Firma PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. IČO 45359326


PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. (45359326) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K pérovně 945/7, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 275345
IČO (identifikační číslo osoby) 45359326
Jméno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 6.5.1992
Dle projektu změny právní formy společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, IČO 453 59 326, ze dne 22. března 2017 změnila společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. právní formu z akciové společnosti na spo lečnost s ručením omezeným vystupující pod obchodní firmou PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 1.5.2017
Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem společnosti Revital Pharma, s.r.o., IČO 27394981, se sídlem Praha 10, Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložk a 110985, která v důsledku fúze sloučením obou zúčastněných společností zanikla. Na nástupnickou společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., přešlo jmění zanikající společnosti Revital Pharma, s.r.o. 1.10.2014
Valná hromada společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přijala dne 09.02.2012 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že akcionář ? společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim, Pfingstweidstrasse 10-12, PSČ 68199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mannheimu, v oddíle B p od číslem HRB 6884, (dále též jen ?PHOENIX International Beteiligungs GmbH? nebo jen ?hlavní akcionář?), je hlavním akcionářem společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 4316, (dále též jen ?společnost?) ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena): a) žádostí společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH o svolání mimořádné valné hromady ze dne 28. prosince 2011 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 5. ledna 2012, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastnil ke dni podání žádosti o svolání valné hromady akcie společnosti, které představující 99,9952829 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář PHOENIX International Beteiligungs GmbH vlastní k datu konání valné hromady 1.253.085 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 235,- Kč a 1.253 .064 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tzn. akcie představující 99,9986 % základního kapitálu společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Ve vlastnictví ostatních akcionářů je tak celkem 21 kusů kmenových akcií společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací pr áva a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9986 % základního kapitálu společnosti. Vzhledem k e skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ustanovení § 183i, odstavce 4) obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, přičemž vlastnick é právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen ?den účinnosti?) s tím, že: a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč protiplnění ve výši 2.140 Kč, přičemž přiměřenost výše protipl nění byla doložena znaleckým posudkem č. 936/167/2011 ze dne 22. prosince 2011 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika společností Activities a.s. a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohledn ění všech relevantních informací za přiměřenou, b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v sídle společnosti na adrese Praha 10, H ostivař, K pérovně 945/7; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hro mada určuje v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214, odstavce 1) až 3) obchodního zákoníku, hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky - společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, I Č 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171. 17.2.2012 - 17.2.2012
Valná hromada společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přijala dne 09.02.2012 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že akcionář společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim, Pfingstweidstrasse 10-12, PSČ 68199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mannheimu, v oddíle B pod číslem HRB 6884, (dále též jen PHOENIX International Beteiligungs GmbH nebo jen hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326, zapsané v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 4316, (dále též jen "společnost") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena): a) žádostí společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH o svolání mimořádné valné hromady ze dne 28. prosince 2011 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 5. ledna 2012, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastnil ke dni podání žádosti o svolání valné hromady akcie společnosti, které představující 99,9952829 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i, odstavce 1) obchodního zákoníku, c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář PHOENIX International Beteiligungs GmbH vlastní k datu konání valné hromady 1.253.085 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 235,- Kč a 1.253 .064 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tzn. akcie představující 99,9986 % základního kapitálu společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Ve vlastnictví ostatních akcionářů je tak celkem 21 kusů kmenových akcií společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací pr áva a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9986 % základního kapitálu společnosti. Vzhledem k e skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ustanovení § 183i, odstavce 4) obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, přičemž vlastnick é právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti) s tím, že: a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč protiplnění ve výši 2.140 Kč, přičemž přiměřenost výše protipl nění byla doložena znaleckým posudkem č. 936/167/2011 ze dne 22. prosince 2011 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika společností Activities a.s. a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohledn ění všech relevantních informací za přiměřenou, b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v sídle společnosti na adrese Praha 10, H ostivař, K pérovně 945/7; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hro mada určuje v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214, odstavce 1) až 3) obchodního zákoníku, hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky - společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, I Č 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171. 17.2.2012 - 19.6.2012
Základní kapitál se zvyšuje o částku 479.180.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět milionů sto osmdesát tisíc korun českých) z dosavadních 1.068.379.975,- Kč (slovy: jednu miliardu šedesát osm milionů tři sta sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých) na částku 1.547.559.975,- Kč (slovy: jednu miliardu pět set čtyřicet sedm milionů pět set padesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 388.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, a 388.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovi té hodnotě 235,- Kč každá. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč (slovy: dvě sta třicet pět korun českých) je spojeno 235 hlasů (slovy: dvě sta třicet pět hlasů). Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií společnosti činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní a oznámí informaci pro akcionáře o přednostním právu na upisování akcií podle § 204a obchodního zákoníku nebo ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, dle toho, který den nastane později. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Rödl & Partner, v.o.s. na adrese Praha 1, Platnéřská 2, PSČ 110 00. Valné hromadě byl dále předložen z důvodu zaokrouhlení výše podílu na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, návrh na omezení přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku, a to tak, že na 1 do savadní akcii určité jmenovité hodnoty připadne 1/3 podílu na 1 nové akcii téže jmenovité hodnoty. Současně s tímto návrhem byla valné hromadě rovněž předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro omezení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Tato písemná zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč je 235,- Kč za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnot ě 1.000,- Kč je 1.000,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci podle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a to společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim. Navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč je 235,- Kč za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je 1.000,- Kč za jednu akcii. Tento zájemce může upsat akcie ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet následující den poté, co mu bude představenstvem úpis akcií bez využití přednostního práva nabídnut, tj. od okamžiku, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a tím to zájemcem. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Peněžitý vklad se splácí na zvláštní účet č. 1002537092/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií; celková jmenovitá hodnota upsaných akcií musí být splacena nejpozději do jednoho roku poté, co bude zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se upisovatelům stanoví do 50 (slovy: padesáti) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 14.10.2008 - 11.11.2008
