1996
Adresa: Františka Vančury 3144/7 , Kroměříž 767 01
člen ing. Jiří Peštuka 7.11.1996 - 21.5.1998
Adresa: Františka Vančury 3144/7 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Jan Lukáš 7.11.1996 - 21.5.1998
Adresa: Spáčilova 3071/14 , Kroměříž 767 01
předseda Stanislav Molek 7.11.1996 - 7.3.2000
Adresa: Zahnašovice 120, Holešov Česká republika
člen Ing. Jaroslav Čudrnák 21.5.1998 - 7.3.2000
Adresa: Sušilova 490/50 , Holešov 769 01
člen Ing. Robert Plaček 21.5.1998 - 7.3.2000
Adresa: Žižkova 1297 , Hulín 768 24
členka Marie Matlochová 7.3.2000 - 17.7.2000
Adresa: Sadová 923 , Hulín 768 24
předsedkyně Ing. Ludmila Obdržálková 7.3.2000 - 19.11.2004
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Poděbradova 31 , Hulín 768 24
členka Marie Matlochová 17.7.2000 - 19.11.2004
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Sadová 923 , Hulín 768 24
člen Pavel Haderka 7.3.2000 - 5.1.2005
Vznik funkce 26.1.2000
Zánik funkce 26.11.2004
Adresa: Vrchlického 300 , Hulín 768 24
předseda dozorčí rady Ing. Ludmila Obdržálková 19.11.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 4.10.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 4.10.2005
Adresa: Poděbradova 31 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Mgr. Věra Wiesnerová 19.11.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 4.10.2005
Adresa: Višňovce 1185 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Ing. Věra Wiesnerová 26.10.2005 - 2.10.2006
Vznik členství 12.10.2005
Adresa: Višňovce 1185 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Pavel Haderka 5.1.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 26.11.2004
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Vrchlického 300 , Hulín 768 24
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Michal 26.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 4.10.2005
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Strážná 4325/5 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Ludmila Obdržálková 26.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Poděbradova 31 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Čudrnák 26.10.2005 - 1.4.2014
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Rymická 447 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Robert Plaček 26.10.2005 - 1.4.2014
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Strážná 4326/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Mgr. Věra Wiesnerová 2.10.2006 - 1.4.2014
Vznik členství 12.10.2005
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Višňovce 1185 , Hulín 768 24
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Čudrnák 1.4.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 4.10.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Rymická 447 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Robert Plaček 1.4.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Strážná 4326/3 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Mgr. Věra Wiesnerová 1.4.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Višňovce 1185 , Hulín 768 24