Základní kapitál se zvyšuje o částku 439.999.625,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů devět set devadesát devět tisíc šest set dvacet pět korun českých) z dosavadních 628.380.350,- Kč (slovy: šest set dvacet osm milionů tři sta osmdesát tisíc tři s ta padesát korun českých) na částku 1.068.379.975,- Kč (slovy: jednu miliardu šedesát osm milionů tři sta sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 356.275 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, a 356.275 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovi té hodnotě 235,- Kč každá. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů (slovy: tisíc hlasů). S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč ( slovy: dvě sta třicet pět koru n českých) je spojeno 235 hlasů (slovy: dvě sta třicet pět hlasů). Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií společnosti činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní a oznámí informaci pro akcionáře o přednostním právu na upisování akcií podle §204a obchodního zákoníku nebo ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, dle toho, který den nastane později. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Rödl & Partner, v.o.s. na adrese Praha 1, Platnéřská 2, PSČ 110 00. Valné hromadě byl dále př edložen z důvodu zaokrouhlení výše podílu na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, návrh na omezení přednostního práva akcionářů podle §204a obchodního zákoníku, a to tak, že na 1 dosavadní akcii určité jmeno vité hodnoty připadne 1/3 podílu na 1 nové akcii téže jmenovité hodnoty. Současně tímto návrhem byla valné hromadě rovněž předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro omezení přednostního práva akcionářů podle §204a odst. 5 obchodního zá koníku. Tato písemná zpráva tvoří přílohu č.2 notářského zápisu. Navrhovaný emisní kurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč je 235m,- Kč za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je 1.000,- Kč za jedn u akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty konkrétnímu zájemci podle§203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku, a to společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolko vá republika Německo, Mannheim. Navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč je 235,- Kč za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je 1.000,- Kč za jednu akcii. Tento zájemce může upsat ak cie ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet následující den poté, co mu bude představenstvem úpis akcií bez využití přednostního práva nabídnut, tj. od okamžiku, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a tímto zájemcem. Upisování akci í nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Peněžitý vklad se splácí na zvláštní účet č. 1002537092/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha. Upis ovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií; celková jmenovitá hodnota upsaných akcií musí být splacena nejpozději do jednoho roku poté, co bude zvýšení kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněži tého vkladu se upisovatelům stanoví do 50 (slovy: padesáti) dnů ode počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 12.5.2008 - 3.7.2008
Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem společnosti PHARMACEUTICA, spol. s r.o., IČ: 26732386, se sídlem Brno, Mendlovo nám. 1a, PSČ 603 00, která v důsledku sloučení obou zúčastněných společností zaniká. Na nástupnickou společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti PHARMACEUTICA, spol. s r.o. 1.10.2006
Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem společnosti PURUS a.s., IČ: 00568899, se sídlem Blučina, Cézavy 627, PSČ 664 56, která je v důsledku sloučení obou zúčastněných společností zaniká. Na nástupnickou společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti PURUS a.s. 1.12.2005
Mimořádná valná hromada společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. konaná dne 15.7.2004 přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 157.094.470,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm milionů devadesát čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát korun českých) tj. na 628.380.350,- Kč (slovy: šest set dvacet osm milionů tři sta osmdesát tisíc tři sta p adesát korun českých), a to upsáním 127.202 kusů (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc dvě stě dva kusy) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- každá, a 127.202 kusů (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc d vě stě dva kusy) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) každá. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti není připuštěno. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis nových akcií společnosti č iní 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní a oznámí informaci o přednostním právu podle § 204a obchodního zákoníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Rödl & Partner, v.o.s. na adrese Praha 1, Platnéřská 2, PSČ 110 00. Valná hromada dále rozhoduje z důvodu zaokrouhlení výše podílu na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, o omezení přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku, a to tak, že na 1 dosavadní akc ii určité jmenovité hodnoty připadne 1/3 podílu na 1 nové akcii téže jmenovité hodnoty. Současně byla valné hromadě rovněž předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro omezení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) je 235,- Kč (slovy dvě stě třicet pět korun českých) za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% emisního kursu jimi upsaných akcií na k tomuto účelu zřízený bankovní účet č. 16010 3201/8150 vedený u HSBC, a to do 15-ti dnů od upsání akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty konkrétnímu zájemci podle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a to společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim. Navrh ovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 235,- (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) je 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) za jednu akcii, navrhovaný emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy. jeden tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Tento zájemce může upsat akcie ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet následující den poté, co mu bude předtsvenstvem úpis akcií bez využití přednostního práva nabídnut,tj. od okamžiku, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a tímto zájemcem. Valná hromada udílí souhlas se splacením emisního kurzu upisovaných akcií zápočtem pohledávky upisovatele na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Pohledávka, kterou je možno započíst, je v nominální hodnotě 5.000.000,- EUR. Věřitelem je společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mannheim a vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.6.2004. Dohoda o započtení pohladávky bude mezi společností a uvedeným věřitelem uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.8.2004 - 1.11.2004
Valná hromada společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. konaná dne 13.10.1998 svým usnesením schválila zvýšení základního jmění o 89.677.880,-Kč upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Schvaluje se vydání 381.608 kusů kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o nominální hodnotě 235,-Kč každá. Přednostní právo bude možno uplatnit v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů od pátého dne po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,-Kč je možno upsat jednu akcii novou. Nové akcie budou kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 235,-Kč každá. Emisní kurs nových akcií je 235,-Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je pátý den po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určenému zájemci, a to společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Pfingstweidstrase 10-12, 68199 Mannheim, Spolková republika Německo za cenu 235,-Kč každá. Určitý zájemce může upsat akcie v sídle emitenta ve lhůtě 14 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva. Určitý zájemce je povinnen splatit část emisního kursu ve výši 30% do 15 dnů po upsání, zbývající část do jednoho roku od úpisu. Účet u banky na který budou upsané akcie spláceny je 3271587011/3900, Hypo Bank CZ a.s., Štěpánská 2 7, Praha 1 13.11.1998 - 13.4.1999
Společnost PHOENIX lékarenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem zrušené akciové společnosti WALDO, a.s., se sídlem Ševětín, Třeboňská 229, identifikační číslo 25152866, která byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 778. 31.8.1998
Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. je právním nástupcem zrušené akciové společnosti SCHULZE, a.s., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 25097075, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4464. 31.7.1997
Vymazává se PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, identifikační číslo 45359326 z obchodního rejstříku. Obchodní společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. změnila své díslo na adresu Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7. Tím se pro její registraci stal příslušný Krajský obchodní soud v Praze, kde byla dne 30. září 1996 zapsána do obchodního rejstříku v oddílu B ve vložce 4316. 23.10.1996
Obchodní společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4316. 30.9.1996
Základní jmění: 45 825 000 Kčs, slovy čtyřicetpětmilionůosmsetdvacetpěttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Zdravotnické zásobování závod 03 Plzeň schváleného MSNMP pod č.j. 50/DŠ/430/92 ze dne 30. 4. 1992. 6.5.1992 - 1.1.1993

Aktuální kontaktní údaje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Kapitál PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

zakladni jmění 1 547 560 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.2017
zakladni jmění 1 547 560 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2008 - 1.5.2017
zakladni jmění 1 068 380 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2008 - 11.11.2008
zakladni jmění 628 380 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.2004 - 3.7.2008
zakladni jmění 471 286 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1999 - 1.11.2004
zakladni jmění 471 286 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.1999 - 12.7.1999
zakladni jmění 381 608 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.1997 - 13.4.1999
zakladni jmění 46 608 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1993 - 31.7.1997
zakladni jmění 45 825 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1992 - 1.1.1993

Akcie PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 253 085 31.10.2016 - 1.5.2017
Kmenové akcie na jméno 235 Kč 1 253 085 31.10.2016 - 1.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 253 085 5.10.2010 - 31.10.2016
Kmenové akcie na jméno 235 Kč 1 253 085 5.10.2010 - 31.10.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 253 085 11.11.2008 - 5.10.2010
Kmenové akcie na majitele 235 Kč 1 253 085 11.11.2008 - 5.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 865 085 3.7.2008 - 11.11.2008
Kmenové akcie na majitele 235 Kč 865 085 3.7.2008 - 11.11.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 508 810 1.11.2004 - 3.7.2008
Kmenové akcie na majitele 235 Kč 508 810 1.11.2004 - 3.7.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 381 608 17.12.2003 - 1.11.2004
Kmenové akcie na majitele 235 Kč 381 608 17.12.2003 - 1.11.2004
Akcie na majitele 235 Kč 381 608 15.11.2002 - 17.12.2003
Akcie na majitele 235 Kč 381 608 13.4.1999 - 15.11.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 381 608 31.7.1997 - 17.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 46 472 31.10.1995 - 31.7.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 136 31.10.1995 - 31.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 24 238 1.8.1994 - 31.10.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 330 1.8.1994 - 31.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 26 568 1.1.1993 - 1.8.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 004 1.1.1993 - 31.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 26 115 6.5.1992 - 1.1.1993
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 971 6.5.1992 - 1.1.1993

Sídlo PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa K pérovně 945/7 , Praha 102 00 1.5.2017
Adresa K pérovně 945/7 , Praha 102 00 6.2.2012 - 1.5.2017
Adresa K pérovně 945/7 , Praha 102 00 29.8.1996 - 6.2.2012
Adresa Slovanská alej 1939/22 , Plzeň 326 00 6.5.1992 - 29.8.1996

Předmět podnikání PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Distribuce léčivých přípravků 1.5.2017
Výroba léčivých přípravků 1.5.2017
Zacházení s návykovými látkami a přípravky podle zvláštního zákona 1.5.2017
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.5.2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.5.2017
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.5.2017
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.5.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: 1.5.2017
Zprostředkování obchodu a služeb 1.5.2017
Velkoobchod a maloobchod 1.5.2017
Zasilatelství a zastupování v celním řízení 1.5.2017
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 1.5.2017
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.5.2017
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 1.5.2017
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.5.2017
velkoobchod 27.8.2007 - 1.5.2017
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 24.8.2005 - 1.5.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.11.2004 - 1.5.2017
zacházení s nývykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě, nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona 25.6.2003 - 1.5.2017
zastupování v celním řízení 25.6.2003 - 1.5.2017
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.10.2000 - 1.5.2017
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 12.10.2000 - 1.5.2017
Poskytování marketingových služeb 12.10.2000 - 1.5.2017
prodej jedů, žíravin a pesticidů 31.7.1997 - 21.8.2000
pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb 31.7.1997 - 1.5.2017
pronájem strojů a zařízení 31.7.1997 - 1.5.2017
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.12.1993 - 27.8.2007
distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky 21.12.1993 - 1.5.2017
automatizované zpracování dat 21.12.1993 - 1.5.2017
poskytování software 21.12.1993 - 1.5.2017
zprostředkovatelská a poradenská činnost v oboru lékárenství 21.12.1993 - 1.5.2017
zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními léčivy, léčivými přípravky, imunobiologickými přípravky, diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technikou a ostatními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení 6.5.1992 - 21.12.1993
zajišťování prodeje sortimentu spotřebního zdravotnického materiálu, popřípadě dalšího sortimentu zboží zdravotnického charakteru a služeb 6.5.1992 - 21.12.1993
zprostředkování garančních a postgarančních oprav v rámci zásobování zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy těchto zařízení, s možností zajišťování servisních oprav 6.5.1992 - 21.12.1993
zásobování mimoresortních odběratelů sektoru zdravotnickým sortimentem spotřebního charakteru 6.5.1992 - 21.12.1993
zabezpečování dodávek léčiv a sortimentu spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky pro mimořádné akce a provádění jejich kompletace 6.5.1992 - 21.12.1993
zabezpečování výroby léčivých přípravků a infuzních roztoků 6.5.1992 - 21.12.1993
provádění biologické, chemické a mikrobiologické kontroly infuzních roztoků, léčivých přípravků a léčivých látek 6.5.1992 - 21.12.1993
nákupy a kompletace materiálů do souborů a souprav pro mimořádné účely 6.5.1992 - 21.12.1993
provádění výzkumné, konzultační, informační, normotvorné, metrologické a propagační činnosti u léčiv, zdravotnické techniky a spotřebního zdravotnického materiálu 6.5.1992 - 21.12.1993
poskytování služeb výpočetní techniky 6.5.1992 - 21.12.1993
registrace léčiv, SZM, diagnostik, imunobiologických přípravků včetně vydávání schvalovacích výměrů nových výrobků zdravotnické techniky 6.5.1992 - 21.12.1993
zabezpečování nákupů investic spotřebního zdravotnického materiálu a léčiv 6.5.1992 - 21.12.1993
zabezpečování klinických zkoušek zdravotnické techniky a spotřebního zdravotnického materiálu a v zastoupení MZSV ČR vydávání souhlasu s jejich užitím ve zdravotnických zařízeních 6.5.1992 - 21.12.1993
zabezpečování výzkumné, vývojové, konzultační, informační, normotvorné, typizační, propagační, zprostředkovatelská a poradenská činnost u lékárenské techniky, lékárenského nábytku a projektové a technologické dokumentace lékárenských zařízení a zařízení výroben infuzních roztoků a výroben léčivých přípravků 6.5.1992 - 21.12.1993