Sbírka Listin PILANA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 203/SL 107 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 16.4.2015 29.6.2015 1.7.2015 25
B 203/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.10.2014 27.10.2014 27.11.2014 21
B 203/SL 105 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 19.6.2014 7.7.2014 8.10.2014 8
B 203/SL 104 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady (ve 13.45 hod) Krajský soud v Brně 19.6.2014 7.7.2014 8.10.2014 1
B 203/SL 102 notářský zápis stanovy, Nz 1381/2014 Krajský soud v Brně 19.6.2014 7.7.2014 8.10.2014 20
B 203/SL 101 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 11.3.2014 9.6.2014 11.6.2014 20
B 203/SL 100 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.3.2014 9.6.2014 11.6.2014 23
B 203/SL 99 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 4.10.2010 1.4.2014 3.4.2014 3
B 203/SL 98 notářský zápis rozh. VH, NZ 579/2014 Krajský soud v Brně 11.3.2014 1.4.2014 3.4.2014 5
B 203/SL 97 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 21.3.2013 22.7.2013 5.8.2013 22
B 203/SL 96 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.4.2013 22.7.2013 5.8.2013 23
B 203/SL 95 ostatní zpráva DR Krajský soud v Brně 30.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 3
B 203/SL 94 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 30.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 1
B 203/SL 93 ostatní návrh na rozdělení kapit. fondů Krajský soud v Brně 30.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 1
B 203/SL 92 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 30.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 5
B 203/SL 91 zpráva o vztazích 2012 Krajský soud v Brně 15.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 20
B 203/SL 90 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 24.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 17
B 203/SL 89 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 15.4.2013 21.5.2013 24.5.2013 6
B 203/SL 88 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 21.3.2012 25.6.2012 22
B 203/SL 87 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 24.3.2012 25.6.2012 23
B 203/SL 86 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 28.5.2012 1
B 203/SL 85 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Brně 2.5.2012 28.5.2012 3
B 203/SL 84 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 3.5.2012 28.5.2012 1
B 203/SL 83 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 28.5.2012 46
B 203/SL 82 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Brně 2.4.2012 28.5.2012 1
B 203/SL 81 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.5.2012 28.5.2012 4
B 203/SL 80 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 7.6.2011 2.8.2011 4
B 203/SL 79 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 28.3.2011 2.8.2011 23
B 203/SL 78 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 11.4.2011 2.8.2011 23
B 203/SL 77 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.12.2010 19.1.2011 1
B 203/SL 76 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 22.11.2010 19.1.2011 1
B 203/SL 75 ostatní - prohl. spol. o nevyuž. práva Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 1
B 203/SL 74 ostatní - prohl. spol. k neupl. práva Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 1
B 203/SL 73 ostatní - prohl. spol. k neupl. práva Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 1
B 203/SL 72 účetní závěrka -zahajovací rozvaha k 1.1.2010 Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 4
B 203/SL 71 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,Nz 161/10 Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 11
B 203/SL 70 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,Nz 160/10 Krajský soud v Brně 26.5.2010 10.8.2010 14
B 203/SL 69 zpráva auditora 2009 - PILANA Kapitálová Krajský soud v Brně 19.3.2010 10.8.2010 19
B 203/SL 68 zpráva auditora 2009 - PILANA TOOLS Krajský soud v Brně 19.3.2010 10.8.2010 19
B 203/SL 67 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 10.6.2010 23.6.2010 9
B 203/SL 66 ostatní - zpráva dozorčí rady pro VH Krajský soud v Brně 8.6.2010 23.6.2010 3
B 203/SL 65 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 12.3.2010 29.4.2010 27
B 203/SL 64 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 29.4.2010 23
B 203/SL 63 ostatní -projekt vnitrostátní fúze Krajský soud v Brně 24.3.2010 6.4.2010 6.4.2010 11
B 203/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.3.2010 17
B 203/SL 61 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 59/2010 Krajský soud v Brně 24.2.2010 24.3.2010 4
B 203/SL 60 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.6.2009 23.7.2009 1
B 203/SL 59 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 27.2.2009 17.7.2009 26
B 203/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 17.7.2009 1
B 203/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 17.7.2009 1
B 203/SL 56 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 29.6.2009 17.7.2009 2
B 203/SL 55 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2009 17.7.2009 1
B 203/SL 54 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2009 17.7.2009 1
B 203/SL 53 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2009 10.7.2009 24
B 203/SL 52 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 27.4.2009 10.7.2009 26
B 203/SL 51 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 20.5.2009 20.5.2009 22.5.2009 14
B 203/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 340/08 Krajský soud v Brně 1.12.2008 16.12.2008 2
B 203/SL 49 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 172/08 Krajský soud v Brně 20.6.2008 14.7.2008 143
B 203/SL 48 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.3.2008 8.7.2008 29
B 203/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 18.4.2008 8.7.2008 23
B 203/SL 46 notářský zápis -NZ 208/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 20.6.2007 13.7.2007 13
B 203/SL 45 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 19.3.2007 4.7.2007 29
B 203/SL 44 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 4.7.2007 27
B 203/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.11.2006 12.12.2006 3
B 203/SL 42 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.10.2006 12.12.2006 2
B 203/SL 41 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 6.11.2006 12.12.2006 2
B 203/SL 40 ostatní -záis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.8.2006 4.10.2006 2
B 203/SL 39 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.4.2006 28.8.2006 57
B 203/SL 38 notářský zápis -NZ 285/2005-rozh. VH-stanovy Krajský soud v Brně 12.10.2005 31.10.2005 19
B 203/SL 37 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 4.10.2005 31.10.2005 55
B 203/SL 36 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 12.10.2005 31.10.2005 15
B 203/SL 35 ostatní -zápis z ust. schůze Krajský soud v Brně 11.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 34 ostatní -výsledky volby čl. doz. rady Krajský soud v Brně 12.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 33 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 4.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 32 ostatní -zápis ze zas. doz. rady I. Krajský soud v Brně 4.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 31 ostatní -zápis ze zas. doz- rady II. Krajský soud v Brně 4.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 30 ostatní -zápis ze zas. doz.rady III. Krajský soud v Brně 4.10.2005 31.10.2005 1
B 203/SL 29 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 15.6.2005 13.7.2005 48
B 203/SL 28 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 1.12.2004 13.1.2005 1
B 203/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.10.2004 24.11.2004 5
B 203/SL 26 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.6.2004 24.11.2004 1
B 203/SL 25 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2004 24.11.2004 68
B 203/SL 24 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.5.2004 9.7.2004 28
B 203/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 9.1.2004 6
B 203/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2003 9.1.2004 15
B 203/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 24.6.2003 9.1.2004 5
B 203/SL 20 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 27.5.2003 2.7.2003 16
B 203/SL 19 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 10.5.2002 26.8.2002 21
B 203/SL 18 ostatní návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Brně 21.6.2002 16.7.2002 1
B 203/SL 17 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 20.6.2001 17.9.2001 21
B 203/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 17.9.2001 15
B 203/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.3.2001 17.9.2001 8
B 203/SL 14 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 2.7.2001 25
B 203/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.2000 3.8.2000 17
B 203/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 15.5.2000 3.8.2000 14
B 203/SL 11 notářský zápis - VH,návrh na změnu stanov Krajský soud v Brně 21.6.2000 3.8.2000 8
B 203/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.1.2000 13.3.2000 8
B 203/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.2000 13.3.2000 17
B 203/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.6.1999 21.7.1999 5
B 203/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.1999 21.7.1999 17
B 203/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 3.3.1999 11.3.1999 21
B 203/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.3.1998 1.6.1998 16
B 203/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.3.1998 1.6.1998 5
B 203/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 12
B 203/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.1997 23.2.1998 16
B 203/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.5.1997 23.2.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PILANA a.s.