vedení firmy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Statutární orgán PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. 1.5.2017
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni vždy pouze společně s dalším p rokuristou, a to v rozsahu udělení prokury. Prokurista se podepisuje s dodatkem označující prokuru. 3.10.2016 - 1.5.2017
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury. Pro kurista se podepisuje s dodatkem označující prokuru. 17.2.2012 - 3.10.2016
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně nemo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury. Pro kurista se podepisuje s dodatkem označující prokuru. 26.7.2011 - 17.2.2012
a) zastupování - za společnost jedná navenek představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury. b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své v lastnoruční podpisy předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista s dodatkem označujím prokuru. 25.6.2003 - 26.7.2011
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná navenek představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury. b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své vlastnoruční podpisy předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. 31.7.1997 - 25.6.2003
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná navenek představenstvo, a to všichni členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni v rozsahu udělené prokury b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své vlastnoruční podpisy všichni členové představenstva nebo člen představenstva, který byl pověřen samostatným jednáním za společnost nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru 29.8.1996 - 31.7.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.5.1992 - 29.8.1996
jednatel Martin Šmela 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Adresa: Sadová 1999 , Hostivice 253 01
jednatel Petr Dvořák 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Adresa: Jana Kamaráda 1974 , Čelákovice 250 88
jednatel Petr Doležal 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Adresa: Za Vackovem 2272/14 , Praha 130 00
jednatel Pavel Kraus 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Adresa: Nová 1565/18 , Říčany 251 01
člen představenstva RNDr. Emilie Kučerová 6.5.1992 - 1.1.1993
Adresa: Čermákova 2487/72 , Plzeň 301 00
člen představenstva RNDr. Terezie Víznerová 6.5.1992 - 1.1.1993
Adresa: Sukova 2603/28 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jan Klein 6.5.1992 - 1.1.1993
Adresa: Horní 324 , Kaznějov 331 51
člen představenstva RNDr. Emilie Kučerová 1.1.1993 - 21.12.1993
Adresa: Čermákova 2487/72 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Marie Sochací 1.1.1993 - 21.12.1993
Adresa: Šimerova 416/4 , Plzeň 301 00
člen představenstva Stefan Murawa, Nar. 1. 12. 1949 21.12.1993 - 29.8.1996
Adresa: Jasná 1016/10 , Plzeň 312 00
člen představenstva Marie Mýtinová 21.12.1993 - 29.8.1996
Adresa: Brojova 1903/21 , Plzeň 326 00
člen představenstva Jiří Houser 31.10.1995 - 29.8.1996
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
člen představenstva ing. Petr Mikeš 29.8.1996 - 31.7.1997
Adresa: Klečaty 27 , Borkovice Česká republika
člen představenstva Jiří Houser 29.8.1996 - 31.7.1997
Adresa: 223 , Psáry Česká republika
člen představenstva ing. Martin Škorpil 29.8.1996 - 31.8.1998
Adresa: Katovická 408/10 , Praha 181 00
člen představenstva Andrea Torz 7.2.2000 - 25.6.2003
Zánik funkce 18.2.2002
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
člen představenstva PharmDr. Jaroslava Grossová 1.1.1993 - 17.12.2003
Zánik členství 31.8.2002
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
člen představenstva ing. Jiří Staněk 29.8.1996 - 17.12.2003
Zánik členství 31.8.2002
Adresa: 274 , Veverská Knínice Česká republika
předseda představenstva Jiří Houser 31.7.1997 - 17.12.2003
Zánik členství 31.8.2002
Adresa: 223 , Psáry Česká republika
předseda Jiří Houser 17.12.2003 - 1.8.2007
Vznik členství 1.9.2002
Vznik funkce 1.9.2002
Adresa: 223 , Psáry Česká republika
člen představenstva Ing. Michaela Jelínková 15.9.2004 - 11.2.2008
Vznik funkce 1.2.2004
Adresa: Vltavská 548/24 , Praha 150 00
člen PharmDr. Jaroslava Grossová 17.12.2003 - 14.2.2011
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
člen ing. Jiří Staněk 17.12.2003 - 14.2.2011
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 30.9.2002
Adresa: 274 , Veverská Knínice Česká republika
předseda Jiří Houser 1.8.2007 - 14.2.2011
Vznik členství 1.9.2002
Vznik funkce 1.9.2002
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: V Zahradách 223 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Michaela Jelínková 11.2.2008 - 14.2.2011
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 1.2.2004
Adresa: Netlucká 634 , Praha 107 00
člen PharmDr. Jaroslava Grossová 14.2.2011 - 29.4.2013
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
předseda Jiří Houser 14.2.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: V Zahradách 223 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Jiří Ureš 14.2.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Dostojevského 474 , Vysoké Mýto 566 01
člen představenstva Ing. Michaela Jelínková 14.2.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Netlucká 634 , Praha 107 00
člen představenstva Rudolf Matějka 29.4.2013 - 5.2.2015
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 20.1.2015
Adresa: Školní 204/10 , Plzeň 312 00
člen představenstva Petr Dvořák 29.4.2013 - 1.4.2016
Vznik členství 1.4.2013
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Jana Kamaráda 1974 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Ing. Michaela Jelínková 8.7.2014 - 13.5.2016
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 1.6.2014
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Netlucká 634 , Praha 107 00
člen Ing. Jiří Ureš 8.7.2014 - 16.2.2017
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 31.1.2017
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Dostojevského 474 , Vysoké Mýto 566 01
člen Sebastian Ring 1.10.2015 - 1.5.2017
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Lerchenstr. 13 , 763 27 Pfinztal Spolková republika Německo
Člen představenstva Petr Dvořák 1.4.2016 - 1.5.2017
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Jana Kamaráda 1974 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Petr Doležal 13.5.2016 - 1.5.2017
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 1.5.2016
Adresa: Za Vackovem 2272/14 , Praha 130 00
člen představenstva Pavel Kraus 13.5.2016 - 1.5.2017
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Nová 1565/18 , Říčany 251 01
člen představenstva Martin Šmela 16.2.2017 - 1.5.2017
Vznik členství 1.2.2017
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Sadová 1999 , Hostivice 253 01
jednatel Sebastian Ring 1.5.2017 - 1.2.2019
Vznik funkce 1.5.2017
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Lerchenstr. 13 , 763 27 Pfinztal Spolková republika Německo

Dozorčí rada PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Mgr. Olga Kočová 6.5.1992 - 21.12.1993
Adresa: Plzenecká 1430/60 , Plzeň 326 00
člen Hana Fintová 6.5.1992 - 21.12.1993
Adresa: Manětínská 1539/61 , Plzeň 323 00
člen ing. Eva Bajtová 6.5.1992 - 21.12.1993
Adresa: Borová 418 , Kaznějov 331 51
člen Anthon Thoman, Nar. 18.3. 1930 21.12.1993 - 31.10.1995
Adresa: Spolková republika Německo
Dittelbrün, Liebleinstrasse 37
člen Mgr. Hana Hlavsová 21.12.1993 - 31.10.1995
Adresa: Kaznějovská 1205/1 , Plzeň 323 00
člen Dr. Bernd Scheifele, Nar. 5. 5. 1958 31.10.1995 - 29.8.1996
Adresa: Spolková republika Německo
Obere Burghalde 53, Leonberg
člen Dr. Lorenz Náger, Nar. 22. 5. 1960 31.10.1995 - 29.8.1996
Adresa: Spolková republika Německo
Le maitre Strasse 8, Mannheim
člen ing. Marie Sochací 21.12.1993 - 31.7.1997
Adresa: Šimerova 416/4 , Plzeň 301 00
člen Dr. Bernd Scheifele, Nar. 5. 5. 1958 29.8.1996 - 31.7.1997
Adresa: Nöllenstr. 17 , Stuttgart Spolková republika Německo
člen Dr. Lorenz Náger, Nar. 22. 5. 1960 29.8.1996 - 31.7.1997
Adresa: Spolková republika Německo
Mannheim, Käfertal, Wormserstr. 32
člen ing. Marie Sochací 31.7.1997 - 31.8.1998
Adresa: Šimerova 416/4 , Plzeň 301 00
člen Ing. Jan Pechánek 31.8.1998 - 21.8.2000
Adresa: Fejfarova 915/7 , Praha 198 00
člen Dr. Bernd Scheifele 31.7.1997 - 17.12.2003
Adresa: Jettaweg 1 , 69118 Heidelberg Spolková republika Německo
člen Dr. Lorenz Náger, Nar. 22. 5. 1960 31.7.1997 - 17.12.2003
Adresa: Lemaitrestr. 8 , 68309 Mannheim Spolková republika Německo
člen Jiřina Hošková 21.8.2000 - 17.12.2003
Adresa: Plynární 1031/31 , Praha 170 00
člen Dr. Lorenz Näger 17.12.2003 - 14.4.2005
Vznik členství 6.6.2003
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Lemaitrestr. 8 , 68309 Mannheim Spolková republika Německo
člen Dr. Bernd Scheifele 17.12.2003 - 24.8.2005
Vznik členství 6.6.2003
Zánik funkce 29.6.2005
Adresa: Jettaweg 1 , 69118 Heidelberg Spolková republika Německo
člen Jiřina Hošková 17.12.2003 - 1.8.2007
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 29.8.2006
Adresa: Plynární 1031/31 , Praha 170 00
člen dozorčí rady PharmDr. Marcela Morávková 1.8.2007 - 5.10.2010
Vznik členství 6.11.2006
Zánik členství 6.11.2009
Adresa: Jeřabinová 292 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Henry Iberl 14.4.2005 - 3.1.2011
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 15.12.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Langweidstr. 3, 90548 Allersberg
člen dozorčí rady Reimund Pohl 24.8.2005 - 3.1.2011
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 29.6.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Albert-129 154 Überle-Str. 4, 69120 Heidelberg
člen dozorčí rady Henry Iberl 3.1.2011 - 31.10.2011
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Langweidstr. 3, 90548 Allersberg
člen dozorčí rady Reimund Pohl 3.1.2011 - 14.11.2011
Vznik členství 6.10.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Albert-129 154 Überle-Str. 4, 69120 Heidelberg
člen dozorčí rady Reimund Pohl 14.11.2011 - 23.1.2013
Vznik členství 18.8.2009
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Albert-129 154 Überle-Str. 4, 69120 Heidelberg
člen dozorčí rady Dr. Michael Majerus 31.10.2011 - 26.11.2013
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 13.9.2013
Adresa: Spolková republika Německo
München, Schwedenstr.42, D-80805
člen dozorčí rady Mgr. Ilona Buchtová 27.8.2010 - 23.4.2014
Vznik členství 26.5.2010
Zánik členství 26.8.2013
Adresa: Lohniského 900/5 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Reimund Pohl 23.1.2013 - 23.4.2014
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 31.7.2012
Adresa: Überle - Str. 4 , Heidelberg 69120, Albert 1290154 Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Helmut Fischer 26.11.2013 - 3.10.2016
Vznik členství 13.9.2013
Zánik členství 13.9.2016
Adresa: Theodor-Heuss-Str. 72 , Sinsheim Spolková republika Německo
Člen dozorčí rady Oliver Windholz 23.4.2014 - 28.2.2017
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 31.1.2017
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Schönblick 42 , 762 75 Ettlingen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Stefan Wolfgang Herfeld 10.3.2015 - 1.5.2017
Vznik členství 15.1.2015
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Schröderstr 55 , 691 20 Heidelberg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Helmut Fischer 3.10.2016 - 1.5.2017
Vznik členství 14.9.2016
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Theodor-Heuss-Str. 72 , Sinsheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Oliver Windholz 28.2.2017 - 1.5.2017
Vznik členství 1.2.2017
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Schönblick 42 , 762 75 Ettlingen Spolková republika Německo