IČO (identifikační číslo) 00657964
Jméno PILANA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 4.8.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 2

Sídlo PILANA a.s.

Živnosti a provozovny PILANA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • pronájem bytových a nebytových prostor včetně garáží

 • činnost organizačních a ekonomických poradců

 • leasing spojený s financováním

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 51, Zborovice 768 32
Identifikační číslo provozovny 1003397611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Zprostředkovatelská činnost

Zahájení provozování 1.1.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 804, Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny 1003397590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • činnost organizačních a ekonomických poradců

 • leasing spojený s financováním

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Zprostředkovatelská činnost

Zahájení provozování 13.8.1992

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 51, Zborovice 768 32
Identifikační číslo provozovny 1003397611
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 3 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Klempířské práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 14.10.1996

Živnost č. 5 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 2.5.2019

Živnost č. 6 poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 19.11.1996

Živnost č. 7 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 19.11.1996

Živnost č. 8 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 28.4.2000

Živnost č. 9 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 19.11.1996

Živnost č. 11 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (v rozsahu platného oprávnění)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 4.12.2000

Živnost č. 12 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 2.5.2019

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 2.5.2019

Živnost č. 14 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 2.5.2019

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 16 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 31.3.2000

Živnost č. 17 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 31.3.2000

Živnost č. 18 ubytovací činnost v rekreačním zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1992
Zánik oprávnění 19.11.1996

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1992
Zánik oprávnění 28.2.1998

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 28.2.1998

Živnost č. 21 metrologické a kalibrační služby s vyjímkou činností uvedených v příloze zák. č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 13.10.1995

Živnost č. 22 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1996
Zánik oprávnění 9.5.2013

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 pronájem bytových a nebytových prostor včetně garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 leasing spojený s financováním

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PILANA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ľudmila Obdržálková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PILANA a.s.

IČO: 00657964
Firma: PILANA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Hulín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1990

Sídlo PILANA a.s.

Sídlo: Nádražní 804, Hulín 768 24

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image