Prokura PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Platnost údajů od - do
udělení prokury k 01.02.2017 16.2.2017
udělení prokury k 01.02.2017 16.2.2017
Je oprávněná jednat ve všech věcech týkajících se obchodního centra Ostrava. Společná prokura. 17.12.2003
Je oprávněn jednat ve všech věcech týkajících se informačních a komunikačních technologií. Společná prokura. 17.12.2003
Jméno Michaela Steklá 29.4.2013
Adresa: Starodubečská 206/15 , Praha 107 00
Jméno Ing. Petr Hudec 8.12.2014
Adresa: 262 , Česká 664 31
Jméno Mgr. Radomíra Urbanová 8.12.2014
Adresa: 29. dubna 251/17 , Ostrava 700 30
Jméno Oĺga Hanzlíčková 16.2.2017
Adresa: Milerova 3043/2 , Praha 143 00
Jméno ing. Jan Veselý 23.11.2018
Adresa: U hranic 3419 12, 100 00 Praha Česká republika
Jméno Marie Mýtinová 30.9.1996 - 2.6.1997
Adresa: Brojova 1903/21 , Plzeň 326 00
Jméno Ing. Karel Podzimek 30.9.1996 - 31.7.1997
Adresa: Zelenohorská 499/31 , Praha 181 00
Jméno PhMr. Karel Kopecký 30.9.1996 - 31.7.1997
Adresa: Mandloňová 387/12 , Brno 621 00
Jméno Marie Mýtinová 2.6.1997 - 31.8.1998
Adresa: Brojova 1903/21 , Plzeň 326 00
Jméno PharmDr. Jana Holubová 30.9.1996 - 21.8.2000
Adresa: Tyršova 51 , Beroun 266 01
Jméno PharmDr. Ivan Buzek 31.7.1997 - 25.6.2003
Adresa: Purkyňova 1918/19 , Brno 612 00
Jméno Tomáš Marek 25.6.2003 - 17.12.2003
Adresa: Pražská 490 , 254 01 Jílové u Prahy Česká republika
Jméno Ing. Michaela Šefrnová 25.6.2003 - 17.12.2003
Adresa: Vltavská 548/24 , Praha 150 00
Jméno Ing. Michaela Jelínková 17.12.2003 - 15.9.2004
Adresa: Vltavská 548/24 , Praha 150 00
Jméno Hana Šefrnová 31.8.1998 - 1.8.2007
Adresa: K lesu 965/6 , Praha 142 00
Jméno Tomáš Marek 17.12.2003 - 1.8.2007
Adresa: Junácká 3130/5 , Brno 616 00
Jméno Mgr. Radomíra Urbanová 17.12.2003 - 1.8.2007
Adresa: 29. dubna 251/17 , Ostrava 700 30
Jméno ing. Jan Veselý 17.12.2003 - 1.8.2007
Adresa: Gerstnerova 4126 , Chomutov 430 03
Jméno Ing. Petr Dvořák 30.9.1996 - 27.8.2010
Adresa: Na Stráni 1656 , Čelákovice 250 88
Jméno Mgr. Naděžda Bujňáková 31.8.1998 - 27.8.2010
Adresa: Staniční 1007/55 , Plzeň 312 00
Jméno ing. Jan Veselý 1.8.2007 - 27.8.2010
Adresa: Gerstnerova 4126 , Chomutov 430 03
Jméno Jiří Houser 1.8.2007 - 27.8.2010
Adresa: V Zahradách 223 , Psáry 252 44
Jméno Ing. Jiří Staněk 1.8.2007 - 27.8.2010
Adresa: 274 , Veverská Knínice Česká republika
Jméno Ing. Michaela Jelínková 1.8.2007 - 27.8.2010
Adresa: Vltavská 548/24 , Praha 150 00
Jméno Pharmdr. Jaroslava Grossová 1.8.2007 - 27.8.2010
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
Jméno Ing. Jiří Ureš 25.6.2003 - 14.2.2011
Adresa: Dostojevského 474 , Vysoké Mýto 566 01
Jméno PharmDr. Jan Macháček 30.9.1996 - 6.2.2012
Adresa: Dlouhá 1029/18 , České Budějovice 370 11
Jméno Ing. Petr Dvořák 27.8.2010 - 29.4.2013
Adresa: Jana Kamaráda 1974 , Čelákovice 250 88
Jméno Ing. Petr Hudec 31.8.1998 - 6.11.2013
Adresa: Divišova 1474/27 , Blansko 678 01
Jméno Mgr. Radomíra Urbanová 1.8.2007 - 8.12.2014
Adresa: 29. dubna 251/17 , Ostrava 700 30
Jméno Ing. Petr Hudec 6.11.2013 - 8.12.2014
Adresa: 262 , Česká 664 31
Jméno Pavel Kraus 1.10.2013 - 13.5.2016
Adresa: Nová 1565/18 , Říčany 251 01
Jméno ing. Jan Veselý 27.8.2010 - 3.8.2016
Adresa: Gutova 3317/15 , Praha 100 00
Jméno Petr Hora 1.8.2007 - 16.2.2017
Adresa: Na Pokraji 1316 , Kamenice 251 68
Jméno Jaroslava Grossová 29.4.2013 - 16.2.2017
Adresa: Sokolovská 1035/52 , Plzeň 323 00
Jméno Petr Hora 16.2.2017 - 31.5.2018
Adresa: Na Pokraji 1316 , Kamenice 251 68
Jméno Jiří Ureš 16.2.2017 - 31.5.2018
Adresa: Dostojevského 474 , Vysoké Mýto 566 01
Jméno ing. Jan Veselý 3.8.2016 - 23.11.2018
Adresa: Gutova 3317/15 , Praha 100 00

Sbírka Listin PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4316/SL 126 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích k 31.1.2015 Městský soud v Praze 31.1.2015 26.2.2016 2.3.2016 58
B 4316/SL 125 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 29.1.2016 3.2.2016 104
B 4316/SL 124 ostatní, zpráva auditora otvírací bilance k 1.2.2014 Městský soud v Praze 1.2.2014 14.9.2015 18.9.2015 14
B 4316/SL 123 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 31.1.2015 Městský soud v Praze 31.1.2015 14.9.2015 18.9.2015 27
B 4316/SL 122 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2015 28.7.2015 5.8.2015 3
B 4316/SL 120 notářský zápis [NZ] NZ 7696/2014 Městský soud v Praze 19.12.2014 9.4.2015 22.4.2015 20
B 4316/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2015 18.2.2015 12.3.2015 8
B 4316/SL 118 ostatní zápis ze zasedání DR / představenstvo / Městský soud v Praze 20.1.2015 28.1.2015 9.2.2015 5
B 4316/SL 117 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.8.2014 30.10.2014 37
B 4316/SL 116 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 31.1.2014 Městský soud v Praze 31.1.2014 25.8.2014 30.10.2014 26
B 4316/SL 115 notářský zápis NZ 2998/2014 - projekt fúze Městský soud v Praze 16.5.2014 5.9.2014 6.10.2014 8
B 4316/SL 114 ostatní protokol ze zasedání DR/voba předs. Městský soud v Praze 1.2.2014 20.6.2014 16.7.2014 2
B 4316/SL 113 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 19.5.2014 20.6.2014 16.7.2014 2
B 4316/SL 112 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 14.5.2014 16.6.2014 16.7.2014 2
B 4316/SL 111 notářský zápis NZ 2998/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 16.5.2014 24.6.2014 25.6.2014 8
B 4316/SL 110 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.2.2014 9.4.2014 25.4.2014 2
B 4316/SL 109 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] k 31.1.2013 Městský soud v Praze 31.1.2013 23.1.2014 24.1.2014 84
B 4316/SL 108 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2013 21.11.2013 28.11.2013 1
B 4316/SL 107 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.01.2013 Městský soud v Praze 31.1.2013 29.10.2013 4.11.2013 33
B 4316/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.3.2013 21.10.2013 29.10.2013 16
B 4316/SL 105 ostatní zápis z jednání představenstva společnosti Městský soud v Praze 23.9.2013 25.9.2013 9.10.2013 2
B 4316/SL 99 notářský zápis NZ 1140/2013 Městský soud v Praze 26.3.2013 18.4.2013 2.5.2013 16
B 4316/SL 104 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 31.1.2013 18.4.2013 2.5.2013 3
B 4316/SL 103 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 18.2.2013 18.4.2013 2.5.2013 2
B 4316/SL 102 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 26.3.2013 18.4.2013 2.5.2013 2
B 4316/SL 101 ostatní zápis z DR, nj+čj Městský soud v Praze 31.1.2013 18.4.2013 2.5.2013 2
B 4316/SL 100 ostatní zápis z DR, nj+čj Městský soud v Praze 27.3.2013 18.4.2013 2.5.2013 2
B 4316/SL 98 ostatní rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 31.7.2013 18.1.2013 8.2.2013 3
B 4316/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.2.2013 8.2.2013 84
B 4316/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2012 Městský soud v Praze 31.1.2012 10.1.2013 16.1.2013 33
B 4316/SL 95 notářský zápis NZ 301/2012 Městský soud v Praze 9.2.2012 17.2.2012 118
B 4316/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 31.01.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.1.2011 24.1.2012 27.1.2012 101
B 4316/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.1.2012 23.1.2012 33
B 4316/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.1.2012 23.1.2012 26
B 4316/SL 91 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 6.10.2011 31.10.2011 12
B 4316/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2011 22.7.2011 28.7.2011 15
B 4316/SL 89 notářský zápis NZ 1352/2011 Městský soud v Praze 29.6.2011 22.7.2011 28.7.2011 5
B 4316/SL 88 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2010 Městský soud v Praze 31.1.2010 16.3.2011 17.3.2011 36
B 4316/SL 87 účetní závěrka, zpráva auditora konsolid. k 31.1.2010 Městský soud v Praze 31.1.2010 16.3.2011 17.3.2011 34
B 4316/SL 86 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.1.2010 Městský soud v Praze 31.1.2010 16.3.2011 17.3.2011 26
B 4316/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2010-konsolid. Městský soud v Praze 31.1.2010 16.3.2011 17.3.2011 42
B 4316/SL 84 ostatní jednání DR/představenstvo Městský soud v Praze 25.1.2011 17.2.2011 3
B 4316/SL 83 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 3.2.2011 17.2.2011 3
B 4316/SL 82 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 12.1.2011 17.2.2011 4
B 4316/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.2.2011 17.2.2011 2
B 4316/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.2.2011 17.2.2011 1
B 4316/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2011 17.2.2011 1
B 4316/SL 78 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2011 17.2.2011 1
B 4316/SL 77 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 1.9.2010 6.10.2010 1
B 4316/SL 76 ostatní - zápis DR - představen. Městský soud v Praze 29.8.2008 6.10.2010 2
B 4316/SL 75 notářský zápis NZ 1550/2010 Městský soud v Praze 9.9.2010 6.10.2010 5
B 4316/SL 74 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 18.8.2009 6.10.2010 5
B 4316/SL 73 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 16.7.2010 30.8.2010 3
B 4316/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.1.2009 29.3.2010 31.3.2010 50
B 4316/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.1.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.1.2009 29.3.2010 31.3.2010 39
B 4316/SL 70 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.8.2009 24.8.2009 24.8.2009 20
B 4316/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31.1.09+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.1.2009 24.8.2009 24.8.2009 38
B 4316/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.1.2008/konsol./ Městský soud v Praze 31.1.2008 22.6.2009 3.7.2009 30
B 4316/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2008 17.2.2009 18.2.2009 16
B 4316/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích k 31.1.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.1.2008 30.1.2009 4.2.2009 38
B 4316/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2008 Městský soud v Praze 31.1.2008 18.12.2008 8.1.2009 36
B 4316/SL 64 notářský zápis NZ 441/2008 Městský soud v Praze 6.10.2008 15.10.2008 18
B 4316/SL 63 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 30.6.2008 5.9.2008 10.9.2008 24
B 4316/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.1.2007 Městský soud v Praze 31.1.2007 5.9.2008 10.9.2008 39
B 4316/SL 61 notářský zápis NZ 182/2008 Městský soud v Praze 28.4.2008 16.5.2008 17
B 4316/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - finanční rok 2006/2007 Městský soud v Praze 15.6.2007 30.4.2008 39
B 4316/SL 59 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 28.8.2006 23.10.2007 2
B 4316/SL 58 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 29.6.2006 23.10.2007 3
B 4316/SL 57 ostatní -rozhodnutí představenstva-4x Městský soud v Praze 29.6.2006 23.10.2007 8
B 4316/SL 56 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2007 23.10.2007 23
B 4316/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2006 17.9.2007 19
B 4316/SL 54 notářský zápis NZ 166/2006 Městský soud v Praze 16.6.2006 17.9.2007 22
B 4316/SL 53 ostatní -vyhl.výsl.vol.čl.DR Městský soud v Praze 6.11.2006 4.9.2007 1
B 4316/SL 52 podpisové vzory J.Staněk Městský soud v Praze 13.7.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 51 podpisové vzory M.Jelínková Městský soud v Praze 13.7.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 50 podpisové vzory J.Houser Městský soud v Praze 13.7.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 49 podpisové vzory P.Hora Městský soud v Praze 13.7.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 48 podpisové vzory J.Grossova Městský soud v Praze 13.7.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 47 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2007 4
B 4316/SL 46 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2007 3
B 4316/SL 45 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2007 3
B 4316/SL 44 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2007 3
B 4316/SL 43 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2007 3
B 4316/SL 42 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 28.6.2006 4.9.2007 2
B 4316/SL 41 ostatní -rozh.předst. Městský soud v Praze 28.8.2006 4.9.2007 2
B 4316/SL 40 ostatní -prohl..čl.DR Městský soud v Praze 16.5.2007 4.9.2007 2
B 4316/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2007 4.9.2007 24
B 4316/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva k31.1.06+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.1.2006 18.12.2006 18.12.2006 0
B 4316/SL 37 ostatní návrh. sml. o fúzi/bez data/ Městský soud v Praze 13.7.2006 13.7.2006 0
B 4316/SL 36 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 16.9.2005 23.9.2005 0
B 4316/SL 35 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 13.6.2005 30.6.2005 20.9.2005 0
B 4316/SL 34 notářský zápis -NZ146/05 Městský soud v Praze 29.6.2005 30.6.2005 20.9.2005 0
B 4316/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2005 30.6.2005 20.9.2005 0
B 4316/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2004 30.6.2005 20.9.2005 0
B 4316/SL 31 výroční zpráva k 31.1.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 1.1.2005 2.8.2005 2.8.2005 0
B 4316/SL 30 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 15.12.2004 11.5.2005 0
B 4316/SL 29 výroční zpráva k 31.1.2004+zpr. o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.1.2004 11.5.2005 0
B 4316/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.7.2004 1.12.2004 0
B 4316/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2004 1.12.2004 0
B 4316/SL 26 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 19.8.2004 21.9.2004 0
B 4316/SL 25 ostatní zápis z jedn. DR+ protokol Městský soud v Praze 28.1.2004 21.9.2004 0
B 4316/SL 23 ostatní -plná moc-9x Městský soud v Praze 4.2.2004 0
B 4316/SL 22 ostatní -vyhlášení výsledků voleb /DR/ Městský soud v Praze 30.5.2003 4.2.2004 0
B 4316/SL 21 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.8.2002 4.2.2004 0
B 4316/SL 20 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 5.5.2003 4.2.2004 0
B 4316/SL 19 podpisové vzory -prokuristy-3x Městský soud v Praze 4.2.2004 0
B 4316/SL 18 podpisové vzory +prohlášení-6x Městský soud v Praze 4.2.2004 0
B 4316/SL 17 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 6.6.2003 4.2.2004 0
B 4316/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001-2002 k31.01.03 2x Městský soud v Praze 30.7.2003 25.8.2003 25
B 4316/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ173/2002 Městský soud v Praze 31.7.2003 2.7.2003 0
B 4316/SL 14 výroční zpráva  za rok 2001 2x Městský soud v Praze 14.8.2002 28.8.2002 0
B 4316/SL 13 účetní závěrka k 31.1.2002 + audit 2x Městský soud v Praze 15.3.2002 14.8.2002 28.8.2002 0
B 4316/SL 12 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.5.2001 8.1.2002 2.4.2002 0
B 4316/SL 11 ostatní -zápis z řádné VH 14.5.2001 Městský soud v Praze 27.12.2001 14.3.2002 0
B 4316/SL 9 účetní závěrka +zpr.audit.za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.6.2001 0
B 4316/SL 10 výroční zpráva Městský soud v Praze 31.12.2000 18.6.2001 0
B 4316/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2000 26.10.2000 0
B 4316/SL 7 ostatní -znalecký posudek +přílohy Městský soud v Praze 25.2.2000 26.10.2000 0
B 4316/SL 6 účetní závěrka -1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 26.10.2000 0
B 4316/SL 5 notářský zápis -přílohy 3x Městský soud v Praze 11.5.2000 26.10.2000 0
B 4316/SL 4 účetní závěrka r. 1996,1997,1998 Městský soud v Praze 1.9.1999 0
B 4316/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 13.10.1998 1.9.1999 0
B 4316/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.6.1999 1.9.1999 0
B 4316/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.1998 1.9.1999 0
B 4316/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2004 5.11.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 45359326
Jméno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 6.5.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Živnosti a provozovny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Stará cesta 679/8, Ostrava 711 00
Identifikační číslo provozovny 1009356763
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 12.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Fibichova 143, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1003000606
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.2.2000
Provozovna č. 3
Provozovna K pérovně 945/7, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003000576
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Vinohradská 1117/72, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1003000584
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.1996
Provozovna č. 5
Provozovna Třeboňská 229, Ševětín 373 63
Identifikační číslo provozovny 1003000592
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.1996
Provozovna č. 6
Provozovna 400, Bílovice 687 12
Identifikační číslo provozovny 1003000614
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2000
Provozovna č. 7
Provozovna 227, Přepeře 512 61
Identifikační číslo provozovny 1003000622
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2000
Provozovna č. 8
Provozovna U Seřadiště 595/198, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1003000649
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 17.2.2003
Provozovna č. 9
Provozovna Vlastimila Pecha 1278 7 627 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1012204596
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 16.5.2018

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Stará cesta 679/8, Ostrava 711 00
Identifikační číslo provozovny 1009356763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna K pérovně 945/7, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003000576
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Vinohradská 1117/72, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1003000584
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Třeboňská 229, Ševětín 373 63
Identifikační číslo provozovny 1003000592
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Fibichova 143, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1003000606
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 6
Provozovna 400, Bílovice 687 12
Identifikační číslo provozovny 1003000614
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 7
Provozovna 227, Přepeře 512 61
Identifikační číslo provozovny 1003000622
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2000
Provozovna č. 8
Provozovna U Seřadiště 595/198, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1003000649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2003
Provozovna č. 9
Provozovna Vlastimila Pecha 1278 7 627 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1012204596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna K pérovně 945/7, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003000576
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2004

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Třeboňská 229, Ševětín 373 63
Identifikační číslo provozovny 1003000592
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Vinohradská 1117/72, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1003000584
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Stará cesta 679/8, Ostrava 711 00
Identifikační číslo provozovny 1009356763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna U Seřadiště 595/198, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1003000649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna 227, Přepeře 512 61
Identifikační číslo provozovny 1003000622
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna 400, Bílovice 687 12
Identifikační číslo provozovny 1003000614
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Fibichova 143, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1003000606
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 8
Provozovna K pérovně 945/7, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003000576
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Vlastimila Pecha 1278 7 627 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1012204596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2018

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 11.12.2001

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská a poradenská činnost v oboru lékárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 11.12.2001

Živnost č. 11 Pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí, včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.2000
Zánik oprávnění 23.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování marketingových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Dvořák
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Doležal
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Kraus
Člen statutárního orgánu Mgr. Miloš Hammer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

IČO: 45359326
Firma: PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Sídlo: K pérovně 945/7, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Průzkum trhu a veřejného mínění
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image